Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Misschien van het lange antwoord wel. En gelukkig voor mij ben jij niet de beoordelaar, volgens mij mogen mensen elkaar niet eens veroordelen.

Het oordeel vellen is aan God, in de zin van het oordeel over jouw leven voltrekken, het recht in eigen hand nemen.

Maar we kunnen/mogen wel onze mening geven en BEoordeling over een topic.

Daarom quote ik over deze theologische vragen het liefst uit de Bijbel, want wat ik vind of zeg is niet belangrijk op de dag des oordeels.

En over je lange antwoord; zou zeggen go for it!

maar aan het einde van de dag(des oordeels)(of je rede voor de Heer) telt dit principe:

rom 9:

14 Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! 15 Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. 17 Want het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. 18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.

19 Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? 20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken?

1kor 1:

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 19 Want er staat geschreven:

Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.

20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 288
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Als ik vragen mag, wat bedoel je met de kennis van goed en kwaad? Ik begrijp niet goed wat je hiermee bedoelt.

Dieren kennen geen goed en kwaad, zij zullen hun natuur volgen en proberen zichzelf in stand te houden en zich te vermenigvuldigen. Dat daarbij roofdieren zijn die andere dieren doden om voort te bestaan ligt in hun natuur en is geen wreedheid of iets dergelijks. Bij ligt dat wat anders want hoewel ze in principe ze zich in eerste instantie proberen zichzelf in stand te houden en te vermenigvuldigen weten ze ook wat goed en kwaad is. Mensen kunnen willens en wetens andere mensen, dieren, het milieu enz. kwaad doen voor eigen gewin of bevrediging. Daarnaast kunnen ze overdacht sadistisch zijn, massamoorden plegen, verraad plegen en allerlei andere dingen doen die dieren niet doen. Kennis van wat goed en wat kwaad is daarbij, binnen bepaalde marges, voor alle mensen gelijk/universeel.

Goed en kwaad kan dus bijna niet uit de dierenwereld geëvolueerd zijn, wat inhoud dat er een hogere macht moet zijn. Dit even zo in het kort, ik word ook nog geacht te werken vandaag.

Ah oke duidelijk. Persoonlijk ben ik het er niet mee eens met wat je stelt maar begrijp ik nu wel wat je bedoelt.

Als er gekeken wordt naar de gehele geschiedenis van de mensen en de uitgangspunten van goed en kwaad wordt het snel duidelijk dat goed en kwaad heel verschillend is.

Bijvoorbeeld: Het doden van maagden als offer, het doden van heksen, het doden van mensen die magie uitoefenen. Lijkt mij een prima voorbeeld wat valt onder kwaad. Echter de mensen waren ervan overtuigd dat het normaal "goed" was/is. Huidig voorbeeld eerwraak.

Er is met uitzondering van een psychopaat niemand die zegt dat het doden van mensen goed is. Hooguit is er sprake van het voorkomen van een groter kwaad (in de opinie van degenen heksen en maagden etc. doden). Maar daarom zei ik "al met een zekere marge" omdat door culturele verschillen waardoor het afwegen van het ene kwaad tegen het andere kwaad op andere resultaten uitkomt. Maar daar zit het probleem niet in de afweging van goed of kwaad maar tussen kwaad en kwaad.

Eerwraak gaat om het eigen prestige wat in sommige culturen zwaarder weegt dan een mensenleven maar ook daar geldt dat het schenden van de eer een groter kwaad gevonden wordt dan het doden van de dader maar niet noodzakelijk dat doden goed is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En over je lange antwoord; zou zeggen go for it!

Er zijn een aantal redenen waarom ik niet geloof dat de Christelijke God (of andere goden) bestaat. Er is geen bewijs voor het bestaan van God, het "bewijs" wat wel wordt aangedragen is vaak eenvoudig uit te leggen naar natuurlijke, sociale oorzaken of is een gevoel van een mens. Ik heb geen gevoel (meer) voor God. Hoe meer ik de Bijbel lees, hoe harder ik wil geloven, hoe meer ik leerde dat het tegenstrijdig is en niet liefdevol, maar kortzichtig, dogmatisch en vol cirkel beredenering.

Het scheppingsverhaal in de Bijbel klopt niet, we weten inmiddels hoe zaken wel zijn gegaan en dat is tegenstrijdig met de Bijbel. Als dit niet klopt, wat klopt dat nog meer niet?

De God van de Bijbel is liefdevol? Maar God dood de hele wereld, pleegt genocide, laten mensen doden zelfs zijn eigen volk.

Jezus zijn opoffering is een liefdevolle daad? God is almachtig en kan ons op elke manier vergeven. En de opzet is geworden ik stuur een stukje van mij zelf naar aarde, laat het martelen en vermoorden, wek mezelf weer tot leven en klaar. Dat klinkt mij eerdere barbaars en niet ontwikkeld in de oren. Omdat Eva een fout maakt moeten alle mensen lijden? Dat is niet liefdevol dat is wraak! Een echte liefdevolle vader vergeeft zijn kinderen. Mijn liefdevolle vader zal mij nooit straffen voor de fouten van mijn broer.

De Bijbel staat vol tegenstrijdigheden en gruwelijkheden door God verteld of bevolen.

Daarbij komt ook nog eens dat de Bijbel veel later is geschreven en samengesteld dan wanneer de zaken zich afspeelden. Populaire teksten erin andere niet.

En stel dat er bewijs is dat er een god bestaat. Welke God is het dan? Er zijn duizend goden gekomen en gegaan waarom is dan de christelijke God of Allah of Hades of Ra.... welke is de ware? Elke gelovige zegt dat zijn God de enige echte is. Maar dat kan natuurlijk niet...

Als de christelijke God bestaat waarom legt elke christen het dan anders uit? Geen twee dominees, predikanten, zelfs mensen zeggen het zelfde. En allemaal is het geïnspireerd door de heilige geest of leeft Jezus in hun. Verteld de heilige geest elke keer maar wat anders of is er geen heilige geest?

Dus kort gezegd: Ik zie/voel/hoor de christelijke god nergens, ik zie/voel/hoor nergens een god.

Eigenlijk ben ik niet heel veel anders dan een gelovige, een gelovige is atheïstisch tegenover alle goden behalve zijn eigen. Ik sta atheïstisch tegen over alle goden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dieren kennen geen goed en kwaad, zij zullen hun natuur volgen en proberen zichzelf in stand te houden en zich te vermenigvuldigen. Dat daarbij roofdieren zijn die andere dieren doden om voort te bestaan ligt in hun natuur en is geen wreedheid of iets dergelijks. Bij ligt dat wat anders want hoewel ze in principe ze zich in eerste instantie proberen zichzelf in stand te houden en te vermenigvuldigen weten ze ook wat goed en kwaad is. Mensen kunnen willens en wetens andere mensen, dieren, het milieu enz. kwaad doen voor eigen gewin of bevrediging. Daarnaast kunnen ze overdacht sadistisch zijn, massamoorden plegen, verraad plegen en allerlei andere dingen doen die dieren niet doen. Kennis van wat goed en wat kwaad is daarbij, binnen bepaalde marges, voor alle mensen gelijk/universeel.

Goed en kwaad kan dus bijna niet uit de dierenwereld geëvolueerd zijn, wat inhoud dat er een hogere macht moet zijn. Dit even zo in het kort, ik word ook nog geacht te werken vandaag.

Ah oke duidelijk. Persoonlijk ben ik het er niet mee eens met wat je stelt maar begrijp ik nu wel wat je bedoelt.

Als er gekeken wordt naar de gehele geschiedenis van de mensen en de uitgangspunten van goed en kwaad wordt het snel duidelijk dat goed en kwaad heel verschillend is.

Bijvoorbeeld: Het doden van maagden als offer, het doden van heksen, het doden van mensen die magie uitoefenen. Lijkt mij een prima voorbeeld wat valt onder kwaad. Echter de mensen waren ervan overtuigd dat het normaal "goed" was/is. Huidig voorbeeld eerwraak.

Er is met uitzondering van een psychopaat niemand die zegt dat het doden van mensen goed is. Hooguit is er sprake van het voorkomen van een groter kwaad (in de opinie van degenen heksen en maagden etc. doden). Maar daarom zei ik "al met een zekere marge" omdat door culturele verschillen waardoor het afwegen van het ene kwaad tegen het andere kwaad op andere resultaten uitkomt. Maar daar zit het probleem niet in de afweging van goed of kwaad maar tussen kwaad en kwaad.

Eerwraak gaat om het eigen prestige wat in sommige culturen zwaarder weegt dan een mensenleven maar ook daar geldt dat het schenden van de eer een groter kwaad gevonden wordt dan het doden van de dader maar niet noodzakelijk dat doden goed is.

Even voor mijn begrip: Dus dat mensen voor zichzelf kunnen bepalen of iets goed of kwaad is, is voor jou een bewijs dat God bestaat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

En over je lange antwoord; zou zeggen go for it!

Er zijn een aantal redenen waarom ik niet geloof dat de Christelijke God (of andere goden) bestaat. Er is geen bewijs voor het bestaan van God, het "bewijs" wat wel wordt aangedragen is vaak eenvoudig uit te leggen naar natuurlijke, sociale oorzaken of is een gevoel van een mens. Ik heb geen gevoel (meer) voor God. Hoe meer ik de Bijbel lees, hoe harder ik wil geloven, hoe meer ik leerde dat het tegenstrijdig is en niet liefdevol, maar kortzichtig, dogmatisch en vol cirkel beredenering.

Het scheppingsverhaal in de Bijbel klopt niet, we weten inmiddels hoe zaken wel zijn gegaan en dat is tegenstrijdig met de Bijbel. Als dit niet klopt, wat klopt dat nog meer niet?

De God van de Bijbel is liefdevol? Maar God dood de hele wereld, pleegt genocide, laten mensen doden zelfs zijn eigen volk.

Jezus zijn opoffering is een liefdevolle daad? God is almachtig en kan ons op elke manier vergeven. En de opzet is geworden ik stuur een stukje van mij zelf naar aarde, laat het martelen en vermoorden, wek mezelf weer tot leven en klaar. Dat klinkt mij eerdere barbaars en niet ontwikkeld in de oren. Omdat Eva een fout maakt moeten alle mensen lijden? Dat is niet liefdevol dat is wraak! Een echte liefdevolle vader vergeeft zijn kinderen. Mijn liefdevolle vader zal mij nooit straffen voor de fouten van mijn broer.

De Bijbel staat vol tegenstrijdigheden en gruwelijkheden door God verteld of bevolen.

Daarbij komt ook nog eens dat de Bijbel veel later is geschreven en samengesteld dan wanneer de zaken zich afspeelden. Populaire teksten erin andere niet.

En stel dat er bewijs is dat er een god bestaat. Welke God is het dan? Er zijn duizend goden gekomen en gegaan waarom is dan de christelijke God of Allah of Hades of Ra.... welke is de ware? Elke gelovige zegt dat zijn God de enige echte is. Maar dat kan natuurlijk niet...

Als de christelijke God bestaat waarom legt elke christen het dan anders uit? Geen twee dominees, predikanten, zelfs mensen zeggen het zelfde. En allemaal is het geïnspireerd door de heilige geest of leeft Jezus in hun. Verteld de heilige geest elke keer maar wat anders of is er geen heilige geest?

Dus kort gezegd: Ik zie/voel/hoor de christelijke god nergens, ik zie/voel/hoor nergens een god.

Eigenlijk ben ik niet heel veel anders dan een gelovige, een gelovige is atheïstisch tegenover alle goden behalve zijn eigen. Ik sta atheïstisch tegen over alle goden.

Ok, nu de aap uit de mouw is vraag ik me af wat je hier dan doet? Ik bedoel eenforum met een agnostische of atheistische identiteit/grondslag. lijkt me dan beter.

EN als je eens goed alle Bijbel verzen leest die ik je gaf, dan zijn de meeste van je vragen/aanklagingen aan/tegen God beantwoord.

Dan is de vraag erken je de Bijbel of niet.

Ook sluit het feit dat Liefde 1 van Gods eigenschappen is niet uit dat er geen (rechtvaardige) haat kan zijn, Ik hou van kinderen, daarom haat ik abortus.

God haat de zonde. En ja de wereld is een vervloekte plaats zoals je het beschrijft, klopt! letterlijk zie de vloek van genesis 3 waar de aarde en bewoners nog steeds onder zuchten (rom 8;18-20).

Eerlijk gezegd vind ik je pleidooi niet sterk.

Ik kan je alleen maar dit aanraden:

psalm 2:

11 Dient de HERE met vreze

en verheugt u met beving.

12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne

en gij onderweg niet te gronde gaat,

want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Welzalig allen die bij Hem schuilen!

Link naar bericht
Deel via andere websites

vraag ik me af wat je hier dan doet?

Ik zoek antwoorden op vragen daarom zit ik hier en op andere plaatsen.

EN als je eens goed alle Bijbel verzen leest die ik je gaf, dan zijn de meeste van je vragen/aanklagingen aan/tegen God beantwoord.

Leuke aanname, hoe weet jij of ik dat gedaan heb?

Eerlijk gezegd vind ik je pleidooi niet sterk.

Wat doet dat ergens toe? Of jij het pleidooi sterk vind of niet heeft geen waarde. Net zomin dat mijn mening over de sterkte van jou overtuiging geen waarde heeft. Verder is het geen pleidooi, ik probeer niemand te overtuigen. Ik geef alleen maar een paar redenen aan waarom ik niet geloof.

En ja de wereld is een vervloekte plaats zoals je het beschrijft, klopt!

Geen idee waar ik dat gezegt heb of beschrijf. Ik vind de wereld geen vervloekte plaats.

God haat de zonde.

Prima, God haat de zonde. Eva zondig, God haat deze zonde, en straft de gehele mensheid. Ummm overkill? Onschuldige mensen worden gestraft? Kan je dat echt niet zien?

Link naar bericht
Deel via andere websites
In vele gespreken komt naar boven dat er geen bewijs is voor het bestaan van God.

Wat is voor jullie het bewijs dat God bestaat?

Het enige bewijs wat mij er van weerhoud om atheïst te worden is dat ik het gewoon niet in mijn kop kan krijgen dat alles er zomaar is. Ik krijg het er gewoon niet in dat alle dingen die er zijn of er altijd al waren of gewoon zomaar zijn ontstaan. En waar ik al helemaal niet bij kan is dat er dingen als liefde, vriendschap, vreugde, schoonheid, smaak, reuk en geluk zouden zijn zonder iets of iemand die daar achter zit. En verder is het voor mij dan overigens geen vraag als er een God bestaat wie dat dan is, daarvoor ben ik te veel gehersenspoeld en ik vind niks logisch behalve het christelijk geloof.

En Shevan, ik heb zo'n idee dat je het Bijbelse concept van 'zonde' en 'gerechtigheid' nog niet helemaal begrijpt... :)

Denk hier is over na: God maakt de mens om in relatie met Hem te leven. De eerste mensen keren zich daar vanaf en de rest volgt. De hele mensheid wordt gestraft, overkill? Ik denk het niet, het is simpelweg de enige oplossing en hij is zeker ook rechtvaardig. Want de mens wil God niet, dus God stuurt ze bij Hem vandaan. Waar moeten ze dan heengaan? Naar een soort van mooie 2e hemel zonder God? Naar een goede en mooie aarde? Alles wat goed zou zijn zouden ze alsnog van God moeten krijgen, want buiten God is er nu eenmaal niets. Dus waarom is het zo raar dat als mensen zich tegen God keren dat ze niks overhouden, er is niks buiten God. Dus that's it.... Ik vind het bizar om te bedenken dat God nietige kleine wezens maakt, die keren zich tegen Hem. Hij stuurt ze dan weg en dan gaan ze lopen zeiken dat ze het niet fijn hebben en het lullig vinden en ze veel te hard worden aangepakt en of God niet het ff wat leuker kan maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In vele gespreken komt naar boven dat er geen bewijs is voor het bestaan van God.

Wat is voor jullie het bewijs dat God bestaat?

Het enige bewijs wat mij er van weerhoud om atheïst te worden is dat ik het gewoon niet in mijn kop kan krijgen dat alles er zomaar is. Ik krijg het er gewoon niet in dat alle dingen die er zijn of er altijd al waren of gewoon zomaar zijn ontstaan. En waar ik al helemaal niet bij kan is dat er dingen als liefde, vriendschap, vreugde, schoonheid, smaak, reuk en geluk zouden zijn zonder iets of iemand die daar achter zit. En verder is het voor mij dan overigens geen vraag als er een God bestaat wie dat dan is, daarvoor ben ik te veel gehersenspoeld en ik vind niks logisch behalve het christelijk geloof.

En Shevan, ik heb zo'n idee dat je het Bijbelse concept van 'zonde' en 'gerechtigheid' nog niet helemaal begrijpt... :)

Denk hier is over na: God maakt de mens om in relatie met Hem te leven. De eerste mensen keren zich daar vanaf en de rest volgt. De hele mensheid wordt gestraft, overkill? Ik denk het niet, het is simpelweg de enige oplossing en hij is zeker ook rechtvaardig. Want de mens wil God niet, dus God stuurt ze bij Hem vandaan. Waar moeten ze dan heengaan? Naar een soort van mooie 2e hemel zonder God? Naar een goede en mooie aarde? Alles wat goed zou zijn zouden ze alsnog van God moeten krijgen, want buiten God is er nu eenmaal niets. Dus waarom is het zo raar dat als mensen zich tegen God keren dat ze niks overhouden, er is niks buiten God. Dus that's it.... Ik vind het bizar om te bedenken dat God nietige kleine wezens maakt, die keren zich tegen Hem. Hij stuurt ze dan weg en dan gaan ze lopen zeiken dat ze het niet fijn hebben en het lullig vinden en ze veel te hard worden aangepakt en of God niet het ff wat leuker kan maken.

Hoezo de rest volgt? Iedereen (behalve adam en eva) zijn geboren in de zonde en onder de zonde door Eva. Niet door zichzelf, niemand volgde, iedereen kreeg.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoezo iedereen volgde? Adam en Eva zondigde als eerste, de rest zondigde daarna toch vrolijk mee...? En er is wel een verschil, maar fout is fout. Of je nu de fout maakt omdat een slang tegen je loopt te praten of je hebt verkeerde verlangens in jezelf geërfd van je paps en mams. Fout blijft fout, in mijn optiek in ieder geval...

Maar geef nu is antwoord op de rest van mijn verhaal, ben benieuwd of je daar ook een antwoord op hebt...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mensen plukken altijd de vruchten van het voorgeslacht. Als je vader crimineel was en in de gevangenis komt, begint je leven anders dan wanneer je vader door hard werken miljonair is geworden. Dat kan je (on)eerlijk vinden, maar er zijn gevolgen van wat mensen vóór je doen. Alleen met Jezus Christus kun je in je eigen leven in orde brengen wat mensen vóór je verkeerd gedaan hebben.

Dat onze gezamenlijke voorouders (Adam en Eva) een verkeerde keuze maakte, kunnen wij niets aan doen. Maar we kunnen er wel voor kiezen door niet dezelfde verkeerde keuze te maken (namelijk in de listen van de duivel trappen), maar Jezus Christus aannemen als Heer, waardoor we weer in Gods zegen komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoezo iedereen volgde? Adam en Eva zondigde als eerste, de rest zondigde daarna toch vrolijk mee...? En er is wel een verschil, maar fout is fout. Of je nu de fout maakt omdat een slang tegen je loopt te praten of je hebt verkeerde verlangens in jezelf geërfd van je paps en mams. Fout blijft fout, in mijn optiek in ieder geval...

Maar geef nu is antwoord op de rest van mijn verhaal, ben benieuwd of je daar ook een antwoord op hebt...

Als iemand zondigd is het fout, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar omdat wij in zonde worden geboren doordat God dit heeft bepaald nadat Eva een fout maakt. Kan de nieuwe geborene hier iets aan doen?

Waarop wil je precies van mijn een reactie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen plukken altijd de vruchten van het voorgeslacht. Als je vader crimineel was en in de gevangenis komt, begint je leven anders dan wanneer je vader door hard werken miljonair is geworden. Dat kan je (on)eerlijk vinden, maar er zijn gevolgen van wat mensen vóór je doen. Alleen met Jezus Christus kun je in je eigen leven in orde brengen wat mensen vóór je verkeerd gedaan hebben.

Ik vind het niet oneerlijk, maar een harde realiteit dat een kind van een crimineel andere kansen heeft. Echter is dat niet de correcte vergelijking. De correct vergelijking is. Dat het kind van de crimineel ook naar het gevang wordt gestuurd. Echter dit gebeurd niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ah oke duidelijk. Persoonlijk ben ik het er niet mee eens met wat je stelt maar begrijp ik nu wel wat je bedoelt.

Als er gekeken wordt naar de gehele geschiedenis van de mensen en de uitgangspunten van goed en kwaad wordt het snel duidelijk dat goed en kwaad heel verschillend is.

Bijvoorbeeld: Het doden van maagden als offer, het doden van heksen, het doden van mensen die magie uitoefenen. Lijkt mij een prima voorbeeld wat valt onder kwaad. Echter de mensen waren ervan overtuigd dat het normaal "goed" was/is. Huidig voorbeeld eerwraak.

Er is met uitzondering van een psychopaat niemand die zegt dat het doden van mensen goed is. Hooguit is er sprake van het voorkomen van een groter kwaad (in de opinie van degenen heksen en maagden etc. doden). Maar daarom zei ik "al met een zekere marge" omdat door culturele verschillen waardoor het afwegen van het ene kwaad tegen het andere kwaad op andere resultaten uitkomt. Maar daar zit het probleem niet in de afweging van goed of kwaad maar tussen kwaad en kwaad.

Eerwraak gaat om het eigen prestige wat in sommige culturen zwaarder weegt dan een mensenleven maar ook daar geldt dat het schenden van de eer een groter kwaad gevonden wordt dan het doden van de dader maar niet noodzakelijk dat doden goed is.

Even voor mijn begrip: Dus dat mensen voor zichzelf kunnen bepalen of iets goed of kwaad is, is voor jou een bewijs dat God bestaat?

Dat kennis van wat goed en wat kwaad is en dat dat binnen bepaalde marges voor alle mensen gelijk/universeel is dat is voor mij het bewijs dat God bestaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen plukken altijd de vruchten van het voorgeslacht. Als je vader crimineel was en in de gevangenis komt, begint je leven anders dan wanneer je vader door hard werken miljonair is geworden. Dat kan je (on)eerlijk vinden, maar er zijn gevolgen van wat mensen vóór je doen. Alleen met Jezus Christus kun je in je eigen leven in orde brengen wat mensen vóór je verkeerd gedaan hebben.

Ik vind het niet oneerlijk, maar een harde realiteit dat een kind van een crimineel andere kansen heeft. Echter is dat niet de correcte vergelijking. De correct vergelijking is. Dat het kind van de crimineel ook naar het gevang wordt gestuurd. Echter dit gebeurd niet.

Het kind wordt ook naar het gevang gestuurd als het in de voetsporen van de vader gaat treden. Als het echter ervoor kiest om een ander leven te gaan leiden, kan het op latere leeftijd toch een goed leven opbouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen plukken altijd de vruchten van het voorgeslacht. Als je vader crimineel was en in de gevangenis komt, begint je leven anders dan wanneer je vader door hard werken miljonair is geworden. Dat kan je (on)eerlijk vinden, maar er zijn gevolgen van wat mensen vóór je doen. Alleen met Jezus Christus kun je in je eigen leven in orde brengen wat mensen vóór je verkeerd gedaan hebben.

Ik vind het niet oneerlijk, maar een harde realiteit dat een kind van een crimineel andere kansen heeft. Echter is dat niet de correcte vergelijking. De correct vergelijking is. Dat het kind van de crimineel ook naar het gevang wordt gestuurd. Echter dit gebeurd niet.

Het kind wordt ook naar het gevang gestuurd als het in de voetsporen van de vader gaat treden. Als het echter ervoor kiest om een ander leven te gaan leiden, kan het op latere leeftijd toch een goed leven opbouwen.

Precies!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen plukken altijd de vruchten van het voorgeslacht. Als je vader crimineel was en in de gevangenis komt, begint je leven anders dan wanneer je vader door hard werken miljonair is geworden. Dat kan je (on)eerlijk vinden, maar er zijn gevolgen van wat mensen vóór je doen. Alleen met Jezus Christus kun je in je eigen leven in orde brengen wat mensen vóór je verkeerd gedaan hebben.

Ik vind het niet oneerlijk, maar een harde realiteit dat een kind van een crimineel andere kansen heeft. Echter is dat niet de correcte vergelijking. De correct vergelijking is. Dat het kind van de crimineel ook naar het gevang wordt gestuurd. Echter dit gebeurd niet.

Mis. De correcte vergelijking is: een misdadiger krijgt een kind. De misdadiger wordt naar de gevangenis gestuurd. Het kind begint ook crimineel gedrag te vertonen en krijgt ook een nieuwe woonplaats tussen de tralies...

Prima als je wilt weigeren het christelijke geloof te aanvaarden. Maar het christelijk geloof gelooft niet in onschuldige mensen, die zijn er gewoon niet. Mensen kiezen of wel of niet voor God en ze gaan of wel of niet tegen Hem in. Gewoon niet zo moeilijk doen :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het niet oneerlijk, maar een harde realiteit dat een kind van een crimineel andere kansen heeft. Echter is dat niet de correcte vergelijking. De correct vergelijking is. Dat het kind van de crimineel ook naar het gevang wordt gestuurd. Echter dit gebeurd niet.

Het kind wordt ook naar het gevang gestuurd als het in de voetsporen van de vader gaat treden. Als het echter ervoor kiest om een ander leven te gaan leiden, kan het op latere leeftijd toch een goed leven opbouwen.

Precies!

Zo is het ook met gelovigen en ongelovigen. Mensen kunnen voor zegen/leven of vloek/dood kiezen. Als mensen dezelfde fout maken als Adam en Eva en daarin door blijven gaan en zich niet bekeren, zal hun einde erg zijn. Als mensen echter Jezus Christus als Heer aannemen, zullen ze een goede toekomst hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ok, nu de aap uit de mouw is vraag ik me af wat je hier dan doet?

Dit meen je niet serieus, toch? :|

Het geeft niet een gastvrije, christelijke indruk wat mij betreft. Maar zelfs als hij het serieus meent is hij niet degene die het beleid hier bepaald.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het kind wordt ook naar het gevang gestuurd als het in de voetsporen van de vader gaat treden. Als het echter ervoor kiest om een ander leven te gaan leiden, kan het op latere leeftijd toch een goed leven opbouwen.

Precies!

Zo is het ook met gelovigen en ongelovigen. Mensen kunnen voor zegen/leven of vloek/dood kiezen. Als mensen dezelfde fout maken als Adam en Eva en daarin door blijven gaan en zich niet bekeren, zal hun einde erg zijn. Als mensen echter Jezus Christus als Heer aannemen, zullen ze een goede toekomst hebben.

Hier verschillen wij van inzicht, tevens mijn reactie op Chappo.

Een kind wordt geboren in zonde en komt in de wereld met pijn ect (straf) en is dan voorgeschreven voor de hel.

Kies je voor God dan kom je in de hemel. Was het niet voor Eva dan was je al in de hemel (paradijs).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hier verschillen wij van inzicht, tevens mijn reactie op Chappo.

Een kind wordt geboren in zonde en komt in de wereld met pijn ect (straf) en is dan voorgeschreven voor de hel.

Kies je voor God dan kom je in de hemel. Was het niet voor Eva dan was je al in de hemel (paradijs).

Als jij Eva (of Adam) was geweest had jij dezelfde keuze gemaakt. In Adam héb jij die keuze al gemaakt. Heeft elke pasgeboren baby die keuze tégen God al gemaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ok, nu de aap uit de mouw is vraag ik me af wat je hier dan doet?

Dit meen je niet serieus, toch? :|

wat een verassing dat jij dat weer eruit haalt en er oftopic mee wilt gaan. Ja dat mag ik me afvragen, voornamelijk omdat ik al een soort opzet in zijn topic vragen had, en zijn lange versie wilde delen, en hem waarchijnlijk al klaar had onder de copy paste. Als hij zo tegen de Bijbel en het geloof is, zijn peidooi al klaar heeft voor de Heer zelf (lol), Bijbel quotes hem niks zeggen, dan vraag ik me idd af wat zijn echte motivatie is hier. Ik weet dat er mensen van het humanistisch verbond en het freethinkersforum gericht christelijke sites en forums bezoeken met de verborgen agenda christenen ''terug'' te bekeren.

Ik zeg NIET dat de TS dat wilt, maar deze start hier belooft niet veel goeds.

En ja @dingo, ik bepaal het beleid niet, zeg ik ook nergens, vraag me gewoon wat af, laat je niet zo door joost voor zn karretje spannen joh :| .

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid