Spring naar bijdragen

Is het "heilig avondmaal" een Bijbelse instelling?


Aanbevolen berichten

Ok als dat zo wordt gezien want ik geef keurig antwoord op WdG en op Ineke.

Ik heb meer de indruk dat je ineke-kitty bevestigt (dat mag!), maar mij niet beantwoordt. Er staan nog vragen open, ondanks - inderdaad - je vele berichten. Overigens zie ik het niet als spam, maar als reageren. Voel je vrij dat te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 76
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Welke vragen staan nog open dan?

Hoe beoordeelt iemand zichzelf of hij of zij aan het avondmaal mag?

Op deze vraag antwoord je niet concreet. Je spreekt wel je afkeur uit over voorgangers die mensen van het avondmaal houden. Je spreekt ook je afkeur uit over het feit dat kinderen niet aan het avondmaal mogen. Je geeft aan "hoe goed" jij je kinderen hebt opgevoed, je noemt een leeftijdgrens van 15 jaar, door een kerk gesteld. Ook daar spreek jij je afkeur over uit. Dat mag allemaal, leuk en aardig, en misschien ben ik het ook wel op bepaalde punten met je eens. Een antwoord op bovenstaande - naar mijn mening zeer eenvoudige - vraag geef je niet concreet. Dus, nogmaals een poging:

Als iemand aan het avondmaal wil, en jou vraagt: "Kan of mag ik deelnemen?", wat zou je die persoon aanraden, ineke-kitty? Kort en bondig.

Voor de duidelijkheid: zeker ben ik geconfronteerd met verschillende ideeen en leer. En, natuurlijk moet je de gewoonte in een kerk respecteren (kom er anders niet). Ooit kwam ik in een bepaalde kerk, er was avondmaal - ik wist het niet. Omdat ik de gewoonte in de kerk niet kende, stelde ik de voorganger, die langs kwam met het brood en de wijn, de bovenstaande vraag. Hij had enkele seconden om mij te beantwoorden, en deed dat, waarop ik aan het avondmaal ging. Ik ben benieuwd of jij een zelfde soort, kort, antwoord kan geven, zonder uit te weiden over jouw capiciteiten als opvoedster en dergelijke - voor mij - randzaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als iemand mij zou vragen of hij/zij zou mogen deelnemen aan het avondmaal, zou ik als antwoord geven: "ja waarom NIET".

Nu geef je een antwoord. Ik ben het niet met je antwoord eens, omdat ik toch denk dat er mensen - zonder dat ze het door hebben - misbruik maken van het avondmaal. De voorganger in de kerk waarheen ik ging stelde mij een andere vraag.

En wat de gewoonte van een kerk is doet niet ter zake als het om die vraag zou gaan.

En, dit ben ik slechts deels met je eens. Ik kwam gedurende een lange tijd in een kerk, waar ik niet "mocht" deelnemen aan het avondmaal, omdat ik geen "lid" was. Natuurlijk waren we broeders en zusters. Ik ging dus niet naar de kerk als er avondmaal was, de andere keren wel, omdat ik - ondanks ons verschil in visie - hun standpunt respecteerde. Je zult het nooit volledig met elkaar eens zijn. In kerken zijn gewoonten, ook in jouw kerk, die niet deugen. Als dat een criterium is, kan je nergens naar toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ten eerste ga ik niet naar een kerk, al 20 jaar niet meer, en ten tweede refereert Paulus aan 2 Kor. 13: 5,6 waar hij zegt: "onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij niet verwerpelijk zijn".

Geloof is dus het criterium om deel te hebben aan de maaltijd des HEEREN, zoals Kwispel meen ik ook al aangaf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ten eerste ga ik niet naar een kerk, al 20 jaar niet meer

Waarom niet?

Dan lees ik toch twee verschillende antwoorden. Ik ben van mening dat je het niet goed uitlegt:

ja waarom NIET
Geloof is dus het criterium om deel te hebben aan de maaltijd des HEEREN.

We verschillen dus van mening, dat mag. de duivelen geloven het ook, en zij sidderen

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ach je weet heel goed wat ik bedoel met 'geloof' en daar staan de duivelen buiten.

En geen "twee verschillende uitleg".

Ik bepaal niet of een ander wel of niet gelooft in de dood en opstanding van de Here Jezus Christus, dat is aan degene zelf om te onderzoeken , en niet aan de voorganger van een kerkgenootschap of aan wie dan ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik bepaal niet of een ander wel of niet gelooft in de dood en opstanding van de Here Jezus Christus, dat is aan degene zelf om te onderzoeken , en niet aan de voorganger van een kerkgenootschap of aan wie dan ook.

Dat ben ik uiteraard met je eens.

Stel dat iemand dit gelooft, maar desondanks nog zware zonden begaat (kan dat?). Hoe sta je dan tegenover de situatie m.b.t. deelname aan het avondmaal? Eigen keuze?

En, andere vraag: is het avondmaal voor jou een persoonlijke aangelegenheid of een "groeps-gebeuren"? Je gaat niet meer naar een kerk. Doe je wel aan het avondmaal?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zijn wij niet allen nog steeds zondaren? Dan zou er toch geen enkele gelovige mogen deelnemen aan de tafel des HEEREN?

En wat is de definitie van een "zware zonde" in jouw ogen dan?

Zonde is zonde leert de Schrift, en die zijn voor een gelovige in Christus Jezus voor eens en voor altijd vergeven.

Dat ik geen kerkgenootschap meer bezoek, betekent toch niet dat ik geen avondmaal meer zou kunnen vieren, samen met andere broeders en zusters?

Aan de ene kant is het inderdaad een persoonlijke aangelegenheid, omdat ik zelf de keuze maak daaraan deel te nemen, en aan de andere kant is het eveneens een "groepsgebeuren" zoals jij het uitdrukt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn wij niet allen nog steeds zondaren? Dan zou er toch geen enkele gelovige mogen deelnemen aan de tafel des HEEREN? En wat is de definitie van een "zware zonde" in jouw ogen dan?

Mee eens. Laat ik een ander verschil geven: volharding in zonde.

Dat ik geen kerkgenootschap meer bezoek, betekent toch niet dat ik geen avondmaal meer zou kunnen vieren, samen met andere broeders en zusters?

Ik denk dat je avondmaal kunt vieren waar en met wie je wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er IS geen verschil. Onze zonden ZIJN reeds vergeven en aan het kruis genageld, dus ik weet niet wat je bedoelt met "volharding in zonde".

We waren toch overeen gekomen dat God ons onze zonden niet toerekent?

Dus dan ook niet de zonde[n] waar de gelovige zich evt. in zou volharden.

Dat dit niet de bedoeling is, moge toch duidelijk zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er IS geen verschil. Onze zonden ZIJN reeds vergeven en aan het kruis genageld, dus ik weet niet wat je bedoelt met "volharding in zonde".

Het was eigenlijk meer een vraag (vraagteken ontbrak, zag ik, dus ik begrijp je reactie). Maar, hier noem je dus inderdaad het verschil. Sommigen denken nog in zonde te zijn of te leven, of zien het bij anderen, en willen, kunnen of mogen daarom niet aan het avondmaal. De vraag is dan wellicht "Wet of Genade?"....

We waren toch overeen gekomen dat God ons onze zonden niet toerekent?

Dat hoeven we niet overeen te komen... God herinnert onze zonden niet meer, dat is helemaal waar.

I remember your sins no more

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat mij betreft alleen Genade.

Daarom herinnert God onze zonden ook niet meer.

Wat ik geloof: Genade is gratis en kan niet verdiend worden op basis van goede werken. Met andere woorden, op het moment dat wij eigenlijk straf verdienen, schenkt God ons het goede door Zijn genade. Genade is het concept waarin God Zijn gunst verleent aan wat wij op dat moment nodig hebben in ons leven. Genade komt altijd door geloof "Want uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

Link naar bericht
Deel via andere websites
Daarom herinnert God onze zonden ook niet meer.

Wat ik geloof: Genade is gratis en kan niet verdiend worden op basis van goede werken. Met andere woorden, op het moment dat wij eigenlijk straf verdienen, schenkt God ons het goede door Zijn genade. Genade is het concept waarin God Zijn gunst verleent aan wat wij op dat moment nodig hebben in ons leven. Genade komt altijd door geloof "Want uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

Zij die geloven zullen in Jezus' Naam demonen uitdrijven, zieken genezen en tekenen doen. Jezus is opgenomen in de Hemel, maar

Het 'daarom' herinnert God onze zonden niet meer is dat van toepassing op 'ons'? Of is het van toepassing op de hele mensheid.

Dezelfde vraag geldt voor genade: Moeten we dat beperken tot hen die het avondmaal vieren, of kun je stellen dat God de zonden van de hele wereld niet meer gedenkt of herinnert en dat de genade is verschenen aan alle mensen?

Want als je stelt dat genade altijd komt door het geloof dan kom je hiermee niet goed op de plaats waar je wezen moet, want zo lijkt het dat iemand eerst moet geloven en dan krijgt hij of zij genade en dat zou in strijd zijn met elkaar.

Als je het omdraait dan zegt de tekst die al zo vaak aan de orde is en verkeerd wordt uitgelegd dat God genade geeft om te geloven. God schenkt dus genade en God schenkt niet eerst het geloof, want dan kom je weer bij de leer van de uitverkiezing.

Je bent door genade een kind van God en op grond van geloof.

En nogmaals die genade is niet uitsluitend voor gelovigen, maar is bestemd voor iedereen.

Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb weerlegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb weerlegd.

Niet helemaal. Wat ook niet duidelijk is waarom je onderschriften meeciteert. Als je op de quote-knop klikt, verdwijnt het onderschrift. Je hebt het hier dus heel bewust geplaatst. Ik heb het even gemeld, om hier duidelijkheid over te krijgen. Als een onderschrift wijzigt, blijft het in het quote-hok staan. Wat is de reden dat je dit doet, Kwispel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb weerlegd.

Niet helemaal. Wat ook niet duidelijk is waarom je onderschriften meeciteert. Als je op de quote-knop klikt, verdwijnt het onderschrift. Je hebt het hier dus heel bewust geplaatst. Ik heb het even gemeld, om hier duidelijkheid over te krijgen. Als een onderschrift wijzigt, blijft het in het quote-hok staan. Wat is de reden dat je dit doet, Kwispel?

Ik weet niet waar je het over hebt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De laatste zin staat niet mijn bijdrage. Die heb je bewust in het citaat geplakt. Waarom, Kwispel?

Daarom herinnert God onze zonden ook niet meer.

Wat ik geloof: Genade is gratis en kan niet verdiend worden op basis van goede werken. Met andere woorden, op het moment dat wij eigenlijk straf verdienen, schenkt God ons het goede door Zijn genade. Genade is het concept waarin God Zijn gunst verleent aan wat wij op dat moment nodig hebben in ons leven. Genade komt altijd door geloof "Want uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

Zij die geloven zullen in Jezus' Naam demonen uitdrijven, zieken genezen en tekenen doen. Jezus is opgenomen in de Hemel, maar

Link naar bericht
Deel via andere websites
De laatste zin staat niet mijn bijdrage. Die heb je bewust in het citaat geplakt. Waarom, Kwispel?
Daarom herinnert God onze zonden ook niet meer.

Wat ik geloof: Genade is gratis en kan niet verdiend worden op basis van goede werken. Met andere woorden, op het moment dat wij eigenlijk straf verdienen, schenkt God ons het goede door Zijn genade. Genade is het concept waarin God Zijn gunst verleent aan wat wij op dat moment nodig hebben in ons leven. Genade komt altijd door geloof "Want uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

Zij die geloven zullen in Jezus' Naam demonen uitdrijven, zieken genezen en tekenen doen. Jezus is opgenomen in de Hemel, maar

OOOO nou zie ik het. Denk je dat ik dat bewust heb gedaan? Niet dus,.... maar wat is er mis mee? Het is toch jouw bericht en jouw onderschrift. Ik begrijp niet waar je heen wilt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik weet niet waar je het over hebt.

Dat weet je heel goed, Kwispel. Om 12:14 quote je een bericht van mij. De laatste zin staat niet in mijn bijdrage, die heb je er zelf onder geplakt. Mijn bericht is niet aangepast, iedereen kan dat dus nagaan. Zo hoor je niet te quoten. Ik heb het gemeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
OOOO nou zie ik het. Denk je dat ik dat bewust heb gedaan? Niet dus,.... maar wat is er mis mee? Het is toch jouw bericht en jouw onderschrift. Ik begrijp niet waar je heen wilt.

Niet zo onozel doen, Kwispel. Als je op quote klikt, verdwijnt het onderschrift. Je moet een onderschrift er dus actief in plakken. Aangezien je dit om 12.14 uur deed, dus ongeveer 1,5 uur geleden, weet je heel goed dat je dit doet, en ook bewust. Ik ga er niet verder op in. Het typeert je wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
OOOO nou zie ik het. Denk je dat ik dat bewust heb gedaan? Niet dus,.... maar wat is er mis mee? Het is toch jouw bericht en jouw onderschrift. Ik begrijp niet waar je heen wilt.

Niet zo onozel doen, Kwispel. Als je op quote klikt, verdwijnt het onderschrift. Je moet een onderschrift er dus actief in plakken. Aangezien je dit om 12.14 uur deed, dus ongeveer 1,5 uur geleden, weet je heel goed dat je dit doet, en ook bewust. Ik ga er niet verder op in. Het typeert je wel.

Ik denk dat dit jou typeert, wat een achterdocht zeg.

Ik heb nog steeds geen idee wat ik niet goed heb gedaan. Wat is hier zo belangrijk aan?

Ga je daar de crew mee lastig vallen? Enfin ik hoor wel wat ik fout heb gedaan.

Je kunt toch ook een bericht gewoon accentueren en als quote gebruiken?

En als ik dan jouw onderschrift erbij neem wat is daar dan voor verkeerds aan ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet helemaal. Wat ook niet duidelijk is waarom je onderschriften meeciteert. Als je op de quote-knop klikt, verdwijnt het onderschrift. Je hebt het hier dus heel bewust geplaatst. Ik heb het even gemeld, om hier duidelijkheid over te krijgen. Als een onderschrift wijzigt, blijft het in het quote-hok staan. Wat is de reden dat je dit doet, Kwispel?

Wij prediken, en Jezus bevestigt het Woord door de tekenen die erop volgen. Amen!

Ik denk dat ik het op deze wijze heb gedaan, mag dat niet?

Ik heb niets actief geplakt hoor. Ik heb gewoon tot onderaan geselecteerd. Nu met opzet, maar eerder puur per ongeluk. Je bent toch niet verplicht om het quote hok te gebruiken.

Je kunt toch ook een gedeelte selecteren waarop je wil reageren. Jij licht zovaak een zinnetje uit een hele post.

Ik begrijp echt niet wat je hier mee wil bereiken.

Een hoop last voor de crew denk ik .

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je wijst mij op je huidige onderschrift, had ik nog niet gezien.

Het staat in Markus en wijst op de wonderen die de discipelen deden bij het begin van het ontstaan van de Gemeente, want die "zij" wijst op de discipelen van die tijd.

Niet op de predikers in deze tijd en ook wijst de tekst zelfs niet naar Christus want Hij was al opgenomen in de hemel. En zeker niet op "wij".

Het 'Wij prediken" staat er dus niet. Er staat : "Zij prediken", dus de onderschrift is misleidend.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid