Spring naar bijdragen

Monachos

Members
 • Aantal bijdragen

  591
 • Geregistreerd

Alles door Monachos geplaatst

 1. Openbaring 14:4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 'Bevlekt'... Wat een onaangenaam woord eigenlijk. Maar dit terzijde. Dat betekent dus dat degenen onder de JG's die er van overtuigd zijn gezalfden te zijn en tot de 144.000 te behoren, per definitie single/ongehuwd/celibatair moeten zijn. Gehuwden vallen per definitie af. Ik denk dan puur menselijk doch serieus: als je ooit gemasturbeerd hebt, val je dan ook al
 2. @sjako zitten er ook vrouwen/zusters tussen de 144.000?
 3. Wat een misleidende aanpassing van wat er staat. Galaten 6:16 En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Naardense bijbel: En allen die zich naar deze regel zullen richten: vrede over hen en ontferming, en over het Israël van God! Het is inderdaad laten we zeggen 'creatief' om er 'Zij zijn het Israël van God' van te maken. Nog een paar andere vertalingen: Willibrordvertaling 1975 en 1995: Griekse grondtekst: @sjako vind je het niet op z'n
 4. Het woord dat me momenteel bij Wilders opvalt is 'redelijk'. Hij wil zich 'redelijk' opstellen. Waarmee hij eigenlijk zegt dat hij tot nu toe onredelijk is geweest.
 5. Die geloofden niet in een leven na de dood, dat is wat anders. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. Zie Mattheüs 22:23, Marcus 12:18, Lucas 20:27 en Handelingen 23:8.
 6. Niet direct, maar als het kwartje is gevallen kan je het niet anders meer lezen. De leer van de 144.000 is niet heel simpel want je moet volledig inzicht hebben in Openbaring. Als je echt geïnteresseerd bent dan kan je beter vragen of er een goed onderlegde broeder van mij bij je langs komt. Die kan het aan de hand van de Bijbel stap voor stap uitleggen. dDe Bijbel legt uit dat de wereld weer naar de toestand van Genesis wordt gebracht EN dat er mensen naar de hemel gaan om als koningen en priesters te gaan regeren. Interessant ook dat er in de Dodezee rollen een tekst staat d
 7. DEN HAAG - De VVD gaat onder voorwaarden akkoord met een kwantitatief gedoogkabinet met minoriteitsteun. Zo wil VVD-leider Dilan Yeşilgöz de kabinetsformatie eenvoudig houden. Na de overweldigende verkiezingswinst van de PVV kan het lastig worden om een coalitie te vormen. Partijen moeten zich in allerlei bochten wringen om tot een meerderheid te komen. De VVD is bereid zich neer te leggen bij een gedoogconstructie met een acceptatiepercentage van 22 procent, op voorwaarde dat het minoriteitsbeginsel wordt toegepast op minstens de helft van de nominale BRW. “Dit lijkt misschien een beetj
 8. DEN HAAG - Het wordt steeds duidelijker dat Geert Wilders heel veel water bij de wijn wil doen om een regering te kunnen vormen met meer gematigde partijen. Ook ‘smurfen met een dubbele smurf’ hoeven zich geen zorgen te maken. Dat zei Wilders donderdagavond. Onduidelijk is wat hij daarmee precies bedoelde. Volgens parlementair verslaggever Xander Vulpen wordt steeds duidelijker dat Geert Wilders alles op alles wil zetten om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan een volgend kabinet: “Tijdens de verkiezingscampagne was al duidelijk dat Wilders zich van zijn meest gematigde kant wilde laten
 9. Hier stond eerst iets dat er nu niet meer staat. In plaats daarvan staat dit er nu.
 10. Monachos

  De Zoon als Rechter

  M.i. dien je vers 22 niet te lezen als 'de Vader heeft nog nooit geoordeeld' maar als 'de Vader oordeelt nu niet meer omdat Hij het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven'. We kunnen er vanuit het nieuwe testament van uitgaan dat de God die Jezus 'de Vader' noemt, de God is van het oude testament. En in het oude testament heeft God wel het e.e.a. aan oordelen gedaan, lijkt me zo. Jou kennende zul je dan waarschijnlijk gaan typen 'dat staat er niet' en dan heb je gelijk. Maar dat is wat ik denk.
 11. Is dat niet gewoon je geweten? Of zoals Freud het noemde het Über-ich? Het Über-ich, ook het superego genoemd, functioneert in de theorieën van Sigmund Freud als een censurerende kracht ten opzichte van het Es. Het ontstaat door een identificatieproces met de sanctionerende (= belonende en straffende) ouders. De ouderlijke attitudes en gedragsregels worden overgenomen (= introjectie), voornamelijk gedurende de fallische fase. Het Über-ich is dus het innerlijke, verbiedende aspect van de persoonlijkheid (= geweten). Tegelijk met het overnemen van de verboden uit de buitenwereld neemt
 12. Yep! Het laatste woord behoor je trouwens met één f te spellen, verstarde en verwarde oude man.
 13. Daarin volg je dus niet de SV (of welke Bijbel dan ook). 2 Korintiërs 5 NBG51: 1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 Als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden.
 14. Monachos

  De Zoon als Rechter

  Hoi Robert Frans, je typt o.a. "Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem." De aanleiding voor dit topic is het vers waarin staat dat de Vader het hele oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Mijn vraag is vervolgens bij wie Jezus dan zou moeten pleiten, als Jezus zelf blijkbaar de rechter is. Ik zie een rechtszaal voor me. Wij zijn de aangeklaagde. De satan is de aanklager. Jezus de advocaat/pleiter maar ook de rechter.
 15. Je bent blind. HJW is niet blind. Jij bent verstard.
 16. Romeinen 8:15 en 16 De geest die jullie hebben gekregen is er niet een van slavernij, wat weer tot angst zou leiden, maar van adoptie als zonen. Door die geest roepen we uit: ‘Abba, Vader!’ 16 De geest zelf getuigt met onze geest dat we Gods kinderen zijn Die verzen zeggen niets over het wel of niet gezalfd zijn, niets over of je een aardse of hemelse toekomst heb, niets over of je wel of niet tot de 144.000 zal behoren.
 17. Hij is dan ook Geert Milders genoemd. Strategische mildheid.
 18. Dat moet je dus van die personen zelf aannemen. Jaap (even een willekeurige naam) kan er helemaal van overtuigd zijn dat Jehovah's Geest hem heeft laten weten een hemelse roeping te hebben. Kan dat dan geen waan zijn bij Jaap? Laat Jehovah's Geest het dan ook weten als je een aardse roeping hebt? Weet jij dat bijvoorbeeld voor de volle 100%? Volgens mij kan deze gedachte nergens uit de brieven van Paulus worden opgemaakt. Ook niet uit de brieven van Johannes, die door gelovigen als dezelfde Johannes wordt beschouwd als de Johannes van Openbaring. Het lijkt me daarom een menselijk bedenkse
 19. Onderscheidingsvermogen: wat is het verschil tussen verschil, onderscheid, oordeel en vermogen?
 20. Monachos

  De Zoon als Rechter

  Vage woorden. Komen qua strekking/geest niet overeen met Johannes 5: 26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. 27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29 En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, o
 21. Dat zeggen we nergens, dat maak jij ervan. De 144.000 zijn al van het begin af al verzameld over de hele geschiedenis heen. Alleen deze 144.000 zijn uitverkoren vanaf de grondlegging der wereld. Dit geldt idd alleen voor gezalfden, want andere schapen hebben een aardse belofte te beginnen in het duizendjarige Rijk. Daarom heeft Paulus het over ‘wij’. Hoi Sjako, Hoe lees jij 1 Johannes 2: 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. 27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid