Spring naar bijdragen

wie/wat is de katholieke Kerk?


Aanbevolen berichten

... Apostolische successie zal mij verder een worst wezen... Het gaat erom om Jezus na te volgen, en ik wil dat de kerk waar ik aan deelneem dat uitdraagt. Verder heb ik mezelf een kerk gezocht waar ik me in zekere zin thuis kan voelen (wat niet zo bijster gemakkelijk is trouwens met mijn problematiek).

Vanuit mijn optiek, is het onmogelijk om Jezus na te volgen zonder apostolische successie. Zoals ik jouw tekst nu lees, heb je een vooropgezet idee over wat het volgens jou betekent om Jezus na te volgen, en moet er vervolgens een kerk bij gezocht worden, die aan dat idee voldoet. Dat is m.i. de omgekeerde volgorde...

Verder heb ik als katholieke theologiestudent, ook een inclusivistische visie en geloof ik niet dat zaligheid uit een kerk komt, dat volgens mij maar een gebouw is waar mensen samenkomen.

Zoals al eerder genoemd, lijkt me dit nogal vreemd. Een katholieke theologiefaculteit, die niet het principe "Extra ecclesiam nulla salus' leert? Dat lijkt me gewoon onmogelijk. En dan ook nog de aanvulling dat de kerk 'maar' een gebouw is...Of ze leren het wel, en is dit gewoon jouw persoonlijke geloof?

Of ik lees het gewoon verkeerd, en ben je wellicht ooit katholiek gedoopt, en studeer je ergens theologie. Dat kan dus ook op een protestantse of evangelische faculteit zijn. Dan ben je weliswaar een katholieke theologie student, maar niet van Katholieke Theologie. :#

Ik acht dan ook alle christenen mijn broeders en zusters... Dat vind ik ook tamelijk mooi aan de kerk die ik momenteel bezoek; nu is er een bijbelstudie bezig de woensdag en zijn er vijf verschillende "denominaties" in de koffiezaal vertegenwoordigd.

Het is natuurlijk mooi dat je alle christenen als broeders en zusters beschouwd, ook van 'verschillende' denominaties. Maar als theologiestudent weet je natuurlijk ook dat de Katholieke Kerk, geen denominatie is.

...Uit de vorige kerk is dat juist waarom ik weg ben gegaan; er werd constant doem gesproken over andere kerken; ze verhieven zich in feite boven de ander door de ander neer te slaan, en dat vind ik geen leuke manier om met andersdenkenden om te gaan.

In mijn kerk wordt ook geen 'doem gesproken' over andere christenen, ook niet over moslims, boeddhisten of niet-gelovigen trouwens. Maar de boel wordt ook niet kapot-gerelativeerd, alsof er geen verschillen zouden bestaan en alsof we allemaal hetzelfde zouden zijn. Een groter kwaad kun je de ander (en jezelf) niet aandoen.

...Zo is in Brugge een paar jaar geleden de freedom church opgericht (van Engeland afkomstig), mijn neef en zijn familie en verschillende andere personen die ik ken zweren erbij. Zelf vind ik het te luidruchtig, maar ik heb me in weinig kerken zo welkom gevoeld als daar... Daar doen ze echt heel veel moeite leden aan te trekken.

Je bedoeld het 'Love Bomb' fenomeen? Excessieve aandacht en vriendelijkheid jegens nieuwe, potentiële leden. En zodra ze binnen zijn, neemt deze excessieve aandacht gestaag af. Gek genoeg komt dit fenomeen alleen voor in m.n. evangelicale stromingen, maar nooit in de traditionele kerken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 75
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Wat mij een beetje opvalt in deze draad is dat vooral "katholieken" aan het woord zijn... Waar zijn de "protestanten"? Of zijn er geen op dit bord? Hebben jullie ze allemaal verjaagd? :P

Ik vind de definitie van Hendrik wel aimabel... Katholicos gaat inderdaad om eenheid... Maar in hoofdzaak wordt dit vandaag niet meer zo gezien... Met ziet onder katholiek vooral het Roomskatholieke geloof. Een merknaam als het ware... (In België acht zich trouwens nog steeds zo'n 82% (in omwegen) katholiek).

Terwijl de meeste "katholieke" bijbelwetenschappers een inclusivistische houding aannemen ten opzichte van geloof en kerk, ervaar ik dat persoonlijk veel minder onder de individuele "katholieken"... Op een ander bord is er een "katholiek" die te pas en te onpas roept: "buiten de moederkerk geen zaligheid", en dat is ook nog vaak een beetje het standpunt van de katholieke hiërarchie, waar in de documenten zelfs sommige kerken niet eens kerken worden genoemd omdat ze geen wijding hebben, maar dan bekend staan als gemeenschappen.

Apostolische successie zal mij verder een worst wezen... Het gaat erom om Jezus na te volgen, en ik wil dat de kerk waar ik aan deelneem dat uitdraagt. Verder heb ik mezelf een kerk gezocht waar ik me in zekere zin thuis kan voelen (wat niet zo bijster gemakkelijk is trouwens met mijn problematiek).

Verder heb ik als katholieke theologiestudent, ook een inclusivistische visie en geloof ik niet dat zaligheid uit een kerk komt, dat volgens mij maar een gebouw is waar mensen samenkomen. Ik acht dan ook alle christenen mijn broeders en zusters... Dat vind ik ook tamelijk mooi aan de kerk die ik momenteel bezoek; nu is er een bijbelstudie bezig de woensdag en zijn er vijf verschillende "denominaties" in de koffiezaal vertegenwoordigd.

Ik vind ook dat we meer gemeen hebben dan dat we verschillen, dus waarom elkaar aan de kant zetten? Een collega schreef een tijd geleden een artikel waarin ze stelde dat moest Luther de dag van vandaag leven dat hij geen noodzaak meer zou zien in een verschillende kerk (kort door de bocht geformuleerd door mij).

Uit de vorige kerk is dat juist waarom ik weg ben gegaan; er werd constant doem gesproken over andere kerken; ze verhieven zich in feite boven de ander door de ander neer te slaan, en dat vind ik geen leuke manier om met andersdenkenden om te gaan.

Ik snap willempies probleem wel, maar dat ervaar ik niet als problematisch... Nog steeds worden er nieuwe kerken opgesteld met eigen accenten... Zo is in Brugge een paar jaar geleden de freedom church opgericht (van Engeland afkomstig), mijn neef en zijn familie en verschillende andere personen die ik ken zweren erbij. Zelf vind ik het te luidruchtig, maar ik heb me in weinig kerken zo welkom gevoeld als daar... Daar doen ze echt heel veel moeite leden aan te trekken. Maar dat wil niet zeggen dat we elkaar niet respecteren in hun eigenheid, maar ook in de eenheid die ons verbindt, namelijk Christus. En daar gaat het toch om?

Mooie post.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Alleen vanuit pure onwil kan je denken dat de TO een gebouw bedoelde. Onwil en onnozelheid

Chagrijnig en arrogant, veel plezier ermee :P

Hij heeft natuurlijk gewoon gelijk. Zowel de topic titel als de OP zijn zó overduidelijk, dat het domweg nooit op een gebouw kan slaan. Ook ik kan het alleen maar als onwil of onnozelheid interpreteren. Dat heeft niets met arrogantie te maken, maar alles met goed lezen.

Bovendien hebben katholieken het zelden over een gebouw als het over De Kerk gaat. Als je ooit catechese hebt gehad, dan weet je dat ook wel. Tenzij bijv. in een context als:"kan ik zondag meerijden naar de kerk?". In bijna alle andere gevallen gaat het gewoon over het Lichaam van Christus.

Natuurlijk heeft hij gelijk! Maar dat is zo vanzelfsprekend dat ik niet snap dat ie er zo op ingaat;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Alleen vanuit pure onwil kan je denken dat de TO een gebouw bedoelde. Onwil en onnozelheid

Chagrijnig en arrogant, veel plezier ermee :P

Hij heeft natuurlijk gewoon gelijk. Zowel de topic titel als de OP zijn zó overduidelijk, dat het domweg nooit op een gebouw kan slaan. Ook ik kan het alleen maar als onwil of onnozelheid interpreteren. Dat heeft niets met arrogantie te maken, maar alles met goed lezen.

Bovendien hebben katholieken het zelden over een gebouw als het over De Kerk gaat. Als je ooit catechese hebt gehad, dan weet je dat ook wel. Tenzij bijv. in een context als:"kan ik zondag meerijden naar de kerk?". In bijna alle andere gevallen gaat het gewoon over het Lichaam van Christus.

Het is in elk geval goed om te merken dat het eglisisme door de jaren heen wat is afgenomen. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

Alleen vanuit pure onwil kan je denken dat de TO een gebouw bedoelde. Onwil en onnozelheid

Chagrijnig en arrogant, veel plezier ermee :P

Hij heeft natuurlijk gewoon gelijk. Zowel de topic titel als de OP zijn zó overduidelijk, dat het domweg nooit op een gebouw kan slaan. Ook ik kan het alleen maar als onwil of onnozelheid interpreteren. Dat heeft niets met arrogantie te maken, maar alles met goed lezen.

Bovendien hebben katholieken het zelden over een gebouw als het over De Kerk gaat. Als je ooit catechese hebt gehad, dan weet je dat ook wel. Tenzij bijv. in een context als:"kan ik zondag meerijden naar de kerk?". In bijna alle andere gevallen gaat het gewoon over het Lichaam van Christus.

Hoewel drie katholieken in een auto in zekere zin ook al kerk zij natuurlijk;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
Ik bedoelde idd Kerk als in Lichaam van Christus en zo meer en niet het plaatselijke kerkgebouw.

Wie heeft dat begrip kerk eigenlijk verzonnen?

De Bijbel spreekt toch over de gemeente?

kerken (denominaties, dat zijn kerken) zijn er duizenden, ze zijn het allemaal met elkaar oneens, anders zou er wel 1 kerk zijn.

Er is wel 1 Gemeente. Het woord zegt het al. "Gemeente, gemeenschappelijkheid, eenheid."

Link naar bericht
Deel via andere websites

Valse tegenstellingen hebben geen zin hier.

Zelfs op het basale Wikipedia staat gewoon een antwoord inclusief verwijzing uit de bijbel;

- "De term Lichaam van Christus wordt ook gebruikt als aanduiding voor de Kerk. Het grijpt terug op een metafoor uit de eerste brief aan de Corinthiërs van Paulus uit de Bijbel, waarin deze spreekt over de leden van de Kerk als een lichaam, met als hoofd Christus."

:*

Link naar bericht
Deel via andere websites
Valse tegenstellingen hebben geen zin hier.

Zelfs op het basale Wikipedia staat gewoon een antwoord inclusief verwijzing uit de bijbel;

- "De term Lichaam van Christus wordt ook gebruikt als aanduiding voor de Kerk. Het grijpt terug op een metafoor uit de eerste brief aan de Corinthiërs van Paulus uit de Bijbel, waarin deze spreekt over de leden van de Kerk als een lichaam, met als hoofd Christus."

:*

Het woord kerk komt nergens voor in de Bijbel.

Wel gemeente.

Daar zit geen molecuul "valse tegenstelling" bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet om het een of ander, maar Paulus zegt in vers 2 in de eerste brief aan de Korinthe:

"Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is".. "

! Kor. 12: 27 "En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder".

vers 28: "En God heeft er sommigen ...... in de gemeente.... gesteld...".

2 Kor. 1:1 "...... de broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is.....".

Galaten 1:2 "En al de broeders, die met mij zijn, aan ..... de Gemeenten van Galatie".

1 Thess. 1:1 ".... aan de Gemeente der Thessalonicenzen...."

Zie ook 2 Thess. 1:1

Filemon 1:2 "..... aan de Gemeente die te uwen huize is".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Valse tegenstellingen hebben geen zin hier.

Zelfs op het basale Wikipedia staat gewoon een antwoord inclusief verwijzing uit de bijbel;

- "De term Lichaam van Christus wordt ook gebruikt als aanduiding voor de Kerk. Het grijpt terug op een metafoor uit de eerste brief aan de Corinthiërs van Paulus uit de Bijbel, waarin deze spreekt over de leden van de Kerk als een lichaam, met als hoofd Christus."

:*

Het woord kerk komt nergens voor in de Bijbel.

Wel gemeente.

Daar zit geen molecuul "valse tegenstelling" bij.

Het woord bijbel komt ook nergens in de bijbel voor.

Werkelijk, ben je inmiddels zo diep afgezakt in de lik mijn vestje argumenten. _O-

Ik ga je hier ook maar gewoon helemaal negeren. :*

Link naar bericht
Deel via andere websites
Valse tegenstellingen hebben geen zin hier.

Zelfs op het basale Wikipedia staat gewoon een antwoord inclusief verwijzing uit de bijbel;

- "De term Lichaam van Christus wordt ook gebruikt als aanduiding voor de Kerk. Het grijpt terug op een metafoor uit de eerste brief aan de Corinthiërs van Paulus uit de Bijbel, waarin deze spreekt over de leden van de Kerk als een lichaam, met als hoofd Christus."

:*

Het woord kerk komt nergens voor in de Bijbel.

Wel gemeente.

Daar zit geen molecuul "valse tegenstelling" bij.

Het woord bijbel komt ook nergens in de bijbel voor.

Werkelijk, ben je inmiddels zo diep afgezakt in de lik mijn vestje argumenten. _O-

Ik ga je hier ook maar gewoon helemaal negeren. :*

Wijs het ons eens aan. Waar staat het, jongen?Ik heb de griekse grondtekst bij de hand. zeg het maar.

Onderbouw je beschuldigingen van valse tegenstelling aub

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Waarom zou je negeren wat de Bijbel gewoon omschrijft als "Gemeente?".

Omdat de herkomst van het woord zo ontzettend, basisschoolniveau google zoeken, makkelijk te achterhalen is.

http://lmgtfy.com/?q=kerk+geloofsgemeenschap+wikipedia

Bovenste link en dan lees je;

Etymologie

De oorsprong van het woord 'kerk' is het Griekse 'Kyriakè' ('van de Heer').

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wijs het ons eens aan. Waar staat het, jongen?Ik heb de griekse grondtekst bij de hand. zeg het maar.

Onderbouw je beschuldigingen van valse tegenstelling aub

Jongen? We hebben, God zij dank, niet samen geknikkerd. Dus neem je asperger alsjeblieft mee en maak eens een eigen topic over jouw geloofsgemeenschap. Eens kijken of doe het zelf christenen die een geloofsgemeenschap vormen met enkel zichzelf ook als christen gerekend kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie heeft dat begrip kerk eigenlijk verzonnen?

De Bijbel spreekt toch over de gemeente?

Nee, de bijbel spreekt over "ekklèsia". Wat eigenlijk een woord is wat haar betekenis ontleent aan volksvergadering van burgers in een stad.

Zowel "gemeente" als "kerk" zijn Nederlandse vertaal keuzes.

Het woord "kerk" is trouwens ook een verbastering van het Griekse woord "Kyriakè", wat letterlijk "van de Heer" betekend.

kerken (denominaties, dat zijn kerken) zijn er duizenden, ze zijn het allemaal met elkaar oneens, anders zou er wel 1 kerk zijn.

Er is wel 1 Gemeente. Het woord zegt het al. "Gemeente, gemeenschappelijkheid, eenheid."

Waar is die eenheid en gemeenschappelijkheid van die gemeente? Die mensen zitten toch allemaal bij die duizenden denominaties waar je het net over had?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waar is die eenheid en gemeenschappelijkheid van die gemeente? Die mensen zitten toch allemaal bij die duizenden denominaties waar je het net over had?

Noem je dat een eenheid? Elkaar op de brandstapel gooien , vervolgen en verzuipen als ze ergens iets anders over dachten. De gemeente is verdraagzaam, dacht ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Waarom zou je negeren wat de Bijbel gewoon omschrijft als "Gemeente?".

Omdat de herkomst van het woord zo ontzettend, basisschoolniveau google zoeken, makkelijk te achterhalen is.

http://lmgtfy.com/?q=kerk+geloofsgemeenschap+wikipedia

Bovenste link en dan lees je;

Etymologie

De oorsprong van het woord 'kerk' is het Griekse 'Kyriakè' ('van de Heer').

met eenzelfde creativiteit is ook al de sabbat tot dag van de Heer geworden, vervolgens effe een dagje opgeschoven naar zondag , terwijl de werkelijke dag de Heeren de oordeelsdag-periode is.

Over asperger gesproken. :*

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wijs het ons eens aan. Waar staat het, jongen?Ik heb de griekse grondtekst bij de hand. zeg het maar.

Onderbouw je beschuldigingen van valse tegenstelling aub

Jongen? We hebben, God zij dank, niet samen geknikkerd. Dus neem je asperger alsjeblieft mee en maak eens een eigen topic over jouw geloofsgemeenschap. Eens kijken of doe het zelf christenen die een geloofsgemeenschap vormen met enkel zichzelf ook als christen gerekend kan worden.

Pardon, vind je dat een christelijk gebaar; iemand voor Asperger uitmaken, (alsof ik dat zou hebben, als ik het had zou je je helemaal moeten schamen),

Je hebt het, dat heb je zelf gezegd op andere fora, daarnaast bleek het ook uit je gedrag.

En is het christelijk? Ik zie helemaal niets over asperger in de bijbel staan dus dat zal wel ter eigen invulling.

Je hebt nu al meerdere christelijke fora jaren en jaren verziekt en vroeg of laat wordt je er altijd afgetrapt. Het lijkt me niet meer dan logisch om iedereen hier te laten weten wat voor vlees we met jou in de kuip hebben.

ik had je om een onderbouwing gevraagd voor je valse beschuldiging.Den k je daar met deze afleider vanaf te komen?

Nee, heb I-K beantwoord en Olorin heeft dat nadien ook gedaan.

Of jij het afdoende vindt zal mij werkelijk worst wezen, want ik weet wie jij bent en waar je voor staat. Ik zal mijn best doen om je ook van dit forum te laten verwijderen.

:*

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jongen? We hebben, God zij dank, niet samen geknikkerd. Dus neem je asperger alsjeblieft mee en maak eens een eigen topic over jouw geloofsgemeenschap. Eens kijken of doe het zelf christenen die een geloofsgemeenschap vormen met enkel zichzelf ook als christen gerekend kan worden.

Pardon, vind je dat een christelijk gebaar; iemand voor Asperger uitmaken, (alsof ik dat zou hebben, als ik het had zou je je helemaal moeten schamen),

Je hebt het, dat heb je zelf gezegd op andere fora, daarnaast bleek het ook uit je gedrag.

En is het christelijk? Ik zie helemaal niets over asperger in de bijbel staan dus dat zal wel ter eigen invulling.

Je hebt nu al meerdere christelijke fora jaren en jaren verziekt en vroeg of laat wordt je er altijd afgetrapt. Het lijkt me niet meer dan logisch om iedereen hier te laten weten wat voor vlees we met jou in de kuip hebben.

ik had je om een onderbouwing gevraagd voor je valse beschuldiging.Den k je daar met deze afleider vanaf te komen?

Nee, heb I-K beantwoord en Olorin heeft dat nadien ook gedaan.

Of jij het afdoende vindt zal mij werkelijk worst wezen, want ik weet wie jij bent en waar je voor staat. Ik zal mijn best doen om je ook van dit forum te laten verwijderen.

:*

Het is niet mijn gewoonte om mensen op een forum te outen wat betreft hun identiteit.Evenmin hun tekortkomingen of ziekten.

Als dat hier allemaal wel kan en mag, doe ik liever niet mee, nee.Ik hoor het wel.

Back on topic:

Het woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse "kuriakè" (van de Heer), dat echter in de Bijbel nergens voor de gemeente wordt gebruikt. ‘Gemeente’ is de vertaling van het Griekse "ekklesia" (vergadering). De eerste naam komt in de Griekse grondtekst dus nergens voor; de tweede 120 maal. Het woord ekklesia wordt in twee betekenissen gebruikt in het Nieuwe Testament: de universele en plaatselijke gemeente .

http://www.st-impact.nl/joomla/index.ph ... &Itemid=53

probeer nu eens niet persoonlijk te worden en op de man te spelen, na jarenlang forummen moet je dat toch wel duidelijk zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid