Spring naar bijdragen

Adam en Eva hebben nooit bestaan?


Aanbevolen berichten

Gast Anon_phpbb

Dat niet gelovige mensen het bestaan van Adam en Eva in twijfel trekken is nog te begrijpen.

Maar, als een kardinaal dit openlijk doet, dan wordt het toch een beetje een ander verhaal.

Dit gebeurde in een interview op de Australische televisie door de Rooms Katholieke priester George Pell. Hij verscheen in dit programma samen met een beroemde evolutietheorie-aanhanger, bioloog en atheist Professor Richard Dawkings.

Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

Pell kwam tot deze conclusie nadat hij in het programma was ondervraagd over de evolutie. Volgens de kardinaal was het onmogelijk om precies te bepalen wanneer de eerste mensen op aarde waren gekomen.

De vraag die nu bij veel mensen zal opkomen is: "Als dit al niet waar is, wat kan iemand dan verder nog geloven in de bijbel?".

De bijbel en de evolutie staan in directe tegenstelling. Als je accepteert dat Adam en Eva de eerste door God geschapen mensen waren, dan kun je niet geloven in een evolutietheorie.

De uitspraak van de kardinaal zal ongetwijfeld een klap in het gezicht zijn voor veel Christenen.

Dat er ook nog een derde mogelijkheid is, namelijk de interventie door buitenaardsen en de kunstmatige creatie van de mens, zullen we hier voor nu maar even buiten beschouwing laten.

http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/ne ... dnt-exist/

http://www.niburu.co/index.php?option=c ... &Itemid=23

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

helemaal mee eens.

een mythe wil ons iets duidelijk maken en ons iets leren.

er zijn wereldwijd wel ca.100 scheppingsmythes [elke cultuur had er wel een] en dat doet niets af aan het geloven in God.

tenslotte is er niemand bij geweest.

------

Mythe (Grieks: mythos; μυθος) betekende oorspronkelijk in het Grieks gesproken woord, verhaal. De betekenis is afhankelijk van de context:

* In de tijd van Homerus kreeg het woord mythe de betekenis die als hoofdbetekenis moet worden gezien: heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst.

* Vanaf het einde van de 19e eeuw wordt het begrip mythe gehanteerd binnen wetenschappen als de psychologie, culturele antropologie en de historische sociologie in een andere betekenis: een verhaal met een louterende werking dat een diepe waarheid over het menselijk bestaan uitdrukt, bijvoorbeeld door uitbeelding te geven aan een archetype.

* Het woord mythe wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak ten onrechte verstaan als ​fictie, iets dat nooit gebeurd is, een verzonnen verhaal. Een mythe wordt echter vaak opgevat als een zinrijk, betekenisvol en zelfs rëeel verhaal, al bevat de vertelling vele elementen die niet rëeel zijn in letterlijke of historische zin. In dit verband zei Mircea Eliade, een godsdiensthistoricus, hierover ooit: "Myths tell only of that which really happened."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

helemaal mee eens.

een mythe wil ons iets duidelijk maken en ons iets leren.

er zijn wereldwijd wel ca.100 scheppingsmythes [elke cultuur had er wel een] en dat doet niets af aan het geloven in God.

tenslotte is er niemand bij geweest.

------

Mythe (Grieks: mythos; μυθος) betekende oorspronkelijk in het Grieks gesproken woord, verhaal. De betekenis is afhankelijk van de context:

* In de tijd van Homerus kreeg het woord mythe de betekenis die als hoofdbetekenis moet worden gezien: heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst.

* Vanaf het einde van de 19e eeuw wordt het begrip mythe gehanteerd binnen wetenschappen als de psychologie, culturele antropologie en de historische sociologie in een andere betekenis: een verhaal met een louterende werking dat een diepe waarheid over het menselijk bestaan uitdrukt, bijvoorbeeld door uitbeelding te geven aan een archetype.

* Het woord mythe wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak ten onrechte verstaan als ​fictie, iets dat nooit gebeurd is, een verzonnen verhaal. Een mythe wordt echter vaak opgevat als een zinrijk, betekenisvol en zelfs rëeel verhaal, al bevat de vertelling vele elementen die niet rëeel zijn in letterlijke of historische zin. In dit verband zei Mircea Eliade, een godsdiensthistoricus, hierover ooit: "Myths tell only of that which really happened."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe

De vraag die nu bij veel mensen zal opkomen is: "Als dit al niet waar is, wat kan iemand dan verder nog geloven in de bijbel?".

de bijbel is een geloofsboek, geen letterlijke weergave van historische gebeurtenissen

De bijbel en de evolutie staan in directe tegenstelling. Als je accepteert dat Adam en Eva de eerste door God geschapen mensen waren, dan kun je niet geloven in een evolutietheorie.

als je alles puur letterlijk leest is dat inderdaad moeilijk.

als je het op een andere manier leest sluit de evolutie-theorie God niet uit.

evolutie is sowieso bewezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maran,

heb ik het goed begrepen dat je dan ook van mening bent dat Jezus niet echt heeft bestaan, maar dat hij maar een mythische figuur was? Wat is dan waar in de bijbel volgens jou? Wie heeft de aanzet tot het schrijven van de bijbel dan gegeven?

dit topic gaat over Adam en Eva, niet over Jezus.

bij Adam en Eva [het scheppingsverhaal] is geen mens aanwezig geweest, dit in tegenstelling tot Jezus. [alhoewel daar ook verschillende visies op zijn, maar daar gaat het hier niet over]

het zijn ideeën van mensen over het ontstaan van de mens in die tijd, aangepast aan de cultuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

Inderdaad, net als het Scheppingsverhaal, Noach, Jacob en z'n 12 zonen, Mozes en de Exodus, en de verovering van het beloofde land door het volk Israel.

Er is geen enkel overtuigend bewijs voor deze verhalen, maar ze laten op een fraaie manier zien (nouja, behalve dat laatste) hoe het volk van Israel ontstond en aan haar land kwam.

Er zal een goede reden zijn dat een groot deel van dit verhaal in Egypte speelt, daar het een zeer machtig land was (en in de buurt), maar de Egyptenaren zelf waren geletterd, en hielden hun geschiedenis goed bij. Er is geen enkele aanwijzing voor een groot Hebreeuws volk dat als slaaf werkzaam was, of de figuren Jozef en Mozes, die volgens de Bijbel hoge en cruciale posities innamen.

Dat doet natuurlijk niets af aan de kwalitiet van de verhalen, want die is dik in orde.

De vraag die nu bij veel mensen zal opkomen is: "Als dit al niet waar is, wat kan iemand dan verder nog geloven in de bijbel?".

Dat mag iedereen zelf bepalen. Als je denkt dat Genesis een geldig historisch document is, en bvb het bestaan van Adam of Noach dus bewezen is, ga gerust je gang.

Bedenk alleen wel dat er ook een hele hoop tegenargumenten zijn.

De bijbel en de evolutie staan in directe tegenstelling. Als je accepteert dat Adam en Eva de eerste door God geschapen mensen waren, dan kun je niet geloven in een evolutietheorie.

Nou, niet de Bijbel en evolutie. Dat gaat wel heel ver. Maar wel als je gelooft dat Adam letterlijk uit stof onstond en de enige mens op Aarde was op dat moment.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Iedereen die dacht dat bijbelse verhalen op Hebreeuwse teksten gebaseerd zijn moet zijn kennis updaten, want ze zijn op Soemerische kleitabletten gebaseerd.

http://wetenschap.infonu.nl/ruimtevaart ... etten.html

De Annunaki hebben de mens gecreëerd, de mens was bedoeld als 'werkvolk' en stond ten dienste van de Annunaki. Het is de Annunaki volgens Stanford (en ook andere publicisten over dit onderwerp) niet gelukt de mens dom te houden. De mens (die een kruising zou zijn tussen een mannelijke aap en een vrouwelijke Annunaki) heeft kennis verworven. In de Bijbel kennen we dit verhaal als het verhaal van Adam en Eva die eten van de boom van kennis. De slang die voorkomt in het bijbelse verhaal zou de God Enki zijn, die de mens de kennis deed verwerven. Door het verwerven van kennis ging de mens te zeer op Annunaki lijken, waarna ze niet meer nuttig was als werkvolk en uit het paradijs (de tuin van Eden, waar de Annunaki leefden) verdreven werd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

De geschiedenis van de Sumerische mythologie gaat verder met de beschrijving hoe de bewoners van deze 12e planeet, Nibiru zich zo'n 432.000 jaar geleden als kolonisten hier op Aarde vestigden voor het delven van de grondstoffen. Uiteraard duidt dit erop dat ze technologisch ver ontwikkeld waren, aan ruimtevaart deden en zo blijkt later ook genetische kennis bezaten. Deze (buitenaardsen/alien) kolonisten werden de Anunnaki/Nefilim genoemd. De eerste groep werd belast met het opzetten van de noodzakelijke voorzieningen voor de manschappen die volgden. Als voornaamste rede wordt genoemd het delven van goud wat op moleculair of stof niveau verstrooid werd in de atmosfeer van Niburi om een soort van gouden schild om de planeet te maken mogelijk om de atmosfeer te behouden of om andere klimatolosische veranderingen op Nibiru tegen te gaan of om schadelijke straling van de zon tegen te gaan. Mogelijk dat Nibiru ook over een eigen interne warmtebron bezit.

Je moet je voorstellen dan het werken voor een ras, afkomstig van een andere planeet waar andere condities zijn, een andere klimaat en totaal andere voorwaarden, bijzonder zwaar was. De Goden moesten dus aanvankelijk eerst zelf de grondstoffen delven. Dit resulteerde uiteindelijk in een opstand/staking onder Anunnaki mijnwerkers met het verzoek aan hun leiders voor een oplossing voor dit probleem (ook wel de opstand van de pikhouweel genoemd door Sitchin). De oplsssing werd gevonden in het creeren van een slavenras van werkers door het upgraden van het DNA van de aapmens tot een wezen wat bevelen kon opvolgen en het zware werkt kon doen. Zo gezegd zo gedaan. Enki ging met toestemming van zijn vader Anu in zijn laboratorium in Afrika aan de slag en combineerde het Goden DNA met dat van de bestaande aapachtige Homo Erectus en creerde zo de Adapa (modelmens) (in de bijbel genoemd de Adam wat in eerste instantie een verzamelnaam is). Een slap aftreksel van dit verhaal is nog terug te vinden in de bijbel waar de Goden zeggen laat ons mensen maken naar ons beel en ons gelijkenis, man en vrouw schiep hij hun. Aanvankelijk werden deze mensen zo gemaakt dat ze zich niet konden voorplanten en werd er gebruik gemaakt van Moedergodingen (kunstmatige insiminatie) maar Enki perfectioneerde uitiendelijk de Adam zodat hij zich zelfstandig kon gaan voorplanten.

http://projectstargate.deds.nl/index.ph ... riasitchin

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

Inderdaad, net als het Scheppingsverhaal, Noach, Jacob en z'n 12 zonen, Mozes en de Exodus, en de verovering van het beloofde land door het volk Israel.

Er is geen enkel overtuigend bewijs voor deze verhalen, maar ze laten op een fraaie manier zien (nouja, behalve dat laatste) hoe het volk van Israel ontstond en aan haar land kwam.'

Oh ja er is wetenschappelijk bewijs dat de ark van Noah daadwerkelijk heeft bestaan. Men heeft zelf de plaats gespot waar deze ark zich bevond.

Als je Adam en Eva niet als uitgangspunt neemt, hoe verklaar je dan dat de erfzonde op aarde is gekomen? Voor je informatie de komst van Jezus is aan deze erfzonde verbonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

BlueMountainSky schreef:

Oh ja er is wetenschappelijk bewijs dat de ark van Noah daadwerkelijk heeft bestaan. Men heeft zelf de plaats gespot waar deze ark zich bevond.

er is nog nooit wetenschappelijk bewijs gevonden voor de Ark.

bij het laatste onderzoek hadden de christelijke 'wetenschappers' zelf de stukken oud hout er neergelegd.

allemaal al ontmaskerd.

Als je Adam en Eva niet als uitgangspunt neemt, hoe verklaar je dan dat de erfzonde op aarde is gekomen? Voor je informatie de komst van Jezus is aan deze erfzonde verbonden.

de leer van de erfzonde is ook niet bijbels, maar uitgevonden door Augustinus, die zelf een losbandig leven had geleid [seks met mannen en vrouwen]; daar van walgde en een totale ommekeer onderging.[te vergelijken met een ex-roker]

en dat oplegde aan het christendom als leer; m.a.w. de mens is door en door zondig.

het Jodendom bv. [OT] kent de leer van de erfzonde niet: ieder mens wordt onschuldig geboren.

het woord "erfzonde"

komt dan ook nergens in de bijbel voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij geboorte is elke mens onschuldig, maar zodra een persoon de leeftijd des onderscheids (7 jaar) heeft bereikt (en dus kan belsissen om goed of kwaad te doen) komt de zonde binnen. Ook is het zo dat er geen mens is op wereld die vrij is van zonden. Is dit bij de Joden anders misschien?

Ark van Noah:

http://news.nationalgeographic.com/news ... n-culture/

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bij geboorte is elke mens onschuldig, maar zodra een persoon de leeftijd des onderscheids (7 jaar) heeft bereikt (en dus kan belsissen om goed of kwaad te doen) komt de zonde binnen. Ook is het zo dat er geen mens is op wereld die vrij is van zonden. Is dit bij de Joden anders misschien?

dat leert het christendom niet, dat elke mens bij de geboorte onschuldig is en pas vanaf 7 jaar de zonde binnenkomt [waar staat dat?}

het christendom leert dat de mens in zonde geboren wordt, vandaar de leer van de erfzonde.

de Joden kennen geen verzoeningsleer; die bidden rechtstreeks tot God voor vergeving van 'zonden'

Ark van Noah:

http://news.nationalgeographic.com/news ... n-culture/

ik heb er ook eentje.

http://www.thestar.com/news/world/artic ... -noah-s-ar

als de Ark werkelijk gevonden zou zijn zou dat wereldnieuws zijn.

ik heb er nog nog niets van vernomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat niet gelovige mensen het bestaan van Adam en Eva in twijfel trekken is nog te begrijpen.

Maar, als een kardinaal dit openlijk doet, dan wordt het toch een beetje een ander verhaal.

Van die kardinaal vind ik het eerlijk gezegd ook prima te begrijpen.

Dit gebeurde in een interview op de Australische televisie door de Rooms Katholieke priester George Pell. Hij verscheen in dit programma samen met een beroemde evolutietheorie-aanhanger, bioloog en atheist Professor Richard Dawkings.

Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

Pell kwam tot deze conclusie nadat hij in het programma was ondervraagd over de evolutie. Volgens de kardinaal was het onmogelijk om precies te bepalen wanneer de eerste mensen op aarde waren gekomen.

Goede zet van de kardinaal. Dawkins vind ik namelijk te snel creationisme en christendom op één hoop gooien. Het christendom ontkrachten is toch wel een stuk moeilijker. ;)

De vraag die nu bij veel mensen zal opkomen is: "Als dit al niet waar is, wat kan iemand dan verder nog geloven in de bijbel?".

Dan zou ik zeggen dat die kardinaal helemaal niet zegt dat het niet waar is, maar slechts stelt dat het historisch niet letterlijk genomen moet worden.

En die vraag kun je je idd stellen, wat moet je verder nog geloven in de bijbel. Bijvoorbeeld, heeft de verloren zoon wel letterlijk bestaan, van welk land was de koning die een feestmaal hield, moeten we uitkijken voor een gevaarlijke zeedraak uit openbaringen?

Geloven dat alles wel letterlijk en historisch is, is wel veilig maar dan wel een valse veiligheid. En het interessante is: niemand neemt alles letterlijk.

Nog opmerkelijker, soms lijkt het wel m.i. dat je maar alles van de christelijke leer mag herinterpreteren naar je eigen mening, maar owee als je aan de letterlijke lezing van een Bijbelpassage komt . Alsof de vorm belangrijker is dan de inhoud.

De bijbel en de evolutie staan in directe tegenstelling. Als je accepteert dat Adam en Eva de eerste door God geschapen mensen waren, dan kun je niet geloven in een evolutietheorie.

En als je de evolutie een goede wetenschappelijke verklaring vindt voor het ontstaan van soorten, inclusief de mens, kun je nog prima in de bijbel geloven.

De uitspraak van de kardinaal zal ongetwijfeld een klap in het gezicht zijn voor veel Christenen.

Dan is het goed dat die vele mensen wakker geschud worden door die klap.

Zie het niet als een klap maar als een pedagogische tik. ;)

Niet zozeer dat nu die kardinaal dat zegt iedereen dat moet geloven. Maar, wel dat er christenen zijn die dit bijbel boek anders interpreteren. Dat je dus ook als je die wetenschappelijke theorieën erkent, je christen kunt zijn.

En het maakt het ook wel interessant dat het niet iemand van een liberaal genootschap dit zegt, maar een hooggeplaatste kerkelijk leider van een kerk waarvan ‘de wereld’ juist vindt dat het ouderwets, conservatief en niet met z’n tijd meegaat. Ook interessant dat je zijn visie ook tegen komt bij andere orthodoxe christenen in de academische wereld.

Nogmaals, niet om te zeggen dat de kardinaal wel of geen gelijk zou hebben, maar wel om te zeggen dat die klap in het gezicht dan wellicht wel zou nuttig is: het is allang een bestaande visie die niet enkel is voorbehouden aan vrijzinnige christenen, maar ook onder orthodoxe christenen leeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Moet de wederkomst van Christus dan ook niet letterlijk worden genomen?

Dit aanvaarden zou betekenen dat wij Christenen op ons gemak zijn en ons dus niets moeten aantrekken van wat in de bijbel geleerd wordt. We moeten niet veranderen en dus geen schrik hebben voor jezus' komst want deze is niet letterlijk te nemen. In dergelijke veronderstelling, waarom zijn mensen dan eigenlijk nog Christen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Moet de wederkomst van Christus dan ook niet letterlijk worden genomen?

Of wat te denken van de draak die uit de zee komt met al die koppen. Moeten we dat nog wel letterlijk nemen?

Dit aanvaarden zou betekenen dat wij Christenen op ons gemak zijn

Aan je reactie te zien voel jij je er juist niet door op je gemak. Zou het niet andersom zijn, dat door het maar letterlijk te willen nemen je zo op je gemak bent?

Vanwaar opeens de wederkomst erbij halen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dan zou ik zeggen dat die kardinaal helemaal niet zegt dat het niet waar is, maar slechts stelt dat het historisch niet letterlijk genomen moet worden.

En die vraag kun je je idd stellen, wat moet je verder nog geloven in de bijbel. Bijvoorbeeld, heeft de verloren zoon wel letterlijk bestaan, van welk land was de koning die een feestmaal hield, moeten we uitkijken voor een gevaarlijke zeedraak uit openbaringen?

Nou ben je appels met peren aan het vergelijken, want de verhalen van de verloren zoon en de koning die het feestmaal hield, zijn gelijkenissen. Verhalen die Jezus vertelt. Dus daarvan staat al vast dat dat niet echt gebeurd is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nou ben je appels met peren aan het vergelijken, want de verhalen van de verloren zoon en de koning die het feestmaal hield, zijn gelijkenissen. Verhalen die Jezus vertelt. Dus daarvan staat al vast dat dat niet echt gebeurd is.

Omdat bij die gelijkenis het net wat meer aanvaard is dat het niet echt gebeurde verhalen zijn. Kennelijk is of het echt of niet echt gebeurd is niet relevant voor de betekenis van die gelijkenissen.

Die gelijkenissen hebben nog steeds hun boodschap. Sterker nog, ze zijn waar, zelfs al zijn ze niet letterlijk gebeurd.

Het was een reactie op de vraag:

De vraag die nu bij veel mensen zal opkomen is: "Als dit al niet waar is, wat kan iemand dan verder nog geloven in de bijbel?".

Verhalen kunnen dus ook waar zijn, zonder dat ze letterlijk historisch hebben plaats gevonden. Als het hele geloof staat of valt bij je eigen interpretatie van het literair genre van een bijbelboek, dan lijkt me dat knap riskant.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb
Van welke vage sekte ben jij lid?

Ik volg het Raelisme.

http://nl.rael.org/message

Het Christendom is begonnen als sekte.

Geschiedenis christelijke kerk

Het christendom is een van oorsprong joodse sekte, die Jezus van Nazareth aanvaarde als de lang voorspelde en beloofde Messias of Christus. Na zijn dood hebben volgelingen zich verenigd en zijn tegenwoordigheid ervaren. Een aantal van hen hebben hem ‘herrezen’ gezien. Zij kregen op het Pinksterfeest de Geest. Dat was het begin van de ontwikkeling van het christendom.

Rome werd het machtscentrum van de christenheid. De bisschop van Rome - als opvolger van de apostel Petrus - werd de wettige vertegenwoordiger van Christus op aarde. Deze bisschop verwierf zich de titel van Paus en kreeg de opperste leiding in de kerk.

http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pab ... tendom.htm

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb
Dat niet gelovige mensen het bestaan van Adam en Eva in twijfel trekken is nog te begrijpen.

Maar, als een kardinaal dit openlijk doet, dan wordt het toch een beetje een ander verhaal.

Dit gebeurde in een interview op de Australische televisie door de Rooms Katholieke priester George Pell. Hij verscheen in dit programma samen met een beroemde evolutietheorie-aanhanger, bioloog en atheist Professor Richard Dawkings.

Volgens Pell was het bestaan van Adam en Eva niet gebaseerd op wetenschap, maar was het een mythe. Deze myhte zou in de bijbel zijn opgenomen om te illustreren hoe het goed en kwaad in de wereld waren gekomen. Het is een religieus verhaal, verteld voor dito doeleinden.

Pell kwam tot deze conclusie nadat hij in het programma was ondervraagd over de evolutie. Volgens de kardinaal was het onmogelijk om precies te bepalen wanneer de eerste mensen op aarde waren gekomen.

De bijbel en de evolutie staan in directe tegenstelling. Als je accepteert dat Adam en Eva de eerste door God geschapen mensen waren, dan kun je niet geloven in een evolutietheorie.

Sowieso kunnen Adam en Eva niet de eerste door God geschapen mensen zijn. Toen Kaïn werd vervloekt door God was om te dolen en dwalen vreesde hij dat iedereen die hem tegemoet kwam, hem kon doden (Gen 4:14). Met het woord "iedereen" lijkt het me duidelijk dat er toen dus al meer mensen waren dan het gezinnetje van Adam & Eva.

Toen Kaïn zich vestigde in Nod had hij ineens gemeenschap met een vrouw (Gen 4:17). Waar kwam deze vrouw vandaan?

Het lijkt me aannemelijker dat Adam en Eva de eerste mensen van het volk van Israël zijn of in ieder daarvoor symbool staan.

Immers, het hele Oude Testament draait om Gods verbond met Israël en is het oorspronkelijk ook nog joods.

Het verhaal zou best mythisch kunnen zijn, zoals Pell zegt. Een verhaal om aan te tonen waar goed en kwaad vandaan komen.

Jezus sprak ook dikwijls in parabels om bepaalde geestelijke waarheden uit te leggen aan de mensen en je komt vaker deze stijlfiguren tegen in het Oude Testament, dus kan me voorstellen dat je het verhaal van Adam en Eva ook als zodanig interpreteert. Dat maakt het verhaal niet onwaar, want het bevat nog steeds een waarheid, maar het hoeft niet historisch waar te zijn.

De Bijbel is geen wetenschappelijk boek, er staan geen uitgebreide formules in van hoe en wanneer God ál het leven tot in detail heeft geschapen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid