Spring naar bijdragen

Verschillende scheppingsverhalen?


Aanbevolen berichten

Sommigen geloven dat het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk genomen moet worden. Maar er bestaan meer scheppingsverhalen. Elk volk op aarde kent weer een andere scheppingsverhaal. Moeten we deze scheppingsverhalen dan ook letterlijk nemen?

Het oude Egypte

In het begin is er de chaos, vaak beschouwd als een kosmisch ei, In Egypte (Heliopolis) was er een oceaan, Nun, die dat ei vulde. Uit Nun, die de kiemen van alle later leven bevatte, kwam de zonnegod Atum ('hij die volkomen is') tevoorschijn, de schepper en oervader van alle volgende generaties van goden. Door zelfbevruchting bracht hij het eerste godenpaar voort, Su en Tefnut. Hun kinderen Geb en Nut werden door Su van elkaar gescheiden waarbij Geb de aarde vormde, Nut het hemelgewelf en Su zelf de atmosfeer. In het scheppingssysteem van de Egyptische stad Memphis is het de god Ptah die vóór alles bestond in de oceaan Nun en met zijn hart (het verstand) de schepping concipieerde en deze idee met zijn tong (het woord) verwezenlijkte.

Mesopotamië

In het oude Mesopotamië verhaalt het epos Enuma Eli, de scheppingsmythe: de oergodin Namat, die de oeroceaan personifieert, zint na de moord op haar gemaal Abzu (de personificatie van het zoete water) op wraak maar wordt door de jongere, drieste goden verslagen. Haar lichaam wordt gespleten: de bovenste helft wordt de hemel, de onderste de aarde; haar water vormt de wolken enz.

Het oude China/ Japan

Bij de oude chinezen splitste het kosmische ei (de chaos) zich in het (vrouwelijke) yin-principe dat de zware aarde vertegenwoordígt, en het (mannelijke) yang-principe dat de lichte, zuivere lucht representeert. Tussenin staat de uit het kosmische ei geboren dwerg Panku die 18.000 jaar lang iedere dag drie meter groeit en zo met zijn lichaam hemel en aarde verder uit elkaar duwt. Na zijn dood ontstaan uit zijn lichaam de grond, hemellichamen, bergen, zeeën, rivieren, donder en bliksem.

In de Japanse sjinto-mythologie stoten Izanagi en lzanamí, het oergodenpaar, staande op de drijvende hemelbrug hun speer in de oceaan. Het van de speer afdruipende water stolt en vormt het eerste eiland van de Japanse archipel. Hier worden hun kinderen (eilanden en goden) geboren.

Hindoe

Volgens een hindoe-traditie ontstond in het oerwater uit het zaad van de oergod een stralend gouden ei waaruit de oermens Purusha werd geboren. Hij offerde zichzelf of werd geofferd: zijn hoofd werd de hemel, zijn voeten de aarde en zijn navel de atmosfeer. Een andere hindoe-versie is dat Brahma als god uit het gouden ei of uit een op het water van de chaos drijvende lotus te voorschijn kwam en aan de schepping van de wereld begon.

Siberië

De Siberische god Num (van de Samojeden) zag in het begin niets dan water, maar hij stuurde vogels naar de bodem van de zee en één ervan bracht een kluitje naar Num. De god maakte daaruit een drijvend eilandje dat hij geleidelijk uitbouwde tot vasteland. In een variante legde het Siberische oerwezen in de gedaante van een vogel in het oerwater zijn ei, waaruit later de wereld zal ontstaan. In sommige mythen is de splitsing van het ei vervangen door het scheiden van het vrouwelijke van het mannelijke element. Bijv. in de Griekse mythologie waar Ouranos (de hemel) en Gaia (de aarde) in zo'n nauwe omarming lagen dat hun kinderen geen licht kregen totdat een van hun zonen, Kronos, zijn vader ontmande en aldus zijn ouders (hemel en aarde) van elkaar scheidde. Dat optreden vond plaats in de chaos, in de Oudgriekse opvatting een onmetelijke, vormloze, gapende ruimte waarin al het bestaande zijn oorsprong vond.

Polynesië

Ook bij de Maori in Polynesië werd het oergodenpaar (Rangi en Papa) door een van hun kinderen die binnen hun warme omarming waren opgesloten, van elkaar gescheiden: vader Rangi werd de hemel en moeder Papa de aarde. In de Fillipijnse scheppingsmythe gaat er een verhaal dat de eerste man en vrouw uit een bamboestok zijn uitgebroken die was ontstaan na een gevecht tussen de elementen de lucht en de oceaan.

De Germanen

De Germaanse mythe verhaalt hoe uit druppels van smeltend ijs de oereus Ymir (of Aurgelmir) ontstond. Uit zijn zweet werd het geslacht van de rijpreuzen geboren, Een aantal van Ymirs nakomelingen (onder wie Odin) doodde hem en maakten van zijn lichaam de wereld: van zijn vlees de aarde en van zijn schedel de hemel.

De Indianen

Bij de Indianenvolken in Noord-Amerika bestaat een waaier van scheppingsverhalen, waarbíj veel voorkomende figuren zijn: een dierachtig wezen dat in de oeroceaan dook en van de zeebodem een klomp modder naar de oppervlakte bracht waaruit hij een begin van wereld schiep, De voltooiing van de schepping werd overgelaten aan een cultuurheros of een trickster; een oertweeling (broer en zuster, twee zusjes, vader en zoon e.d.) aan wie de schepping wordt toegeschreven; de spin als oerwezen die het web spon waaraan de wereld werd opgehangen.

Azteken/ Maya's

Een mythe van de Azteken legt het begin van de schepping bij de geboorte van ontelbare goden die tezamen ontsproten uit het offermes dat de oermoeder Omecihuatl op de vlakte in het noorden (het stamland van de Azteken) liet neervallen.

De Maya gingen in hun scheppingstaak zeer ordelijk te werk: in het oerwater, waar verscheidene geestelijke krachten aanwezig waren, ontstond het universum bestaande uit drie vierhoeken, waarvan de bovenste de hemel vormde, de middelste de aarde en de onderste de onderwereld. Over iedere hoek van dat universum heerste een regent. Aan deze vier heersers werden drie zonnegoden
toegevoegd en in een raad vergaderd brachten deze zeven het 'woord' voort, de creatieve kracht die later planten, dieren en ten slotte de mens schiep.

Afrikaans

Bijna alle Afrikaanse volken geloven in een oppergod die de wereld schiep. Bij de Dogon (in Mali en Boven-Volta) is dat Amma, die de kosmos schiep in de gedaante van een enorm ei met twee placenta's waaruít een tweeling, de Nommo, werd geboren. Deze creatie stond model voor de latere schepselen. Bij de Bakuba in Zaïre is het scheppend opperwezen Bumba, die in het begin der tijden heel alleen bestond, in de duisternis in het oerwater, totdat hij hevige maagpijn kreeg waarbij hij eerst de zon uitbraakte, vervolgens een aantal levende wezens en ten slotte de mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Timelsy:

Sommigen geloven dat het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk genomen moet worden. Maar er bestaan meer scheppingsverhalen. Elk volk op aarde kent weer een andere scheppingsverhaal. Moeten we deze scheppingsverhalen dan ook letterlijk nemen?

 

Er bestaan meerdere scheppingsverhalen. Zelfs in de bijbel staan er al 2. Moeten die letterlijk genomen worden? Wat mij betreft niet.

Ik neem aan dat de mensen die Genesis wel letterlijk nemen volmondig nee op je vraag zullen antwoorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Timelsy:

Sommigen geloven dat het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk genomen moet worden. Maar er bestaan meer scheppingsverhalen. Elk volk op aarde kent weer een andere scheppingsverhaal. Moeten we deze scheppingsverhalen dan ook letterlijk nemen?

Is er ook iets dat al die scheppingsverhalen gemeen hebben? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Toen Adam ontwaakte en een paradijs om zich heen zag zal hij snel een andere man hebben gezien die zich voor een God uitgaf en hem vertelde alles geschapen te hebben. Adam kon als nieuwkomer natuurlijk moeilijk het tegendeel bewijzen en zal het dus geloofd en doorverteld hebben. Toen zijn nakomelingen na de spraakverwarring rondom de toren van Babel zich over de aarde verspreidden nam elk het scheppingsverhaal zoals God het aan Adam verteld had mee. In de loop der tijd veranderde het verhaal echter door verandering in religie en cultuur. Wat bleef was dat de schepping aan goden bleef toegeschreven.

Algemeen wordt echter aangenomen dat de mens zijn opmars vanuit Afrika begon en niet vanuit Irak. Dit maakt bovenstaande twijfelachtig. Het kan natuurlijk zijn dat God Adam een ander verhaal heeft opgehangen, bijvoorbeeld de evolutietheorie. En dan was Mozes de eerste die van de HG de ware toedracht door kreeg namelijk dat zijn God de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen had. Maar dat was in een tijd dat de andere scheppingsverhalen al lang bestonden. 

Het ziet er daarom naar uit dat Mozes of wie dan ook het scheppingsverhaal op eigen houtje heeft geschreven met gebruikmaking van de scheppingsverhalen die hem bekend waren. 

Waarom zoveel volken zich in de oertijd al afvroegen hoe alles was ontstaan is mij onbekend. Wellicht heeft het te maken met de aloude vraag waar we vandaan komen en waar we heen gaan.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Thorgrem:

Er bestaan meerdere scheppingsverhalen. Zelfs in de bijbel staan er al 2. Moeten die letterlijk genomen worden? Wat mij betreft niet.

Ik neem aan dat de mensen die Genesis wel letterlijk nemen volmondig nee op je vraag zullen antwoorden.

Dat klopt. Ik neem bijvoorbeeld genesis letterlijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Timelsy:

Neem je dan ook de andere scheppingsverhalen letterlijk? En zo nee, waarom niet?

Waarom wel het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk nemen maar niet al die andere scheppingsverhalen?

Waar wil je precies naar toe met deze en andere posts? Kun je wellicht in je openingspost duidelijk aangeven wat je wilt bespreken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei violist:

Waarom zoveel volken zich in de oertijd al afvroegen hoe alles was ontstaan is mij onbekend. Wellicht heeft het te maken met de aloude vraag waar we vandaan komen en waar we heen gaan.  

Leuke vraag, waar gaan we naartoe? Is dat iets dat we zelf moeten 'scheppen'?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei violist:

Het zou mooi zijn wanneer hier aangetoond kan worden welke van alle scheppingsverhalen het meest geloofwaardig is.

 

Want? Dat zou alle mystiek dood slaan. Mijn inziens hebben alle scheppingsverhalen hun mooie en minder mooie kanten en zie ik ze vooral mythisch maar desalniettemin een bron van nuttige informatie over culturen en hun omgang met God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij hebt geen andere keuze dan om ze mystiek te zien. De vraag is of de schrijvers ze ook mystiek bedoelden. En de vraag is of de schrijvers van het NT ze mystiek vonden. Met opmerkingen als dat Jezus de tweede Adam is, lijkt het me lastig aantonen dat zij Adam ook een mystiek wezen vonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bonjour:

Jij hebt geen andere keuze dan om ze mystiek te zien. De vraag is of de schrijvers ze ook mystiek bedoelden. En de vraag is of de schrijvers van het NT ze mystiek vonden. Met opmerkingen als dat Jezus de tweede Adam is, lijkt het me lastig aantonen dat zij Adam ook een mystiek wezen vonden.

Het woord 'mystiek' zien we te pas en te onpas verschijnen, is dat voor iedereen begrijpelijk? Anders gezegd, ligt mystiek niet dichter bij de bron van waaruit allerhande scheppingsverhalen zich ontvouwen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Thorgrem:

Mijn inziens hebben alle scheppingsverhalen hun mooie en minder mooie kanten en zie ik ze vooral mythisch maar desalniettemin een bron van nuttige informatie over culturen en hun omgang met God.

Wanneer je het scheppingsverhaal niet letterlijk neemt, wat met de huidige evolutiekennis ook moeilijk vol te houden is, dan kun je ook niet al te zwaar aan de zondeval tillen.  En als er geen zondeval was wat was dan het nut van de kruisiging? Of was Jezus ook mytisch? Of is Jezus  alleen maar als Gods Zoon op deze aarde gekomen om ons te vertellen hoe we moeten leven? Daarmee is dan wel elk geloof in Hem overbodig geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei violist:

Wanneer je het scheppingsverhaal niet letterlijk neemt, wat met de huidige evolutiekennis ook moeilijk vol te houden is, dan kun je ook niet al te zwaar aan de zondeval tillen.  En als er geen zondeval was wat was dan het nut van de kruisiging? Of was Jezus ook mytisch? Of is Jezus  alleen maar als Gods Zoon op deze aarde gekomen om ons te vertellen hoe we moeten leven? Daarmee is dan wel elk geloof in Hem overbodig geworden.

Het staat je natuurlijk vrij om dat te vinden. Ik kan prima in Jezus Christus geloven zonder alles in de bijbel letterlijk te nemen. Weer anderen kunnen daar idd moeilijk mee omgaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei violist:

Het zou mooi zijn wanneer hier aangetoond kan worden welke van alle scheppingsverhalen het meest geloofwaardig is.

 

Pffff... Ik snap het niet waarom mensen altijd met van die Jip & Janneke statements komen. Of bedoel je "welke van deze extreem verkorte en soms onnauwkeurige citaten we letterlijk kunnen nemen"? Wat bedoel je met geloofwaardig? Historisch accuraat? 

1 uur geleden zei violist:

Wanneer je het scheppingsverhaal niet letterlijk neemt, wat met de huidige evolutiekennis ook moeilijk vol te houden is, dan kun je ook niet al te zwaar aan de zondeval tillen.  En als er geen zondeval was wat was dan het nut van de kruisiging? Of was Jezus ook mytisch? Of is Jezus  alleen maar als Gods Zoon op deze aarde gekomen om ons te vertellen hoe we moeten leven? Daarmee is dan wel elk geloof in Hem overbodig geworden.

Je houd ook vanJip & Janneke? Van die grote, beetje simpele, zwart-wit tekeningen?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei MysticNetherlands:

Dit soort trucjes werkt bij mij en de meesten hier niet.

Heb je niets inhoudeliiks te melden Mystic Netherlands? Mijn laatste bijdrage voordat jij over Jip en Janneke begon was de vraag wat christenen wel en niet letterlijk nemen uit het scheppingsverhaal zoals het in Genesis staat. Als je daar niet op in wilt gaan geeft dat je nog niet het recht deze topic te vervuilen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei violist:

Hen je niets inhoudeliiks te melden Mystic Netherlands?

Ook dit is een trucje, Violist. MN sprak een herkenbare verbazing uit. Ook ik verbaas me er meer en meer over hoe sommige mensen hier op dit forum gevangen blijken te zitten in hun voormalige orthodoxie. Er lijkt een rechtstreeks verband te bestaan tussen de vasthoudendheid waarmee er atheïsme gepredikt wordt (dan wel men meent gelovigen het vuur na aan de schenen te moeten leggen) en een zekere mate van rest-rechtlijnigheid in de benadering van medeforumgenoten/de eigen denklijnen.

Herkenbaar, want ik beschouw mezelf als orthodox... :+

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Ook ik verbaas me er meer en meer over hoe sommige mensen hier op dit forum gevangen blijken te zitten in hun voormalige orthodoxie.

Als je daar meer inzicht in wilt krijgen kun je daar altijd een nieuwe topic over openen, hier gaat het over scheppingsverhalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei violist:

Heb je niets inhoudeliiks te melden Mystic Netherlands? Mijn laatste bijdrage voordat jij over Jip en Janneke begon was de vraag wat christenen wel en niet letterlijk nemen uit het scheppingsverhaal zoals het in Genesis staat. Als je daar niet op in wilt gaan geeft dat je nog niet het recht deze topic te vervuilen.  

Je kunt niets anders verzinnen dan erfzonde waardoor Jezus Zichzelf liet kruisigen? Zou Zijn verlossing niet gelden als er geen erfzonde was maar 'gewone' individuele zonden?  En hier: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atonement_in_Christianity een vrij slecht georganiseerde primer mbt de diverse verzoeningstheologieen

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-5-2017 om 13:29 zei Bonjour:

Jij hebt geen andere keuze dan om ze mystiek te zien. De vraag is of de schrijvers ze ook mystiek bedoelden. En de vraag is of de schrijvers van het NT ze mystiek vonden. Met opmerkingen als dat Jezus de tweede Adam is, lijkt het me lastig aantonen dat zij Adam ook een mystiek wezen vonden.

Er wordt in verschillende scheppingsverhalen over een ei gesproken. Wat voor ei zou dat zijn? Een kippenei, of een struisvogelei (meer inhoud) of een kievietsei misschien? Ik probeer nu even aansluiting te zoeken met jouw manier van denken. Of zou je je eventueel kunnen voorstellen dat het ei overdrachtelijk wordt bedoeld? Ik vraag maar. Ik probeer me in te leven in jouw manier van denken maar vind dat nogal moeilijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid