Spring naar bijdragen

Jonge aarde-creationisme Amerikaanse import?


Aanbevolen berichten

Wat ik wilde zeggen is dat ik geen creationisten (meervoud) in het algemeen ben. Ik geloof dus niet dat de Bijbel iets te zeggen heeft over de wetenschap.

Ok duidelijk, maar je gelooft niet in de ET vanwege hetgeen in de Bijbel staat, correct?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat ik wilde zeggen is dat ik geen creationisten (meervoud) in het algemeen ben. Ik geloof dus niet dat de Bijbel iets te zeggen heeft over de wetenschap.

Ok duidelijk, maar je gelooft niet in de ET vanwege hetgeen in de Bijbel staat, correct?

Nee, vanwege de wetenschappelijke bewijzen en de Bijbel komt daar mee overeen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, vanwege de wetenschappelijke bewijzen en de Bijbel komt daar mee overeen.

Wetenschappelijke bewijzen tegen de ET dan neem ik aan? Kan je daar een voorbeeld van geven?

En ook ben ik benieuwd hoe je kan verklaren dat de wetenschappelijke wereld de ET nooit heeft laten vallen. Nieuwe inzichten hebben geleid tot grote aanpassingen in gevestigde theorieën (ik noem maar even de ontdekking dat de uitdijing van het heelal versneld eind jaren 90), maar dit is dan schijnbaar nooit gebeurt voor de ET. Waarom?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat ik wilde zeggen is dat ik geen creationisten (meervoud) in het algemeen ben. Ik geloof dus niet dat de Bijbel iets te zeggen heeft over de wetenschap.

Ok duidelijk, maar je gelooft niet in de ET vanwege hetgeen in de Bijbel staat, correct?

Nee, vanwege de wetenschappelijke bewijzen en de Bijbel komt daar mee overeen.

Vraagje, is de Bijbel ooit een hypothese geweest in het verklaren van evolutie binnen de wetenschap? Zo ja, mag ik dan de wetenschappelijke onderzoeken zien waarin Genesis als basis staat en verder is uitgewerkt tot een wetenschappelijke theorie.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo'n simpel concept (de wetenschappelijke methode), maar op de een of andere manier voor sommige mensen maar niet te doorgronden of te begrijpen. Terwijl ik toch zeker weet dat deze mensen over genoeg hersens beschikken, waarom is dat toch zo....?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

Moet er altijd de spot gedreven worden met andersdenkenden? Als je de ander niet serieus kunt of wilt nemen, negeer deze dan gewoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo'n simpel concept (de wetenschappelijke methode), maar op de een of andere manier voor sommige mensen maar niet te doorgronden of te begrijpen. Terwijl ik toch zeker weet dat deze mensen over genoeg hersens beschikken, waarom is dat toch zo....?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

Moet er altijd de spot gedreven worden met andersdenkenden? Als je de ander niet serieus kunt of wilt nemen, negeer deze dan gewoon.

Ik drijf geen spot, dit was een serieuze reactie. Ik denk dat het psychologische verschijnsel cognitieve dissonantie de reden is dat sommige andersdenkenden blijven vasthouden aan hun overtuigingen. Hoe kom je erbij dat dat spottend is?

Natuurlijk is evolutie te begrijpen voor andersdenkenden. Het probleem is niet gebrek aan intelligentie, maar de dingen niet wíllen zien, omdat dat te confronterend is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, vanwege de wetenschappelijke bewijzen en de Bijbel komt daar mee overeen.

Wetenschappelijke bewijzen tegen de ET dan neem ik aan? Kan je daar een voorbeeld van geven?

Het spijt me, dat heb ik in andere topics al gedaan. Als ik dat hier ga doen weet ik al waar het op uitloopt: off-topic.

En ook ben ik benieuwd hoe je kan verklaren dat de wetenschappelijke wereld de ET nooit heeft laten vallen. Nieuwe inzichten hebben geleid tot grote aanpassingen in gevestigde theorieën (ik noem maar even de ontdekking dat de uitdijing van het heelal versneld eind jaren 90), maar dit is dan schijnbaar nooit gebeurt voor de ET. Waarom?

Cognitieve dissonantie neem ik aan.

Vraagje, is de Bijbel ooit een hypothese geweest in het verklaren van evolutie binnen de wetenschap? Zo ja, mag ik dan de wetenschappelijke onderzoeken zien waarin Genesis als basis staat en verder is uitgewerkt tot een wetenschappelijke theorie.

Nee, heb ik nooit beweerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vraagje, is de Bijbel ooit een hypothese geweest in het verklaren van evolutie binnen de wetenschap? Zo ja, mag ik dan de wetenschappelijke onderzoeken zien waarin Genesis als basis staat en verder is uitgewerkt tot een wetenschappelijke theorie.
Nee, heb ik nooit beweerd.
Dan geef je dus bij deze aan dat het creationisme onwetenschappelijk is...(kwartje valt in 3..2..1.. ;) )
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het spijt me, dat heb ik in andere topics al gedaan. Als ik dat hier ga doen weet ik al waar het op uitloopt: off-topic.

Prima, kan je anders op z'n minst een linkje naar het betreffende reply geven? Het is lange discussie namelijk..

viewtopic.php?f=64&t=28445&hilit=bewijzen+evolutie+overweldigend&start=480#p1131948

viewtopic.php?f=12&t=29697&hilit=10+vragen+aan+evolutionisten#p1138809

viewtopic.php?f=12&t=29479&hilit=zondvloed+en+paleontologie#p1134447

Dat zijn wel m'n belangrijkste posts, maar sommige argumenten erin zijn door anderen weerlegd, vooral bij de tweede link. Zie verder de site creation.com, met enorm veel artikelen grotendeels geschreven door doctores.

Vraagje, is de Bijbel ooit een hypothese geweest in het verklaren van evolutie binnen de wetenschap? Zo ja, mag ik dan de wetenschappelijke onderzoeken zien waarin Genesis als basis staat en verder is uitgewerkt tot een wetenschappelijke theorie.
Nee, heb ik nooit beweerd.
Dan geef je dus bij deze aan dat het creationisme onwetenschappelijk is...(kwartje valt in 3..2..1.. ;) )

Het spijt me, maar ik snap je echt niet meer. Kun je dit uitleggen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben geen creationisten en val onder de uitzonderingen.

In dit topic; viewtopic.php?f=12&t=29937 wordt de volgende vraag gesteld; Zo ja, hoe zie jij dit? Ga je uit van de letterlijkheid, dus in zoveel dagen is de aarde gemaakt, of zie je dit anders?

Jouw antwoord;

Inderdaad letterlijk, dat kun je zien in Genesis 1.

Hoe maakt dat jou geen creationist?!

Ik geloof nog steeds dat het voor God mogelijk is om de schepping in zeven dagen (of in een seconde of in een duizendste seconde etc.) te maken inclusief de dimensie tijd maar daarom heb ik nog geen moeite met de evolutietheorie en ik ben in die zin geen creationist.

Link naar bericht
Deel via andere websites
'Na de Tweede Wereldoorlog kregen katholieken steeds minder moeite met evolutie. Vanaf de jaren zestig veranderde er erg veel in katholiek Nederland, maar in de discussie tussen progressieven en conservatieven speelde Darwin nauwelijks een rol. Conservatieven maakten zich meer zorgen over abortus. Alleen het Katholiek Nieuwsblad is fel anti-Darwinistisch.'

Ik heb idd teksten van pauzen gelezen die niet afwijzend waren tot zelfs positief waren tegenover christendom en evolutie debat. Van het Katholiek Nieuwsblad valt me daarentegen idd ook op dat die vervolgens wel best anti zijn, wat ik dan toch een beetje raar vind.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Isaak Newton, creationist, natuurkundige

Johannes Kepler, creationist, astronoom

Carolus Linnaeus, creationist, bioloog

William Ramsay, creationist, archeoloog

Ernest Wilder-Smith, creationist, chemicus, bioloog

Natúúrlijk zijn creationisten niet tegen wetenschap. Ze hebben andere theorieën en hypotheses, maar dat maakt ze niet meteen onwetenschappelijk.

Bijna al deze wetenschapper zijn geboren voor Darwin met zijn oorsprong van soorten kwam. Niet zo gek dat ze dan ook creationist waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Student schreef:

Wie weet was het 20 of 30 uur. Misschien was het 1 seconde, want God heeft niet zo lang nodig om iets te scheppen, maar aangezien alles er op wijst dat er letterlijke dagen bedoeld worden, geloof ik dat het dagen waren zoals wij die kennen.

Mijn commentaar:...

Dit is een aanname die niet op onderzoek is gebaseerd.

Student, het is betrekkelijk eenvoudig, de Bijbel spreek over dagen als periodes van uren, dagen, maanden en jaren, ja zelfs 100-en of 1000-en jaren.

Vaak slaat "dag" op een periode van activiteit, lees Genesis 1 maar eens hoe dag daar wordt gebruikt.

Kijk, het mooie van wetenschap is dat het meestal wel op onderzoek is gebaseerd en op feiten die tijdens het onderzoek zijn verkregen.

Dat is ook precies wat de wetenschappelijke stelling behelst:..."Begin met een theorie of stelling en onderzoek of het waar is en bewezen kan worden", mocht het niet het geval zijn "wijzig dan je stelling of als proefondervindelijk is vastgesteld dat het helemaal niet klopt, veeg het dan van tafel".

Voorbeeld van "dag":

God heeft de aarde toebereid en alles erop geschapen in 6 dagen, maar wat zegt Gen.2:4 dat alle 6 dagen door God ook "een periode van 1 dag wordt genoemd", lees maar.......

(Genesis 2:4) 4 Dit is [de] geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag waarop Jehovah God aarde en hemel maakte.

Zie je dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden hoe lang een dag is geweest.

Ter overweging:

Aangezien we nu nog steeds in Gods rustdag leven die sinds de schepping van Adam (in ong. 4000 v.Chr.) al dik 6000 jaar duurt en de 1000 jaar van Christus regering nog moet beginnen, kan zo'n scheppingsdag wel 7000 jaar hebben bedragen.

Dit volgens andere Bijbelgeleerden.

Ik vind wetenschap (in elke vorm) nog niet zo gek, je kunt het i.i.g. niet zo maar terzijde schuiven hoor.

groetjes verder,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Olorin

Vanuit de Heilige stoel is er idd een ontwikkeling geweest.

Vóór de Tweede Wereldoorlog was er een neutrale houding ten aanzien van evolutie: op basis van Thomas werden natuurwetenschappen en theologie los van elkaar gezien.

Na de Tweede Wereldoorlog is er een verandering opgetreden: deze is ingegeven door een aantal katholieken dat, vooral in Amerika en later ook Oostenrijk creationistische ideen had. Het Vaticaan heeft daar toen relatief krachtig op gereageerd:

1. Ten eerste is creationisme dus een 'foute' vermening van wetenschap en geloof, terwijl die twee bronnen van waarheid los gezien moeten worden. Dit was het formele standpunt.

2. Dat vanuit een wetenschappelijk oogpunt evolutie meer is dan een theorie, maar gewoon een feitelijk gegegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Student schreef:

Wie weet was het 20 of 30 uur. Misschien was het 1 seconde, want God heeft niet zo lang nodig om iets te scheppen, maar aangezien alles er op wijst dat er letterlijke dagen bedoeld worden, geloof ik dat het dagen waren zoals wij die kennen.

Mijn commentaar:...

Dit is een aanname die niet op onderzoek is gebaseerd.

Ik zeg alleen dat het mogelijk was.

Student, het is betrekkelijk eenvoudig, de Bijbel spreek over dagen als periodes van uren, dagen, maanden en jaren, ja zelfs 100-en of 1000-en jaren.

Vaak slaat "dag" op een periode van activiteit, lees Genesis 1 maar eens hoe dag daar wordt gebruikt.

Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Voorbeeld van "dag":

God heeft de aarde toebereid en alles erop geschapen in 6 dagen, maar wat zegt Gen.2:4 dat alle 6 dagen door God ook "een periode van 1 dag wordt genoemd", lees maar.......

(Genesis 2:4) 4 Dit is [de] geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag waarop Jehovah God aarde en hemel maakte.

Zie je dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden hoe lang een dag is geweest.

Dat is de herhaling van Genesis 1:1, om aan te geven dat het kleitablet van Genesis 1:1 tot 2:4a en het kleitablet van Genesis 2:4a tot 5:1 bij elkaar horen.

Zie: viewtopic.php?f=12&t=29908&p=1142586#p1142579

Ter overweging:

Aangezien we nu nog steeds in Gods rustdag leven die sinds de schepping van Adam (in ong. 4000 v.Chr.) al dik 6000 jaar duurt en de 1000 jaar van Christus regering nog moet beginnen, kan zo'n scheppingsdag wel 7000 jaar hebben bedragen.

Dit volgens andere Bijbelgeleerden.

Bewijs maar dat de rustdag nog steeds voortduurt.

Ik vind wetenschap (in elke vorm) nog niet zo gek, je kunt het i.i.g. niet zo maar terzijde schuiven hoor.

Integendeel. Dat doe ik ook helemaal niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank je Henriëtte. Het is natuurlijk een onderwerp waar niet veel mensen wat van weten. Op Facebook gaf iemand aan dat ook mensen als Isaäc da Costa van het Reveil anti-evolutionistisch waren. En uiteraard zijn er in de kerken verschillende reacties geweest, van afwijzing tot voorzichtige omarming.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Student,

Paulus schrijft over Gods rustdag in Hebr.4:1-10.

Bedenk dat God elke scheppingsdag afsloot met „En het werd avond en het werd morgen:†een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde dag.

De zevende dag wordt niet op deze wijze afgesloten, waaruit blijkt dat deze periode, waarin God rustte van zijn scheppingswerken met betrekking tot de aarde, voortduurde.

In Hebreeën 4:1-10 gaf de apostel Paulus te kennen dat Gods rustdag in zijn generatie nog steeds voortduurde, en dat was meer dan 4000 jaar nadat die rustperiode, de zevende dag, was begonnen. Hieruit blijkt duidelijk dat elke scheppingsdag, of werkperiode, op zijn minst duizenden jaren lang was.

Lees een wat "A Religious Encyclopædia (Deel I, blz. 613)" opmerkt: „De scheppingsdagen waren dagen of tijdruimten waarin het scheppingsproces plaatsvond, maar geen dagen van elk vierentwintig uur.†— Onder redactie van P. Schaff, 1894.

fijne dag verder,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Student,

Paulus schrijft over Gods rustdag in Hebr.4:1-10.

Bedenk dat God elke scheppingsdag afsloot met „En het werd avond en het werd morgen:†een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde dag.

De zevende dag wordt niet op deze wijze afgesloten, waaruit blijkt dat deze periode, waarin God rustte van zijn scheppingswerken met betrekking tot de aarde, voortduurde.

In Hebreeën 4:1-10 gaf de apostel Paulus te kennen dat Gods rustdag in zijn generatie nog steeds voortduurde, en dat was meer dan 4000 jaar nadat die rustperiode, de zevende dag, was begonnen. Hieruit blijkt duidelijk dat elke scheppingsdag, of werkperiode, op zijn minst duizenden jaren lang was.

Lees een wat "A Religious Encyclopædia (Deel I, blz. 613)" opmerkt: „De scheppingsdagen waren dagen of tijdruimten waarin het scheppingsproces plaatsvond, maar geen dagen van elk vierentwintig uur.†— Onder redactie van P. Schaff, 1894.

fijne dag verder,

Ed

1. Eerst zeg je dat de zevende dag anders was, omdat die niet wordt afgesloten en het gaat ook niet over een avond en een morgen. Vervolgens ga je aan de hand van de zevende dag concluderen dat de andere dagen ook langer waren dan een gewone dag. Dat volg ik niet en is geen logica.

2. Er staat nergens in Hebreeën 4:1-10 dat de zevende dag nog steeds voortduurt. Er staat alleen dat God nog steeds rust. Als ik vandaag rust, en maandag doe ik dat nog steeds, is het maandag dan nog steeds zaterdag?

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid