Spring naar bijdragen

Zeer interessante uitspraak tegen de militante politieke theologie van het Rusland van Poetin


Aanbevolen berichten

19 uur geleden zei Hermanos2:

Mijn hart gaat uit naar de Russische burgers. Die willen geen oorlog en gaan door sancties etc een zeer zware tijd tegemoet. Daarbij komt nog dat ze in andere landen tot voorwerp van haat worden gemaakt. 

Voor Oekraïners wordt gezorgd. 

Maar wie gaat actie ondernemen om Russische burgers te helpen? 

Ik ben bang dat niemand ze gaat helpen. Want als overheden of hulporganisaties geld of goederen doneren aan Rusland, dan is het maar de vraag of ze op de goede plek terecht komen. Poetin kan wel van alles beloven, maar iedereen weet nu dat zijn woord weinig waard is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 81
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

We worden de laatste weken met onze neus op het feit gedrukt, dat overal op de wereld mensen worden gemanipuleerd, onderdrukt en vervolgd. Ik denk echter dat degenen die voor die ellende verantwoordel

Het lijkt mij dat de priesters die de oorlog fel steunen ook agenten zijn van de FSB. Apocalyptische beschouwingen over de Hoer van Babylon ... (in het Russisch)   Dr.  Baumeis

Het is gewoon om te janken! Hele woonwijken zijn kapot geschoten, duizenden doden en gewonden. En alles voor een stukje land 🤮. Vandaag zag ik nog een bericht van een meisje van 11 uit Oekraïne die he

Posted Images

1 uur geleden zei 010:

Ik ben bang dat niemand ze gaat helpen. Want als overheden of hulporganisaties geld of goederen doneren aan Rusland, dan is het maar de vraag of ze op de goede plek terecht komen. Poetin kan wel van alles beloven, maar iedereen weet nu dat zijn woord weinig waard is.

Erger nog, de oekrainevlaggers verergeren het nog. Door rijke Russen te beroven.

Gelukkig gaat Iemand ze wel helpen.  Door ieder zijn rechtvaardige loon uit te betalen. 
 

 

Lucas 12:39-48

Het Woord van God 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.' Petrus vroeg Hem nu: 'Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?' De Heer sprak: 'Wie zou de trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; hij zal hem met het zwaard straffen en hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van de heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd.'


 

 

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Divine_will:

Erger nog, de oekrainevlaggers verergeren het nog. Door rijke Russen te beroven.

Gelukkig gaat Iemand ze wel helpen.  Door ieder zijn rechtvaardige loon uit te betalen. 

Gelukkig zij daarom de trouwe dienstknecht
 

 

Ja, inderdaad. Van alles wordt in beslag genomen. Alle buitenlandse bezittingen. Dat is ordinair jatwerk. Je bent schuldig en mag zelf je onschuld bewijzen. Wereld op z'n kop. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Ja, inderdaad. Van alles wordt in beslag genomen. Alle buitenlandse bezittingen. Dat is ordinair jatwerk. Je bent schuldig en mag zelf je onschuld bewijzen. Wereld op z'n kop. 

De film “Freedom Writers” (nog op Netflix tot 31 maart) zou wat dat betreft een eye opener kunnen zijn voor de mensen met eender welke vlag als kroon op hun hoofd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Terwijl in Oekraïne hele steden worden verwoest en stukjes levende kinderen onder het puin van huizen worden weggehaald, is de rating van Poetin met 10% gestegen.
Laten we aannemen dat de propaganda van het Kremlin altijd liegt.
Maar Russen zijn meestal chauvinisten, en ze hebben een lange weg te gaan voor de transformatie van de natie en zuivering door vuur.

Alleen dankzij economische sancties komt het veranderingsproces op gang

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Doctorow:

Terwijl in Oekraïne hele steden worden verwoest en stukjes levende kinderen onder het puin van huizen worden weggehaald, is de rating van Poetin met 10% gestegen.
Laten we aannemen dat de propaganda van het Kremlin altijd liegt.
Maar Russen zijn meestal chauvinisten, en ze hebben een lange weg te gaan voor de transformatie van de natie en zuivering door vuur.

Alleen dankzij economische sancties komt het veranderingsproces op gang

Die sancties zetten Poetin ook onder druk en zorgt er voor dat hij minder geld heeft om oorlog te voeren. De sancties komen eigenlijk te laat, hadden ze in 2014 al moeten doen.

14 uur geleden zei Divine_will:

Erger nog, de oekrainevlaggers verergeren het nog. Door rijke Russen te beroven.

Gelukkig gaat Iemand ze wel helpen.  Door ieder zijn rechtvaardige loon uit te betalen. 
 

 

Lucas 12:39-48

Het Woord van God 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.' Petrus vroeg Hem nu: 'Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?' De Heer sprak: 'Wie zou de trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; hij zal hem met het zwaard straffen en hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van de heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd.'


 

 

Die rijke Russen kunnen Poetin onder druk zetten om zijn beleid te wijzigen. Zoals ik al eerder zei, de sancties hadden in 2014 al moeten komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hermanos2:

Ja, inderdaad. Van alles wordt in beslag genomen. Alle buitenlandse bezittingen. Dat is ordinair jatwerk. Je bent schuldig en mag zelf je onschuld bewijzen. Wereld op z'n kop. 

Het is geen ordinair jatwerk. Volgens het Nederlandse recht mag dit gewoon. 

https://www.centruminternationaalrecht.nl/sancties#:~:text=De internationale sancties en EU,) en reis- en visumrestricties.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei 010:

Als de overheid je god is wel. Althans dat geloven dezulken.

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites

De wetteloosheid is jaren geleden al door de overheid tot wet gemaakt maar dat wil nog niet zeggen dat “het mag”.  De tot wet gemaakte wetteloosheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen.  Het omslagpunt is m.i gekomen toen de staat zich automatisch eigenaar maakte van de organen van stervenden en gestorvenen tenzij. En de massa stond erachter.  Men krijgt de overheid die men verdient.

 

 

2 Thessalonicenzen 2

De wederkomst des Heren

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.

15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.

16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 17 trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.

 

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is terechte woede.  Er is terechte haat.  Het is tenslotte eerlijk om de vijand te haten die kwam om je familie en je huis te vernietigen.  Deze sterke emoties zijn niet alleen eerlijk.  Ze zijn moreel.  Ze zijn aan het genezen.  Ze helpen ons winnen.

 Maar er is een grens waarboven je al het menselijke kunt verliezen.  En dan verliezen rechtvaardige woede en haat hun macht.  Dan beginnen woede en haat, losgerukt uit de lussen van menselijke maat, ons van binnenuit te vernietigen.  Wanneer het beest met vele gezichten de innerlijke mens verslindt.

 Tegenwoordig is het onmogelijk om te zeggen dat dit allemaal "slechts emoties" zijn.  In de tijden waarin we terechtkomen, kan één verkeerde emotie de hele wereld opblazen.  Het vrijlaten van je wilde beest is niet onschuldig.
 Een van de twee dingen: of de waarheid staat aan onze kant, of wij, vechtend tegen de draak, veranderen in een draak.  Maar dan is het geen overwinning.  Dit is de weg naar mislukking...

 Ja, het is heel moeilijk.  Het is verschrikkelijk moeilijk om op de grens van de mensheid te blijven.  Als er zoveel pijn is, zoveel waanzinnige wreedheid van de kant van de vijand.  Maar het is belangrijk om elke keer tegen jezelf te herhalen: zo zijn we niet.  De rand is extreem dun.  Als we deze grens overschrijden, veranderen we onszelf en vergeten we de belangrijkste doelen.  Niet alleen om de vijand te verslaan, maar ook om mens te blijven.  En creëer een samenleving van mensen, vrij en waardig.

 Anders verliezen we.  Zelfs na het winnen van deze oorlog.  En we moeten echt winnen...(Dr. Andrii Baumeister)

Ik vond ook reflecties  van de grootste Nederlandse en Amerikaanse denker over Oekraïners

from Henri Nouwen's Ukrainian Diary - Friday, August 19, 1994

"Being back in Poland was like being back in the West.  As we drove into Warsaw and saw the well-stocked stores, the well-dressed people and the well-run transportation system, we became aware of Ukraine’s poverty.  Not only were there many poor people in Ukraine, but Ukraine as a nation was poor, poorly situated in Europe, poorly treated by East and West, poorly held together by conflicting political interests.  Being in Poland made me aware that Ukraine is like the foster child of Europe, not highly respected, not well supported, not given the attention it needs.  I suddenly remembered that in the story of the last judgment, God judges not individuals, but nations.  The question:  “What have you done to the least of mine?” does not simply refer to individual poor people but also, and maybe first of all, to poor nations.  God loves the poor, God even has a preferential love for the poor.  Ukraine is poor, very poor, not just materially, but also emotionally and spiritually.  To care for the poor means much more than to reach out to people who need food, jobs, clothes and a safe place to stay.  It means also to care for nations that are crushed by the forces of history and live under the burden of being ignored and rejected by the international community.   ….  Personally I felt a deep desire to stay faithful to the Ukrainian people and to keep choosing not just for the individual poor, who need support, but also for the country that is so clearly marginalized in the family of nations"

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 26-3-2022 om 20:16 zei Doctorow:

De Russen hebben een keizerlijk complex En de zekerheid dat ze een historische missie hebben om de Antichrist te weerstaan
Maar nu is de tijd gekomen dat de Oekraïners hen zullen dwingen om zich te ontdoen van imperiale ambities

dr.  Kirill Govorun weerlegt de fascistische ideologie van het idee van de orthodoxe Russische wereld

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-3-2022 om 20:38 zei Hermanos2:

Mijn hart gaat uit naar de Russische burgers. Die willen geen oorlog en gaan door sancties etc een zeer zware tijd tegemoet. Daarbij komt nog dat ze in andere landen tot voorwerp van haat worden gemaakt. 

Voor Oekraïners wordt gezorgd. 

Maar wie gaat actie ondernemen om Russische burgers te helpen? 

De vraag is, kan het Russische volk zichzelf organiseren en het regime van Poetin omverwerpen?

Is er genoeg wijsheid onder het Russische volk om te beseffen dat het nodig is om van de keizerlijke mentaliteit af te komen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hermanos2:

Waarom zou je dat willen? 

Dan gaan er nog veel meer doden vallen. 

Als er vrijheid en democratie voor in de plaats komen is het misschien wel waard. Vrijheid is niet gratis maar betaald in bloed, ook onze eigen vrijheid die we hier in Nederland hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei 010:
6 uur geleden zei Hermanos2:

Waarom zou je dat willen? 

Dan gaan er nog veel meer doden vallen. 

Als er vrijheid en democratie voor in de plaats komen is het misschien wel waard. Vrijheid is niet gratis maar betaald in bloed, ook onze eigen vrijheid die we hier in Nederland hebben.

En als het jouw bloed is, dat voor die vrijheid en democratie moet vloeien? 

Vind je ook niet dat die vrijheid en democratie in feite maar gebakken lucht is?

15 uur geleden zei Doctorow:

De vraag is, kan het Russische volk zichzelf organiseren en het regime van Poetin omverwerpen?

Is er genoeg wijsheid onder het Russische volk om te beseffen dat het nodig is om van de keizerlijke mentaliteit af te komen?

Ik vraag me af of dat de goede weg is. Ten eerste is het nog maar afwachten of 'de mentaliteit om iets omver te werpen' wel in het Russische volk te vinden is en ten tweede is het regime van Poetin al zodanig sterk georganiseerd, dat elk begin van een opstand waarschijnlijk al direct in de kiem wordt gesmoord.

Dat zie ik meer in dat wat Paulus de christenen adviseert: Gewoon je eigen ding doen en vervolgens bidden voor de overheid, zodat je een rustig leven kan hebben. Je ziet waar het toe leidt, als je tegen de Russische overheid demonstreert. Dan kan je het maar beter over een andere boeg gooien. Want: "wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen".

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Hetairos:

En als het jouw bloed is, dat voor die vrijheid en democratie moet vloeien? 

Ja, als de Russen hier voor de deur zouden staan, dan zou ik me direct aanmelden bij het leger. Ik laat nog liever mijn hoofd op het schavot afhakken dan dat ik in een dictatuur moet leven.

52 minuten geleden zei Hetairos:

Vind je ook niet dat die vrijheid en democratie in feite maar gebakken lucht is?

Nee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei 010:

Ja, als de Russen hier voor de deur zouden staan, dan zou ik me direct aanmelden bij het leger. Ik laat nog liever mijn hoofd op het schavot afhakken dan dat ik in een dictatuur moet leven.

Ik ben er al te oud voor. Ik ben echter vele jaren beroepsmilitair geweest. Maar ik zou me niet meer vrijwillig aanmelden.

Sterven voor je vaderland klinkt wel edelmoedig, maar je hebt er concreet niets aan. Daarbij helpt het nog niet eens. Dat zie je wel in de Oekraïne.

Als ik 's avonds weer opnieuw zie hoe die gruwelijkheid zich daar ontwikkelt, vraag ik me af of ze zich niet beter hadden kunnen voegen onder het regime. Het is nogal een prijs die men betaald. Dan is het winnen van de oorlog (áls men die wint!) maar een zeer schrale troost voor hen die zoveel hebben verloren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hetairos:

Ik ben er al te oud voor. Ik ben echter vele jaren beroepsmilitair geweest. Maar ik zou me niet meer vrijwillig aanmelden.

Sterven voor je vaderland klinkt wel edelmoedig, maar je hebt er concreet niets aan. Daarbij helpt het nog niet eens. Dat zie je wel in de Oekraïne.

Het gaat niet om het vaderland. Het gaat om dat wij en bepaalde manier van leven met elkaar hebben, we hebben hier oa vrijheid van meningsuiting en democratie. De vrijheid van meningsuiting is in Rusland een farce, mensen die op straat tegen de oorlog demonstreren worden opgepakt en veroordeeld. Zelfde geld voor de verkiezingen in Rusland, die worden massaal gemanipuleerd.

13 uur geleden zei Hetairos:

Als ik 's avonds weer opnieuw zie hoe die gruwelijkheid zich daar ontwikkelt, vraag ik me af of ze zich niet beter hadden kunnen voegen onder het regime. Het is nogal een prijs die men betaald. Dan is het winnen van de oorlog (áls men die wint!) maar een zeer schrale troost voor hen die zoveel hebben verloren.

Daar gaat je vrijheid van meningsuiting en democratie en je word wakker in een dictatuur. Dat is nogal een prijs. De volgende vraag is, wat gaat Rusland doen met mensen die openlijk hebben gezegd dat ze Rusland niet vinden deugen. Worden die net zoals in WO2 afgevoerd en vermoord?  Het is hard dat ik het zeg, maar die duizenden doden nu is een scheintje voor wat mensen kwijt gaan raken onder een dictatuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei 010:

Het gaat niet om het vaderland. Het gaat om dat wij en bepaalde manier van leven met elkaar hebben, we hebben hier oa vrijheid van meningsuiting en democratie. De vrijheid van meningsuiting is in Rusland een farce, mensen die op straat tegen de oorlog demonstreren worden opgepakt en veroordeeld. Zelfde geld voor de verkiezingen in Rusland, die worden massaal gemanipuleerd.

We worden de laatste weken met onze neus op het feit gedrukt, dat overal op de wereld mensen worden gemanipuleerd, onderdrukt en vervolgd. Ik denk echter dat degenen die voor die ellende verantwoordelijk zijn, hun gerechte straf niet zullen ontlopen. Maar dat ligt in de handen van Enige die dat rechtvaardig kan beoordelen én uitvoeren.

2 uur geleden zei 010:
Citaat

Als ik 's avonds weer opnieuw zie hoe die gruwelijkheid zich daar ontwikkelt, vraag ik me af of ze zich niet beter hadden kunnen voegen onder het regime. Het is nogal een prijs die men betaald. Dan is het winnen van de oorlog (áls men die wint!) maar een zeer schrale troost voor hen die zoveel hebben verloren.

Daar gaat je vrijheid van meningsuiting en democratie en je word wakker in een dictatuur. Dat is nogal een prijs. De volgende vraag is, wat gaat Rusland doen met mensen die openlijk hebben gezegd dat ze Rusland niet vinden deugen. Worden die net zoals in WO2 afgevoerd en vermoord?  Het is hard dat ik het zeg, maar die duizenden doden nu is een scheintje voor wat mensen kwijt gaan raken onder een dictatuur.

Daarom is er naar mijn mening maar één echte oplossing en dat is het overgeven aan Hem die God als rechter (Jezus Christus) heeft aangesteld. Dat klinkt niet erg strijdvaardig, maar er is er maar ÉÉN die echt iets kan doen. Maar Hij is ook in staat om hen te bewaren voor de boze, die in toenemende mate de wereld (alle samenlevingen van mensen) teistert.

Nu hebben natuurlijk niet alle mensen dit geloof, daarom wordt het getuigenis van de ware gelovigen (zij die deel uitmaken van het Lichaam van Christus) zo belangrijk.

PS: Val me niet te hard, als ik allerlei zaken zeg, die je misschien niet zo ziet. Maar ik ben er persoonlijk vast van overtuigd, dat de onzienlijke Gemeente van Jezus Christus voor de wereld dé oplossing betekent.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Prison Empire of Evil plant uitbreiding.  als burgers dit rijk niet stoppen, zal het zich verspreiden als een virus en meer landen terroriseren (de volgende zijn de Baltische landen, enzovoort)

We hebben te maken met een botsing tussen beschaving en barbaarsheid.  Oekraïners verdedigen vandaag de hele vrije wereld

Hoe zwakker dit Kremlin-virus is, hoe veiliger het is voor de beschaafde wereld

Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Doctorow:

Prison Empire of Evil plant uitbreiding.  als burgers dit rijk niet stoppen, zal het zich verspreiden als een virus en meer landen terroriseren (de volgende zijn de Baltische landen, enzovoort)

We hebben te maken met een botsing tussen beschaving en barbaarsheid.  Oekraïners verdedigen vandaag de hele vrije wereld

Hoe zwakker dit Kremlin-virus is, hoe veiliger het is voor de beschaafde wereld

Ik ben dus bang, dat dit uiteindelijk niet de echte oplossing blijkt. Het probleem bevindt zich namelijk niet in deze wereld op zich, maar in het denken van de mensen. Immers, zodra je iets hebt opgelost (denk aan WO2), ontstaat als vanzelf hetzelfde weer elders. Omdat de mens in algemeen zich niet laat veranderen.

De reden is dat het denken van de mensheid onder invloed is. En omdat men dat weigert in te zien, strijdt men dus tegen een vijand die men niet onderkent en derhalve ook nooit kan overwinnen in eigen kracht. De volgende teksten vielen me in dit verband op:

  • Openbaring 16:8-9 (NBG1951) "En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven".

en

  • Openbaring 16:10-11 (NBG1951) "En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken".

Ik kan begrijpen, waarom men zich met hand en tand verzet tegen het kwaad dat nu in de persoon van Poetin op hen afkomt. Poetin is echter niet de oorzaak, maar een symptoom. En wel van een veel grotere macht die zich achter hem verschuilt en hem tot een willig instrument maakt. Maar om deel te krijgen aan de echte - en op den duur definitieve - oplossing is bekering nodig. En daarbij is irrelevant of Poetin persoonlijk zich bekeert of niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hetairos:

We worden de laatste weken met onze neus op het feit gedrukt, dat overal op de wereld mensen worden gemanipuleerd, onderdrukt en vervolgd. Ik denk echter dat degenen die voor die ellende verantwoordelijk zijn, hun gerechte straf niet zullen ontlopen. Maar dat ligt in de handen van Enige die dat rechtvaardig kan beoordelen én uitvoeren.

Hier op aarde zullen ze misschien wel gestraft worden, alleen Rusland gaat nooit mensen uitleveren, kijk maar naar het proces van MH17

Citaat

Daarom is er naar mijn mening maar één echte oplossing en dat is het overgeven aan Hem die God als rechter (Jezus Christus) heeft aangesteld. Dat klinkt niet erg strijdvaardig, maar er is er maar ÉÉN die echt iets kan doen. Maar Hij is ook in staat om hen te bewaren voor de boze, die in toenemende mate de wereld (alle samenlevingen van mensen) teistert.

Nu hebben natuurlijk niet alle mensen dit geloof, daarom wordt het getuigenis van de ware gelovigen (zij die deel uitmaken van het Lichaam van Christus) zo belangrijk.

PS: Val me niet te hard, als ik allerlei zaken zeg, die je misschien niet zo ziet. Maar ik ben er persoonlijk vast van overtuigd, dat de onzienlijke Gemeente van Jezus Christus voor de wereld dé oplossing betekent.

Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar de mensen die in een gebied wonen en opeens op Russisch bestuur komen te staan hebben daar op dat moment niet zo veel aan. Die zien dat ze opeens in een dictatuur wonen met alle gevolgen van dien. De Russen hebben het vermoedelijk al gepresenteerd om mensen naar Rusland te deporteren..... Moet me denken aan periode 40-45...... https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/poetin-laat-duizenden-oekrainers-deporteren-naar-kampen

bewerkt door 010
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid