Spring naar bijdragen

Johari-venster (het verborgen gebied)


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Noel2:

Het is een kwestie van liefde... Houden van...

Door al m’n gewroet in het panarchistische complex dat een aantal leven noemt kwam ik tot de ontnuchterende ontdekking dat het nog veel eenvoudiger is dan wat een aantal beweerden, en het was met afgrijzen dat ik getuige was van hoe deze eenvoud opnieuw tot een ondoordringbaar complex verheven werd en al het gewroet totaal nutteloos liet zijn.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 498
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Komt wellicht door die blinde vlek, je kan dit oplossen door in het verborgen gebied te gaan kijken.

Herstel kent vele definities en gradaties, net zoals ieder z’n pad kent met verschillende groeisnelheden en interesses. Herstel bekeken vanuit de gnostiek betekent onze ware aard herinneren, beschreve

Het hoeft natuurlijk allemaal niet zo gek te zijn, het kan immers ook anders. Beetje domino spelen en zien wat het wordt, stel dat je een schuld hebt en je verplaatst in je eigen boekhouding dat getal

4 minuten geleden zei TTC:

In ieder geval redenen genoeg om er tussenuit te blijven, zelfs al hopen we dat de omgevingsfactoren niet alles naar beneden halen.

Het is hoe dan ook een waarde-loos leven. Of wat ik dacht dat waarde had, had dat niet, en wat ik dacht dat waardeloos was vertegenwoordigt waarde. Ik heb 55 jaar verkeerd geinvesteerd. Nog 12 jaar tot een zeker pensioen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Noel2:

Het is hoe dan ook een waarde-loos leven. Of wat ik dacht dat waarde had, had dat niet, en wat ik dacht dat waardeloos was vertegenwoordigt waarde. Ik heb 55 jaar verkeerd geinvesteerd. Nog 12 jaar tot een zeker pensioen.

Morgen gaat het nog heel boeiend worden, voor wie er oog voor wil hebben.

29 minuten geleden zei Noel2:

Nog 12 jaar tot een zeker pensioen.

De besluitvormingstheorie van Herbert Simon kunnen we misschien ook cryptisch omschrijven, zo hebben we voor ieder wat wils en dat in hoeverre het de interesse kan genieten. Als alle wegen naar Rome leiden en een aantal wegen worden geblokkeerd dan duurt het logischerwijs veel langer om het doel te bereiken, idealiter kunnen we tijdig deze blokkades nog doorbreken zodat we niet alweer tegen de muur rijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Noel2:

Het is hoe dan ook een waarde-loos leven.

De premisses en/of conclusies worden werkelijk steeds eenvoudiger naarmate een herstelonderzoek vordert, als mensen niet bereid zijn om over iets ten gronde na te denken dan wordt het risico op perverse effecten groter door het gemis aan kennis. Als dit effect zich collectief manifesteert dan leven we in een maatschappij die spreekt in halve waarheden, simpelweg door niet alle beschikbare opties als volwaardig te valideren. En dan komen we tot de GGZ, mensen die zich hier bewust van worden komen mogelijkerwijs in een woelig proces dat zonder pardon en plotsklaps ook diverse emoties kan uitlokken, dit kan per individu variëren zonder daarom er ook technisch de vinger op te kunnen leggen. Naarmate we ons herstelproces echter doorzetten wordt paradoxaal genoeg alles veel eenvoudiger maar ook zelden begrepen, om finaal de maar al te vaak eenzame getuige te worden van een wereld in strijd om redenen die elke dag het mensenhart diep beroeren en spontaan om aandacht laat verzoeken. Rationeel doordacht geeft een doorgedreven herstelonderzoek bijgevolg de congruente legitimatie tot veel tot de verbeelding sprekende cryptische omschrijvingen, deze kennen we in de volksmond vaak als dooddoeners zonder echter de ware diepte hiervan te bevatten. En voor wie nog kan volgen, het neemt de stoornis niet weg, het geeft een gefundeerde verklaring die zich als een innerlijk weten nestelt maar niet kan doorstromen als daar ook geen ontvankelijkheid voor gevonden kan worden. Exploten van ervaringswerkers in de GGZ die gevraagd werden om te getuigen naar de buitenwereld, ze noemen zichzelf de herstelclowns om de eenvoudige reden ze aan de buitenkant blijven lachen maar simultaan innerlijk diepe pijn lijden en rustig sterven, niemand ziet het. Kortom, herstel is als roepen in een woestijn waar zandkorrels strijden om een stukje strand, en stigma het stof dat je naar de keel grijpt wanneer je te hard zou roepen, keep smiling!

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Peter79:

Ik ken Dolce Vita en zij kent mij ook. Plume is echt iemand anders.

De hoop die we kunnen ventileren uit een herstelonderzoek is werkelijk megalomaan, een stelling die begrijpelijkerwijs twee verschillende perceptievelden mengt. De hoop vloeit voort uit het onderzoek in die zin dat een metacognitieve beschouwing weinig obstructies in de weg legt voor technisch realiseerbare alternatieven, bekeken vanuit een microperspectief een haast onmogelijke opdracht om er ook aandacht en consensus voor te vinden. Voor de GGZ geeft het echter wel een diepere kijk in een aantal stoornissen, zij het op voorwaarde dat ook de metacognitieve beschouwingen volwaardig geïntegreerd worden binnen beoordelingsmodellen. Vanuit een ethisch standpunt is dit werkelijk niet te onderschatten, mensen kunnen immers ten individuele titel toegang krijgen tot deze denkbeelden maar niet als dusdanig bejegend worden. Dit kan leiden tot het failliet van de betrokkene die geen gehoor of begrip vindt, bovenop de gewetenslast die spontaan ontkiemt door de rationeel doordachte integratie van derde orde impulsen die in het gebied van de overkoepelende waarheid voor iedereen beschikbaar zijn. Het zit in kleine dingen is daarom niet onwaar, vanuit deze metaperceptie is het echter wel vaak (te) overweldigend om dergelijke diep indringende impulsen toe te laten tot het individuele zelf. Dit is op zich niet onbegrijpelijk maar het betekent simultaan ook de afwijzing of negatie van diverse derde orde impulsen die nu net noodzakelijk geacht kunnen worden binnen de aspiraties van de nieuwe GGZ, inclusief de eerder onbewuste marginalisatie van die ervaringswerkers die zich nu net ernstig zorgen maken over heel deze problematiek. Kortom, het is een ding om te zeggen dat luisteren naar de klant meer aan bod zou mogen komen, een GGZ-expert is natuurlijk ook maar, net zoals jij en ik, een mens die wellicht niet zit te wachten om zijn/haar leven overhoop te laten halen door een terloopse klant die als het ware van nature dweept met dergelijke attractors. En dit zijn slechts beschrijvingen van situaties zoals een aantal OPS-lijders dat zo congruent en nuchter mogelijk trachten te verwoorden, zonder enig diploma dan wel op basis van ervaringskennis en bijkomend introspectief herstelonderzoek. Nee, het is werkelijk geen materie die je tijdens het ontbijt eventjes tot je neemt om dan te denken dat de klus hiermee geklaard is, het is daarentegen bloed, zweet en tranen en het haast onoverkomelijke resultaat diepe hartenpijn en verdriet omwille van de gevolgen van het onbegrip dat hierover bestaat, punt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-11-2019 om 10:11 zei TTC:

Het Johari-venster wordt gezien als een krachtige communicatietool, in sommige gevallen zelfs zo krachtig dat de wereld op z’n grondvesten begint te daveren. Dit gebeurt wanneer steeds meer mensen wakker worden voor datgene wat de nieuwe GGZ vandaag promoot, idealiter kan dit fluweelzacht maar garantie bestaat echter niet. Op deze manier vertoont het Johari-venster veel overeenkomsten met oude geschriften, het is derhalve niet enkel teksten lezen maar ook groeien wat de emotie en de menselijke geest onder zware spanning kan plaatsen. Elk individu kan hier verschillend op reageren waardoor veiligheid en professionele begeleiding gewenst zijn, net zoals de congruente participatie van ervaringswerkers in de GGZ van belang is.

uEMUocs.png

Volgens het Johari-venster, dingen waarvan ik denk dat ze bekend zijn aan mij en niet altijd aan anderen? Dat gaat over heel eenvoudige dingen die m’n herstelonderzoek aanzienlijk versneld hebben maar wonderwel of verbazingwekkend ook m’n stoornissen geïnspireerd of gecultiveerd hebben. Namelijk, als blijkt dat in het vigerende economische bestel diverse epistemologische obstakels diep en nogal weerbarstig ingeburgerd zitten dan heeft dat een impact op ons allen. Voor mezelf heb ik die obstakels als het ware opgeruimd waardoor een heel ander, zij het in potentie, wereldbeeld zich vrijwel spontaan ontvouwen heeft, het contrast tussen A en B is echter van die orde dat het een diepe invloed heeft op m’n welzijnsbeleving. Het is eigenlijk niet meer dan dat, maar beslist ook niet minder wanneer we naar de gevolgen zouden kijken, als het al zover komt en hier interesse voor zou bestaan. Mijn motto is echter om dit niet zomaar te geloven, maar zelf te onderzoeken of er enige vorm van waarachtigheid in gevonden kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Als alles Een is dan lijkt me dat een congruente houding, afhankelijk van de graad van bewustzijn die individueel kan verschillen uiteraard. 

-0 en +0.

Wat ik denk is dat negatieve verwachtingen overwonnen kunnen worden, maar niet door ze te vervangen door positieve verwachtingen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Noel2:

-0 en +0. Wat ik denk is dat negatieve verwachtingen overwonnen kunnen worden, maar niet door ze te vervangen door positieve verwachtingen. 

Een paradigmashift kent vele gezichten waarbinnen een monetaire reset een belangrijke attractor is, in het andere geval lijkt me de transformatie van het vigerende zero-sumspel naar een co-creatieve samenleving heel moeilijk. Maar er is natuurlijk veel meer, zo heb ik het idee van Ondernemers Zonder Grenzen altijd bijzonder gevonden, zij planten bomen in de woestijn zodat deze terug tot leven komt. Nog even en er is helemaal geen woestijn meer om in te roepen, stel je voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei TTC:

Een paradigmashift kent vele gezichten waarbinnen een monetaire reset een belangrijke attractor is, in het andere geval lijkt me de transformatie van het vigerende zero-sumspel naar een co-creatieve samenleving heel moeilijk. Maar er is natuurlijk veel meer, zo heb ik het idee van Ondernemers Zonder Grenzen altijd bijzonder gevonden, zij planten bomen in de woestijn zodat deze terug tot leven komt. Nog even en er is helemaal geen woestijn meer om in te roepen, stel je voor.

Er zijn veel afhankelijkheden. Volwassenheid is streven naar zo min mogelijk afhankelijkheden. Kinderen van God maakt het niet uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Noel2:

Er zijn veel afhankelijkheden. Volwassenheid is streven naar zo min mogelijk afhankelijkheden. Kinderen van God maakt het niet uit.

Andersdenkenden zijn een uitstervend ras, met hun laatste stuiptrekkingen trachten ze nog te delen wat in hun harten gelegen is maar verder komt het niet. Wat ze inhoudelijk nog wilden zeggen zal echter nooit iemand weten, nochtans dat wat ze middels hun laatste stuiptrekkingen nog wilden delen.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Andersdenkenden zijn een uitstervend ras, met hun laatste stuiptrekkingen trachten ze nog te delen wat in hun harten gelegen is maar verder komt het niet. Wat ze inhoudelijk nog wilden zeggen zal echter nooit iemand weten, nochtans dat wat ze middels hun laatste stuiptrekkingen nog wilden delen.

Onzin. Voor elke positiviteit moet er een negativiteit zijn. Vroeger of later.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Noel2:

Onzin. Voor elke positiviteit moet er een negativiteit zijn. Vroeger of later.

Ja, het is werkelijk factum stultus cognosit, die rol van luis in de pels is me toch niet zo goed meegevallen eigenlijk. Niet dat ik het niet van harte en met overgave deed, probleem is dat wanneer je een slapende hond wakker maakt dat de vlooien ook wakker worden.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Ja, het is werkelijk factum stultus cognosit, die rol van luis in de pels is me toch niet zo goed meegevallen eigenlijk. Niet dat ik het niet van harte en met overgave deed, probleem is dat wanneer je een slapende hond wakker maakt dat de vlooien ook wakker worden.

De hollandse directheid is eigenlijk onbeschoftheid, helaas inderdaad.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Noel2:

Ach we leven toch al in een wegwerpmaatschappij, iedereen doet mee.

Zelfs met wegwerpmensen, het verloren paradijs nog ver af. 

16 minuten geleden zei Noel2:

Ach we leven toch al in een wegwerpmaatschappij, iedereen doet mee.

Met co-creatieve rente hebben we ontegensprekelijk een schot in de roos gevonden, op zichzelf al een afgeleide en het spreekt tot ieders verbeelding omdat niemand begrijpt waar het over gaat. Extra noot, deze zin herbergt verschillende diepten en zienswijzen, voor de liefhebbers dan toch.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Zelfs met wegwerpmensen, het verloren paradijs nog ver af. 

Met co-creatieve rente hebben we ontegensprekelijk een schot in de roos gevonden, op zichzelf al een afgeleide en het spreekt tot ieders verbeelding omdat niemand begrijpt waar het over gaat. Extra noot, deze zin herbergt verschillende diepten en zienswijzen, voor de liefhebbers dan toch.

Ja, verloren paradijs en verloren hel.

en voor hen die verlichting zoeken een knop aan de muur.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 7-12-2019 om 20:49 zei Noel2:

Ja, verloren paradijs en verloren hel.

Technisch gezien zijn er veel mogelijkheden en interpretaties over hetzelfde, merk ik. Het is een beetje als GGZ experten die menen dat iets niet realistisch is en daarmee de non-conformistische realisten gewoon buiten het eigen bewustzijnsveld plaatsen, de schok zal dan voor de normalisten zijn maar niet voor de realisten die er preventief aandacht voor vragen. Uiteraard, verwarring alom maar dat is dan ook waar de nieuwe GGZ voor pleit, eigen aan een paradigmashift waarvan mi eigenlijk niemand goed weet hoe dit gaat verlopen. Spannend is het wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid