Spring naar bijdragen

Polyamorie kan dat?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 242
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

En zelfs als het wel normaal zou worden in deze samenleving, is het niet iets wat je in mijn ogen moet omarmen. Het mooie van een huwelijk is dat je jezelf volledig aan de ander geeft. Dat je samen 1 wordt. Dat je een exclusieve band hebt die je niet met anderen hebt. Dat je je seksualiteit ook alleen met elkaar deelt en niet met anderen.

Als je daar met allerlei ingewikkelde constructies anderen bij gaat betrekken, doe je mijns inziens ernstig afbreuk aan het huwelijk. Je kunt het nog zo gezellig hebben met zijn drieen, vieren, vijven, of weet ik veel met hoeveel je bent. Maar dat mooie van een huwelijk ben je dan kwijtgeraakt.

Om eerlijk te zijn vind ik dat het huwelijk op de manier van meerdere relaties nogal in het vriesvak gezet wordt... Ik denk dat er niet voor niets gesproken wordt over een drievoudig snoer en niet over vier, vijf of zes.

Ik denk dat het huwelijk, in verbinding met een drievoudigsnoer, vele malen dieper gaat en dan bedoel ik niet alleen in liefde maar op alle vlakken.

Echt 1 worden op lichamelijk, geestelijk en emotioneel vlak is ook niet iets wat je "makkelijk" met meerdere mensen deelt. Het is iets wat groeit, elke dag ontwikkeld en veranderd. Ik denk dat je daar voor 1 persoon een levenslange weg hebt en elkaar blijft ontdekken en opnieuw leert kennen. Het emotioneel volledig voor elkaar open zetten, kan je naar mijn idee niet "zomaar" met meerdere mensen delen. Je geeft jezelf voor 100% aan elkaar, wanneer je met meerdere relatie bezig bent, zal je nooit die 100% kunnen halen, omdat er altijd een deel gedeeld is met een ander in een andere relatie.

Jezus verwoorde de relatie tussen God en de mensen als een huwelijk, Zijn bruid. Wanneer het huwelijk voor meerdere relaties bedoelt zou zijn, zouden we dan niet meerdere goden mogen dienen? Dan had Jezus m.i. die vergelijking niet gedaan aangezien Hij duidelijk is over het feit dat er 1 God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zal allemaal best dat het wetenschappelijk bewezen is dat dit allemaal 'goed' voor kinderen zou zijn, ik geloof er geen barst van en denk dat dit niet de realiteit is.

Wanneer ben je wel bereid het te geloven, als bewijs/professioneel onderzoek niet overtuigend is?

Je kan je blind staren op een onderzoekje van een of andere universiteit, wat ik al zei, de realiteit zal anders zijn. Vraag een gemiddeld kind of zij het goed zouden vinden dat hun ouders een vriend of vriendin erop na houden, dan zullen de meeste kinderen dit niet leuk en normaal vinden. Als je kinderen hebt, dienen zij centraal te staan in een gezin, niet nog die vriend of vriendin van pap of mam ook nog eens. Maar goed dit zal wel weer ouderwets gevonden worden, ik acht het welzijn van een kind belangrijker dan de begeertes van de ouders.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Op zich is een vorm van platonische polyamorie niet geheel onbekend binnen het christendom; in kloosters of cchristelijke leefgemeenschappen kunnen de broeders of zusters heel liefdevol en hecht met elkaar omgaan, hechter dan families en misschien zelfs hechter dan gehuwden.

Ze leven immers hun leven lang elke dag met elkaar, dus dan is het niet vreemd als er hele diepgaande, vrijwel onverbrekelijke banden tussen elkaar ontstaan.

Alleen wel platonisch dus, meer op basis van de agape. Een dergelijke polyamorie is dus wel degelijk mogelijk, mits met goede spirituele (bege)leiding.

Het huwelijk is echter een ander verhaal. De traditionele christelijke visie, zoals gedeeld binnen het katholicisme, de orthodoxie en verschillende vooral gereformeerde protestantse kerkgemeenschappen, leert dat het huwelijk is gericht op eenwording tussen man en vrouw en op vruchtbaarheid, het willen krijgen van kinderen.

Daarbij wordt het als een onvervreemdbaar recht gezien dat man en vrouw hun eigen kinderen opvoeden en dus het meest hecht met hun kinderen verbonden zijn. Ook voor de kinderen heeft dit voordelen: er zijn dan thuis maar twee mensen die werkelijk hen opvoeden en kunnen straffen of belonen en niet een hele groep volwassenen.

Een kind moet niet teveel ouders of opvoeders hebben, want dat kan erg beklemmend werken.

Seksualiteit wordt daarom ook gezien als een exclusieve verbondssmeding tussen man en vrouw.

Het huwelijk wordt daarbij allereerst ook gezien als voorafbeelding van de relatie tussen Christus als Bruidegom en de Kerk als Bruid. Binnen het katholicisme en de orthodoxie is het huwelijk dan ook een sacrament, waarbij de man en vrouw zich ten diepste verbinden met die relatie en haar zo voorafbeelden binnen het gezin.

Daar er maar één Christus is en één Kerk, wordt het huwelijk gesloten tussen één bruidegom en één bruid.

Het is daarom ook een relatie van een exclusieve overgave aan elkaar en aan het gezin, waar andere mensen niet zomaar in kunnen delen. En die totale overgave kan maar aan één persoon, of één God, of één Kerk. Ook de mystiek binnen andere levensbeschouwingen leert dat mystiek vooral alléén wordt ervaren, in overgave aan God of het universum, met daarbij vaak een unieke meester-leerlingrelatie om daarin te groeien.

De Schrift zelf laat dan ook vooral meer negatieve kanten van het hebben van meerdere vrouwen zien (de bijbelse samenleving was erg patriarchaal): van de bittere ruzie tussen Sara en Hagar tot de afgoderij van Salomo's vrouwen.

Om bovenstaande redenen wordt polyamorie binnen het christelijk huwelijk dus afgewezen. Het christendom en zelfs religies in het algemeen staan daarin ook niet alleen.

Maar platonische polyamorie kan juist heel mooi en speciaal zijn. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik meende dat in het Oude testament meerdere vrouwen een normaal iets was. Met de slaven heeft het volgens mij niets te maken. Want iedere vrouw had dezelfde rechten en plichten en werd volgens een huwelijk verbonden. En slaven die huwden natuurlijk niet met hun meesters...en het voorkwam volgens mij ook niet dat er wel eens gehuwde mannen of vrouwen met hun slaven over de scheef gingen.

Ja kan het bestempelen als niet-christelijk, maar anderzijds staat er niets over in op de tien geboden lijst dus....kan je in zekere zin stellen dat het christendom zichzelf een elfde gebod heeft opgelegd. Of zie ik dat verkeerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een beetje wel. Je komt het hebben van meerdere vrouwen inderdaad in de Schrift tegen, maar het wordt er niet meteen goedgekeurd. Ergo, zoals ik zelf al schreef, het lijkt de betreffende geloofshelden vooral problemen en gedoe op te leveren. In Genesis 1 en 2 wordt echter wél aangegeven wat de basis is van zowel het joods als het christelijk huwelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kan je blind staren op een onderzoekje van een of andere universiteit, wat ik al zei, de realiteit zal anders zijn. Vraag een gemiddeld kind of zij het goed zouden vinden dat hun ouders een vriend of vriendin erop na houden, dan zullen de meeste kinderen dit niet leuk en normaal vinden.

Hoe weet je dit?

Foute antwoorden zijn:

- gevoel

- intuïtie

- gegokt

- ik ben bekrompen en kan me niet voorstellen dat zoiets onchristelijks door andere mensen geaccepteerd kan worden

Als je kinderen hebt, dienen zij centraal te staan in een gezin, niet nog die vriend of vriendin van pap of mam ook nog eens. Maar goed dit zal wel weer ouderwets gevonden worden, ik acht het welzijn van een kind belangrijker dan de begeertes van de ouders.

Wat MysticNL zegt. Verder vergeet je dat 'die vriend of vriendin van pap of mam' ook gewoon voor dat kind kan zorgen en praktisch als ouder fungeert.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Laat mij dus liever gewoon jouw leer verketteren, voordat je nog eens in het dwaze denkbeeld mocht vervallen dat God dit alles ook welgevallig is. De liefde van God vraagt in de eerste plaats om gemeenschap met God. De mens en zijn geaardheid komt op de tweede plaats. Draai je dat om, dan ben je geen kind van God, maar van het vlees.

Laat even 1 ding duidelijk zijn. Ik leg God nergens woorden in de mond en ik zeg nergens dat God dit of dat zou moeten vinden. Ik zeg dat ík iets vind, in het licht van wat ík denk dat de kern van het Christendom is. Iets wat ik geleerd heb op (geloof het of niet) zondagsschool. En ooit zelf ook aan andere kinderen heb geleerd toen ik ooit leidster was op zondagsschool. En wat ik leerde is dat God ons heeft opgedragen om lief te hebben. Dat jij het daar niet mee eens bent is jouw probleem, maar mensen gelijkstellen met pedo's, hoeren en weet ik wat al niet meer is niet bepaald christelijk. Iets met "alleen God kan oordelen" en een splinter en een balk enzo.

Je zegt ook dat de mens NIET goed is zoals God ons gemaakt heeft. Ik heb een flauw vermoeden dat jij bent opgegroeid in een zwarte kousen grefo "we zijn allemaal zondaars en moeten gestraft worden"-kerk. Ik ben opgegroeid in de katholieke kerk en ging vervolgens naar een happy clappy evangelische gemeente. Ik vermoed dat hier ook het verschil in visie vandaan komt van wat het christendom is. Ik heb namelijk expliciet geleerd dat God elk mens perfect op de wereld zet. Dat verschil in mening mag er zijn. Ik vind het alleen niet tof als mensen mij vervolgens gaan veroordelen omdat ik het niet met ze eens ben. Ik zeg ook niet dat jij de boel verkeerd begrepen hebt en dat je naar de hel gaat omdat je anders denkt, iets wat jij door de constante vergelijking met sodom en gomorra wel insinueert over mij.

Dat klopt. Want het begrip liefde wordt door jou seksueel geduid. Maar liefde heeft niets met begeerte naar seks te maken. Begeerte is er, en de liefde maakt het tot iets moois, of zelfs tot iets dat wordt opgeofferd. Want liefde is hoger van norm en hoedanigheid, dan begeerte.

Liefde hééft ook niet perse met seks te maken. Jij doet alsof polyamorie niks meer is dan lekker in het rond neuken met mensen uit naam van de liefde. Polyamorie is veel méér dan dat. Polyamorie kan ook prima geleefd worden zonder seks. Dat het 9 van de 10 keer wel gebeurt wil niet zeggen dat het er een essentieel onderdeel van is.

Tevens heb ik al meerdere keren zien passeren dat polyamorie slecht zou zijn voor de kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat polyamorie nooit een slechtere invloed heeft dan de huidige norm van monogamie. In het slechtste geval is een kind in een poly-gezin dus net zo goed of slecht af als een kind in een mono-gezin. In het geval van een goedwerkend poly-gezin echter zijn er sterke aanwijzingen dat deze kinderen beter af zijn. Zijn krijgen meer zelfvertrouwen, zijn beter in staat om hun emoties te benoemen, er over te praten en er mee om te gaan en gaan over het algemeen een bredere sociaal-emotionele ontwikkeling aan (vanaf pagina 37).

Het zal allemaal best dat het wetenschappelijk bewezen is dat dit allemaal 'goed' voor kinderen zou zijn, ik geloof er geen barst van en denk dat dit niet de realiteit is. Een kind zal heus niet staan te juichen hoor, als 'pappa vanavond niet bij mamma, maar bij zijn vriendin gaat slapen' sterker nog, een kind wordt vaak niets gevraagd over deze samenlevingsvorm en dient zich hier verplicht in aan te passen. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken, dat het gewoon pure echoïsme van de ouders, die hun verlangens boven die van de kinderen stellen.

Het onderzoek gaat om polyamorische gezinnen die samenwonen, dus 3 of meer ouders die samen onder 1 dak wonen. “pappa gaat bij zijn vriendin slapen†is dus geen voorkomende situatie. Ik stel voor dat je het onderzoek even léést voor je onzin gaat roepen. En ik hoop dat die val door de mand niet teveel zeer deed.

Het zal allemaal best dat het wetenschappelijk bewezen is dat dit allemaal 'goed' voor kinderen zou zijn, ik geloof er geen barst van en denk dat dit niet de realiteit is.

Wanneer ben je wel bereid het te geloven, als bewijs/professioneel onderzoek niet overtuigend is?

Je kan je blind staren op een onderzoekje van een of andere universiteit, wat ik al zei, de realiteit zal anders zijn. Vraag een gemiddeld kind of zij het goed zouden vinden dat hun ouders een vriend of vriendin erop na houden, dan zullen de meeste kinderen dit niet leuk en normaal vinden. Als je kinderen hebt, dienen zij centraal te staan in een gezin, niet nog die vriend of vriendin van pap of mam ook nog eens. Maar goed dit zal wel weer ouderwets gevonden worden, ik acht het welzijn van een kind belangrijker dan de begeertes van de ouders.

Het gemiddeld kind is dan ook opgevoed met de norm dat monogamie de enige wenselijke optie is. Elke kind is een product van zijn omgeving en dus nog niet in staat om een expliciete mening te hebben over zo’n complex onderwerp. Ik bedoel, vraag een kind in een neo-nazi gezin wat het van Joden vindt en het kopieert exact dat gedachtengoed dat zijn ouders erin hebben geplempt. Vraag een gemiddeld randstad kind wat ze van Joden vinden en ze vragen waarschijnlijk wat dat is, een Jood. Het hele feit dat kinderen voorop staan in een gezin (wat ze in een poly-gezin net zo goed staan als bij een mono-gezin) komt omdat kinderen nog niet voor zichzelf kunnen zorgen, weten wat het beste is voor zichzelf etc. Een kind vragen wat hij vindt van zijn huidige opvoedsituatie is dus onzinnig. Ik bedoel, de grootste “klacht†van kinderen in poly-gezinnen is dat er “teveel toezicht†is. Ga je dat serieus nemen om mee te schermen dat kinderen in een poly-gezin beter af zijn? Lijkt me niet. Want júist dat “teveel†aan toezicht zorgt er uiteindelijk voor dat ze zich beter ontwikkelen. (geloof het of niet).

Ook voor de kinderen heeft dit voordelen: er zijn dan thuis maar twee mensen die werkelijk hen opvoeden en kunnen straffen of belonen en niet een hele groep volwassenen.

Een kind moet niet teveel ouders of opvoeders hebben, want dat kan erg beklemmend werken.

Dit klopt, dit is inderdaad een risico. Zoals hierboven vermeldt is dit ook 1 van de meest gemelde klachten door kinderen in poly-gezinnen. Echter dit heeft dus geen langdurige negatieve impact op die kinderen. Ja, uiteraard is het rot als je nooit ergens mee weg komt, maar uiteindelijk vormt het de kinderen tot evenwichtigere volwassenen en het leert ze dat de waarheid altijd uitkomt.

Dat het vanuit de katholieke leer gezien niet wordt goedgekeurd snap ik. De hele leer is gebaseerd op een relatie tussen twee personen. Poly is geen twee. Maar het katholicisme veroordeelt niemand. En zoals Robert al aangaf kan het op een ander niveau dus zeker wel bestaan, zelfs met goedkeuring van de katholieke leer. Wanneer drie of meer aseksuele (of celibataire) mensen een polyamoureuze relatie aan zouden gaan zou het ineens wel volgens de Bijbel verantwoord kunnen worden. Misschien zelfs als wenselijk ervaren kunnen worden. Want diezelfde waarden van gelijkwaardigheid, eerlijkheid en samenwerking blijven nog steeds van kracht. Ik zie dus niet in waarom die drie waarden ineens zondig zijn als er seks bij komt kijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Leuk, opeens doet iedereen of monogamie en "het gezin" (man/vrouw/kinderen) door de eeuwen heen de standaard is geweest. Een simpel gebruik google kan je wat anders vertellen.

Dat gezegd hebbende, het feit dat er polyamoureuze mensen zijn, wil niet zeggen dat iedereen daar dan maar aan mee moet doen, of zich prettig moet voelen. Als je perfect gelukkig bent met je ene partner is dat natuurlijk iets heel moois. Noch is polyamourie de oplossing voor een slechte relatie. Ik denk dat een relatie die al slecht is door polyamourie alleen maar verziekt wordt. En je stapt een polyamoureuze verhouding niet in met het idee dat JIJ lekker je gang kan gaan. De vrijheid begint met het gunnen van vrijheid aan je partner.

Dit is overigens allemaal mening van mij. Misschien is polyamourie iets wat ik te romantisch inkleur en houden polyamouristen zichzelf en anderen voor de gek. Het kan, ik zit nog niet jarenlang in een dergelijke relatie, dus het zou kunnen dat het uiteindelijk niets blijkt te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Vanzelfsprekend is dat tegen de christelijke godsdienst. Je bent toch op zijn minst wel eens naar iets als een zondagsschool geweest?
Iets wat ik geleerd heb op (geloof het of niet) zondagsschool.
Ik geloof je.
En wat ik leerde is dat God ons heeft opgedragen om lief te hebben. Dat jij het daar niet mee eens bent is jouw probleem,
Ik neem aan dat het op de zondagsschool niet ging over hoe de liefde tussen grote mensen werkt. Daarom lijkt mij dat als wij God geen dingen in de mond willen leggen, dat wij als volwassenen voor de vraag komen hoe God tegen de liefde en de mensheid aankijkt. Akkoord?

De liefde is een relevant begrip want God heeft veel geleden omwille van de liefde voor de mens.

De mens komt ten verderve. Met zekerheid. Alle mens. En God komt met liefde om dat verderf ongedaan te maken. Ben je het eens met het belang om te onderscheiden wat het begrip 'liefde' inhoudt?

Joh.3:16 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

maar mensen gelijkstellen met pedo's, hoeren en weet ik wat al niet meer is niet bepaald christelijk. Iets met "alleen God kan oordelen" en een splinter en een balk enzo.

Dat verbaast me nu van jou. Jij vraagt van een christen inlevingsvermogen in de positie van iemand die naar de letter rechtstreeks valt onder grove zondaren, en dan vervolgens vraag je aan diezelfde christenen om pedo's en hoeren en andere vormen die jij niet weet, tegelijk te veroordelen als niet bepaald christelijk. Waarom is een hoer niet bepaald christelijk als jij het wel bent? Waarom is een pedo niet bepaald christelijk? Als jij zo vaardig oordeelt over hen, hoe zou ik dan niet jou oordelen, met jouw oordeel over hun?

Eerlijkheidshalve is daarom aan de orde dat als jij claimt jouw overspelvisie christelijk te zijn, die claim niet bij voorbaat niet toekomt aan een pedo of een hoer of weet jij veel welk andere vorm van beroep of samenlevingsvorm. Elk argument dat jij hanteert vindt toepassing ook bij hen, En ik meen te kunnen verdedigen bij hen met meer recht.

Je zegt ook dat de mens NIET goed is zoals God ons gemaakt heeft. () Ik vermoed dat hier ook het verschil in visie vandaan komt van wat het christendom is. Ik heb namelijk expliciet geleerd dat God elk mens perfect op de wereld zet. Dat verschil in mening mag er zijn.

Tuurlijk. Maar het is alleen niet christelijk. Bij de verschillende denominaties is het verschil evident, maar wordt het in de praktijk genuanceerd, omdat in de praktijk deze verschillen eerder klemtonen zijn die vervolgens in de leer worden genuanceerd tot iets dat wel evenwichtiger christelijk is. Een echt evangelisch iemand zal ook geneigd zijn om te geloven dat de heilige Geest in hem woont en God hem rechtstreeks aanstuurt om het goede te doen, en zijn geloof kan zo sterk zijn dat hij meent niet te kunnen zondigen. Het spreekt voor zich dat als buitenkerkelijken of onchristelijken dan met de hoofdthema's aan de haal gaan, zij vervolgens hier enorm mee op de koffie komen. Want waar een oprecht evangelisch iemand gewoon doet wat een christelijk iemand geleid door de Geest ook zou doen, komt iemand van buiten geheel ergens anders uit. Vanzelfsprekend, zou ik zeggen.

De norm die echter gemeenschappelijk is, die komt uit de bijbel. En deze zegt:

Lukas 14:26-35

Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.

Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.

Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient.

Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.

Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg.

Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Ik vind het alleen niet tof als mensen mij vervolgens gaan veroordelen omdat ik het niet met ze eens ben. Ik zeg ook niet dat jij de boel verkeerd begrepen hebt en dat je naar de hel gaat omdat je anders denkt, iets wat jij door de constante vergelijking met sodom en gomorra wel insinueert over mij.

Hoe tof vind je het dat aan jou de gelegenheid wordt geboden om je lichaam in te ruilen voor een onvergankelijk lichaam? Eentje dat niet veroudert en geen gebreken heeft en automatisch begrijpt wat wordt bedoeld met liefde? Wat zou je daarvoor over hebben?

Ik insinueer dat jij aanspraak maakt op het eeuwige leven. En ik geef je handvatten om er ook dichtbij te kunnen komen. Ik kan dat verkeerd zien, maar ik beroep mij op de bijbel, en meen dat elk woord dat ik spreek ook gefundeerd kan worden op de bijbel. Waar baseer jij je op?

Dat klopt. Want het begrip liefde wordt door jou seksueel geduid. Maar liefde heeft niets met begeerte naar seks te maken. Begeerte is er, en de liefde maakt het tot iets moois, of zelfs tot iets dat wordt opgeofferd. Want liefde is hoger van norm en hoedanigheid, dan begeerte.

Liefde hééft ook niet perse met seks te maken. () Polyamorie is veel méér dan dat. () Dat het 9 van de 10 keer wel gebeurt wil niet zeggen dat het er een essentieel onderdeel van is.

Niet het doen, maar het willen doen is bepalend voor de norm.

Ik leg God nergens woorden in de mond en ik zeg nergens dat God dit of dat zou moeten vinden. Ik zeg dat ík iets vind, in het licht van wat ík denk dat de kern van het Christendom is.

Wat jij wilt en wat jij vindt, dat bepaal je zelf. Jij legt God geen woorden in de mond.

Maar wordt het niet tijd om God de mond te gunnen, in wat Hij te Zeggen heeft??

Link naar bericht
Deel via andere websites
Leuk, opeens doet iedereen of monogamie en "het gezin" (man/vrouw/kinderen) door de eeuwen heen de standaard is geweest. Een simpel gebruik google kan je wat anders vertellen.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Monogamy

Simpel gebruik van Google doet mij iig vertellen dat monogamie wel de standaard door de eeuwen heen was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat het vanuit de katholieke leer gezien niet wordt goedgekeurd snap ik. De hele leer is gebaseerd op een relatie tussen twee personen. Poly is geen twee. Maar het katholicisme veroordeelt niemand. En zoals Robert al aangaf kan het op een ander niveau dus zeker wel bestaan, zelfs met goedkeuring van de katholieke leer. Wanneer drie of meer aseksuele (of celibataire) mensen een polyamoureuze relatie aan zouden gaan zou het ineens wel volgens de Bijbel verantwoord kunnen worden. Misschien zelfs als wenselijk ervaren kunnen worden. Want diezelfde waarden van gelijkwaardigheid, eerlijkheid en samenwerking blijven nog steeds van kracht. Ik zie dus niet in waarom die drie waarden ineens zondig zijn als er seks bij komt kijken.

Omdat seksualiteit binnen de katholieke leer (en, laten we eerlijk zijn, ook in de bijbelse tijd) ook nog die ándere betekenis heeft, namelijk het openstaan voor vruchtbaarheid. Voortplanting dus. Liefde en vruchtbaarheid zijn binnen het katholieke huwelijk niet los van elkaar te koppelen.

Natuurlijk moet men verantwoordelijk handelen omtrent het gewenste aantal kinderen (de huidige paus heeft dat laatst ook nog eens benadrukt), maar seksualiteit uitsluitend voor de liefde is niet compleet, net zoals overigens seksualiteit uitsluitend voor de vruchtbaarheid.

En vanwege die vruchtbaarheid behoort seksualiteit dus binnen het huwelijk plaats te vinden. En dan komt mijn vorige uitgebreide post daarover dus weer in beeld.

Die drie waarden zijn dus niet zondig, maar seksualiteit is binnen de katholieke (en ook orthodoxe en zeer traditioneel protestantse leer) dus méér dan het uitoefenen van die drie waarden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Leuk, opeens doet iedereen of monogamie en "het gezin" (man/vrouw/kinderen) door de eeuwen heen de standaard is geweest. Een simpel gebruik google kan je wat anders vertellen.

Dat gezegd hebbende, het feit dat er polyamoureuze mensen zijn, wil niet zeggen dat iedereen daar dan maar aan mee moet doen, of zich prettig moet voelen. Als je perfect gelukkig bent met je ene partner is dat natuurlijk iets heel moois. Noch is polyamourie de oplossing voor een slechte relatie. Ik denk dat een relatie die al slecht is door polyamourie alleen maar verziekt wordt. En je stapt een polyamoureuze verhouding niet in met het idee dat JIJ lekker je gang kan gaan. De vrijheid begint met het gunnen van vrijheid aan je partner.

Je slaat de spijker op de kop. Ik noemde poly al een geaardheid, net als homo, hetero of transgender zijn. Dat er mensen zijn die zich zo voelen en daartoe rekenen wil niet zeggen dat iedereen dan maar homo of transgender moet worden :) Het is inderdaad de bedoeling dat iederéén gelukkig is. Als twee mensen een koppel vormen en de ene is mono en de ander is poly (of twee poly's die allebei een totaal andere invulling geven aan poly) dan loopt dat op termijn zeker mis. En inderdaad, een slechte relatie kun je niet repareren door ineens de deuren open te gooien. Zo zijn er ook zeer veel mensen die denken dat hun relatie magisch beter wordt als ze trouwen. Not gonna happen. Elke relatie moet aan gewerkt worden, en polyrelaties misschien nog wel harder dan mono-relaties (want ja hoe meer mensen hoe belangrijker het wordt om helder te communiceren).

Dit is overigens allemaal mening van mij. Misschien is polyamourie iets wat ik te romantisch inkleur en houden polyamouristen zichzelf en anderen voor de gek. Het kan, ik zit nog niet jarenlang in een dergelijke relatie, dus het zou kunnen dat het uiteindelijk niets blijkt te zijn.

Voor sommige mensen blijkt het uiteindelijk niets te zijn. Anderen zijn jarenlang gelukkig. Wat dat betreft verschillen poly-relaties geen steek van mono-relaties.

maar mensen gelijkstellen met pedo's, hoeren en weet ik wat al niet meer is niet bepaald christelijk. Iets met "alleen God kan oordelen" en een splinter en een balk enzo.

Dat verbaast me nu van jou. Jij vraagt van een christen inlevingsvermogen in de positie van iemand die naar de letter rechtstreeks valt onder grove zondaren, en dan vervolgens vraag je aan diezelfde christenen om pedo's en hoeren en andere vormen die jij niet weet, tegelijk te veroordelen als niet bepaald christelijk. Waarom is een hoer niet bepaald christelijk als jij het wel bent? Waarom is een pedo niet bepaald christelijk? Als jij zo vaardig oordeelt over hen, hoe zou ik dan niet jou oordelen, met jouw oordeel over hun?

Je leest mijn zin verkeerd. Ik heb het over het gelijktrekken met. Hoeren en pedo’s hangt nog altijd een maatschappelijk stigma rond, ongeacht je geloof. Iemand dus op die manier uitschelden is niet christelijk. Ik heb niks geoordeeld over of het wel of niet christelijk is. Wat jij overigens wél deed, door poly (dat volgens jou recht tegen het christendom ingaat) gelijk te trekken met hoererij en pedofilie. Jouw woorden, niet de mijne.

Eerlijkheidshalve is daarom aan de orde dat als jij claimt jouw overspelvisie christelijk te zijn, die claim niet bij voorbaat niet toekomt aan een pedo of een hoer of weet jij veel welk andere vorm van beroep of samenlevingsvorm. Elk argument dat jij hanteert vindt toepassing ook bij hen, En ik meen te kunnen verdedigen bij hen met meer recht.

Dit is dus irrelevant, gezien niet ik, maar jij degene bent die mensen veroordeelt.

Ik insinueer dat jij aanspraak maakt op het eeuwige leven. En ik geef je handvatten om er ook dichtbij te kunnen komen. Ik kan dat verkeerd zien, maar ik beroep mij op de Bijbel, en meen dat elk woord dat ik spreek ook gefundeerd kan worden op de Bijbel. Waar baseer jij je op?

Ik baseer mij net zo goed op de Bijbel. Wat in zekere zin geen argument is, want als ik zou willen zou ik zelfs met de Bijbel in de hand het vliegende spaghettimonster kunnen bewijzen. Jij zegt, als de Heilige Geest in de mens woont, zal die mens goed handelen. Wie zegt dat die niet in jou of mij woont? Er is nog steeds geen manier om te bewijzen wie wel de Geest heeft en wie niet. Op die manier kan er ook niet bewezen worden wie de juiste schriftinterpretatie hanteert en wie niet. Kon dat wel, dan hadden we geen tientallen verschillende denominaties gehad. Zo leeft iedere christen (en niet-christen) zijn leven zoals hij/zij denkt dat het goed is. En zo lang zij anderen daar niet mee schaden heb ik daar totaal geen problemen mee.

Nu zou jij nog kunnen zeggen, “maar als polyamorist ben je niet alleen†maar niemand dwingt een ander poly te zijn. Iedereen kiest zelf zijn leven dus niemand doet bewust schade aan een ander.

Ik leg God nergens woorden in de mond en ik zeg nergens dat God dit of dat zou moeten vinden. Ik zeg dat ík iets vind, in het licht van wat ík denk dat de kern van het Christendom is.

Wat jij wilt en wat jij vindt, dat bepaal je zelf. Jij legt God geen woorden in de mond.

Maar wordt het niet tijd om God de mond te gunnen, in wat Hij te Zeggen heeft??

Die kans heeft God ruimschoots gehad bij mij. Er zijn redenen dat ik grotendeels van mijn geloof afgevallen ben. Redenen waar jij geen weet van hebt en die ik niet zo op een openbaar forum ga gooien. Dus ik zou het prettig vinden als je nu stopt met mij de weg “terug naar God†te laten zien. Ik weet waar de dichtstbijzijnde kerken zijn van de meeste denominaties en als ik het nodig vind daarheen te gaan doe ik dat. Daar heb ik geen veroordelende gristen voor nodig die mij met 100 jaar oude zwaar onleesbare bijbelteksten om de oren slaat.

Leuk, opeens doet iedereen of monogamie en "het gezin" (man/vrouw/kinderen) door de eeuwen heen de standaard is geweest. Een simpel gebruik google kan je wat anders vertellen.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Monogamy

Simpel gebruik van Google doet mij iig vertellen dat monogamie wel de standaard door de eeuwen heen was.

Dezelfde wikipedia vertelt ook dat polygamie een lange traditie heeft, in het speciaal in landen in midden Afrika. Het hangt af van je geografische positie welke huwelijksvorm de norm was, dus traditie is voor geen van beide huwelijksvormen een argument (of juist wel, hangt ervan af welk punt je wilt maken).

http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy

Dat het vanuit de katholieke leer gezien niet wordt goedgekeurd snap ik. De hele leer is gebaseerd op een relatie tussen twee personen. Poly is geen twee. Maar het katholicisme veroordeelt niemand. En zoals Robert al aangaf kan het op een ander niveau dus zeker wel bestaan, zelfs met goedkeuring van de katholieke leer. Wanneer drie of meer aseksuele (of celibataire) mensen een polyamoureuze relatie aan zouden gaan zou het ineens wel volgens de Bijbel verantwoord kunnen worden. Misschien zelfs als wenselijk ervaren kunnen worden. Want diezelfde waarden van gelijkwaardigheid, eerlijkheid en samenwerking blijven nog steeds van kracht. Ik zie dus niet in waarom die drie waarden ineens zondig zijn als er seks bij komt kijken.

Omdat seksualiteit binnen de katholieke leer (en, laten we eerlijk zijn, ook in de bijbelse tijd) ook nog die ándere betekenis heeft, namelijk het openstaan voor vruchtbaarheid. Voortplanting dus. Liefde en vruchtbaarheid zijn binnen het katholieke huwelijk niet los van elkaar te koppelen.

Natuurlijk moet men verantwoordelijk handelen omtrent het gewenste aantal kinderen (de huidige paus heeft dat laatst ook nog eens benadrukt), maar seksualiteit uitsluitend voor de liefde is niet compleet, net zoals overigens seksualiteit uitsluitend voor de vruchtbaarheid.

En vanwege die vruchtbaarheid behoort seksualiteit dus binnen het huwelijk plaats te vinden. En dan komt mijn vorige uitgebreide post daarover dus weer in beeld.

Die drie waarden zijn dus niet zondig, maar seksualiteit is binnen de katholieke (en ook orthodoxe en zeer traditioneel protestantse leer) dus méér dan het uitoefenen van die drie waarden.

Nu begrijp ik dat jij denkt dat poly-relaties geen kinderen voortbrengen. Dat is niet per definitie waar. Maar als je naar vruchtbaarheid gaat kijken mag een mono-stel dat getrouwd is en nog geen kinderen heeft ook geen condoom gebruiken. In die zin verschilt een mono-relatie dus niet van een poly-relatie. Want ook poly-relaties brengen vaak zat kinderen voort.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je slaat de spijker op de kop. Ik noemde poly al een geaardheid, net als homo, hetero of transgender zijn.

Vrijwel alle mensen zijn polyfiel; narcisten misschien niet. Dat daar vervolgens monogame relaties uit voortvloeien heeft helemaal niets met geaardheid te maken, maar met het normatief toepassen en reguleren van wat de eigen geaardheid aan begeerte brengt. Wat jij poly noemt, is hier dus helemaal niet iets van een geaardheid, maar van sleutelen aan het normatieve aspect door bij voorbaat meer vrijheden te eisen. Waar je spreekt over meer onzelfzuchtigheid en het aan een ander gunnen van vrijheden, is het vooral het faciliteren van het vervullen van de behoefte aan meer bevrediging van de natuurlijke trekkingen die voortvloeien uit de geaardheid, wat alle gezond functionerende mensen van tijd tot tijd zullen hebben.

Elke relatie moet aan gewerkt worden, en polyrelaties misschien nog wel harder dan mono-relaties (want ja hoe meer mensen hoe belangrijker het wordt om helder te communiceren).

Waarom is communicatie zo belangrijk, als je gewoon in onzelfzuchtigheid kunt besluiten om de nieuwe dag weer met elkaar verder te gaan? Alleen maar omdat je niet wilt opgeven wat je afneemt van de relatie met de soms wat minder spannende partner. Terwijl je de eerdere partner ook niet wilt verliezen. Het blijft dus een zaak van twee walletjes eten. Van schipperen. Van relaties onderhouden en tegelijk ook de afwijkende behoeften van jezelf vervullen, en ook die van een ander faciliteren. Alleen al een vriendschap onderhouden is al lastig. Alleen al periodieke polypartner planning is al lastig. Laat staan alles op een hoop gooien, en menen dat het nog gaat om een geaardheid die bestaat bij de gratie van communicatie. Dat getuigt niet alleen een ongezonde situatie, maar ook van een zwak begrip van samenhangende zingeving. Teveel hooi op een vork die op twee of meer plekken tegelijk wil zijn.

maar mensen gelijkstellen met pedo's, hoeren en weet ik wat al niet meer is niet bepaald christelijk. Iets met "alleen God kan oordelen" en een splinter en een balk enzo.

Dat verbaast me nu van jou. Jij vraagt van een christen inlevingsvermogen in de positie van iemand die naar de letter rechtstreeks valt onder grove zondaren, en dan vervolgens vraag je aan diezelfde christenen om pedo's en hoeren en andere vormen die jij niet weet, tegelijk te veroordelen als niet bepaald christelijk. Waarom is een hoer niet bepaald christelijk als jij het wel bent? Waarom is een pedo niet bepaald christelijk? Als jij zo vaardig oordeelt over hen, hoe zou ik dan niet jou oordelen, met jouw oordeel over hun?

Je leest mijn zin verkeerd. Ik heb het over het gelijktrekken met. Hoeren en pedo’s hangt nog altijd een maatschappelijk stigma rond, ongeacht je geloof.

Opnieuw: Waarom is een hoer moreel fout bezig in haar beroep? En waarom een bezoeker? Jij hebt geen enkele norm om op dat punt te onderscheiden. Jouw onderscheid berust op onzelfzuchtigheid, en toestemming. Waar is het onderscheid? Wat let je? Wat houdt je tegen?

En waarom zou een pedo iets verkeerds doen? Vanwege de geaardheid? Iets wat buiten de wil van de mens ligt? De pedofiel is behept; kan ie officieel volgens de wetenschappers niets aan doen. Meer of minder helpt hem niets. Maar jij bent niet behept door een geaardheid, maar door je behoefte aan meer vrijheid om je geaardheid niet te drastisch te moeten verloochenen wanneer je je concreet aan iemand gaat verbinden. Jij moet dan m.i. gewoon een enorme schop onder je derrière krijgen op het moment dat je besluit alleen een relatie aan te gaan met iemand, mits die iemand zich bij voorbaat verbindt om jou vrijheden te geven buiten die iemand. Vanzelfsprekend werkt dat niet zo, en zul je pas afspraken maken als je weet dat je met iemand van ongeveer hetzelfde allooi te doen hebt. Beetje jammer, want geen van de partijen zal zo de ander onder een morele klem zetten. En het wordt dus amoreel. En de afspraken en gelofte ('geaardheid' noem je dat) van openheid, geven de scherpte en diepte van het amorele weer. Want immoreel wil je zéker niet zijn.

Maar immoreel is het wel. Daar hangt ook een maatschappelijk stigma aan. Want afspraken in openheid gaan niet over liefde en ook niet over een geaardheid. Overtreding van de wet is onmogelijk als er geen wet is, maar alleen vrijheid. De vrijheid reguleren gaat niet over de moraal, maar over het samenleven op zodanige wijze dat een ander geen beperkingen van vrijheid ondervindt door jouw vrijheid. Dat heeft niets te maken met een relatie, of met samenwonen. Laat staan met zoiets ingrijpends als een huwelijk, dat niet gaat over een moment en goede tijden, maar juist gezag claimt over slechte tijden en een toekomst in ellende en sterven.

Iemand dus op die manier uitschelden is niet christelijk.
Uitschelden is niet aardig. Maar als interpretatie van een connotatie van sterke afkeuring, geeft het keurig weer wat inhoudelijk de lading dekt. Dat is zeer zeker wel degelijk christelijk - indien ook de sterke afkeuring wordt gedekt door de christelijke leer.
Ik heb niks geoordeeld over of het wel of niet christelijk is. Wat jij overigens wél deed, door poly (dat volgens jou recht tegen het christendom ingaat) gelijk te trekken met hoererij en pedofilie. Jouw woorden, niet de mijne.

Hoe kun jij spreken dat je in de kern christelijk bezig bent, als je niet oordeelt of het wel of niet christelijk is ??

Waarom zet je je af tegen een vergelijking, zonder enige vorm van inhoudelijk vergelijk, als je zelf een beroep erop doet dat wat jij leert volgt uit jouw zelfverzonnen logica, zonder enige fundering vanuit het christelijke leer? Dus wat je leert behoeft slechts jouw niet onderbouwde redengeving, en wat erbij wordt betrokken, heeft geen betoog nodig om in de prullenmand van moraliteiten te worden geworpen. Da's mal.

Eerlijkheidshalve is daarom aan de orde dat als jij claimt jouw overspelvisie christelijk te zijn, die claim niet bij voorbaat niet toekomt aan een pedo of een hoer of weet jij veel welk andere vorm van beroep of samenlevingsvorm. Elk argument dat jij hanteert vindt toepassing ook bij hen, En ik meen te kunnen verdedigen bij hen met meer recht.

Dit is dus irrelevant, gezien niet ik, maar jij degene bent die mensen veroordeelt.

Waarom zo rommelig? Jij meent in de kern christelijk bezig te zijn. Ik oordeel niet over jou. Ik oordeel over de christelijke leer. En niet ik persoonlijk, maar die leer zelf. Die christelijke leer veroordeelt jouw leer. En ik zeg dat tegen jou.

Dan is nu relevant dat jij intrekt dat jij iets van een christelijke leer brengt,

of anders dat christelijke onderbouwt ook christelijk te zijn.

Ik insinueer dat jij aanspraak maakt op het eeuwige leven. En ik geef je handvatten om er ook dichtbij te kunnen komen. Ik kan dat verkeerd zien, maar ik beroep mij op de Bijbel, en meen dat elk woord dat ik spreek ook gefundeerd kan worden op de Bijbel. Waar baseer jij je op?

Ik baseer mij net zo goed op de Bijbel. Wat in zekere zin geen argument is, want als ik zou willen zou ik zelfs met de Bijbel in de hand het vliegende spaghettimonster kunnen bewijzen.

Jij zegt hier ronduit dat jouw fundering als fundering geen hout snijdt.

Ik antwoord je nu ronduit dat je geen hout snapt van je fundament.

En we weten nu beiden dat jij je helemaal niet baseert op de bijbel. Jij verkracht de bijbel omdat je denkt dat de bijbel zich gemakkelijk laat verkrachten. De bijbel is daar duidelijk plagerig over.

Jij zegt, als de Heilige Geest in de mens woont, zal die mens goed handelen. Wie zegt dat die niet in jou of mij woont? Er is nog steeds geen manier om te bewijzen wie wel de Geest heeft en wie niet.
Als jij niet naar God wilt luisteren is jouw ongehoorzaamheid het werk van de duivel, en duidelijk niet van de heilige Geest. Wil je wel naar God luisteren, dan is dat het werk van de heilige Geest. Zeg het zelf maar.
Op die manier kan er ook niet bewezen worden wie de juiste schriftinterpretatie hanteert en wie niet. Kon dat wel, dan hadden we geen tientallen verschillende denominaties gehad. Zo leeft iedere christen (en niet-christen) zijn leven zoals hij/zij denkt dat het goed is. En zo lang zij anderen daar niet mee schaden heb ik daar totaal geen problemen mee.

Soms denk ik echt dat dit een gangbare hersenspoeling is in bepaalde contreien. Denominaties en interpretatieverschillen worden door sommigen eigenlijk steevast gebruikt als a-priori argument dat de bijbel redeloos is, en de denominaties radeloos, en de navolgers reddeloos. In jouw geval zoek je je heil bij wat je zelf denkt dat goed is. En je denkt de rechtvaardiging te zien in de christenen die volgens jou slechts matig doen wat zij denken dat goed is. Dat is tussen hen en God. Maar zij zijn niet God. Zij zijn mensen die God willen dienen, maar als jouw excuus om je eigen wegen te volgen, kunnen ze je erg op een verkeerd been zetten. God spreekt jou niet aan door hen, maar door de bijbel. En als jij Gods woord brengt door je tegen de bijbel te keren, dan breng je ook Gods toorn.

Nu zou jij nog kunnen zeggen, “maar als polyamorist ben je niet alleen†maar niemand dwingt een ander poly te zijn. Iedereen kiest zelf zijn leven dus niemand doet bewust schade aan een ander.
Hoezo schadetoebrenging als norm? Hoezo vrijwilligheid als norm?

Dacht je dat er dwang is tot afval of tot afgoden? Altijd is het de begeerte die de mens brengt tot afval en slechte wegen. Dat is al zo oud als de wereld.

Adam en Eva waren redelijk eensgezind. Eva plukte de vrucht en gaf Adam ervan te eten. Adam had haar toestemming. Er was geen schade. Alleen maar kortstondige blijdschap. Want hoewel zij God geloofden, telde God niet mee in hun overwegingen van norm en moraal.

Zo ook jij, als je gelooft.

Ik leg God nergens woorden in de mond en ik zeg nergens dat God dit of dat zou moeten vinden. Ik zeg dat ík iets vind, in het licht van wat ík denk dat de kern van het Christendom is.

Wat jij wilt en wat jij vindt, dat bepaal je zelf. Jij legt God geen woorden in de mond.

Maar wordt het niet tijd om God de mond te gunnen, in wat Hij te Zeggen heeft??

Die kans heeft God ruimschoots gehad bij mij. Er zijn redenen dat ik grotendeels van mijn geloof afgevallen ben. Redenen waar jij geen weet van hebt en die ik niet zo op een openbaar forum ga gooien. Dus ik zou het prettig vinden als je nu stopt met mij de weg “terug naar God†te laten zien. Ik weet waar de dichtstbijzijnde kerken zijn van de meeste denominaties en als ik het nodig vind daarheen te gaan doe ik dat. Daar heb ik geen veroordelende christen voor nodig die mij met 100 jaar oude zwaar onleesbare bijbelteksten om de oren slaat.

Wel waar. Niet ik, maar jijzelf bent op de christelijke toer. Want je associeert je leer ermee en je betoogt dat jouw leer in de kern als christelijk te beschouwen is. Stop daarmee, als je zo nadrukkelijk wars bent van (anti)identificatie van wat jij zegt, met het christendom. Je hebt klaarblijkelijk gewoon geen idee waar je je mee inlaat. Of juist wel, en dat maakt het dan ook meerbetekenender.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik insinueer dat jij aanspraak maakt op het eeuwige leven. En ik geef je handvatten om er ook dichtbij te kunnen komen. Ik kan dat verkeerd zien, maar ik beroep mij op de Bijbel, en meen dat elk woord dat ik spreek ook gefundeerd kan worden op de Bijbel. Waar baseer jij je op?

Ik baseer mij net zo goed op de Bijbel. Wat in zekere zin geen argument is, want als ik zou willen zou ik zelfs met de Bijbel in de hand het vliegende spaghettimonster kunnen bewijzen.

Jij zegt hier ronduit dat jouw fundering als fundering geen hout snijdt.

Ik antwoord je nu ronduit dat je geen hout snapt van je fundament.

En we weten nu beiden dat jij je helemaal niet baseert op de bijbel. Jij verkracht de bijbel omdat je denkt dat de bijbel zich gemakkelijk laat verkrachten. De bijbel is daar duidelijk plagerig over.

Om eerlijk te zijn heb ik niet gezien dat Annzie zich op de bijbel zou baseren... het verbaasd mij dat er nu gedaan wordt van wel.

Natuurlijk mag je vinden wat je wilt, daar is een discussieforum voor, maar om te beweren dat je dingen vanuit een christelijk perspectief beredeneerd terwijl het christelijke perspectief niet aangehaald wordt is vaag.

Ik denk ook dat het een interessant onderwerp is wat betreft het herkennen van de Heilige Geest en hoe dat te kunnen beoordelen, alleen dat is een te groot onderwerp voor dit topic en volgens mij nogal off topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Om eerlijk te zijn heb ik niet gezien dat Annzie zich op de bijbel zou baseren... het verbaasd mij dat er nu gedaan wordt van wel.

Om eerlijk te zijn ontgaat mij hier volkomen welk punt je wilt maken.

Maar laten we samen eens terug lezen:

Ik insinueer dat jij aanspraak maakt op het eeuwige leven. En ik geef je handvatten om er ook dichtbij te kunnen komen. Ik kan dat verkeerd zien, maar ik beroep mij op de Bijbel, en meen dat elk woord dat ik spreek ook gefundeerd kan worden op de Bijbel. Waar baseer jij je op?

Ik baseer mij net zo goed op de Bijbel.

....Vanuit deze gegevens gezien vind ik persoonlijk dat polyamorie zeker aansluit bij het christendom.

...."heb de ander lief zoals uzelf en God boven alles" zéker van toepassing kan zijn in een polyamoureuze levensstijl.

....ik ben niet meer zo christelijk als toen, () Ik probeer mijn leven echter wél te leven volgens "wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet", "heb een ander lief als uzelf" etc. In die zin zijn er mensen die mij nog intrinsiek christelijk noemen, ik noem mij alleen zelf niet meer zo.)

....Het vrijzetten van je partner om die behoeften te vervullen met iemand anders is op die manier een daad van pure liefde en onzelfzuchtigheid. () Ik persoonlijk vind dat dus juist wél heel erg christelijk. ....Wat je zaait, oogst je en als je liefde zaait, zul je liefde oogsten.

....Ik zeg dat ík iets vind, in het licht van wat ík denk dat de kern van het Christendom is.

....En zoals Robert al aangaf kan het op een ander niveau dus zeker wel bestaan, zelfs met goedkeuring van de katholieke leer. Wanneer drie of meer aseksuele (of celibataire) mensen een polyamoureuze relatie aan zouden gaan zou het ineens wel volgens de Bijbel verantwoord kunnen worden. () Ik zie dus niet in waarom die drie waarden ineens zondig zijn als er seks bij komt kijken.

Voldoende helder zo ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

zoals elk topic, is dit topic ook dankzij broer konijn ten dode opgeschreven. Wel een uitstekende cursus hoe help ik een forum omzeep binnen de door de moderatoren gestelde regels. Overigens als dezelfde moderators tussen de regels door zouden lezen, was je hier allang geband en opgerot.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Quest: Ik hoef niet tussen je regels door te lezen om te begrijpen dat er bij jou gevoelens van ergernis zijn. Zou je s.v.p. je gevoelens willen vertalen tot inhoudelijke bijdragen, of tot goede spiegelingen van wat er emotioneel bij je leeft mbt iets concreets of iets van jezelf? Waarom zou je het goede in je, niet meer ruimte bieden bij wat je schrijft? Dat mag in, en ook tussen de regels.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Annzie, even een vraagje: is het wetenschappelijk wel bewezen dat polyamorie een geaardheid is net zoals homoseksualiteit, en geen voorkeur?

Nope, daarom dacht ik ook dat ik had geschreven dat ik het zie als een geaardheid. Kan zijn dat ik dat niet zorgvuldig geformuleerd had though. Maar het is een terugkerend fenomeen in poly-land dat men aangeeft al vroeg het gevoel te hebben dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, in de pogingen een mono-relatie aan te gaan.

@Broer konijn: je zegt "ik veroordeel jou niet" precies nadat je zei "jij bent immoreel bezig". Ik ga niet verder op je in, je beweert dat ik de Bijbel verkracht, maar je goochelt zelf nog meer met woorden dan ik ooit gezien heb (misschien is advocaat een goed beroep voor je? Kun je dik geld verdienen met je gegoochel.)

Verder sluit ik me aan bij Quest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Broer konijn: je zegt "ik veroordeel jou niet" precies nadat je zei "jij bent immoreel bezig". Ik ga niet verder op je in, je beweert dat ik de Bijbel verkracht, maar je goochelt zelf nog meer met woorden dan ik ooit gezien heb (misschien is advocaat een goed beroep voor je? Kun je dik geld verdienen met je gegoochel.)

Verder sluit ik me aan bij Quest.

Er is een verschil tussen oordeel en veroordelen van een leer, en het veroordelen van een persoon. Bij het veroordelen van een persoon wordt een straf en en bestemming toegerekend aan een persoon. Maar de norm voor de christelijke leer is hoe het hart ermee omgaat (het geweten) en de straftoerekening is in de christelijke leer niet aan de mens maar aan God. Vandaar dat ik wel de leer van de bijbel communiceer tegenover jouw leer, maar geen roeping, bevoegdheid, of wens, heb om jou te veroordelen. Wel om je de wet te spiegelen zodra jij je beroept op de wet of op degene die de wet heeft geschreven. Nu lijk je te spreken vanuit de kracht en waan van het zelfmakende perspectief. Ik hoop dat je met het verstrijken van de jaren ook tot andere inzichten komt.

Moraal is gekoppeld aan een norm van moraal. Jouw moraal is gekoppeld aan jouw norm.

Zonder norm van moraal kun je iets amoreel noemen.

Elkaars vrijheid faciliteren als norm, kun je amoreel noemen.

Als iets tegen een norm ingaat kun je het immoreel noemen.

Jouw moraal gaat inhoudelijk vooralsnog onbestreden in tegen de bijbelse norm.

En aangezien jij je vooralsnog niet inhoudelijk baseert op de christelijke religie,

en ik nadrukkelijk heb verdedigd dat jouw leer tegen de christelijke leer ingaat,

mogen we hier concluderen dat polyamoureuze zaken vooralsnog duidelijk onchristelijk zijn.

..elk topic ..ten dode opgeschreven.

..uitstekende cursus forum omzeep helpen..

..was je hier allang geband en opgerot.

Verder sluit ik me aan bij Quest.

Beetje jammer in een perspectief dat over dit onderwerp eenduidig geconcludeerd kan worden.

Jouw topic is net zo dood als de graad van levendigheid van jouw inbreng.

Daar maak je zelf deel van uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid