Spring naar bijdragen

Getal van het beest


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 89
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

hou je aub aan het topic

Ik vind het net zo on- of offtopic als de sabbatdiscussie eigenlijk.

Misschien is het u nog niet opgevallen maar het topic gaat wel over openbaring 13 en 14 waarin gesproken wordt over het merkteken van het beest.

Een merkteken dat gaat over aanbidding en tegengesteld is aan hetgeen God van de mens verlangt en als (merk)teken tussen Hem en de mensheid heeft aangeduid

Welnu hetgeen God verlangt is dat Hij aanbeden wordt op een door Hem welbepaalde dag hetgeen door de andere machten wordt genegeerd en vervangen.

het resultaat van deze vervanging wordt door God benoemd als het merkteken van het beest

En daar het merkteken van Gods autoriteit nu juist de Sabbat is wordt deze hier vernoemd als tegenstelling van de zondagsheiliging die omwille van haar vervanging van het vierde gebod door Gods woord als het beeld van het beest wordt beschouwd

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Bernard:

God sloot een verbond met Israël bij de berg Horeb en daar zijn later nog andere verbonden aan toegevoegd. (Deuteronomium 28, 69: Met deze woorden heeft de HEER Mozes in Moab een verbond laten sluiten met het volk van Israël, als aanvulling op het verbond dat hij bij de Horeb met hen gesloten had.)

De gelovigen zijn echter geen kinderen van Israël, maar kinderen van Abraham. (Galaten 3, 7: U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.)

Abraham was de vader van vele volken, waaronder inderdaad Israël. (Genesis 17, 5:

Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.)

Het idee dat de gelovigen kinderen van Abraham worden genoemd, betekent dus niet dat zij ook kinderen van Israël zijn. Het wordt ook nergens in de Bijbel genoemd dat de gelovigen een onderdeel van Israël zullen worden, alleen dat zij zullen delen in de zegen van Abraham. Abraham was zelf geen deel van het volk Israël, Israël was slechts één van de vele volken waar Abraham de vader van is. Het feit dat de gelovigen kinderen van Abraham zijn, betekent dus niet dat wij kinderen van Israël zijn. Het verbond dat God sloot met het volk Israël, sloot Hij alleen met het volk Israël en niet met de andere volken. Dit zie je ook voortdurend in de Tenach naar voren komen. Het is steeds het volk Israël tegen wie God spreekt, je krijgt maar heel af en toe het idee dat God ook de andere volken belangrijk vindt en je krijgt al helemaal nooit het idee dat God vindt dat die andere volken zich aan dezelfde regels moeten houden als Israël. Er is hierin dus geen reden waarom God de sabbat op zou leggen aan de heidenen of de gelovigen.

Verder haal je de tekst aan dat de gelovigen zullen leren in de synagoges. Dat lijkt me enigszins logisch, want de Joden waren nog steeds het volk dat de meeste kennis van God had ontvangen. Hoe je uit die tekst afleidt dat de nieuwe gelovigen daarom ook de sabbat moeten houden en bepaalde andere regels weer niet of sommigen weer wel, is mij compleet een raadsel. Wanneer ik zeg dat het goed is om naar een gereformeerde kerk te gaan om daar meer over God te leren, bedoel ik bijvoorbeeld niet dat je God alleen maar mag aanbidden met orgel oid. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat men in die gereformeerde kerk veel van God weet, waar nieuwe gelovigen iets van kunnen leren.

Vrijwel alle christenen zijn het erover eens dat de sabbat niet een harde regel is voor de kerk, hetzelfde geldt voor vrijwel alle Joden. De enige uitzondering is een klein groepje Messiaanse Joden en Christenen. Hoeveel zouden er daarvan zijn in de wereld? De Jehovah's Getuigen zijn in ieder geval al heel wat groter. Natuurlijk vertellen aantallen niet perse de waarheid. Maar het is nogal aanmatigend om te beweren dat alleen jouw kleine groepje het zegel heeft ontvangen van God en dat de rest dus het zegel van het beest draagt.

Wat het zegel van het beest betreft. Je noemt dat het religieuze beest, de tijden en feesten zou veranderen. Vervolgens noem je alleen de sabbat als belangrijke teken. Waarom vat je daar dan niet ook alle andere Joodse feesten onder, zoals de maanfeesten?

Vervolgens durf je niet de consequentie van je stelling onder ogen te zien. Openbaring lijkt redelijk duidelijk te stellen dat het niet goed afloopt met de mensen die het teken van het beest dragen. Maar jij weet nog niet zo goed hoe God hen allemaal behandelen zal. Durf dan ook eerlijk te zijn en zeg dan dat de toorn van God zal neerdalen op alle mensen die niet de sabbat als rustdag kennen. Anders is je stelling toch compleet betekenisloos?

Link naar bericht
Deel via andere websites

hou je aub aan het topic

Ik vind het net zo on- of offtopic als de sabbatdiscussie eigenlijk.

Misschien is het u nog niet opgevallen maar het topic gaat wel over openbaring 13 en 14 waarin gesproken wordt over het merkteken van het beest.

Een merkteken dat gaat over aanbidding en tegengesteld is aan hetgeen God van de mens verlangt en als (merk)teken tussen Hem en de mensheid heeft aangeduid

Welnu hetgeen God verlangt is dat Hij aanbeden wordt op een door Hem welbepaalde dag hetgeen door de andere machten wordt genegeerd en vervangen.

het resultaat van deze vervanging wordt door God benoemd als het merkteken van het beest

En daar het merkteken van Gods autoriteit nu juist de Sabbat is wordt deze hier vernoemd als tegenstelling van de zondagsheiliging die omwille van haar vervanging van het vierde gebod door Gods woord als het beeld van het beest wordt beschouwd

Maar de Paus is niet het beest, want hij zal niet alleen tijden, maar ook wetten veranderen en het is geen geestelijk leider maar een wereldleider. Hij zal geen acht slaan op de begeerte der vrouwen en zal iedereen die hem niet wil volgen onthoofden. En Gods volk vervolgen. Een wereldleider die de radicale Islam aanhangt lijkt me nog eerder een kandidaat dan, want ik zie de Paus geen hoofden afhakken eerlijk gezegd en ook geen religieus leider van welke andere denominatie ook die op zondag kerkt.

Wat voor wetten wil de paus veranderen? Ik denk eerder aan sharia wetgeving. Daarom denken sommigen dat het Obama is en dat ie moslim is, maar die is te oud en te lelijk, dus die valt af.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarnaast moet je wel een of ander heidens geloof in re-incarnatie hebben wil je vol blijven houden dat het 'de paus' is. In mijn leven maak ik nu al de derde paus mee. Ga dat maar eens logisch binnen de kaders van het christendom verklaren hoe dan 3 mensen die ook nog eens naast elkaar geleefd hebben het beest kunnen zijn geweest/zijn.

Maar goed, Bernard 3 is een zevendedagsadventist is het niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar goed, Bernard 3 is een zevendedagsadventist is het niet?

Wat is er eigenlijk met Bernard 1 en 2 gebeurd?

Is dit zijn derde account? Of is de 3 gewoon voor de hobby? Mysterieuze man die Bernard!

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Bernard:

God sloot een verbond met Israël bij de berg Horeb en daar zijn later nog andere verbonden aan toegevoegd. (Deuteronomium 28, 69: Met deze woorden heeft de HEER Mozes in Moab een verbond laten sluiten met het volk van Israël, als aanvulling op het verbond dat hij bij de Horeb met hen gesloten had.)

De gelovigen zijn echter geen kinderen van Israël, maar kinderen van Abraham. (Galaten 3, 7: U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.)

Abraham was de vader van vele volken, waaronder inderdaad Israël. (Genesis 17, 5:

Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.)

Het idee dat de gelovigen kinderen van Abraham worden genoemd, betekent dus niet dat zij ook kinderen van Israël zijn. Het wordt ook nergens in de Bijbel genoemd dat de gelovigen een onderdeel van Israël zullen worden, alleen dat zij zullen delen in de zegen van Abraham. Abraham was zelf geen deel van het volk Israël, Israël was slechts één van de vele volken waar Abraham de vader van is. Het feit dat de gelovigen kinderen van Abraham zijn, betekent dus niet dat wij kinderen van Israël zijn. Het verbond dat God sloot met het volk Israël, sloot Hij alleen met het volk Israël en niet met de andere volken. Dit zie je ook voortdurend in de Tenach naar voren komen. Het is steeds het volk Israël tegen wie God spreekt, je krijgt maar heel af en toe het idee dat God ook de andere volken belangrijk vindt en je krijgt al helemaal nooit het idee dat God vindt dat die andere volken zich aan dezelfde regels moeten houden als Israël. Er is hierin dus geen reden waarom God de sabbat op zou leggen aan de heidenen of de gelovigen.

Verder haal je de tekst aan dat de gelovigen zullen leren in de synagoges. Dat lijkt me enigszins logisch, want de Joden waren nog steeds het volk dat de meeste kennis van God had ontvangen. Hoe je uit die tekst afleidt dat de nieuwe gelovigen daarom ook de sabbat moeten houden en bepaalde andere regels weer niet of sommigen weer wel, is mij compleet een raadsel. Wanneer ik zeg dat het goed is om naar een gereformeerde kerk te gaan om daar meer over God te leren, bedoel ik bijvoorbeeld niet dat je God alleen maar mag aanbidden met orgel oid. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat men in die gereformeerde kerk veel van God weet, waar nieuwe gelovigen iets van kunnen leren.

Vrijwel alle christenen zijn het erover eens dat de sabbat niet een harde regel is voor de kerk, hetzelfde geldt voor vrijwel alle Joden. De enige uitzondering is een klein groepje Messiaanse Joden en Christenen. Hoeveel zouden er daarvan zijn in de wereld? De Jehovah's Getuigen zijn in ieder geval al heel wat groter. Natuurlijk vertellen aantallen niet perse de waarheid. Maar het is nogal aanmatigend om te beweren dat alleen jouw kleine groepje het zegel heeft ontvangen van God en dat de rest dus het zegel van het beest draagt.

Wat het zegel van het beest betreft. Je noemt dat het religieuze beest, de tijden en feesten zou veranderen. Vervolgens noem je alleen de sabbat als belangrijke teken. Waarom vat je daar dan niet ook alle andere Joodse feesten onder, zoals de maanfeesten?

Vervolgens durf je niet de consequentie van je stelling onder ogen te zien. Openbaring lijkt redelijk duidelijk te stellen dat het niet goed afloopt met de mensen die het teken van het beest dragen. Maar jij weet nog niet zo goed hoe God hen allemaal behandelen zal. Durf dan ook eerlijk te zijn en zeg dan dat de toorn van God zal neerdalen op alle mensen die niet de sabbat als rustdag kennen. Anders is je stelling toch compleet betekenisloos?

Ten eerste zou ik willen opmerken dat de Tien Geboden de basiswetten zijn vanaf het begin van Gods schepping (systeem) en dus niet ontstonden op de Sinaï maar daar enkel ter herinnering werden gegeven .

Ook vooraleer er maar één Jood bestond mocht men noch stelen noch vloeken en was ook het vierde gebod van kracht want God had de zevende dag apart geplaatst ( gezegend en geheiligd zie Genesis 2:3)

Toen het Joodse volk geroepen werd om als het volk van God te functioneren werden aan hen dan ook bepaalde voordelen geschonken maar ook erbij strikte voorwaarden opgelegd ( de Mozaïsche voorschriften)

Het boek openbaring is gegeven aan Johannes en bespreekt profetisch hetgeen “weldra geschieden moet “

Het handelt dus hoofzakelijk op het gebeuren NA de tijd van de Joodse natie als volk van God en dus NA de tijd waarbij de Mozaïsche voorschriften golden omdat “de wijngaard “van hen was afgenomen.

Maar dit betekent niet dat de Basiswetten die vóór de tijd van de Joodse natie al bestonden niet meer verder van toepassing bleven.

Het gaat dus niet op om steeds maar te verwijzen naar bepaalde Voorschriften die gegeven werden aan de Joden en deze gelijk te stellen aan de wetten gegeven in de Tien Basisgeboden.

Wat nu de consequenties betreft

Welnu zoals ik reeds in een van mijn vorige antwoorden aanstipte , deze zijn te vinden in de besproken hoofdstukken van openbaring 13 en 14 .

En het houdt in dat zij die de Tien Basisgeboden Gods en het geloof van christus niet bewaren en bewaken onder de toorn van God zullen vallen en uiteindelijk vernietigd worden.

Hoe het allemaal in detail zal verlopen wordt niet gegeven , want dit is nooit het geval wanneer profetieën worden gegeven. Maar toch kan steeds een rode draad of de hooflijnen onderscheiden worden en in Openb 13-14 betreft het hen die het merkteken van het beest bezitten.

Dat er nog een en ander moet gebeuren vooraleer de uiteindelijke beslissing zal vallen blijkt dan ook uit de volgende hoofstukken . God is een God van liefde en wil niet dat mensen verloren gaan, dus zal hij nog zoveel als mogelijk duidelijkheid scheppen en de mensen de kans geven zich te bekeren.

Maar uiteindelijk zal toch gebeuren wat is voorzegt en zullen , nadat door God meerdere kansen is gegeven, allen die het merkteken van het beest blijven behouden en het merkteken van het vierde gebod verwerpen en hen vervolgen die het wel onderhouden, vernietigd worden bij de terugkomst van Christus

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Bernard:

God sloot een verbond met Israël bij de berg Horeb en daar zijn later nog andere verbonden aan toegevoegd. (Deuteronomium 28, 69: Met deze woorden heeft de HEER Mozes in Moab een verbond laten sluiten met het volk van Israël, als aanvulling op het verbond dat hij bij de Horeb met hen gesloten had.)

De gelovigen zijn echter geen kinderen van Israël, maar kinderen van Abraham. (Galaten 3, 7: U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.)

Abraham was de vader van vele volken, waaronder inderdaad Israël. (Genesis 17, 5:

Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.)

Het idee dat de gelovigen kinderen van Abraham worden genoemd, betekent dus niet dat zij ook kinderen van Israël zijn. Het wordt ook nergens in de Bijbel genoemd dat de gelovigen een onderdeel van Israël zullen worden, alleen dat zij zullen delen in de zegen van Abraham. Abraham was zelf geen deel van het volk Israël, Israël was slechts één van de vele volken waar Abraham de vader van is. Het feit dat de gelovigen kinderen van Abraham zijn, betekent dus niet dat wij kinderen van Israël zijn. Het verbond dat God sloot met het volk Israël, sloot Hij alleen met het volk Israël en niet met de andere volken. Dit zie je ook voortdurend in de Tenach naar voren komen. Het is steeds het volk Israël tegen wie God spreekt, je krijgt maar heel af en toe het idee dat God ook de andere volken belangrijk vindt en je krijgt al helemaal nooit het idee dat God vindt dat die andere volken zich aan dezelfde regels moeten houden als Israël. Er is hierin dus geen reden waarom God de sabbat op zou leggen aan de heidenen of de gelovigen.

Verder haal je de tekst aan dat de gelovigen zullen leren in de synagoges. Dat lijkt me enigszins logisch, want de Joden waren nog steeds het volk dat de meeste kennis van God had ontvangen. Hoe je uit die tekst afleidt dat de nieuwe gelovigen daarom ook de sabbat moeten houden en bepaalde andere regels weer niet of sommigen weer wel, is mij compleet een raadsel. Wanneer ik zeg dat het goed is om naar een gereformeerde kerk te gaan om daar meer over God te leren, bedoel ik bijvoorbeeld niet dat je God alleen maar mag aanbidden met orgel oid. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat men in die gereformeerde kerk veel van God weet, waar nieuwe gelovigen iets van kunnen leren.

Vrijwel alle christenen zijn het erover eens dat de sabbat niet een harde regel is voor de kerk, hetzelfde geldt voor vrijwel alle Joden. De enige uitzondering is een klein groepje Messiaanse Joden en Christenen. Hoeveel zouden er daarvan zijn in de wereld? De Jehovah's Getuigen zijn in ieder geval al heel wat groter. Natuurlijk vertellen aantallen niet perse de waarheid. Maar het is nogal aanmatigend om te beweren dat alleen jouw kleine groepje het zegel heeft ontvangen van God en dat de rest dus het zegel van het beest draagt.

Wat het zegel van het beest betreft. Je noemt dat het religieuze beest, de tijden en feesten zou veranderen. Vervolgens noem je alleen de sabbat als belangrijke teken. Waarom vat je daar dan niet ook alle andere Joodse feesten onder, zoals de maanfeesten?

Vervolgens durf je niet de consequentie van je stelling onder ogen te zien. Openbaring lijkt redelijk duidelijk te stellen dat het niet goed afloopt met de mensen die het teken van het beest dragen. Maar jij weet nog niet zo goed hoe God hen allemaal behandelen zal. Durf dan ook eerlijk te zijn en zeg dan dat de toorn van God zal neerdalen op alle mensen die niet de sabbat als rustdag kennen. Anders is je stelling toch compleet betekenisloos?

Ten eerste zou ik willen opmerken dat de Tien Geboden de basiswetten zijn vanaf het begin van Gods schepping (systeem) en dus niet ontstonden op de Sinaï maar daar enkel ter herinnering werden gegeven .

Ook vooraleer er maar één Jood bestond mocht men noch stelen noch vloeken en was ook het vierde gebod van kracht want God had de zevende dag apart geplaatst ( gezegend en geheiligd zie Genesis 2:3)

Toen het Joodse volk geroepen werd om als het volk van God te functioneren werden aan hen dan ook bepaalde voordelen geschonken maar ook erbij strikte voorwaarden opgelegd ( de Mozaïsche voorschriften)

Het boek openbaring is gegeven aan Johannes en bespreekt profetisch hetgeen “weldra geschieden moet “

Het handelt dus hoofzakelijk op het gebeuren NA de tijd van de Joodse natie als volk van God en dus NA de tijd waarbij de Mozaïsche voorschriften golden omdat “de wijngaard “van hen was afgenomen.

Maar dit betekent niet dat de Basiswetten die vóór de tijd van de Joodse natie al bestonden niet meer verder van toepassing bleven.

Het gaat dus niet op om steeds maar te verwijzen naar bepaalde Voorschriften die gegeven werden aan de Joden en deze gelijk te stellen aan de wetten gegeven in de Tien Basisgeboden.

Wat nu de consequenties betreft

Welnu zoals ik reeds in een van mijn vorige antwoorden aanstipte , deze zijn te vinden in de besproken hoofdstukken van openbaring 13 en 14 .

En het houdt in dat zij die de Tien Basisgeboden Gods en het geloof van christus niet bewaren en bewaken onder de toorn van God zullen vallen en uiteindelijk vernietigd worden.

Hoe het allemaal in detail zal verlopen wordt niet gegeven , want dit is nooit het geval wanneer profetieën worden gegeven. Maar toch kan steeds een rode draad of de hooflijnen onderscheiden worden en in Openb 13-14 betreft het hen die het merkteken van het beest bezitten.

Dat er nog een en ander moet gebeuren vooraleer de uiteindelijke beslissing zal vallen blijkt dan ook uit de volgende hoofstukken . God is een God van liefde en wil niet dat mensen verloren gaan, dus zal hij nog zoveel als mogelijk duidelijkheid scheppen en de mensen de kans geven zich te bekeren.

Maar uiteindelijk zal toch gebeuren wat is voorzegt en zullen , nadat door God meerdere kansen is gegeven, allen die het merkteken van het beest blijven behouden en het merkteken van het vierde gebod verwerpen en hen vervolgen die het wel onderhouden, vernietigd worden bij de terugkomst van Christus

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kort samengevat volgens de leer van de Zevendedagsadventisten gaat iedereen die de sabbat niet houdt naar de hel. Volgens mij staat er iets in Handelingen over wetten die niet voor de heidenen gelden. En ook verderop in het NT staat er iets over judaisten die hun medegelovigen zware lasten opleggen ter eigen glorie. Maar gelukkig zijn ZDA niet de enige die zichzelf als de exclusief en enige christenen beschouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kort samengevat volgens de leer van de Zevendedagsadventisten gaat iedereen die de sabbat niet houdt naar de hel. Volgens mij staat er iets in Handelingen over wetten die niet voor de heidenen gelden. En ook verderop in het NT staat er iets over judaisten die hun medegelovigen zware lasten opleggen ter eigen glorie. Maar gelukkig zijn ZDA niet de enige die zichzelf als de exclusief en enige christenen beschouwen.

Dus alleen joden gaan naar de hel die de sabbat niet houden?

Wat is dan het voordeel nog van Jood zijn beste dingo?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom moet er een voordeel zijn voor het jood zijn?

Waarom moet het een nadeel zijn? Zie Romeinen 3,1.

Zij hebben Jezus niet aangenomen.

Wie zij? Er zijn joden die Hem wel en die Hem niet aan hebben genomen, netzoals bij heidenen. Waarom zouden de joden die Hem aan hebben genomen de sabbat en spijswetten moeten houden en de heidenen niet? De tussenmuur is weggebroken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ten eerste zou ik willen opmerken dat de Tien Geboden de basiswetten zijn vanaf het begin van Gods schepping (systeem) en dus niet ontstonden op de Sinaï maar daar enkel ter herinnering werden gegeven .

Ook vooraleer er maar één Jood bestond mocht men noch stelen noch vloeken en was ook het vierde gebod van kracht want God had de zevende dag apart geplaatst ( gezegend en geheiligd zie Genesis 2:3)

Toen het Joodse volk geroepen werd om als het volk van God te functioneren werden aan hen dan ook bepaalde voordelen geschonken maar ook erbij strikte voorwaarden opgelegd ( de Mozaïsche voorschriften)

Het boek openbaring is gegeven aan Johannes en bespreekt profetisch hetgeen “weldra geschieden moet “

Het handelt dus hoofzakelijk op het gebeuren NA de tijd van de Joodse natie als volk van God en dus NA de tijd waarbij de Mozaïsche voorschriften golden omdat “de wijngaard “van hen was afgenomen.

Maar dit betekent niet dat de Basiswetten die vóór de tijd van de Joodse natie al bestonden niet meer verder van toepassing bleven.

Het gaat dus niet op om steeds maar te verwijzen naar bepaalde Voorschriften die gegeven werden aan de Joden en deze gelijk te stellen aan de wetten gegeven in de Tien Basisgeboden.

Je noemt als argument dat de 10 geboden bepaalde basiswetten zouden zijn, die altijd al gegolden hebben. Dat is echter geen argument, dat is een stelling die je nog zult moeten onderbouwen. De enige referentie aan de sabbat, voor de Horeb, is wanneer God rust op de zevende dag. Vind je het niet vreemd dat God het geen enkele keer nodig vind om de basiswetten te noemen in heel de periode voor Mozes? Als Adam uit de Hof van Eden wordt gezet, wordt er niks gezegd over 10 basiswetten, als God een verbond sluit met Noach wordt er ook niets gezegd over 10 basiswetten. Over deze 10 geboden lezen we echt pas voor het eerst wanneer Mozes op de berg is bij God om de regels te ontvangen voor het verbond dat God met Israël wil sluiten.

Wat nu de consequenties betreft

Welnu zoals ik reeds in een van mijn vorige antwoorden aanstipte , deze zijn te vinden in de besproken hoofdstukken van openbaring 13 en 14 .

En het houdt in dat zij die de Tien Basisgeboden Gods en het geloof van christus niet bewaren en bewaken onder de toorn van God zullen vallen en uiteindelijk vernietigd worden.

Hoe het allemaal in detail zal verlopen wordt niet gegeven , want dit is nooit het geval wanneer profetieën worden gegeven. Maar toch kan steeds een rode draad of de hooflijnen onderscheiden worden en in Openb 13-14 betreft het hen die het merkteken van het beest bezitten.

Dat er nog een en ander moet gebeuren vooraleer de uiteindelijke beslissing zal vallen blijkt dan ook uit de volgende hoofstukken . God is een God van liefde en wil niet dat mensen verloren gaan, dus zal hij nog zoveel als mogelijk duidelijkheid scheppen en de mensen de kans geven zich te bekeren.

Maar uiteindelijk zal toch gebeuren wat is voorzegt en zullen , nadat door God meerdere kansen is gegeven, allen die het merkteken van het beest blijven behouden en het merkteken van het vierde gebod verwerpen en hen vervolgen die het wel onderhouden, vernietigd worden bij de terugkomst van Christus

Deze keer ben je al wat consequenter. :) Interessant blijft wel dat je beter Jood dan Christen kunt zijn volgens deze redenatie. Want je hebt de sabbat meer nodig dan Jezus zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom moet het een nadeel zijn? Zie Romeinen 3,1.

Zij hebben Jezus niet aangenomen.

Wie zij? Er zijn joden die Hem wel en die Hem niet aan hebben genomen, netzoals bij heidenen.

Klopt. Maar met 50.000 a 150.000 mensen is dit zo'n minimale groepering dat ik die als ik spreek over jodendom maar buiten beschouwing laat. Als ik over het katholicisme praat laat ik groeperingen als het sedisvacantisme ook buiten beschouwing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kort samengevat volgens de leer van de Zevendedagsadventisten gaat iedereen die de sabbat niet houdt naar de hel. Volgens mij staat er iets in Handelingen over wetten die niet voor de heidenen gelden. En ook verderop in het NT staat er iets over judaisten die hun medegelovigen zware lasten opleggen ter eigen glorie. Maar gelukkig zijn ZDA niet de enige die zichzelf als de exclusief en enige christenen beschouwen.

Dus alleen joden gaan naar de hel die de sabbat niet houden?

Wat is dan het voordeel nog van Jood zijn beste dingo?

Joden die graag Jood onder de niet-messiaanse Joden wil zijn, zal zich aan de sabbat moeten houden en zich ook moeten laten besnijden. Voor christenen geldt dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek, tussen vrije en slaaf, tussen man of vrouw. In die zin heeft een messiaanse Jood geen voordeel van zijn Jood-zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De tussenmuur is weggebroken.

Zeer zeker en hoe opmerkelijk dat niet iedereen dat ziet toch? Denk hier eens lang en diep over na (en dat bedoel ik niet sarcastisch, want ik bid het je) : waarom is er geen gebed bij machte iedereen de ogen te openen?

Komt nog, geen eenheid, daarom zien ook heel veel niet dat God een is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid