Spring naar bijdragen

Is het Vaticaan de grote hoer van openbaring 17


Aanbevolen berichten

Toch ben ik zeer benieuwd om die lijst dan eens te zien, heb je daar een link naar? Het geeft misschien voeding voor een nieuw topic, los van de 'hoer' waar het hier over gaat.

Je hebt gelijk je moet met bewijzen komen. Maar ik heb niet gezegd dat de TS en diegene die op hyves graag over 'de hoer van Babylon' sprak één en dezelfde zijn. Lees het dan maar gewoon als een 'verhaal wat gaat' een verhaal van Lobke. Want hyves bestaat niet meer en ik heb alles vernietigd.

Inderdaad "Hyves" bestaat niet meer. Ik heb er nooit opgezeten. En het wordt hoog tijd dat de petitie van Peter R de Vries en consorte wordt behandeld in de 2e kamer om laster op internet onder het mom van een Bijbels onderwerp of moet ik zeggen "met de Bijbel in de hand" wordt aangepakt.

Pieternel is de TS en er zijn veel mensen die her en der Bijbelse onderwerpen starten waaronder ook Openbaring 17. De titel staat mij niet aan. Ook Facebook staat bol van de Christelijke sites of Bijbelstudiesites of hoe je het noemen wilt en anders You tube wel.

Blijft voorzichtigheid geboden om je frustraties of ongenoegen te verpakken onder een vroom ogend onderwerp.

De titel vind ik beschuldigend en aanvallend van aard en misschien dat de TS Pieternel zijn neus weer laat zien om te weerleggen waarom hij hiervoor gekozen hebt. Want hoewel ik niet geloof dat Petrus de eerste Paus was, heb ik niets tegen de RKK en zijn er ook in deze kerk broeders en zusters van mij. Daar ben ik van overtuigd. Het lichaam van Christus is universeel en niet aan kerk en plaats gebonden.

Overigens ontbreekt de vraagteken achter de zin.

Mijn antwoord op de topictitel is een hartgrondig : "nee".

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 186
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Toch zou ik van geen andere kerk lid willen zijn. zou ik ook niet ergens anders tot geloof hebben kunnen komen (wellicht een uitzondering voor de oosters orthodoxe kerk)

De leugens van dave hunt zijn vrij eenvoudig te ontkrachten. Bovendien is deze man helemaal geen theoloog, zoals je in de OP beweerd. Wat Thorgrem zegt, klopt gewoon en is ook allemaal vrij eenvoudig

Geen idee waar je het over hebt. Misschien iemand anders? En ben ik te dom voor de post van TTC?

Er ontgaat je heel veel Kwispel, bijtijds pijnlijk om zien. Technisch gezien gaat het over fixatie en/of de pre-occupatie van de geest, verruiming wordt dan vernauwing waardoor de rest van de Kosmos buitenspel wordt gezet. Vandaar de verwijzing naar Amerika, God laat zich immers niet vangen door een lokaal geschiedkundig verhaal en/of gebied. Je kan ook doen alsof je iets niet begrijpt, zeker wanneer het niet past met je drijfveren. Maar of dat ook een vrije keuze betreft, valt te betwisten.

O ja? Pijnlijk om te zien dat ik iets niet begrijp?

En wat bedoel je met dat ik doe alsof ik niets begrijp? Wat ontgaat mij? Kun je dat aantonen dat mij heel veel ontgaat? En over welke vrije keuze heb je het?

Wat bedoel je met : "God laat Zich immmers niet vangen door een lokaal geschiedkundig verhaal of gebied?

Ik ben je even helemaal kwijtgeraakt.

Als je het uitlegt en onderbouwt waarom je mij al deze kwalificaties toedicht, ... dan kan ik er misschien iets van leren. Heb ik ook afgesproken met een ander forumlid. Kan ik mooi in praktijk brengen. Toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
(1) O ja? Pijnlijk om te zien dat ik iets niet begrijp?

(2) En wat bedoel je met dat ik doe alsof ik niets begrijp?

(3) Wat ontgaat mij?

(4) Kun je dat aantonen dat mij heel veel ontgaat?

(5) En over welke vrije keuze heb je het?

(6) Wat bedoel je met : "God laat Zich immmers niet vangen door een lokaal geschiedkundig verhaal of gebied?

(7) Ik ben je even helemaal kwijtgeraakt.

(8) Als je het uitlegt en onderbouwt waarom je mij al deze kwalificaties toedicht, ... dan kan ik er misschien iets van leren.

(9) Heb ik ook afgesproken met een ander forumlid.

(10)Kan ik mooi in praktijk brengen. Toch?

Billijke vragen Kwispel, elke dag leer ik iets bij middels dialoog, vooral meningsconflicten laten me toe om m'n eigen overtuiging - zij het nogmaals - in vraag te stellen. Om deze dialoog te voeden kunnen we gebruik maken van een scenario, hierin zijn we in het beste geval vrij van denken. We gaan nu schijnbaar off-topic, dit kunnen we pas beoordelen als de dialoog gevoerd wordt. De volgende situatie doet zich voor, in relatie tot de gestelde vragen en zo eenvoudig mogelijk:

A.Geschiedenis

(1) God laat iemand weten dat een bepaald gebied het 'beloofde land' is.

(2) Mensen geloven daarin maar een ontstaat een strijd tussen verschillende groepen.

(3) Het 'beloofde land' staat symbool voor vrede onder alle volkeren.

B.Heden

(1) God laat iemand weten dat een bepaald gebied het 'beloofde land' is.

(2) Mensen geloven daarin maar beseffen nu dat heel de wereld dat 'beloofde land' is.

(3) De strijd wordt gestaakt en alles staat in functie van syncretisme en herstel.

C.Interpretatie

(1) Israël staat symbool voor het 'beloofde land', destijds in schrift opgetekend. (=> A)

(2) Heel de wereld is het 'beloofde land', niet als dusdanig in schrift opgetekend. (=> B)

D.Conclusie

(1) God laat zich niet vangen door een bepaald gebied, het 'beloofde land' is overal.

(2) Israël dient niet letterlijk genomen te worden, het is veel ruimer dan dat.

E.Vrije keuze

(1) We nemen Israël letterlijk met bijhorende neveneffecten (=> strijd, vernauwing)

(2) We nemen Israël symbolisch als heel de wereld (=> neutralisatie strijd, verruiming)

F.Vragen

(1) Welke keuze/geloof wil je verdedigen?

(2) Wat gebeurt er als je die keuze/geloof 'plots' zou aanpassen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat heeft dat allemaal met mij persoonlijk te maken?

Het is inderdaad allemaal off-topic al vanaf jouw grafiek of schema gaat het off topic.

En worden Gelooft.com en jij persoonlijk over mij, waarom doen jullie dat?

Zet je uiteenzetting maar in een apart topic dan zal ik antwoorden, dan kan men hier desgewenst verder gaan over het onderwerp.

Je zegt in A-F teveel dingen die m.i. niet kloppen. Bovendien moet je A-F Bijbels onderbouwen, want we zijn hier in "bijbelstudie".

Link naar bericht
Deel via andere websites
(1) O ja? Pijnlijk om te zien dat ik iets niet begrijp?

(2) En wat bedoel je met dat ik doe alsof ik niets begrijp?

(3) Wat ontgaat mij?

(4) Kun je dat aantonen dat mij heel veel ontgaat?

(5) En over welke vrije keuze heb je het?

(6) Wat bedoel je met : "God laat Zich immmers niet vangen door een lokaal geschiedkundig verhaal of gebied?

(7) Ik ben je even helemaal kwijtgeraakt.

(8) Als je het uitlegt en onderbouwt waarom je mij al deze kwalificaties toedicht, ... dan kan ik er misschien iets van leren.

(9) Heb ik ook afgesproken met een ander forumlid.

(10)Kan ik mooi in praktijk brengen. Toch?

Billijke vragen Kwispel, elke dag leer ik iets bij middels dialoog, vooral meningsconflicten laten me toe om m'n eigen overtuiging - zij het nogmaals - in vraag te stellen. Om deze dialoog te voeden kunnen we gebruik maken van een scenario, hierin zijn we in het beste geval vrij van denken. We gaan nu schijnbaar off-topic, dit kunnen we pas beoordelen als de dialoog gevoerd wordt. De volgende situatie doet zich voor, in relatie tot de gestelde vragen en zo eenvoudig mogelijk:

A.Geschiedenis

(1) God laat iemand weten dat een bepaald gebied het 'beloofde land' is.

(2) Mensen geloven daarin maar een ontstaat een strijd tussen verschillende groepen.

(3) Het 'beloofde land' staat symbool voor vrede onder alle volkeren.

B.Heden

(1) God laat iemand weten dat een bepaald gebied het 'beloofde land' is.

(2) Mensen geloven daarin maar beseffen nu dat heel de wereld dat 'beloofde land' is.

(3) De strijd wordt gestaakt en alles staat in functie van syncretisme en herstel.

C.Interpretatie

(1) Israël staat symbool voor het 'beloofde land', destijds in schrift opgetekend. (=> A)

(2) Heel de wereld is het 'beloofde land', niet als dusdanig in schrift opgetekend. (=> B)

D.Conclusie

(1) God laat zich niet vangen door een bepaald gebied, het 'beloofde land' is overal.

(2) Israël dient niet letterlijk genomen te worden, het is veel ruimer dan dat.

E.Vrije keuze

(1) We nemen Israël letterlijk met bijhorende neveneffecten (=> strijd, vernauwing)

(2) We nemen Israël symbolisch als heel de wereld (=> neutralisatie strijd, verruiming)

F.Vragen

(1) Welke keuze/geloof wil je verdedigen?

(2) Wat gebeurt er als je die keuze/geloof 'plots' zou aanpassen?

OnzeVader, Die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome

Uw Wil geschiede.......

viewtopic.php?f=13&t=30846&p=1181942#p1181941

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat heeft dat allemaal met mij persoonlijk te maken? Het is inderdaad allemaal off-topic al vanaf jouw grafiek of schema gaat het off topic. En worden Gelooft.com en jij persoonlijk over mij, waarom doen jullie dat? Zet je uiteenzetting maar in een apart topic dan zal ik antwoorden, dan kan men hier desgewenst verder gaan over het onderwerp. Je zegt in A-F teveel dingen die m.i. niet kloppen. Bovendien moet je A-F Bijbels onderbouwen, want we zijn hier in "bijbelstudie".

Of waarom we dit als pijnlijk ervaren? In het beste geval leidt Bijbelstudie ook tot meer inzicht en vrijheid van denken, net zoals Jezus daarnaar verwees. Erken je Jezus als profeet? Wat niet gezien wordt, wordt niet gezien. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Moderatie!

Het gaat hier over 'hoereren' Kwispel, veel mensen weten al lang veel meer maar dat blijkt dan niet naar de zin van een aantal. Je kan jezelf informeren en/of laten informeren en het correlaat maken met Bijbelteksten, het aanbod aan vingerwijzingen is niet te overzien. Toch blijkt er iets vreemds aan de hand wanneer je in onderstaand exploot naar de datering kijkt , net zoals 'niets nieuws onder de zon' hierop van toepassing is.

Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeen­schap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voor­komen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset.

http://www.economie-macht-maatschappij. ... bilee.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
Moderatie!

Het gaat hier over 'hoereren' Kwispel, veel mensen weten al lang veel meer maar dat blijkt dan niet naar de zin van een aantal. Je kan jezelf informeren en/of laten informeren en het correlaat maken met Bijbelteksten, het aanbod aan vingerwijzingen is niet te overzien. Toch blijkt er iets vreemds aan de hand wanneer je in onderstaand exploot naar de datering kijkt , net zoals 'niets nieuws onder de zon' hierop van toepassing is.

Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeen­schap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voor­komen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset.

http://www.economie-macht-maatschappij. ... bilee.html

Tja... TTC heeft wel een punt met zijn verwijzing naar "sociale gerechtigheid" en "monetair beleid"...

Dat past toch naadloos bij hetgeen in Openbaring 18 staat over die vrouw:

18:9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. 18:10 Ze blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt, en zeggen: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!†18:11 De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen: 18:12 goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlaken stoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer, 18:13 kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. 18:14 Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij. 18:15 Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen om haar 18:16 en zeggen: “Wee! Wee grote stad! Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren, en gouden sieraden, edelstenen en parels. 18:17 Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd.†Alle stuurlui, iedereen die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, bleven op een afstand 18:18 en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen: “Welke stad is er aan die grote stad gelijk?†18:19 Ze wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden, en riepen: “Wee! Wee grote stad! Iedereen die schepen op zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in één uur tijd is zij te gronde gericht.â€

Je zou dat alles toch kunnen en mogen lezen als "een goddelijke monetaire reset"!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja... TTC heeft wel een punt met zijn verwijzing naar "sociale gerechtigheid" en "monetair beleid"... Dat past toch naadloos bij hetgeen in Openbaring 18 staat over die vrouw:
18:9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. 18:10 Ze blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt, en zeggen: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!†18:11 De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen: 18:12 goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlaken stoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer, 18:13 kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. 18:14 Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij. 18:15 Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen om haar 18:16 en zeggen: “Wee! Wee grote stad! Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren, en gouden sieraden, edelstenen en parels. 18:17 Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd.†Alle stuurlui, iedereen die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, bleven op een afstand 18:18 en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen: “Welke stad is er aan die grote stad gelijk?†18:19 Ze wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden, en riepen: “Wee! Wee grote stad! Iedereen die schepen op zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in één uur tijd is zij te gronde gericht.â€

Je zou dat alles toch kunnen en mogen lezen als "een goddelijke monetaire reset"!

Zo je het zegt, met dank. We weten dit dus al lang maar toch blijkt dit niet te volstaan voor een aantal, hoe dienen we dit dan te interpreteren?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid