Spring naar bijdragen

Twijfel over het Christendom


Aanbevolen berichten

Namelijk hoe je kunt weten of het christendom het juiste geloof is.

Niet.

Je kan het geloven, maar je kan het niet weten. Zoals met alle geloven en overtuigingen het geval is.

Ok dat is tenminste een duidelijk antwoord. Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft. Alles kan de waarheid zijn. Echter het kiezen van 1 van die waarheden heeft wel grote consequenties (hemel/hel). Dat vind ik nogal wat voor een zoekend persoon die het 'niet kan weten'.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 238
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt,

en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid,

alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. (Heb.11:1 ev.)

Het zichtbare en de materie is ontstaan uit het onzichtbare.

Het rust op inzicht in een onzichtbare oorsprong,

gevoegd bij de getuigenissen die vanaf het begin der schepping, zijn overgeleverd.

Met daar, denk ik, wel aan gekoppeld: "Het is God, die zowel het willen als het werken in u werkt."

Zeker.

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is?

Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. (1 Cor.2: 9-11)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft
Waarom altijd van die onlogische vragen? Overtuiging, opvoeding, cultuur, rationele overweging, vergelijkend onderzoek etc
Geen antwoord op de vraag.

Je doet altijd zo je best om scherp over te komen |:)||'> Ik geef je een hint naar een antwoord, maar ik zal t voor je uitkauwen. Mensen geloven wat ze geloven door o.a. de redenen die ik daarnet noemde. Dat betekent dus dat die levensovertuiging (wat dat inhoudt hoef ik niet uit te kauwen toch?) bij hen past. En de meeste mensen hebben nu eenmaal een levensovertuiging, dat geeft ze een betere 'fit' in deze wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jawel. Die Zekerheid (met een grote Z ja) kun je wel degelijk verkrijgen. Ik verkreeg hem, en met mij vele anderen, dus dat betekent dat dat wel degelijk kan.

Dat is wel erg simpel gedacht. Immers heeft de hindoe diezelfde zekerheid ook. Wat namelijk ook kan is dat jij denkt dat je de zekerheid hebt terwijl dat een illusie is.

De hindoe heeft diezelfde zekerheid niet, anders noemde hij zich geen hindoe meer.

Jezus IS De Waarheid. En dat heeft een veel diepere betekenis dan dat het lijkt, en die diepte van het verstaan en het Zeker weten, kan alleen maar IN jezelf ontstaan.
Dat Jezus de waarheid is zeg je omdat je christen bent. Waarom ben je geen hindoe?

Omdat ik de Waarheid liefheb en de leugen haat.

Overigens maak je wel een hele kromme vergelijking met het hindoeïsme . Zorg eerst eens dat je werkelijk iets weet over al die religies die je aanhaalt. Het hindoeïsme is een natuurgodsdienst. Hier een voorbeeld van wat er gebeurt als men een natuurgodsdienst aanhangt :

How worship of nature empoverishes and corrupts:

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op aarde zijn erg veel godsdiensten en andere geloven.

Maar hoe weet je nu zeker dat het christendom het juiste geloof is?

Naar mijn idee kan je dit nooit met zekerheid vaststellen!

christenen zullen met allerlei argumenten komen waarom het moslim, budha of joodse geloof niet het echte geloof is. Maar als je dezelfde vraag (dik gedrukt hier boven) aan een moslim zou stellen, zou hij precies net als de christen ook met argumenten komen om zijn geloof te verdedigen! Wij als christenen zijn ervan overtuigd dat ons geloof echt is en dat Jezus echt is gekomen! Maar zelf hebben we dit nooit meegemaakt, een kwestie van geloven dus. Maar stel nou, als Jezus niet gekomen is, dan leven we ons hele leven al verkeerd! En wat als God net als wat de Moslims zeggen, wel heel streng is? Dan leven we toch veel te lax. Omdat er zo enorm veel Godsdiensten zijn, wordt het haast een soort geluk hebben of je in de waarheid geloofd.

Ik twijfel hier al jaren over!

Wie kan mijn helpen?

Zes wetten waren gegeven bij de schepping aan Adam, met Noach kwam er een zevende bij!

Dit wordt genoemd de de zeven Noachidische wetten, die voor alle afstammelingen van Noach tot op de dag van vandaag gelden.

1. Avoda Zara: het verbod van afgodendienst,

2. Birkat HaSjeem: het verbod van

G-dslastering,

3. Sjefichoet Damiem: het verbod van moord,

4. Arajot: het verbod van bloedschande,

5. Gezel: het verbod van diefstal,

6. Ever Min Hachai: het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden,

7. Diniem: het gebod van rechtsspraak

verdere uitleg op; http://www.nik.nl/2011/04/de-zeven-noac ... schriften/

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft
Waarom altijd van die onlogische vragen? Overtuiging, opvoeding, cultuur, rationele overweging, vergelijkend onderzoek etc
Geen antwoord op de vraag.

Ik ben het eens met MN dat de vraag "on-logisch" is. Want als je niet kan "weten" wat het juiste geloof is, dan kan je dat nog wel "aanvoelen".

En dan heb ik het over "weten" als "in het bezit zijn van systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis". En dan draait het om het woordje "objectief".

Als je op deze wijze niet kan weten wat het juiste geloof is, dan wordt de kennis die je verkrijgt bij het beschouwen van de levensbeschouwingen eerder een "systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis". Een kennis waarbij je niet "weet", in de strikt "wetenschappelijke betekenis" van dat woord, maar nog steeds wel kan "duiden". Kan "aanvoelen" wat meer en wat minder weegt...

Waarbij inderdaad andere zaken een rol spelen dan een "wetenschappelijk objectiveren": Overtuiging, opvoeding, cultuur, rationele overweging, vergelijkend onderzoek etc...

Ja: ook die laatste twee: een "niet zeker weten" sluit het "logisch redeneren" helemaal niet uit!! Vandaar dat je vraag "on-logisch" is: ook een gelovige stopt (idealiter) niet met denken, zoals ook een "wetenschapper" (idealiter - de praktijk wijst helaas regelmatig anders uit) niet stopt met denken... En het resultaat van dat denkproces maakt dat het de persoon er wel degelijk toe doet wat hij/zij gelooft!

MN gaf je wel degelijk een antwoord op je vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk hoe je kunt weten of het christendom het juiste geloof is.

Niet.

Je kan het geloven, maar je kan het niet weten. Zoals met alle geloven en overtuigingen het geval is.

Ok dat is tenminste een duidelijk antwoord. Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft. Alles kan de waarheid zijn. Echter het kiezen van 1 van die waarheden heeft wel grote consequenties (hemel/hel). Dat vind ik nogal wat voor een zoekend persoon die het 'niet kan weten'.

Een werkelijk ernstig " zoekend persoon" zal vinden. Iedereen kan het weten. Dat staat niet alleen in de Bijbel ( ROM.1:19) maar wordt ook bevestigd door mensen die niet uit een christelijk nest komen en die door radicaal zelfonderzoek en het leven zelf, het onderzoek van het geleefde leven, tot Jezus Christus zijn geleid. Dat geldt voor mezelf, opgegroeid in een niet-kerkelijk milieu en zonder bijbel. Maar dat geldt ook voor sommige moslims, Hindoestanen, etcetera. Een moslim kan zich daarna nooit meer een moslim noemen en dat doet ie dan ook niet meer. Ook met een kromme stok kan God de paden recht slaan.

Doch dat is dan het begin. Daarop volgt geloofsopbouw, door bijbelstudie, onderwijzing, levensheiliging, en het wandelen in de Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik deel Hitchens gevoel wel: hoe kun je zeker weten dat je het juiste geloof aanhangt? En als je dat niet zeker kunt weten, gok je dan niet maar wat, en maakt het dan nog uit wat je gelooft omdat je toch alleen maar de gok kunt wagen en het net zo goed mis kunt hebben?

En ik ben vrij rationeel ingesteld, en misschien is Hitchens dat ook: mijn verstand wil graag gerust gesteld worden. :)

Want als je je zekerheid haalt uit een emotionele overtuiging, dan kan iedereen zijn geloof de juiste vinden, want iedereen heeft een goed gevoel bij zijn/haar eigen overtuiging.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet.

Je kan het geloven, maar je kan het niet weten. Zoals met alle geloven en overtuigingen het geval is.

Ok dat is tenminste een duidelijk antwoord. Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft. Alles kan de waarheid zijn. Echter het kiezen van 1 van die waarheden heeft wel grote consequenties (hemel/hel). Dat vind ik nogal wat voor een zoekend persoon die het 'niet kan weten'.

Een werkelijk ernstig " zoekend persoon" zal vinden. Iedereen kan het weten. Dat staat niet alleen in de Bijbel ( ROM.1:19) maar wordt ook bevestigd door mensen die niet uit een christelijk nest komen en die door radicaal zelfonderzoek en het leven zelf, het onderzoek van het geleefde leven, tot Jezus Christus zijn geleid. Dat geldt voor mezelf, opgegroeid in een niet-kerkelijk milieu en zonder bijbel. Maar dat geldt ook voor sommige moslims, Hindoestanen, etcetera. Een moslim kan zich daarna nooit meer een moslim noemen en dat doet ie dan ook niet meer. Ook met een kromme stok kan God de paden recht slaan.

Doch dat is dan het begin. Daarop volgt geloofsopbouw, door bijbelstudie, onderwijzing, levensheiliging, en het wandelen in de Geest.

Hetzelfde geldt voor de christen die na ernstig zoeken bij Allah is terechtgekomen of bij Shiva. Die christen kan zich daarna ook geen christen meer noemen en doet dat ook niet meer.

Al je reacties komen in feite op hetzelfde neer. Namelijk je beginpunt is dat Jezus de waarheid is en wie zoekt die waarheid toekomt. Echter hoe kom je uberhaupt tot het beginpunt dat je nodig schijnt te hebben om tot het christendom te komen. Wie zoekt zal vinden blijkt niet te werken voor de andere helft van de wereld. Sterker nog het werkt hoofdzakelijk niet wanneer men een x aantal kilometers is verwijderd van de dichtsbijzijnde christelijke gemeenschap.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ok dat is tenminste een duidelijk antwoord. Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft. Alles kan de waarheid zijn. Echter het kiezen van 1 van die waarheden heeft wel grote consequenties (hemel/hel). Dat vind ik nogal wat voor een zoekend persoon die het 'niet kan weten'.

Een werkelijk ernstig " zoekend persoon" zal vinden. Iedereen kan het weten. Dat staat niet alleen in de Bijbel ( ROM.1:19) maar wordt ook bevestigd door mensen die niet uit een christelijk nest komen en die door radicaal zelfonderzoek en het leven zelf, het onderzoek van het geleefde leven, tot Jezus Christus zijn geleid. Dat geldt voor mezelf, opgegroeid in een niet-kerkelijk milieu en zonder bijbel. Maar dat geldt ook voor sommige moslims, Hindoestanen, etcetera. Een moslim kan zich daarna nooit meer een moslim noemen en dat doet ie dan ook niet meer. Ook met een kromme stok kan God de paden recht slaan.

Doch dat is dan het begin. Daarop volgt geloofsopbouw, door bijbelstudie, onderwijzing, levensheiliging, en het wandelen in de Geest.

Hetzelfde geldt voor de christen die na ernstig zoeken bij Allah is terechtgekomen of bij Shiva. Die christen kan zich daarna ook geen christen meer noemen en doet dat ook niet meer.

Al je reacties komen in feite op hetzelfde neer. Namelijk je beginpunt is dat Jezus de waarheid is en wie zoekt die waarheid toekomt. Echter hoe kom je uberhaupt tot het beginpunt dat je nodig schijnt te hebben om tot het christendom te komen. Wie zoekt zal vinden blijkt niet te werken voor de andere helft van de wereld. Sterker nog het werkt hoofdzakelijk niet wanneer men een x aantal kilometers is verwijderd van de dichtsbijzijnde christelijke gemeenschap.

Mijn eerste antwoord aan de TS is eveneens het antwoord op jouw vraag. Jij wil dat zelf niet waar hebben, want je doet liever alsof er geen antwoord is gegeven.

Zolang je, jouw vertrekpunt in de ander blijft leggen - in dit geval in mij, en in andere gevallen doe je dat, net als zoveel ongelovigen, in andere christenen- zul je het antwoord op die vraag niet vinden. Wat je zoekt is in je....

En daar kan niet 1 mens omheen. Niet 1. Men kan het lange tijd negeren, maar eromheen kan geen sterveling. Mensen kunnen met behulp van heel veel dingen in de wereld die de stem van God kunnen overstemmen, God negeren, naar de achtergrond duwen. Zelfs kerkactiviteiten kunnen kunnen een mens afleiden en van God wegtrekken. Maar de dag komt in ieders leven, dat alleen God overblijft. Dan is alles in het leven voorbijgetrokken, maar zal God er nog steeds zijn.

Gods Woord leert ons dat hetgeen bekend is over God voor iedereen duidelijk is omdat Hij zichzelf kenbaar heeft gemaakt in het innerlijke bewustzijn van de mensheid (zie Romeinen 1:19-21). Een ieder zal op een dag tegenover Hem staan en verantwoording afleggen(zie Romeinen 14:12). Niet alleen de Bijbel zegt dit, maar dit wordt bevestigd door o.a. het moderne bijna-dood-onderzoek. Als moslims weet zouden hebben van het moderne bijna-dood-onderzoek, zouden ze beslist geen zelfmoordaanslagen meer plegen, en andere barbarij meer plegen.

En hoewel ik geenszins een pleidooi houd noch wil houden, voor channelings, (christenen zouden zich daar het beste verre van houden, maar als iemand nou eenmaal toch al met een kromme stok loopt, dan kan God die kromme stok gebruiken om je pad recht te slaan) zouden zelfmoordjihadis er nuttig aan doen om bijvoorbeeld het onderzoekswerk daarover van Jon Klimo, "Suicide - what really happens in the afterlife", te lezen. En dan met name het hoofdstuk over islamitische zelfmoordaanslagen, ruim 150 pagina's over terrorisme en zelfmoordaanslagen en hoe het zogenaamde 'martelaarschap' uitpakt in het hiernamaals. Dit boek is geen christelijk werk, doch het bevestigt al wat de Bijbel erover zegt en ontkracht al wat de Mohammedanen erover leren en onderwijzen (uitgezonderd natuurlijk die Mohammedanen die - ondanks Mohammed, koran en hadith, - volgen wat dieper in het eigen hart geschreven staat en in het eigen bewustzijn aanwezig is.

Als mensen God niet met hun leven willen dienen en wanneer ze hun eigen weg willen gaan, vinden ze manieren om zich te verstoppen, of ze negeren deze instinctieve innerlijke kennis van hun Maker die met hen wil praten en hen de weg wil wijzen die ze zouden moeten gaan, de weg van de Liefde.

Wat jij lijkt te zoeken,Hitchens, is een gemakkelijk antwoord, een instant verlichting, dat je in je mandje kunt leggen en zonder afrekenen bij de kassa mee naar huis kunt nemen. En zo werkt het dus niet. Een mens heeft een geweten. En men kan daar niet omheen. Men kan het lange tijd negeren, men kan het ontkennen, men kan het overstemmen met alles wat in deze wereld aanwezig is, maar eromheen kan men nimmer.

Eerder schreef ik daarom al, dat je verlangen naar God groot genoeg moet zijn, om het niet te laten overstemmen door andere verlangens. Niets kan ons innerlijk verlangen naar God namelijk bevredigen dan door gemeenschap, door omgang,Relatie dus met Hem te hebben.

Van God horen is inderdaad, zoals je zelf ook aangeeft, essentieel om hier en nu reeds te kunnen genieten van Zijn eeuwige plan voor ons leven. Doch dat begint met naar God te luisteren, ervoor te kiezen naar God te luisteren. Dat is een keuze die men zelf moet maken. Niemand anders kan dat voor je doen. En God maakt zich kenbaar in alle mensen, ten diepste in het hart, in het allerinnerlijkst heiligdom van het bewustzijn. God is niet alleen transcendent (de wereld overstijgend) maar ook immanent (te vinden in het geweten). Wie luistert ernaar?

Daar komt nog bij dat er bijna geen gebied meer is in de wereld waar men het Evangelie niet heeft verkondigd. De Bijbel is over de hele wereld het meest verspreide, meest gelezen, meest verkochte boek.

Dit is nog nooit door een ander boek ingehaald en de Bijbel stijgt steeds maar in oplage. Schrijvers als Dickens, Homerus, Shakespeare, Vondel, etc., die meest gelezen zijn op scholen en universiteiten, ál die schrijvers verslaan de Bijbel niet.

Ze behoren wel tot veelgelezen schrijvers, maar ze zijn vergeten. Ze worden nog wel gelezen door academici en intellectuelen, maar de wereld is hen 'vergeten'. Die boeken zijn nog wel te koop maar niet meer in oplagen die elk jaar maar stijgen en stijgen.

De Bijbel is dus beter verspreid dan alle boeken die ooit in de wereld zijn verschenen. De Bijbel verslaat alle boeken.

De Bijbel is ook het meest vertaalde boek ter wereld. Er zijn ongeveer 3.000 talen op de wereld. "Ben Hur" is vertaald in 47 talen. "Bartje" is vertaald in 13 talen. "Alleen op de wereld" is vertaald in 21 talen. Het "Guiness book of Records" is vertaald in 183 talen. Het "Guiness book of Records" is het meest vertaalde boek na de Bijbel.

Maar nou het Woord van God.... De Bijbel is vertaald in meer dan 2.000 talen, zonder dat er iemand rijk aan is geworden, zonder dat er iemand geld aan heeft verdiend. Er is geen boek op deze wereld die dát voor elkaar gekregen heeft! Er zijn mensen geweest die in de meest afgelegen delen van de wereld, wat we wel eens "de rimboe" noemen, hebben gestudeerd op een of andere weinig bekende taal, om de Bijbel daarna in die taal te gaan vertalen. De cijfers spreken voor zich!!

Je kunt de God van Israël en de Bijbel ook ontmoeten in je eigen leven en Hem vinden in je geleefde leven. Het vergt moed en inzet en overgave om tot een dergelijk radicaal zelfonderzoek over te gaan. En vele mensen komen daar pas aan toe als ze stervende zijn. Het Woord staat ten diepste geschreven in ieders bewustzijn.

God zal ons niet dwingen om Zijn wil te kiezen, maar Hij zal wel alles doen wat Hij kan om ons aan te moedigenom ja te zeggen tegen Zijn wegen. Daarvoor gebruikt Hij ook de synchroniciteit.

Als het in iemands leven niet met de Bijbel begint, dan begint het bij en in het leven zelf. Dan zul je dus moeten beginnen bij je eigen geweten. En radicaal zelfonderzoek en onderzoek van het geleefde leven. Dat kan geen ander mens voor je doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet één moslim die ernstig God zoekt, komt bij Alla uit. Niet één.

En de Mohammedanen in het Midden-Oosten slachten elkaar zelf af. Daar komt geen jood, of christen of ongelovige, geen 'varken' en geen 'aap' aan te pas! (varken is het islamitische scheldwoord voor ongelovigen-in-Mohammedaans-perspectief, aap voor joden)

En die God niet ernstig zoeken, maar die Alla ernstig zoeken, komen ook niet bij Alla uit.... 72 maagden? Vergéét het maar!

Het moderne BDE-onderzoek, en het werk van een onderzoeker als de genoemde Jon Klimo ("Suicide - what really happens in the afterlife"), bevestigen dit.

Moslims die ondanks Mohammed, hadith en koran, God de Vader blijken te zoeken, komen bij Jezus uit. Hij verschijnt aan sommigen van hen. In dromen, in visioenen of in verschijning. Daarna noemen zij zich nooit meer moslim en gaan zij de aards gezien gevaarlijke weg uit de islam.

Niet voor niets staat er in islamitische landen de doodstraf op het verlaten van de islam: er is in die religie namelijk niets anders dat de gelovigen bij de islam kan houden. Er is geen intrinsieke Waarheid aanwezig in de islam. Dus moet men de Mohammedanen op een andere manier binden. Het is een zwaktebod.

Jezus IS De Waarheid. Dit betekent echter niet dat er buiten Hem geen waarheid is, doch die waarheid is fragmentarisch en gebroken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk hoe je kunt weten of het christendom het juiste geloof is.

Niet.

Je kan het geloven, maar je kan het niet weten. Zoals met alle geloven en overtuigingen het geval is.

Ok dat is tenminste een duidelijk antwoord. Maar als je het niet kunt weten wat het juiste geloof is, wat doet het er dan toe wat je gelooft. Alles kan de waarheid zijn. Echter het kiezen van 1 van die waarheden heeft wel grote consequenties (hemel/hel). Dat vind ik nogal wat voor een zoekend persoon die het 'niet kan weten'.

Wijsheid is voorzichtigheid.

Rechtvaardigheid is voorzichtigheid.

Voorzichtigheid is dat je rekent met wat je niet weet.

Wijsheid is weten dat er meer is dan je weet.

Wijsheid van Jezus:

Neem een voorbeeld aan de voorzichtgheid van de wereld, want zij gaat met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht.

Natuurlijk werkt dat wel anders dan bij de wereld, want een christen rekent er in voorzichtigheid altijd mee dat God het gebed kan verhoren. En dat moet hij ook van God, want God stelt het niet op prijs als dat typische maar doorslaggevende geloofselement niet meer wordt gevonden, omdat God niet meer wordt geloofd en beproefd.

De wereld: Socrates

Socrates stelde dat "het verstandigst is zij die weet wat ze niet weet". Een filosoof is iemand die inziet dat hij veel dingen niet begrijpt. Socrates wist dat hij niets wist, en dat liet hem niet met rust. Daarom werd hij filosoof, iemand die onverstoorbaar naar het juiste antwoord blijft zoeken.

De wereld: Seneca

6] Wat is dus een goed? Kennis van de dingen. Wat is iets slechts? Gebrek aan kennis van de dingen. (Hij,) een verstandig man en een vakman zal al naar gelang de omstandigheden alle dingen van de hand wijzen of kiezen. Maar noch vreest hij wat hij van de hand wijst, noch bewondert hij wat hij kiest, als hij tenminste een grote en onoverwinnelijke geest heeft. Ik verbied je je te laten vernederen en te laten neerdrukken. Als jij inspanning niet weigert, is het te weinig: eis het.

[7] 'Wat nu?', zeg jij, 'is triviale en overbodige inspanning en inspanning die onbeduidende oorzaken hebben opgeroepen niet slecht?' Niet meer dan die inspanning die besteed wordt aan mooie zaken, aangezien het de vasthoudendheid zelf is van de geest die zichzelf aanspoort tot lastige en moeilijke zaken en zegt: 'Waarom stop je? Het is niet eigen aan een man zweet te vrezen.'

[8] Laat hier ook nog dit bijkomen, opdat de deugd volmaakt is, een gelijkmatigheid en voortgang van het leven in alles met zichzelf harmoniërend, wat niet (het geval) kan zijn, als je niet beschikt over kennis van de dingen en het vakmanschap, waardoor men de menselijke en goddelijke dingen leert kennen. Dit is het hoogste goed. En als je dit bemachtigt, begin je bondgenoot te zijn van de goden, geen smekeling.

Bron: http://www.koxkollum.nl/seneca/luc31.htm

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je zou ook nog een poging kunnen maken om de diverse punten van een religie naast zogenaamde 'universele waarheden' te houden. Zaken waarvan men min of meer universeel aanneemt dat ze wenselijk zijn. De ander geen schade berokkenen, niet liegen, alle mensen gelijk behandelen etc. Ik denk dat dan de islam niet zo bovenaan de lijst komt...

Allah de verhevene zegt; "Voorwaar, Allah draagt rechtvaardigheid en goedheid jegens anderen op. En het geven omwille van de behoeftige, en Hij verbiedt het verwerpelijke en het slechte."(Koran; nahl)

Ook zegt Allah; "Wees goed(voor een ieder), voorwaar, Allah houdt van de weldoeners."(Baqarah)

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei; "Het is niet toegestaan om anderen schade te berokkenen." En hij zei; "Onrecht zal duisternissen zijn op de dag des oordeels."(authentieke overleveringen)

Allah zegt; "En spreekt tot de mensen goedheid."(baqarah)

En Hij zegt; "Allah geeft de vergelijking van een goed woord wat is als een gezonde goede boom, de stam

is stevig gegrondvest, en haar takken bevinden zich in de lucht, het geeft haar vruchten op elke moment met de wil van Allah."(Ibrahim)

De profeet(vrede zij met hem) zei: "En een man spreekt de waarheid en streeft er altijd naar om de waarheid uit te spreken, totdat hij bij Allah als een waarheidsgetrouwe opgetekend staat. En een man die liegt en ernaar streeft om te liegen, totdat hij bij Allah opgetekend staat als een leugenaar."(authentiek)

Ook zegt hij; "De hypocriet heeft 3 eigenschappen; als hij spreekt dan is hij leugenachtig, en als hij een belofte doet dan verbreekt hij die, en als hem iets wordt toevertrouwd dan is hij er niet waakzaam over."(authentiek)

Er kwam een man bij de profeet(vrede zij met hem) en zei tegen hem; "O boodschapper van Allah, ik wil mijn zoon een geschenk geven en..", waarop de profeet zei; "heb jij al je kinderen hetzelfde gegeven", waarop de man zei; "nee", hierop zei de profeet; "Ik treed niet op als getuige omtrent onrechtvaardigheid."(authentiek).

Allah zegt; "En laat de vijandigheid van een volk jullie er niet toe leiden om onrechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij Godsvrees."(Koran; maidah)

Het is dus duidelijk dat jij totaal geen benul hebt van wat de islam inhoudt, je doet er verstandig aan om je hier eerst in te verdiepen alvorens jij dit soort onzin verspreidt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Anja, ook jij bent verkeerd geïnformeerd, zoals die 'jihadis' ook verkeerd geïnformeerd zijn. Het doden van een ziel is ten strengste verboden in de islam, of het nou gaat om je eigen ziel(zelfmoord) of een andere ziel. Allah de verhevene zegt; "En degene die een ziel doodt... Het is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood."(maidah)

En Allah zegt; "En doodt julliezelf niet, voorwaar, Allah is genadig jegens jullie."(Koran: nisa)

Wie of wat zijn mohammedanen?

Degenen die zich bevinden in het midden oosten zijn moslims, daarnaast zijn het niet alleen moslims die mekaar 'afslachten' maar ook andersgelovigen waaronder christenen en zionisten die jaren lang islamitische landen binnen vallen, onrust stoken en onschuldige mensen doden onder het mom van 'het brengen van democratie'.

Wat betreft de afvallige; daar heb ik eerder antwoord op gegeven(zie vorige reacties).

Ik weet niet of jij ervan op de hoogte bent, maar schelden is in de islam verboden. Allah zegt; "En scheldt degene niet uit die iets anders naast Allah aanbidden."(Koran; al-an'am)

En deze dieren die je noemt hebben in de islam een nobele positie. Zo is bijvoorbeeld een vrouw het paradijs binnen getreden vanwege het te drinken geven aan een dorstige hond en een andere vrouw zal het hellevuur binnen treden vanwege het opsluiten en uithongeren van een kat. Dit duidt op de verplichting voor de moslim om goed te zijn voor de dieren, of het nou om een hond of varken gaat. Dat de moslim geen varkensvlees mag eten, wil niet zeggen dat dit dier slecht is of onrecht mag worden aangedaan.

Uit de realiteit blijk juist het tegenovergestelde van wat jij suggereert, namelijk; veel mensen komen uit bij de islam wanneer zij oprecht opzoek zijn naar de waarheid en oprecht zichzelf richten tot God in hun smeekbeden. Een mooi voorbeeld hiervan;

Maar ik ga hier niet over discussiëren, dit is irrelevant. Het belangrijkste is dat elke oprechte zoekende zich tot God moet richten, vragend om leiding. Dit is dan ook mijn oprechte advies aan eenieder die oprecht opzoek is naar God;

Richt je enkel en alleen tot God, niet tot Mohammed, Jezus, Mozes of Shiva, maar alleen tot Enige Almachtige God.

God zal de oprechte zoekende niet in de steek laten.

"En jullie Heer zei; roep Mij aan en Ik zal jullie (smeekbede) verhoren."(Koran; ghafir)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste Anja, ook jij bent verkeerd geïnformeerd,

Beste Sarah, je taqiyyah werkt bij mij niet, ik ben een beetje te goed geinformeerd. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat je de koran helemaal niet kent en niet hebt gelezen, noch ook maar iets weet van de islam, die veel meer inhoudt dan de koran.

Sowieso heb je de koran niet gelezen in de oorspronkelijke Arabische taal - dus niet alleen in modern Arabisch, hoewel ik denk dat je zelfs het moderne Arabisch helemaal niet beheerst.

Je diverse bijdragen in diverse topics getuigen van zoveel incongruentie, dat het zeer duidelijk is dat je misleid bent, en wellicht onbedoeld, misleidende berichten plaatst.

Ik besteed daar verder geen enkele aandacht aan, want de islam interesseert mij niet. Ga alsjeblieft je broeders en zusters in jouw geloof overtuigen van jouw versie van de islam. Dat zou in elk geval - als men dat al van je zou aannemen en je dat zou overleven - een kleine verbetering opleveren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Goh, en laat nou de boodschap van de oprechte moslim exact overeenkomen met die van de oprechte christen: God zal de oprecht zoekende niet in de steek laten. Dank voor het onderschrijven van mijn punt Sarah. Wil de echte religie nu opstaan?
De boodschap van de christen is; 'ga opzoek naar Jezus en je zult hem vinden' mijn boodschap is; ga oprecht opzoek naar God (wie Hij ook moge zijn) zonder vooringenomen standpunt over de juiste Godsbeeld, en je zult hem vinden. Meer dan dit kan ik niet doen..
Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste Anja, ook jij bent verkeerd geïnformeerd,

Beste Sarah, je taqiyyah werkt bij mij niet, ik ben een beetje te goed geinformeerd. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat je de koran helemaal niet kent en niet hebt gelezen, noch ook maar iets weet van de islam, die veel meer inhoudt dan de koran.

Sowieso heb je de koran niet gelezen in de oorspronkelijke Arabische taal - dus niet alleen in modern Arabisch, hoewel ik denk dat je zelfs het moderne Arabisch helemaal niet beheerst.

Je diverse bijdragen in diverse topics getuigen van zoveel incongruentie, dat het zeer duidelijk is dat je misleid bent, en wellicht onbedoeld, misleidende berichten plaatst.

Ik besteed daar verder geen enkele aandacht aan, want de islam interesseert mij niet. Ga alsjeblieft je broeders en zusters in jouw geloof overtuigen van jouw versie van de islam. Dat zou in elk geval - als men dat al van je zou aannemen en je dat zou overleven - een kleine verbetering opleveren.

Ik merk duidelijk dat dit een emotionele reactie is, ver verwijderd van enige onderbouwing. Slechts emotionele beschuldigingen omdat je geen weerwoord meer hebt. Ik studeer meer dan 7 jaar het klassieke Arabisch, en de verschillende wetenschappen van de islam. God weet dat ik oprecht ben in mijn prediking. Taqiyya betekent je anders voordoen dan je bent, wat in de islam ook verboden is en waar ik ook nooit aan zal doen. Hypocrisie, daar heb ik het net nog over gehad. Als je denkt dat je goed geïnformeerd bent door naar onzin van gevallen zoals Wilders te luisteren, met zijn 'taqiyya' waar ook hij niets van begrijpt, dan ben je nog verder van huis. De boodschap is nu duidelijk. Ik wens je veel sterkte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Topic wederom opgeruimd van Islam postings. Sarah_ je kaapt topics, stop daarmee. Dat is de eerste en ook de laatste keer dat we daar wat over zeggen. Je kan in topics die gaan over de Islam je verhaal doen, in andere topics tot op zeker hoogte zonder het onderwerp te kapen.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met het wegkapen van topics?

Hij heeft het niet alleen over het christendom maar ook over moslims, islam en andere religies. Waarom zou ik dan volgens jou het onderwerp kapen wanneer ik hierop reageer? Hoezo kunnen anderen(zoals Anja) wel hun leugens over islam verspreiden, maar als ik daarop reageer dan kaap ik het onderwerp. Kapen zij het onderwerp dan niet?

Maar prima, ik zal hier niet meer reageren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met het wegkapen van topics??

De vraag van de topicstarter is helder: "Maar hoe weet je nu zeker dat het christendom het juiste geloof is? Wie kan mijn helpen?"

Het gaat hem om "geloofs(on)zekerheid". Dan kan je er tig meningen tegenaan gooien over "hoe waar je eigen en dus hoe onwaar andermans" religie is, maar dan gaat het precies om de particuliere meningen waarover de TS zei:

Maar als je dezelfde vraag (dik gedrukt hier boven) aan een moslim zou stellen, zou hij precies net als de christen ook met argumenten komen om zijn geloof te verdedigen!

Het enige dat jij hier doet is precies hetgeen de TS al voorspelde: vraag het een moslim, en hij/zij zal aanvoeren dat hij/zij "de waarheid in pacht" heeft...

Maar dat was de hulpvraag dus niet... En dus gaat een simpelweg "preken van je eigen waarheid" al direct off-topic... En ook een argument als "mijn geloof leert me dat eerdere openbaringen opgeheven dan wel vervalst zijn". Dat is gewoon weer een niet-onderbouwde particuliere mening...

En blijf je dat bij herhaling doen, zonder dat argumenten voor en tegen eerlijk worden afgewogen, dan kaap je inderdaad een topic om "het eigen gelijk" te preken...

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid