Spring naar bijdragen

Gaven in de gemeente


Aanbevolen berichten

Hallo allemaal,

Al een tijdje vraag ik me af wat de plaats van de gaven van de Geest (zie onderstaand bijbelgedeelte) is binnen mijn kerk (CGK). Of misschien moet ik zeggen: wat de plaats van de gaven van de Geest hoort te zijn in de Kerk van Christus.

In de tijd van Paulus was klanktaal, profetie, genezing, etc. blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. In sommige kerken komt het nog steeds (veelvuldig) voor, maar er zijn ook veel kerken waar het niet echt een plaats heeft. De één zegt dat een gemeente niet leeft als de gaven niet duidelijk zichtbaar zijn, de ander zegt dat de gaven niet meer in dezelfde vorm voorkomen als vroeger. Oftewel: ik weet het niet zo goed meer.

Daarom heb ik de volgende drie vragen voor jullie:

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Alvast bedankt smile.gif

Quote:
1 Korintiërs 12

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

[...]

28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

31 Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Leuk topic. smile.gif Ik antwoord Rooms (voor de duidelijkheid). knipoog_dicht.gif

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 17:28:44 schreef Hester het volgende:

Daarom heb ik de volgende twee vragen voor jullie:

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

Niet.

Quote:
2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

Ze erkent de gaven van de Geest. Ze gelooft dat deze een bijzondere plaats hadden in de eerste eeuwen om het evangelie met kracht te verspreidden en de Kerk op te bouwen, maar ook vandaag worden de gaven nog erkent.

Quote:
3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Alvast bedankt
smile.gif

Ja.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 18:05:03 schreef K. het volgende:

Ze erkent de gaven van de Geest. Ze gelooft dat deze een bijzondere plaats hadden in de eerste eeuwen om het evangelie met kracht te verspreidden en de Kerk op te bouwen, maar ook vandaag worden de gaven nog erkent.

Maar waarom is daar dan nu (volgens je eerste antwoord) niets (meer) van te merken?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjaloom Hester,

Laat ik als katholieke cathechumeen ook naar weten antwoorden. knipoog_dicht.gif

Quote:
1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

In de Mis zul je de gaven van de Geest, charismata genoemd, niet zo gauw tegenkomen, hoewel er wel een charismatische beweging binnen de Kerk is, waar binnen tijdens haar vieringen van de Mis bijvoorbeeld in tongen gesproken wordt na de communie. In de gemiddelde viering echter zullen ze zich niet zo snel uiten. Het grootste Wonder in de Mis is en blijft de transubstantiatie en dat is al genoeg.

Quote:
2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

De Kerk erkent dus de charismata als genadegaven van de heilige Geest. Deze gaven zijn er tot opbouw van de Kerk, tot welzijn van de mensen en ook bedoeld voor de ellende die in de wereld gebeurd. Ze moeten in dankbaarheid aanvaard worden, omdat onder andere door de charismata de Kerk een levend, werkelijk apostolisch en heilig Lichaam van Christus wordt.

Wel moet steeds onderzocht worden of bepaalde charismata wel echt van de Geest komen. Onderscheid maken in charismata blijft dus belangrijk. Ook moeten de charismata toegepast worden op een manier die geheel overeenkomt met de ingevingen van diezelfde Geest en vooral met de maatstaf liefde.

Het hebben van een charisma betekent ook niet dat je geen gehoorzaamheid meer verschuldigt zou zijn aan de Kerk en haar herders. Uiteindelijk moeten zij ook controleren of je charisma wel echt van de Geest is, en kunnen zij ook handreikingen of instructies geven in hoe je je charisma het beste kunt gebruiken voor de Kerk.

Tenslotte blijven de charismata geschenken van God. Als iemand bijvoorbeeld het charisma van genezing heeft, dan betekent dat niet meteen dat hij overal en iedereen kan genezen. Dat is nog altijd in Gods handen en God kan ook andere bedoelingen hebben dan jij denkt. Daarom zijn gehoorzaamheid en dankbaarheid zo belangrijk.

Quote:
3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ja, ik onderstreep deze leer. smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 18:08:40 schreef Hester het volgende:

[...]Maar waarom is daar dan nu (volgens je eerste antwoord) niets (meer) van te merken?

Nou, ik denk dat het gros van de Katholieken niet eens weet heeft van de gaven van de Geest. En als ze dat al hebben, dan zijn dat waarschijnlijk de zeven gaven van de Geest uit Jesaja 11 (wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, godsvrucht en de vreze des Heren) en geen bovennatuurlijke zoals de gaven die genoemd worden in de Korintebrief.

De bijzondere gaven: talen spreken, profeteren, genezingen verrichten, zijn thans veel zeldzamer dan in die eerste tijd. Wegens andere religieuze gewoonten, zoals wij zagen. Misschien ook omdat bij het grondvesten iets anders nodig is dan bij het voortbouwen. De huidige vruchten van Gods Geest zijn meer de 'gewone': de heldere, onderwijzende, nuttige, dienende...

De wijze waarop de Geest in ons werkt, gaat niet buiten de invloed om van temperament, gewoonte, afkomst, bij ons evenmin als bij de Korinthiërs.... KKK 900 - 903

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 18:42:53 schreef RobertF het volgende:

[...]In de Mis zul je de gaven van de Geest, charismata genoemd, niet zo gauw tegenkomen, hoewel er wel een charismatische beweging binnen de Kerk is, waar binnen tijdens haar vieringen van de Mis bijvoorbeeld in tongen gesproken wordt na de communie.

Waar gebeurt dit, en hoe weet je dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

Bij ons in de gemeente wordt er zo nu en dan in klanktaal gesproken. Vaak is er iemand die een profetie heeft. Verder geloof ik ook dat er mensen in onze kerk zijn met een gave van geloof of een woord van kennis of wijsheid. Ook denk ik dat er mensen zijn die geesten kunnen onderscheiden. Voor zover ik weet hebben wij geen mensen met de gave van genezing.

2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

In onze kerk is er de ruimte om deze gaven te gebruiken. Natuurlijk wordt er wel getoetst. Ook mag er niet in klanktaal een woord worden verkondigd zonder dat er iemand is die deze klanktaal kan vertalen.

3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ik ben het er wel mee eens, hoe er wordt omgegaan. Soms zou ik wel willen dat er meer ruimte wordt gegeven aan mensen met een woord van kennis of wijsheid. Maar aan de andere kant is dat misschien ook een gave die meer kan worden gebruikt in persoonlijke gesprekken of in kleine groepen. Sommige gaven zijn echt ook voor publieke omgeving en andere gaven zie je meer 'achter de schermen'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 17:28:44 schreef Hester het volgende:

Hallo allemaal,

Hey Hester,

Quote:
Daarom heb ik de volgende twee vragen voor jullie:

Ik denk dat dit er 3 zijn die hieronder staanpuh2.gif.

Quote:
1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

De gaven zijn weldegelijk aanwezig in onze gemeente. Klanktaal word wel gebruikt maar niet zozeer voor de gemeente. Meer om jezelf op te bouwen. Dit word niet gebruikt aangezien er (nog) niet een ''vertaler'' is. Gave van genezing word gebruikt. Er gebeuren redelijk vaak nog wonderen bij ons in de gemeente. Bevrijdingen ook. Om maar even een paar voorbeeldjes te noemen.

Quote:

2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

Ik kan je niet zo direct het laten zien wat de precieze leer is. Maar ik ga naar een Evangelische gemeente. Waar we dus zeker de gaven mogen gebruiken. Het staat immers in de bijbel dat we grotere wonderen zullen doen dan Jezus heeft gedaan (ik weet niet precies meer waar dit stond sorry). En er staat zoals je kunt lezen in 1 Korinthe dat je je uit moet strekken naar die gaven en die ook mag gebruiken. Dus daar strekken wij ons als gemeente ook zeker naar uit.

Quote:

3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ja ik onderstreep het zeker. Aangezien het dus in de bijbel staat dat we ons daar naar uit moeten strekken.

Quote:

Alvast bedankt
smile.gif
[...]

Geen dank.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op maandag 22 januari 2007 17:28:44 schreef Hester het volgende:

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

(voor de duidelijkheid: Geref. Kerk (vrijgemaakt)) Niet geloof ik. Geen bijzondere dingen als profetie enzo. Onder profetie wordt trouwens alleen verstaan 'bijbeluitleg', en niet openbaringen die God aan je kan doen (dat vinden veel mensen onbijbels, want het is buiten de Schrift om zeg maar, hoewel er wel verandering in komt, zie 2).

Quote:
2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

Het is een beetje wisselend. De een zegt 'bijzondere gaven zijn alleen van de apostelen'. Er is nu steeds meer een groep die zegt 'nee, het is ook voor de nieuw testamentische kerk vandaag'.

Quote:
3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ik ben het eens met die groep. Ik geloof niet dat de bijzondere gaven alleen voor de apostelen zijn, waarom zijn de normale gaven dan nog wel voor ons? Waarom zou je dat onderscheid maken? Daarbij hebben de apostelen wel een speciale plaats, maar meer in de zin van dat zij de inhoud van het Evangelie 'vastlegden', of 'bewaakten'. Wel of geen gaven lag er niet aan of je apostel was of niet, in de gemeenten waren toen ook bij 'normale' christenen gaven.

het is een beetje kort, als je meer wil weten moet je het maar vragen.

Kun je zel fdie vragen trouwens ook beantwoorden? smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op maandag 22 januari 2007 17:28:44 schreef Hester het volgende:

Daarom heb ik de volgende drie vragen voor jullie:

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

imho zijn de grootste gaven van de geest:

- geloof

- eenheid

- liefde

in de Kerk waarvan ik lidmaat ben is het geloof onversneden bewaard gebleven de afgelopen 20 jaar, is de eenheid volstrekt bewaard, en regeert de liefde. Kortom, in heel verre,

De charismata, daarover zeiden K. en RobertF al het e.e.e.

Quote:
2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

Zie RobertF en K.

Overigens, of de KCV "erkend" is weet ik niet, maar het zegt ook niet zo vreselijk veel qua leerstellige orthodoxie. De KCV is iig uitermate oecumenisch gericht, op een manier die imho de grenzen van de orthodoxie op zijn minst erg opzoekt.

geef mij maar stigmata ipv charismata widegrin.gif

Quote:
3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ik ben katholiek. Ik weet dus dat de waarheid niet zit te wachten op mijn instemming.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 23:59:16 schreef diakio het volgende:

[...]imho zijn de grootste gaven van de geest:

- geloof

- eenheid

- liefde

Dan ben je het bijna helemaal eens met Paulus die daar geloof, hoop en liefde noemt, waarbij hij de liefde nog weer als hoogste van die drie benoemt.

Geloof als gave zie ik overigens vooral als het 'vertrouwen in/op God' en niet zozeer als wat dat geloof leerstellig inhoudt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

* Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken

* aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;

* de een ontvangt van de Geest een groot geloof

* de ander de gave om te genezen.

* En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten

* om te profeteren

* om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is

* om in klanktaal te spreken

* om uit te leggen wat daar de betekenis van is.

Al deze gaven ben ik met regelmaat tegengekomen in de gemeente waarin ik ben opgegroeid. Zo herken ik in één van mijn voorgangers duidelijk een leraar in de manier waarop hij spreekt en de manier waarop hij dingen uit kan leggen. (Onze andere voorganger, die helaas al met pensioen is, was/is bijv een echte herder. Dat kon je heel duidelijk merken aan de manier waarop hij de mensen in zijn gemeente en het gemeenteleven wilde beschermen. Grappig om dat verschil te zien)

In klanktaal spreken is iets wat bij deze gemeente veel gebeurt door veel verschillende mensen. Ik denk dat ik het in iedere dienst minstens 2 keer voorbij hoor komen dat het lied ophoudt en de klanktaal begint.

Van sommige mensen weet je: wanneer die naar voren komt is de kans groot dat het een profetie is. Het mooie vind ik dat ik geen onderscheid in leeftijd zie. Soms staat er een tiener op het podium, en dan weer een oudere die verteld. Genezingen waar je met je neus op staat, groot geloof, onderscheid kunnen maken, het zijn eigenlijk dingen waar ik niet meer raar van op kijk, maar altijd wel diep van onder de indruk ben. Ik heb het vaak zien gebeuren, maar het blijft 'wonderlijk' om het te zien zeg maar.

De Heilige Geest is dan ook geen 'vreemd' begrip voor mij. Regelmatig hoor ik bidden of de Geest langs de rijen wil gaan om mensen aan te raken of zich wil manifesteren.

Kortom: Ik ben opgegroeid in een gemeente waarin niet alleen de Vader en de Zoon, maar ook de Heilige Geest centraal staat en waarin ik de genade mag hebben om Zijn invloed te zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 17:28:44 schreef Hester het volgende:

Hallo allemaal,

Al een tijdje vraag ik me af wat de plaats van de gaven van de Geest (zie onderstaand bijbelgedeelte) is binnen mijn kerk (CGK). Of misschien moet ik zeggen: wat de plaats van de gaven van de Geest hoort te zijn in de Kerk van Christus.

In de tijd van Paulus was klanktaal, profetie, genezing, etc. blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. In sommige kerken komt het nog steeds (veelvuldig) voor, maar er zijn ook veel kerken waar het niet echt een plaats heeft. De één zegt dat een gemeente niet leeft als de gaven niet duidelijk zichtbaar zijn, de ander zegt dat de gaven niet meer in dezelfde vorm voorkomen als vroeger. Oftewel: ik weet het niet zo goed meer.

Daarom heb ik de volgende drie vragen voor jullie:

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

Zichtbaar (maar vooral ook hoorbaar) aanwezig is de gave van profetie en klanktaal (hoewel deze maar zeer weinig voorkomt), liefde, geloof, verstand, maar ook gaven als dromen en visioenen zien. Terzijde: dromen komt niet tijdens de dienst voor... knipoog_dicht.gif De gave van gezondmaking is niet aanwezig in de kerk, maar we kennen wel de ziekenzalving. Jakobus zegt dat als iemand van de gemeente ziek is, hij of zij de oudsten bij zich moet roepen en dat die moeten bidden en de zieke zalven, zodat er genezing volgt. dat is dus kennelijk de gang van zaken in de kerk. Daarnaast zie je de gave van genezing (in Handelingen) eigenlijk alleen maar buiten de kerk.

Quote:
2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

De leer van de kerk is dat alle gaven aanwezig moeten zijn totdat het volmaakte gekomen is; dat deze gaven door de Heilige Geest uitgedeeld worden aan de gemeenteleden op de manier die Hij wil en dat mensen deze gaven alleen kunnen krijgen na handoplegging van de apostelen.

Quote:
3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ja, want het staat zo in de bijbel.

Quote:
Alvast bedankt
smile.gif
[...]

Welcome. flower.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt allemaal smile.gif

Quote:
Op maandag 22 januari 2007 19:36:29 schreef K. het volgende:

Nou, ik denk dat het gros van de
Katholieken
Christelijke Gereformeerden niet eens weet heeft van de gaven van de Geest. En als ze dat al hebben, dan zijn dat waarschijnlijk de zeven gaven van de Geest uit Jesaja 11 (wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, godsvrucht en de vreze des Heren) en geen bovennatuurlijke zoals de gaven die genoemd worden in de Korintebrief.

De bijzondere gaven: talen spreken, profeteren, genezingen verrichten, zijn thans veel zeldzamer dan in die eerste tijd. Wegens andere religieuze gewoonten, zoals wij zagen. Misschien ook omdat bij het grondvesten iets anders nodig is dan bij het voortbouwen. De huidige vruchten van Gods Geest zijn meer de 'gewone': de heldere, onderwijzende, nuttige, dienende...

De wijze waarop de Geest in ons werkt, gaat niet buiten de invloed om van temperament, gewoonte, afkomst, bij ons evenmin als bij de Korinthiërs.... KKK 900 - 903

Volgens mij komt dit heel erg overeen met wat de CGK vindt.

De gaven profetie, klanktaal e.d. komen bij ons eigenlijk niet voor. Profetie wordt bij ons ondergebracht in de verkondiging van het Woord en genezing wordt vertaald naar de voorbede in de kerk. Ik denk zelf dat dat niet helemaal klopt, want er staat duidelijk in de brief dat het om gaven staat die aan personen worden uitgedeeld. Natuurlijk in dienst van de gemeente, maar dan nog is het aanwijsbaar wie welke gave heeft.

Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Een gemeente waar die gaven wel veel voorkomen vindt het vreemd dat wij er niet mee bezig zijn, maar als ik naar de kerkeraad toe zou stappen en zou vragen 'hoe zit het?' dan denken ze waarschijnlijk dat ik verleid ben voor een of andere charismatische sekteleider. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er iemand is die in een gemeente zit die eerst niets met de gaven op had, maar nu wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vraag mij op mijn beurt weer af waarom het niet gebruikt word aangezien het letterlijk in de bijbel staat (zoals je in 1 Korinthe 12 wel kunt lezen). Hoe kijken (bijvoorbeeld) Gereformeerden dan tegen 1 Korinthe aan. In mijn ogen is het dan vrij zinloos dat het in de bijbel staat als het niet/nauwelijks gebruikt word.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1. In hoeverre en op welke manier zijn de gaven van de Geest zichtbaar aanwezig in de kerk die je bezoekt?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet op let welke gaven er precies in de gemeente aanwezig zijn. Van een aantal weet ik het zeker omdat ze nogal opvallen, maar sommige gaven zijn nou eenmaal niet heel zichtbaar. In ieder geval zijn de gaven van klanktaal, profetie, woorden van kennis en genezing aanwezig. Maar groot geloof bijvoorbeeld is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant, dus ik zou het echt niet weten. Ik weet wel dat we geen vertaler voor de klanktaal hebben, dus er wordt in die taal ook niet geprofeteerd in de gemeente. Klanktaal wordt alleen tot opbouwing van jezelf gebruikt.

Genezing komt veel voor in onze gemeente. We hebben healingrooms die ik meen elke vrijdagavond open zijn, en tijdens de dienst wordt er ook nog wel eens gebeden voor mensen die ziek zijn. Bevrijding komt ook wel voor.

2. Wat is de leer van de betreffende kerk daarover?

De leer... als iemand ziek is moet daarvoor gebeden worden. Als iemand een woord heeft mag dat uitgesproken worden. Als iemand in klanktaal wil spreken om zichzelf te stichten mag dat. Voor zover ik weet is het niet echt een punt in de leer ofzo, het is meer vanzelfsprekend dat die gaven er zijn en ze worden ook benut.

3. Onderstreep je die leer? Zo nee: waarom niet?

Ja die onderstreep ik. God heeft ons die gaven gegeven, dus waarom zou je ze niet gebruiken?

//EDIT: een heel belangrijk punt vergeet ik. Ik geloof namelijk dat iedereen die gaven heeft gekregen op het moment dat hij de Heilige Geest ontvangt. Ik geloof dat iedereen zieken kan genezen en in klanktaal kan spreken. Sommige mensen echter hebben wel een speciale "handigheid" in een gave, om het zo te noemen. Ze hebben een bepaalde aanleg ergens voor. Zo zul je zien dat iemand die de "aanleg" voor zieken genezing heeft veel meer mensen zal genezen dan iemand die dat niet heeft. Toch hebben ze allebei die gaven, en zullen er mensen genezen als ze daar voor bidden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid