Spring naar bijdragen

Alle duisternis in de kliko, zalving ontvangen


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 66
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Dopen met water is prima. Maar het is geen noodzakelijkheid en dat iemand met water gedoopt is biedt ook geen garantie dat men daadwerkelijk met Christus is gestorven en opgestaan.

Er staat anders heel duidelijk: tenzij uit water en de Geest.

Dus dan spreek je hier de Bijbel tegen. En is dat een garantie; jazeker! dat is immers wat Jezus belooft!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat je opmerking over traditie betreft: Het gebruik van de doop was in de Joodse cultuur al voor de geboorte van de Here Jezus een ritueel. Het ceremonieel wassen van de priesters en het onderdompelen van de tempel-gereedschappen in water was een onderdeel van de Wet. De Here Jezus heeft zelf niemand met water gedoopt. Hij liet zichzelf door Johannes de Doper dopen om zich als de Messias bekend te laten maken.

Jezus in aanwezig in de doop, immers door hem reinigt de doop mensen van de zonde. Daarom doopt hij ook niet zelf met water, dat laat Hij echter wel steeds doen aan zijn leerlingen: dat is hun opdracht. Zij dopen als het ware met water en God zorgt dan tegelijkertijd ervoor dat de Geest komt over de gedoopte, zodat die krachtens Christus over bevrijd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is wat de kerkleer eromheen heeft verzonnen ja. Het is niet des Christus en het is ook niet wat de kerk vroeger heeft geleerd. Van uit een Christelijk perspectief is Jezus de enige weg tot vergeving, en het eeuwig leven.

Zolang je Jezus maar aanvaart maakt het niet uit of je laat dopen of niet. Dopen is puur symbolisch om je overtuiging te laten zien aan de kerkgemeenschap en aan God, maar is geen vereiste.

De katholieke tekst, voor zover jij die hanteert, over dopen is niet bijbels en dus niet van God, alleen Jezus kan zonden vergeven, dus niet door dopen of de paus of een pastoor.

Er is maar 1 weg tot God en dat is Jezus Christus.

Ik respecteer dat jij daar anders over denkt, Thorgrem. Jouw aanvliegroute gaat via het institutionele katholicisme. En dan moet je in rituelen geloven; maar een deel van de clerus), getuigt van werken die niet uit de Heer zijn. De Here Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd.

De Kerk bevindt zich binnen en buiten kerkmuren. En wat binnen de kerkmuren zit, valt niet per definitie samen met het Lichaam van Christus. De Bijbel is ook daar duidelijk in.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vertel niets katholieks hoor, haal hiervoor mijn informatie alleen uit de Bijbel.

En die heeft het over wedergeboren uit water en de Heilige Geest.

Niet over wedergeboren door geloof.

Er is maar 1 weg tot God en dat is Jezus Christus. 

Zeker: dus doe dan ook wat hij zegt;) doop mensen met water en ze zullen de Geest ontvangen. Dat is wat Jezus en wat Petrus zeggen. Niets meer en niets minder;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dopen met water is prima. Maar het is geen noodzakelijkheid en dat iemand met water gedoopt is biedt ook geen garantie dat men daadwerkelijk met Christus is gestorven en opgestaan.

Er staat anders heel duidelijk: tenzij uit water en de Geest.

Dus dan spreek je hier de Bijbel tegen. En is dat een garantie; jazeker! dat is immers wat Jezus belooft!

Ik zou toch maar wat meer in de Bijbel lezen dan, voordat je die dingen letterlijk op de kerkleer projecteert, want om welk water gaat het daar? Lees Johannes 4 dan maar eens. De Here Jezus doopte niemand met water. Het water is het beeld van Leven en water is het beeld van het Woord.

Vergeving is op grond van geloof. Rechtvaardiging is op grond van geloof.Inwoning van de Heilige Geest is op grond van geloof. Kinderen van God en erfgenamen zijn we op grond van geloof. Behouden en eeuwig leven op grond van geloof.

De Vader vergeeft ieder mens, die Hem oprecht zoekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
merkwaardig trouwens dat je Here met hoofdletter schijft en Jezus zonder;) maargoed..

Merkwaardig dat je een typfout die ik 1 keer maak in de naam van de Here Jezus, gebruikt om mij daar nu op te wijzen. Maar ook niet zo heel merkwaardig, want er zijn er genoeg die zich zo gaan gedragen, en/of boos worden als deze onderwerpen aan bod komen. Ze gaan dan op de man spelen, omdat er gemorreld wordt aan de deur van de gouden kooi waarin ze zichzelf hebben opgesloten.

Velen denken inderdaad dat de doop in de brieven van de apostelen over de waterdoop gaat. En daar gaat het eigenlijk helemaal nooit over. Het gaat altijd over de doop in Christus, doop is éénwording met. Dit heeft nooit met de waterdoop te maken, dat is slechts een afbeelding, een symbool van wedergeboorte wat daarvoor heeft plaats gevonden, het water van de doop reinigt je niet. De afwassing van zonden geschiedt niet door water. Dat geloven de katholieken en sommigen van meer geloofsrichtingen, maar afwassing gebeurt alleen door het bloed van Christus en gereinigd word je door het badwater des Woords. Niet het badwater van de Maas, de Waal of de Jordaan.

Mensen zijn door geloof in Christus gedoopt in Hem. Men kan dat tot uiting brengen in een waterdoop als men daar behoefte aan heeft. De doop in water is slechts een symbool.

Link naar bericht
Deel via andere websites

"Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden."

Aldus de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Ik vind het maar merkwaardig al die verschillende dopen die ze schijnbaar in bepaalde takken van het christendom hanteren. Hoe vaak zal men daar wel niet gedoopt worden, elk jaar is er wel weer een reden te verzinnen om je te laten dopen, in water, vuur, aarde, de Geest, in begeerte enz enz.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen zijn door geloof in Christus gedoopt in Hem. Men kan dat tot uiting brengen in een waterdoop als men daar behoefte aan heeft. De doop in water is slechts een symbool.

Dat is het evangelische dogma ja. De Bijbel heeft het echter wel degelijk over de waterdoop die een vraag aan God is om een rein geweten. Waarna je op kan staan in de Heilige Geest. Het probleem is dat jij je dogma projecteert op de Bijbel, maar daarmee dus vooral de Bijbel niet letterlijk neemt.

Bovendien: de Bijbel is daar glashelder over: er is maar één doop in Christus. Dat is:

Met water: ondergaan en daarmee geestelijk sterven en Geestelijk opstaan. De mens duwt je onder of giet water. God zorgt dan voor

[bijbel=]‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’[/bijbel]

Link naar bericht
Deel via andere websites
Merkwaardig dat je een typfout die ik 1 keer maak in de naam van de Here Jezus, gebruikt om mij daar nu op te wijzen. Maar ook niet zo heel merkwaardig, want er zijn er genoeg die zich zo gaan gedragen, en/of boos worden als deze onderwerpen aan bod komen. Ze gaan dan op de man spelen, omdat er gemorreld wordt aan de deur van de gouden kooi waarin ze zichzelf hebben opgesloten.

kuch, op de man spelen doe jij zeker niet:P

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen zijn door geloof in Christus gedoopt in Hem. Men kan dat tot uiting brengen in een waterdoop als men daar behoefte aan heeft. De doop in water is slechts een symbool.

Dat is het evangelische dogma ja. De Bijbel heeft het echter wel degelijk over de waterdoop die een vraag aan God is om een rein geweten. Waarna je op kan staan in de Heilige Geest. Het probleem is dat jij je dogma projecteert op de Bijbel, maar daarmee dus vooral de Bijbel niet letterlijk neemt.

Bovendien: de Bijbel is daar glashelder over: er is maar één doop in Christus. Dat is:

Met water: ondergaan en daarmee geestelijk sterven en Geestelijk opstaan. De mens duwt je onder of giet water. God zorgt dan voor

[bijbel=]‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’[/bijbel]

Dus volgens jou... de mens duwt je onder en dán zorgt God..... Weet je wel wat je zegt? Besef je wel wat je zegt? Jij projecteert jouw dogma op God en de Bijbel. Niet ik doe dat, jij doet dat. En je maakt daarbij God tot slaaf van de mens, ondergeschikt aan de handeling van een mens.

Ik begrijp dat het schokkend kan zijn indien men zijn zekerheid op dogma's zoals een wateronderompeling heeft gevestigd. Laat ieder zich in dat geval vasthouden aan zijn dogma. Doch het Enige Ware Fundament is Christus. Geen priester, geen rituele handeling. Christus zelf. En alle mensen die Jezus Christus aannemen als hun Verlosser, zijn wederomgeboren.

1Joh5:1 Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft ( ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

Geen enkele kerk zal God ooit in haar macht krijgen. De duisternis heeft het niet begrepen en dus ook Hem niet gegrepen. De Vader openbaart zich aan wie Hij Wil, niet aan wie het institutionele christendom of de paus , of enigerlei ambtsdrager - hoe goed en nuttig ook, dat wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites

dat de mens opnieuw geboren wordt door geloof en niet door de doop is een onbijbels evangelisch dogma.

de bijbel zegt duidelijk dat dat gebeurd bij de Doop. God is geen slaaf van de mens, maar God bied zijn genade aan. Niet omdat iemand een dogma onderschrijft maar omdat mensen God volgen en zo genade ontvangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Geloof zonder werken is dood.

Wat dat betreft getuigt niet de TS van een "Happymealgeloof"(aanhalingstekens omdat het een citaat is van jouzelf en ik hiermee aangeeft dat ik dat woord zelf niet zou hebben gebruikt), maar jijzelf.

Ik zie in de OP eigenlijk helemaal niets over werken staan.

Dat jij dat niet ziet, betekent niet dat er niets over werken staat. Dit soort misverstanden worden veroorzaakt door het feit dat sommige mensen het onderscheid niet kennen of herkennen tussen de werken die God heeft voorbereid in de geestelijke mens en de werkzaamheden onder de wet van de vleselijke mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid