Spring naar bijdragen

De Drie-eenheid


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 632
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

nouja alleen God de Vader, dat hebben Joden en Moslims ook. Dat God als mens onder ons gekomen: dus Jezus ook als God, dat is wel wat ons christenen maakt.

en verder heb je nog Messiaans.

Die geloven in één God, de Vader en in één Zoon, Jezus Christus.

Die geloven dat Jeshua de Zoon van God is, de geprofeteerde Messias uit het OT.

en daar geloven de moslims en joden ook niet in.

en inderdaad, er bestaan ook een paar miljard mensen die geloven dat de Vader zijn eigen Zoon is.

Dat God zijn eigen Messias is, zijn eigen hogepriester is en dat Hij bemiddeld tussen zichzelf en de mensen.

Die geloven dat God aan het kruis gestorven is en zichzelf daarna weer heeft opgewekt.

Er zijn zelfs een miljard mensen die geloven dat de Paus de plaatsvervanger van God op aarde is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

'normale' Joden die geloven in de Messias zijn gewoon katholiek of orthodox, en ze erkennen Jezus als God.

Joodse Joden geloven dat jezus een normale rabbi was, dan wel een neppe.

Maargoed, iedereen staat het vrij om zijn eigen groepje op te richten natuurlijk. Over het algemeen kun je wel zeggen dat christen zijn betekent dat je Jezus zit als God, terwijl Joods zijn betekent dat je hem als een gewoon mens ziet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
nouja alleen God de Vader, dat hebben Joden en Moslims ook. Dat God als mens onder ons gekomen: dus Jezus ook als God, dat is wel wat ons christenen maakt.

en verder heb je nog Messiaans.

Die geloven in één God, de Vader en in één Zoon, Jezus Christus.

Die geloven dat Jeshua de Zoon van God is, de geprofeteerde Messias uit het OT.

en daar geloven de moslims en joden ook niet in.

en inderdaad, er bestaan ook een paar miljard mensen die geloven dat de Vader zijn eigen Zoon is.

Dat God zijn eigen Messias is, zijn eigen hogepriester is en dat Hij bemiddeld tussen zichzelf en de mensen.

Die geloven dat God aan het kruis gestorven is en zichzelf daarna weer heeft opgewekt.

Er zijn zelfs een miljard mensen die geloven dat de Paus de plaatsvervanger van God op aarde is.

Die paar miljard mensen noemen we christenen. Overigens is de vader niet de zoon, maar ze zijn wel beide één God.

De mensen die geloven dat de paus de plaatsvervanger van Christus is zijn over het algemeen protestanten die niet zo gruwelijk veel van het katholieke geloof weten;) Ik snap dat jullie jaloers zijn dat jullie geen paus hebben, maar je moet die man toch echt niet teveel eer geven;') (H)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn zelfs een miljard mensen die geloven dat de Paus de plaatsvervanger van God op aarde is.

Plaatsbekleder (net als Petrus). Betekent subtiel (en fundamenteel) wat anders dan 'vervanger'.

Whatever....

Vicarius Filii Dei..

Matteüs 23:8-10

want een is uw Meester, en u bent allen broeders.

En noemt niemand uw vader op de aarde, want een is uw Vader: de Hemelse.

Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
'normale' Joden die geloven in de Messias zijn gewoon katholiek of orthodox, en ze erkennen Jezus als God.

Joodse Joden geloven dat jezus een normale rabbi was, dan wel een neppe.

Messias belijdende Joden zien hun eigen situatie als een voortzetting van de situatie zoals die bestond vóór de concilies van Nicea en Chalcedon in de vierde eeuw, een tijd waarin er eenheid was tussen Joodse en niet-Joodse christenen, de tijd waarin de joodse wet en de genade de twee kernpunten van het evangelie waren.

Zij hechten er grote waarde aan om de regels en verordeningen te volgen die God in zowel het Oude als het Nieuwe Testament heeft ingesteld voor zowel Joden als niet-Joden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Messiasbelijdende_Joden

Maargoed, iedereen staat het vrij om zijn eigen groepje op te richten natuurlijk. Over het algemeen kun je wel zeggen dat christen zijn betekent dat je Jezus zit als God, terwijl Joods zijn betekent dat je hem als een gewoon mens ziet.

1 Johannes 4:1-3

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.

Iedere geest die dit niet belijdt komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.

Numerie 23:19

God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit.

Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?

Hosea 11:9

Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten.

Want God ben ik, en geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken.

Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn zelfs een miljard mensen die geloven dat de Paus de plaatsvervanger van God op aarde is.

Plaatsbekleder (net als Petrus). Betekent subtiel (en fundamenteel) wat anders dan 'vervanger'.

Whatever....

Vicarius Filii Dei..

Whatever? Het betekend dus volstrekt wat anders dan de vertaling die jij gaf.

Matteüs 23:8-10

want een is uw Meester, en u bent allen broeders.

En noemt niemand uw vader op de aarde, want een is uw Vader: de Hemelse.

Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus.

Ik kijk liever naar de hele bijbel in plaats van een losse tekst. Bijvoorbeeld apostelen die onderricht geven en leiding geven aan de gemeente, zoals we in Handelingen en de diverse brieven terug kunnen lezen. Of teksten waarin Jezus Petrus de rots noemt waar Hij zijn Kerk op bouwt en hem opdracht geeft zijn kudde te hoeden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Whatever....

Vicarius Filii Dei..

Vicarus betekent dus ongeschikte aan de Zoon van God. Met andere woorden, je vertelde net onzin.

Matteüs 23:8-10

want een is uw Meester, en u bent allen broeders.

En noemt niemand uw vader op de aarde, want een is uw Vader: de Hemelse.

Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus

Ok, dus jij erkent je eigen ouders niet? Je voorganger niet? je leraren vroeger op school niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Messias belijdende Joden zien hun eigen situatie als een voortzetting van de situatie zoals die bestond vóór de concilies van Nicea en Chalcedon in de vierde eeuw, een tijd waarin er eenheid was tussen Joodse en niet-Joodse christenen, de tijd waarin de joodse wet en de genade de twee kernpunten van het evangelie waren.

Zij hechten er grote waarde aan om de regels en verordeningen te volgen die God in zowel het Oude als het Nieuwe Testament heeft ingesteld voor zowel Joden als niet-Joden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Messiasbelijdende_Joden

Ik bedoelde echte messiasbelijdende joden. Niet moderne sektes die een beetje cherrypicking doen in verschillende tradities. De echte messiasbelijdende joden zijn bijvoorbeeld Italianen die voor minstens 10% joodse voorouders hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Johannes 4:1-3

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.

Iedere geest die dit niet belijdt komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.

Numerie 23:19

God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit.

Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?

Hosea 11:9

Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten.

Want God ben ik, en geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken.

Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Dus God is geen mens, maar als Jezus wel als mens naar de aarde gekomen. Helder.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vicarus betekent dus ongeschikte aan de Zoon van God. Met andere woorden, je vertelde net onzin.

Vicarius betekent: pastoor, vervanger, plaatsvervanger

http://www.encyclo.nl/begrip/VICARIUS

Ok, dus jij erkent je eigen ouders niet? Je voorganger niet? je leraren vroeger op school niet?

Lucas 14:25-27

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:

‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus God is geen mens, maar als Jezus wel als mens naar de aarde gekomen. Helder.

Dus volgens jou heeft God zich in stukkies opgedeeld?

Matteüs 27:46

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Wie is Jeshua?

Wie is God?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vicarus betekent dus ongeschikte aan de Zoon van God. Met andere woorden, je vertelde net onzin.

Vicarius betekent: pastoor, vervanger, plaatsvervanger

http://www.encyclo.nl/begrip/VICARIUS

Ja, en Apple betekent appel, toch was Steve Jobs geen groenteboer.

Om dit soort semantische spelletjes te voorkomen:

De Heer heeft Petrus tot zichtbaar fundament van zijn Kerk gemaakt. Hij heeft hem de sleutels ervan overhandigd. De bisschop van de kerk van Rome, de opvolger van de heilige Petrus, is "het hoofd van het bisschoppencollege, plaatsbekleder van Christus en herder van de gehele Kerk hier op aarde".

Bron: Catechismus van de Katholieke Kerk (Catechismus - Catechismus-Compendium)

De RKK heeft het dus over bekleder...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vicarus betekent dus ongeschikte aan de Zoon van God. Met andere woorden, je vertelde net onzin.

Vicarius betekent: pastoor, vervanger, plaatsvervanger

http://www.encyclo.nl/begrip/VICARIUS

Ja, en Apple betekent appel, toch was Steve Jobs geen groenteboer.

Om dit soort semantische spelletjes te voorkomen:

De Heer heeft Petrus tot zichtbaar fundament van zijn Kerk gemaakt. Hij heeft hem de sleutels ervan overhandigd. De bisschop van de kerk van Rome, de opvolger van de heilige Petrus, is "het hoofd van het bisschoppencollege, plaatsbekleder van Christus en herder van de gehele Kerk hier op aarde".

Bron: Catechismus van de Katholieke Kerk (Catechismus - Catechismus-Compendium)

De RKK heeft het dus over bekleder...

Wat is ik zeg, die protestanten zijn soms zo jaloers op de paus dat ze hem teveel op het voetstuk zetten;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus God is geen mens, maar als Jezus wel als mens naar de aarde gekomen. Helder.

Dus volgens jou heeft God zich in stukkies opgedeeld?

Matteüs 27:46

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Wie is Jeshua?

Wie is God?

Jeshua? Dat is waarschijnlijk het Hebreeuws voor Jezus kunnen zijn. Maargoed, laten we ons maar eventjes beperken tot de Bijbel en niet in rare sektarische 'messiaanse' taal vervallen.

God, dat is uhm, God? Die zelf dus als mens naar de aarde is gekomen. Jezus is volop mens en volop God. Op het moment dat Hij gekruisigd dreigt te worden twijfelt Hij daar zelf even aan. Gek? Dat lijkt me niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
'normale' Joden die geloven in de Messias zijn gewoon katholiek of orthodox, en ze erkennen Jezus als God.

Joodse Joden geloven dat jezus een normale rabbi was, dan wel een neppe.

Maargoed, iedereen staat het vrij om zijn eigen groepje op te richten natuurlijk. Over het algemeen kun je wel zeggen dat christen zijn betekent dat je Jezus zit als God, terwijl Joods zijn betekent dat je hem als een gewoon mens ziet.

Dat u spreekt over normale Joden en Joodse Joden geeft al aan dat u behoorlijk van het padje bent afgeraakt.

Waarschijnlijk dat u zich vergist in de Joodse religie (die Jeshua niet erkennen als de Messias) en afstammelingen van Juda.

Joden zijn afstammelingen van de stam Juda.

De bijbel spreekt dan ook expliciet over het volk van Israël en het volk van Juda.

Jeremia 31:31-34

Niemand weet meer of ze een afstammeling zijn van het volk van Juda.

en wat betreft kleine groepjes...

Jeshua vroeg zich af of Hij bij zijn wederkomst nog wel het ware geloof zou aantreffen.

Dit pleit absoluut niet voor de bijna 2 miljard aanhangers van de triniteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op het moment dat Hij gekruisigd dreigt te worden twijfelt Hij daar zelf even aan. Gek? Dat lijkt me niet.

Jeshua twijfelt niet. Hij vraagt waarom God Hem verlaten heeft.

Daarnaast dreigt Hij niet gekruisigd te worden, maar hing Hij al een paar uur aan het kruis.

Het waren zijn laatste woorden voordat Hij de Geest gaf (stierf).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jeshua? Dat is waarschijnlijk het Hebreeuws voor Jezus kunnen zijn. Maargoed, laten we ons maar eventjes beperken tot de Bijbel en niet in rare sektarische 'messiaanse' taal vervallen.

Ach ja... Ik noem een Fransman die Pierre heet ook geen Piet.

..of een Engelsman die John heet spreek ik ook niet aan met Jan.

Maar het is maar om het even.

Ik noem nou eenmaal iemand bij de naam die hij/zij heeft gekregen.

God, dat is uhm, God? Die zelf dus als mens naar de aarde is gekomen. Jezus is volop mens en volop God.

Dat kunt u nog wel duizend keer herhalen, maar daarmee wordt het niet minder een dwaling.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zie mijn eerdere post, in plaats van zelf Latijnse vertalingen te maken kun je ook kijken wat de Kerk in het Nederlands zelf zegt.

Het is echt niet zo moeilijk hoor.

Vicarius betekent in het Latijn plaatsvervanger.

Dat de RKK daar graag een andere betekenis aan geeft zijn alleen maar praatjes om dit 'foutje' in de geschiedenis recht te breien.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zie mijn eerdere post, in plaats van zelf Latijnse vertalingen te maken kun je ook kijken wat de Kerk in het Nederlands zelf zegt.

Het is echt niet zo moeilijk hoor.

Vicarius betekent in het Latijn plaatsvervanger.

Dat de RKK daar graag een andere betekenis aan geeft zijn alleen maar praatjes om dit 'foutje' in de geschiedenis recht te breien.

Jij zal het wel weten met je studie kerklatijn en je phd. katholieke theologie. _O-

Aannemelijk hoor, iedere katholiek op aarde spreekt immers Nederlands.

Maar goed, ik was in de valse veronderstelling dat je een serieus gesprek aan ging...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij zal het wel weten met je studie kerklatijn en je phd. katholieke theologie. _O-

Aannemelijk hoor, iedere katholiek op aarde spreekt immers Nederlands.

Maar goed, ik was in de valse veronderstelling dat je een serieus gesprek aan ging...

Vooruit dan maar.

Nog een paar links naar encyclopedieën en woordenboeken.

http://www.betekenis-definitie.nl/vicarius

http://www.thefreedictionary.com/vicarious

en de laatste verwijzing https://books.google.nl/books?id=NN5q5bvnTrkC&pg=PA423&lpg=PA423&dq=vicarius+betekenis&source=bl&ots=0-N-uuKDsI&sig=Kl_dEz5HD032tUevk3frjbuzFr4&hl=nl&sa=X&ei=fJZtVebtLdPH7Aa7p4L4BQ&ved=0CEwQ6AEwBg#v=onepage&q=vicarius%20betekenis&f=false

Maar van mij mag u het gerust een andere betekenis geven hoor.

Dat maakt echter niet dat u gelijk heeft.

waarschijnlijk dat u ook een andere betekenis geeft aan het Latijnse woord pater, dat vader betekent.

Matteüs 23:8-10

Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters.

En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel.

Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias.

.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid