Spring naar bijdragen

Openbaringen en Vredesrijk


Aanbevolen berichten

Strikt gesproken is 'niemand' de misleider, logischerwijs is dan heel het leven als een dogma te beschouwen. En binnen dat dogma (cfr de grote leugen) trachten we de vrede te bewaren, en herstellen wat scheefgetrokken werd.

Als je ervan uit gaat dat ook A.H. geen misleider was, dan correct, TTC. Heb je dat uitgangspunt? Echter, de titel leider is ook niet helemaal terecht. Welke titel zou je H willen geven?

H --> L || XYZ = {L}

En, ter herinnering, m.b.t. de totstandkoming van Openbaringen:

(1)Via een droom

(2)Een Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat een engel zich toont

(3)Een engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt

(4)Een openbaring neerdalend in een soort klokgelui, afnemend naarmate de boodschap begrepen wordt

(5)Een engel die zich in zijn werkelijke gedaante toont

(6)Een aanspreken van bovenuit, vanachter een hemels gordijn

(7)Zonder tussenkomst van een engel, direct door Gods openbaring

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 334
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

En, ter herinnering, m.b.t. de totstandkoming van Openbaringen:

(1)Via een droom

(2)Een Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat een engel zich toont

(3)Een engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt

(4)Een openbaring neerdalend in een soort klokgelui, afnemend naarmate de boodschap begrepen wordt

(5)Een engel die zich in zijn werkelijke gedaante toont

(6)Een aanspreken van bovenuit, vanachter een hemels gordijn

(7)Zonder tussenkomst van een engel, direct door Gods openbaring

Nou ja ...Gelooft.com met een eigen site over dit soort onderwerpen. Weet jij echt niet hoe Openbaring tot stand is gekomen en je moet dat vragen aan iemand die wetenschappelijk perfect is maar de Bijbel niet echt serieus neemt? Heb ik de indruk? Vind ik wel triest eigenlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Strikt gesproken is 'niemand' de misleider, logischerwijs is dan heel het leven als een dogma te beschouwen. En binnen dat dogma (cfr de grote leugen) trachten we de vrede te bewaren, en herstellen wat scheefgetrokken werd.

Als je ervan uit gaat dat ook A.H. geen misleider was, dan correct, TTC. Heb je dat uitgangspunt? Echter, de titel leider is ook niet helemaal terecht. Welke titel zou je H willen geven?

H --> L || XYZ = {L}

En, ter herinnering, m.b.t. de totstandkoming van Openbaringen:

(1)Via een droom

(2)Een Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat een engel zich toont

(3)Een engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt

(4)Een openbaring neerdalend in een soort klokgelui, afnemend naarmate de boodschap begrepen wordt

(5)Een engel die zich in zijn werkelijke gedaante toont

(6)Een aanspreken van bovenuit, vanachter een hemels gordijn

(7)Zonder tussenkomst van een engel, direct door Gods openbaring

Kunnen hier misschien terug onze methode op toepassen:

Premissen

(1) het leven is een dogma, een verschijning waar we geloof aan hechten

(2) het leven is een spel met acteurs die geluk nastreven, goede en kwade

Misleider H

(1) de creator van het leven of de misleiding

(2) de acteurs die onwaarheden vertellen en misleiden

Opdracht voor de mens

(1) de misleiding doorzien, zoeken naar waarheid of zelfrealisatie

(2) vrede op aarde realiseren onder alle volkeren => Vredesrijk

Het is een wonder, naargelang het niveau kunnen de antwoorden totaal anders zijn. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je ervan uit gaat dat ook A.H. geen misleider was, dan correct, TTC. Heb je dat uitgangspunt? Echter, de titel leider is ook niet helemaal terecht. Welke titel zou je H willen geven?

Ik denk dat de vraag eerder is : Who's fooling who? Diegene die geloof hecht aan de misleider of de misleider? :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat sowieso! We kunnen dus W toevoegen aan het experiment!

Dat kunnen we zeker, en als we de lijn doortrekken dan komen we tot de speltheorie die geldig is voor een 'niet-coöperatief spel'. In dit soort spel is het eerder normaal om elkaar te misleiden in functie van een vooropgesteld doel, zijnde geld, bezit en macht om dat ook te realiseren. Wijzig dit doel en we krijgen een 'coöperatief spel', met andere regels, wetten, normen en waarden. Wat betreft het Nash-evenwicht hieronder, vandaag in stand gehouden middels wederzijdse afschrikmiddelen en/of complotachtige constructies die ons elke dag beroeren. En wie niet meedoet met het misleidersspelletje, is doorgaans de pineut. Wij, het volk der lage landen. :D

In de speltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een Nash-evenwicht een oplossingsconcept voor een niet-coöperatief spel, waar twee of meer spelers aan meedoen. In een Nash-evenwicht wordt elke speler geacht de evenwichtsstrategieën van de andere spelers te kennen en heeft geen van de spelers er voordeel bij om zijn of haar strategie eenzijdig te wijzigen. Als elke speler een strategie heeft gekozen en geen enkele speler kan profiteren door zijn strategie te veranderen, terwijl de andere spelers dat ook niet doen, dan vormt de huidige verzameling van strategiekeuzes plus de bijbehorende uitbetalingen een Nash-evenwicht.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nash-evenwicht

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gaan we het nu over Albert Heyn hebben als een misleider? Gaan we hier mensen veroordelen dan? Is dat jullie doel of spel?

Als niemand de misleider is, dan kunnen we niemand veroordelen.

Zijn we hier om mensen te veroordelen. Is dat wel wat wij moeten doen?

Mensen veroordelen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn we hier om mensen te veroordelen. Is dat wel wat wij moeten doen? Mensen veroordelen?

Het is een eenvoudig proces Kwispel

(1) we gaan op zoek naar alle schuldigen voor al het menselijke leed in de wereld

(2) we lossen onze problemen op en gaan verder met een aangepaste modus operandi

Puntje (2) zullen we wellicht als onmogelijk achten, daarom doen we verder met (1). En voor puntje (1) hebben we wellicht nog heel wat tijd nodig omdat we dan niet bezig zijn met puntje (2), op die manier wordt het als een slepende ziekte voor ons uitduwen. De talrijke oplossingen en nobele alternatieven blijven dan gewoon op de tafel liggen, en het menselijke leed gaat verder zonder dat je er iets mag over zeggen. We zijn nu eenmaal ook maar mensen Kwispel, gelukkig maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
we gaan op zoek naar alle schuldigen voor al het menselijke leed in de wereld

Alle schuldigen die menselijk leed veroorzaken in de wereld?

Wat een belangrijke missie.

Ik wens je succes. Ik heb het antwoord als Christen al veel eerder in mijn leven gevonden.

Maar zoek gerust verder. En wat denk je daarmee te bereiken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle schuldigen die menselijk leed veroorzaken in de wereld? Wat een belangrijke missie. Ik wens je succes. Ik heb het antwoord als Christen al veel eerder in mijn leven gevonden. Maar zoek gerust verder. En wat denk je daarmee te bereiken?

Wonderwel kies je de optie die we niet ambiëren, ging er geen Dag Des Oordeels komen? Kunnen dus rustig verder met optie (2). Doe je mee?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle schuldigen die menselijk leed veroorzaken in de wereld? Wat een belangrijke missie. Ik wens je succes. Ik heb het antwoord als Christen al veel eerder in mijn leven gevonden.Maar zoek gerust verder. En wat denk je daarmee te bereiken?

Die Dag des Oordeels komt toch na het Vredesrijk? Tenzij het geen Vredesrijk is dan zou het toch logisch kunnen zijn dat uiteindelijk niemand veroordeeld zal worden? Of zien we dat verkeerd?

De dag des oordeels vindt volgens Openbaring plaats na het duizendjarig vredesrijk en wordt het Oordeel voor de Grote Witte Troon (van God) genoemd (Openbaring 20:11). Dan zullen alle doden herrijzen uit hun graven om samen met de dan levenden het loon voor hun levenswandel te ontvangen. Naast de duivel en de gevallen engelen die hem in zijn opstand tegen God hebben gevolgd, worden de mensen die de genade van God hebben afgewezen, door Jezus Christus niet als hun verlosser en middelaar aan te nemen, verwijderd voor Gods aangezicht en verbannen naar de 'buitenste duisternis' waar het 'geween is en het tandengeknars'.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_nieuw ... euwe_aarde

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is niet zo eenvoudig als het is. De eerder genoemde stellingen 1A en 1B zijn triviaal. We moeten dus stellingen vinden waar een bepaalde voeding voor is, misschien is het een kwestie van proberen? Misschien moeten we denken aan meerdere vergelijkingen, maar het is verstandig om eenvoudig te beginnen. ... En zo ja, is het zo dat er mensen zijn die deze (zware) last mogen dragen van het systeem (dogma?) dat bol staat van irrationele gedachtenspinsels, die inderdaad geenszins laten vermoeden dat er nog over nagedacht wordt. Nu kan je denken dat iedereen dat al weet, maar ik betwijfel het. Iedereen kan deze stellingen onderzoeken op waarheid, waarbij alles vrij staat tot onzer beschikking via de diverse media.

Het gedachten- en dogmaspel is bijzonder om waar te nemen, we zijn er elke dag getuige van. Het is als een worsteling waarin we vrijwel onbewust betrokken raken, met chaotische taferelen in het verlengde. Toch is het voor iedereen mogelijk om op het spoor te komen van deze bijzondere dynamiek. Het leven biedt ons elke dag openbaringen, als goedbedoelde boodschappen die telkens opnieuw de nek worden omgewrongen. Een goede manier om een goedbedoelde boodschap op een zijspoor te zetten is door ze te vermengen met andere ideeën, op deze manier ontstaat de zogeheten zwijgspiraaltheorie.

Uitgangspunten van de zwijgspiraaltheorie

(1) Mensen zijn irrationeel, zij gaan op hun gevoelens af

(2) De macht van de media is groot, voornamelijk als het type medium selectief gebruik bemoeilijkt

(3) De invloed van de media is slecht en verwerpelijk

(4) Mensen leven voortdurend met de angst voor sociale isolatie. Een mening uiten die niet door het merendeel van de bevolking gedeeld wordt en dus geen draagvlak heeft, zou sociale isolatie kunnen veroorzaken. Daaruit groeit de neiging zich aan te sluiten bij de heersende opvattingen zodat andere opvattingen uitsterven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgspiraal

Link naar bericht
Deel via andere websites

En zo maak je in mijn beleving van het leven van een gelovige een depressief doolhof waar men de weg compleet kwijt raakt en het mag dan een spel zijn, maar het leidt tot depressie en een negatieve spiraal, waarvan een Bible Believing Christian, zich eigenlijk zou moeten distantiëren.

Richt je oog omhoog, want mijn schat ligt Boven.

Ginds achter de sterren.

Neem een voorbeeld aan de geloofshelden van Hebr. 11 en zie op Christus, Die onze overste Leidsman is en die ons voorgaat op die verse levendig weg.

Laten we elkaar bemoedigen en elkaar niet meeslepen in een slangenkuil van vaagheden van tovernaars en ieder die de leugen liefheeft want zij zijn buiten en een kind van God behoort 'binnen' te zijn. In de opperzaal met de deuren dicht. En maaltijd houden met Hem die zegt: "Ziet Ik kom haastelijk, zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart". ( Openb. 22 vers 7)

En omdat boven het topic het boek Openbaring wordt genoemd ( al heb ik de indruk dat dat niet bedoeld wordt), wil ik graag op deze 25e mei 2016 delen:

"Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet, want....

die overwint zal alles beërven en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn".

..."Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad".

...."Want buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars en een ieder, die de leugen liefheeft en doet".

Link naar bericht
Deel via andere websites
En zo maak je in mijn beleving van het leven van een gelovige een depressief doolhof waar men de weg compleet kwijt raakt en het mag dan een spel zijn, maar het leidt tot depressie en een negatieve spiraal, waarvan een Bible Believing Christian, zich eigenlijk zou moeten distantiëren. Richt je oog omhoog, want mijn schat ligt Boven. Ginds achter de sterren. Neem een voorbeeld aan de geloofshelden van Hebr. 11 en zie op Christus, Die onze overste Leidsman is en die ons voorgaat op die verse levendig weg. Laten we elkaar bemoedigen en elkaar niet meeslepen in een slangenkuil van vaagheden van tovernaars en ieder die de leugen liefheeft want zij zijn buiten en een kind van God behoort 'binnen' te zijn. In de opperzaal met de deuren dicht. En maaltijd houden met Hem die zegt: "Ziet Ik kom haastelijk, zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart". ( Openb. 22 vers 7). En omdat boven het topic het boek Openbaring wordt genoemd ( al heb ik de indruk dat dat niet bedoeld wordt), wil ik graag op deze 25e mei 2016 delen: "Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet, want.... die overwint zal alles beërven en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn". ..."Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad". ...."Want buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars en een ieder, die de leugen liefheeft en doet".

Hoeveel mensen denk je dat die 'zaligheid' al eens beleefd hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien kun je de post wat intenser lezen en laten bezinken i.p.v. binnen 5 minuten reageren. Het is een bemoediging t.o. al die negatieve depressieve aspecten van een spelletje. Daarvoor is het leven voor veel mensen al lastig genoeg en zouden we elkaar niet in een kuil naar beneden trekken. Lees het nog eens goed door en kom met relevante vragen.

Zaligheid is geen kwestie van 'beleving'. Ik ga niet mee in termen die tot emotionele vaagheden leiden. Dat spel speel ik niet.

De teksten uit de Bijbel waren glashelder, lijkt mij.

Je moet één kort zinnetje 3 keer bewerken om het zo vaag mogelijk te maken. Spreekt gewoon de taal die alle mensen begrijpen TTC.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Misschien kun je de post wat intenser lezen en laten bezinken i.p.v. binnen 5 minuten reageren. Het is een bemoediging t.o. al die negatieve depressieve aspecten van een spelletje. Daarvoor is het leven voor veel mensen al lastig genoeg en zouden we elkaar niet in een kuil naar beneden trekken. Lees het nog eens goed door en kom met relevante vragen. Zaligheid is geen kwestie van 'beleving'. Ik ga niet mee in termen die tot emotionele vaagheden leiden. Dat spel speel ik niet. De teksten uit de Bijbel waren glashelder, lijkt mij. Je moet één kort zinnetje 3 keer bewerken om het zo vaag mogelijk te maken. Spreekt gewoon de taal die alle mensen begrijpen TTC.

Als het allemaal zo duidelijk zou zijn, hoe komt het dan dat we al niet lang in dat Vredesrijk leven? Maak jij nu maar eens een duidelijk en begrijpelijk plan van hoe we dat concreet gaan doen, het is je al honderd keer gevraagd. Over vaagheid gesproken? Glashelder, met veel klokkengelui wordt de boodschap gebracht, een geluid dat zal wegdeemsteren naarmate de boodschap begrepen wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Erg jammer, Kwispel, dat je zo'n interessant gesprek verstoort. Als je je gewoon even rustig zou kunnen houden, zouden de mensen die werkelijk een gesprek met elkaar zijn aangegaan misschien tot de kern van de zaak kunnen komen. Ik heb zomaar het idee dat een heel aantal mensen deze discussie met grote belangstelling volgen. Gun die mensen dat alsjeblieft zonder er steeds tussendoor te kwekken. Niet slecht bedoeld hoor. Het is maar een verzoek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zaligheid is geen kwestie van 'beleving'.

En je verwacht dat mensen dit serieus nemen Kwispel? Het onderstaande verwijst naar die ervaring van 'zaligheid'.

De term piekervaring wordt gebruikt om een bepaalde bewustzijnsstoestand te beschrijven die kan optreden tijdens een transpersoonlijke of extatische belevenis waarbij vooral gevoelens van eenheid, harmonie en verbondenheid aanwezig zijn. Mensen die dit overkomt geven aan dat zij de mystieke aard van deze ervaringen niet onder woorden kunnen brengen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piekervaring

Link naar bericht
Deel via andere websites

En weer kom je met Wikipedia aan. Piekervaring??

Mensen nemen het serieus als je vanuit de Schrift aangeeft wat 'zaligheid' inhoudt en dat is geen beleving in de Bijbel.

In de Bijbel is 'zaligheid' een Persoon.

Het woord in het Grieks is Soterios en Soter betekent ook redder.

1. De eerste keer dat ‘soterios’ voorkomt, is in Lukas 2:30, waarin Simeon, nadat hij het door Jozef en Maria naar de tempel gebrachte kind Jezus in de armen mocht houden, sprak: “Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezienâ€. Zaligheid heeft hier duidelijk een persoonlijke betekenis. Hier wordt de zaligheid, het heil, vereenzelvigd met Jezus in eigen persoon. Jezus, die inderdaad de heilbrenger is.

2. De tweede keer vinden we ´soterios´ in Lukas 3:6. Nu is het niet Simeon die de zaligheid mocht zien, maar waar de profetie uit Jesaja 40:5 wordt aangehaald, daar wordt gezegd dat de gehele mensheid die zaligheid zou kunnen aanschouwen. De zaligheid zal, vleesgeworden als mens, zichtbaar zijn voor iedereen: “En alle vlees zal de zaligheid zien, die van God komtâ€. Dat duidt ook hier weer overduidelijk op de persoon Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Misschien kun je de post wat intenser lezen en laten bezinken i.p.v. binnen 5 minuten reageren. Het is een bemoediging t.o. al die negatieve depressieve aspecten van een spelletje. Daarvoor is het leven voor veel mensen al lastig genoeg en zouden we elkaar niet in een kuil naar beneden trekken. Lees het nog eens goed door en kom met relevante vragen. Zaligheid is geen kwestie van 'beleving'. Ik ga niet mee in termen die tot emotionele vaagheden leiden. Dat spel speel ik niet. De teksten uit de Bijbel waren glashelder, lijkt mij. Je moet één kort zinnetje 3 keer bewerken om het zo vaag mogelijk te maken. Spreekt gewoon de taal die alle mensen begrijpen TTC.

De negatieve aspecten van dat spelletje leidt inderdaad tot een maatschappelijke depressie, traditioneel wordt deze steeds groter tot de bom ontploft. Het is voor dat risico op ontploffing dat velen vandaag nog trachten te waarschuwen, dit is het negatieve scenario dat we natuurlijk liever niet horen. Ontkenning daarvan is wat we al meermaals meegemaakt hebben, de geschiedenis getuigt hiervan.

Maar er bestaat ook een positief scenario waar we 'mainstream' ook maar weinig over horen, en misschien zelfs niet eens geloven dat het überhaupt mogelijk is. Het komt nu over dat je jezelf verheven voelt, geen probleem daarmee maar dan zou je op z'n minst wel kunnen begrijpen waar het hier over gaat. We zitten vandaag in die kuil, gezien alle beschikbare kennis (zowel Bijbels als andere) wordt het bijna ongeloofwaardig dat we deze - zij het somtijds complexe - eenvoud niet schijnen te begrijpen.

Daarom dat mensen de moeite nemen om dit in kaart te brengen, niet om vaagheid te cultiveren maar nu net om wat meer orde in de chaos te brengen. Heel veel woorden passen vandaag op een bierviltje, voor wie het de interesse geniet:

4HFhgil.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
En weer kom je met Wikipedia aan. Piekervaring??

Mensen nemen het serieus als je vanuit de Schrift aangeeft wat 'zaligheid' inhoudt en dat is geen beleving in de Bijbel.

In de Bijbel is 'zaligheid' een Persoon.

Het woord in het Grieks is Soterios en Soter betekent ook redder.

1. De eerste keer dat ‘soterios’ voorkomt, is in Lukas 2:30, waarin Simeon, nadat hij het door Jozef en Maria naar de tempel gebrachte kind Jezus in de armen mocht houden, sprak: “Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezienâ€. Zaligheid heeft hier duidelijk een persoonlijke betekenis. Hier wordt de zaligheid, het heil, vereenzelvigd met Jezus in eigen persoon. Jezus, die inderdaad de heilbrenger is.

2. De tweede keer vinden we ´soterios´ in Lukas 3:6. Nu is het niet Simeon die de zaligheid mocht zien, maar waar de profetie uit Jesaja 40:5 wordt aangehaald, daar wordt gezegd dat de gehele mensheid die zaligheid zou kunnen aanschouwen. De zaligheid zal, vleesgeworden als mens, zichtbaar zijn voor iedereen: “En alle vlees zal de zaligheid zien, die van God komtâ€. Dat duidt ook hier weer overduidelijk op de persoon Jezus.

Kwispel, ofwel leef je ergens in een grot, ofwel begrijp je er niets van. In de wereld van vandaag lopen de Jezussen met bosjes over straat, soms vind je ze gewoon terug in psychiatrische instellingen omdat er iets misgelopen is tijdens dat bewustwordingsproces dat best niet onderschat kan worden. Anders gezegd, hiermee wordt bevestigd wat Jezus vertelde, niet andersom. Ergo, Jezus is geen uniek en enig exemplaar, in het andere geval zou hij niet verteld hebben wat hij vertelde. En wat anderen daarvan gemaakt hebben, stemt tot diepgaander reflectie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kwispel, ofwel leef je ergens in een grot, ofwel begrijp je er niets van.

Eerst even terug naar de geformuleerde vergelijking:

H --> L || XYZ = {L}

Dan de eerder veronderstelde irrationele gedachten:

X. Ik geloof dat de aarde geen planeet is.

Y. IK geloof dat de zon om de aarde draait

Z. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

In het verlengde van deze feitelijke onjuistheden, vernam ik een andere irrationele gedachte, die wellicht nader onderzocht moet worden:

Z1. Het dodenrijk is onder de aarde. Als we een grot ingaan, gaan we dus het dodenrijk in.

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Er zijn personen uit het dodenrijk die hier posten.

2. Er zijn personen die er niks van begrijpen.

3. Er zijn personen die aan (1) en (2) voldoen.

4. Er zijn personen die noch aan (1), noch aan (2) voldoen.

Dan de vraag: is er een verband tussen categorie 1, 2 en 3 en {X,Y,Z,Z1}?

Zo ja, dan kunnen we H uitbreiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik neem aan dat er altijd een verband te vinden is, in het andere geval zou dit alles niet in ons bewustzijn kunnen verschijnen. Er lijken me veel interpretaties en variaties mogelijk, en net daarom dat we er ook hopeloos in kunnen verdwalen. Dit gezegd zijnde, in de eerste plaats zou ik meer willen weten over dat 'dodenrijk'. Ik neem aan dat dit een metaforisch concept betreft, in de gnostiek staat 'dood' immers tot 'wakker worden'.

1. Er zijn personen uit het dodenrijk die hier posten.

2. Er zijn personen die er niks van begrijpen.

3. Er zijn personen die aan (1) en (2) voldoen.

4. Er zijn personen die noch aan (1), noch aan (2) voldoen.

Van 'dood' naar 'wakker worden' impliceert een proces, een innerlijk groeiproces dat elk individu - zij het misschien niet eens bewust hiervan - doormaakt. Dit brengt ons terug tot het grottenverhaal (cfr Plato?).

Z1. Het dodenrijk is onder de aarde. Als we een grot ingaan, gaan we dus het dodenrijk in.

Vingervlugge reflecties

(1) als we een grot in gaan => we worden als individu geboren op aarde

(2) gaan we dus het dodenrijk in => we worden afgesneden van de bron => als dood

(3) het dodenrijk is 'onder' de aarde => de aarde is onder de hemel (plaats)

(4) het dodenrijk is 'onder' de aarde => de doden leven op aarde (onder de levenden)

(5) de doden kunnen wakker worden => de hemel is op aarde (verloren paradijs)

Ik laat dit even bezinken. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid