Spring naar bijdragen

mackie

Members
 • Aantal bijdragen

  1.099
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Alles door mackie geplaatst

 1. Ik zit al een tijd met deze vraag. Misschien dat jullie mij hiermee kunnen helpen. Het gaat om de verhouding christenen en heidenen in politieke kwesties. Ik heb het wel eens met een vriend hierover. Hij is atheist en we hadden het laatst over euthanasie. Ik zei dat ik er tegen was en de redenen gegeven waarom. Hij vindt dat opzich prima als zich dat maar niet uit in politieke besluitvorming, want dan leggen christenen hun religie op bij andere niet-gelovigen. Stel dat ik Minister van Volksgezondheid word en ik schaf vervolgens euthanasie af cq. maak het strafbaar, leg ik dan niet mijn religi
 2. Ik begrijp het, maar wat als iemand (onterecht) tegen je uitvalt of van je steelt of je slaat. Wat als iemand er dan naar vraagt? Wat moet je dan zeggen? Ik weet niet wie het is? Ik wil niet vertellen wie het is? Iemand heeft mij een gebroken neus geslagen, maar ik vertel niet wie het heeft gedaan. Levert dat niet hele vreemde situaties op? gr. mackie
 3. Waarom zou je niet je hart kunnen luchten wanneer iemand je bijvoorbeeld een kunstje flikt? Moet ik dat dan eerst met hem/ haar overleggen? Kun je dus eigenlijk niets meer tegen je moeder zeggen wat jou aangaat, want daar zijn in de meeste gevallen andere mensen bij betrokken bij wijze van spreken....Het is misschien raar uit mijn mond, maar is dat niet vrij scrupuleus? gr. mackie
 4. mackie

  doodstraf OT

  @RobertF en Rotsblok, wat is jullie mening dan t.a.v. mijn vragen en opmerkingen? Alvast bedankt! gr. mackie
 5. Hallo allemaal, het volgende artikel kwam ik tegen ( link ). Het gaat over een italiaanse jongen die steeds meer zijn puurheid verliest. In het stuk staat het volgende: \"De bekering tot het katholieke geloof van de dan 24-jarige Piero is ingegeven door 'de angst voor de apocalyps, in combinatie met een enorme behoefte aan liefde'. Na zijn bekering probeert hij een zo puur mogelijk leven te leiden, zonder literatuur, muziek, films, zonder zijn vroegere vrienden. En zonder zondige gedachten aan vrouwen, wat vooral door zijn rondborstige, maagdelijke schoonzus Ada wordt bemoeilijkt.\" Waarom z
 6. mackie

  doodstraf OT

  Hallo allemaal, ik las net een artikel ( link ) dat Al-Shabaad, een orthodoxe moslimgroep, veel populariteit aan het verliezen is onder de Somalische bevolking vanwege hun gewelddadigheid zoals het handen afhakken bij dieven, het stenigen van echtbrekers en het vermoorden van bekeerde moslims tot het Christendom. Nu zat ik te denken....mensen houden niet van deze gewelddagheid, hoewel het de stricte interpretatie van de Koran is naar het schijnt, en vallen die stricte lijn dus af. In het OT komen ook passages voor waarin God zegt dat men bepaalde mensen buiten de poort moet stenigen en da
 7. mackie

  Leviticus

  @RobertF, maar waarom geldt dat voor ons dan niet meer? Overigens God, wanneer Hij spreekt over hoe Aaron en zijn zonen de verschillende offers moeten opdragen en andere regels, zegt God vaak iets in de trant van dat die bepalingen voor alle eeuwigheid gelden door alle generaties heen. Bedoelt God dat tot de komst van Jezus Christus, Zoon van God, Lam Gods, of letterlijk tot in de eeuwigheid? Bijvoorbeeld: "Alle mannelijke nakomelingen van Aäron mogen ervan eten; dit aandeel in de offergaven van de HEER is een blijvend recht, door al uw generaties heen. Alles wat ermee in aanraking komt
 8. mackie

  Leviticus

  Hallo allemaal, ik heb een vraag over de volgende verzen: \"Als iemand een vervloeking hoort en daar getuige van is omdat hij het gezien heeft of omdat hij het weet maar dat niet onthult, dan zondigt hij en draagt hij de volle verantwoording. Iemand raakt bijvoorbeeld onopzettelijk iets onreins aan, het kadaver van een wild, tam of kruipend dier, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. Iemand raakt onopzettelijk iets onreins van een mens aan, onverschillig wat, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. Of iemand laat zich een ondoordachte belof
 9. mackie

  Exodus 21-22-23

  Hallo allemaal, ik heb een vraag over de volgende vers: "Het is voor altijd een teken tussen Mij en hen; want in zes dagen maakte de HEER de hemel en de aarde, maar op de zevende dag rustte Hij om op adem te komen." Kan God moe worden? gr. mackie
 10. mackie

  Exodus 21-22-23

  Hallo allemaal, kan iemand mij vertellen of de rechtsregels die God aan de Israelieten geeft nog gelden voor ons christenen? Zo ja of zo nee...waarom? Alvast bedankt! gr. mackie
 11. Beste Henk Gadellaa, ik moet zeggen dat ik uw betogen niet helemaal goed begrijp. Wat bedoelt u met het volgende: "Even een heel ander vergelijk: De Film Inception! als satan tot en met het 6e vertrek van de ziel(De Innerlijke Burcht van H.Theresia van Avila) mag komen dan hoever moet men zijn op te weten wanneer en hoeveel aan leugen/waarheid verteld wordt als er niet meer dan 7 kamers in de ziel zijn? Verstaat u nu: Oordeelt niet voor dat De Heer verschijnt.....?(1Korinthe 4,5 en 2Korinthe 12,2-4)" Bedoelt u nu dat ik u heb geoordeeld/ veroordeeld of niet? En wat zijn de zeven kamers
 12. Hallo Henk Gadellaa/ Orev, bedankt voor je post. Je houdt er volgens mij wel een beetje een eigen interpretatie op na, want volgens zijn Lucifer en Satan twee verschillende engelen en niet 2 namen van dezelfde entiteit. En ik geloof ook dat Maria onbevlekt ontvangen is, oftewel zonder met de erfzonde te zijn bevlekt en ook niet met andere zonden. Ook geloof ik niet dat Jezus, God zelf, bevlekt was met erfzonde of ook maar enige zonde begaan heeft. Maargoed u denkt dus dat God niet wist dat Eva de zonde zou begaan? Wat betreft de vrije wil...Zou God ook niet vooraf al weten wat een mens zou
 13. Hallo allemaal, ik heb ook een vraag die hier enigszins over gaat: wist God dat Eva de fout zou begaan door van de appel te eten voordat het gebeurde. Ik heb net namelijk een discussie gehad waarbij verschillende katholieken zeiden dat God dat niet vantevoren wist. Maar Hij is toch Alwetend? Als Hij dit niet vantevoren wist, hoe kan Hij dan nog Alwetend zijn? Ze zeiden me dat ik te menselijk dacht, maar ik snap dit echt helemaal niet. Hoe kan Hij dit niet geweten hebben? Jezus Christus, de Zoon van God, bestond toch al voor creatie? God vertelde dit zijn engelen (het plan van het vleesgeword
 14. mackie

  Genesis

  Bedankt allemaal voor jullie reacties! gr. mackie
 15. mackie

  Genesis

  Hallo allemaal, ik heb een paar vragen over het boek Genesis: Hoe is het te verklaren dat God in Genesis 1 eerst de dieren schept en daarna de mensen en dat in Genesis 2 het tegenovergestelde wordt beschreven? \"En God zei: \"Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.\" (Gen 1:26) Zou \"Ons\" betrekking kunnen hebben op de heilige Triniteit? \"In die dagen - en ook nog daarna - leefden er reuzen op d
 16. mackie

  Hebreeen

  Bedankt Eulogia! gr. mackie
 17. mackie

  Hebreeen

  Hallo allemaal, ik heb een vraag over de volgende vers: \"Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan, die Hem zei: Mijn Zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt.\" (Heb 5:5) Hoezo heeft God Hem vandaag verwekt? Jezus bestond toch al voor alles? gr. mackie
 18. Is het vereren van katholieke heiligen op de Romeinse kalender verplicht dan?
 19. mackie

  1 Timoteus

  Bedankt voor jullie reacties! gr. mackie
 20. mackie

  1 Timoteus

  Hallo allemaal, wat betekenen de volgende verzen: \"Laat u niet in met banale bakerpraatjes. Oefen u in een godsdienstig leven. 8 ?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>ËœOefening van het lichaam heeft immers weinig waarde, maar een godsdienstig leven is in alle opzichten waardevol, want het houdt beloften in voor zowel dit leven als het toekomstige.\" (1 Tim 4:7-8) Wat wordt hier met \"banale bakerpraatjes\" bedoeld? En bedoelt Paulus met \"oefening van het lichaam\" bijvoorbeeld fitness ofzo? \"Wie niet zorgt voor zijn eigen familie en zelfs niet voor zijn huisgenoten, h
 21. mackie

  Romeinen

  Maar dan zou je dus kunnen concluderen dat homofielen/seksuelen nooit christelijk zouden kunnen zijn...? gr. mackie
 22. mackie

  Romeinen

  Hallo allemaal, ik had een vraag over de volgende verzen: \" Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling. En omdat zij zich
 23. mackie

  Handelingen

  Bedankt Eulogia! Ik heb nog een vraag: " Maar wat de heidenen betreft die tot geloof zijn gekomen, wij hebben hun ons oordeel al meegedeeld: zij moeten zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht." (Hand 21:25) Hoe moet ik dit zien? Gold dat alleen vroeger ofzo? gr. mackie
 24. mackie

  Handelingen

  Ik heb een vraag over nog wat andere verzen uit Handelingen. Ik dacht dat wat overbodig was een heel nieuw topic hiervoor aan te maken. " Toen liet Hij hem vallen en verhief Hij David tot koning over hen; van hem getuigde Hij: "In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen." (Hand. 13:22) David had toch dingen gedaan die niet helemaal geheel volgens Gods wil waren? " Na een leven in dienst van Gods plan is David immers gestorven, is hij bij de vaderen bijgezet en heeft hij het bederf gezien; maar Hij die God heeft opgewekt, hee
 25. mackie

  Handelingen

  Bedankt Bonaventura voor je reactie!! gr. mackie
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid