Spring naar bijdragen

Wat moet ik doen?


Aanbevolen berichten

Ik wil best uitgebreid ingaan op het gevaarlijke "speelgoed" zoals het gebruik van het Ouija-bord, en wat de geestelijke gevolgen daarvan zijn, maar het lijkt me beter daar een apart topic over te openen, zoals meerdere manieren waardoor geesten zich tijdens een spiritistische seance zich kunnen manifesteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 84
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik wil best uitgebreid ingaan op het gevaarlijke "speelgoed" zoals het gebruik van het Ouija-bord, en wat de geestelijke gevolgen daarvan zijn, maar het lijkt me beter daar een apart topic over te openen, zoals meerdere manieren waardoor geesten zich tijdens een spiritistische seance zich kunnen manifesteren.

Ik zou zeggen open er eentje. Één discussiepartner heb je in elk geval. :E

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mijn doel zou zijn vooral jongeren die menen dat het een onschuldig spelletje is, te waarschuwen voor de 'geestelijke' gevolgen die dit soort occulte zaken met zich meebrengen voor hun geestelijke gezondheid.
Mijn doel zou zijn om jongeren te vertellen dat het een onschuldig spel is, bedacht met het element geesten om het wat spannender te maken, en dat ze nergens bang voor hoeven te zijn. Dat er helemaal niks occults aan is, maar dat bepaalde mensen zoals Ineke zich er wat ongemakkelijk bij voelen en die angst willen projecteren op anderen.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil best uitgebreid ingaan op het gevaarlijke "speelgoed" zoals het gebruik van het Ouija-bord, en wat de geestelijke gevolgen daarvan zijn, maar het lijkt me beter daar een apart topic over te openen, zoals meerdere manieren waardoor geesten zich tijdens een spiritistische seance zich kunnen manifesteren.

http://skepsis.nl/bullshit/

Zoals gebruikelijk voeren Penn en Teller een kleine proef uit om hun vermoedens te bevestigen. Ze kiezen daarvoor drie vrijwilligers die nog niet eerder met het letterbord hebben gewerkt. Deze voeren de ‘seance’ eerst op dezelfde manier uit als het duistere drietal eerder deed. Tot hun grote verbazing worden hun vragen inderdaad via het bord beantwoord. Het is nu tijd om ze een blinddoek voor te doen. Bovendien wordt het bord in het geniep honderdtachtig graden gedraaid voordat de tweede vragenronde van start gaat. Het is opvallend dat de geblinddoekte proefpersonen de aanwijzer opnieuw bewegen naar de plek die al eerder succes opleverde. ‘Yea’ roepen ze in koor, hoewel dat antwoord zich nu aan de andere kant van het bord bevindt. Zit de geest niet op te letten?

Natuurkundige Michael Faraday toonde in 1853 aan dat het inderdaad de gebruikers zelf waren die de mysterieuze bewegingen op het bord veroorzaakten. Hij verving het oppervlak waar de handen van het medium op lagen, door een stapel dunne laagjes hout, ieder iets breder dan de vorige. De positie van elk laagje op het volgende werd gemarkeerd met een potloodstreepje. Als de schuivende kracht inderdaad van geesten kwam, hypothetiseerde Faraday, dan zouden de laagjes niet ten opzichte van elkaar verschuiven. Maar als de kracht van de gebruiker kwam, dan de verschuiving van de bovenste laagjes ten opzichte van de onderste laagjes zichtbaar worden. Dit was inderdaad het geval.

Mensen willen zo graag geloven ineke-kitty

Link naar bericht
Deel via andere websites
Misschien was ik al niet goed in orde doen we het deden, en heeft het daarom een negatieve indruk gemaakt. Omgekeerd kan ook, dat het glaasje draaien een negatieve invloed heeft veroorzaakt.
Dat zou kunnen. Als je er niet prettig bij voelt zou ik het niet doen. Maar ik zou je ook niet bang laten maken door mensen met boze geesten verhalen, occulte zaken, etc. Dat is gewoon simpelweg niet waar. Alsof die geesten daar met zn allen zitten te wachten en voor de grap een glas heen en weer gaan bewegen. Het is ten slotte maar een spelletje net als ganzenbord. Bedacht door mensen met slimme marketing ideeën. Werkt nog steeds vrij aardig moet ik zeggen.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Laten we dan de Bijbel daar is bij openslaan.

Deuteronomium 18 en dan met name vers 11 en 12.

"Of een bezweeder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt [= oproepen], of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel;".

Zie eveneens Mattheus 12:43-45; Markus 5 [de genezing van een bezetene] Lukas 11:24-26.

Is Psi dus onschuldig? De Bijbel leert het tegendeel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja, je kan ervoor kiezen om met de vinger omhoog oudtestamentische bijbelquotes aan te halen en wijzen op doem en gevaar. Je kan ook gewoon even nuchter blijven en constateren dat PSI vermogens en paranormale verschijnselen in de consensus van de wetenschap niet bestaan. Dat zoiets in de geschiedenis van de mensheid nog nooit is aangetoond. Dat er vooral mensen zijn uit de paranormale hoek die daar hun brood mee verdienen er een belang bij hebben dit soort spookverhalen in de wereld te brengen. En dat een ouija bord een speelgoed is, in plaats van een portaal naar de hel, dat jarenlang als gezelsschapspel werd gespeeld, maar dat mensen bang werden toen de film The Excorcist uitkwam waarin een meisje bezeten raakt door een demon na het spelen op een Ouija bord. Blijkbaar zijn er christenen die voor hun interpretatie van de bijbel afhankelijk zijn van Amerikaanse horrorfilms.

Kortom: niks nieuws onder de zon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Deuteronomium 18 en dan met name vers 11 en 12.

"Of een bezweeder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt [= oproepen], of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel;".

In deze tekst lees ik alleen, dat je je niet moet bezighouden met dit soort dingen.

Niet waarom niet. Ook niet wat de consequenties zijn.

Ik lees eruit, dat dit een denken en handelen is, wat intertijd (en nu nog) door veel mensen wordt gedaan en dat dat wordt afgewezen als zijnde een gruwel.

Dit bijgeloof moet worden uitgeroeid, maar blijkt zo hardnekkig te zijn, dat zelfs deze eeuwenoude woorden in de Bijbel nog steeds actueel blijken te zijn.

Maar ook blijkt het, dat er mensen zijn die zeggen dat ze zouden bewijzen, dat er mensen zouden kunnen zijn die kunnen toveren en de toekomst voorspellen en anderen een vloek op kunnen leggen.

Dat het ook impliceert dat je met doden zou kunnen spreken.

De praktijk is dat mensen, die er wel in geloven, daar zeer negatief door worden belast.

Ook mij is het een gruwel, dat dit nog steeds zo ligt en dat er nog steeds mensen zijn die dit zeer primitieve geloof hebben en nog steeds daar in hun leven zware negatieviteit van ondervinden.

Alleen door te verbieden hiermee om te gaan bereik je niet datgene wat je wil, nl. dat mensen niet meer met dit bijgeloof zullen worden belast, want mensen doen nu eenmaal altijd datgene wat hen nieuwsgierig maakt, zeker als ze jong zijn en willen leren en kennis vergaren.

Nog minder zal het werken, als je juist dit bijgeloof voedt door te stellen, dat het gevaarlijk is je hiermee bezig te houden, omdat je daardoor "een poort open zou zetten" voor het kwade.

Het onbelangrijk maken en als belachelijk voorstellen voor een beschaafd geciviliseerd

mens, zal veel meer zoden aan de dijk zetten.

Zie eveneens Mattheus 12:43-45;

Moeilijk stukje tekst, fout voorbeeld.

Dit is duidelijk een stukje uit een hoofdstuk met leringen, dat vol zit met joden eigen beeldspraak.

Markus 5 [de genezing van een bezetene]

Ook Lucas 8:22-39

De uitdrijving van demonen, verteld door een toeschouwer, vele malen doorverteld, uiteindelijk opgetekend door een evangelist.

Ooit iemand gezien met een zware epileptische aanval?

Ik wel.

Ook mensen, die de oorzaken nog niet wisten van deze ziekte, zagen deze aanvallen en werden panisch van wat zij zagen.

Ook ik heb een meisje zien gillen van angst en mensen zien verstijven bij het zien van zo'n aanval.

Dat moet wel van een demon zijn. :B

Is Psi dus onschuldig? De Bijbel leert het tegendeel

Ik heb nog geen teksten gezien waar duidelijk wordt welk gevaar er in schuilt.

Geen teksten hoe het kwam dat men door boze geesten bezeten werd.

Mooi vertelsel toch, die genezing?

Misschien nog een paar andere teksten aanhalen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Alleen door te verbieden hiermee om te gaan bereik je niet datgene wat je wil, nl. dat mensen niet meer met dit bijgeloof zullen worden belast, want mensen doen nu eenmaal altijd datgene wat hen nieuwsgierig maakt, zeker als ze jong zijn en willen leren en kennis vergaren.

Nog minder zal het werken, als je juist dit bijgeloof voedt door te stellen, dat het gevaarlijk is je hiermee bezig te houden, omdat je daardoor "een poort open zou zetten" voor het kwade.

Het onbelangrijk maken en als belachelijk voorstellen voor een beschaafd geciviliseerd

mens, zal veel meer zoden aan de dijk zetten.

Exact. Voor iemand die bezig is met een psychologische studie vind ik het dan ook ontluisterend om te zien dat degene de problemen van de TS juist aanwakkert met bangmakerij en bepaald gedrag veroordeelt met de Bijbel in de hand. Zo onprofessioneel.

Wanneer iemand een nare ervaring heeft met bepaalde verschijnselen dan helpt het niet om dingen te gaan verbieden of te waarschuwen. Dat kan nooit een oplossing van een probleem zijn. Wat helpt is te relativeren en helpen inzien wat de oorzaak is van de nare ervaring.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Juist omdat ik psychologie studeer, en weet dat de wetenschap geen rekening houdt met bovennatuurlijke dan wel occulte bindingen, zijn er gelukkig genoeg christelijke psychiaters/psychologen die een uitstekende hulp kunnen bieden op het geestelijke vlak.

Je mag dat ontluisterend vinden, maar dan heb je niets begrepen van wat de gevolgen kunnen zijn als men zich inlaat met occulte zaken, en juist daarin kan alleen een christelijke hulpverlener die daarnaast OOK psychiater/psycholoog is, een hulp zijn.

Zoals de Here Jezus Christus mensen bevrijdde van boze geesten, zo kan een christelijke hulpverlener eveneens een hulp zijn. Heel professioneel hoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je maakt de onprofessionele fout door al uit te gaan van jouw eigen conclusie: er is sprake van iemand die last heeft van paranormale verschijnselen en die zich vermoedeljjk inlaat met occulte zaken. Wat je verder doet is dit gevaarlijk noemen, waarschuwen voor boze geesten en met behulp van Bijbelquotes mensen veroordelen. Dat is verre van professioneel te noemen.

Als wetenschapper, en nog belangrijker, als hulpverlener zou je niet moeten oordelen op basis van jouw persoonlijke conclusies die gebaseerd zijn op vermeende paranormale verschijnselen en pesoonlijke interpretaties van de Bijbel. Je voedt het probleem en draagt niet bij aan een oplossing. Je veroordeelt het gevaar van occulte zaken, terwijl daar wetenschappelijk gezien nul aanleiding voor is.

Wanneer jij als hulpverlener aanstuurt op een paranormaal probleem en dat gevaarlijk noemt, dan is dat niet in het belang van je cliënt. Waar je verder op aanstuurt is dat geen reguliere hulpverlener hem/haar kan helpen, maar alleen een christelijke. Ook dat is gebaseerd op je eigen conclusies waarbij je de cliënt niet centraal zet.

Een quote die je later verwijderd hebt:"

Men zal nooit in de reguliere psychiatrie een hulp kunnen bieden voor geestelijke/bovennatuurlijke zaken. Uitsluitend een zielzorger die uitgaat van Bijbelse normen zal daartoe in staat zijn."

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een psycholoog zal er misschien niet zoveel mee kunnen, tenminste, mijn ervaring met die beroepsgroep (no offence) is dat ze eerder een spiegel zijn dan een wegwijzer. Ik bedoel, zo van: "Je weet het allemaal zelf wel" en zo... Het komt er dus op neer dat je het uiteindelijk zelf moet uitzoeken.

Voor de duidelijkheid: ik heb niks tegen psychologen, ik vind het een mooi beroep en ik heb zelf ook overwogen het te studeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Devootje

Inderdaad zal een ongelovige psycholoog, die uitsluitend uitgaat van de wetenschap, er niets mee kunnen, echter een christen-psycholoog onderzoekt ALLE mogelijkheden, inclusief de mogelijkheid dat iemand gebonden dan wel belast KAN zijn door 'boze geesten' .

En nee, je hoeft het dus helemaal niet zelf uit te zoeken als je niet weet wat de evt. oorzaak kan zijn van je onrustgevoelens. Je hebt de mogelijkheid om hulp te zoeken bij een deskundige, die je kan helpen te zoeken naar de oorzaak.

Maar goed, nogmaals, de keuze is aan jou.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Devootje

Inderdaad zal een ongelovige psycholoog, die uitsluitend uitgaat van de wetenschap, er niets mee kunnen,

Nogmaals wat een grote flauwe kul. Mijn advies aan Devootje: niet naar luisteren en gewoon een goede hulp zoeken. Deze psychologen kunnen je prima helpen, vermijdt vooral de types als Ineke met een eigen agenda, en verhalen over demonen en boze geesten. Uiteindelijk zal zo iemand je hooguit bevestigen in wat je zelf al dacht, maar je daarmee geen steek verder helpen. Als je begrijpt wat ik bedoel.

De psycholoog is er niet alleen om een verklaring te geven voor je nare ervaring. Naar jouw idee kan je er niets mee dat ze het probleem bij je terugleggen of spiegelen. Toch zal je zelf het belangrijkste onderdeel zijn van de eventuele oplossing. De psycholoog kan je daarin wel begeleiden, maar misschien niet een kant en klare oplossing bieden inderdaad.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Laten we dan de Bijbel daar is bij openslaan.

Deuteronomium 18 en dan met name vers 11 en 12.

"Of een bezweeder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt [= oproepen], of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel;".

Zie eveneens Mattheus 12:43-45; Markus 5 [de genezing van een bezetene] Lukas 11:24-26.

Is Psi dus onschuldig? De Bijbel leert het tegendeel.

Maar we weten nu dat bezetenheid helemaal niet bestaat. Of je moet iemand met epilepsie bezeten (van de duivel) noemen. Ook de medische wetenschap is niet stil blijven staan in het jaar "0"

Ik zie dat Hitchens het haarfijn doorheeft. Wat jij doet (met de bijbel in de hand) is iemand van de wal in de sloot helpen.

Medisch psychische hulp is nodig bij medisch psychische ziektebeelden. Geen bijbel, veda of koran.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Magere Hein

"We???" . Je mag voor jezelf spreken. De Bijbel leert het tegendeel, en je bent vrij om dat te geloven OF niet.

Een vader bracht zijn zoon tot de Here Jezus en zei: "Meester, ik heb mijnen zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft".

Wel, de Here Jezus bestrafte de onreine geest en beval hem uit te gaan van de jongen en niet meer terug te komen.

Geen epilepsie dus, maar een onreine geest die de knaap 'gevangen' hield.

[ Markus 9:14-29].

Link naar bericht
Deel via andere websites
....en ook ga ik hier niet langer mijn stellingen verdedigen, en wat [straks] in het belang van mijn client zal zijn, is juist verschillende oorzaken onderzoeken die tot genezing dan wel bevrijding zouden kunnen leiden.

Natuurlijk heb je hierin gelijk.

Sinds wanneer gaat een therapeut het eerste af op een zelf-diagnose van een patient, voordat ze zelf maar een beetje onderzoek hebben gedaan?

Altijd eerst deduceren en reduceren voor je ingaat op de minst waarschijnlijke diagnose, die er maar zou kunnen zijn.

Het lijkt me in het belang van je patient om eerst eens na te gaan wie die patiënt is en of er nog andere achterliggende problematiek is, waardoor irrationele angsten worden gegenereerd.

Dat is nl. een zeer veel en steeds meer voorkomend verschijnsel en niet weinig ingevuld met angst voor een dodelijke ziekte of met een bedreiging van buitenaf.

Door gelovigen vaak dus met een externe boze geest ipv. van de interne zieke.

Ook vlg. demon gelovers en uitdrijvers is het zeldzaam.

Hoeveel gelovigen zijn er niet bang voor de duivel en demonen en hoeveel daarvan zouden er ook daadwerkelijk bezeten kunnen zijn, als je dit fenomeen al serieus zou nemen.

Je kunt hier alles schrijven voor wat je persoonlijke geloof aangaat.

Ik wist niet, dat je psychologie studeerde.

Eén van de meest onprofessionele dingen is een diagnose stellen bij zo weinig gegevens.

En dat ook nog eens over het van hoofd iemand, die een patiënt van je had kunnen zijn.

En dat op een openbaar forum in een topic als dit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hitchens

Mag ik je er bovendien op wijzen dat TS zelf aangaf dat boze geesten zijn leven willen verpesten?

Ik zou niet eens een advies hebben gegeven als die mogelijkheid inderdaad niet zou bestaan.

Hij/zij zegt: 'Ik heb het gevoel dat boze geesten mijn leven willen verpesten.'

Mag ik jou erop wijzen dat het op welke manier dan ook bevestigen of versterken van dit gevoel op geen enkele wijze bijdraagt een een oplossing van dit probleem?

Ik vind je bijdrage in dit topic dan ook met een totaal verkeerde insteek en zo onprofessioneel als het maar kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid