Spring naar bijdragen

De Smalle weg


Aanbevolen berichten

De weg naar het leven, het eeuwige leven, is een smalle weg. De Here Jezus zegt hierover dat slechts weinig mensen deze weg weten te vinden.

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 7:13-14 (NBV)

De weg gaat naar de poort

De weg, waarop wij wandelen in ons leven, leidt altijd naar een bepaalde poort. Volgens deze verzen uit de Bijbel gaat een brede weg naar een ruime poort; een smalle weg gaat naar een nauwe poort.

Op die brede weg lopen natuurlijk veel mensen, want dat is makkelijk, comfortabel en misschien wel gezellig. Op de smalle weg lopen minder mensen, omdat de weg minder goed te vinden is. Je bent misschien ook wel anders dan anderen, als je die smalle weg kiest.

De poort gaat naar een soort leven

Op een dag ga je door de poort. Wie door de smalle poort gaat vindt het eeuwige, door God gegeven, leven. Hij of zij wordt opnieuw geboren en loopt op die manier het Koninkrijk van God binnen. Vanaf dat moment is er vergeving van zonden, de leiding van Gods Geest en is het goedgemaakt met God. Er is vrijheid, hoop, blijdschap.

De ruime poort is de ondergang. Of je daar nu komt door een zondig leven of door een zeer religieus leven, zonder Christus, het kan de mens niet dichter bij God brengen. De weg bij God vandaan is de weg naar de ondergang.

Welke weg bewandelt u? Naar welke poort loopt u? Bent u al door de nauwe poort heen en heeft u eeuwig leven ontvangen? Zie Johannes 3:16 en Johannes 6:40. Door Jezus Christus aan te nemen als Verlosser van uw zonden, loopt u door de nauwe poort Gods Koninkrijk binnen.

Wie de weg kan vinden

Slechts weinig mensen weten de smalle weg en de nauwe poort te vinden, maar, ze kan gevonden worden, namelijk door het aannemen van de Here Jezus Christus als Verlosser. Hij is de weg en Hij is de poort. Wie in Hem gelooft en Hem "ontvangt" mag ook daadwerkelijk een kind van God worden! (Lees Johannes 1:12).

Aan ieder die door deze poort gelopen is, heeft God de opdracht gegeven aan alle mensen te vertellen over Zijn liefde en Zijn goede nieuws, zodat heel veel anderen ook deze weg zullen gaan en deze verlossing mogen ontvangen.

De smalle weg is de weg tot aan de poort van het leven. Vanaf dat moment mogen we, onder de leiding van de Heilige Geest, en binnen de grenzen van Zijn Woord, genieten van het leven dat God ons geeft en anderen op die weg wijzen. De weg die Jezus heet (zie Johannes 14:6).

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...

@ FHL,

dan ben je het dus niet eens met de topicstarter:

Aan ieder die door deze poort gelopen is, heeft God de opdracht gegeven aan alle mensen te vertellen over Zijn liefde en Zijn goede nieuws, zodat heel veel anderen ook deze weg zullen gaan en deze verlossing mogen ontvangen.

In elk geval hoogstens deels en niet absoluut;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dat je dan de smalle weg gaat volgen :), je bent nog niet door de poort heen. De poort ga je pas door als je in de hemel bent !
En wat is dat volgens jou, de hemel? En wanneer ben je daar?

Volgens mij, is de hemel, een prachtige plaats waar we een eeuwigheid bij Hem zullen zijn. Een plaats waar we geen tranen, pijn of lijden meer zullen hebben. We zullen bij God zijn, en dan zal het perfect zijn. Je bent daar als je sterft. Dus wees niet bang voor de dood, want er wacht nog iets veel mooiers. De hel is dan weer een plaats waar je een eeuwigheid lang, pijn en lijden zal hebben. Niks is te vergelijken daarmee. Denk goed na, een eeuwigheid is oneindig, de keuzes die je hier maakt op onze tijdelijke verblijfplaats, hebben eeuwige gevolgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dat je dan de smalle weg gaat volgen :), je bent nog niet door de poort heen. De poort ga je pas door als je in de hemel bent !
En wat is dat volgens jou, de hemel? En wanneer ben je daar?

Volgens mij, is de hemel, een prachtige plaats waar we een eeuwigheid bij Hem zullen zijn. Een plaats waar we geen tranen, pijn of lijden meer zullen hebben. We zullen bij God zijn, en dan zal het perfect zijn.

Perfectie een eeuwigheid lang lijkt me best wel vervelend.
Je bent daar als je sterft. Dus wees niet bang voor de dood, want er wacht nog iets veel mooiers. De hel is dan weer een plaats waar je een eeuwigheid lang, pijn en lijden zal hebben. Niks is te vergelijken daarmee. Denk goed na, een eeuwigheid is oneindig, de keuzes die je hier maakt op onze tijdelijke verblijfplaats, hebben eeuwige gevolgen.
Een eeuwigheid is niet oneindig, oneindig is zonder einde, een eeuwigheid is een lange tijd. Als ik mijn hand in een pan met kokend water zou houden dan is 5 seconden al een eeuwigheid.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij, is de hemel, een prachtige plaats waar we een eeuwigheid bij Hem zullen zijn. Een plaats waar we geen tranen, pijn of lijden meer zullen hebben. We zullen bij God zijn,

En hoe zit het dan volgens jou met de aarde? Staat er in Psalm 37:11 en 29 niet dat "ootmoedigen" en "rechtvaardigen" voor eeuwig in vrede op aarde zullen leven?

En als je Openbaring 21:1-4 leest, waar over de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt gesproken, dan staat er dat de tent van God "bij de mensen" is en dat God "bij hen zal wonen". Ik lees hier niet dat mensen bij God wonen.

Ik geloof dat de smalle weg ook naar eeuwig leven op aarde leidt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Vervelend ? Bij God zijn voor altijd noem jij vervelend ? :)
Denk niet dat we echt een voorstelling kunnen maken van het leven na de dood. Maar de voorstelling van een perfect leven zonder ups en downs, waarin alles perfect is tot in het oneindige, zonder uitdagingen, zonder veranderingen dat lijkt me vervelend.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is niet zo dat als je Jezus aanneemt (wat dat ook moge betekenen) je dan door "de nauwe poort de smalle weg" gaat bewandelen.

De weg is smal niet omdat God of Jezus die smal heeft gemaakt, maar de weg is smal omdat we in deze wereld, die door Satan de Duivel wordt geregeerd, leven. En hij zal er alles aan doen om ons van het aanbidden van de ware God af te brengen, op zijn pad der vernietiging.

Een ware christen kan dan ook geen deel van Satan's wereld zijn, in navolging van Jezus...

(Johannes 17:15-17) . . . Ik verzoek u niet, hen uit de wereld te nemen, maar over hen te waken vanwege de goddeloze. 16 Zij zijn geen deel van de wereld, evenals ik geen deel van de wereld ben. 17 Heilig hen door middel van de waarheid; uw woord is waarheid. 

Gods goedkeuring hangt van vele factoren af o.a. van datgene wat in dit vers staat.....

(Johannes 3:16) Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.

Als Jezus leven is geen sinecure in Satan's wereld, je haal je de woede van Satan en al zijn demonen op de hals, los van Satan's menselijke handlangers.......

- (2 Timotheüs 3:12) . . .Trouwens, allen die met godvruchtige toewijding in vereniging met Christus Jezus wensen te leven, zullen ook vervolgd worden. 

- (Mattheüs 16:24) Toen zei Jezus tot zijn discipelen: „Wil iemand achter mij komen, dan moet hij zichzelf verloochenen en zijn martelpaal opnemen en mij voortdurend volgen.

De smalle weg zal Jezus aan oprechte mensen tonen want .......

(Johannes 14:6) . . .Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij. 

Maar vele christenen denken de weg gevonden te hebben. Die conclusie kan je trekken als je de veroordeling van Jezus van zogenoemde christenen leest in ........

(Mattheüs 7:21-23) 21 Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23 En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar vele christenen denken de weg gevonden te hebben.
jup er is een massa christenen onderweg, ze hebben de weg moeten verbreden naar een tienbaans snelweg met spitstroken aan beide kanten. Ze hebben zelfs een smalle weg naast de snelweg aangelegd voor langzaam, krakkemikkig en simpel verkeer wat niet zo'n haast heeft om zichzelf te bewijzen en te wijzen naar anderen. Ook is er nog een fietspad en een wandelpad.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Vervelend ? Bij God zijn voor altijd noem jij vervelend ? :)
Voor altijd is vrij lang. Je denkt niet dat verveling zal toeslaan na een jaartje of 700?

Btw ik ben benieuwd waar in de Bijbel staat dat mensen voor altijd in de hemel of in de hel vertoeven. Kun je dit onderbouwen?

Bij God is het nooit vervelend, volgens mij.. Ook niet na 1000 jaar.. of langer.

Het staat heel vaak in de Bijbel ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Vervelend ? Bij God zijn voor altijd noem jij vervelend ? :)
Denk niet dat we echt een voorstelling kunnen maken van het leven na de dood. Maar de voorstelling van een perfect leven zonder ups en downs, waarin alles perfect is tot in het oneindige, zonder uitdagingen, zonder veranderingen dat lijkt me vervelend.

Absoluut niet, volgens mij :) Bij God is het goed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dat je dan de smalle weg gaat volgen :), je bent nog niet door de poort heen. De poort ga je pas door als je in de hemel bent !
En wat is dat volgens jou, de hemel? En wanneer ben je daar?

Volgens mij, is de hemel, een prachtige plaats waar we een eeuwigheid bij Hem zullen zijn. Een plaats waar we geen tranen, pijn of lijden meer zullen hebben. We zullen bij God zijn, en dan zal het perfect zijn. Je bent daar als je sterft. Dus wees niet bang voor de dood, want er wacht nog iets veel mooiers. De hel is dan weer een plaats waar je een eeuwigheid lang, pijn en lijden zal hebben. Niks is te vergelijken daarmee. Denk goed na, een eeuwigheid is oneindig, de keuzes die je hier maakt op onze tijdelijke verblijfplaats, hebben eeuwige gevolgen.

Volgens mij is er nog wel wat discussie over wat de Bijbel zegt over of dat eeuwig is of niet. In het Grieks staat er 'van de aeon' en de vraag is of dat tijdperk (idg heel lang durende) of eeuwig betekent.

Link naar bericht
Deel via andere websites

We zien wel toch, ik snap niet waarom faithopelove niet gewoon mag genieten van het vooruitzicht waarvan zij gelooft dat het waar zou worden, als het dan net een klein beetje anders is is dat dan echt zo belangrijk? Ik snap dat gezeur over 'wat is eeuwigheid' niet zo.

Ik denk dat de bijbelstudie in de OP een inconsistentie bevat (met betrekking op het gaan door de poort) en dat faithopelove gelijk heeft door te zeggen dat 'de smalle weg' slaat op het leven nu, en de poort symbool staat voor de eindbestemming.

Het lijkt mij belangrijker om te reflecteren op wat de smalle weg is, wat het lopen op de smalle weg inhoudt, hoe je op de smalle weg komt, en hoe je voorkomt af te dwalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
We zien wel toch, ik snap niet waarom faithopelove niet gewoon mag genieten van het vooruitzicht waarvan zij gelooft dat het waar zou worden, als het dan net een klein beetje anders is is dat dan echt zo belangrijk? Ik snap dat gezeur over 'wat is eeuwigheid' niet zo.
En ik snap niet waarom je suggereert dat ik vind dat zij niet mag genieten, en waarom je mijn post categoriseert als gezeur?
faithopelove gelijk heeft door te zeggen dat 'de smalle weg' slaat op het leven nu, en de poort symbool staat voor de eindbestemming.

Het lijkt mij belangrijker om te reflecteren op wat de smalle weg is, wat het lopen op de smalle weg inhoudt, hoe je op de smalle weg komt, en hoe je voorkomt af te dwalen.

Eens.
Link naar bericht
Deel via andere websites
We zien wel toch, ik snap niet waarom faithopelove niet gewoon mag genieten van het vooruitzicht waarvan zij gelooft dat het waar zou worden, als het dan net een klein beetje anders is is dat dan echt zo belangrijk? Ik snap dat gezeur over 'wat is eeuwigheid' niet zo.
En ik snap niet waarom je suggereert dat ik vind dat zij niet mag genieten, en waarom je mijn post categoriseert als gezeur?
faithopelove gelijk heeft door te zeggen dat 'de smalle weg' slaat op het leven nu, en de poort symbool staat voor de eindbestemming.

Het lijkt mij belangrijker om te reflecteren op wat de smalle weg is, wat het lopen op de smalle weg inhoudt, hoe je op de smalle weg komt, en hoe je voorkomt af te dwalen.

Eens.

Akkoord !

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid