Spring naar bijdragen

King James bijbel werkt goed tegen geestelijke strijd


Aanbevolen berichten

Heb ervaren dat de bijbel echt goed werkt in de strijd van het denken, mn hoofd zat vol met strijd twijfel angsten en gedoe, heb veel gedachten die niet leuk zijn, maar heb wel ervaren als ik de audio bijbel ga luisteren ik helemaal tot "rust die alle verstand te boven ga" kom .

Er is echt kracht in Gods woord, als ik week niet bijbel luister of lees ben ik veel onrustiger en vervelender.

Heb een King James gedownload, goed om mn Engels te verbeteren en om Gods woord in mn hartje te krijgen ipv andere zaken.

Het woord van God als wapen, een zwaard als ik me niet vergis.

Zijn er meer die ervaren dat ze uit hun strijd komen ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 69
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Ik zou geen KJV in verband met wat vertalings issues die er in zitten. Bijvoorbeeld Joshua wordt soms ook met Jezus(Yashua) zelf verward. Als engelse bijbel kan ik de Halleluya scriptures aanraden! Success!

Ik vind de kjv wel een mooie vertaling. Waar staan precies die vergissingen mbt Jezus en Joshua? Deze namen hebben volgens mij wel beiden dezelfde betekenis. Al snap ik uiteraard dat het om 2 verschillende personen gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Of een vertaling nu mooi, is of leesbaar, of aansprekend, ik denk dat alle gelovigen het er uiteindelijk over eens zullen zijn dat die vertaling het best is die je ook echt kunt vertrouwen - waaraan je je gelovig zoekende meningvorming kunt toevertrouwen. Zowel bij een geestelijk onderzoeken als een geestelijke strijd, gaat het erom dat je niet op een verkeerd been wordt gezet. Een vertaling die je op een verkeerd been kan zetten, is niet alleen gevaarlijk omdat je je kunt gaan vergissen, want vergissen is in zichzelf niet gevaarlijk maar vooral menselijk. Maar het gevaar is er vooral in gelegen dat wat je in geloof hebt aangenomen als Waarheid van God, in een latere instantie niet meer open staat voor overweging; en meestal alleen nog maar kan worden heroverwogen en aangepast, in moeite en geestelijke strijd.

In dat kader is het denk ik nuttig en wenselijk even als mening te hebben geventileerd dat de King James (en ook Young's LiteraL Translation - VERSIE 1898) bijbels zijn waaraan je je geloof met een gerust hart kunt toevertrouwen. Het zijn vertalingen die rekenen met ten eerste een zo betrouwbaar en zuiver mogelijke benadering, en ten tweede met het uitgangspunt dat God de kerk door de eeuwen heen nooit zonder overgeleverde bijbel heeft gelaten.

Wie kiest voor betrouwbaarheid in volharding om het goede te zoeken, mag daarop zegen verwachten; en Rust. Wie kiest voor eigen gemak en eigen beleving, kan redelijkerwijs beproevingen tegemoet zien; en geestelijke Strijd. Dergelijke zaken kun je niet snel te smal zien, maar wel snel te breed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik persoonlijk kan de KJV afraden. Te veel archaisch taalgebruik, rare Ghost vs Spirit issue, rare spirit vs Spirit issue, een historie van legendarische taalkundige fouten, een historie van rare vertalingskeuzen etc... Maar goed, uiteraard moet ieder dat voor zichzelf bepalen.
Uit je gebruik van de term 'archaisch', blijkt wel dat het er maar net van afhangt waar je jezelf aan laat wennen, en waar je persoonlijke voorkeur naar uitgaat. Vandaar dat er goede redenen zijn om te hechten aan een meer inhoudelijk criterium. Het doorelkaar gebruiken van inhoudelijke criteria met niet inhoudelijke criteria, is m.i. op zichzelf al niet zo sterk. Kun je ook wel (en met meer recht) als kritiek aanvoeren dat de KJ in het Engels is.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik persoonlijk heb eenzelfde soort ervaring als de topicstarter "account", maar dan met de nederlandse Statenvertaling (GBS uitvoering met kanttekeningen. Het is de vertaling waar ik ondanks veel ervaringen met zowel uitstekende engelse als andere nederlandse vertalingen telkens weer op terugkom; zeker omdat ik het taaleigen en het 'nederhebreeuws' van de Statenvertaling door het experimenteren en de tijd heen eigen heb gemaakt, waardoor ik het lezen van de bijbel in de Statenvertaling nu werkelijk als een warm bad ervaar! Dt is denk ik zo ongeveer hetzelfde gevoel als de topicstarter krijgt van de engelse KJV...niets mis mee als dat echt je vertaling is... Ik ben totaal niet opgegroeid met de Statenvertaling, maar achteraf ben ik blij dat ik de kracht van de Statenvertaling heb mogen ontdekken. De taal was destijds al niet standaard nederlands en nu ik meer geniet van de poezie en de waarde inzie van het zo dicht mogelijk bij het Hebreeuws blijven, is de Statenvertaling definitief mijn #1 vertaling geworden en niet (!) de Herziene Statenvertaling of de Naardense Bijbel. Niet iedereen heeft dezelfde ervaringen of kijken door dezelfde bril naar bijbelvertalingen, maar ik hoop stiekem altijd dat meerdere Christenen de Statenvertaling gaan waarderen als pronkstuk van nederlandse bodem en 'doorprikken' en niet te gauw opgeven omdat een andere vertaling 'makkelijker leest' in direct, begrijpelijk nederlands. Ik houd van 'graven' tijdens het lezen, ik houd van de nederhebreeuwse zinsstructuur, ik houd ervan de zinnen tot me te laten doordringen en desnoods te 'ontleden' en ik houd van 'goederentierenheid' i.p.v andere synoniemen als 'vriendschap' of 'trouw', wat ik ook jammer vind in de Naardense Bijbel. 'Goederentierenheid' is zoveel meer omvattend, warmer en rijker dan het kale 'vriendschap' in de Naardense Bijbel; dat is althans mijn persoonlijke ervaring met het lezen van de bijbel. Naast de Statenvertaling gebruik ik nog de engelse ESV bijbel, om soms mee te vergelijken of als extra verdiepingsmiddel op sommige passages.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zie persoonlijk de geestelijke strijd als de strijd van het toegewijd willen stoppen van bepaalde aardse begeerten en het denken van het vlees (de aardse mens) middels de Heilige Geest die ons door God geschonken is. Het Woord van God en toegeven aan het volle geloof in Jezus Christus als verlosser van ons aardse, zondige bestaan kunnen ons daadwerkelijk genezen van angsten of allerlei andere belemmeringen die ons geestelijk functioneren in de weg kunnen staan, al dan niet door je persoonlijk verleden of omdat je nu eenmaal meer vatbaar bent voor (negatieve) aardse invloeden van buitenaf; welke ik zie als het werk van de satan die probeert in te dringen in de aardse mens om het contact met de Christus, onze Grote Helper en Verlosser te dwarsbomen. Hiervoor hebben we als aards mens en gelovige constant 'voeding' nodig van de Heilige Geest (in bidden, bezinning en Het Woord) om het contact met de Christus rein en in de Geest te kunnen behouden en niet terug te vallen in de zonden van het vlees.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik lees ook vaak in de King Jame Bible. Van dat "archaïsche" taalgebruik heb ik nooit last gehad, zo moeilijk is dat echt niet. Zelf vind ik de King James Version makkelijker te begrijpen dan de Statenvertaling. Ik heb vroeger ook wel andere vertalingen gelezen, maar ik vind de KJV het beste, omdat hij op de Textus Receptus gebaseerd is (niet onbelangrijk), maar ook omdat de tekst zo verschrikkelijk mooi verwoord is. Ik krijg echt het idee dat ik het Woord van God lees, alsof ik naar God zelf luister als ik de King James lees.

Er is trouwens ook een Nederlandse vertaling van de King James Version, al is die nog lang niet af:

http://www.koningjacobusvertaling.org/B ... opgave.php

Dit vind ik echt een prachtige tekst (Johannes 10:27-29):

27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

27 Mijne schapen hooren mijne stem, en ik ken hen, en zij volgen mij:

28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

28 En ik geef aan hen eeuwig leven; en zij zullen nooit vergaan, noch zal eenige mensch hen uit mijne hand rukken.

(van http://www.koningjacobusvertaling.org/Bijbel_Johannes_10.php)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb vroeger ook wel andere vertalingen gelezen, maar ik vind de KJV het beste, omdat hij op de Textus Receptus gebaseerd

Bizar idee natuurlijk dat de Textus receptus de ware grondtekst zou zijn. Terwijl die nota bene 700 dan zelfs de vertaling van de Vulgata, laat staan de grondteksten die daarvoor zijn gebruikt. Of God vond het humor om de christenen de eerste 1600 zonder 'ware Bijbel' te laten.

In elk geval is het een getuigenis van een diepe geestelijke armoede als je de King James als iets meer ziet dat een historisch interessant fenoneem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb vroeger ook wel andere vertalingen gelezen, maar ik vind de KJV het beste, omdat hij op de Textus Receptus gebaseerd

Bizar idee natuurlijk dat de Textus receptus de ware grondtekst zou zijn. Terwijl die nota bene 700 dan zelfs de vertaling van de Vulgata, laat staan de grondteksten die daarvoor zijn gebruikt. Of God vond het humor om de christenen de eerste 1600 zonder 'ware Bijbel' te laten.

In elk geval is het een getuigenis van een diepe geestelijke armoede als je de King James als iets meer ziet dat een historisch interessant fenomeen.

1. De textus receptus is wat echt aan de kerk is overgeleverd. De oorspronkelijke bronnen die zijn overgeleverd. Die zijn dus door God gegeven en ook geautoriseerd door het gezag van God.

De tekst is dus nooit echt weggeweest. Dat die tekst vervolgens wel of niet veel wordt gebruikt heeft niets te maken met God en Zijn humor, maar met de mens en zijn neiging om het zonder God te doen, of in gezag aan God gelijk te willen zijn.

2. Sinds de textus receptus is er niets bijgedragen. Vanaf het moment dat een vertaling andere grondteksten hanteerde, werden de andere grondteksten excuses om te gaan veranderen. En tegenstrijdigheden in te lassen.

3. Uiteindelijk is het resultaat "hetzelfde". Of de mens nu een heilige waarheid heeft in handen van leiders die het plaatsen, of een eigen waarheid in handen van eigen beperkingen, uiteindelijk is het Woord van God dat in het hart aankomt door een filter van mens en beperking heen gegaan. maar tegelijk is ook in datzelfde hart het begrip en de geestelijke gezindheid die het Woord van God leest als in God te zijn en daar ook geestelijk mee om zal gaan.

De textus receptus is een geestelijke vertaling die rekent met de eeuwige waarheid die er is gegeven aan de kerk, en met een geestelijk verstaan en met een rationele duiding in termen van recht en waarheid, wat van God is. Het rekent met een HEILIGE God.

En het interessante is dat het geestelijk ook echt gezegend is geworden, want nog altijd biedt de Statenvertaling en de King James de meest betrouwbare bijbel. Alle techniek en alle kennis en alle onderzoek en alle nieuwe vondsten ten spijt.

Maar bizarre bijzonderheid of heilige humor: de textus receptus is van God. Want juist door deze grondtekst te gaan veranderen, wordt er vanuit gegaan dat God geen waarheid had gegeven aan de kerk die goed genoeg was om trouw te blijven volgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid