Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Naar aanleiding van een opmerking van @Robert Frans: "Sommige feministen doen goed werk"

Feminisme betekent vrouw-zijn en vrijheid voor de voruw en dat is iets waar de bijbel geheel achter staat. Waar het gaat om ontwikkeling van vrouw zijn en het gebruik van haar talent moedigt God haar optreden aan.
In 1 Samuël 25 wordt gesproken over Abigaïl die de vroiuw van Nabal is. Van haar wordt gezegd dat zij een goed verstand had. Door haar optreden voorkomt zij geweld. Hiermee handelt zij tegen de houding van haar man, maar haar man handelde onverstandig (hij was hard en slecht in zijn optreden) waardoor hij David tegen hem opzette. Abigaïl echter hoort er van en gaat David tegemoet. Zij geeft hem een verklaring en voorziet hem van leefkost waardoor hij van zijn voornemen afziet.
1 Samuël 25; 2-3: "Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk: hij had drieduizend schapen en duizend geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal, en de naam van zijn vrouw was Abigaïl. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Kaleb."
Wanneer zij dan hoort dat David mannen heeft gestuurd om Nabal vrede te wensen en hem te vragen wat zij nodig hebben en Nabal zijn verzoek grof afgewezen heeft is David zwaar beledigd en besluit met geweld tegen Nabal op te treden. Maar Abigaïl gebruikt haar verstand en gaat David (tegen de houding van haar man in) tegemoet. Zij informeert haar man daarbij niet omdat deze hard en onverstandig is en zijn optreden zou haar reddingspoging teniet kunnen doen. Zij gaat dus tegen haar man in maar zij handelt in overeenstemming met Gods woord en gebruikt haar verstand.
David wenst Nabal vrede toe: 4-6: "Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde David er tien knechten heen. David zei tegen de knechten: Ga naar Karmel, en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. Dit moeten jullie zeggen tegen die man, die in voorspoed leeft: Vrede voor u, vrede voor uw huis, en vrede voor alles wat u hebt!"
Maar Nabal antwoord afwijzend: 10-11: "antwoordde Nabal de dienaren van David: Wie is David, en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn schaapscheerders geslacht heb, en zou ik het aan mannen geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen?"
Daarna besluit David op te treden tegen Nabal: 13: "David zei tegen zijn mannen: Laat ieder zijn zwaard aangorden. Toen gordde ieder zijn zwaard aan, en ook David gordde zijn zwaard aan."
Maar een werknemer van Nabal waarschuwt zijn vrouw: 14: "Maar een knecht uit het midden van de knechten vertelde dit aan Abigaïl, de vrouw van Nabal, en zei: Zie, David heeft boden gestuurd uit de woestijn om onze heer te groeten; maar hij is tegen hen uitgevaren."
Deze werknemer zegt haar iets te doen: 17: "Nu dan, besef dit, en zie wat u doen kunt", dus er is wel een andere man die aandacht aan haar geeft en opdracht geeft en zo moedigt God haar aan in actie te komen.
Waarop Abigaïl uit het bezit van haar man neemt en David excuses aanbiedt en hem voeding geeft zoveel hij nodig heeft. Maar zij vertelt het niet aan haar man. 18-19: "Toen haastte Abigaïl zich; zij nam tweehonderd broden, twee zakken wijn, vijf toebereide schapen, vijf maten geroosterd koren, honderd rozijnenkoeken en tweehonderd klompen vijgen, en legde dat alles op ezels. En zij zei tegen haar knechten: Trek voor mij uit; zie, ik kom achter jullie aan. Maar aan haar man Nabal vertelde zij het niet."
In vers 23 en 24 biedt zij excuus aan: "Toen Abigaïl David zag, haastte zij zich en kwam van de ezel af. Vervolgens wierp zij zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Zij viel aan zijn voeten en zei: Och, mijn heer, op mij rust de misdaad; laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u, en luister naar de woorden van uw dienares." Waarna zij uitgebreid verslag doet van het gebeurde waarin zij ook de schuld van haar man erkent (Vers 25-31).
David vergeeft haar en het leven van Nabals mannen is gered. Nabal sterft daarna en Abigaïl wordt Davids vrouw.
Abigaïl erkent het woord van de Heer en gaat niet in tegen het schriftwoord waarin wordt gesteld dat zij ondergeschikt dient te zijn aan haar man in alles. Zij blijft dus ondergeschikt en handelt wijs door zelfstandig te handelen. Zij neemt uit het bezit van haar man dat ook haar bezit is want wat de man toebehoort behoort ook de vrouw toe en kan daar vrij over beschikken. Want zoals de vrouw de man toebehoort behoort de man de vrouw toe en alles wat van de man is is van de vrouw, want dezen zijn één.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Barnabas:

Feminisme betekent vrouw-zijn en vrijheid voor de voruw en dat is iets waar de bijbel geheel achter staat

Als dat zo is, waarom dan deze zin aan het eind? 

17 uur geleden zei Barnabas:

Abigaïl erkent het woord van de Heer en gaat niet in tegen het schriftwoord waarin wordt gesteld dat zij ondergeschikt dient te zijn aan haar man in alles

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-5-2023 om 08:39 zei Dat beloof ik:

Als dat zo is, waarom dan deze zin aan het eind? 

 

DBI, wat ik nou tegen je heb is dat je wel krtiek hebt maar geen tegenuitleg geeft. Geen motivatie waarom je kritiek uit.

Je dwaalt want ondergeschiktheid en vrijheid zijn niet tegenstrijdig. Voorbeeld van een werkgever en een werknemer. De werkgever heeft een initiatief, een doel en geeft leiding aan zijn werknemers. Daarbij geeft hij aan wat hij van zijn werknemres verwacht en stuurt hen aan dmv opgrachten. BEvelen waarin hij zijn werknemers opdracht geeft om ana het werk te gaan.DAt is het contract tussen een werkgevere en een werknemer. Is een werkgever dan een slavendrijver? Geenzins want de werknemer heeft het contract getekensd en is (als het goed is) van plan alles te doen wat hem in het kader darvn opgedragen wordt. Alsl het goed is betekent dat de werknemer uit vrije wil en zelfstandig willende het contract tekenen en met overtuiging zijn werkzaamheden volbrengt. in zo'n geval is de werknemer vrij want hij doet uit zich zelf het werk waar hij voor kiest en zo is het in het Konikrijk van God.

Zo ook Abigaïl, zij handelt ondergeschikt en tevens in volledige vrijheid. Zij heeft een evenwicht tussen ondergeschikt zijn en zelfstandig zijn in vrijheid.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-5-2023 om 11:59 zei Hopper:

In de goddelijke liefde zijn er geen ondergeschikten of bovengeschikten.   Dat soort gedachten kan alleen uit afgescheidenheid van God voortkomen.

De goddelijke liefde maakt dat men elkaar wil behagen en dat betekent dat wij doen wat een ander vraagt zolang dat goed is voor hem. Wanneer je van God houdt dan doe je wat hij zegt. Dat is ondergeschikt zijn.

Abigaïl stelde zichzelf op als slavin van David om de voeten van zijn dienaren te wassen. Zij koos daarmee om David en zijn mannen te behagenen voor hen te werken. Zo volgde zij het voorbeeld van Christus die hetzelfde deed toen hij de voeten van Zijn discipelen waste. DE liefde van Abigaïl maakte dat zij bereid was dat te doen in dien dat van haar gevraagde werd. Of David dat deed is dan nog maar de vraag.

Dergelijke gedachten komen voort uit Gods woord, de Heilige Schrift. Eenheid met God betekent dat wij zijn woord in acht nemen en liefde voor God, zoals het eerste gebod aangeeft, maakt dat wij willen uitvoeren wat hij daarin van ons vraagt of opdraagt. De liefde maakt dat wij dat graag willen doen en er op uit zijn om God te behagen en Zijn woord te volbrengen.

Abigaïl beschikte over deze liefde en was bereidt David en zijn mannen te behagen met een karavaan vol voedsel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Barnabas:

DBI, wat ik nou tegen je heb is dat je wel krtiek hebt maar geen tegenuitleg geeft. Geen motivatie waarom je kritiek uit.

Je dwaalt want ondergeschiktheid en vrijheid zijn niet tegenstrijdig.  

Wel als je het hebt ondergeschiktheid van vrouwen aan mannen IN ALLES.

16 uur geleden zei Barnabas:

Zo volgde zij het voorbeeld van Christus die hetzelfde deed toen hij de voeten van Zijn discipelen waste.

Toch een beetje lastig omdat Jezus toen nog niet bestond / noch niet was geboren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Barnabas:

De goddelijke liefde maakt dat men elkaar wil behagen en dat betekent dat wij doen wat een ander vraagt zolang dat goed is voor hem. Wanneer je van God houdt dan doe je wat hij zegt. Dat is ondergeschikt zijn.

Abigaïl stelde zichzelf op als slavin van David om de voeten van zijn dienaren te wassen. Zij koos daarmee om David en zijn mannen te behagenen voor hen te werken. Zo volgde zij het voorbeeld van Christus die hetzelfde deed toen hij de voeten van Zijn discipelen waste. DE liefde van Abigaïl maakte dat zij bereid was dat te doen in dien dat van haar gevraagde werd. Of David dat deed is dan nog maar de vraag.

Dergelijke gedachten komen voort uit Gods woord, de Heilige Schrift. Eenheid met God betekent dat wij zijn woord in acht nemen en liefde voor God, zoals het eerste gebod aangeeft, maakt dat wij willen uitvoeren wat hij daarin van ons vraagt of opdraagt. De liefde maakt dat wij dat graag willen doen en er op uit zijn om God te behagen en Zijn woord te volbrengen.

Abigaïl beschikte over deze liefde en was bereidt David en zijn mannen te behagen met een karavaan vol voedsel. 

Een merkwaardige opvatting van liefde welke ik niet kan onderschrijven.  De vrouw is niet geschapen om de man te behagen.  Andersom ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wel als je het hebt ondergeschiktheid van vrouwen aan mannen IN ALLES.

Toch een beetje lastig omdat Jezus toen nog niet bestond / noch niet was geboren.

Dan begrijp je de wet niet. De wet zegt God lief te hebben. Wanneer je God liefhebt zoals Jezus van de wet hield dan doe je alles wat daar staat. Hij vervulde het eerst gebod totaal en hield van God de Vader en deed alles wat hem opgedragen werd. Hij wandelde in gehoorzaamheid aan de Vader tot de dood. Daarin was Hij zelfstandig en geheel vrij omdat Zijn wil was de wil van de Vader te doen. Daarom zit hij aan de rechterhand van de VAder en daarom staat er: "Eis van mij en ik zal u geven alle volken van de aarde" (Psalm 2;8). want alleen Jezus diende de Vader tot de dood aan het kruis zonder enige schuld op zich geladen te hebben.

Maar inderdaad was Jezus nog niet als mens geboren en dus moet je de woorden "voorbeeld" iets ruimer opvatten. Zij heeft niet Jezus als mens gezien maar wel de wet en de verhalen over wat God gedaan heeft en gehoord van de profeten.

Wat ik bedoel is is dat zoals Jezus ons tot voorbeeld geweest is zo heeft Abigaïl gehandeld. Daarmee was zij een profetes aangaande Jezus.

En zoals Jezus gewandeld heeft is ook de opdracht aan de mannen om God totaal te gehoorzamen in alles en hun vrouwen lief te hebben.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Barnabas:

Dan begrijp je de wet niet. De wet zegt God lief te hebben. Wanneer je God liefhebt zoals Jezus van de wet hield dan doe je alles wat daar staat. Hij vervulde het eerst gebod totaal en hield van God de Vader en deed alles wat hem opgedragen werd. Hij wandelde in gehoorzaamheid aan de Vader tot de dood. Daarin was Hij zelfstandig en geheel vrij omdat Zijn wil was de wil van de Vader te doen. Daarom zit hij aan de rechterhand van de VAder en daarom staat er: "Eis van mij en ik zal u geven alle volken van de aarde" (Psalm 2;8). want alleen Jezus diende de Vader tot de dood aan het kruis zonder enige schuld op zich geladen te hebben.

Maar inderdaad was Jezus nog niet als mens geboren en dus moet je de woorden "voorbeeld" iets ruimer opvatten. Zij heeft niet Jezus als mens gezien maar wel de wet en de verhalen over wat God gedaan heeft en gehoord van de profeten.

Wat ik bedoel is is dat zoals Jezus ons tot voorbeeld geweest is zo heeft Abigaïl gehandeld. Daarmee was zij een profetes aangaande Jezus.

En zoals Jezus gewandeld heeft is ook de opdracht aan de mannen om God totaal te gehoorzamen in alles en hun vrouwen lief te hebben.

Maar ze was simpelweg jaar man ongehoorzaam dus voldeed helemaal niet aan de wet. Het verhaal bevat geen enkel punt waarvan je kunt stellen dat ze handelde zoals Jezus deed.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-5-2023 om 09:39 zei Hopper:

Een merkwaardige opvatting van liefde welke ik niet kan onderschrijven.  De vrouw is niet geschapen om de man te behagen.  Andersom ook niet.

De schrift is het niet met je eens:
In Romeinen 15;1-3 geeft de schrift opdracht elkaar te behagen als onderdeel van het liefhebben van elkaar: " Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen."
in 1 Thes 1 roept de schrijver er toe op God te behagen. dat hoort ook bij de uitvoering van de wet: "Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt."
In Spreuken blijkt de vrucht van het wandelen in het behagen van God, vrede zelfs met je vijanden: Spr 16;7: "Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten."
Dat is wat Abigaïl ook doet. Zij biedt David leefkost en zij valt voor hem neer en zij biedt excuses aan en zij behaagt David voldoende om haar tot vrouw aan te nemen (Nabal is dan al overleden). Dus Abigaïl behaagt David en zij doet David besluiten om zijn vijandige houding tegenover Nabal los te laten. en houding die door Nabal zelf veroorzaakt is. Maar Abigaïl bewerkt de verstoorde vrede en dat is heel wijs.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid