Spring naar bijdragen

De effectieve realisatie van het Vredesrijk (Gods Plan)


Aanbevolen berichten

Misschien is dat zo. En dat kan ik ergens ook wel begrijpen zelfs. Dat betekent echter niet dat alles wat Kwispel aanreikt dus onjuist is. Naar mijn mening is dit geen speelveld meer maar een mijnenveld geworden. Misschien ben ik ook wel te ver heen dan, maar in elk geval ver genoeg om mijzelf eruit te verwijderen.

Ja Anja, en zo wint Satan z'n spelletje. Trek alles uit z'n context en laat destructie zegevieren, uiteindelijk gaat dat herstel over heel eenvoudige dingen die berusten op logisch boerenverstand. Over gewone aardse dingen met respect voor het leven en de mensheid die niet verdient om als 'geknakte rietjes' behandeld te worden, nog minder om de druk daarop nog wat te verhogen zoals vandaag het geval is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 89
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Misschien is dat zo. En dat kan ik ergens ook wel begrijpen zelfs. Dat betekent echter niet dat alles wat Kwispel aanreikt dus onjuist is. Naar mijn mening is dit geen speelveld meer maar een mijnenveld geworden. Misschien ben ik ook wel te ver heen dan, maar in elk geval ver genoeg om mijzelf eruit te verwijderen.

Ja Anja, en zo wint Satan z'n spelletje. Trek alles uit z'n context en laat destructie zegevieren, uiteindelijk gaat dat herstel over heel eenvoudige dingen die berusten op logisch boerenverstand. Over gewone aardse dingen met respect voor het leven en de mensheid die niet verdient om als 'geknakte rietjes' behandeld te worden,

Inderdaad.

nog minder om de druk daarop nog wat te verhogen zoals vandaag het geval is.

Inderdaad. Dus als je het niet erg vindt, houd ik me liever bezig met die sociaal wel duurzame samenleving, waar ik nu naar op weg ga om wat nood te lenigen. Mocht ik hier nog een mogelijkheid zien ten goede deel te nemen zonder direct een satan in mijn schoenen geschoven te krijgen, ook al komt dat dit keer van de nobele zijde, zal ik dat niet nalaten. Maar niet ten koste van de dingen die gedaan moeten worden en nut hebben en met de liefde te maken hebben, waarover zoveel "gesproken" wordt.

Het is immers beter een licht te ontsteken dan de duisternis te vervloeken en zelfs de nobility ziet een stipje nogal eens als een vlek en poetsen dan een gat in de trui.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik dat zo lees TTC van jouw denken over allerlei activiteiten en je het "stil maar wacht maar, alles wordt nieuw' negatief laadt moet ik denken aan Mozes in de woestijn waar Mozes niet wist wat hij moest doen aan activiteiten en God de woorden sprak die ik mijn hele leven als een spreuk met me mee draag: "Stil maar want IK zal voor U strijden".

En ik ben er van overtuigd ook vanuit een stukje levenservaring dat de mens in zijn activiteiten God vaak voor de voeten loopt. Blijkbaar wil de mens het beter weten en overschat hij zichzelf en ik ben het met Ineke eens dat dat alleen maar aangeeft hoe hoogmoedig de mens van nature is.

:"Ik zal voor U strijden en Gij zult stille zijn".

"Wandel maar stillekens achter Hem aan"...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als ik dat zo lees TTC van jouw denken over allerlei activiteiten en je het "stil maar wacht maar, alles wordt nieuw' negatief laadt moet ik denken aan Mozes in de woestijn waar Mozes niet wist wat hij moest doen aan activiteiten en God de woorden sprak die ik mijn hele leven als een spreuk met me mee draag: "Stil maar want IK zal voor U strijden".

Het is de vraag wie die "IK" uit je laatste zin is, Kwispel. De aard van de gevoerde strijd geeft aanleiding om die in twijfel te trekken en dat komt de gemeenschap en de gemeente niet ten goede. Als de wil echter niet aanwezig is om dat in te zien, is het nutteloos. Alle "spreuken" die ten goede in de bijbel staan vermeld, kunnen ten kwade worden gebruikt als afweermechanisme, en als dat al een leven lang de gewoonte is, is het misschien nog maar de vraag of daar progressie in mogelijk is, om een dergelijk soort strijd achterwege te laten. Door de strijd van zulke "ikken" vallen er dag aan dag in de wereld vele slachtoffers en dat al eeuwenlang.

En ik ben er van overtuigd ook vanuit een stukje levenservaring dat de mens in zijn activiteiten God vaak voor de voeten loopt. Blijkbaar wil de mens het beter weten en overschat hij zichzelf en ik ben het met Ineke eens dat dat alleen maar aangeeft hoe hoogmoedig de mens van nature is.

:"Ik zal voor U strijden en Gij zult stille zijn".

"Wandel maar stillekens achter Hem aan"...

Waarbij het erop lijkt dat jij jezelf in alle gesprekken voortdurend op de positie van God plaatst en iedereen hier het plebs is, "de mens".

Wat TTC aanreikt is juist en waar.

Als je nood kunt lenigen en je laat het na......ben je niet in de geest van Christus bezig. En jezelf verheffen boven iedereen, kan duidelijk gezien worden als nalatigheid in je geloofspraktijk. Het doen, meer dan het praten. En in het doen vooral ook het nalaten van wat niet moet worden gedaan. Zoals de vormen van "strijd" waar een volgeling van Christus zich niet aan zou dienen over te geven, en die getuigen van een andere boom. Zoals TTC aangaf, is hier geen normale dialoog meer mogelijk zo.

Wij bouwen gestaag verder aan het vredesrijk. "Ikke ikke en de rest kan stikken" is niet des Christus en niet des Christendoms.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nogmaals: de mens is absoluut niet in staat ook maar enige vrede tot stand te brengen, wereldwijd wel te verstaan.

Christenen kunnen WEL, zover het van hen afhangt, vrede bewaren , maar dat is toch heel wat anders, dan beweren dat de mensheid in het algemeen hier op aarde vrede zou kunnen realiseren.

DAT is pas op de plaats van God gaan staan, en DAT is dus hoogmoedig en arrogant.

Niet de mens, maar God zal Zijn Vrederijk op aarde realiseren, en dat zal pas gebeuren als Christus Jezus MET Zijn heiligen [= de Gemeente] Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg te Jeruzalem, en DAN pas zal Zijn Koninkrijk op aarde een aanvang nemen.

Echter zal dat pas gebeuren NA de 70e week van Daniel.

Een ieder die de Bijbel ook maar een beetje heeft bestudeerd, weet dat de wereld, te beginnen bij Israel, nog een vreselijke grote verdrukking staat te wachten, waarin Gods toorn over deze aarde zal worden uitgestort vanwege de goddeloosheid van de mens.

Hoezo "de mens die het vredesrijk zal realiseren".

Een volstrekt on-bijbelse gedachte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nogmaals: de mens is absoluut niet in staat ook maar enige vrede tot stand te brengen, wereldwijd wel te verstaan.

Christenen kunnen WEL, zover het van hen afhangt, vrede bewaren , maar dat is toch heel wat anders, dan beweren dat de mensheid in het algemeen hier op aarde vrede zou kunnen realiseren.

DAT is pas op de plaats van God gaan staan, en DAT is dus hoogmoedig en arrogant.

Niet de mens, maar God zal Zijn Vrederijk op aarde realiseren, en dat zal pas gebeuren als Christus Jezus MET Zijn heiligen [= de Gemeente] Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg te Jeruzalem, en DAN pas zal Zijn Koninkrijk op aarde een aanvang nemen.

Echter zal dat pas gebeuren NA de 70e week van Daniel.

Een ieder die de Bijbel ook maar een beetje heeft bestudeerd, weet dat de wereld, te beginnen bij Israel, nog een vreselijke grote verdrukking staat te wachten, waarin Gods toorn over deze aarde zal worden uitgestort vanwege de goddeloosheid van de mens.

De vraag is wiens "goddelooosheid".....van de zogenaamde ongelovige, of van de zogenaamde gelovige die dit soort dingen in stelling brengt om de mensen te ontkrachten die in Zijn Geest ijveren.

Hoezo "de mens die het vredesrijk zal realiseren".

Een volstrekt on-bijbelse gedachte.

Een volstrekt tegen-bijbelse gedachte" is het I-K, om te veronderstellen dat God daar geen mensen voor zou gebruiken en dat rijk niet met en door mensen heen tot stand doet komen. Maar zoals TTC al aangaf, het lijkt erop dat sommigen voor destructie kiezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is een on-bijbelse gedachte dat God mensen zou "gebruiken" Zijn Koninkrijk op aarde op te richten.

Toon dat maar aan met de Schrift.

Ten eerste wordt er zes keer gesproken in Openbaring 20:1-7 over de 1000 jaar, maar vooral dat het in verband wordt gebracht met verschillende gebeurtenissen, die met name worden genoemd.

Ten eerste [vers 2 en 3] wordt de satan opgesloten in de afgrond, 1000 jaar.

Dat gebeurt niet door een mens, maar door de engel, die de sleutel des afgronds heeft, en een grote keten in zijn hand heeft, en HIJ grijpt de draak, namelijk de duivel en satanas, en bindt hem 1000 jaar.

Vers 3b: Ten tweede zullen de volkeren niet meer verleid worden 1000 jaar, totdat....

vers 4: Ten derde verschijnen de getuigen die gedood zijn omwille van het geloof in Christus op tronen, 1000 jaar.

vers 5: Ten vierde worden de overige doden niet meer levend 1000 jaar.

vers 6: Ten vijfde zullen zij die deel hebben aan de eerste opstanding priesters van God en Christus zijn, 1000 jaar.

vers 7: Ten zesde zal satan uit de gevangenis ontbonden worden, na de 1000 jaar.

Vanaf de zondeval is satan al actief bezig geweest om de volkeren te verleiden, en als overste van deze wereld heeft hij de mens aangezet tot opstand tegen zijn Schepper.

Steeds heeft hij de volkeren gemobiliseerd om zijn plan de volvoeren, om de mensen tegen elkaar op te zetten en uit te moorden.

Het grote doel van satan is om de volkeren te mobiliseren om het Plan Gods met deze wereld, en in het bijzonder met Israel, te torpederen.

De profeten hebben het al voorzegd, en in de geschiedenis is het bewezen, hoe geweldig de macht van satan is geweest, en NU NOG is.

Echter de profeten laten er geen twijfel over bestaan dat er een tijdslimiet is gesteld..... niet door de mens.... maar door God Zelf.

Er zal een maal een einde komen aan de tirannie van satan en dat profeteerde Daniel al:

"En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat". [ Daniel 12:1a].

Michael, die volgens Openbaring 12:7 eerst strijd heeft geleverd met satan om hem uit de hemel te gooien, zal een einde maken aan de macht van satan, zodat zijn heerschappij over de wereld is beeindigd.

Christus zal als Overwinnaar en als Koning der koningen Zijn rijk van Vrede oprichten, en NIEMAND anders heeft Hij daarbij nodig.

Die tijd is dus van Godswege bepaald, en Hij zal het in vervulling doen gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Inderdaad. Dus als je het niet erg vindt, houd ik me liever bezig met die sociaal wel duurzame samenleving, waar ik nu naar op weg ga om wat nood te lenigen. Mocht ik hier nog een mogelijkheid zien ten goede deel te nemen zonder direct een satan in mijn schoenen geschoven te krijgen, ook al komt dat dit keer van de nobele zijde, zal ik dat niet nalaten. Maar niet ten koste van de dingen die gedaan moeten worden en nut hebben en met de liefde te maken hebben, waarover zoveel "gesproken" wordt. Het is immers beter een licht te ontsteken dan de duisternis te vervloeken en zelfs de nobility ziet een stipje nogal eens als een vlek en poetsen dan een gat in de trui.

Zo gaat dat, in dit topic hebben we over het Vredesrijk en hoe we dat kunnen realiseren, het laat de beschikbare opties zien opdat meer mensen daar kennis van kunnen nemen en over reflecteren. Op deze manier wordt het contrast duidelijker met wat heden nog 'courant' genoemd wordt, gebaseerd op de vele ideeën die ons overgeleverd werden doorheen de geschiedenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Steeds heeft hij de volkeren gemobiliseerd om zijn plan de volvoeren, om de mensen tegen elkaar op te zetten en uit te moorden. Het grote doel van satan is om de volkeren te mobiliseren om het Plan Gods met deze wereld, en in het bijzonder met Israel, te torpederen.

Een sociaal duurzame samenleving (cfr Vredesrijk) kent een mondiale dimensie, heeft niets met 'torpederen' te maken. Waarom je Israël hierbij moet betrekken is dan ook een raadsel, het behoort ook immers ook tot die mondiale wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

TTC

Duidelijk dat je er niets van hebt begrepen, maar alleen gelovigen in Christus Jezus zullen het kunnen verstaan, en jij bent, naar eigen zeggen, geen gelovige.

En waarom ik Israel erbij betrek is, omdat het volk Israel in de toekomst het eerste volk zal zijn waar de grote verdrukking een aanvang zal nemen, echter zal die periode voor HEN verkort worden, maar dat gaat hier te ver om daarover uitvoerig op in te gaan.

Overigens zullen alle gebeurtenissen, inclusief het oprichten van het 1000-jarig Vrederijk voor jou een raadsel blijven, zolang je niet tot geloof in de Here Jezus Christus bent gekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Duidelijk dat je er niets van hebt begrepen, maar alleen gelovigen in Christus Jezus zullen het kunnen verstaan, en jij bent, naar eigen zeggen, geen gelovige. En waarom ik Israel erbij betrek is, omdat het volk Israel in de toekomst het eerste volk zal zijn waar de grote verdrukking een aanvang zal nemen, echter zal die periode voor HEN verkort worden, maar dat gaat hier te ver om daarover uitvoerig op in te gaan. Overigens zullen alle gebeurtenissen, inclusief het oprichten van het 1000-jarig Vrederijk voor jou een raadsel blijven, zolang je niet tot geloof in de Here Jezus Christus bent gekomen.

Mijn domheid is haast onbevattelijk Ineke, daarom mijn diepste respect voor de talloze ideeën en plannen van anderen die kunnen helpen bij de realisatie van waar het hier over gaat. Uiteraard onderzoeken we dat eerst, hiervoor kunnen we de nieuwste technieken gebruiken, valkuilen detecteren en diens meer. Interessant dat je spreekt over de 'aanvang' van de 'grote verdrukking', dit lijkt te veronderstellen dat het nog erger gaat worden dan vandaag. Maar wellicht hebben we het over iets anders, kan je dat iets nader toelichten om misverstanden te vermijden?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb al tijden de indruk dat de Bijbel geen rol speelt in jouw postings. En is het misplaatst als je je topic's in "bijbelstudie" zet, dat is n.l. wel een voorwaarde.

Bovendien heb ik de indruk dat de Bijbel en het 'Christenzijn' in je leven ook geen rol speelt, gezien je de vragen van Ineke niet beantwoordt en misschien kun je je afvragen wat je dan doet op een Christelijk forum?

Dat is geen punt je bent welkom, ik heb je zelf uitgenodigd, maar doe je niet voor als een Bijbel gelovige Christen als je dat niet bent. Ik vind dat niet eerlijk. En dat is geen oordeel , want dat is niet aan mij. Maar je suggereert een paar maal dat gelovigen een beetje dom zijn of dom worden gehouden of zich dom gedragen, maar we zijn niet zo dom dat we dergelijke valse schijn niet onderscheiden. En ik vind het jammer dat je daar niet gewoon open voor uitkomt. Dat maakt het communiceren ook heel lastig bemerk ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites

TCC

Het gaat inderdaad nog erger worden dan vandaag.

Ik licht dat al toe in het topic van de wederopbouw van Babel.

Niet aan de orde hier dus.

Jouw "domheid" bestaat uit het idee dat de plannen van anderen zouden kunnen helpen bij de realisatie van waar het hier over gaat, namelijk de realisatie van het Vredesrijk van Christus Jezus.

Geen enkele "nieuwste techniek" zal de mensheid daarbij kunnen helpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De profeten hebben het al voorzegd, en in de geschiedenis is het bewezen, hoe geweldig de macht van satan is geweest, en NU NOG is. Echter de profeten laten er geen twijfel over bestaan dat er een tijdslimiet is gesteld..... niet door de mens.... maar door God Zelf. Er zal een maal een einde komen aan de tirannie van satan en dat profeteerde Daniel al: "En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat". [ Daniel 12:1a]. Michael, die volgens Openbaring 12:7 eerst strijd heeft geleverd met satan om hem uit de hemel te gooien, zal een einde maken aan de macht van satan, zodat zijn heerschappij over de wereld is beeindigd.

Zoiets inderdaad, velen hebben dat gehoord en diepgaander onderzocht op waarachtigheid, net omwille daarvan kunnen ze transformatieplannen aanreiken die vaak volledig tegengesteld zijn aan wat de gangbare media nog bericht. Het grote voordeel is dat de geschiedenis ons leert wat we vooral dienen te vermijden, in het andere geval kan de geschiedenis zich herhalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
TCC

Het gaat inderdaad nog erger worden dan vandaag.

Ik licht dat al toe in het topic van de wederopbouw van Babel.

Niet aan de orde hier dus.

Jouw "domheid" bestaat uit het idee dat de plannen van anderen zouden kunnen helpen bij de realisatie van waar het hier over gaat, namelijk de realisatie van het Vredesrijk van Christus Jezus. Geen enkele "nieuwste techniek" zal de mensheid daarbij kunnen helpen.

Ook onze naïviteit kent geen grenzen Ineke, maar je mag ons altijd laten weten hoe het dan wel in z'n werk zal gaan. Er zijn mensen die daar vandaag presentaties over geven, lastig om over te oordelen als je daar zelf geen interesse in toont.

Link naar bericht
Deel via andere websites
TTC

"Inderdaad zoiets????"

"Transformatieplannen????"

Niet te volgen wat je hier beweert, en heeft ook niets te maken met wat het profetisch Woord leert.

Je hoeft dat niet moeilijker te maken dan het is Ineke, een transformatieplan betekent dat we punt (A) naar (B) gaan. Helemaal links zien we een 'toren' als de optelsom van heel de geschiedenis tot nu, heel die toren zakt ahw in elkaar door toevoeging van een 'non-lineaire attractor'. Dit is een heel duur woord om iets heel eenvoudigs te zeggen, heel het spel van Satan is dan ook teneinde mits we dat toelaten tot ons denken. Het is als een Godsgeschenk, in werkelijkheid niets nieuws onder de zon dan wel heel die tijd verdonkeremaand geweest.

68apy7x.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik HEB al uitgelegd hoe het dan wel in z'n werk zal gaan, maar je blijft halsstarrig bij je idee dat de mens met de "nieuwste technieken" in staat zou zijn dat Vredesrijk te kunnen realiseren.

Ja, met een zogeheten 'Special Purpose Vehicle' kunnen we heel wat, zelfs bliksemsnel. Dat is het voordeel van Satan, heeft vanalles in elkaar gestoken om mensen te misleiden en wij gebruiken dezelfde 'wapens' om het tij te keren. Zou het ook kunnen dat je de laatste tijd niet goed opgelet hebt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb al tijden de indruk dat de Bijbel geen rol speelt in jouw postings. En is het misplaatst als je je topic's in "bijbelstudie" zet, dat is n.l. wel een voorwaarde. Bovendien heb ik de indruk dat de Bijbel en het 'Christenzijn' in je leven ook geen rol speelt, gezien je de vragen van Ineke niet beantwoordt en misschien kun je je afvragen wat je dan doet op een Christelijk forum? Dat is geen punt je bent welkom, ik heb je zelf uitgenodigd, maar doe je niet voor als een Bijbel gelovige Christen als je dat niet bent. Ik vind dat niet eerlijk. En dat is geen oordeel, want dat is niet aan mij. Maar je suggereert een paar maal dat gelovigen een beetje dom zijn of dom worden gehouden of zich dom gedragen, maar we zijn niet zo dom dat we dergelijke valse schijn niet onderscheiden. En ik vind het jammer dat je daar niet gewoon open voor uitkomt. Dat maakt het communiceren ook heel lastig bemerk ik.

Heel moeilijk communiceren inderdaad, als je mensen gedurig in diskrediet wil brengen dan stemt dat tot diepgaander reflectie, heel eenvoudig. Gelovigen en jongeren zien ook wel wat er gebeurt, het delen van informatie is daarin een belangrijke stap. In het andere geval spreken we over halve waarheden, je kan niet zeggen dat het onwaar is maar het is niet volledig waardoor heel wat perverse effecten in stand kunnen gehouden worden. Iedereen is vrij om dat te onderzoeken en daar een mening over te vormen. Relaties met de Bijbel zijn altijd te maken, logischerwijs. Pro forma:

De halve waarheid is een misleidende verklaring die enige elementen van de waarheid omvat. De verklaring kan gedeeltelijk waar zijn. De verklaring kan geheel waar zijn maar slechts een gedeelte van de hele waarheid omvatten. De verklaring kan ook bedrieglijke elementen omvatten, zoals foutieve interpunctie of een ambiguïteit. De opzet van een halve waarheid is te bedriegen, te ontwijken, de schuld af te schuiven of een verkeerde voorstelling van zaken te geven. In de politiek is het begrip "halve waarheden" een veelvoorkomend verschijnsel. Zo nu en dan betichten politici andere politici er van halve waarheden te gebruiken. De term kan echter ook gebruikt worden om een argument dat niet op halve waarheden berust in diskrediet te brengen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halve_waarheid

Link naar bericht
Deel via andere websites
O, o,o,o,. Ik ben weer klaar hier. Succes verder met het realiseren van het Vredesrijk.

Ja, die toren van Babylon werd inmiddels helemaal ontmanteld, kunnen nu verder met de reiniging en het herstel. Vragen ons bezorgd af waarom je dit allemaal niet weet, toch ben je er altijd over bezig. Redelijk paradoxaal is dat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is een on-bijbelse gedachte dat God mensen zou "gebruiken" Zijn Koninkrijk op aarde op te richten..

Met je Bijbelkennis is het droevig gesteld I-K. Wie niet bereid is te sterven aan zichzelf kan geen deel hebben aan zijn Zijn Leven. Het is namelijk delen in Opstanding en Dood!

De oude mens dood verklaren zonder dat in de praktijk te hebben gebracht, getuigt niet van de realisatie van dat Vredesrijk. Laat staan de verdere nalatigheid in de geloofspraktijk die daarmee samenhangt. Zulke verklaringen almaar herhalen maakt het nog niet waar.

Platletterse Bijbel"kennis" in "handen" van de ongestorvenen verwordt tot een destructief wapen, dat met God niet veel meer te maken heeft....

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid