Spring naar bijdragen

Ongeregeldheden Egypte


Aanbevolen berichten

Quote:

Ik ben ook wel erg benieuwd naar de invloed van deze revoluties op het land dat tussen Tunesië en Egypte in ligt: Libië. Ghadaffi voert daar ook al ja-ren een autoritair bewind.

Wat ik wel hoop dat deze omwentelingen de kracht van de democratie zullen versterken. Je ziet nu dat de basis van de opstanden (ook in Jordanië) er in ligt dat mensen ontevreden zijn over hun leefomstandigheden. Waar de mensen naar op zoek zijn is niet 'gelijkheid' of (godsdienst-)vrijheid, maar bestaanszekerheid. Juist de reden dat autoritaire regimes kunnen blijven bestaan is dat ze - naast het geweldsmonopolie in handen te hebben - ook een zekere mate van bestaanszekerheid bieden; je weet waar je aan toe bent. Wat dat betreft ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren.

Wat ook een (zeer) interessante ontwikkeling is is het gebruik van internet/sociale media. Daar moest ik even aan denken in het geval van Libië. Ik kan me bijv. voorstellen dat de Libische regering het nieuws uit de buurlanden het liefst stilhoudt of op eigen manier weergeeft. Juist via de nieuwe sociale media zag je dat mensen buiten de officiële kanalen om zich konden organiseren. De gevolgen van die mogelijkheden zijn dus niet te onderschatten.

Ik begreep dat de bevolking van Libië rijker is dan de buurlanden vanwege olie-inkomsten en dat daardoor de bevolking niet zo wanhopig is en minder snel het regime zou willen omgooien.

(Ik heb ook eens begrepen dat Egypte heel rijk zou kunnen zijn door olie-inkomsten, maar dat regime houdt alle macht en rijkdom voor zichzelf en laat de bevolking straatarm zijn.)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 79
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Mubarak is losgeslagen en doet niet mee met het plannetje van de VS waardoor de hele boel escaleert. Ik denk dat ook Israël Mubarak overeind probeert te houden omdat ze bang zijn voor een islamistische staat. Juist hierdoor worden de islamisten uiteindelijk in de kaart gespeeld. Want als de situatie tot een burgeroorlog zou escaleren zijn de islamisten de enige partij die een echte spierbal kan maken tegen de regering.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ligt het trouwens aan mij, of is er bijna geen enkele rel door de bevolking gestart? Ik heb de indruk dat alle escalaties zijn begonnen met gewelddadig optreden van het leger en/of politie of is dat niet zo?

In Egypte deed het leger niet veel of niets, heb ik begrepen. Alleen gingen er ook voorstanders van de president de straat op.

Het leger is volgens mij voor het vertrek van Mubarak geweest sinds het begin van de opstand.


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Wat ik wel hoop dat deze omwentelingen de kracht van de democratie zullen versterken. Je ziet nu dat de basis van de opstanden (ook in Jordanië) er in ligt dat mensen ontevreden zijn over hun leefomstandigheden. Waar de mensen naar op zoek zijn is niet 'gelijkheid' of (godsdienst-)vrijheid, maar bestaanszekerheid. Juist de reden dat autoritaire regimes kunnen blijven bestaan is dat ze - naast het geweldsmonopolie in handen te hebben - ook een zekere mate van bestaanszekerheid bieden; je weet waar je aan toe bent. Wat dat betreft ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren.

In Iran zijn de mensen blij dat ze eindelijk een mobieltje en een auto hebben. De meeste mensen zitten daar waarschijnlijk niet te wachten op een revolutie. Natuurlijk, het zou prettig zijn om wat meer vrijheid te hebben, maar de prijs daarvoor is voor velen te hoog.

Is mijn idee en mijn ervaring.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik wil Mubarak graag weghebben, maar vanuit het gezichtspunt van Israël kan ik het me goed voorstellen dat dat land Mubarak graag wil houden. Aan hem hebben ze altijd een stabiele, 'neutrale' partner gehad.

Oh ik zeg niet dat ik Israël niet kan begrijpen hoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sommige zeggen dat de Bijbel het allemaal heeft voorspeld..

Op 7 Januari 2011 zou er het volgende gebeuren in Egypte naar aanleiding van de eerste vers..

Ezechiel 29

Profetie tegen Egypte

20 Op de zevende dag van de eerste maand in het elfde jaar richtte de HEER zich tot mij. Hij zei: 21 Mensenkind, ik zal de arm van de farao, de koning van Egypte, breken. Niemand zal die arm verbinden om hem te laten genezen, niemand legt om die arm een verband waardoor hij weer sterk genoeg wordt om het zwaard te hanteren. 22 Daarom, zegt God, de HEER: Ik zal optreden tegen de farao, de koning van Egypte; ik zal zijn armen breken, de gezonde en de gebroken arm, en ik zal hem het zwaard uit handen slaan. 23 Ik zal de Egyptenaren verdrijven naar verre landen en hen verspreiden onder vreemde volken. 24 Ik zal de armen van de koning van Babylonië sterk maken en hem mijn zwaard in handen geven, ik zal de armen van de farao breken en hij zal voor de ogen van de koning kermen als een dodelijk gewonde man. 25 De armen van de koning van Babylonië zal ik sterk maken, en de armen van de farao zullen slap langs zijn lichaam hangen. Als ik mijn zwaard in de hand van de koning van Babylonië leg en hij het daarna uitstrekt tegen Egypte, zal iedereen weten dat ik de HEER ben. 26 Ik zal de Egyptenaren naar verre landen verdrijven en hen onder vreemde volken verspreiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Blair is positief over 'moedige' Mubarak

Hosni Mubarak heeft nog niet de steun van al zijn internationale vrienden verloren. De Engelse oud-premier Tony Blair was in een interview met CNN opvallend positief over de Egyptische president.

Blair waarschuwt in het interview voor het gevolg van vrije verkiezingen. Die zouden volgens hem de Moslim Broederschap aan de macht kunnen helpen.

Vooral voor de wijze waarop Mubarak de vrede met Israël heeft weten te bewaren, had Blair lovende woorden. 'Hoe je over hem denkt hangt er vanaf of je echt met hem samen hebt gewerkt. Dat deed ik met hem gedurende het vredesproces in het Midden Oosten. Ik moet zeggen. Met betrekking tot dat onderwerp is hij bijzonder moedig', aldus Blair. Die er wel aan toevoegde dat 'het duidelijk is dat veel mensen in Egypte verandering wensen'.

Afgelopen weekeinde liet de huidige Britse premier Cameron nog weten dat Mubarak 'een vriend is van Groot-Brittannië.'

BRON: Volkskrant

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ezechiël 25,1-17

Profetie tegen de volken die Israël omringen

25

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 Mensenkind, richt je blik op de Ammonieten en profeteer tegen hen. 3 Zeg tegen de Ammonieten: Luister naar de woorden van God, de HEER! Dit zegt God, de HEER: Jullie hebben je vrolijk gemaakt toen mijn heiligdom werd ontwijd, toen het land van Israël werd verwoest en het volk van Juda in ballingschap ging. 4 Daarom zal ik jullie land in eigendom geven aan de stammen uit het oosten. Zij zullen er hun tenten opslaan en er hun woonplaats van maken; zij zullen jullie vruchten eten en je melk drinken. 5 Van Rabba maak ik een weideplaats voor hun kamelen, en hun schapen zullen zich op je land te ruste leggen. Zo zullen jullie weten dat ik de HEER ben.

6 Ook dit zegt God, de HEER: Jullie hebben je handen op elkaar geslagen en met je voeten gestampt en vol minachting gelachen over het lot van Israël. 7 Daarom zal ik mijn hand tegen jullie opheffen en je uitleveren aan vijandige volken. Ik zal jullie uit de kring van de volken verwijderen, jullie land zal niet langer bestaan. Ik zal jullie vernietigen; zo zullen jullie weten dat ik de HEER ben.?

8 Dit zegt God, de HEER: Moab heeft gezegd dat het volk van Juda niet anders is dan alle andere volken. 9 Daarom zal ik de steden op de berghellingen van Moab verwoesten, alle steden, tot de laatste toe. Ook de allermooiste zullen ten onder gaan: Bet-Hajjesimot, Baäl-Meon en Kirjataïm. 10 Net als Ammon zal ik Moab in eigendom geven aan de stammen uit het oosten. Geen volk zal zich de Ammonieten ooit nog herinneren. 11 Zo zal ik ook Moab straffen; ze zullen weten dat ik de HEER ben.

12 Dit zegt God, de HEER: Edom heeft zich op het volk van Juda gewroken en zo een zeer zware schuld op zich geladen. 13 Daarom, zegt God, de HEER, zal ik mijn hand tegen Edom opheffen. Ik zal er mens en dier uitroeien, ik zal het land verwoesten; van Teman tot Dedan zullen allen door het zwaard worden geveld. 14 Door Israël, mijn volk, zal ik mij op Edom wreken: Israël zal Edom treffen met mijn woede en mijn toorn, en zo zal Edom mijn wraak leren kennen spreekt God, de HEER.

15 Dit zegt God, de HEER: De Filistijnen zijn wraakzuchtig geweest, ze hebben zich vol minachting gewroken; gedreven door een eeuwigdurende haat hebben ze verwoestingen aangericht. 16 Daarom, zegt God, de HEER, zal ik mijn hand tegen de Filistijnen opheffen. Ik zal die Kretenzers uitroeien, en wie er van hen in de kustvlakte nog in leven is, richt ik te gronde. 17 Ik zal mij meedogenloos op hen wreken, in mijn toorn zal ik hen straffen, en dan, als mijn wraak hen treft, zullen ze weten dat ik de HEER ben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Premier: onderzoek naar aanval pro-Mubarak betogers

De Egyptische premier Ahmed Shafiq zei vanmiddag de recente onlusten te betreuren. De aanval van pro-Mubarak betogers op demonstranten was “een grote foutâ€, en hij erkende dat de aanval waarschijnlijk georganiseerd was. Hij kondigde een onderzoek aan naar de machinaties achter de pro-Mubarak beweging. De suggestie dat het regime er zelf achter zit, werd vanmiddag verworpen door een woordvoerder van de regering.

Na een bloedige dag en nacht op en rond het Tahrir-plein, waarbij zeker vijf mensen zijn omgekomen door geweldshandelingen van vermoedelijk pro-Mubarak betogers, wordt vandaag opnieuw gevreesd voor een geweld tussen de twee groepen.

Het leger probeert vandaag, anders dan gisteren, wel een rol van betekenis te spelen.

De protesten tegen het regime van Hosni Mubarak, die zijn land dinsdag toezegde zich niet herverkiesbaar te stellen, gaan vandaag hun tiende dag in. Na de vreedzame massademonstratie eerder deze week escaleerde de situatie in Kairo gisteren volledig toen ook pro-Mubarak betogers de straat op gingen, om de confrontatie aan te gaan.

Veel wijst op georchestreerde pro-Mubarak betogingen The Guardian laat op zijn site sms-berichten zien die de vermoedens versterken dat de pro-Mubarak betogingen in zekere mate georchestreerd zijn door het regime. Provider Vodafone heeft vandaag zijn beklag gedaan over het gebruik van zijn netwerk voor politieke berichten door het Egyptische regime. Al-Jazeera toonde gisteren al ID-kaarten van Mubarak-aanhangers waaruit zou blijken dat deze protesten aangevoerd werden door agenten in burger.

BRON: NRC

Link naar bericht
Deel via andere websites

Pro-Mubarak betogers verdreven door demonstranten en leger

Tussen voor- en tegenstanders van president Hosni Mubarak braken vanmiddag rond drie uur lokale tijd gevechten uit nabij het Tahrir-plein in Kairo. Na langdurig over en weer gooien van stenen, dreven de anti-Mubarak demonstranten de regeringsgezinde betogers uiteindelijk de toegangswegen op, weg van het plein.

Het leger, dat tot dan toe trachtte de twee groepen van elkaar gescheiden te houden, leek toe te staan dat demonstranten de pro-Mubarak betogers verjoegen. Volgens AP nam een aantal tanks een dreigende houding aan richting de stenengooiden sympathisanten van de president, meldt Reuters. Er zijn geweerschoten gehoord, maar onbekend is van wie deze afkomstig waren.

De grimmige en onvoorspelbare situatie in het centrum van Kairo houdt in de loop van vanmiddag aan, zonder dat het sinds zonsopgang tot echt grootschalige confrontaties is gekomen tussen voor- en tegenstanders van president Hosni Mubarak.

BRON: NRC

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nog een profetie..

Jesaja 19

De val van Egypte en zijn herstel

1 Profetie over Egypte.

Rijdend op een lichte wolk

spoedt de HEER zich naar Egypte.

De goden van Egypte zullen voor hem beven,

Egyptes hart smelt in zijn binnenste.

2 Ik zal de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen:

ze raken onderling in gevecht,

man tegen man, vriend tegen vriend,

stad tegen stad, rijk tegen rijk.

3 Egypte verliest zijn hoofd, raakt buiten zinnen.

Ik zal al zijn plannen verijdelen.

Dan wenden zij zich tot hun goden en bezweerders,

ze raadplegen geesten van doden en waarzeggers.

4 Ik lever Egypte uit aan een harde meester,

meedogenloos zal hij over hen heersen

spreekt God, de HEER van de hemelse machten.

link Jesaja 19

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Sommige zeggen dat de Bijbel het allemaal heeft voorspeld..

Op 7 Januari 2011 zou er het volgende gebeuren in Egypte naar aanleiding van de eerste vers..

Waarom zou dat over 2011 gaan? Het vers geeft eerder aan dat Ezechiël de profetie op die datum ontving. Daarbij begint het joodse jaar in september ergens. Zie: link

Vervolgens, als we kijken naar de inhoud van de profetie, dan gaat die over de afnemende macht van de farao en de toenemende macht van de Babyloniërs. Ik kan het even niet zo gauw vinden maar het lijkt me dat die profetie al vervuld is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Waarom zou dat over 2011 gaan? Het vers geeft eerder aan dat Ezechiël de profetie op die datum ontving. Daarbij begint het joodse jaar in september ergens. Zie:

Vervolgens, als we kijken naar de inhoud van de profetie, dan gaat die over de afnemende macht van de farao en de toenemende macht van de Babyloniërs. Ik kan het even niet zo gauw vinden maar het lijkt me dat die profetie al vervuld is.

De toekomstige Babylon uit Openbaringe 17 en 18 zou anders moeten uitzien als de Babylon uit de tijd van Daniel en andere profeten. Overigens, geloof ik niet dat Babylon in Irak is. Maar dat het een grootmacht is als Amerika bijvoorbeeld.


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Waarom zou dat over 2011 gaan? Het vers geeft eerder aan dat Ezechiël de profetie op die datum ontving. Daarbij begint het joodse jaar in september ergens. Zie:

Vervolgens, als we kijken naar de inhoud van de profetie, dan gaat die over de afnemende macht van de farao en de toenemende macht van de Babyloniërs. Ik kan het even niet zo gauw vinden maar het lijkt me dat die profetie al vervuld is.

Omdat het mischien midden tussen de verwoeste landen zit waar er overal onrust zit? Lees de volgende versen.

Ezechiel 29

12 Ik zal van Egypte een woestenij maken te midden van verwoeste landen, en ook de steden zullen er verlaten bij liggen, te midden van een woestenij van steden, veertig jaar lang. En ik zal de Egyptenaren verdrijven naar verre landen en hen verspreiden onder vreemde volken.

En deze vers aangezien de meeste Egyptenaren Israel de grooste vijand zien..

Jeseja 19

Profetie over Egypte

16 Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken: ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. 17 Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst.

WikiLeaks : 'Egypte ziet Israël ondanks vredesverdrag als grootste vijand'

In 1973 mislukte ook Egyptes vierde poging om Israël van de kaart te vegen jammerlijk en werd het Egyptische leger verpletterend verslagen.

Uit nieuwe door WikiLeaks gepubliceerde documenten blijkt dat Egypte ondanks een in 1979 gesloten vredesverdrag Israël nog steeds ziet als de grootste militaire bedreiging. Egypte, dat in de jaren voor het vredesverdrag vier oorlogen tegen Israël voerde -en ze alle vier verloor- blijkt tot grote frustratie van de VS zijn leger nog steeds voor de bereiden op een grote grondoorlog, terwijl zaken zoals het terrorisme en illegale wapensmokkel worden genegeerd.

'De VS heeft geprobeerd het Egyptische leger te interesseren voor de uitbreiding van zijn taken op een wijze die de nieuwe regionale en transnationale bedreigingen weerspiegelt, zoals piraterij, grensbewaking en contra-terrorisme,' aldus een gelekt document. 'De ouder wordende leiders hebben zich echter tegen onze pogingen verzet en blijven tevreden met wat ze al jaren doen, namelijk trainen voor een directe oorlog met de nadruk op de grondstrijdkrachten en bewapening.'

In een memo gericht aan de Amerikaanse generaal David Petraeus wordt deze aan de vooravond van zijn bezoek aan Egypte in 2008 gewaarschuwd dat met name de Egyptische minister van Defensie Mohammed Hussein Tantawi de grootste tegenstrever is van de Amerikaanse pogingen om het Egyptische leger te betrekken bij de bedreigingen van deze tijd. 'Tijdens zijn bewind is de tactische en operationele gereedheid van de gewapende strijdkrachten van Egypte in verval geraakt,' aldus de memo.

Terwijl Amerika erop aandringt dat Egypte zijn tactiek wijzigt vraagt Egypte om meer geld voor het leger, in de hoop dat het geavanceerde wapens kan kopen om daarmee op gelijke hoogte met Israël te komen. Uit andere WikiLeaks documenten blijkt dat Egyptische officials voortdurend proberen om nog meer geld dan de jaarlijkse $ 1,3 miljard militaire hulp van de Amerikanen los te peuteren.

link

Link naar bericht
Deel via andere websites

AMSTERDAM - De Egyptische president Hosni Mubarak is opgestapt. Dat heeft vicepresident Omar Suleiman vrijdag gezegd in een korte verklaring voor de staatstelevisie.

Donderdag gingen al geruchten dat de omstreden Egyptische leider zijn aftreden bekend zou maken. Hij sprak 's avonds de natie toe, maar liet toen tot woede van de vele duizenden demonstranten in Caïro en Alexandrië weten te zullen aanblijven.

(lees verder op Nu.nl)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nu maar wel hopen dat er geen radicaal-islamitisch regime voor in de plaats komt, want dan zijn we alleen maar verder van huis. En dat de christenen het ook beter gaan krijgen daar. Vaak zie je bij zulke revoluties toch dat ze verstarren tot een regime waarbij tegenstanders van de revolutie uiteindelijk worden gedood. Hopelijk gebeurt dat hier niet. Er is nog een héle lange weg te gaan voordat Egypte stabiel is en die weg zal ongetwijfeld niet altijd even fraai zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nu maar wel hopen dat er geen radicaal-islamitisch regime voor in de plaats komt, want dan zijn we alleen maar verder van huis. En dat de christenen het ook beter gaan krijgen daar. Vaak zie je bij zulke revoluties toch dat ze verstarren tot een regime waarbij tegenstanders van de revolutie uiteindelijk worden gedood. Hopelijk gebeurt dat hier niet. Er is nog een héle lange weg te gaan voordat Egypte stabiel is en die weg zal ongetwijfeld niet altijd even fraai zijn.

Dat wel ja. Maar nu het volk Mubarak niet mee wilde hebben, en in een vrijwel geweldloze revolutie hem tot aftreden hebben gedwongen, denk ik niet dat een Shari'a staat kans maakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid