Spring naar bijdragen

De levende Jezus (Jeshoea) volgen via de voor-christelijke (niet-christelijke) tekst 'Quelle' (Bron).


Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei Breuk:

Het langzamer gaan van de tijd gold overigens alleen voor het eerst miljard en niet voor de vele miljarden die volgden. 
Waarom verwijs jij naar dit artikel? Wat is de relatie met de 6000 jaar geleden dat Adam en Eva leefden?

En welke aanname doe jij met de bijbel als het over deze tijden gaat?

Niet dat het belangrijk is maar ik verwees naar de relativiteit van ons tijdsbegrip. Dat is alles. Wetenschappelijk kunnen we niet anders dan huidige snelheden, dus ook van tijd, te extrapoleren, net alsof die snelheden onveranderlijk zijn, maar tegelijkertijd weten we dat die snelheden niet constant zijn. Als je het kunt vatten, mooi, maar indien niet, vergeet het dan maar.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijddilatatie  

Als het je boeit zou ik ook nog kunnen aantonen dat de Bijbel een eigen tijdrekening heeft die totaal afwijkt van de onze. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 103
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik las hier "alleen maar" dat het gepubliceerd is, syncretisch is en gedateerd is als behorende tot de oudste teksten uit Matteüs 6, Lucas 12, Thomas 27 (en misschien een of twee andere). Wat er

Daarnet las ik wat in NieuwWij en daarin had Manuela Kalsky het over de Eindtijd verwachtingen van christenen. https://www.nieuwwij.nl/opinie/is-de-eindtijd-nabij-klimaatcrisis-vraagt-om-hoop-en-

Heel recente analyse van teksten van (over) Jezus gepubliceerd  https://danielbwallace.com/2023/09/04/sayings-of-jesus-papyrus-p-oxy-5575-now-published/

9 uur geleden zei Breuk:

Martijn ik vind je hele verhaal die je hier al sinds 7 juni vertelt m.b.t. Q/Quelle heel interessant.  Ik heb er veel van geleerd, maar je afzetten tegen de bron waar je uitdiept (het NT en het OT) vind ik jammer. Is echt niet nodig. Q/Quelle is al interessant genoeg.

Ten tijde van https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcion_van_Sinope was er al een christelijke kerk. Zijn vader was zelfs een bisschop. Marcion heeft behoorlijk zitten selecteren in het evangelie van Lucas en de brieven van Paulus. Marcion zag dus zeker Q/Quelle niet als authentieke bron voor de leer van Jezus. Er is nooit een gemeenschap rond Q/Quelle ontstaan. Het is nog maar de vraag of het ooit in die vorm gefunctioneerd heeft. Er is geen bewijs voor Q/Quelle het is een hypothese (niet geheel onzinnig overigens).

En ooit weleens gehoord van https://nl.wikipedia.org/wiki/Messiaanse_beweging

Dag Breuk,

ik zie dat ik duidelijk verkeerd verbonden ben - ik ben hier beland, en reageer op, vanwege 

Het fabeltje van de kerkvaders (op basis waarvan jouw eerste Wiki artikel tot stand is gekomen) is al vele malen ontkracht door wetenschappers die er onderzoek naar hebben gedaan, zoals bv Tsutsui, Nicoletti, Lieu, Beduhn, Klinghardt, Vinzent - en mezelf. Een Messiaanse beweging is er nooit geweest, en het is dan ook niet verwonderlijk dat jouw andere Wiki pagina nalaat om ook maar 1 enkel vers te citeren dat zou getuigen van "Dat er Joden waren die geloofden dat Jezus de Messias is, wordt beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel."

Beweringen en meningen zijn leuk, objectief wetenschappelijk onderzoek heeft waarde. Heb je je ooit afgevraagd hoe Lukas 4:31 kan worden verklaard aangezien zijn Jezus op dat moment nog niet in Capernaum is geweest, bijvoorbeeld? Marcion heeft dat vers wel op een geloofwaardige plaats staan

P. Oxy. 5575 is Marcion, en het zal nog even duren voordat Mark Goodacre daar ook maar op zal ingaan, omdat dat volledig indruist tegen de prioriteit van het NT

Maar goed, ik blijk hier duidelijk verkeerd verbonden. Ik wens jullie nog veel pleier met het uitwisselen van opinies die op weer andere opinies zijn gebaseerd

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei mlinssen:

Zo is de Quelle inderdaad begonnen: er was geen Christendom, dat duurde nog ruim een eeuw of twee. "Jezus" stond niet in de tekst, het was slechts een mysterieuze afkorting: IS / IhS. Overigens staat Jezus in geen enkele tekst, of het nu Grieks, Latijn of Koptisch is

Waar ging die Quelle dan over? Over een absoluut vooruitstrevend iets in de Westerse wereld, namelijk dualiteit: het leven "in scheiding", gespletenheid. Deze Quelle bevatte een handleiding om jezelf te bevrijden van Ego en Zelf, en zo weer een te worden met de Levende Vader - en ja, "jullie zijn kinderen van de Levende vader" slaat inderdaad op de dualistische staat waarin allen verkeren

Het behoeft niet veel toelichting dat deze tekst volledig verkeerd is begrepen - maar wel vrij snel opgenomen is in een soort van evangelie dat de losse gezegden "wat body gaf" door ze in een verhaling te plaatsen. Dat evangelie staat bekend als Marcion, ook wel afgekort tot *Ev, van Evangellion - evangelie inderdaad, het Grieks voor 'goed-bericht'

En weer ruim een eeuw later is dat verworden tot Christendom, door deze oorspronkelijke beweging hardhandig te fuseren met het Jodendom. Een zeer ongelukkige en ongeloofwaardige fusie, die dan ook door geen enkele Jood wordt erkend: maar goed, genoeg voor nu lijkt me

Een zaak is belangrijk, en dat is onderscheid maken tussen Q en Quelle. Wat nu algemeen bekend staat als Q is de gereconstrueerde tekst waarvan men wil dat die bestaat, zodat die keurig de gapende gaten tussen enerzijds Markus en anderzijds Lukas en Mattheus opvult - ik noem dat een oplossing die op zoek is naar een probleem, want alle teksten die we kennen zijn tot stand gekomen vanuit meerdere bronnen, waarbij de creativiteit van de schrijver zeker meespeelt. Quelle is een brontekst zoals oorspronkelijk bedacht en bedoeld in de 18e-19e eeuw, en hoe verder de eindtekst van de brontekst afstaat, hoe groter de verschillen natuurlijk. Ik voer nu aan dat we de Quelle van het Christendom hebben gevonden, en die manifesteert zich via P. Oxy. 5575 waar zoveel over gepubliceerd is de laatste tijd, ook al is deze al rond 1900 gevonden

Martijn Linssen (dit is mijn eerste post hier)

Maar die Quelle van het Christendom, zoals jij het noemt, is nog redelijk goed te verbeteren naar de meer oorspronkelijke Quelle, mits je maar Evangelion in plaats van canonieke Lucas als tweede vergelijkingstekst gebruikt. Helemaal perfect zal hij niet kunnen worden omdat je niet kunt uitsluiten dat bepaalde gezegdes door beide christelijke synoptische vergelijkingsteksten teveel zijn verminkt of helemaal weggelaten, maar de door mij gereconstrueerde tekst is qua filosofie samenhangend genoeg om de manier van denken helder te krijgen en uit te sluiten dat sprake is van "je eigen Jezus maken". Is te tekst van P. Oxy 5575 online te vinden ergens?  https://davesblogs.home.blog/2023/09/04/new-sayings-of-jesus-gospel-identified-from-oxyrhynchus-fragment/

 

bewerkt door neohumanist
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei neohumanist:

Is te tekst van P. Oxy 5575 online te vinden ergens?  

Jazeker. De mijne reconstrueert voornamelijk Thomas en legt uit waarom dit papyrus anders is:

https://www.academia.edu/106297440/P_Oxy_5575_an_entirely_fresh_gospel_recto_Part_I_of_II_

Goodacre: https://markgoodacre.org/POxy5575EngSynopsis.pdf

(Ik heb hem er al op geattendeerd dat logion 63 daar niet eindigt)

Grieks: https://drive.google.com/file/d/1eUxk8JrYd-bHjqE2CE3QYniLBMLy-0eS/view?usp=sharing

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei neohumanist:

Maar die Quelle van het Christendom, zoals jij het noemt, is nog redelijk goed te verbeteren naar de meer oorspronkelijke Quelle, mits je maar Evangelion in plaats van canonieke Lucas als tweede vergelijkingstekst gebruikt. Helemaal perfect zal hij niet kunnen worden omdat je niet kunt uitsluiten dat bepaalde gezegdes door beide christelijke synoptische vergelijkingsteksten teveel zijn verminkt of helemaal weggelaten, maar de door mij gereconstrueerde tekst is qua filosofie samenhangend genoeg om de manier van denken helder te krijgen en uit te sluiten dat sprake is van "je eigen Jezus maken"

Begrijp ik nu goed dat jij je eigen reconstructie hebt gemaakt van Quelle?

En ben je bekend met P. Oxy. 5575, 4009, 210 etc?

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei mlinssen:

Begrijp ik nu goed dat jij je eigen reconstructie hebt gemaakt van Quelle?

En ben je bekend met P. Oxy. 5575, 4009, 210 etc?

Nee, daar ben ik niet mee bekend.

Ik heb inderdaad in dat andere topic mijn reconstructie van de Quelle tekst besproken.

De basis voor de reconstructie is dezelfde reconstructie als die van 'The Critical Edition of Q'. Maar er is gecorrigeerd voor het primaat van Evangelion boven canonieke Lucas en er zijn meerdere Sondergut gezegden toegevoegd die naar mijn inzicht wel behoren bij Q. Dat mag je alleen doen als er sprake is van inhoudelijke (zelfde 'Sitz im Leben') overeenkomst met de overige tekst en liefst een reeds aanwezige Q-omgeving van zulke gezegden in Lucas of Mattheus.

Ik hou eigenlijk niet van het gebruik van het woord 'gezegden' in het geval van Q, omdat dit de suggestie oproept dat Q een losse verzameling gezegden zou zijn, die overal vandaan gekomen zouden kunnen zijn. Ik bestrijd dat, er is volgens mij sprake van instructies door een enkele onderwijzer met uitleg (in beeldspraakvorm) en een sterke spiritueel-filosofische samenhang, die de latere hergebruikers van de Quelle tekst volledig lijkt te ontgaan, mede omdat zij Jezus anders bezien en neerzetten. Ook bij de Q-theologen lijkt dit inzicht in de diepere betekenis van de Q-tekst te ontbreken.

De aanwezigheid van deze inhoudelijke samenhang is volgens mij het sterkste argument voor het hebben bestaan van Quelle, waardoor het ontkennen van deze bron feitelijk onzinnig wordt. Het enige dat lastig te verklaren is, is de radicale breuk tussen de mensen die de Quelle in eerste instantie gebruikten en de vroege christenen die de tekst hergebruikten voor hun religieuze projecties.

Maar de samenkomst van de manier van denken van de Paulus-brievengebruikers en de Marcionitische christenen enerzijds en de christenen die niets van Paulus moesten hebben anderzijds, is wat dit betreft ook moeilijk te verklaren. De christelijke orthodoxie werd blijkbaar uiteindelijk een vergaarbak voor ooit afzonderlijke ideologien die men kunstmatig tot een soort van eenheid smeedde. Bij de Quelle is nog sprake van spirituele filosofie en instructie, maar in de teksten van het Nieuwe Testament gaat het over aanhangen van een geloof, niet meer over het toepassen van het onderwijs van de historische Jezus. De Quelle tekst werd uiteengetrokken,  vermengd, verminkt en ingebed en daardoor feitelijk onherkenbaar en ontoegankelijk gemaakt. De auteur van Thomas wilde het onderwijs van de Quelle volgens mij losjes herstellen, maar had er ook al geen direkte toegang meer toe en moest leunen op de zwaar bewerkte vormen in de evangelieverhalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei neohumanist:

Nee, daar ben ik niet mee bekend.

Ik heb inderdaad in dat andere topic mijn reconstructie van de Quelle tekst besproken.

De basis voor de reconstructie is dezelfde reconstructie als die van 'The Critical Edition of Q'. Maar er is gecorrigeerd voor het primaat van Evangelion boven canonieke Lucas en er zijn meerdere Sondergut gezegden toegevoegd die naar mijn inzicht wel behoren bij Q. Dat mag je alleen doen als er sprake is van inhoudelijke (zelfde 'Sitz im Leben') overeenkomst met de overige tekst en liefst een reeds aanwezige Q-omgeving van zulke gezegden in Lucas of Mattheus.

Ik hou eigenlijk niet van het gebruik van het woord 'gezegden' in het geval van Q, omdat dit de suggestie oproept dat Q een losse verzameling gezegden zou zijn, die overal vandaan gekomen zouden kunnen zijn. Ik bestrijd dat, er is volgens mij sprake van instructies door een enkele onderwijzer met uitleg (in beeldspraakvorm) en een sterke spiritueel-filosofische samenhang, die de latere hergebruikers van de Quelle tekst volledig lijkt te ontgaan, mede omdat zij Jezus anders bezien en neerzetten. Ook bij de Q-theologen lijkt dit inzicht in de diepere betekenis van de Q-tekst te ontbreken.

De aanwezigheid van deze inhoudelijke samenhang is volgens mij het sterkste argument voor het hebben bestaan van Quelle, waardoor het ontkennen van deze bron feitelijk onzinnig wordt. Het enige dat lastig te verklaren is, is de radicale breuk tussen de mensen die de Quelle in eerste instantie gebruikten en de vroege christenen die de tekst hergebruikten voor hun religieuze projecties.

Maar de samenkomst van de manier van denken van de Paulus-brievengebruikers en de Marcionitische christenen enerzijds en de christenen die niets van Paulus moesten hebben anderzijds, is wat dit betreft ook moeilijk te verklaren. De christelijke orthodoxie werd blijkbaar uiteindelijk een vergaarbak voor ooit afzonderlijke ideologien die men kunstmatig tot een soort van eenheid smeedde. Bij de Quelle is nog sprake van spirituele filosofie en instructie, maar in de teksten van het Nieuwe Testament gaat het over aanhangen van een geloof, niet meer over het toepassen van het onderwijs van de historische Jezus. De Quelle tekst werd uiteengetrokken,  vermengd, verminkt en ingebed en daardoor feitelijk onherkenbaar en ontoegankelijk gemaakt. De auteur van Thomas wilde het onderwijs van de Quelle volgens mij losjes herstellen, maar had er ook al geen direkte toegang meer toe en moest leunen op de zwaar bewerkte vormen in de evangelieverhalen.

Ik heb verder nog niets gelezen in je andere draadje, maar ben aangenaam verbaasd door je heldere en accurate uitleg van datgene wat heeft plaatsgevonden. Ik noem het altijd "als spiritualiteit mainstream gaat, dan verwordt het tot religie"

De Q-theologen zijn alleen maar op zoek naar hun puzzel stukje zodat hun puzzel kloppend wordt gemaakt, verder niets. 99,9% van de Bijbelse academici zijn alleen maar streng gelovig en verder niets, wetenschappelijk onderzoek speelt slechts bij zeer weinigen een rol

Thomas is Quelle, maar dan van de Marcionisten, die zeer sterk anti-Judeisch (ik weet niet eens hoe ik dit in het Nederlands moet schrijven) waren. Dat laatste probeerde men ongedaan te maken door het evangelie van Marcion te doorspekken met pro-Judeische elementen, en de anti-Judeische schade zoveel mogelijk te beperken. En zo is op zijn beurt *Ev weer de Quelle van het Christendom, en zijn de zeer grote stappen tussen Thomas en het NT te verklaren 

Daarbij moet het wel gezegd worden dat de redacteuren van wat later het Christendom zou worden ook wel donders goed wisten dat het slechts een voorwendsel was, en ze niet daadwerkelijk onder de vlag van het jodendom moesten gaan varen - en daar zie je dan ook de spagaat van een Paulus die enerzijds het Jodendom probeert aan te prijzen (want er moet flinke reclame voor gemaakt worden in de context van de Marcionisten) maar anderzijds het de grond in boort (omdat het tenslotte wel ondergeschikt moet zijn aan de nieuwe religie)

Als je de evangeliën er op na leest, evenals de kerkvaders, dan is er vanaf het begin aan al sprake van een scheiding tussen het Jodendom en de nieuwe religie - alleen wilden ze daar uiteraard niet mee te koop lopen

Ik ga met veel interesse je draadje lezen!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben zo ontzettend achterdochtig. Ik heb n.l. altijd gedacht dat Martijn de Neohumanist was en nu is Martijn hier gewoon Martijn.  
Wie kan hier duidelijkheid scheppen, want zijn er in Nederland echt twee personen die zich hier zo fanatiek mee bezighouden (en die hebben elkaar nu pas gevonden)?

Waarom moet Martijn zo benadrukken dat het zijn eerste bericht is…  

Alvast mijn excuses als ik er flink naast zit, dat moet dan minimaal een weekje ban(k)zitten opleveren.

Ps @neohumanist jij had toch ooit Mark Goodacre benaderd of vergis ik me (weer).

bewerkt door Breuk
Spelfouten…
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Breuk:

Ik ben zo ontzettend achterdochtig. Ik heb n.l. altijd gedacht dat Martijn de Neohumanist was en nu is Martijn hier gewoon Martijn.  
Wie kan hier duidelijkheid scheppen, want zijn er in Nederland echt twee personen die zich hier zo fanatiek mee bezighouden (en die hebben elkaar nu pas gevonden)?

Waarom moet Martijn zo benadrukken dat het zijn eerste bericht is…  

Alvast mijn excuses als ik er flink naast zit, dat moet dan minimaal een weekje ban(k)zitten opleveren.

Ps @neohumanist jij had toch ooit Mark Goodacre benadert, of vergis ik me (weer).

Haha, ik ben niet achterdochtig. Maar (as you know) herken nogal 's wat. 😅

Dat gezegd hebbende.., had ie een andere naam kunnen gebruiken. En deze naam.. ken ik. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Breuk:

Dit lijkt me een mooi geval voor Sherlock Petra… zet ‘m op.

😂

Eerlijk gezegd... op dit moment zie ik er het nut niet van.  Het valt vanzelf wel binnen als het nodig is. (Ik heb groot vertrouwen in ehhhhh... Zhij de aansturende bovennatuurlijke🥰 )

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Petra.:

😂

Eerlijk gezegd... op dit moment zie ik er het nut niet van.  Het valt vanzelf wel binnen als het nodig is. (Ik heb groot vertrouwen in ehhhhh... Zhij de aansturende bovennatuurlijke )

Als het echt zo is, dan is Martijn wel een beetje de weg kwijt.
Ik twijfel overigens wel aan mijn eigen bedenksel. Martijn is vooral de Thomas-Guy en Neohumanist is de Q-Guy. Toch lees ik dat Martijn weer heel veel schrijft over Q dat dan opeens weer Quelle moet zijn… 

Ik was sneller herkenbaar met mijn Amsterdamse school… (in ieder geval voor jou).

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Petra.:

Je naam komt me bekend voor.  

Ik ben de naam van het forum kwijt, is alweer een tijdje geleden. Geloofsgesprek oid. Maar je kunt me o.a. vinden op

https://leidenuni.academia.edu/MartijnLinssen

Ik ken een Petra van heeeeeel lang geleden, dat was op het forum van Bram Moerland - ik ben de Martijn van rond 2009-10 als ik me het goed herinner. Toen wist ik nog helemaal niets van niets... heb de Thomas draad rond diezelfde tijd laten vallen en pas in 2019 weer opgepakt

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Breuk:

Ik ben zo ontzettend achterdochtig. Ik heb n.l. altijd gedacht dat Martijn de Neohumanist was en nu is Martijn hier gewoon Martijn.  
Wie kan hier duidelijkheid scheppen, want zijn er in Nederland echt twee personen die zich hier zo fanatiek mee bezighouden (en die hebben elkaar nu pas gevonden)?

Waarom moet Martijn zo benadrukken dat het zijn eerste bericht is…  

Alvast mijn excuses als ik er flink naast zit, dat moet dan minimaal een weekje ban(k)zitten opleveren.

Ps @neohumanist jij had toch ooit Mark Goodacre benaderd of vergis ik me (weer).

Neohumanist is van de Quelle en Neo ziet niks in het Thomas Evangelie.  Martijn daarentegen is juist weer wel van het Thomas Evangelie.   Hopper is vooral van het Thomas Evangelie en het Johannes Evangelie.  (Maar de andere 3 mogen er ook zijn.)

Overigens zijn alle Evangeliën slechts woorden, het gaat uiteindelijk om het Woord.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei mlinssen:

Ik ben de naam van het forum kwijt, is alweer een tijdje geleden. Geloofsgesprek oid. Maar je kunt me o.a. vinden op

https://leidenuni.academia.edu/MartijnLinssen

Ik ken een Petra van heeeeeel lang geleden, dat was op het forum van Bram Moerland - ik ben de Martijn van rond 2009-10 als ik me het goed herinner. Toen wist ik nog helemaal niets van niets... heb de Thomas draad rond diezelfde tijd laten vallen en pas in 2019 weer opgepakt

Hi Martijn. 

Volgens mij GG.  Jij was ooit RK (dat onthoud ik 🤪en de toon blijft bij mij voor altijd hangen 💐) en daarna in de Thomas. 

Ik ken Bram Moerland.. maar ben naar mijn weten nog nooit op een forum van hem geweest. 

Andere Petra, denk ik. 

 

 

Mooi dat je de Thomas weer hebt opgepakt! 🙂

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Omdat er geen moderatie is op dit forum, is dit topic (net als andere die ik begon) volkomen aan het vullen met off-topic draadjes. Blijkbaar verveelt men zich en gebruikt het forum als een soort chatbox. Voelt niemand zich geroepen om te modereren of is het beleid om er niet aan te doen?

Het is waarschijnlijk ook allang tijd voor mij om weer eens te verdwijnen hier. Ik moet zeggen, het was minder onaangenaam dan ik had voorzien. Spirituele filosofie en de bijpassende beoefening en religie en haar beoefening zijn wezenlijk verschillende zaken en de mensen die zich met het een of het andere bezighouden zitten nu eenmaal op verschillende sporen zonder wissels ertussen. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei neohumanist:

Omdat er geen moderatie is op dit forum, is dit topic (net als andere die ik begon) volkomen aan het vullen met off-topic draadjes. Blijkbaar verveelt men zich en gebruikt het forum als een soort chatbox. Voelt niemand zich geroepen om te modereren of is het beleid om er niet aan te doen?

Het is waarschijnlijk ook allang tijd voor mij om weer eens te verdwijnen hier. Ik moet zeggen, het was minder onaangenaam dan ik had voorzien. Spirituele filosofie en de bijpassende beoefening en religie en haar beoefening zijn wezenlijk verschillende zaken en de mensen die zich met het een of het andere bezighouden zitten nu eenmaal op verschillende sporen zonder wissels ertussen. 

 

Nooit naar de bakker gaan als je een stuk vlees wil kopen ;-)

Het gros van forums bestaat voor het merendeel uit mensen die vooral willen zenden, dan wel ontvangen worden door anderen. En er zitten altijd ook enkelen bij die juist de harmonisatie opzoeken en geïnteresseerd zijn in diversiteit, en die vormen de krenten in de pap

Als je je verhaal kwijt wil, schrijf het dan op in een mooi samenhangend geheel dat overzichtelijk gepresenteerd is - wat op zich al lastig genoeg is. En trek je vooral niets aan van andermans mening, want het kenmerk van een mening is dat hij niet alleen niet gestoeld is op kennis, maar ook zelf geen kennis brengt

Behalve dan over degene die ermee aan komt zetten 😂😂😂

bewerkt door mlinssen
Typos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei mlinssen:

Nooit naar de bakker gaan als je een stuk vlees wil kopen ;-)

Het gros van forums bestaat voor het merendeel uit mensen die vooral willen zenden, dan wel ontvangen worden door anderen. En er zitten altijd ook enkelen bij die juist de harmonisatie opzoeken en geïnteresseerd zijn in diversiteit, en die vormen de krenten in de pap

Als je je verhaal kwijt wil, schrijf het dan op in een mooi samenhangend geheel dat overzichtelijk gepresenteerd is - wat op zich al lastig genoeg is. En trek je vooral niets aan van andermans mening, want het kenmerk van een mening is dat hij niet alleen niet gestoeld is op kennis, maar ook zelf geen kennis brengt

Behalve dan over degene die ermee aan komt zetten 😂😂😂

Martijn dit is van origine een christelijk forum. Er zitten nu veel mensen op met heel uiteenlopende levensbeschouwingen. Dat vind ik prima, maar @neohumanist heeft nogal de neiging om de hele geschiedenis van het christendom (de canon, de kerk, de christenen) af te serveren. Ja en dan klagen over de moderatie…

Ga eens op een Ajax forum de Feyenoord fan uithangen, wat gebeurt er dan of benoem eens op een formule 1 of vliegtuig forum de klimaatproblemen. 
 

Ik verbaas me eerder dat christenen op dit forum helemaal niet reageren als de evangelisten er weer van langs krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei mlinssen:

Nooit naar de bakker gaan als je een stuk vlees wil kopen ;-)

Het gros van forums bestaat voor het merendeel uit mensen die vooral willen zenden, dan wel ontvangen worden door anderen. En er zitten altijd ook enkelen bij die juist de harmonisatie opzoeken en geïnteresseerd zijn in diversiteit, en die vormen de krenten in de pap

Als je je verhaal kwijt wil, schrijf het dan op in een mooi samenhangend geheel dat overzichtelijk gepresenteerd is - wat op zich al lastig genoeg is. En trek je vooral niets aan van andermans mening, want het kenmerk van een mening is dat hij niet alleen niet gestoeld is op kennis, maar ook zelf geen kennis brengt

Behalve dan over degene die ermee aan komt zetten 😂😂😂

Het ging mij om het ontbreken van moderatie, dat er desinteresse is in en onwetendheid over het onderwijs van Jezus zelf, dat heb ik allang aanvaard.

Nou eet ik nooit vlees, maar er zijn gewoon geen forums voor mensen die interesse hebben in de historische Jezus. 

Christenen willen het niet horen of weten, die zitten in hun eigen denkwijze vast. Het blijft me wel verbazen, want het gaat toch over hun eigen meester. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2023 om 07:18 zei mlinssen:

Heb je je ooit afgevraagd hoe Lukas 4:31 kan worden verklaard aangezien zijn Jezus op dat moment nog niet in Capernaum is geweest, bijvoorbeeld? Marcion heeft dat vers wel op een geloofwaardige plaats staan

Hallo Martijn, als eerste mijn excuses dat ik je verwarde met Neohumanist die nu net opnieuw weer christenen wegzet, alsof ze geen interesse hebben in Jezus (dat is dan in zijn historische Q versie).  
Waar op een ander forum men vooral achter de mythische Jezus aangaat, hebben we hier diverse mensen en allemaal met een eigen versie van Jezus.  Toch bijzonder dat blijkbaar niemand grip krijgt op deze Joodse man en dat lijkt me maar beter ook. 
Ik snap niet je vraag m.b.t. Lukas 4:31 en de link naar Marcion. Ik vind dat overigens het leukst: de bijbelse teksten van alle kanten onder de loep nemen (en wellicht leren we er wat van). 
Kun je dat uitleggen?
Overigens evangelisten zetten teksten op een bepaalde plek in hun verhaal om een literaire structuur te maken. Waarom past dit hier niet. Het lijkt erop dat Lukas hier de tijd dat Jezus in Galilea was, beschrijft. Hij componeert het als een reisverhaal naar Jeruzalem. Mattheus doet het weer anders.

Ps als je nog wat over Q (de overeenkomst tussen Mattheus en Lukas maar niet gevonden in Marcus) kwijt wil dan hoor ik dat graag. Wat bedoel jij b.v. met Quelle?

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Breuk Ik ben geen moderator, maar waarom maak je je eigen topic niet aan als je het niet wilt hebben over de Jezus die de Quelle-tekst onderwijst?

Als je het niet leuk vind, maar liever het mengonderwijs van christenen leest en bestudeert, vervuil dan niet dat ene topic waar het daar eens niet over gaat. En laat je niet zo kennen dat je je ergert aan mensen die het christelijke verhaal niet nodig hebben.

En dan kun je natuurlijk herhalen wat anderen steeds zeggen, 'dit is toch een christelijk forum!?'. Ja, dat is het is, maar er is ook een sectie 'Godsdienst en Spiritualiteit' waar je het ook eens over andere visies en methodes kunt hebben.

Er zijn helaas weinig mensen zoals Martijn op dit forum, sowieso zeldzaam op christelijke forums/fora.

bewerkt door neohumanist
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Hallo Martijn, als eerste mijn excuses dat ik je verwarde met Neohumanist die nu net opnieuw weer christenen wegzet, alsof ze geen interesse hebben in Jezus (dat is dan in zijn historische Q versie).  
Waar op een ander forum men vooral achter de mythische Jezus aangaat, hebben we hier diverse mensen en allemaal met een eigen versie van Jezus.  Toch bijzonder dat blijkbaar niemand grip krijgt op deze Joodse man en dat lijkt me maar beter ook. 
Ik snap niet je vraag m.b.t. Lukas 4:31 en de link naar Marcion. Ik vind dat overigens het leukst: de bijbelse teksten van alle kanten onder de loep nemen (en wellicht leren we er wat van). 
Kun je dat uitleggen?
Overigens evangelisten zetten teksten op een bepaalde plek in hun verhaal om een literaire structuur te maken. Waarom past dit hier niet. Het lijkt erop dat Lukas hier de tijd dat Jezus in Galilea was, beschrijft. Hij componeert het als een reisverhaal naar Jeruzalem. Mattheus doet het weer anders.

Ps als je nog wat over Q (de overeenkomst tussen Mattheus en Lukas maar niet gevonden in Marcus) kwijt wil dan hoor ik dat graag. Wat bedoel jij b.v. met Quelle?

Dag Breuk, helemaal prima hoor, ik was me nergens van bewust

Joods... grappig hoor. Jezus doet alleen maar dingen die volledig indruisen tegen Joodse gewoontes en toch wordt hij doodleuk weggezet als Jood - alleen door Christenen natuurlijk, want die hebben geen enkel verstand van het Jodendom. Vraag eens aan een rabbi hoe Joods hij Jezus vindt, zou ik zeggen - dat is tenslotte een deskundige, of niet soms?

Lukas is eenvoudig, zie https://www.stepbible.org/?q=version=BSB|version=CopSahHorner|version=THGNT|reference=Luke|meanings=capernaum&options=NGVUVH&display=INTERLEAVED

Het gaat alleen om de eerste twee verzen, 4:23 en 4:31. Jezus komt pas in de laatste in Capernaum, maar krijgt in 4:23 al the form dat hij vooral moet doen wat hij daar heeft gedaan

In de reconstructies van Marcion (Beduhn bv) staat dit als volgt:

Order: 4.31–35 precedes 4.16f g . Tertullian, Marc. 4.7.1, 5–6; Adam* 2.19; 
Hippolytus, Ref. 7.31.5. The order of these two episodes is reversed in the Evangelion’s text relative to Luke, and evidence suggests that the Evangelion’s order is more original. The most important of these is the expectation of the people of Nazara that Jesus would perform healings there as he had in Capharnaum (4.23)—before Jesus has ever been to Capharnaum in the narrative (4.31)

Als je geïnteresseerd bent in mijn Quelle, dan heb ik het hele verhaal elders klaarliggen:

https://www.academia.edu/76105160/The_inevitable_emergence_of_Christianity

Nogmaals, ik denk dat dit forum niet de plaats is voor dit soort zaken; dit is dan ook mijn laatste post hier. Als je me wil bereiken dan kan dat via academia.edu, researchgate.net, en vele websites zoals bv metalogos.org en gospelofthomas.online

Met vriendelijke groet,

Martijn Linssen 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei mlinssen:

Dag Breuk, helemaal prima hoor, ik was me nergens van bewust

Joods... grappig hoor. Jezus doet alleen maar dingen die volledig indruisen tegen Joodse gewoontes en toch wordt hij doodleuk weggezet als Jood - alleen door Christenen natuurlijk, want die hebben geen enkel verstand van het Jodendom. Vraag eens aan een rabbi hoe Joods hij Jezus vindt, zou ik zeggen - dat is tenslotte een deskundige, of niet soms?

Lukas is eenvoudig, zie https://www.stepbible.org/?q=version=BSB|version=CopSahHorner|version=THGNT|reference=Luke|meanings=capernaum&options=NGVUVH&display=INTERLEAVED

Het gaat alleen om de eerste twee verzen, 4:23 en 4:31. Jezus komt pas in de laatste in Capernaum, maar krijgt in 4:23 al the form dat hij vooral moet doen wat hij daar heeft gedaan

In de reconstructies van Marcion (Beduhn bv) staat dit als volgt:

Order: 4.31–35 precedes 4.16f g . Tertullian, Marc. 4.7.1, 5–6; Adam* 2.19; 
Hippolytus, Ref. 7.31.5. The order of these two episodes is reversed in the Evangelion’s text relative to Luke, and evidence suggests that the Evangelion’s order is more original. The most important of these is the expectation of the people of Nazara that Jesus would perform healings there as he had in Capharnaum (4.23)—before Jesus has ever been to Capharnaum in the narrative (4.31)

Als je geïnteresseerd bent in mijn Quelle, dan heb ik het hele verhaal elders klaarliggen:

https://www.academia.edu/76105160/The_inevitable_emergence_of_Christianity

Nogmaals, ik denk dat dit forum niet de plaats is voor dit soort zaken; dit is dan ook mijn laatste post hier. Als je me wil bereiken dan kan dat via academia.edu, researchgate.net, en vele websites zoals bv metalogos.org en gospelofthomas.online

Met vriendelijke groet,

Martijn Linssen 

Soms geloof ik mijn ogen niet. Het Jood zijn van Jezus wordt hier als een christelijke vinding gezien? Lees dit eens.

https://www.sionskerkzwolle.nl/wp-content/uploads/2020/01/Historische-verklaring-van-Orthodoxe-Rabbijnen-over-het-christendom.pdf

En er zijn ook Messias belijdende Joden. Dat was mijn eerdere verwijzing. 
Jezus hield zich aan de Joodse wet. De evangelisten verwijzen constant naar het OT. 
Voor aanhangers van Marcion, Thomas en Q is dat allemaal lastig om te accepteren. 
Blijkbaar nog steeds.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid