Spring naar bijdragen

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  9.992
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in Hoe moeten wij omgaan met lgbq toestanden?   
  Het gaat er om dat we zaken die we van onze ouderen hebben mee gekregen gewoon kunnen veranderen.
  Als we dat willen en anderen ook gunnen wat wij hebben.
  Het vanuit een superioriteitsgevoel beslissen over anderen, dat moet anno 2022 toch echt afgelopen zijn. 
 2. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in Hoe moeten wij omgaan met lgbq toestanden?   
  Dat kan wel degelijk.  Zoals we ook vrouwen kiesrecht hebben gegeven en slavernij afgeschaft. 
 3. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Hoe moeten wij omgaan met lgbq toestanden?   
  Als er expliciet mannen die bij mannen liggen gezegd wordt.. lees het dan ook expliciet MEERVOUD : dat gaat dan kennelijk om een orgie.  
  Er staat niet.. een man die bij een man ligt! 
   En over vrouwen die met vrouwen liggen staat er helemaal niks !
   
  Dat is wel degelijk wat de Bijbel leert. Ik heb notabene letterlijk uit de Bijbel geciteerd én gelinkt! 
   
   
 4. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Hoe moeten wij omgaan met lgbq toestanden?   
  Phew.. ik vroeg me al af of je aan feestvieren was en dan nog ff lallend wat wegtikken hier. 😅
  Bij mij is het nu 10.14 in de ochtend. Maar.. ik ben in de regel rond 5 uur op.. dus zoveel scheelt het niet.😀
 5. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in Frontrunners Ministries; gebedsgenezers of verdienmodel ?   
  Dat is de omschrijving van oplichting in de Nederlandse wet.  Onder valse voorwendselen mensen bewegen tot afgifte van geld. Op de één of andere manier worden deze oplichters nooit opgepakt, waarschijnlijk omdat ze schermen met 'vrijheid van godsdienst'. Dat vind ik onterecht.  Gelovigen die bij hen terecht komen zijn niet zelden mensen die aan de rand van de samenleving wonen en erg kwetsbaar zijn: verslaafden, psychiatrische patiënten etc. Deze mensen verdienen wat extra bescherming tegen het weggeven van hun weinige bezittingen.
 6. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Vraag voor school   
  Ik denk dat het voor Frank vervelend is als er allerlei gesprekken door elkaar lopen.  Die wil toch gewoon visies op de vraag voor zijn examen.   
   
   
   
 7. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in De traditie van het (kerkelijk) huwelijk   
  Voor Augustinus waren de kerkvaders nog aan het bakkeleien over de vraag of het huwelijk door God was ingesteld of na de zondeval was ontstaan. Dus zo duidelijk was het kennelijk niet ! 
   
   
  Bron: https://www.lucepedia.nl/dossieritem/huwelijk-in-de-vroege-kerk/het-huwelijk-in-de-vroege-kerk-tot-aan-augustinus
  "In de Romeinse oudheid werd met ‘huwelijk’ (nuptiae) de eenheid en de verbonden­heid voor het leven (coniunctio omnis vitae) aangeduid, gebaseerd op consensus. De eenwording vond veelal symbolisch plaats, bijvoorbeeld door het elkaar geven van de rechterhand 
  In 18 v. Chr. vaardigde keizer Augustus een wet uit met het doel te bevorderen dat meer kinderen binnen een rechtsgeldig huwelijk geboren zouden worden en om hun legitimiteit veilig te stellen
  Vanaf de eerste eeuw v. Chr. werd een vrij huwelijk gebruikelijk, waarbij de vrouw haar eigen rechten kreeg. Er waren drie vormen om een manus-huwelijk aan te gaan. De meest conventionele was de oude patricische huwelijks­ceremonie (de confarreatio). Een tweede vorm was de coemptio, een symbolische koopakte, en tenslotte volgens het gewoonterecht (usus): door een jaar lang zonder onderbrekingen samen te leven.
   
  De wetten die het huwelijk reguleerden in het (latere) Romeinse Rijk (ca. 200 na Chr.) wijzigden in de christelijke Germaanse en Byzantijnse rijken van de vroege middeleeuwen fundamenteel door de invloed van de geestelijke schrijvers.
  In de tweede eeuw werd de visie op het huwelijk bepaald door polemieken van de orthodoxe schrijvers met encratisten, gnostici en montanisten. Omdat seksualiteit werd beschouwd als een gevolg van de erfzonde, dienden christenen volgens de rigoristische visie van (een heterogene groep) encratisten onthouding (egkrateia) na te streven
  Met betrekking tot de kwestie of het huwelijk door God is ingesteld of na de zondeval is ontstaan zijn de vaders vóór Augustinus niet eenduidig.
  Dat de christelijke huwelijksliturgie elementen van het het Romeins ceremonieel bevatte, valt ten slotte op te maken uit een brief van Siricius. "
   
   
 8. Like
  Dat beloof ik reageerde op Najreb1989 in Goden in de Bijbel   
  Waarom haal je hier het universum bij? In de bijbel staat precies 0.0 (en dan heb ik het naar boven afgerond) over het universum.. Wat jij hier zegt doet me erg magisch denken aan. Vroeger geloofde men dat een schildpad de Aarde droeg op zijn rug. Tegenwoordig noemen ze dat bijgeloof en is dat door wetenschap ontkracht. Dat God als eerste zijn Zoon schiep in het universum doet daar niet veel voor onder/boven.
  Dit is dus mijn reden om af te zien van het christelijk geloof. Niet perse het bloedvergieten (daar kan God immers niks aan doen) maar omdat ik het niet kan verenigen met onze kennis van het universum.
  JHWH die alleen in het universum was. En dan zou Hij eerst zijn Zoon scheppen, enkel om die Zoon zoveel later naar de Aarde te laten komen? Je moet wel een groot geloof hebben om dat te geloven.
  Dit gebeurt er als christenen hun geloof willen verenigen met onze kennis van nu. Mijn dominee stelde ooit eens dat de hemel in een andere dimensie was. Terwijl in de Bijbel letterlijk staat dat God van boven komt met zijn engelen.. Ze hadden toen gewoon een heel ander wereldbeeld.
 9. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Vraag voor school   
  Hi Frank, 
  Een levensbeschouwing kan een religieuze of seculiere visie op het leven zijn. 
  Nuttig is imo dat het antwoord geeft op bestaansvragen zoals de zin van het leven, en ethische/morele handvaten en houvast biedt m.b.t. hoe te leven en wat goed of slecht te vinden.
  Ontmoetingen met mensen van andere levensbeschouwingen helpen je eigen identiteit te vormen en bewuster positie te bepalen. 
  Mijn levensbeschouwing is Humanisme / Possibilianism ( https://en.wikipedia.org/wiki/Possibilianism), waarbij mens en maatschappij centraal staan. 
   
  Het gevaar van levensbeschouwingen is denk ik het risico dat je polariseert (-wij zijn beter dan zij-gedachte), denken in exclusie i.p.v. inclusie.
  Bepaalde levensbeschouwingen waarbij rolpatronen zijn vastgelegd kunnen met name vrouwen behoorlijk belemmeren.  Zoals bv de katholieke waartoe jij dan hoort en waar vrouwen worden uitgesloten van ambten. 
   
  Wat zijn jouw gedachten...
  Wat vind je nuttig aan jouw katholieke levensbeschouwing ? 
  Wat denk jij wat er gevaarlijk aan zou kunnen zijn ? 
   
  P.S. 
  https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbeschouwelijk-leren/
   
 10. Like
  Dat beloof ik reageerde op Najreb1989 in Goden in de Bijbel   
  En waarom is er maar 1?
  Is dit niet simpelweg omdat jij (en met jou velen) erin gelooft? Waarom zouden andere goden (waar andere mensen in geloven) niet echt zijn? Of de jouwe ook "slechts" verzonnen?
  Als ex christen kan ik echt weinig met mensen die beweren "er is maar 1 God, de rest is verzonnen door mensen".. Mensen die monotheist zijn zijn nog maar 1 stap verwijderd van atheïsme. Er zijn ook mensen die wel in meerdere goden geloven maar "mijn God is de grootste".. Daar is al veel bloed om vergoten, en veel mensenlevens vernietigd.
 11. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Najreb1989 in Elke jota , elke tittel in de wet blijft van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.   
  Ik denk dat je even het hele stukje zou moeten lezen en niet één zin er uit halen. Er wordt gevraagd welk gebod het grootste en belangrijkste is. Vervolgens noemt hij 2 gebonden en stelt dat die grondslag zijn voor de Wet en de Profeten. Op zich is het vrij simpel, tenzij je het anders wil gaan uitleggen. 
 12. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Hoe moeten wij omgaan met lgbq toestanden?   
  Fundamenteel, jij noemt het conformeren aan de wereldgeest maar ik heb je in deze reactie  een hele waslijst met christelijke LHBT+ organisaties gegeven mét linkjes, die allemaal vinden dat kerken een baken moeten blijven waarin Zijn Woord de volle 100% reflecteert als norm. 
   
  Dan link ik nu voor de derde keer die podcast, waarin het nou juist gaat over Hoe ermee omgaan conform Gods Woord. Een gereformeerd theoloog en hoogleraar ethiek en een homoseksuele getrouwde dominee. 
  https://www.buzzsprout.com/1890894/11670298-19-homoseksualiteit-identiteit-en-navolging-met-ad-de-bruijne-en-alexander-noordijk
  Heb je daar al naar geluisterd ? 
  Ik snap wel dat het lang zo spannend niet is als hel en verdoemenis schreeuwende tv meneren, maar als je het mij vraagt geeft al die opruiende bangmakerij je geen handvaten om op een goeie manier met je homoseksuele zusters en broeders om te gaan. Integendeel, je raakt er volgens mij alleen maar meer opgefokt van. Luister nou  's een uurtje naar die podcast. Er wordt gewikt en gewogen, genuanceerd, nagedacht. Mensen zijn in gesprek MET elkaar i.p.v. een duivelse monoloog afsteken.    
   
   
 13. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in De traditie van het (kerkelijk) huwelijk   
  Yep. 
  Maar opvallend genoeg.. toen die eenvormige definite er eenmaal wel was, was er geen sprake van een voortplantingseis o.i.d., alleen maar: 
   
 14. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in De traditie van het (kerkelijk) huwelijk   
  Een zeer amusant artikel, dank!
  Op de site die je noemt lijkt me deze duidelijk:
  Ook al begrijp ik dat veel conservatieven graag zien dat er één klassiek huwelijksvorm is geweest.... die was er dus niet. 
 15. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Licht in de duisternis   
  Opmerkelijk genoeg is er wel een rokjesdag maar geen broekjesdag. 
 16. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Beëindigde accounts.   
  Ik kom net tot de ontdekking dat God het Zelve met de vinger op de stenen tafelen heeft geschreven in Exodus 20:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
  "Leg over een ander geen vals getuigenis af"
  Bij geen enkele ander lid wat het account had laten stoppen lees ik wat tje bij HJW/Prob schreef. 
  ".... is cloneaccount van ..... welke al een permanente ban had. " 
   
  Integendeel. Er was geen sprake van een permanente ban. Het was juist gangbaar dat het account gewoon weer werd geactiveerd. 
  En toen dat niet meer lukte.. was het gangbaar om met een nieuwe naam verder te gaan. 
   
 17. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Goden in de Bijbel   
  Naar mijn weten staan er in de Bijbel veel verwijzingen naar meerdere godinnen en goden.  Nou zijn Polytheïsme en Monotheïsme bekende tegengestelde termen, maar 
  Henotheïsme is een wat onbekendere term: "is het geloof in en mogelijke verering van meerdere goden, waarbij één god een prominente rol vervult".  De voorvaderen van Jozua waren bv. meer polytheïstisch of henotheïstisch dan monotheïstisch  (zie ook punt 5)    https://nl.wikipedia.org/wiki/Henotheïsme
   
   
  1) Genesis begint al met de stelling; laat ONS mensen maken naar ONZE gelijkenis. Een duidelijke meervoudsvorm dus, terwijl JHWH in alle andere teksten zichzelf met IK of MIJ benoemt. 
   
  2 ) In de tien geboden in Exodus bevestigt God het bestaan van andere goden. God zegt hier niet,  "er bestaan geen andere goden dan ik"  o.i.d. maar God zegt ik duldt geen andere goden dan ik.  Oftewel: Er zijn wel andere goden, maar je mag alleen mij vereren niet die anderen.    https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EXO.20/ dus-20/
   
  3) Er zijn wel andere goden maar je moet ze niet toelaten.     
  Psalm 81: https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.81/Psalmen-81/
   
  4) God spreekt recht in een groep van de goden. 
  Psalm 82: https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.82/Psalmen-82/
   
   
  5)  Jozua zegt vreemde goden weg te doen.   
  Naar ik begrijp is de volle tekst; "Doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de Rivier en in Egypte, en dient de HEERE” Dus de familie van Abraham heeft (ook) andere goden gediend
   Jozua 24:  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JOS.24/Jozua-24/
   
   
  6) Alle Egyptische goden krijgen een aftraffing.
  Exdus 12:12 https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EXO.12/Exodus-12/
   
   
  7)  Zonen van de goden..
  Genesis 6 https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.6/Genesis-6
   
  8 ) Godin Astarte wordt vereerd door koning Salomo. God waarschuwt voor "hun goden". 
   
  Naar ik begrijp is Artemis de Efezische naam voor Astarte (de moederlijke natuurgodin).  Die hier grote godin wordt genoemd. Er staat dat niemand het feit kan ontkennen dat haar beeld uit de hemel gekomen is. 
  Handelingen 19, https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ACT.19/Handelingen-19/
   
  9) Baäl is koning en rechter van de goden en ook voor Israëlieten een hele populaire god. 
   https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/landen-volken/487/baal
   
 18. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in Basis voedsel bijbel   
  Begrijpelijk. Je had wat in te halen.
  Goe bezig!
 19. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Fundamenteel in Basis voedsel bijbel   
  Begrijpelijk. Je had wat in te halen.
  Goe bezig!
 20. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in De Wetenschapsbijbel   
  De wetenschapsbijbel waar je dit topic over begon.......
   
 21. Like
  Dat beloof ik reageerde op Robert Frans in De Wetenschapsbijbel   
  Ter aanvulling op @Dat beloof ik: je kunt een inkijkexemplaar als pdf-bestand downloaden op de door jou genoemde website. Deze bevat het boek Prediker met alle aantekeningen en een aantal thema-pagina's. De geciteerde tekst komt uit de themapagina Toeval, ter hoogte van Prediker 12.
 22. Like
  Dat beloof ik reageerde op Petra. in Beëindigde accounts.   
  Hallo Sjako,  
  Er zijn meerdere mensen wiens account op verzoek gestopt was, en die toch weer meedoen. 
  Ik zie vrijwillige bans bij Noel, Hermanos, Leren Schoen, Thom, Barnabas, Fundamenteel.. en er zullen er vast wel meer zijn.    
  Ga je die mensen nou allemaal alsnog perma bannen ?  Want een ban is een ban ?????? 
   
  Naar wat ik lees was het voorheen gebruikelijk dat je later je account weer kon laten activeren: (zoals hier ook staat  en ook vaak gebeurde. )
  Prob had meteen het fatsoen om te schrijven dat ie HJW was,  dat ie niet kon inloggen, dat hij had gemaild om zijn account weer te activeren,  en dat ie maar even Prob had aangemaakt omdat ie geen reactie kreeg.  Daar was dus geen reden om hem te bannen en al helemaal niet om hem uit te schelden met "sneaky"  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 23. Like
  Dat beloof ik reageerde op Piebe in Demonen kunnen materialiseren en dematerialiseren   
  Zo lust ik er nog wel een paar.
 24. Like
  Dat beloof ik reageerde op Piebe in Demonen kunnen materialiseren en dematerialiseren   
  Nog even? We zijn duizenden jaren verder en er zijn volop slechte mensen. Als dat 'even' is dan wil ik niet weten wat lang is volgens de Bijbel!
 25. Like
  Dat beloof ik ontving een reactie van Petra. in Romeinen ; niemand gaat verloren   
  Ik zou niet weten wat Paulus anders zou bedoelen dan 'iedereen'. Los van het gegeven dat hij niet wist wat een Papoea is.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid