Spring naar bijdragen

Bijbels jaar 607 verfijning


Aanbevolen berichten

Eerder al had ik argumenten gegeven die de 70 jarige ballingschap ondersteunen 607/ 537 voor de gewone telling, echter ik had in een topic de belofte gedaan er nog eens op terug te komen, dat beloof ik dus  hier ben ik dan, ha ha. komende dagen meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 55
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Je besteedt alleen aandacht aan de eclips. Maar er waren nog 9 andere astronomische fenomenen die allemaal uitvoerig worden beschreven op VAT 4956. Deze webpagina geef onderaan een tabel waarin dat in

Ik zou het op prijs stellen als je je bewering kunt staven met waar ik ik de twee woorden "Babylonische archieven" geschreven heb (anders dan in de post waarin ik je erop wijs dat @Dat beloof ik die w

@antoon wat ik niet begrijp dat als ik schrijf "Wat je ook kunt doen is hier verklaren dat de bijbel gelijk heeft omdat die nu eenmaal de waarheid is." dan reageer je met  Maar dan schrijf je d

Met deze post heb je me niet echt overtuigd @antoon

Is er een reden dat je een nieuw topic begint, in plaats van gewoon in de vorige door te gaan, waar mijn tekst voor iedereen is te lezen? 

Je bent zelf al een keer een topic 70 jaar verfijning begonnen, Hier (klik) . Ga daar dan gewoon in verder.

Dit geeft op mij de indruk dat je nu probeert te omzeilen dat je daar eerst op gaat reageren, dat zal toch niet de bedoeling zijn? 

Ha ha.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-1-2024 om 04:30 zei Dat beloof ik:

Met deze post heb je me niet echt overtuigd @antoon

Is er een reden dat je een nieuw topic begint, in plaats van gewoon in de vorige door te gaan, waar mijn tekst voor iedereen is te lezen? 

Je bent zelf al een keer een topic 70 jaar verfijning begonnen, Hier (klik) . Ga daar dan gewoon in verder.

Dit geeft op mij de indruk dat je nu probeert te omzeilen dat je daar eerst op gaat reageren, dat zal toch niet de bedoeling zijn? 

Ha ha.

Ik kan mij totaal niet vinden in dat plaatje dat je over mij schetst, ik omzeil niets, eerder al heb ik argumenten gegeven of/ ook woordvoerder van mensen gefungeerd die het onderzocht hebben, archeologen, geschiedschrijvers en  moderne deskundigen. 

607 als jaar van de ballingschap staat als een huis, wel heb ik niet stil gezeten en meer argumenten kunnen ontwaren, daar kom ik mee, moet wel eerst de juiste invalshoek en woorden vinden om het voor iedereen duidelijk te maken, kan even duren maar het komt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Ik kan mij totaal niet vinden in dat plaatje dat je over mij schetst, ik omzeil niets, eerder al heb ik argumenten gegeven of/ ook woordvoerder van mensen gefungeerd die het onderzocht hebben, archeologen, geschiedschrijvers en  moderne deskundigen. 

607 als jaar van de ballingschap staat als een huis, wel heb ik niet stil gezeten en meer argumenten kunnen ontwaren, daar kom ik mee, moet wel eerst de juiste invalshoek en woorden vinden om het voor iedereen duidelijk te maken, kan even duren maar het komt. 

 

Mooi. Maar mijn vraag was waarom je een nieuw topic begint, in plaats van door te gaan in het reeds bestaande; door jou gestart met hetzelfde onderwerp.

In discussies met jou over dit onderwerp is het met name opvallend dat je zelf veel argumenten brengt, maar niet laat zien dat je die van anderen ook overweegt, of ingaat op vragen.

Dat doe je met dit antwoord ook weer, dus ik heb niet echt hoop op een goede discussie. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar goed, daar gaan we. Laat ik dan maar inhoudelijk beginnen aangezien jij het niet doet 

Eerlijk gezegd speelt het ontbreken van historische kennis over deze periode je volgens mij parten.

Terwijl die kennis voor iedereen makkelijk toegankelijk is zonder dat je daarbij ingewikkelde berekeningen moet maken.

Want het boek Daniel levert bij nadere beschouwing veel historische problemen op en wel zodanig, dat je jezelf met recht kunt afvragen waarom je dit boek als historisch serieus kunt nemen. 

Laat ik een aantal historische problemen weergeven, die bij veel mensen onbekend zijn omdat ze er van uitgaan dat Daniel gewoon de schrijver was.

Het boek Daniel zelf beweert een verslag uit de 6e eeuw te zijn (4: 34-37), en noemt een Babylonische koning Darius de Medier ( Daniël 6:6-12 en 6:25-28). Echter, door de chronologische missers lijkt het uitgesloten dat dit een contemporair verslag is. En deze koning en zijn brieven en decreten bestaan niet in Babylonische of Perzische archieven. Sterker: geen enkele archief van welke aard dan ook ondersteunt de gebeurtenissen die specifiek in het boek Daniël worden beschreven.

Daniël begint met: “In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babylon, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, samen met enkele voorwerpen uit de tempel van God. Deze nam hij mee naar de tempel van zijn god in Babylonië en plaatste hij in de schatkamer van zijn god”

Dit is niet gebeurd. “Het derde jaar van de regering van Jojakim” is 606 v.Chr. Nebukadnezar viel Jeruzalem aan en plunderde het in 598 v.Chr., wat het elfde jaar van Jojakim is. Dit feit wordt niet alleen elders in de Bijbel wordt bevestigd, maar ook in Babylonische archieven.

Technisch gezien werd Jojakim gedood vóór de plundering en zijn zoon. Jojakin regeerde een paar maanden. Wat er daarna in Daniel volgt is wat in oud literair taalgebruik een standaard compressie wordt genoemd. Er worden en aantal gebeurtenissen op een hoop gegooid, maar zodanig dat daaruit blijkt dat de schrijver niet wist hoe het werkelijk zat. Nebukadnezar besteeg de troon pas in 605 v.Chr. Maar in dat jaar, toen Nebukadnezar dreigde Jeruzalem te belegeren, zwoer Jojakim, destijds een vazal van Egypte, in plaats daarvan trouw aan de Babyloniërs, en diende als hun vazal tot 601, toen hij opnieuw een bondgenootschap sloot met de Egyptenaren, wat Nebukadnezar ertoe aanzette eindelijk zijn dreigement uit te voeren, waarbij Juda in 597 / 598 als koninkrijk werd beëindigd. Iemand die daar bij was en er over schreef, kan dat niet door elkaar halen. Toch is dat wat er in Danilei gebeurt.

Daniël laat Belsazar vervolgens Nebukadnezar opvolgen als koning, omdat het zijn zoon is (Daniël 5;Daniël 7:1 en 8:1). Maar Belsazar geen van beide! Belsazars echte vader, Nabonidus , besteeg de troon zes jaar en drie koningen ( Amel Marduk , Neriglassar en Labashi-Marduk ) na Nebukadnezar. En toen pas kwam Nabonidus en trad Belsazar af en toe op als regent. Er is geen enkele manier waarop een tijdgenoot van de gebeurtenissen dit zo vreselijk verkeerd zou kunnen hebben begrepen. Degene die Daniël schreef deed dat echter wel en zag Belsazar op de een of andere manier aan als een koning van Babylon (wat hij niet was), de zoon van Nebukadnezar (wat hij niet was), en als opvolger van Nebukadnezar (wat hij niet was).

Daniël noemt vervolgens een koning die volgens de Babylonische analen nooit heeft bestaan: Darius de Medier. Daniël beweert dat hij het koninkrijk overnam nadat Belsazar was vermoord (Daniël 5:30-31). In feite werd de werkelijke koning van de Babyloniërs niet gedood. De Perzen (niet de Meden) namen het koninkrijk van Nabonidus over en spaarden zijn leven. Wat er met zijn zoon (en soms regent) Belsazar gebeurde is onbekend.

De schrijver van Daniël was duidelijk behoorlijk in de war over de chronologie van deze periode, waarbij hij Darius de Grote aanzag voor de Perzische koning die de Joden bevrijdde, terwijl in feite uit alle verslagen, inclusief andere boeken van de Bijbel, blijkt dat dit Cyrus de Grote was, die enkele koningen eerder regeerde. Darius werd pas koning nadat de zonen van Cyrus hadden geregeerd, eerst Cambyses en daarna Smerdis. De schrijver van Daniël verwart zelfs wie de vader van wie was, waardoor de lijn van opvolging precies omgekeerd werd: Daniël zegt dat Darius de zoon van Xerxes was (Daniël 9:1); maar in werkelijkheid was Xerxes de zoon van Darius. Er was geen andere Xerxes , noch enige andere Darius die de auteur van Daniël ten onrechte had kunnen bedoelen.

Dus beste @antoon, als je inderdaad over 607 wilt beginnen zul je, dit alles wetende, moeten kunnen uitleggen waarom we volgens jou Daniël toch serieus moeten nemen. Ik zou niet weten waarom we dat zouden doen.

Deze tekst heb ik oorspronkelijk geplaatst in het andere topic. Daar staan allerlei links naar personen. Helaas zijn die bij het overzetten verloren gegaan. Als je het daar leest vindt je in de links de benodigde achtergrond info en onderbouwing.

 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Als iemand met een echt overtuigend argument komt neem ik het echt wel mee, er zijn inderdaad enkele argumenten voor de wereldse zienswijze van 587 jaar dus 50 jaar ballingschap maar die staan in de schaduw van de meerdere en veel overtuigendere argumenten voor 607.

Eerst wil ik een theologisch punt beschouwen in verband met de 70 jaarDe meeste wereldlijke historici zijn dus van van mening dat Jeruzalem in 587  werd verwoest, echter de Bijbelschrijvers Jeremia en Daniël zeggen zonder omhaal dat de Joden zeventig jaar, niet minder en ook geen geen vijftig jaar in ballingschap waren. Dan zou Jeruzalem  in 607 zijn verwoest.
Jeremia 25:1, 2, 11 en  29:10 alsook  Daniël 9:2

Is er wereldlijke ondersteuning voor 607 als 1e jaar van de ballingschap? we zullen punt voor punt beschouwen.
De joden moesten hun Sabbatten afbetalen, dit theologisch aspect kunnen we ook meetellen.
Exodus 31:16, 17

Volgens het Wetsverbond moest elk zevende jaar een jaar van volkomen rust voor het land zijn, een sabbatjaar. De tijdsperiode van een week van zeven jaar werd een ’sabbat van jaren’ genoemd Leviticus 25:2-8. Elk vijftigste jaar was een jubeljaar van rust, waarin alle Hebreeuwse slaven werden vrijgelaten en alle erfelijke grondbezittingen aan hun oorspronkelijke eigenaars moesten worden terug gegeven. 
Leviticus 25:10-41
16 De Israëlieten moeten de sabbat onderhouden; dat moeten ze in elke generatie doen. Het is een blijvend verbond.
17 Het is een blijvend teken tussen mij en het volk Israël, want in zes dagen heeft Jehovah de hemel en de aarde gemaakt,
en op de zevende dag hield hij op met werken en nam hij rust.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004635#h=12:0-12:460

De door God geïnspireerde geschiedschrijver Ezra, die leefde toen de zeventig jaar van Jeremia’s profetie al voorbij was, schreef over koning Nebukadnezar: „Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; — om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken” 2 Kronieken 36:20.

20 Hij voerde degenen die aan het zwaard waren ontsnapt als gevangenen naar Babylon weg. Ze werden slaven van hem en zijn zonen totdat het koninkrijk van Perzië begon te regeren, 21 totdat het land zijn sabbatten had afbetaald, als vervulling van het woord dat Jehovah via Jeremia had gesproken.
Zolang het land woest lag, hield het sabbat, totdat er 70 jaar vervuld was.

 Als de Ballingschap in 587 begon dus dan 50 jaar dan klopt dit theologisch aspect niet, wel met 607 dus 70 jaar lang 7 = een hemels getal maar dit terzijde, het getal 7 en 70 komt hier hier wel duidelijk in beeld.

 

 

 

Je lange post is punt voor punt te weerleggen, maar dat komt nog

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei antoon:

Eerst wil ik een theologisch punt beschouwen in verband met de 70 jaarDe meeste wereldlijke historici zijn dus van van mening dat Jeruzalem in 587  werd verwoest, echter de Bijbelschrijvers Jeremia en Daniël zeggen zonder omhaal dat de Joden zeventig jaar, niet minder en ook geen geen vijftig jaar in ballingschap waren. Dan zou Jeruzalem  in 607 zijn verwoest.

Inderdaad, maar ik heb net uitgebreid duidelijk gemaakt dat de bijbelschrijvers van Daniel er een potje van maakten en dat er niets van klopt.
Dan kun je wel afsluiten met 'het is punt voor punt te weerleggen en ik kom er nog op terug' maar dat is dus precies wat ik bedoel met mijn opmerking dat je niet ingaat op wat anderen stellen.

6 uur geleden zei antoon:

De door God geïnspireerde geschiedschrijver Ezra, die leefde toen de zeventig jaar van Jeremia’s profetie al voorbij was, schreef over koning Nebukadnezar: „Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; — om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken” 2 Kronieken 36:20.

20 Hij voerde degenen die aan het zwaard waren ontsnapt als gevangenen naar Babylon weg. Ze werden slaven van hem en zijn zonen totdat het koninkrijk van Perzië begon te regeren, 21 totdat het land zijn sabbatten had afbetaald, als vervulling van het woord dat Jehovah via Jeremia had gesproken.
Zolang het land woest lag, hield het sabbat, totdat er 70 jaar vervuld was.

 Als de Ballingschap in 587 begon dus dan 50 jaar dan klopt dit theologisch aspect niet, wel met 607 dus 70 jaar lang 7 = een hemels getal maar dit terzijde, het getal 7 en 70 komt hier hier wel duidelijk in beeld.

Zeker, maar dat wordt dus nergens in Babylonische archieven bevestigd. Ezra is geen geschiedschrijver, maar iemand die achteraf fout gelopen profetieën probeert recht te breien.

 

6 uur geleden zei antoon:

Is er wereldlijke ondersteuning voor 607 als 1e jaar van de ballingschap?

Je poneert deze vraag zonder er antwoord op te geven. Dan zal ik het maar doen:  Nee, in het geheel niet. Wereldlijke argumenten vindt je niet door een profeet om te dopen tot geschiedschrijver, maar door je verdiepen in wat echte contemporaine geschiedenis zegt. En die zijn bekend. Maar jij leest ze niet. Want je beperkt je tot de Bijbel.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Je zwabbert een beetje in het rond, al die punten  zijn weerlegt of minstens aanvechtbaar ook door kundige mensen die geen enkel belang  hebben bij de waarheid van de Bijbel, zonder trots te zijn, ook ik heb mijn kleine steentje bijgedragen, ik betwijfel of jij alles wel leest, ik lees het wel en zeker de tegenwerpingen tegen de schrift met hun onderbouwing, niet een is overtuigend steekhoudend, maar niet getreurd ik ga in herhaling en verfijning van de argumenten.

je  schrijft

Maar goed, daar gaan we. Laat ik dan maar inhoudelijk beginnen aangezien jij het niet doet 

Daarna zit je gewoon op te dreunen wat critici denken en zeggen, je neemt zomaar de jaar chronologie van hun aan, waar is de onderbouwing waar jij zoveel waarde aan hecht overigens, daarvoor pik je er maar wat uit, ik zal punt voor punt bespreken en ga echt niet voorbij wart een aantal ook deskundige critici zeggen.

ik zal beginnen met de chronologie, daarvoor ga ik naar het 18e jaar van Nebukadnesar , het 3e jaar van Jojakim als een van de ankerpunten, ook de 40 jarige ballingschap van Egypte en meer.

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik had het al eerder beschreven, hier volgens mij iets duidelijker

VAT 4956. is een artefact dat heel wat inlichtingen geeft
Het gaat daarin om het 37e jaar van Nebukadnezar, de koning die  ongeveer de   helft van de ballingschap heerser van Babylon was

Er wordt ook een maansverduistering genoemd. 
03460 -0567 Jul 04  15:54:22  18123 -31744   59   P   t-  -0.9025  1.2271  0.1774  298.4   99.5    -     25S  164W Bron NASA

De huidige consensus is dat met de verduistering  567bc.  bedoelt wordt, in dat geval zou het achttiende jaar van Nebukadnezar  het jaar waarin hij Jeruzalem verwoestte  587bc. zijn en hebben de critici gelijk en de Schrift ongelijk.

maar in heel veel gevallen waarin een eclips als ondersteuning is voor de zienswijze is er altijd een andere eclips die het tegendeel beweerd
de betreffende maansverduistering is volgens de berekeningen ongeveer in het midden (15e dag) van de derde Babylonische maand, Simanu. (medio juli voor ons)  (4 juli volgens de Juliaanse kalender) 


Maar twintig jaar eerder, ook in Simanu  15 juli 587 was er ook een maansverduistering. en als nu  588 het 37ste jaar van Nebukadnezar II is dan is zijn 18de jaar 607  het jaar waarin volgens de Bijbelse chronologie Jeruzalem werd verwoest.
03410 -0587 Jul 15  11:01:32  18428 -31991   39   P   -a   0.5747  1.7793  0.8272  297.5  176.3    -     22S   89W     Bron NASA

Bijbels                    Werelds
18 jaar 607            18 jaar 587
19 jaar 606            19 jaar 586
20 jaar 605            20 jaar 585
21 jaar 604            21 jaar 584
22 jaar 603            22 jaar 583
23 jaar 602            23 jaar 582
24 jaar 601            24 jaar 581
25 jaar 600            25 jaar 580
26 jaar 599            26 jaar 579
27 jaar 598            27 jaar 578
28 jaar 597            28 jaar 577
29 jaar 596            29 jaar 576
30 jaar 595            30 jaar 575
31 jaar 594            31 jaar 574
32 jaar 593            32 jaar 573
33 jaar 592            33 jaar 572
34 jaar 591            34 jaar 571
35 jaar 590            35 jaar 570
36 jaar 589            36 jaar 569
37 jaar 588            37 jaar 568

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei antoon:

Maar twintig jaar eerder, ook in Simanu  15 juli 587 was er ook een maansverduistering. en als nu  588 het 37ste jaar van Nebukadnezar II is dan is zijn 18de jaar 607  het jaar waarin volgens de Bijbelse chronologie Jeruzalem werd verwoest.

Ja. Alleen is 588 niet het 37e jaar van zijn regering. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebukadnezar_II?wprov=sfla

Je wil graag bij 607 vC uitkomen en daar zoek je gegevens bij. Dat lukt je niet met de bestaande Babylonische gegevens, die gewoon laten zien dat Nebukadnezar begon in 605, dus kan 588 nooit zijn 37e jaar zijn. Daarom  begin je over eens maansverduistering, terwijl dat niet nodig is, immers de Babylonische archieven zijn duidelijk.

Waarom baseer je je niet op Babylonische archieven en waarom ga je totaal niet in op het feit dat het boek Daniël er qua opvolging van de vorsten er een puinhoop van maakt? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Ik had het al eerder beschreven, hier volgens mij iets duidelijker

VAT 4956. is een artefact dat heel wat inlichtingen geeft
Het gaat daarin om het 37e jaar van Nebukadnezar, de koning die  ongeveer de   helft van de ballingschap heerser van Babylon was

Er wordt ook een maansverduistering genoemd. 
03460 -0567 Jul 04  15:54:22  18123 -31744   59   P   t-  -0.9025  1.2271  0.1774  298.4   99.5    -     25S  164W Bron NASA

De huidige consensus is dat met de verduistering  567bc.  bedoelt wordt, in dat geval zou het achttiende jaar van Nebukadnezar  het jaar waarin hij Jeruzalem verwoestte  587bc. zijn en hebben de critici gelijk en de Schrift ongelijk.

maar in heel veel gevallen waarin een eclips als ondersteuning is voor de zienswijze is er altijd een andere eclips die het tegendeel beweerd
de betreffende maansverduistering is volgens de berekeningen ongeveer in het midden (15e dag) van de derde Babylonische maand, Simanu. (medio juli voor ons)  (4 juli volgens de Juliaanse kalender) 


Maar twintig jaar eerder, ook in Simanu  15 juli 587 was er ook een maansverduistering. en als nu  588 het 37ste jaar van Nebukadnezar II is dan is zijn 18de jaar 607  het jaar waarin volgens de Bijbelse chronologie Jeruzalem werd verwoest.
03410 -0587 Jul 15  11:01:32  18428 -31991   39   P   -a   0.5747  1.7793  0.8272  297.5  176.3    -     22S   89W     Bron NASA

...

Je besteedt alleen aandacht aan de eclips. Maar er waren nog 9 andere astronomische fenomenen die allemaal uitvoerig worden beschreven op VAT 4956. Deze webpagina geef onderaan een tabel waarin dat in de periode van 1200 BCE tot en met 1 BCE wordt getoond. Er is geen jaar dat ook maar in de buurt komt van 567/568.

Dat betekent dat de voorspellingen in Daniël praktisch zo ongeveer bij de eerste zin al de mist in gaan. Iedere verdere bespreking van Daniël is zinloos als dat niet is opgelost. En ik zie niet in hoe dat zou kunnen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Je besteedt alleen aandacht aan de eclips. Maar er waren nog 9 andere astronomische fenomenen die allemaal uitvoerig worden beschreven op VAT 4956. Deze webpagina geef onderaan een tabel waarin dat in de periode van 1200 BCE tot en met 1 BCE wordt getoond. Er is geen jaar dat ook maar in de buurt komt van 567/568.

Dat betekent dat de voorspellingen in Daniël praktisch zo ongeveer bij de eerste zin al de mist in gaan. Iedere verdere bespreking van Daniël is zinloos als dat niet is opgelost. En ik zie niet in hoe dat zou kunnen. 

Kom je zeer eens kijken al deze punten zijn door moderne wetenschap aangevochten en weerlegt ten voordele van 607. niet een ontbreekt, heb het in het verleden  uiteengezet hier en elders, maar ik kom erop terug vriendelijk verzoek om niet weer hiet te zeuren over dingen die weerlegd zijn, vraag mij af of jij werkelijk onderzoek doet.

DBI we gaan nader bekijken welke eclips meer zeggingskracht heeft

 

 

Mullog even gekeken het is  gewoon niet waar  en profetie wordt uit zijn verband gehaald, zal verder kijken

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei antoon:

Kom je zeer eens kijken al deze punten zijn door moderne wetenschap aangevochten en weerlegt ten voordele van 607. niet een ontbreekt, heb het in het verleden  uiteengezet hier en elders, maar ik kom erop terug vriendelijk verzoek om niet weer hiet te zeuren over dingen die weerlegd zijn, vraag mij af of jij werkelijk onderzoek doet.

DBI we gaan nader bekijken welke eclips meer zeggingskracht heeft

 

 

Mullog even gekeken het is  gewoon niet waar  en profetie wordt uit zijn verband gehaald, zal verder kijken

Dat ik weer kom kijken is omdat VAT 4956 mij na aan het hart ligt.

En mijn punten zijn moderne wetenschap en worden aangevochten door pseudowetenschappers zoals jij omdat ze niet acceptabel zijn in de theologische fantasie waarin geleefd wordt. Ik zeur dus niet over dingen die weerlegd zouden zijn maar jij komt met argumenten die geen houtsnijden omdat je alles weglaat wat niet in je plaatje past. 

Veel succes met het rechtbreien van wat krom is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Babylonian Eclipse Observations From 750 BC to 1 BC, door P.J. Huber en Salvo De Meis, uitgegeven in 2004, blz. 186.
Belangrijk, volgens de beschrijving in VAT 4956 vond de bewuste maansverduistering plaats op de 15de van de 3e Babylonische maand. Simanu dus.

Dit impliceert dat de maand Simanu 15 dagen daarvoor begonnen was, De eclips 15 juli 588 in aanmerking genomen zou de 1e dag van Simanu 1 juli 588 zijn. In dit geval zou het nieuwe jaar met de maand Nisanu, (1e Babylonische maand) twee maanden daarvoor zijn begonnen, op 2 a 3 mei.
Dit lijkt niet te kloppen, een Babylonisch jaar begint in de regel eerder

VAT 4956 argumenteerd echter dat het voorgaande jaar een extra maand (schrikkelmaand) had, daardoor begon het nieuwe jaar later dan gebruikelijk.
https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/wp20111101/Wanneer-werd-het-oude-Jeruzalem-verwoest-Deel-twee/

Mullog ik accepteer kundige moderne wetenschappers en dat hoeven geen JG te zijn zelfs niet Bijbels, en die weereggen dat wat jij meent, maar daar laat ik het bij , schrijf maar raak als je dat nuttig vind.

 

 

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

...

Mullog ik accepteer kundige moderne wetenschappers en dat hoeven geen JG te zijn zelfs niet Bijbels, en die weereggen dat wat jij meent, maar daar laat ik het bij , schrijf maar raak als je dat nuttig vind.

Mijn eerste opmerking was dat je alleen aandacht hebt voor de eclips. Daar eindig ik ook mee. Zelfs een blind paard ziet dat je een blinde vlek hebt voor de overige astronomische waarnemingen op de kleitablet. Verder discussie lijkt mij zinloos. Nochtans veel succes met het ontrafelen van de Bijbelse chronologie.   

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tot nu toe staat de eclips die naar 607 verwijst meer in het zicht, voorgaande jaar was een schrikkeljaar en dat is meer in overeenstemming met de iets latere notering van de eclips die naar 607 verwijst, zal beslist niet zeggen dat het een bewijs is, daarvoor  komt er nog meer, de overige astronomische waarnemingen op de kleitablet. een behoorlijk aantal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei antoon:

Kom je zeer eens kijken al deze punten zijn door moderne wetenschap aangevochten en weerlegt ten voordele van 607. niet een ontbreekt, heb het in het verleden  uiteengezet hier en elders, maar ik kom erop terug vriendelijk verzoek om niet weer hiet te zeuren over dingen die weerlegd zijn, vraag mij af of jij werkelijk onderzoek doet.

DBI we gaan nader bekijken welke eclips meer zeggingskracht heeft

De eclips heeft geen zeggingskracht, de HELE vat4956 wel. Als je alle daarop vermelde standen van hemellichamen neemt, kun je alleen maar uitkomen op 568 vC.

  Waarom negeer je mijn vraag:

8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Waarom baseer je je niet op Babylonische archieven en waarom ga je totaal niet in op het feit dat het boek Daniël er qua opvolging van de vorsten er een puinhoop van maakt? 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei antoon:

Tot nu toe staat de eclips die naar 607 verwijst meer in het zicht, voorgaande jaar was een schrikkeljaar en dat is meer in overeenstemming met de iets latere notering van de eclips die naar 607 verwijst, zal beslist niet zeggen dat het een bewijs is, daarvoor  komt er nog meer, de overige astronomische waarnemingen op de kleitablet. een behoorlijk aantal.

Ik vraag me werkelijk af of je überhaupt iets meer weet van de kleitablet dan deze maansverduistering. Iemand die grondig onderzoek doet, zoals jij dat claimt, zou dat moeten weten. Weet jij bv hoeveel andere maans of planeet posities er op staan en ken je die?

Ik zou zeggen: onderzoek ze en zoek er een passend jaar bij, uiteraard een jaar waarin AL deze posities voor kwamen. Als je dan uitkomt op 588 vC, heb je je gelijk aangetoond en iedereen de mond gesnoerd. Daarbij heb je wel één probleem. Je komt dan uit op 568.

Als je niets weet van de rest van Vat 4956, dan heb je er ook geen serieus onderzoek naar gedaan.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb het onderzocht, al die maanstanden van het vat bevestigen zonder omhaal 607, en verwijzen 587 naar het land der fabelen dan heb ik het over de modernste en recente wetenschap. lees de link die ik gegeven heb.

Ik zoek geen bevestiging, helemaal niet, al kan ik er niets aandoen dat het natuurlijk inherent is aan de argumenten die ik breng op Bijbels gebied, heb weleens te doen met mensen die een rotsvast vertrouwen hebben in hun eigen zienswijze tegen de Bijbelse waarheid, waar ook nog eens geleerden achter staan, zij denken daar vrede mee te hebben en onderzoeken niets, ook ik behoorde eens bij hen, maar ik besloot mijn schaduw te overstijgen en onbevooroordeeld alles te onderzoeken, dan rol je van de ene verbazing in de andere, van de wereldse zienswijze omtrent Bijbelse chronologie en aanverwante zaken klopt bijna niets, heb zelf een chronologie opgezet en zag vaak daarna pas  dat integere geleerden dat ook ondersteunen met het modernste hard bewijsmateriaal, het de Nabonidus kroniek en talloze andere artefacten waaronder het Vat waar we het over hebben is weer het zoveelste bewijs daarvan, maar je moet het wel lezen en zeker de linken die ik geef en niet eigenwijs en koppig vasthouden aan eigen verroeste  zienswijze, zo komt men niet verder.

Ik merk hier gewoon dat men niet of nauwelijks leest onderzoekt of bestudeert, jij bent niet de enigste, het is een tendens op fora, de goeden natuurlijk uitgezonderd. Dat men het vaak wil verbloemen door op de man te spelen maakt het tragisch voor de aangesprokene maar niet minder voor de persoon die meent daar mee iets mee bij te dragen

Wil dit zeggen dat ik zoveel meer weet, mogelijk, maar iedereen zonder uitzondering kan op dat niveau komen  met Gods geest en wilskracht. Veel heb ik nog te zeggen over andere argumenten zoals zaken die niet passen in 50 jaar maar wel in 70 jaar ballingschap en meer, het komt  maar ik wacht nog even af

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites

Een van de gevallen waarbij de maanwaarnemingen beter passen bij het jaar 588 dan bij 568 is te zien op een gedeelte van VAT 4956 Op de derde regel staat wat de stand van de maan was in de „nacht van de 9de [Nisanu]”. Maar de wetenschappers die deze stand op 568 (astronomisch -567) dateerden, erkenden dat het in dat jaar de maanstand was op „de achtste en niet de negende Nisanu”. Om hun datering te ondersteunen beweerden ze dat de schrijver per ongeluk 9 in plaats van 8 opschreef.20 Maar de maanstand op de derde regel komt exact overeen met die van 9 Nisanu 588.21

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/wp20111101/Wanneer-werd-het-oude-Jeruzalem-verwoest-Deel-twee/

We hebben het over geleerden die niet bevooroordeeld zijn, Mullog, lees jij nog mee of geef je het nu op, ik zie uit naar je reactie, maar dan wel to the point en niet erom heen draaien.

 

 

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei antoon:

Ik heb het onderzocht, al die maanstanden van het vat bevestigen zonder omhaal 607, en verwijzen 587 naar het land der fabelen dan heb ik het over de modernste en recente wetenschap. lees de link die ik gegeven heb.

Die link klik ik niet aan wat die is van JW.org en heeft dus niets met wetenschap te maken.
Als je dit schrijft:

19 uur geleden zei antoon:

Mullog ik accepteer kundige moderne wetenschappers en dat hoeven geen JG te zijn zelfs niet Bijbels, en die weereggen dat wat jij meent, maar daar laat ik het bij , schrijf maar raak als je dat nuttig vind.

en dit:

Op 21-1-2024 om 06:17 zei antoon:

al die punten  zijn weerlegt of minstens aanvechtbaar ook door kundige mensen die geen enkel belang  hebben bij de waarheid van de Bijbel,

laat dan ook die onderbouwing zien, in plaats van webpagina's van de JW.
Omdat je dat doet, bevestig je alleen maar het beeld dat je niets anders doet dan herhalen wat je wordt voorgeschoteld door de JW.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 uur geleden zei antoon:

Ik zoek geen bevestiging, helemaal niet, al kan ik er niets aandoen dat het natuurlijk inherent is aan de argumenten die ik breng op Bijbels gebied, heb weleens te doen met mensen die een rotsvast vertrouwen hebben in hun eigen zienswijze tegen de Bijbelse waarheid, waar ook nog eens geleerden achter staan, zij denken daar vrede mee te hebben en onderzoeken niets, ook ik behoorde eens bij hen, maar ik besloot mijn schaduw te overstijgen en onbevooroordeeld alles te onderzoeken, dan rol je van de ene verbazing in de andere, van de wereldse zienswijze omtrent Bijbelse chronologie en aanverwante zaken klopt bijna niets, heb zelf een chronologie opgezet en zag vaak daarna pas  dat integere geleerden dat ook ondersteunen met het modernste hard bewijsmateriaal, het de Nabonidus kroniek en talloze andere artefacten waaronder het Vat waar we het over hebben is weer het zoveelste bewijs daarvan, maar je moet het wel lezen en zeker de linken die ik geef en niet eigenwijs en koppig vasthouden aan eigen verroeste  zienswijze, zo komt men niet verder.

Het gaat mij helemaal niet om de Bijbelse chronologie, maar om die van Babylonie.
Ik heb daarom verteld wie de opeenvolgende vorsten waren.
Ik heb laten zien dat het boek Daniel daar een potje van maakt.
Ik heb je gevraagd daar op te reageren.

Wat je vervolgens steevast doet is roepen dat het is weerlegd door moderne wetenschappers zonder Bijbelse motieven.
En dat je dat nog zult laten zien en daarop terug komt.
Welaan, doe dat eens een keer!  

1 uur geleden zei antoon:

Een van de gevallen waarbij de maanwaarnemingen beter passen bij het jaar 588 dan bij 568 is te zien op een gedeelte van VAT 4956 Op de derde regel staat wat de stand van de maan was in de „nacht van de 9de [Nisanu]”. Maar de wetenschappers die deze stand op 568 (astronomisch -567) dateerden, erkenden dat het in dat jaar de maanstand was op „de achtste en niet de negende Nisanu”. Om hun datering te ondersteunen beweerden ze dat de schrijver per ongeluk 9 in plaats van 8 opschreef.20 Maar de maanstand op de derde regel komt exact overeen met die van 9 Nisanu 588.21

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/wp20111101/Wanneer-werd-het-oude-Jeruzalem-verwoest-Deel-twee/

We hebben het over geleerden die niet bevooroordeeld zijn, Mullog, lees jij nog mee of geef je het nu op, ik zie uit naar je reactie, maar dan wel to the point en niet erom heen draaien.

Als er jw.org vooraan staat, dan is dat per definitie wél bevooroordeeld. Je moet je realiseren dat alles met dat voorvoegsel door mensen van buiten de jehovas niet serieus wordt genomen. Als zijn zegt met onbevooroordeelde mensen te werken, dan moeten die beweringen ook buiten de jw.org omgeving aanwezig zijn.

Ik heb bij het begin al eens aangegeven dat je voortdurend vragen negeert en dat het goed zou zijn dat niet meer te doen. Maar wederom laat je nu een vraag liggen over de inhoud van het tablet, je gaat er helemaal niet op in. Maar je maakt anderen wél het verwijt dat ze niet alles bestuderen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Die link klik ik niet aan wat die is van JW.org en heeft dus niets met wetenschap te maken.

hier toon je je totale wanbegrip, het gaat om geleerden die niets met JG te maken hebben, je gaat totaal af, verder nonsens van jou lezen heeft dus geen zin, wel zal ik overwegen wat de beste manier is om kennis en inzicht aan jou te geven, in je eigen belang

Ik heb bij het begin al eens aangegeven dat je voortdurend vragen negeert en dat het goed zou zijn dat niet meer te doen schreef jij, wie negeert hier dat is duidelijk niet ik.maar jij bent bang DBT bang voor de waarheid want dan zal je meten veranderen in zienswijze en dat is nog een brug te ver voor jou, het hoeft het niet te zijn overigens

Als er jw.org vooraan staat, dan is dat per definitie wél bevooroordeeld. Je moet je realiseren dat alles met dat voorvoegsel door mensen van buiten de jehovas niet serieus wordt genomen.

Hier zal ik wel op ingaan, geduld

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei antoon:

Hier zal ik wel op ingaan, geduld

Dat is al een aardig lijstje.

17 minuten geleden zei antoon:
39 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Die link klik ik niet aan wat die is van JW.org en heeft dus niets met wetenschap te maken.

hier toon je je totale wanbegrip, het gaat om geleerden die niets met JG te maken hebben, je gaat totaal af, verder nonsens van jou lezen heeft dus geen zin, wel zal ik overwegen wat de beste manier is om kennis en inzicht aan jou te geven, in je eigen belang

Zoals ik al zei, dan moet het ook buiten jw.org te zien zijn. Gebruik die info, als je realistisch wil overkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei antoon:

... Mullog, lees jij nog mee of geef je het nu op, ik zie uit naar je reactie, maar dan wel to the point en niet erom heen draaien.

Wat begrijp je niet aan het onderstaande?

19 uur geleden zei Mullog:

Mijn eerste opmerking was dat je alleen aandacht hebt voor de eclips. Daar eindig ik ook mee. Zelfs een blind paard ziet dat je een blinde vlek hebt voor de overige astronomische waarnemingen op de kleitablet. Verder discussie lijkt mij zinloos. Nochtans veel succes met het ontrafelen van de Bijbelse chronologie.   

Voor de goede orde "Verder discussie lijkt mij zinloos" is omdat in de bijbel staat dat het 70 jaar moet zijn. Aangezien dat voor jou de enige gezaghebbende bron is wordt alle informatie die verder relevant is door jou genegeerd. Om alles nog een keer te herhalen wat we een paar jaar geleden al hierover naar elkaar hebben geschreven heb ik gewoon geen zin in.

Verder begrijp ik het wel. Het is niet acceptabel als je een wereldbeeld hebt dat gebaseerd is op, onder andere, de voorspellingen uit Daniël dan is het psychologisch niet acceptabel dat aangetoond wordt dat die hele voorspelling al fout gaat voordat hij begonnen is. Dat is een hele menselijke eigenschap. Wat maar weer aantoont dat Jehova's ook maar gewone mensen zijn. 

Nogmaals, veel succes met het ontrafelen van de Bijbelse chronologie.  

bewerkt door Mullog
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Mullog:

Voor de goede orde "Verder discussie lijkt mij zinloos" is omdat in de bijbel staat dat het 70 jaar moet zijn. Aangezien dat voor jou de enige gezaghebbende bron is wordt alle informatie die verder relevant is door jou genegeerd. Om alles nog een keer te herhalen wat we een paar jaar geleden al hierover naar elkaar hebben geschreven heb ik gewoon geen zin in.

Dit is voor mij niet de enigste bron, dat moet jij gemerkt hebben, of jij leest alles niet goed, vaak zit ik meer op Wikipedia of wetenschappelijke sites over geschiedenis, ook daar is weleens veel bevestiging, ik negeer helemaal niets, dat laat ik aan jou over.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid