Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Eerst gooit Mozes de stenen platen stuk, verbrandt het kalf en laat de Israëlieten het water met het poeder drinken.  v19-20. Aäron smeekt voor mildheid. v.22. Daarna volgt het verhaal van de massamoord van de levieten op het volk van Israël. v. 28. De reden dat Mozes voor de doding opdracht geeft is 'identiteit'. v. 25-26. Dit motief keert ook terug in Zach. 13:7-9. Na het werk van de levieten richt Mozes zich voor de 2de maal tot God om hun zonden niet aan te rekenen. v. 11-13, 31-32. God antwoordt dat hij het volk zal straffen op de dag van de verantwoording voor de zonden die ze hebben gedaan. v. 34-35.

Welke zijn de afgoden van deze tijd?

 

bewerkt door Wouter Philippaerts
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Wouter Philippaerts:

Welke zijn de afgoden van deze tijd?

Dit verhaal heeft veel parallellen met de huidige tijd. Mozes ging de berg op om de Wet te ontvangen van JHWH. Hij bleef echter langer weg dan dat het volk verwachte. Ze dachten zelfs dat hij dood was. Dus werd het volk ongeduldig en gingen hun eigen goden maken. Ze waren dierenafbeeldingen gewend als goden uit Egypte. Dus maakten ze een beeld van een kalf en noemden dat Jehovah. Toen het kalf klaar was gingen ze feesten en noemden dat zelfs een 'feest voor Jehovah'. 

Je kan Jezus vergelijken met Mozes. Jezus is ook langer weg dan de meeste Christenen dachten. In die tweeduizend jaar zijn een hoop Christenen teruggevallen op heidense denkbeelden. Veel elementen zijn daar terug te herleiden naar bijv de moedergodin, Isis. Maria lijkt daar sprekend op. Blauw gewaad, kindje in de armen etc. Ook elementen van de zonneaanbidding zie je terug. 'Christelijke' feesten zijn in de meeste gevallen terug te herleiden op heidense feestdagen zoals Saturnalia (kerst), aanbidding van Eastra (Pasen). Het is hetzelfde als met het gouden kalf. Ze pakken een heidens beeld (feest) en plakken er Christelijk labeltje op (feest voor Jehovah). Verjaardagen werden niet gevierd door de eerste Christenen en Joden, laat staan die van hun Heer Jezus. 

De reactie van God op deze praktijken is duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Verjaardagen werden niet gevierd door de eerste Christenen en Joden, laat staan die van hun Heer Jezus.

Mooi antwoord sjako. Bij de feesten voor het stierkalf ging het volgens de studiebijbel in perspectief waarschijnlijk om seksuele losbandigheid die gekoppeld werd aan godsdienstige handelingen. Afgoden zijn ook de buik en het streven naar aardse zaken. Filip. 3: 9. De vele kerkelijke feesten van tegenwoordig zijn vaak overblijfsels van heidense feesten. Ik denk zelfs dat vele invloeden in de bijbel oorspronkelijk heidens waren. Zolang het kerkelijk en gericht is naar Christus, lijkt het mij toch onschuldig? Bv. het feest voor Maria in de katholieke kerk kan positief bekeken worden omdat zij toch de moeder van Jezus is. 

 

bewerkt door Wouter Philippaerts
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Zolang het kerkelijk en gericht is naar Christus, lijkt het mij toch onschuldig? Bv. het feest voor Maria in de katholieke kerk kan positief bekeken worden omdat zij toch de moeder van Jezus is. 

Hier ben ik het niet mee eens. 1Kor 10:20 

Kijk eens naar het natuurlijke Israël.* Zij die de slachtoffers eten, delen toch met het altaar?w 19  Wat wil ik daarmee zeggen? Dat wat aan een afgod is geofferd iets is? Of dat een afgod iets is? 20  Nee, maar ik zeg dat de heidenen* hun slachtoffers aan demonen offeren en niet aan God.x En ik wil niet dat jullie delen met de demonen.y 21  Je kunt niet drinken uit de beker van Jehovah* en uit de beker van de demonen. Je kunt niet eten aan ‘de tafel van Jehovah’*z en aan de tafel van de demonen. 22  Of ‘zijn we Jehovah*jaloers aan het maken’?a Zijn we soms sterker dan Hij?

Je mag dingen die betrekking hadden tot de aanbidding van demonen niet betrekken op God of vermengen met de waarheid. God vereist exclusieve toewijding (Exodus 34:14). Vergeet niet dat God wel de uitwassen heeft gezien van die heidense feesten. Hoe zou jij het vinden dat je verjaardag expres gevierd zou worden op een datum van een heidense god. Trouwens verjaardagen vieren werd sowieso niet gedaan door de eerste Christenen, omdat dit ook weer een heidens gebruik is. 

Maria verering vind ik persoonlijk een grote dwaling. Je mag geen mensen vereren en ze zeker geen middelares noemen. We hebben één God en één Middelaar en die MIddelaar is Jezus Christus, niemand anders. Toen het Christendom de officiële religie werd in Rome werden andere religies verboden. Een grote religie was de aanbidding van Isis. Waarschijnlijk heeft dat grote invloed gehad op het willen hebben van een vrouwelijk element binnen het Christendom. Door Maria als een soort van godin te bestempelen was het makkelijker voor de Isisaanbidders het 'Christendom' te accepteren. 

340px-Wien_KHM_Isis_I_158.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Hoe zou jij het vinden dat je verjaardag expres gevierd zou worden op een datum van een heidense god.

Als daarmee de heidense god tot nul wordt herleid met alle plezier. Als je geconfronteerd wordt met slechte invloed laat je eerst slechte invloed opgroeien zodat je het nadien gemakkelijk kunt vernietigen. Mat. 13:29-30.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei sjako:

Hier ben ik het niet mee eens. 1Kor 10:20 

Kijk eens naar het natuurlijke Israël.* Zij die de slachtoffers eten, delen toch met het altaar?w 19  Wat wil ik daarmee zeggen? Dat wat aan een afgod is geofferd iets is? Of dat een afgod iets is? 20  Nee, maar ik zeg dat de heidenen* hun slachtoffers aan demonen offeren en niet aan God.x En ik wil niet dat jullie delen met de demonen.y 21  Je kunt niet drinken uit de beker van Jehovah* en uit de beker van de demonen. Je kunt niet eten aan ‘de tafel van Jehovah’*z en aan de tafel van de demonen. 22  Of ‘zijn we Jehovah*jaloers aan het maken’?a Zijn we soms sterker dan Hij?

Je mag dingen die betrekking hadden tot de aanbidding van demonen niet betrekken op God of vermengen met de waarheid. God vereist exclusieve toewijding (Exodus 34:14). Vergeet niet dat God wel de uitwassen heeft gezien van die heidense feesten. Hoe zou jij het vinden dat je verjaardag expres gevierd zou worden op een datum van een heidense god. Trouwens verjaardagen vieren werd sowieso niet gedaan door de eerste Christenen, omdat dit ook weer een heidens gebruik is. 

Maria verering vind ik persoonlijk een grote dwaling. Je mag geen mensen vereren en ze zeker geen middelares noemen. We hebben één God en één Middelaar en die MIddelaar is Jezus Christus, niemand anders. Toen het Christendom de officiële religie werd in Rome werden andere religies verboden. Een grote religie was de aanbidding van Isis. Waarschijnlijk heeft dat grote invloed gehad op het willen hebben van een vrouwelijk element binnen het Christendom. Door Maria als een soort van godin te bestempelen was het makkelijker voor de Isisaanbidders het 'Christendom' te accepteren. 

340px-Wien_KHM_Isis_I_158.jpg

Het uitwisselen van trouwringen is ook van oorsprong een heidens gebruik. Moeten we dat ook achterwege laten? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Het uitwisselen van trouwringen is ook van oorsprong een heidens gebruik. Moeten we dat ook achterwege laten?

Misschien wel. Door een bepaalde datum in stand te houden herleid je een heidense god niet tot 0, maar hou je die juist in stand, zeker als er nog rituelen gebruikt worden die daarbij horen. BIjv eieren, hazen en andere vruchtbaarheidssymbolen voor Eastra. Ik vind dat je daar Christus mee onteerd.

2Kor 6:17 ‘“Ga daarom uit hun midden weg en scheid je van hen af,” zegt Jehovah,* “raak het onreine niet meer aan”’,a ‘“en ik zal jullie aannemen.”’b

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Misschien wel. Door een bepaalde datum in stand te houden herleid je een heidense god niet tot 0, maar hou je die juist in stand, zeker als er nog rituelen gebruikt worden die daarbij horen.

Hoe kun je een geloof in een heidense god in stand houden, als je niet in die heidense god gelooft? Kun je dan ook het christendom in stand houden als je niet in Christus gelooft?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Robert Frans:

Hoe kun je een geloof in een heidense god in stand houden, als je niet in die heidense god gelooft? Kun je dan ook het christendom in stand houden als je niet in Christus gelooft?

We praten er nu nog steeds over dus blijft die naam opduiken. Het in onrein en je mag het onreine niet meer langer aanraken. Het is precies zelfde als het gouden kalf. Dat was ook een heidens figuur dat ze opdroegen aan Jehovah. Maar Jehovah was daar niet blij mee! Heidense feesten zijn de huidige gouden kalven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Misschien wel. Door een bepaalde datum in stand te houden herleid je een heidense god niet tot 0, maar hou je die juist in stand, zeker als er nog rituelen gebruikt worden die daarbij horen. BIjv eieren, hazen en andere vruchtbaarheidssymbolen voor Eastra. Ik vind dat je daar Christus mee onteerd.

2Kor 6:17 ‘“Ga daarom uit hun midden weg en scheid je van hen af,” zegt Jehovah,* “raak het onreine niet meer aan”’,a ‘“en ik zal jullie aannemen.”’b

Gebruiken die hun heidense achtergrond verloren zijn kunnen daarom geen kwaad. Zo ook het vieren van een verjaardag. Vroeger werden verjaardagen heel anders gevierd. Iemand werd verheven. Tegenwoordig wordt iemand toegewenst dat ie nog vele gezonde jaren mag hebben. Maar ik zie nooit dat mensen vereerd of op een voetstuk geplaatst worden zoals in oude tijden. 

Met de tegenwoordige manier van verjaardagen vieren is niets mis. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei sjako:

Misschien wel. Door een bepaalde datum in stand te houden herleid je een heidense god niet tot 0, maar hou je die juist in stand, zeker als er nog rituelen gebruikt worden die daarbij horen. BIjv eieren, hazen en andere vruchtbaarheidssymbolen voor Eastra. Ik vind dat je daar Christus mee onteerd.

De vers die je aanhaalt 2 Kor. 6:17 spreekt heel veel naar de zuiverheid van de godsdienst. Het is belangrijk dat we niet vervallen tot het in standhouden van immorele praktijken ter ere van de Heer. Heidense praktijk is nu eenmaal heel sterk verwerven in de wereld. Je kan dat niet zomaar uitroeien, omdat niet alles tegen God ingaat. Blijven onderzoeken en het goede behouden. 1 Tess. 5:19-23. Ik denk dat bij Pasen het verrezen levende lichaam van Jezus sterker moet zijn dan heidense symbolen die ernaar kunnen verwijzen.  

15 minuten geleden zei Robert Frans:

Hoe kun je een geloof in een heidense god in stand houden, als je niet in die heidense god gelooft?

Goede vraag. Geloven in Christus vraagt exclusiviteit. Ex. 20:5.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Gebruiken die hun heidense achtergrond verloren zijn kunnen daarom geen kwaad. Zo ook het vieren van een verjaardag. Vroeger werden verjaardagen heel anders gevierd. Iemand werd verheven. Tegenwoordig wordt iemand toegewenst dat ie nog vele gezonde jaren mag hebben. Maar ik zie nooit dat mensen vereerd of op een voetstuk geplaatst worden zoals in oude tijden. 

Waarom zouden ze nu geen kwaad meer kunnen doen en in de eerste eeuw wel?? Onlogische redenatie. Zoveel anders werd een verjaardag niet gevierd. Kaarsen branden en naar de persoon toegaan om de persoon te beschermen tegen kwade geesten. De kaarsen staan nog steeds op een taart en we gaan nog steeds naar de persoon toe en zetten de persoon centraal. Er zijn steeds meer groeperingen die geen verjaardagen meer vieren.

www.isgeschiedenis.nl schrijft het volgende over verjaardagen.

Verjaardagen in de oudheid 

Waarschijnlijk startte het vieren van de verjaardag al in de vroege geschiedenis. De mensen hadden toen nog geen kalender, maar beseften wel dat ze ouder werden. Vaak relateerden ze hun leeftijd aan de seizoensveranderingen in de natuur. Pas met de opkomst van de kalender werd het mogelijk speciale datums te markeren.

Egyptenaren & verjaardag van de farao 

Volgens sommige wetenschappers waren de Egyptenaren de eerste die hun verjaardag vierden. Zij verwijzen naar de Bijbeltekst Genesis 40 vers 20, waarin staat dat de farao zijn verjaardag vierde. Andere egyptologen en historici weerleggen dit argument door te beweren dat dit een verwijzing is naar zijn kroningsdatum. De farao’s werden namelijk gezien als een god.

Grieken & kaarsen op de taart 

Waarschijnlijk namen de Grieken het verjaardagsfeest over van de Egyptenaren, door de verjaardagen van hun goden te vieren. Zo zouden ze maanvormige taarten met brandende kaarsen aan hun god Artemis hebben geofferd. De kaarsen werden erop geplaatst om het geheel een gloeiend effect te geven.

Romeinen & verjaardag van de gewone man 

De Romeinen zijn de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste beschaving waar het gebruikelijk was de verjaardag te vieren voor de gewone man. Mede door hun eigen kalender werd het ook voor het volk mogelijk verjaardagen te vieren en groeide het feest uit tot een grote traditie. De Romeinen vierden echter alleen de verjaardagen van de mannen, de verjaardagen van de vrouwen werden pas vanaf de 12e eeuw gevierd.

Verjaardagen tijdens de Middeleeuwen 

Na de val van het Romeinse Rijk raakte de traditie van het verjaardag vieren tijdens de Middeleeuwen in verval. De kerk beschouwde het verjaardagsfeest als een heidense traditie en pas in de vierde eeuw veranderden de christenen van gedachten en vierden de verjaardag van Jezus Christus. Onder het volk was het echter niet gebruikelijk een verjaardag te vieren. Koningen en machtige edellieden begonnen die wel te doen. Deze koningen droegen kronen op hun hoofd en startten hiermee de traditie van de verjaardagskronen.

2 minuten geleden zei Wouter Philippaerts:

Je kan dat niet zomaar uitroeien

Nee, zeker niet als de kerken zolang vasthouden aan heidense rites.

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei sjako:

We praten er nu nog steeds over dus blijft die naam opduiken.

Inderdaad, júllie (als Jehovah's Getuigen zijnde) praten er nog steeds over. Wij niet. Binnen de Kerk worden die afgoden nimmer genoemd, niet in de liturgie en niet in het dagelijks spraakgebruik. Zelfs in onze geschiedvertelling over de afkomst van onze rituelen noemen we ze enkel in de context van een feitenrelaas. Ze hebben in de riten totaal geen betekenis, want alles is exclusief gericht op Christus.

Voor christenen heeft het vroegere meergodendom allang afgedaan, heeft zij geen enkele betekenis meer. Jullie worden uitgenodigd die goden nu ook definitief los te laten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Kun je dan ook het christendom in stand houden als je niet in Christus gelooft?

Dit is voornaam in de lezing van het leesrooster vandaag. In Jezus geloven vraagt moed. 1 Petr. 4:14. Net zoals de Israëlieten in Ex. 32:26 moesten kiezen om voor de Heer te strijden. Vervalt het geloof als je niets doet voor het geloof?

bewerkt door Wouter Philippaerts
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

Voor christenen heeft het vroegere meergodendom allang afgedaan, heeft zij geen enkele betekenis meer. Jullie worden uitgenodigd die goden nu ook definitief los te laten.

Wij vieren geen heidense dagen, de RKK wel, dus wie laat die goden niet los?

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Wij vieren geen heidense dagen, de RKK wel, dus wie laat die goden niet los?

Reeds de eerste christenen wisten dat afgoden niet bestaan en dat er dus niets te vermijden is. Doordat je zoals de joden uit die tijd blijft geloven dat je iets moet vermijden, roep je ze zelf in het leven en blijf je in de ban van die zelfgecreëerde afgoden.  Door het vermijden bevestig je hun bestaan, terwijl ze niet bestaan.  Je maakt dus zelf die afgoden. En doordat je je blijft afzetten tegen hen die verder gevorderd zijn in inzicht en die niet geloven in de afgoden die jij meent te moeten vermijden, is het als de hand die de voet afhakt...

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Wij vieren geen heidense dagen, de RKK wel, dus wie laat die goden niet los?

Wij vieren echter ook geen heidense dagen. Wij vieren feesten waarin de heilsdaden van Christus worden herdacht en verinnerlijkt en waarin we de levens van onze voorgangers in het geloof vieren.
Er is geen sprake van dat we andere goden aanbidden dan God alleen. Er is geen sprake van dat ook maar één symbool of ritueel een andere betekenis heeft dan strikt christologisch.
Alleen jullie passen nog steeds zulke betekenissen toe aan onze feesten, omdat jullie schijnbaar niet willen inzien dat symbolen en rituelen verschillende betekenissen kunnen hebben en de ene betekenis zelfs de andere volledig kan verdringen. Behalve dan als het gaat om het slaan op een piñata, want dat vinden jullie weer geen probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Robert Frans:

Wij vieren feesten waarin de heilsdaden van Christus worden herdacht en verinnerlijkt en waarin we de levens van onze voorgangers in het geloof vieren.

Maar waarom kiest de kerk dan heidense data hiervoor? De enige verklaring is dat toen het 'Christendom' de staatreligie werd de kerk de mensen hun feestjes niet wilde afpakken, of dat niet konden omdat de mensen dat niet wilden. Het was zo ingeburgerd en werd zoveel belang aan gegeven dat de kerk toen maar de feestdagen gekerstend heeft. Jezus heeft maar 1 gebod gegeven wat betreft gedachtenissen en dat is de gedachtenisviering van Zijn dood. Aangezien verjaardagen als heidens werden gezien is het totaal onlogisch dat de eerste Christenen de geboorte van Christus zouden gevierd hebben. En dat hebben ze ook niet.

12 minuten geleden zei Robert Frans:

Behalve dan als het gaat om het slaan op een piñata, want dat vinden jullie weer geen probleem.

Dat wordt ook niet aangemoedigd. Ik zou het nooit doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Maar waarom kiest de kerk dan heidense data hiervoor?

Als teken van superioriteit van het christelijk geloof; destijds was het vrij gewoon dat dominerende godsdiensten de gebruiken van plaatselijke godsdiensten incorporeerden tot assimileerden. En ook omdat zij in die feesten voorafschaduwingen zag van het Evangelie en daarop dus wilde aansluiten. Net zoals het jodendom op directere wijze een voorafschaduwing was van het Evangelie, zo werden de andere volkeren ook door God voorbereid op het Evangelie, opdat zij Hem tastenderwijs zouden vinden.
De overgang naar het christelijk geloof werd zo inderdaad vergemakkelijkt, omdat de dagen waarop men de heidense feesten vierden, ineens over Christus en het Evangelie gingen. Dat die overgang succesvol is verlopen, misstanden daarin daargelaten, blijkt uit het gegeven dat Wodan nergens meer wordt aanbeden, zelfs niet meer door hen die het christelijk geloof afvallen of nooit aanvaard hebben, maar Christus wel.

Sowieso is het te simplistisch om te menen dat de geschiedenis maar op één manier verklaard kan worden. Mensen en gemeenschappen kunnen uit uiteenlopende motieven dezelfde handelingen verrichten, van oprechte zorg voor de onbekeerde zielen tot kwalijk machtsvertoon jegens hen.
De Kerk zelf is nooit één almachtig instituut geweest dat eigenhandig de geschiedenis naar haar wil vormde, maar bestond én bestaat uit vele, uiteenlopende gemeenschappen, ordes en instituten die meestal redelijk samenwerken, maar wel ieder eigen taakstellingen, vormen van spiritualiteit en leefwijzen kennen. En ieder weer unieke relaties en vaak zeer complexe geschiedenissen delen met de machthebbers en samenlevingen van de wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Robert Frans:

En ook omdat zij in die feesten voorafschaduwingen zag van het Evangelie en daarop dus wilde aansluiten.

Precies, die feesten hadden een functie. Niet omdat God zijn uitverkoren volk een feestje gunde. Het was bedoeld om ze bepaalde toekomst beelden bij te brengen. De plaats van de Messias in het geheel. Maar ze hebben het niet begrepen. Die voorafschaduwingen zijn nu niet meer nodig, want de Messias is gekomen en regeert nu als grote Koning. Dan is het toch vreemd Hem weer te degraderen tot hulpeloos babytje of Hem te associëren met vruchtbaarheidsrites zoals bij Pasen? Er is 1 gedachtenis dat is geboden en dat is Zijn dood. 

De kerk was trouwens wel oppermachtig toen het de staatsreligie van Rome werd. Ze kon bijv keizers en koningen kronen. En als je het niet met ze eens was ging je op de brandstapel of je kop ging eraf. Lekker Christelijk. Keizer Constantijn verhief een vorm van Christendom tot staatsreligie om de onrust te temperen. Schijnt dat hij gekozen heeft voor een vorm die zijn moeder aanhing. Tegen die tijd was het ware Christendom al lang vertroebeld. Het zal zeker nog wel hebben bestaan, maar het was niet de vorm die de staatsreligie werd. Trouwens, pas op zijn sterfbed heeft hij zich pas bekeerd tot zijn vorm van 'Christendom'. Alle andere religie's werden verboden, ook de zo populaire Isisaanbidding. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid