Spring naar bijdragen

Openbaringen en Vredesrijk


Aanbevolen berichten

Nee, geen behoefte aan "oefeningen".

Heb er nog wat over teruggevonden, niet enkel Christenen stellen dit maar ook Boeddhisten, zo blijkt. We hoeven dus niet alles zomaar te verwerpen, dit in afwachting van het vervolg van die leuke oefening. Een holle aarde is wel praktisch om er ook te kunnen leven, niet? Wat betreft een doofpotoperatie?

De grootste doofpotaffaire aller tijden is dat er beschavingen leven in het binnenste van de Aarde. Voor sommigen is dit moeilijk om te geloven. De Boeddhisten hangen het geloof aan dat er een ras van supermensen leeft die soms aan het oppervlak verschijnen. Ze denken dat deze onderaardse wereld miljoenen inwoners huisvest.

Men is in de veronderstelling dat de leider van deze wereld orders heeft doorgegeven aan de dalai lama’s van Tibet, de aardse vertegenwoordigers. De Russische wetenschapper, filosoof en schrijver Nicholas Roerich zei dat de Tibetaanse hoofdstad Lhasa via geheime tunnels is verbonden met de Binnenaarde. Op dezelfde manier zijn geheime kamers van de Grote Piramide verbonden met de holle Aarde.

http://www.alleendewaarheid.nl/de-holle-aarde/

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 334
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het is de oorzaak-gevolg-vraag. Als we van de Bijbel uitgaan, is dit beeld totaal niet nodig. Wat is de oorzaak? XYZZ1? Of is dit het gevolg? Er zijn slechts weinigen die een holle aarde theorie bedenken. Ineke ongetwijfeld niet.

Bericht net gekruist, ook Boeddhisten lijken dat te beweren. Maar misschien kunnen we beter eerst de oefening vervolledigen, vooraleer de hoofden helemaal op hol slaan. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn slechts weinigen die een holle aarde theorie bedenken. Ineke ongetwijfeld niet.

Het wordt hier wel echt spannend, als er aan de binnenkant van de aarde ook een zon is dan zou het waar kunnen zijn dat de aarde rond de zon draait. Anders gezegd, beide partijen kunnen gelijk hebben, afhankelijk van welke zon als referentie genomen wordt. (edit: ?? :Z )

In januari 1956 leidde admiraal Byrd een andere expeditie waarbij men 3.500 kilometer in de Binnenaarde reisde. Byrd merkte op dat de Noord- en Zuidpool in feite twee van de vele openingen zijn naar het centrum van de Aarde. De Binnenaarde heeft een eigen Zon en de polen van de Aarde zijn niet concaaf maar convex. Schepen of vliegtuigen kunnen er derhalve recht in vliegen of varen.

http://www.alleendewaarheid.nl/de-holle-aarde/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry voor de stukken en brokken, kom hier nu plots AH tegen die dat blijkbaar ook wel interessant vond. Waar ging het over, openbaringen? :D

In 1942 ondernamen twee prominente Duitse nazi-wetenschappers een expeditie naar de ingang van de holle Aarde. Göring, Himmler en Hitler juichten dit project van harte toe. De Führer was er van overtuigd dat de Aarde hol was en dat er mensen in woonden.

http://www.alleendewaarheid.nl/de-holle-aarde/

Link naar bericht
Deel via andere websites

TTC

Ik ben bekend met dergelijke theorieën, en de schrijver van het boek "Geheimen uit de oudheid" Jonathan Gray , refereert o.a. aan die 'geheime tunnels' en daar is zeker wat van te zeggen, echter ga ik uit van wat m.i. de Bijbel leert, en niet wat het Boeddhisme leert. Hoewel ik ervan overtuigd ben, op grond van de Bijbel dat er inderdaad miljoenen mensen verblijven in de 'onderaardse wereld', namelijk het dodenrijk, en zij straks bij het laatste oordeel voor Gods troon zullen staan, en Hij de bokken zal scheiden van de schapen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry, het IMF heeft nog maar net een rapport geschreven over helikoptergeld, dit betekent uiteindelijk dat we ons als mensheid kunnen verlossen van die geldketenen, schuldenbergen en diens meer. Nobelprijswinnaars schrijven over de 'Rational Fools', vervolgens het onderstaande:

Ik moet dit dagboek in het geheim schrijven. Het gaat over mijn vlucht op 19 februari 1947. Er komt een moment waarop het rationele van de mens zal afzwakken en dat men onvermijdelijk de waarheid zal moeten aanvaarden. Ik ben niet vrij om de volgende documentatie te onthullen en misschien zal het nooit het publiek bereiken, maar ik moet mijn plicht doen en het opschrijven. In een wereld van hebzucht en exploitatie van een bepaald deel van de mensheid kan men niet langer de waarheid onderdrukken.

http://www.alleendewaarheid.nl/de-holle-aarde/

De oefening gaat verder :D

A. Ontmanteling van de sekte.

B. Ontmaskering van de geest en de leer en de bijbehorende argumenten.

C. Het verkondigen van de waarheid.

D. Het bieden van een alternatief ter compensatie van de afwijzing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben bekend met dergelijke theorieën, en de schrijver van het boek "Geheimen uit de oudheid" Jonathan Gray , refereert o.a. aan die 'geheime tunnels' en daar is zeker wat van te zeggen, echter ga ik uit van wat m.i. de Bijbel leert, en niet wat het Boeddhisme leert. Hoewel ik ervan overtuigd ben, op grond van de Bijbel dat er inderdaad miljoenen mensen verblijven in de 'onderaardse wereld', namelijk het dodenrijk, en zij straks bij het laatste oordeel voor Gods troon zullen staan, en Hij de bokken zal scheiden van de schapen.

Misschien wordt het even wennen Ineke, er bestaat ook zoiets als syncretisme als het her-verbinden van alle religies. Lijkt me heel wat anders dan mensen om de tuin leiden, dacht dat we daarvoor de letter H in rekening hebben gebracht. Of denk je dat ze binnenin de aarde zich ook zo vijandig gedragen tegenover elkaar? Zo binnen, zo buiten? Pro forma:

Syncretisme is in de godsdienstwetenschappen een term die verwijst naar het naar elkaar toegroeien van religies, als een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. Een equivalent woord kan fusie of hybridisatie zijn. Het syncretisme is ook de samengroeiing en versmelting, onder andere van wereldbeschouwingen van verschillende herkomst, zonder dat er echte samenvattende beschouwing wordt bereikt. Bij uitbreiding kan ook in taalvormen of muziek syncretisme worden nagestreefd. Vaak is dit een ongemerkt proces.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syncretisme_%28religie%29

Link naar bericht
Deel via andere websites
Oh, dat "her-verbinden met religies" gaat zeker plaatsvinden, namelijk onder leiding van de valse profeet, het 'geestelijk' hulpje van de komende antichrist.

Waarom is dat een 'anti-christ' als alle religies zouden stoppen met elkaar te bekampen? Begrijp ik niet, is dat geen gigantische stap naar dat Vredesrijk? Je schreef "her-verbinden met religies", ik had het over "her-verbinden van religies". Misschien spreken we over iets anders?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Oh, dat "her-verbinden met religies" gaat zeker plaatsvinden, namelijk onder leiding van de valse profeet, het 'geestelijk' hulpje van de komende antichrist.

Overigens, ben je nog steeds van mening dat de zon rond de aarde draait? Hiervoor heb je nog een andere theorie nodig, niet dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens, ben je nog steeds van mening dat de zon rond de aarde draait? Hiervoor heb je nog een andere theorie nodig, niet dan?

Dat is de vraag, TTC. We weten nu waar we het over hebben, het zgn. "wereldbeeld". We hebben vier irrationele stellingen gevonden.

1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is.

2. IK geloof dat de zon om de aarde draait.

3. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

4. Het dodenrijk is onder de aarde. Als we een grot ingaan, gaan we dus het dodenrijk in.

Nu is de vraag wat er aan de hand is:

Volgt de dwaling uit de irrationele stellingen, of volgen de irrationele stellingen uit de dwaling? Ik kan me niet voorstellen dat iemand bedenkt dat we aan de binnenkant van een bol leven, en er niet op. Dat moet iemand bedacht hebben.

Wat is de oorzaak, en wat is het gevolg?

En, om de leer kracht bij te zetten, moeten meer irrationele stellingen geformuleerd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, ik geloof inderdaad dat de zon rond de aarde draait, en andere theorieën interesseren me niet.

Dan klopt je stelling mi niet, volgens de holle aardetheorie:

(1) in het midden van de aarde bevindt zich een zon

(2) de aarde draait daarom heen

Dan draait de zon toch niet rond de aarde? Dan heb je toch nog een theorie nodig?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgt de dwaling uit de irrationele stellingen, of volgen de irrationele stellingen uit de dwaling? Ik kan me niet voorstellen dat iemand bedenkt dat we aan de binnenkant van een bol leven, en er niet op. Dat moet iemand bedacht hebben. Wat is de oorzaak, en wat is het gevolg? En, om de leer kracht bij te zetten, moeten meer irrationele stellingen geformuleerd worden.

Moeten nu wel enige reservering inbouwen, meen ik. De optie 'holle aardetheorie' kunnen we niet zomaar verwerpen, we nemen dit even aan voor waar (nog te exploreren dus). Wat mi dan volgt is:

1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is => hoe definiëren we planeet? => een volle bol?

2. IK geloof dat de zon om de aarde draait => als zon in het midden => dogma

3. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop => wishfull thinking?

Van het ene komt het andere, stel dat de 'holle aardetheorie' klopt. Als dit geldig is voor alle planeten dan zoeken we misschien op een verkeerde manier naar buitenaards leven. Dat buitenaards leven zou dan middenin die holle planeten leven, niet bovenop. Begrijp je?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

Of een aantal zit met hun pc aan de binnenkant van de aarde? Ik weet het Gelooft.com, het lijkt irrationeel maar dat is het niet wanneer die 'holle aardetheorie' zou kloppen. Eerlijk is eerlijk, wat rest is dat verifiëren zoals een aantal daar blijkbaar al eens geweest is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is => hoe definiëren we planeet? => een volle bol?

Mindfulness, meer dan een punthoofd krijg je er niet van. :D Hoe dan ook, een duidelijke definitie voor 'planeet' bestaat blijkbaar niet. Specifieker, er staat mi nergens iets over 'vol' of 'hol'. Op basis daarvan:

1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is => onbetwist, dubieus naargelang definitie

Groot object dat rond een ster beweegt in een cirkel- of ellipsvormige baan. Een duidelijke definitie van een planeet bestaat eigenlijk niet. In principe is het een subgroep van planetoïden. De grootste planetoïden noemen we planeten, maar waar de ondergrens ligt is niet duidelijk. Zie planeten (in de encyclopedie).

http://www.encyclo.nl/begrip/planeet

Nog even en WOIII zal aan ons voorbij gegaan zijn. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
1. Ik geloof dat de aarde geen planeet is => onbetwist, dubieus naargelang definitie

Verder:

2. IK geloof dat de zon om de aarde draait.

3. En dat wij aan de binnenkant van de bol leven en niet bovenop.

4. Het dodenrijk is onder de aarde. Als we een grot ingaan, gaan we dus het dodenrijk in.

En aan toevoegend:

5. Als iemand een kuil in de grond graaft, dan graaft hij in het dodenrijk.

6. De zon is een beeld van God. God verschijnt en God verdwijnt.

7. De aarde staat vast.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En, om ook on-topic te blijven:

Openbaring 21

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Stellingen: waar of onwaar?

8. De hemel rust op de aarde en oefent een druk uit op de aarde. Daarom valt alles naar de aarde.

9. De aarde hangt namelijk helemaal niet. De aarde staat!

10. Er zijn natuurkundige proeven gedaan, die aantonen, dat de aarde inderdaad niet beweegt.

11. De grens tussen licht en duisternis wordt gevormd door wateren.

12. â€Onder de aarde†is buiten. De hemel is binnen.

13. De wereld is vol en daarom hol.

14. Naarmate het licht dichter bij de aarde komt, gaat het met een steeds grotere snelheid.

15. De zon is vele malen kleiner dan de wetenschap meent.

16. Het licht van de zon straalt niet alle kanten op, want dan zou de gehele aarde verlicht worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
En, om ook on-topic te blijven:

Gaan we nu niet wat te snel, consensus over het voorgaande lijkt me adviseerbaar. Door die 'holle aardetheorie' wijzigt mi een en ander, in ieder geval wordt veel duidelijker waar de stellingen vandaan komen. Anders gezegd, naargelang visie kunnen twisten ontstaan zonder dat we goed weten waarom, het waarom hebben we nu ontdekt. Sowieso ben ik nog altijd benieuwd naar die ontbrekende info:

R ® => ?

Ontbrekende variabele => ?

Kan je daar iets meer over kwijt? :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Door die 'holle aardetheorie' wijzigt mi een en ander, in ieder geval wordt veel duidelijker waar de stellingen vandaan komen.

De onbekende tztTTC.

Wat de holle aardetheorie betreft, deed zich vandaag een vraag voor. Nu zijn er mensen die daadwerkelijk geloven in deze theorie, wellicht kunnen zij de vraag beantwoorden.

Even kort voor degene die nog nooit van de theorie gehoord hebben:

De theorie van de holle aarde is een inmiddels verouderde theorie die ervan uit ging dat er de aardkern en aardmantel (grotendeels) niet bestonden, en dat de aarde in werkelijkheid hol was. De theorie was ook dat deze holle ruimte mogelijk bewoonbaar was. Deze theorie is vandaag de dag achterhaald door bewijzen dat kern wel bestaat en het feit dat geologen beter inzicht hebben in de vorming van planeten.

Het Thule-Gesellschaft, dat goed bekend was bij Adolf Hitler, rapporteerde over Tibetaanse mythen over openingen in de aarde naar ondergronds gelegen gebieden. Er is een theorie dat Hitler zelfs een expeditie naar Antarctica had gestuurd om deze opening te vinden.

Bron: wikipedia

De theorie is door Kl. Haneveld opgepakt. De mythen waarop de theorie gebaseerd is wordt door hem het Bijbelse wereldbeeld genoemd. Los van diverse irrationele gedachten en feitelijke onjuistheden, is er iets merkwaardigs, en juist die vraag deed zich vandaag voor. Overigens is de theorie best houdbaar, mits er diverse aanpassingen gedaan worden. Maar, de vraag. Eerst een citaat uit de theorie:

. De wereld is méér dan de aarde. De aarde maakt deel uit van de wereld. De Bijbel verstaat

onder â€wereld†niet alleen de aarde, maar ook de hemelen.

Dus wereld = aarde + hemelen.

Verder geloven de aanhangers van de variant van Kl. Haneveld dat het dodenrijk begint, zodra we in de aarde graven. Alles boven de aarde is de hemel. Wij leven op de aarde, maar de aarde is hol.

Nu de vraag: volgens dezelfde aanhangers is satan de god van deze wereld en regeert hij op aarde. Aangezien de wereld gelijk is aan de hemelen + de aarde, betekent het dus dat de duivel ook in de hemelen regeert. In de hemelen is satan dus ook god. De vraag is dus: Waar is God "god", of waar heerst God, als satan in de hemelen en op aarde god is? Uitgaande van die theorie kan ik me voorstellen dat mensen zich afvragen waar God is!!? Immers, waar we ook zijn, volgens deze leer is God nergens. Blijft over een holle aarde en een boek, dat letterlijk dood is, omdat God nergens is.

Misschien kan iemand mij dit uitleggen??

Voor de duidelijkheid: ik hang deze theorie niet aan. Ik geloof dat God Almachtig is. Ik geloof dat Jezus Koning is, zowel op aarde, als in de Hemel, of waar dan ook in het universum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat de holle aardetheorie betreft, deed zich vandaag een vraag voor. Nu zijn er mensen die daadwerkelijk geloven in deze theorie, wellicht kunnen zij de vraag beantwoorden.

Vind ik ook jammer, tot nader order zie ik wel wat in de moraal van verhaal. Misschien helpt het in functie van het geambieerde Vredesrijk waar dit topic over handelt.

Maar nu zal ik vertellen waarom u hier bent, admiraal. Uw ras heeft de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in Japan laten exploderen.†“Op dat moment stuurden we onze luchtschepen naar jullie oppervlakte om te onderzoeken wat jullie ras gedaan had. Wij hebben ons nooit eerder bemoeid met de oorlogen en wreedheid van uw ras, maar dat moeten we nu wel, want u heeft geleerd om met een bepaalde kracht te knoeien die niet voor de mens is gemaakt, namelijk kernenergie. Onze gezanten hebben al boodschappen gebracht naar de krachten van uw wereld en toch slaan ze er geen acht op.

http://www.alleendewaarheid.nl/de-holle-aarde/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is een aspect binnen het kader van het vredesrijk TTC waar staat dat ' dàn ' de aarde VOL zal zijn van de kennis des Heeren, maar er staat ook parallel hieraan.... dat de Steen heel de aarde zal vullen.

Nu is het aardig om eens te kijken naar hoe en wanneer iets gevuld kan worden.

In de Franse taal is dat goed terug te vinden in de zin dat het vrouwelijke het mannelijke zal omvangen.

Er staat letterlijk in de Bijbel dat de vrouw de man zal omvangen. En typologisch gezien heeft dat te maken met Schepper en schepping waarvan de verhouding ligt in mannelijk en vrouwelijk.

Wij kennen dat in de voorzetsels le en la, waar je ziet dat alles wat gevuld wordt mannelijk is Le café dans la tasse om het maar eenvoudig te houden.

Dan kun je ook stellen dat de steen, mannelijk is en dat moeder aarde hem zal omvangen en dat kan slechts als er een ruimte is of holte die gevuld kan worden.

Tenzij iemand een andere verklaring heeft hoe de steen heel de aarde zou kunnen vullen.

Waarbij nog even de notitie dat onder de hemelen ( hasjamajiem) wordt verstaan de lucht waar de vogels vliegen en de sterrenhemel.

De hemel waar God woont is vanaf de aarde gerekend de 3e hemel en daar regeert satan niet, dus stellen dat God weggeredeneerd wordt is niet juist. Integendeel. Men redeneert God weg binnen het denken van de bol want daar wordt God nergens geplaatst behalve dan eventueel erbuiten. Dat satan in de lucht regeert verklaren de teksten waar staat dat hij de overste in de lucht is ( Efeze 6) Dat wil niet zeggen dat satan geen toegang heeft tot God want hoe zou hij de 'broeders'( gelovigen) anders moeten aanklagen. Hij is immers 'de verklager der broederen ' en wij stellen daar tegenover dat we een Hogepriester hebben die voor ons bidt en pleit. Maar dat wil niet zeggen dat satan daar de baas is uiteraard.

Er worden wel meer verkeerde voorstellingen van zaken gegeven, maar dat neem ik niemand kwalijk want om het Bijbels wereldbeeld goed neer te zetten is een uitgebreide studie die al door Augustinus en nog wat zeer bekende Bijbelkenners in kaart is gebracht. En is ook redelijk bekend.

Ik verwijs graag naar de site van Melle Velema die dat belicht. Zijn site heet eindtijdinbeeld. Ik meen dat hij ook wat filmpjes laat zien. Het is alweer een tijd geleden dat ik me hierin verdiept heb en waar ik ook niet alles begreep.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid