Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten


Hoe functioneert het geweten? Het nieuwe testament noemt de mens een tempel van God. En de tempel in Oude testament dat is een beeld van de mens met de voorhof, het heilige en heilige der heilige. Zo bestaat de mens uit lichaam ziel en geest, ook drie delen. Het heilige der heilige was het belangrijkste deel van de tempel, van het heilige der heilige kwam je in contact met God. En het heilige der heilige dat staat voor de geest van de mens. Want met je geest kom je in contact met God - want God is Geest.  Paulus schrijft:
"mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest." Rom 9:1
Je ziet hier dat het geweten en de geest hier zo samen worden genoemd in het Nieuwe Testament. Het geweten dat is als een kamer waar de geest van de mens in woont. Het is een aparte ruimte in het hart net zoals het heilige der heilige een apart ruimte in de tempel was. Het is dus de diepste kern van de mens.  En je kunt het geweten dus goed vergelijken met het heilige der heilige.

De Bijbel zegt over het heilige der heilige in het oude testament: daarmee maakte de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar was gemaakt zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Heb 9:8
Het was zo dat de hogepriester éénmaal in het jaar in het heilige der heilige ging om verzoening te doen voor de zonden van het volk, dat gebeurde op de grote verzoendag. Het was verreweg het belangrijkste deel van de tempel. Het was niet zomaar toegankelijk – alleen de hogepriester mocht er 1x per jaar komen. De andere priesters en andere mensen mochten daar niet komen. Het was ontoegankelijk terrein, bedekt zou je kunnen zeggen.  Zo is ook het geweten in de tijd voorafgaand aan Christus ontoegankelijk terrein. Het oude testament kent het woord geweten helemaal niet. Pas in het nieuwe testament komt het geweten aan de orde.

Het geweten is onbekend terrein als je niet bent wedergeboren. Natuurlijk heeft de mens altijd al een geweten gehad en in het taalgebruik hoor je wel dat ongelovige mensen zeggen: ik heb een zuiver geweten. Terwijl ze God niet kennen. Hoe zit het nu?  Kun je wel een zuiver geweten hebben als je God niet kent? De Here Jezus kwam namelijk om het geweten te reinigen. In de wereld is het begrip van het geweten vaak anders dan het begrip van het geweten in de Bijbel. Hoe werkt het geweten eigenlijk? Als iemand niet opnieuw is geboren dan klaagt het onreine geweten de mens aan als hij iets verkeerd heeft gedaan. Dat komt door de duivel. Want de duivel is een aanklager en geeft de mens een schuldgevoel – dat schuldgevoel komt van het onreine geweten dat komt van de duivel. God geeft de mensen geen schuldgevoel of een knagend geweten. Want God oordeelt niet. Want het is de genadetijd. Die manier van aanklagen of een knagend geweten, dat komt dus niet van God.

Als de mens zonder God zich netjes gedraagt om het zomaar te zeggen, dan is er geen aanleiding om aangeklaagd te worden door de duivel. En dan heeft de mens het gevoel dat zijn geweten zuiver is omdat hij netjes leeft, dan wordt het geweten niet belast. In de spreektaal zeggen de mensen dan: ik heb een zuiver geweten en dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar in werkelijkheid, volgens de Bijbel, is het geweten natuurlijk helemaal niet zuiver. De Bijbel noemt het geweten slecht.  Want een mens kan zichzelf door zich goed te gedragen niet reinigen.  Die diepste kamer die moet nog gereinigd worden. Het geweten kan alleen zuiver worden door het bloed van Christus!

Als het geweten rein is, als Christus daar is, dan kan de duivel daarna de mens niet meer aanklagen.  Want dan ben je niet meer onder de wet. Dat is de vrijheid die Christus heeft gebracht.  Hoe vindt die reiniging van het geweten plaats? De Bijbel zegt:
"hoeveel temeer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen" Heb 9:14
Christus is ingegaan in die hemelse tabernakel, in het heilige der heilige, met zijn eigen bloed en heeft zo verzoening gebracht. Als je jouw dood met Christus aanvaard aan het kruis, dan sterf je met hem en dan sta je op met hem in een nieuwe schepping en zo word je geweten door zijn bloed gereinigd.

Maar er is meer, want de Bijbel zegt verder:
"Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees" Heb 10:19
Toen Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En zo ontstond er vrije toegang tot het heilige der heilige. Het voorhangsel dat staat voor de oude vleselijke mens, die God diende in eigen kracht onder de wet. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Doordat het voorhangsel weg is er vrije toegang voor iedereen tot God om te gaan dienen in geest en in waarheid. De bedekking is weggenomen, de mens is niet meer onder de wet en heeft zo vrije toegang tot het allerheiligste, de mens heeft vrije toegang tot God door middel van het geweten. Het geweten is zo tot leven gekomen. 

Voorafgaand aan de wedergeboorte deed de mens alles in eigen kracht met zijn ziel - de ziel is daarbij dominant. Daarbij wilde de mens natuurlijk ook voorkomen dat hij iets verkeerd deed zodat het geweten hem niet kan aanklagen.  Na de wedergeboorte is de volgorde veranderd. Want de Bijbel zegt:
Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Rom 8:14
Na de wedergeboorte wordt mens geleid door de Geest van Christus vanuit een zuiver geweten. Je hebt het lichaam en de ziel en die worden geleid door de geest. Het geweten is niet meer onder de invloed van de duivel maar Christus spreekt zo door Zijn geest. En natuurlijk is daar oefening voor nodig, want de mens is altijd gewend dat het geweten aanklaagde. Maar met de komst van Christus klaagt het geweten niet meer aan maar leidt het de mens door de geest van Christus. Zo functioneert de nieuwe mens die een tempel is van de Heilige Geest. 

Het geweten is echt iets heel dieps en grootst om te doorgronden, dit is gekomen met het nieuwe testament. Ik ben benieuwd hoe jullie dit zien. Zie ook bijgaande link naar een video over hetzelfde onderwerp.

https://www.youtube.com/watch?v=RLN3dXmLuM8

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ons geweten is Gods gift aan de mens. (conscience = with knowledge = met weten)
Ik heb het altijd gezien als een moraal kompas dat God aan de mens heeft gegeven.
Wij hebben in onze zondige staat altijd het kompas genegeerd wanneer het ons niet uitkomt om het te volgen. En onszelf verheerlijkt wanneer het ons wel uitkomt om deze kompas te volgen. Gods wetten staan namelijk reeds in onze harten gegrift. (Rom 2:14-15)
De wet die ervoor zorgt dat we onze zondige staat kunnen zien. Ons geweten die ervoor zorgt dat er innerlijke strijd is tegen onze ongehoorzaamheid. We weten dus dat we ongehoorzaam zijn aan God, maar velen die dit negeren en in leugens geloven om zich beter te voelen. We weten dat God bestaat. (Rom 1:20)

Een zondaar waarbij zijn geweten aan hem knaagt is nog niet zo diep gezakt dat hij niet meer luistert.
Een zondaar waarbij zijn geweten niet aan hem knaagt is zo diep gezakt in leugens dat hij niet meer luistert.

Het geweten van een wedergeboren christen is versterkt door de hulp van de Heilige Geest die wij ontvangen hebben door geloof in Jezus Christus als Heer en Redder. Geweten v2.0 zeg maar.
We weten dat we gered zijn door geloof in Jezus.
We weten dat we vergeven zijn door geloof.
We weten dat we de kinderen zijn van God.
We weten het wanneer we weer de fout in zijn gegaan door te zondigen. 
We weten dat we niet meer moeten zondigen en dat de Heilige Geest ons daarbij helpt en waarschuwt.
We weten dat Jezus Christus de waarheid is.

Ons geweten v1.0 is gegeven door God.
Ons geweten v2.0 is ook gegeven door God door geloof in Hem. Niet door onze eigen intellect, door onze eigen daden. Maar puur door Gods genade en liefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Wesley:

Ons geweten is Gods gift aan de mens. (conscience = with knowledge = met weten)
Ik heb het altijd gezien als een moraal kompas dat God aan de mens heeft gegeven.
Wij hebben in onze zondige staat altijd het kompas genegeerd wanneer het ons niet uitkomt om het te volgen. En onszelf verheerlijkt wanneer het ons wel uitkomt om deze kompas te volgen. Gods wetten staan namelijk reeds in onze harten gegrift. (Rom 2:14-15)
 

Hoi Wesley - dank voor je reactie. Ik ben het met je eens dat er een interessante relatie is tussen  het woord weten en geweten, in het Duits is dat er ook. Maar dat is niet direct waar ik op doel. Door veel mensen wordt het geweten inderdaad gezien als een moreel kompas dat van nature goed is. Dat is ook wel begrijpelijk gezien het taalgebruik waarin het geweten wordt gebruikt. Maar van nature is er niets goeds aan het geweten volgens de Bijbel.

In de Bijbel wordt het geweten van de oude mens als slecht gezien (Heb 10:22) en de Here Jezus is juist gekomen om het slechte geweten te reinigen. Als het geweten werkelijk een (goed) moreel kompas zou zijn, waarom is de Here Jezus dan gekomen om juist dat te reinigen? Zie Heb hoofdstuk 9 en 10 in totaliteit met name 9:14. 

Het doel van de komst van Jezus was om het geweten te reinigen. Een knagend geweten is een geweten dat aanklaagt, dat knagende (het aanklagen) komt van de duivel want hij is een aanklager (zie openbaring 12:10), dat is zijn natuur. Dat knagende is niet van God, God klaagt niet aan want het is nu de dag van de genade (2 Kor 6:2)- zolang Jezus nog niet teruggekomen is. 

Ook Rom 2:14, 15 spreekt ook over dat aanklagen (beschuldigen), daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Dat beschuldigen komt door het onreine geweten want God beschuldigt zijn kinderen niet. Overigens en voor alle duidelijkheid spreekt Rom 2:14,15 niet over wedergeboren christenen maar over heidenen (zie Rom 2:29). Het gaat me ook niet direct om Romeinen 2 maar vooral om wat in Hebreeen 9 en 10 staat geschreven: Christus is gekomen om het onreine geweten te reinigen

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-1-2021 om 20:01 zei Gert Jan:

Hoi Wesley - dank voor je reactie. Ik ben het met je eens dat er een interessante relatie is tussen  het woord weten en geweten, in het Duits is dat er ook. Maar dat is niet direct waar ik op doel. Door veel mensen wordt het geweten inderdaad gezien als een moreel kompas dat van nature goed is. Dat is ook wel begrijpelijk gezien het taalgebruik waarin het geweten wordt gebruikt. Maar van nature is er niets goeds aan het geweten volgens de Bijbel.

In de Bijbel wordt het geweten van de oude mens als slecht gezien (Heb 10:22) en de Here Jezus is juist gekomen om het slechte geweten te reinigen. Als het geweten werkelijk een (goed) moreel kompas zou zijn, waarom is de Here Jezus dan gekomen om juist dat te reinigen? Zie Heb hoofdstuk 9 en 10 in totaliteit met name 9:14. 

Het doel van de komst van Jezus was om het geweten te reinigen. Een knagend geweten is een geweten dat aanklaagt, dat knagende (het aanklagen) komt van de duivel want hij is een aanklager (zie openbaring 12:10), dat is zijn natuur. Dat knagende is niet van God, God klaagt niet aan want het is nu de dag van de genade (2 Kor 6:2)- zolang Jezus nog niet teruggekomen is. 

Ook Rom 2:14, 15 spreekt ook over dat aanklagen (beschuldigen), daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Dat beschuldigen komt door het onreine geweten want God beschuldigt zijn kinderen niet. Overigens en voor alle duidelijkheid spreekt Rom 2:14,15 niet over wedergeboren christenen maar over heidenen (zie Rom 2:29). Het gaat me ook niet direct om Romeinen 2 maar vooral om wat in Hebreeen 9 en 10 staat geschreven: Christus is gekomen om het onreine geweten te reinigen

Je hebt gelijk. Ik moet voor mezelf denk ik even nagaan wat "geweten" inhoudt. De bijbel vertelt inderdaad over een goed of slechte geweten. Moraal kompas is dan niet je geweten, maar kennis dat we van God hebben ontvangen?
(Geweten is dan een soort bewustzijn? Goed geweten = rechtvaardig, gehoorzaam aan God. Slecht geweten = ongehoorzaam aan God? Denken en typen tegelijkertijd)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-1-2021 om 17:32 zei Wesley:

Je hebt gelijk. Ik moet voor mezelf denk ik even nagaan wat "geweten" inhoudt. De bijbel vertelt inderdaad over een goed of slechte geweten. Moraal kompas is dan niet je geweten, maar kennis dat we van God hebben ontvangen?
(Geweten is dan een soort bewustzijn? Goed geweten = rechtvaardig, gehoorzaam aan God. Slecht geweten = ongehoorzaam aan God? Denken en typen tegelijkertijd)

 

Als je Heb 9 en 10 goed bestudeert dan zie je dat het geweten iets is dat gereinigd moet worden. Het is een bepaalde plek in de mens die gereinigd moet worden. Die plek - die kamer wordt vergeleken met het allerheiligste (het heilige der heilige), voorafgaand aan de komst van Christus was dit afgesloten (zie Heb 9:1-9). Maar met de komst van Christus is het voorhangsel weggenomen en is er vrije toegang tot het allerheiligste. (Heb 10:19, 20). Jezus was gekomen om die plek te reinigen (Heb 9:14). Alleen vanuit een rein geweten kan een mens toegang krijgen tot God en het eeuwige leven krijgen. Daarom schrijft Paulus: En behoudt het geloof en een goed geweten (1 Tim 1:19). Het is dus niet een of ander vaag bewustzijn maar de Heilige Geest zelf die de mens concreet leidt vanuit het geweten.

Je kunt alleen een goed geweten door geloof in het zuivere woord van de waarheid. Een mens moet daarom uit het Woord van de Waarheid worden geboren. Alleen zo kun je een zuiver geweten krijgen, anders ga je aan je doel voorbij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2021 om 23:41 zei Gert Jan:

Het geweten is onbekend terrein als je niet bent wedergeboren. Natuurlijk heeft de mens altijd al een geweten gehad en in het taalgebruik hoor je wel dat ongelovige mensen zeggen: ik heb een zuiver geweten. Terwijl ze God niet kennen. Hoe zit het nu?  Kun je wel een zuiver geweten hebben als je God niet kent? De Here Jezus kwam namelijk om het geweten te reinigen.

Geweten heeft niets te maken met wedergeboren zijn.

Geweten is dat waarbij je een situatie waarmee je wordt geconfronteerd, vergelijkt met een norm die je hebt.
Overigens staat bij mijn weten nergens in de bijbel dat Jezus kwam om het geweten te reinigen.

14 uur geleden zei Gert Jan:

Het is een bepaalde plek in de mens die gereinigd moet worden.

Dit is een letterlijke bewering. En waar zit die plek dan volgens jou ? Voor de duidelijkheid: ik denk dat het niet een bepaalde plek is. 

 

14 uur geleden zei Gert Jan:

Het is dus niet een of ander vaag bewustzijn maar de Heilige Geest zelf die de mens concreet leidt vanuit het geweten.

  Het is bewustzijn, maar niet vaag. Het gaat gewoon om een concrete norm die je hebt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Geweten heeft niets te maken met wedergeboren zijn.

Geweten is dat waarbij je een situatie waarmee je wordt geconfronteerd, vergelijkt met een norm die je hebt.
Overigens staat bij mijn weten nergens in de bijbel dat Jezus kwam om het geweten te reinigen.

Dit is een letterlijke bewering. En waar zit die plek dan volgens jou ? Voor de duidelijkheid: ik denk dat het niet een bepaalde plek is. 

 

  Het is bewustzijn, maar niet vaag. Het gaat gewoon om een concrete norm die je hebt. 

 

Heb 9:11-14. "Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen gemaakt is, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel temeer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen."

De offers in het Oude Testament konden het geweten niet reinigen maar het offer van Christus heeft dat gedaan zoals je ziet in Heb 9:11-14. Wellicht kun je Heb 9 en 10 volledig te lezen daarin wordt eea heel goed uitgelegd. Het doel van de komst van Christus was om het geweten te reinigen zoals je ziet in Heb 9 en 10.  Het geweten moest gereinigd worden. In de wereld wordt het geweten inderdaad als een moreel kompas gezien (alsof het van nature goed is), maar het begrip geweten in de Bijbel heeft een andere betekenis dan het begrip geweten in de wereld. Christus is juist gekomen om het geweten te reinigen omdat het geweten slecht was. Het grootste onderscheid tussen een mens van voor en na de wedergeboorte is dat voor de wedergeboorte het geweten slecht is (Heb 10:22) en na de wedergeboorte is het geweten rein (Heb 9:14, 1 Tim 1:5,19). De volkomenheid van de mens (de vrijheid van zonden) kan alleen plaatsvinden als het geweten wordt gereinigd en dat vindt dus plaats bij de wedergeboorte.

In het eerste stuk heb ik al uitgelegd wat die plek is.

bewerkt door Gert Jan
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gert Jan:

Heb 9:11-14. "Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen gemaakt is, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel temeer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen.

De zin geeft een vorm van wensdenken weer: als dit zo is... dan moet het wel zo zijn dat ....
Bovendien,  als je deze wél opvat als zijnde een duidelijk bewijs dat Jezus is gekomen om ons geweten te reinigen, dan denk je dus ook dat een onrein lichaam wordt gereinigd door er bokken- stierenbloed en de as van een kalfje overheen te gooien ?  Want dat is wat er in bovenstaande zin van mij op de eerste puntjes komt te staan. 
Dat heb ik eerlijke gezegd nog nooit één Christen zien doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-1-2021 om 11:21 zei Dat beloof ik:

De zin geeft een vorm van wensdenken weer: als dit zo is... dan moet het wel zo zijn dat ....
Bovendien,  als je deze wél opvat als zijnde een duidelijk bewijs dat Jezus is gekomen om ons geweten te reinigen, dan denk je dus ook dat een onrein lichaam wordt gereinigd door er bokken- stierenbloed en de as van een kalfje overheen te gooien ?  Want dat is wat er in bovenstaande zin van mij op de eerste puntjes komt te staan. 
Dat heb ik eerlijke gezegd nog nooit één Christen zien doen.

Handeling 9:3-5
3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel,4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.

Hemelse vader, ik bid dat u ooit net zoals wat U bij Saul heeft gedaan ook hier het gelijke wilt doen. U heeft van Saul, Paul gemaakt. En ik hoop dat U van  "Dat beloof ik" ooit een keer "Dat geloof ik" zal maken. Ik verheug me op deze dag en hoop dat ooit deze dag zal komen en wij een broeder in uw genade mogen ontvangen. Dit bid in in de naam van Jezus Christus, amen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Wesley:
Op 25-1-2021 om 11:21 zei Dat beloof ik:

De zin geeft een vorm van wensdenken weer: als dit zo is... dan moet het wel zo zijn dat ....
Bovendien,  als je deze wél opvat als zijnde een duidelijk bewijs dat Jezus is gekomen om ons geweten te reinigen, dan denk je dus ook dat een onrein lichaam wordt gereinigd door er bokken- stierenbloed en de as van een kalfje overheen te gooien ?  Want dat is wat er in bovenstaande zin van mij op de eerste puntjes komt te staan. 
Dat heb ik eerlijke gezegd nog nooit één Christen zien doen.

Handeling 9:3-5
3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel,4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.

Hemelse vader, ik bid dat u ooit net zoals wat U bij Saul heeft gedaan ook hier het gelijke wilt doen. U heeft van Saul, Paul gemaakt. En ik hoop dat U van  "Dat beloof ik" ooit een keer "Dat geloof ik" zal maken. Ik verheug me op deze dag en hoop dat ooit deze dag zal komen en wij een broeder in uw genade mogen ontvangen. Dit bid in in de naam van Jezus Christus, amen!

Maar geloof jij dat een onrein lichaam wordt gereinigd door er bokken- stierenbloed en de as van een kalfje overheen te gooien ?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-1-2021 om 23:49 zei Gert Jan:

In het eerste stuk heb ik al uitgelegd wat die plek is.

Nee , dat doe je niet.
Jij stelde dat het geweten een bepaalde plek in het lichaam is en gaf daarbij aan:

Op 14-1-2021 om 23:41 zei Gert Jan:

Het geweten dat is als een kamer waar de geest van de mens in woont

En vervolgens volgt een hele beschrijving, voortvloeiend uit deze zin. Maar deze zin begint met 'het is als'  en dat is dus een figuurlijke beschrijving, een metafoor, een vergelijking.
Ik vraag jou naar de bepaalde plek in het lichaam, waar volgens jou het geweten zit.
Is het inderdaad letterlijk 'de aparte ruimte in het hart' waar je het in de figuurlijke beschrijving over hebt? 
Post even een plaatje en wijs het even aan, ik denk dat ik dit stukje in de biologieles heb gemist.

Op 24-1-2021 om 15:39 zei Dat beloof ik:

Geweten is dat waarbij je een situatie waarmee je wordt geconfronteerd, vergelijkt met een norm die je hebt.

Is dit niet veel simpeler en voor iedereen te begrijpen, @Gert Jan

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-1-2021 om 23:44 zei Dat beloof ik:

Maar geloof jij dat een onrein lichaam wordt gereinigd door er bokken- stierenbloed en de as van een kalfje overheen te gooien ?  

Nee, ik geloof dat onreinheid gereinigd wordt door geloof in God.
Maar, als God zegt dat je een dier moet slachten en je zult worden vergeven, dan zou ik ik ervoor kiezen om God te gehoorzamen uit geloof. (uit geloof niet uit begrip)
Geloof in God, zo wordt iedereen tot rechtvaardig gemaakt door God.
Moet ik vandaag de dag een dier slachten om gereinigd te zijn? Nee, dat zegt God niet. God zegt, bekeer je en geloof in Jezus Christus en je zult vergeven worden.

Romeinen 4 legt dat heel goed uit.
Moest een Jood zich laten besnijden? Moet een christen zich laten dopen in water? Wat gaat voor? Geloof of de daad? Wat is het belangrijkst, geloof of de daad?
Ik zeg niet dat een christen zich niet moet laten dopen, dat zeker niet. Maar geloof in Jezus Christus is het enige dat redding/reiniging biedt. De werken daarna is een automatische reactie van reddend geloof.

Dus in OT periode, als men geloofde in God, dan zal men een dier slachten als offer. Uit geloof en gehoorzaamheid.
Vandaag de dag, zal een wedergeboren christen zich laten dopen en Jezus volgen in het leven, uit geloof en gehoorzaamheid.

Misschien is jouw vraag, of ik dat wel logisch vind dat God vraagt om een dier op te offeren? Is het niet bizar?
Is het niet bizar dat Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf als offer?
Dat is inderdaad ongelofelijk, en zeker onverdiend. Waarom zou God zoiets bizars doen voor Zijn schepping? Genade en liefde.


1. Ik bepaal zelf wel wat ik geloof en verifieer zelf wel wat ik geloof. Je bent je eigen koning.
2. God, ik leg het bij U neer, U bepaalt. God, U bent de koning.


Als God niet bestond is 1. de meest logische keuze en is 2. idioterie.
Maar God bestaat, Hij leeft. Dan is 1. idioterie en 2 de enige logische keuze.


Romeinen 1:20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

1 Kor 1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Jer 29:13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. (niet uit eigen kracht, maar Zijn belofte, aan ons om oprecht naar Hem te zoeken)

Ik of mijn geloof bepaalt niet of God bestaat. Jij bepaalt niet of God bestaat. De levende God zelf zegt dat Hij bestaat.

Handelingen 9:5 Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.
 

bewerkt door Wesley
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Wesley:
Op 29-1-2021 om 23:44 zei Dat beloof ik:

Maar geloof jij dat een onrein lichaam wordt gereinigd door er bokken- stierenbloed en de as van een kalfje overheen te gooien ?  

Nee, ik geloof dat onreinheid gereinigd wordt door geloof in God

Vreemd,  op dat zinsdeel volgt nl. de tekst waar staat Jezus het geweten reinigt.  Ofwel neem je de hele tekst serieus,  of in het geheel niet.  Wat je nu doet is weglaten wat je niet goed uitkomt.  Dat is niet eerlijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-2-2021 om 08:41 zei Dat beloof ik:

Vreemd,  op dat zinsdeel volgt nl. de tekst waar staat Jezus het geweten reinigt.  Ofwel neem je de hele tekst serieus,  of in het geheel niet.  Wat je nu doet is weglaten wat je niet goed uitkomt.  Dat is niet eerlijk. 

Ik neem alle teksten serieus. Ook wat jij schrijft neem ik serieus. Serieus nemen betekent niet proberen te begrijpen / in te vullen op mijn manier, maar proberen te begrijpen wat God ons probeert te vertellen door Zijn woord. En jouw te proberen te begrijpen door wat jij schrijft. Jij zou het ook niet leuk vinden dat ik jouw woorden uit context plaats.

Laat jij niet een heel NT weg om jouw punt te bewijzen? Is dat eerlijk wat jij doet?

Genesis 15:6
6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

Romeinen 4:1-5
1 Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft?
2 Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God.
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend.
4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is.
5 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Gehoorzaamheid uit overeenstemming, is niet de echte gehoorzaamheid.
Echte gehoorzaamheid is gehoorzaamheid uit geloof.
En door geloof zijn wij gerechtvaardigd. Gehoorzaamheid is het gevolg van geloof. (Hetzij het offeren van een lam, hetzij je laten dopen in water, hetzij een heilig leven leiden, niemand die dit perfect doet. Maar door oprecht geloof in Jezus Christus rekent God ons als gerechtvaardigd, door het bloed van Jezus Christus)

bewerkt door Wesley
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid