Spring naar bijdragen

Openbaringen en Vredesrijk


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 334
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Die vraag moet je neerleggen bij deze Buitenaardse Hulp!

Dank voor de vraag, zou het helpen als we engelen in mensengedaanten naar de aarde sturen? Dit in antwoord op de gestelde vragen die ik graag nog even herhaal:

1. Hoe ontmantelen we de sekte? Suggestie: zoek de sekteleider, de initiatief-nemer.

2. Hoe zetten we de waarheid kracht bij? Suggestie: geef de strijd uit handen.

3. Hoe bieden we een alternatief voor een evt. afwijzing?

Welke impact zou dat hierop hebben? Pro memorie de zeven manieren van openbaringen die gekend zijn:

(1)Via een droom

(2)Een Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat een engel zich toont

(3)Een engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt

(4)Een openbaring neerdalend in een soort klokgelui, afnemend naarmate de boodschap begrepen wordt

(5)Een engel die zich in zijn werkelijke gedaante toont

(6)Een aanspreken van bovenuit, vanachter een hemels gordijn

(7)Zonder tussenkomst van een engel, direct door Gods openbaring

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dank voor de vraag, zou het helpen als we engelen in mensengedaanten naar de aarde sturen?

Ze zijn er al. We moeten even geduld hebben, en wachten tot de volgende fase aanbreekt.

Dit in antwoord op de gestelde vragen die ik graag nog even herhaal:

1. Hoe ontmantelen we de sekte? Suggestie: zoek de sekteleider, de initiatief-nemer.

2. Hoe zetten we de waarheid kracht bij? Suggestie: geef de strijd uit handen.

3. Hoe bieden we een alternatief voor een evt. afwijzing?

Welke impact zou dat hierop hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien om e.e.a. te stimuleren, kunnen we een eerste zet geven.

1. Hoe ontmantelen we de sekte? Suggestie: zoek de sekteleider, de initiatief-nemer.

We moeten dus een initiatief-nemer zoeken die de eerste irrationele gedachten poneert in de vorm van een dogma of leer. Ter herinnering, de stelling, die middels non-argumenten verdedigd wordt luidt:

1B De aarde is geen planeet

Nu zijn er een aantal opvallende stellingen, die hier mogelijkerwijs een raakvlak mee vertonen, waarvan ik de meest opvallende even noem:

IK geloof dat de zon om de aarde draait

Mogelijk brengt dit ons een stap dichter bij de sekteleider? Immers, in het verleden is gebleken dat leiders leugens verkondigen (zoals de zon draait om de aarde, terwijl feitelijk bewezen is dat de aarde om de zon draait). A.H. was daar een meester in: "Grote leugens worden gemakkelijker geloofd dan kleine leugens".

(1)Via een droom

(2)Een Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat een engel zich toont

(3)Een engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt

(4)Een openbaring neerdalend in een soort klokgelui, afnemend naarmate de boodschap begrepen wordt

(5)Een engel die zich in zijn werkelijke gedaante toont

(6)Een aanspreken van bovenuit, vanachter een hemels gordijn

(7)Zonder tussenkomst van een engel, direct door Gods openbaring

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mogelijk brengt dit ons een stap dichter bij de sekteleider? Immers, in het verleden is gebleken dat leiders leugens verkondigen (zoals de zon draait om de aarde, terwijl feitelijk bewezen is dat de aarde om de zon draait). A.H. was daar een meester in: "Grote leugens worden gemakkelijker geloofd dan kleine leugens".

Eens met je voorstel en analyse, denk wel dat dit nog heel lang kan duren. Of denken we dat de tijd er nu rijp voor is? Hoe dan ook, die sekteleiders zijn spilfiguren in dit verhaal, zij hebben immers meer invloed op de achterban. Kunnen we daar geen concrete namen opkleven opdat we ze sneller kunnen vinden?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jullie beseffen dat een analoge redenatie gehouden kan worden voor de evolutie?

1A De huidige soorten zijn via evolutie ontstaan

1B De huidige soorten zijn niet via evolutie ontstaan

1B is niet waar. Dus gaan we nu de sekte - creationisten ontbinden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Eens met je voorstel en analyse, denk wel dat dit nog heel lang kan duren. Of denken we dat de tijd er nu rijp voor is? Hoe dan ook, die sekteleiders zijn spilfiguren in dit verhaal, zij hebben immers meer invloed op de achterban. Kunnen we daar geen concrete namen opkleven opdat we ze sneller kunnen vinden?

Zeker, TTC. Heb je een idee? We moeten niet in het wilde weg gaan raden. De leider moet wel aan een profiel voldoen, zoals eerder beschreven.

Ter herinnering:

1. Hoe ontmantelen we de sekte? Suggestie: zoek de sekteleider, de initiatief-nemer.

2. Hoe zetten we de waarheid kracht bij? Suggestie: geef de strijd uit handen.

3. Hoe bieden we een alternatief voor een evt. afwijzing?

En, voor de duidelijkheid, het gaat natuurlijk om aantoonbare leugens, gebaseerd op irrationele gedachten van de leider, zoals:

Ik geloof dat de aarde geen planeet is.
IK geloof dat de zon om de aarde draait
En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

Adolf Hitler was gefascineerd door het laatste idee, maar deze man kunnen we er niet meer op aanspreken. We moeten dus een dogma zoeken waaruit bovengenoemde drie irrationele gedachten vloeien. En, om misverstanden te voorkomen: vrijheid van meningsuiting is prima, echter, ieder spel heeft regels. Bijvoorbeeld:

Als iemand toetreedt tot een klaverjas-vereniging, en de persoon beweert:

1. De boer is niet de hoogste troefkaart

2. De vijf is de hoogste troefkaart

3. Een onafhankelijk persoon moet de kaarten schudden

4. Ik geloof dat ik beter speel als ik chocolademelk drink

Dan zal deze persoon op basis van (1) en (2) zichzelf diskwalificeren en verwijderd worden uit de groep. Stelling (3) kan een discussiepunt worden, maar is geen onoplosbaar probleem. Stelling (4) is een persoonlijke keuze.

Zo kan iemand een geloof aanhangen. Wanneer iemand beweert:

1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is.

2. IK geloof dat de zon om de aarde draait.

3. Bij het zingen van liederen gebruiken we een piano.

4. Ik drink om principiele redenen geen alcohol.

Dan is feitelijk vastgesteld dat op basis van (1) en (2) een dwaling wordt verkondigd. De persoon neemt daarmee een risico te verwijderd worden uit een groep. Stelling (3) is bespreekbaar, stelling (4) weer een persoonlijke keuze.

Je ziet het verschil, TTC? Kan je meegaan in mijn gedachtengang?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jullie beseffen dat een analoge redenatie gehouden kan worden voor de evolutie?

1A De huidige soorten zijn via evolutie ontstaan

1B De huidige soorten zijn niet via evolutie ontstaan

1B is niet waar. Dus gaan we nu de sekte - creationisten ontbinden?

Is een dergelijk debat relevant?

Link naar bericht
Deel via andere websites

1A De huidige soorten zijn via evolutie ontstaan

1B De huidige soorten zijn niet via evolutie ontstaan

Een interessante gedachte, Bonjour, maar we hebben onze handen al vol aan de huidige reiniging. Is het goed dat we later hier op terugkomen? En, je neemt een reuzenstap! TTC heeft middels een zorgvuldigde mindmap een model ontwikkeld, dat stapsgewijs aangevuld is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is een dergelijk debat relevant?

Ik denk het niet, maar uiteraard heeft Bonjour het recht tot, TTC!

Ik zou de stellingen echter duidelijker formuleren:

1A De huidige soorten zijn ontstaan

1B De huidige soorten zijn niet ontstaan

1B is niet waar

Maar, zoals eerder aangegeven: we zijn in het eerder experiment dermate ver, verschillende processen lopen parallel. Zullen we die niet verstoren?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus eerst dit punt, daarna gaan we verder met het voorstel van bonjour. Akkoord?!

Eens met je voorstel en analyse, denk wel dat dit nog heel lang kan duren. Of denken we dat de tijd er nu rijp voor is? Hoe dan ook, die sekteleiders zijn spilfiguren in dit verhaal, zij hebben immers meer invloed op de achterban. Kunnen we daar geen concrete namen opkleven opdat we ze sneller kunnen vinden?

Zeker, TTC. Heb je een idee? We moeten niet in het wilde weg gaan raden. De leider moet wel aan een profiel voldoen, zoals eerder beschreven.

Ter herinnering:

1. Hoe ontmantelen we de sekte? Suggestie: zoek de sekteleider, de initiatief-nemer.

2. Hoe zetten we de waarheid kracht bij? Suggestie: geef de strijd uit handen.

3. Hoe bieden we een alternatief voor een evt. afwijzing?

En, voor de duidelijkheid, het gaat natuurlijk om aantoonbare leugens, gebaseerd op irrationele gedachten van de leider, zoals:

Ik geloof dat de aarde geen planeet is.
IK geloof dat de zon om de aarde draait
En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

Adolf Hitler was gefascineerd door het laatste idee, maar deze man kunnen we er niet meer op aanspreken. We moeten dus een dogma zoeken waaruit bovengenoemde drie irrationele gedachten vloeien. En, om misverstanden te voorkomen: vrijheid van meningsuiting is prima, echter, ieder spel heeft regels. Bijvoorbeeld:

Als iemand toetreedt tot een klaverjas-vereniging, en de persoon beweert:

1. De boer is niet de hoogste troefkaart

2. De vijf is de hoogste troefkaart

3. Een onafhankelijk persoon moet de kaarten schudden

4. Ik geloof dat ik beter speel als ik chocolademelk drink

Dan zal deze persoon op basis van (1) en (2) zichzelf diskwalificeren en verwijderd worden uit de groep. Stelling (3) kan een discussiepunt worden, maar is geen onoplosbaar probleem. Stelling (4) is een persoonlijke keuze.

Zo kan iemand een geloof aanhangen. Wanneer iemand beweert:

1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is.

2. IK geloof dat de zon om de aarde draait.

3. Bij het zingen van liederen gebruiken we een piano.

4. Ik drink om principiele redenen geen alcohol.

Dan is feitelijk vastgesteld dat op basis van (1) en (2) een dwaling wordt verkondigd. De persoon neemt daarmee een risico te verwijderd worden uit een groep. Stelling (3) is bespreekbaar, stelling (4) weer een persoonlijke keuze.

Je ziet het verschil, TTC? Kan je meegaan in mijn gedachtengang?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zeker, TTC. Heb je een idee? We moeten niet in het wilde weg gaan raden. De leider moet wel aan een profiel voldoen, zoals eerder beschreven. En, voor de duidelijkheid, het gaat natuurlijk om aantoonbare leugens, gebaseerd op irrationele gedachten van de leider. Je ziet het verschil, TTC? Kan je meegaan in mijn gedachtengang?

Verkort, is duidelijk. Kunnen dat eenvoudig aantonen maar het is (nog) niet zeker of het dan om een leugen gaat of dat mensen dat gewoon napraten. De leider zou dit uiteraard wel moeten weten, hij/zij tracht die leugen dan ook vol te houden. Het is nochtans een gekende en je hoort ze zoveel waardoor je misschien begint te denken dat het klopt. De volgende:

"Deflatie kan niet oneindig doorgaan aangezien de schuldlast dan een steeds groter deel van het loon gaat uitmaken, dit is onhoudbaar."

Link naar bericht
Deel via andere websites
De volgende:

"Deflatie kan niet oneindig doorgaan aangezien de schuldlast dan een steeds groter deel van het loon gaat uitmaken, dit is onhoudbaar."

Tja, TTC, zijdelings heeft het ermee te maken. In het huidige systeem zou men hyperinflatie verwachten, het tegengestelde is waar, door manipulaties achter de schermen. Een van mijn Oosteuropese vrienden heeft hier al lang geleden voor gewaarschuwd. Maar, gelukkig gaat het systeem het zelf oplossen: geld is straks niks meer waard. Enige oplossing is een andere (munt)eenheid.

En, analoog aan de processen in dit topic: er is sprake van een schuldlast die steeds groter wordt. Het gevolg daarvan is dat het loon een steeds kleiner deel is, een onhoudbare situatie. Maar, hiervoor geldt temeer dat dit systeem een enorm Zelf-oplossend en Reinigend vermogen bezit, waar op vertrouwd kan, nee moet, worden!

Onze taak: het systeem ontvluchten, voor zover we dat niet al gedaan hebben. Gelukkig kan men relatief gemakkelijk zelf bepalen tot welk systeem men behoort. Ik ben gelukkig niet gebonden aan een overheid. Jij wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, TTC, zijdelings heeft het ermee te maken. In het huidige systeem zou men hyperinflatie verwachten, het tegengestelde is waar, door manipulaties achter de schermen. Een van mijn Oosteuropese vrienden heeft hier al lang geleden voor gewaarschuwd. Maar, gelukkig gaat het systeem het zelf oplossen: geld is straks niks meer waard. Enige oplossing is een andere (munt)eenheid. En, analoog aan de processen in dit topic: er is sprake van een schuldlast die steeds groter wordt. Het gevolg daarvan is dat het loon een steeds kleiner deel is, een onhoudbare situatie. Maar, hiervoor geldt temeer dat dit systeem een enorm Zelf-oplossend en Reinigend vermogen bezit, waar op vertrouwd kan, nee moet, worden! Onze taak: het systeem ontvluchten, voor zover we dat niet al gedaan hebben. Gelukkig kan men relatief gemakkelijk zelf bepalen tot welk systeem men behoort. Ik ben gelukkig niet gebonden aan een overheid. Jij wel?

Ja, er valt veel over te zeggen, haast onwaarschijnlijk is het. Maar het ging over de irrationele gedachte van de stelling, ze klopt niet. Veel mensen nemen aan van wel waardoor we in die dogmatische fuik blijven hangen, met in het verlengde een cascade aan neveneffecten zoals het 'ontvluchten' waar je naar verwijst. Moest ik bij de overheid werken dan zou ik dat rechtzetten (cfr reinigen) en de bevolking correct informeren. Maar hiermee hebben we misschien die sekteleiders dan ook gevonden, niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mogelijk wel, TTC. In welke richting denk je? En, in hoeverre zie je hier een gevaar in?

Dat is eenvoudig, deflatie is als de duivel voor de duivel die er alles aan doet om het inflatoire systeem in stand te houden (cfr de grote leugen). Net hierdoor blijven we gevangen zitten in het systeem dat irrationaliteit voedt. Herstel dit en de situatie wordt volledig anders, gereinigd van een soort denken dat zichzelf om de tuin leidt. Zo kunnen we nog eeuwig bezig blijven, alsof het denken in de weg staat van het denken, zeer pijnlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat is eenvoudig, deflatie is als de duivel voor de duivel die er alles aan doet om het inflatoire systeem in stand te houden (cfr de grote leugen). Net hierdoor blijven we gevangen zitten in het systeem dat irrationaliteit voedt. Herstel dit en de situatie wordt volledig anders, gereinigd van een soort denken dat zichzelf om de tuin leidt. Zo kunnen we nog eeuwig bezig blijven, alsof het denken in de weg staat van het denken, zeer pijnlijk.

Correct, TTC. Dan is het nu wachten op actie, of... ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Correct, TTC. Dan is het nu wachten op actie, of... ?

Hebben al veel acties ondernomen, dogma's zijn vreemde dingen die werkelijk schrikbarend zijn. Dit gaat ten koste van ons allen, niet door een gebrek aan bewijzen en alternatieven maar simpelweg omdat ze niet gevalideerd worden. Op dit punt kunnen we misschien terug jouw lijstje/vragen erbij halen, het is perfect zoals je het zegt.

Proces

1. Gevoel van afwijzing.

2. Verdediging, door ontkenning.

3. Medestanders zoeken (of leraren verzamelen naar eigen begeerten).

4. Blijven volhouden en geloven in de fabel (stelling 1B, evt. 2A).

5. Het verzamelen van non-argumenten om de fabel kracht bij te zetten.

6. Er wordt een theorie (leer) opgezet om de stelling (fabel) te onderbouwen.

7. Hoogmoed, intimidatie, verspreiden van leugens.

8. Sektevorming.

Vragen/opdracht

1. Hoe ontmantelen we de sekte? Suggestie: zoek de sekteleider, de initiatief-nemer.

2. Hoe zetten we de waarheid kracht bij? Suggestie: geef de strijd uit handen.

3. Hoe bieden we een alternatief voor een evt. afwijzing?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Correct, TTC. Dan is het nu wachten op actie, of... ?

Je verwees er eerder al naar, ten tijde van AH schreef iemand met verstand van zake het onderstaande. 'Tragisch absurd' verwijst hier naar de irrationaliteit van het hedendaagse systeem en bijhorende denken/besluitvorming. Voor de goede orde, dit is geen grap. Op zoek naar intelligente mensen die hierover willen nadenken?

Tragische absurditeit

Als alle schulden worden afgelost zou niemand nog geld hebben. Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H. Hemphill 1934)

http://www.webofdebt.com/

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je verwees er eerder al naar, ten tijde van AH schreef iemand met verstand van zake het onderstaande. 'Tragisch absurd' verwijst hier naar de irrationaliteit van het hedendaagse systeem en bijhorende denken/besluitvorming. Voor de goede orde, dit is geen grap. Op zoek naar intelligente mensen die hierover willen nadenken?

Intelligentie is niet de enige vereiste. A.H. was ook intelligent. Er zijn nog meer eigenschappen nodig, zoals inzicht en herkenning.

De leer die A.H. poneerde was duidelijk. Welke leer kan de onderliggende leer zijn van de irrationele gevaarlijke leugens:

X. Ik geloof dat de aarde geen planeet is.

Y. IK geloof dat de zon om de aarde draait

Z. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

Het moge duidelijk zijn dat XYZ de irrationele gedachten zijn. L is de onderliggende leer. Laten we H als leider beschouwen, dan geldt:

H --> L || XYZ = {L}

XYZ kennen we. L moet oplosbaar zijn. De grote vraag is nu: Wie is de misleider H?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Intelligentie is niet de enige vereiste. A.H. was ook intelligent. Er zijn nog meer eigenschappen nodig, zoals inzicht en herkenning. De leer die A.H. poneerde was duidelijk. Welke leer kan de onderliggende leer zijn van de irrationele gevaarlijke leugens:

X. Ik geloof dat de aarde geen planeet is.

Y. IK geloof dat de zon om de aarde draait

Z. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

Het moge duidelijk zijn dat XYZ de irrationele gedachten zijn. L is de onderliggende leer. Laten we H als leider beschouwen, dan geldt:

H --> L || XYZ = {L}

XYZ kennen we. L moet oplosbaar zijn. De grote vraag is nu: Wie is de misleider H?

Strikt gesproken is 'niemand' de misleider, logischerwijs is dan heel het leven als een dogma te beschouwen. En binnen dat dogma (cfr de grote leugen) trachten we de vrede te bewaren, en herstellen wat scheefgetrokken werd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou kijk dàt vind ik nu een goeie TTC.

Strikt gesproken is 'niemand' de misleider, logischerwijs is dan heel het leven als een dogma te beschouwen. En binnen dat dogma (cfr de grote leugen) trachten we de vrede te bewaren, en herstellen wat scheefgetrokken werd.

Wat een prachtige theorie. Niemand is de misleider en we bewaren de vrede en proberen te herstellen wat scheefgetroken werd.

Top man. Ik zie uit naar het herstel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nou kijk dàt vind ik nu een goeie TTC.

Strikt gesproken is 'niemand' de misleider, logischerwijs is dan heel het leven als een dogma te beschouwen. En binnen dat dogma (cfr de grote leugen) trachten we de vrede te bewaren, en herstellen wat scheefgetrokken werd.

Wat een prachtige theorie. Niemand is de misleider en we bewaren de vrede en proberen te herstellen wat scheefgetroken werd. Top man. Ik zie uit naar het herstel.

Dank, maar dat is wat al eeuwen gezegd wordt, vandaar het 'inhalen' zoals je eerder al naar verwees. Niets nieuws onder de zon, op naar het Vredesrijk. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid