Spring naar bijdragen

Bijbel kennis vanuit de grondtekst


Aanbevolen berichten

Duidelijkheid en ontdekking(en) van de naam van ‘onze God’ YHWH

Een mooi en belangrijk stuk uit de bijbel wat iedereen gelijk herinnert als we het hebben over de naam van G’d, is het verhaal van Mozes als hij word gestuurd door de Eeuwige naar de Farao om zijn volk te bevrijden. Dan hebben we het over:

(een vertaling)

But Moses said to God, “If I come to the Israelites and say to them, ‘The God of your ancestors has sent me to you,’ and they ask me, ‘What is his name?’ what shall I say to them?†14 God said to Moses, “I AM WHO I AM.â€a He said further, “Thus you shall say to the Israelites, ‘I AM has sent me to you.’

Zoals sommige weten is het belangrijke gedeelte “I AM WHO I AM’’ verkeerd vertaald.

Er staat letterlijk ‘Ik zal zijn dat ik zal zijn’ (http://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_that_I_Am of interlineaire bijbel). In het Hebreeuws ‘’Ehyeh asher ehyeh’’. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van ik ben die ik ben. Hij is, hij was en zal er altijd zijn. Hier kom ik later op terug.

YHWH

Licht (energy) ‘is’, donker is de afwezigheid van het licht. Niet andersom. Denk eens aan een donkere kamer met een kaars of een lamp.

Leven ‘is’, dood is de afwezigheid van leven. Niet andersom.

YHWH ‘is’… . Niet andersom.

YHWH = יהוה‎

Als je deze letters onder elkaar zet krijg je het volgende: Gezicht, bovenlichaam, romp en onderlichaam. En zo krijg het een nog diepere betekenis bij de schepping van de mens.

×™

×”

ו

×” https://www.google.nl/search?q=yahweh+l ... 36&bih=758

In mijn eerste post vertelde ik al dat de Alef een enorm belangrijk letter en symbool is binnen het geloof. Er is bewust gekozen dat de bijbel begint met de tweede letter van het alfabet (Beth) en de tien geboden wel met de eerste letter (Alef) begint.

De letter Alef is hoofdzakelijk het Godselement, dit is terug te zien bij de creatie en samenzijn van Adam en Eva (zal ik later een post over doen). De man brengt symbolisch de letter Jod mee (letterlijk hoe hij heet en word beschreven) en de vrouw de letter Heh (Ook wat bij haar staat en hoe het staat geschreven). Samen worden de letters JAH. De naam van God. Middelste letter is de Alef die staat voor verbinding, samen zijn en tot één worden).

Zoals we zien houd de naam van de Eeuwige YHWH veel meer in dan dat we in eerste instantie bedenken. Deze vier letters (en tussenklanken) hebben een belangrijke betekenis in de bijbel en voor de mens. De Eeuwige is groots en machtig en is waarlijk ons redder.

Ik zou nog terugkomen op het feit dat er staat ‘Ik zal zijn dat ik zal zijn’ i.p.v. ‘ik ben die ik ben’.

Voor de mensen die de bijbel goed bestuderen en opletten hoe De Eeuwige spreekt over zichzelf gedurende de bijbel dan valt er iets op. Wij werken vaak van het verleden naar de toekomst, maar ‘Hij’ spreekt altijd vanuit de toekomst naar het verleden. Voorbeeld is zoals hierboven letterlijk ‘ik zal zijn dat ik zal zijn.’ (toekomst). Daarnaast spreekt ‘Hij’ dan vaak vanuit ‘ik ben jullie God die je bevrijd heeft etc’ (heden), en als laatst hebben we als voorbeeld ‘Ik ben de God van je voorouders, de God die je etc’ (iets uit het verleden). Dit is zeer interessant, ook als we kijken naar dat de Eeuwige zijn omgang/relatie met de mens aanpast/veranderd naarmate we de bijbel lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit was één van de eerste en snelste vertalingen dat ik vond op het net dat voldeed en iedereen begrijpt. Hierdoor kon ik gelijk verder gaan met mijn post.

Het komt voor mij en voor de meeste dan ook niet gecompliceerd over aangezien vrijwel de meeste engels kennen en het uiteindelijk om de boodschap van de tekst gaat. De andere talen zijn dan ook geen wereldtalen.

Wel vraag ik mij af wat je met je bericht wil duidelijk maken. Het gaat uiteindelijk om de boodschap van mijn totale post en met het thema. Het komt namelijk over alsof je niets wil toevoegen.

Alsnog neem ik je feedback mee en als mijn toekomstige post d.m.v. engelse vertalingen gecompliceerd over komen kun je altijd vragen om duidelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit was één van de eerste en snelste vertalingen dat ik vond op het net dat voldeed en iedereen begrijpt. Hierdoor kon ik gelijk verder gaan met mijn post.

Het komt voor mij en voor de meeste dan ook niet gecompliceerd over aangezien vrijwel de meeste engels kennen en het uiteindelijk om de boodschap van de tekst gaat. De andere talen zijn dan ook geen wereldtalen.

Waarom dan niet gewoon op een Nederlandstalig forum een Nederlands citaat gebruiken. Er zijn vele verschillende Nederlandse vertalingen van de bijbel beschikbaar: http://www.biblija.net/

Wel vraag ik mij af wat je met je bericht wil duidelijk maken. Het gaat uiteindelijk om de boodschap van mijn totale post en met het thema. Het komt namelijk over alsof je niets wil toevoegen.

Alsnog neem ik je feedback mee en als mijn toekomstige post d.m.v. engelse vertalingen gecompliceerd over komen kun je altijd vragen om duidelijkheid.

Fijn dat je de feedback meeneemt. Ik gaf het aan omdat ik helaas te vaak heb meegemaakt dat mensen gaan schoppen in verschillende bijbelvertalingen om een puntje te kunnen maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Op je eerste regel heb ik al daarvoor antwoord op gegeven (vorige post). Bedankt voor de website m.b.t NL vertalingen.

Jammer dat je dit vaak hebt meegemaakt. Helaas maakt posten op die manier samen verbonden met reacties daarop zoals nu, dat de boodschap verdwijnt van een bericht of dat een topic een afslag neemt.

M.b.t. deze topic gaat het om aspecten die aangetoond kunnen worden en om het totale boodschap. Ik zal dus geen Engels gebruiken om een punt te maken zoals de meeste kunnen lezen in mijn posts. Dat soort mensen moeten wellicht niet posten op een forum zoals dit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Seth07,

Genesis is eigenlijk vanuit de grondtekst Bereishit wat letterlijk vertaald betekend 'voor de beginne' i.p.v. 'in de beginne'.

Bereshiet (בְּרֵ×שִ×ית) betekent letterlijk "in het begin VAN..." (zie Jeremiah 26:1, Jeremiah 27:1, Jeremiah 28:1 en Jeremiah 49:34), aangezien het bezittelijk is. Zonder klinkertekens staat er letterlijk in Genesis 1:1: "In het begin van God's schepping ..." Maar omdat de context deze lezing onmogelijk maakt, hebben de Masoreten het tweede woord - ×‘×¨× - als werkwoord in de derde persoon enkelvoud verleden tijd ("hij schiep") neergeschreven in plaats van een zelfstandig naamwoord (schepping). Dat is de correcte contextuele betekenis.

Ook kun je de letter Alef op zichzelf niet uitspreken. Er moet altijd een letter voor of achter staan, anders is het niet hoorbaar of zichtbaar.

Hoezo? Er hoeft geen letter voor of achter te staan om de alef hoorbaar te maken. De uitspraak van de alef is simpelweg afhankelijk van het klinkerteken eronder of erboven (×ׇ,××…,×ׄ,×Ö», etc); niet van een letter die eraan voorafgaat.

En wat bedoel je met "zichtbaar"? De alef is gewoon een zichtbare letter: ×.

De rechterkant van de letter Beth/B is ook gesloten na de Alef en linkerkant helemaal open voor de mensen.

Dat komt uit Midrasj bereshiet bara 1:10: "zoals de letter Bejt geloten is aan alle kanten maar open aan de voorzijde, zo hebben wij geen recht om te onderzoeken wat beneden, achter en boven is (= hetgeen buiten de schepping staat), maar alleen datgene dat na de schepping plaatsvond". Er bestaan eveneens andere, vergelijkbare midrasjiem over de letter Bejt die aan 3 zijden gesloten is, behalve aan de voorkant. Ik herinner me dat de Talmoed hier ook iets over heeft.

De mensen die ik heb gesproken hebben mij o.a. verteld dat zij geloven dat elk letter in de bijbel zijn of haar betekenis heeft anders zou het er niet staan. De Eeuwige heeft een doel met alles en niets is op toeval berekent.

Dat waren waarschijnlijk Chassidische Joden (of mensen die graag Joods willen lijken), aangezien alleen Chassidische Joden het woord als "bereishit" neerschrijven, net zoals ze "Doni'el" en "Mosjiach" schrijven.

Leuk om te weten is dat de Hebreeuwe letters Beth, Resh en Alef (godselement) betekend 'heeft gecreëerd'.

Het betekent "hij/het schiep". Het is altijd de derde persoon mannelijk enkelvoud (verleden tijd). Het perfectum is niet noodzakel;ijk (kan namelijk ook iedere andere verleden vorm zijn), maar het betreft altijd de derde persoon enkelvoud.

Het woord dat niet te vertalen is in welk taal dan ook, is Alef-Tav (et). Dit woord staat in de eerste regel van Genesis. Er word aangenomen dat het woord nodig is om twee woorden de linken met elkaar maar ook dat het een soort boodschap is.

×ת duidt gewoon het lijdend voorwerp aan. Dat doet het nog steeds in het moderne Ivriet. Dat is geen aanname maar een alledaags gegeven. De midrashisch betekenis waarin alef-tav "de eerste en de laatste" betekent, heeft niets met de contextuele betekenis (de p'sjat) te maken. De p’sjat en de drasj zijn exegetisch strikt gescheiden.

Aangezien ik Hebreeuws ken en zowel de bijbel in beide talen heb gelezen.

Heb je de Torah & NaCH inderdaad in het Hebreeuws gelezen, of bedoel je dat je deze hebt vergeleken via een interlinear?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zonder klinkertekens staat er letterlijk in Genesis 1:1: "In het begin van God's schepping ..." Maar omdat de context deze lezing onmogelijk maakt, hebben de Masoreten het tweede woord - ×‘×¨× - als werkwoord in de derde persoon enkelvoud verleden tijd ("hij schiep") neergeschreven in plaats van een zelfstandig naamwoord (schepping). Dat is de correcte contextuele betekenis.

Hoe zou het anders moeten zijn dan? "In het begin van Gods schepping de hemel en de aarde" is niet echt een correcte zin.

), maar het betreft altijd de derde persoon enkelvoud.
Het woord dat niet te vertalen is in welk taal dan ook, is Alef-Tav (et). Dit woord staat in de eerste regel van Genesis. Er word aangenomen dat het woord nodig is om twee woorden de linken met elkaar maar ook dat het een soort boodschap is.

×ת duidt gewoon het lijdend voorwerp aan. Dat doet het nog steeds in het moderne Ivriet. Dat is geen aanname maar een alledaags gegeven. De midrashisch betekenis waarin alef-tav "de eerste en de laatste" betekent, heeft niets met de contextuele betekenis (de p'sjat) te maken. De p’sjat en de drasj zijn exegetisch strikt gescheiden.

Inderdaad, alle keren dat het voorkomt in de Bijbel duidt het lijdend voorwerp aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zonder klinkertekens staat er letterlijk in Genesis 1:1: "In het begin van God's schepping ..." Maar omdat de context deze lezing onmogelijk maakt, hebben de Masoreten het tweede woord - ×‘×¨× - als werkwoord in de derde persoon enkelvoud verleden tijd ("hij schiep") neergeschreven in plaats van een zelfstandig naamwoord (schepping). Dat is de correcte contextuele betekenis.

Hoe zou het anders moeten zijn dan?

In tegenstelling tot wat Seth beweerde, betekent "beresjiet" niet "voor de beginne", maar "in het begin van". Het is een bezittelijke combinatie. Je geeft zelf al aan dat de zin niet goed klinkt als we de letterlijke betekenis toepassen. Vandaar dat de Masoreten bij de bepaling van de p'sjat zijn afgeweken van de letterlijke betekenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik bedoel: hoe heeft volgens jou de oorspronkelijke zin geklonken (in't Nederlands)?

Ongeacht de vertaling: de zin loopt niet. Zoals Rashi op dit vers schrijft: "Verklaar me!" (! דרשני).

Zonder klinkertekens staat er ofwel "In het begin van God's schepping: hemel en aarde" (waardoor de ×ת voor hemel en aarde midrasjisch verklaard moet worden), ofwel er staat "In het begin van schiep God de hemel en aarde" (waardoor de bezittelijke betekenis van בְּרֵ×שִ×ית midrasjisch verklaard moet worden).

De Masoreten kozen voor de laatste optie, waardoor de Midrasj zegt "God schiep de hemel en aarde in/vanwege de wijsheid, zoals staat geschreven: 'JHWH bezat mij (= wijsheid) in het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was' (Spreuken 8:22-23).

In dit vers (Spreuken 8:22-23) wordt namelijk letterlijk gezegd dat Wijsheid de reshiet (רֵ×שִ×֣ית) was: de eerste van [God's weg]. Aangezien reshiet (het begin van) hier schriftuurlijk synoniem is aan "Wijsheid", kan de incorrecte frase uit Genesis 1:1 midrasjisch worden rechtgezet: "In Wijsheid schiep God de hemel en aarde". Nu is er grammaticaal geen probleem meer. De midrasj biedt andere verklaringen.

Wat hierbij overigens relevant is, is dat een midrasjische betekenis niet hetzelfde is als de contextuele betekenis (in het Jodendom heet dat de p'sjat). De p'sjat is wat de Masoreten bedoeld hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Seth07,

Genesis is eigenlijk vanuit de grondtekst Bereishit wat letterlijk vertaald betekend 'voor de beginne' i.p.v. 'in de beginne'.

Bereshiet (בְּרֵ×שִ×ית) betekent letterlijk "in het begin VAN..." (zie Jeremiah 26:1, Jeremiah 27:1, Jeremiah 28:1 en Jeremiah 49:34), aangezien het bezittelijk is. Zonder klinkertekens staat er letterlijk in Genesis 1:1: "In het begin van God's schepping ..." Maar omdat de context deze lezing onmogelijk maakt, hebben de Masoreten het tweede woord - ×‘×¨× - als werkwoord in de derde persoon enkelvoud verleden tijd ("hij schiep") neergeschreven in plaats van een zelfstandig naamwoord (schepping). Dat is de correcte contextuele betekenis.

Eigenlijk staat er 'in een beginne' en ook niet zoals jij noemt 'in het begin van'. Het gaat hier om de woorden een en het. Zonder klinker tekens (zoals de bron geschreven is), staat er in een beginne schiep etc.. Maar omdat in een begin niet gewenst was door welke redenen dan ook, hebben ze gekozen voor in het begin, want in het begin van creatie weten we alles. Daarvoor niet.
Ook kun je de letter Alef op zichzelf niet uitspreken. Er moet altijd een letter voor of achter staan, anders is het niet hoorbaar of zichtbaar.

Hoezo? Er hoeft geen letter voor of achter te staan om de alef hoorbaar te maken. De uitspraak van de alef is simpelweg afhankelijk van het klinkerteken eronder of erboven (×ׇ,××…,×ׄ,×Ö», etc); niet van een letter die eraan voorafgaat.

En wat bedoel je met "zichtbaar"? De alef is gewoon een zichtbare letter: ×.

Chaim, hier ga je de mist in. De Alef is op zichzelf staand niet uit te spreken en is hierdoor niet hoorbaar. De letters ervoor of erna bepaald de klank afhankelijk van het betekenis van het woord. Zo is de bijbel/torah geschreven. De klinkertekens waar jij het over hebt, is een hele grote periode later toegevoegd afhankelijk van de letter ervoor of erna om dit makkelijker leesbaar te maken voor tegenwoordig. Dus waardoor een Alef als een Ee, E of A gaat klinken, weten wij nu door de tekens onder de Alef toegevoegd met een letter ervoor of erna. Maar deze zijn eeuwen later toegevoegd.
De rechterkant van de letter Beth/B is ook gesloten na de Alef en linkerkant helemaal open voor de mensen.

Dat komt uit Midrasj bereshiet bara 1:10: "zoals de letter Bejt geloten is aan alle kanten maar open aan de voorzijde, zo hebben wij geen recht om te onderzoeken wat beneden, achter en boven is (= hetgeen buiten de schepping staat), maar alleen datgene dat na de schepping plaatsvond". Er bestaan eveneens andere, vergelijkbare midrasjiem over de letter Bejt die aan 3 zijden gesloten is, behalve aan de voorkant. Ik herinner me dat de Talmoed hier ook iets over heeft.

Dat zou best kunnen, maar ik heb het niet uit de Midrash. Dit heb ik geleerd van mijn toenmalige leraar. De Talmoed zou het er best over kunnen hebben maar de Talmoed is een valsleer. Heb je de Talmoed gelezen? Alles wat niet mag, kan of verboden is, word gerechtvaardigd in dit boek. Daarnaast zijn er ook weer diverse Talmoeden. Het komt mij over alsof je het één of ander hebt gelezen maar geen Hebreeuws kent. Pas op oordelen en beredeneren in dit geval.
De mensen die ik heb gesproken hebben mij o.a. verteld dat zij geloven dat elk letter in de bijbel zijn of haar betekenis heeft anders zou het er niet staan. De Eeuwige heeft een doel met alles en niets is op toeval berekent.

Dat waren waarschijnlijk Chassidische Joden (of mensen die graag Joods willen lijken), aangezien alleen Chassidische Joden het woord als "bereishit" neerschrijven, net zoals ze "Doni'el" en "Mosjiach" schrijven.

Dit is een vooroordeel en zeer onjuist. Nogmaals het lijkt alsof je het één en ander onderzocht hebt maar niet weet hoe het is behalve wikipedia? Genesis kun je in het Hebreeuws op diverse manieren schrijven waarbij ik zelf ook weleens een verkeerde letter neerzet. Dit heeft niets specifiek te maken met een bepaalde groep joden. Daarnaast gelooft elke 'Jood' dat elke letter zijn of haar betekenis heeft in de bijbel. Dit staat in de Torah, en er zijn hier ontzettend veel bewijzen voor. Vele christenen geloven dit ook aangezien G'd niet met toeval speelt en alles met een bedoeling geschapen heeft.
Leuk om te weten is dat de Hebreeuwe letters Beth, Resh en Alef (godselement) betekend 'heeft gecreëerd'.

Het betekent "hij/het schiep". Het is altijd de derde persoon mannelijk enkelvoud (verleden tijd). Het perfectum is niet noodzakel;ijk (kan namelijk ook iedere andere verleden vorm zijn), maar het betreft altijd de derde persoon enkelvoud.

Nee, het vertaalde woord is letterlijk om te maken, te creëren (gecreëerd). Schiep is verkeerd vertaald. Dit is belangrijk aangezien beide voorkomen in genesis. Ken jij Hebreeuws?
Het woord dat niet te vertalen is in welk taal dan ook, is Alef-Tav (et). Dit woord staat in de eerste regel van Genesis. Er word aangenomen dat het woord nodig is om twee woorden de linken met elkaar maar ook dat het een soort boodschap is.

×ת duidt gewoon het lijdend voorwerp aan. Dat doet het nog steeds in het moderne Ivriet. Dat is geen aanname maar een alledaags gegeven. De midrashisch betekenis waarin alef-tav "de eerste en de laatste" betekent, heeft niets met de contextuele betekenis (de p'sjat) te maken. De p’sjat en de drasj zijn exegetisch strikt gescheiden.

Dat is een eigen mening eraan geven maar vanuit de brontekst word dit/kan dit in geen één vertaling neergezet worden. Daarnaast moet men de Torah op diverse manieren lezen. Een, zoals het gegeven is in verhaalmethode bij wijze van spreken. Twee, om de verdieping in te gaan om een verhaal rijker te ervaren en g'ds grootheid te zien. Dit is ons gegeven en staat ook in de bijbel. In de context van het verhaal voegen de letters niets letterlijk toe, maar ze hebben een enorm groot betekenis, mits je het wilt zien en zo de Torah leest. Je kunt de bijbel lezen zogezegd op oog niveau, vergrootglas niveau of op microscopisch niveau. Het is waarvoor je gaat zonder er teveel je eigen beeld eraan toe te voegen.

Mijn volgende post zal gaan over Adam en Eva en de woorden die gebruikt worden bij hun schepping. Je zult zien hoe veel dit er toe doet en dat de Eeuwige hier in grootheid werkt en niet zomaar. Hierdoor kun je een verhaal beter en op een dieper niveau ervaren.

Aangezien ik Hebreeuws ken en zowel de bijbel in beide talen heb gelezen.

Heb je de Torah & NaCH inderdaad in het Hebreeuws gelezen, of bedoel je dat je deze hebt vergeleken via een interlinear?

Ik heb zowel de Torah als Tenach (neem aan dat je dit bedoelde) volledig gelezen in het Hebreeuws (Engels, nederlands). Van huis uit Hebreeuws geleerd en opgegroeid. Ik neem Af en toe is een interlineair bijbel wel handig ter ondersteuning.

Chaim ken jij Hebreeuws of werk jij via wikipedia en translators? Ik vraag dit omdat je best geleerd overkomt maar een aantal schoonheidsfoutjes maakt binnen de Hebreeuwse begrippen. Hierdoor zijn waarschijnlijk de misvattingen onstaan m.b.t vertaling Bereishit, klanken Alef en later toegevoegde tekens. Ook ga je van bepaalde stromingen uit als ik iets aanhaal terwijl deze grotendeels zijn geaccepteerd of binnen diverse 'stromingen' geaccepteerd zijn. Ik bedoel hier niet mee om je neer te halen, want ik waardeer je reactie, maar dan weet ik wie ik voor me heb m.b.t. hebreeuws e.d. Groetjes

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik bedoel: hoe heeft volgens jou de oorspronkelijke zin geklonken (in't Nederlands)?

Ongeacht de vertaling: de zin loopt niet. Zoals Rashi op dit vers schrijft: "Verklaar me!" (! דרשני).

Zonder klinkertekens staat er ofwel "In het begin van God's schepping: hemel en aarde" (waardoor de ×ת voor hemel en aarde midrasjisch verklaard moet worden), ofwel er staat "In het begin van schiep God de hemel en aarde" (waardoor de bezittelijke betekenis van בְּרֵ×שִ×ית midrasjisch verklaard moet worden).

De Masoreten kozen voor de laatste optie, waardoor de Midrasj zegt "God schiep de hemel en aarde in/vanwege de wijsheid, zoals staat geschreven: 'JHWH bezat mij (= wijsheid) in het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was' (Spreuken 8:22-23).

In dit vers (Spreuken 8:22-23) wordt namelijk letterlijk gezegd dat Wijsheid de reshiet (רֵ×שִ×֣ית) was: de eerste van [God's weg]. Aangezien reshiet (het begin van) hier schriftuurlijk synoniem is aan "Wijsheid", kan de incorrecte frase uit Genesis 1:1 midrasjisch worden rechtgezet: "In Wijsheid schiep God de hemel en aarde". Nu is er grammaticaal geen probleem meer. De midrasj biedt andere verklaringen.

Wat hierbij overigens relevant is, is dat een midrasjische betekenis niet hetzelfde is als de contextuele betekenis (in het Jodendom heet dat de p'sjat). De p'sjat is wat de Masoreten bedoeld hebben.

Student,

Om jou vraag kort te beantwoorden.

In de tijd dat de Torah werd geschreven en werd gekopieerd (Op dierenvellen), werden er nog geen klinkertekens gebruikt. Toch kon men dit lezen en is dit o.a. voor het gemak toegevoegd zodat 'wij' dit nu ook kunnen lezen.

Er staat letterlijk vertaald: In een/het begin creëerde G'd (et) de hemelen en aarde. Alles wat Chaim erbij haalt is niet zozeer onjuist allemaal maar erg onnodig aangezien elk persoon die Hebreeuws kan dit letterlijk kan vertalen uit de Torah. Zelfs vanuit de brontekst in de zin zonder tekens zitten ze er extreem dichtbij of foutloos. Chaim wat je typt klopt niet als je het hebt over letterlijk stapsgewijs vertaald. 'In het begin van God's schepping: hemel en aarde'.

Om een klein voorbeeld maar te noemen. Als tweede woord na Bereishit komt Bara wat gecreëerd betekend. Hoe kan dan letterlijk er staan in het begin van god's schepping? Jij haalt verbanden erbij die totaal niet juist is.

Ik zou je dan ook netjes willen vragen om juiste informatie te geven als het om het Hebreeuws gaat. Deze topic heb ik geopend voor juist feitelijk vertaalde informatie en zoals je nu post kunnen mensen het verkeerd aannemen. Mijn bedoeling is juist om mensen informatie te verschaffen voor wie geen tot weinig Hebreeuws kent, zodat zij aspecten op een ander niveau kunnen zien en ervaren. Jij zorgt voor verkeerde informatie waardoor de boodschappen van mijn post verloren gaan, mensen teveel informatie krijgen en het niet meer begrijpen. Ik wil juist terug naar de kern.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Seth07,

Eigenlijk staat er 'in een beginne' en ook niet zoals jij noemt 'in het begin van'.

Het is een bezittelijke constructie: "in het/een begin VAN..." En als je het niet gelooft, lees dan gewoon RaSJI - die zegt het letterlijk. Of Jeremiah 26:1, die zegt het eveneens letterlijk: "In het begin van (בר×שית) het koningschap van Jojakim". En alle keren dat het woord voorkomt betekent het "in het begin VAN": Jeremiah 27:1 "In het begin van (בר×שית) het koningschap van Jojakim". Jeremiah 28:1: "Het gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van (בר×שית) het koningschap van Zedekia". Jeremiah 49:34: "Hetgeen als het woord van JHWH tot de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin van (בר×שית) het koningschap van Zedekia, koning van Juda". Geef me een onafhankelijk voorbeeld waarin het "in een begin" betekent? Je wist niet eens dat het alledaagse ×ת gewoon het lijdend voorwerp aanduidde. Het kan niet waar zijn dat je de Torah en NaCH daadwerkelijk in het Hebreeuws hebt gelezen.

Dat zou best kunnen, maar ik heb het niet uit de Midrash. Dit heb ik geleerd van mijn toenmalige leraar.

Tenzij je toenmalige leraar ouder is dan de Midrasj, was de Midrasj toch wat eerder, Seth07.

De Talmoed zou het er best over kunnen hebben maar de Talmoed is een valsleer.

Laten we elkaars (voormalige) religie niet gaan beschimpen. Ik zou hetzelfde kunnen zeggen over Jezus vanuit Joods of atheïstisch perspectief, maar daar heb ik geen zin in. Dat is niet respectvol.

Chaim, hier ga je de mist in. De Alef is op zichzelf staand niet uit te spreken en is hierdoor niet hoorbaar. De letters ervoor of erna bepaald de klank (...)

Nonsens. De alef (en ook de Ajin) zijn keelklanken. De uitspraak is ONafhankelijk van de letter ervoor of de letter erna. Een simpele weerlegging van je vreemde stelling is, dat exact dezelfde lettercombinnaties in het Hebreeuws (bijv. בר×) verschillende inhoud kunnen hebben en iedere keer wordt dezelfde Alef in exact dezelfde lettercombinaties geheel anders uitgesproken (bara, b'rie, etc).

Daarnaast zijn er ook weer diverse Talmoeden. Het komt mij over alsof je het één of ander hebt gelezen maar geen Hebreeuws kent. Pas op oordelen en beredeneren in dit geval.

Ahum. Ik ben Joods en las de Torah en NaCH jaren in het Hebreeuws reeds voordat ik een Nederlandse versie in handen kreeg. Tevens zijn er slechts 2 Talmoediem en ze zijn grotendeels in het Aramees geschreven. Het kleinste gedeelte is in het Hebreeuws.

Link naar bericht
Deel via andere websites
[Chaim, hier ga je de mist in. De Alef is op zichzelf staand niet uit te spreken en is hierdoor niet hoorbaar. De letters ervoor of erna bepaald de klank afhankelijk van het betekenis van het woord. Zo is de bijbel/torah geschreven. De klinkertekens waar jij het over hebt, is een hele grote periode later toegevoegd afhankelijk van de letter ervoor of erna om dit makkelijker leesbaar te maken voor tegenwoordig. Dus waardoor een Alef als een Ee, E of A gaat klinken, weten wij nu door de tekens onder de Alef toegevoegd met een letter ervoor of erna. Maar deze zijn eeuwen later toegevoegd.

De Alef hoor je bijvoorbeeld in het verschil tussen 'zometeen' en 'zo met één'. Bij 'één' maak je dan een bepaalde keelklank zodat je het verschil hoort. Bij het uitspreken van Alef hoor je dat ook.

Ahum. Ik ben Joods en las de Torah en NaCH jaren in het Hebreeuws reeds voordat ik een Nederlandse versie in handen kreeg. Tevens zijn er slechts 2 Talmoediem en ze zijn grotendeels in het Aramees geschreven. Het kleinste gedeelte is in het Hebreeuws.

Chaim, jij bent joods en dus wil ik je een vraag stellen: hierboven had Seth07 het over verschillende opmerkelijkheden in de Hebreeuwse Torah, bijv. dat de letter Samech minder vaak voorkomt en dat dat een betekenis zou hebben (zie een paar posts hierboven), geloof jij dat dat zo is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Chaim, jij bent joods en dus wil ik je een vraag stellen: hierboven had Seth07 het over verschillende opmerkelijkheden in de Hebreeuwse Torah, bijv. dat de letter Samech minder vaak voorkomt en dat dat een betekenis zou hebben (zie een paar posts hierboven), geloof jij dat dat zo is?

Dit is wat Seth07 schrijft:

De letter Shin geeft dezelfde klank, maar toch is hier bewust voor het eerst in de bijbel voor de letter Samech gekozen.

De Shin (puntje aan de rechterkant) heeft niet dezelfde klank als de Samech. De Sien (puntje aan de linkerkant) heeft dezelfde klank. Een beginnersfout, net als die opmerking over ×ת.

(De ס komt overigens inderdaad wat minder voor dan de ש in de Bijbel).

Vervolgens schrijft Seth07:

De letter Samech (betekend support/cirkel/rondom), komt voor het eerst voor bij gen 2:11 ‘The name of the first is Pishon; it encircles (Samech) the whole land of Havilah, where there is gold.’

Het onderstreepte vetgedrukte gedeelte is incorrect (behalve de betekenis "support", want die klopt dan weer wel). Seth07 verwart de betekenis van het woord הסבב (afgeleid van סָבַב) met de betekenis van de letter Samech. Het woord "savav" סָבַב betekent "omcirkelen", "er omheen gaan", "omringen". Samech komt echter van samach, wat "leunen", "leggen/rusten", "ondersteunen" betekent (letterlijk: "hij/het leunde [op]", "hij/het legde/rustte [op]", "hij/het ondersteunde"). Je kunt je handen ergens op rusten (samach), maar in het Hebreeuws kun je je ook in een oorlog tegen een ander volk "leggen". Ik vermoed dat Seth07 zijn informatie van ("messiaanse") websites haalt, zoals deze:

http://www.hebrew4christians.com/Gramma ... amekh.html

Of misschien dat Seth zijn vertaling "cirkel/rondom" verwart met de Joodse mystiek, waarin de letter symbool is voor de slang die zichzelf in de staart bijt. Hoe dan ook, de wortel סמך betekent gewoon "leunen", "[ergens op] leggen, [ergens op] rusten", "ondersteunen".

Seth07 vervolgt:

De tweede keer bij gen 2:21

De tweede keer dat de Samech voorkomt is niet bij Genesis 2:21, maar in Genesis 2:13: וש×־הנהר השני גיחון ×”×•× ×”×¡×•×‘×‘ ×ת כל־×רץ כוש׃ ("En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt"). En weer wordt hetzelfde woord gebruikt: הַסּוֹבֵב (hassovev, van savav = "omcirkelen", "er omheen gaan", "omringen"). Wat Seth07 schrijft is niet alleen wat ver gezocht, maar eveneens niet correct.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Eigenlijk staat er 'in een beginne' en ook niet zoals jij noemt 'in het begin van'.
Het is een bezittelijke constructie: "in het/een begin VAN..." En als je het niet gelooft, lees dan gewoon RaSJI - die zegt het letterlijk. Of Jeremiah 26:1, die zegt het eveneens letterlijk: "In het begin van (בר×שית) het koningschap van Jojakim". En alle keren dat het woord voorkomt betekent het "in het begin VAN": Jeremiah 27:1 "In het begin van (בר×שית) het koningschap van Jojakim". Jeremiah 28:1: "Het gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van (בר×שית) het koningschap van Zedekia". Jeremiah 49:34: "Hetgeen als het woord van JHWH tot de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin van (בר×שית) het koningschap van Zedekia, koning van Juda". Geef me een onafhankelijk voorbeeld waarin het "in een begin" betekent? Je wist niet eens dat het alledaagse ×ת gewoon het lijdend voorwerp aanduidde. Het kan niet waar zijn dat je de Torah en NaCH daadwerkelijk in het Hebreeuws hebt gelezen.

Erg jammer dat je zo 'kleinerend' spreekt over mij. Dit zegt een hoop over jou en je denkwijze. Het woord Alef Tav heeft een grotere betekenis. Helemaal doordat dit in het eerste zin van de Torah staat. Wij bekijken en lezen de Torah anders. Wat ik al vaker aan heb gegeven. Sommige lezen het op oogniveau, een aantal op vergrootglas niveau en een paar op microscopisch niveau. Ik geef nog antwoord op je laatste berichtjes, daarna ga ik weer verder met het posten van 'boodschappen'. Dit niet op je weg te cijferen maar omdat het topic dan verandert in een maar, welles, nietes discussie. Hier hebben anderen ook niks aan. Daarnaast lopen de onderwerpen stil waarover ik het wil hebben.

Beresheet bara elohim et hashama’yim ve’et ha’aretz

In een/het begin creëerde G'd (et) de hemelen en aarde

Als we kijken naar ‘beginne’ in de hebreeuwse/engelse hebreeuwse/nederlandse interlineaire bijbel, vinden we twee woorden. Hat’hala, and resheet. Binnen de Hebreeuwse taal is er een regel dat zegt, dat woorden dat eindigen op ‘it’ zijn een ‘construct’ in de zin dat het woorden in connectie brengt zodat het een concept maakt.

Spreuken 8:22 - Resheet darko, Het begin van Zijn weg (Hij is ,Was en zal er altijd Zijn). Tekst verwijst naar tijd voor creatie (vandaar in een begin).

Psalms 111:10 -Resheet chakmah, Het begin van Zijn wijsheid (Hij is ,Was en zal er altijd Zijn). In het begin van 'Hem'.

Beresheet, voorvoegsel ‘’B’’ staat voor ‘in’ binnen de taal en het laatste is een achtervoegsel ‘it’ voor ‘van’. Dit laat het laatste stuk open waar het woord van afkomt ‘Rosh’, wat betekend hoofd. Dus letterlijk Beresheet – In hoofd van, vertaald in een/het begin. Sommige mensen nemen het aan als in het begin etc. En zoals ik heb geleerd van mijn leraar geloven wij voor in een begin aangezien teksten in de Torah ook verwijzen naar zijn wijsheid en grootheid voor het begin van creatie.

Dat zou best kunnen, maar ik heb het niet uit de Midrash. Dit heb ik geleerd van mijn toenmalige leraar.
Tenzij je toenmalige leraar ouder is dan de Midrasj, was de Midrasj toch wat eerder, Seth07

Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen.. ik geef alleen aan van wie ik het heb..

Helaas zien we vaak dat als mensen denken het is niet A, dan MOET het gelijk B zijn. Zwart/wit denken staat vaak voor onwetendheid of onervaring, G'd werkt groter dan dat..jammer je aanvallende manier van typen.

De Talmoed zou het er best over kunnen hebben maar de Talmoed is een valsleer.
Laten we elkaars (voormalige) religie niet gaan beschimpen. Ik zou hetzelfde kunnen zeggen over Jezus vanuit Joods of atheïstisch perspectief, maar daar heb ik geen zin in. Dat is niet respectvol.

Mijn bedoeling was het niet om over je vorige 'manier' van denken, iets als negatief neer te zetten. Ik ben ook Joods maar de Talmoed hebben we nooit aangenomen. Wellicht over Jezus heb je gelijk, hier heb ik namelijk ook zo mijn ideeën over.

Chaim, hier ga je de mist in. De Alef is op zichzelf staand niet uit te spreken en is hierdoor niet hoorbaar. De letters ervoor of erna bepaald de klank (...)
Nonsens. De alef (en ook de Ajin) zijn keelklanken. De uitspraak is ONafhankelijk van de letter ervoor of de letter erna. Een simpele weerlegging van je vreemde stelling is, dat exact dezelfde lettercombinnaties in het Hebreeuws (bijv. בר×) verschillende inhoud kunnen hebben en iedere keer wordt dezelfde Alef in exact dezelfde lettercombinaties geheel anders uitgesproken (bara, b'rie, etc).

Over het woord Bara heb ik ook nog een aantal dingen te schrijven maar dit komt later. Ik heb namelijk goed contact met de kleinzoon van Eliezer Ben Yehuda (Hij heeft het huidige Hebreeuws terug naar Israël gebracht en word gezien als grondlegger van het moderne Hebreeuws) Kleinzzon Rabbi Eliezer Ben Yehuda geeft lezingen over de hele wereld en geeft Hebreeuwse taal op de universiteit in Israel. Via mail vraag ik veel aspecten van de Torah en geeft hij antwoord terug. Vandaar dat ik op bepaalde dingen meer de verdieping inga dan de meeste die Hebreeuws kunnen lezen. Geloof me, de letter Alef op zichzelf staand kunt men niet uitspreken. De letter ervoor, erna, zinsbegrip bepaald de klank.. Denk bijvoorbeeld eens aan dat is Wajikra (Leviticus), in de eerste zin van het hoofdstuk een kleine Alef word geschreven. Dit is de Enige kleine letter alef in de hele torah. De meeste lezen hierover heen of nemen het gewoon zoals het is. Types die geloven dat G'd alles met een reden heeft geschapen en dat elk letter in de Torah een bedoeling heeft, wilt hier de verdieping ingaan.

Daarnaast zijn er ook weer diverse Talmoeden. Het komt mij over alsof je het één of ander hebt gelezen maar geen Hebreeuws kent. Pas op oordelen en beredeneren in dit geval.
Ahum. Ik ben Joods en las de Torah en NaCH jaren in het Hebreeuws reeds voordat ik een Nederlandse versie in handen kreeg. Tevens zijn er slechts 2 Talmoediem en ze zijn grotendeels in het Aramees geschreven. Het kleinste gedeelte is in het Hebreeuws.

Dat is leuk om te horen, dat maakt twee. Helaas begrijp ik je 'Ahum' niet.. het lijkt te verwijzen naar trots en 'kijk mij' Ik ben ook Joods en Joods opgevoed en heb net als jij blijkbaar beide boeken in zowel Hebreeuws, nederlands als engels gelezen. Klopt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Chaim, jij bent joods en dus wil ik je een vraag stellen: hierboven had Seth07 het over verschillende opmerkelijkheden in de Hebreeuwse Torah, bijv. dat de letter Samech minder vaak voorkomt en dat dat een betekenis zou hebben (zie een paar posts hierboven), geloof jij dat dat zo is?
Dit is wat Seth07 schrijft:

De letter Shin geeft dezelfde klank[/b][/u], maar toch is hier bewust voor het eerst in de bijbel voor de letter Samech gekozen.

De Shin (puntje aan de rechterkant) heeft niet dezelfde klank als de Samech. De Sien (puntje aan de linkerkant) heeft dezelfde klank. Een beginnersfout, net als die opmerking over ×ת.

(De ס komt overigens inderdaad wat minder voor dan de ש in de Bijbel).

Helaas moet ik weer beginnen dat het erg treurend is om te lezen dat Chaim aanvallend moet typen. Net als mijn post hiervoor zegt dit een hoop over jou, je kennis en ervaring. Aangezien we het over een beginnersfout hebben van mijn kant, ben ik erg benieuwd hoe oud Chaim is? Naast het feit dat ik ook Joods ben opgevoed, Hebreeuws ken en dat ik regelmatig contact heb met één van werelds bekendste autoriteit op het gebied van Torah leer en de Hebreeuwse taal. Daarnaast doe ik nog een aantal dingen elke week op het gebied van Torah leer maar hier zal ik niemand mee vervelen.

Ik zie al waar we de mist in gaan. Zoals de topic benoemd is, gaat het om de brontekst. Dus de torah tekst voordat er klinkertekens aan toegevoegd zijn. Deze zijn eeuwen later eraan toegevoegd (zie één van mijn vorige posts). Daarnaast heeft het Hebreeuwse alfabet geen klinkers. Deze zijn handig maar zeker niet noodzakelijk. Iemand die de Torah gelezen heeft weet dit en weet dat zonder de klinkertekens de torah goed te lezen is en dat letters af en toe anders uitgesproken worden. Helaas, dan weer een aanvallende opmerking over Alev Tav. Heb ik hiervoor al besproken en dit is hetzelfde als iemand beresheet neemt als genesis, beresheet neemt als in het begin of beresheet neemt zoals het er staat en in de context staat in begin van..

Vervolgens schrijft Seth07:
De letter Samech (betekend support/cirkel/rondom), komt voor het eerst voor bij gen 2:11 ‘The name of the first is Pishon; it encircles (Samech) the whole land of Havilah, where there is gold.’
Het onderstreepte vetgedrukte gedeelte is incorrect (behalve de betekenis "support", want die klopt dan weer wel). Seth07 verwart de betekenis van het woord הסבב (afgeleid van סָבַב) met de betekenis van de letter Samech. Het woord "savav" סָבַב betekent "omcirkelen", "er omheen gaan", "omringen". Samech komt echter van samach, wat "leunen", "leggen/rusten", "ondersteunen" betekent (letterlijk: "hij/het leunde [op]", "hij/het legde/rustte [op]", "hij/het ondersteunde"). Je kunt je handen ergens op rusten (samach), maar in het Hebreeuws kun je je ook in een oorlog tegen een ander volk "leggen". Ik vermoed dat Seth07 zijn informatie van ("messiaanse") websites haalt, zoals deze:

http://www.hebrew4christians.com/Gramma ... amekh.html

Of misschien dat Seth zijn vertaling "cirkel/rondom" verwart met de Joodse mystiek, waarin de letter symbool is voor de slang die zichzelf in de staart bijt. Hoe dan ook, de wortel סמך betekent gewoon "leunen", "[ergens op] leggen, [ergens op] rusten", "ondersteunen".

Ik heb bij deze de betekenis van het woord in relatie gebracht met wat de tekst zegt, de situatie en wat deze o.a. kan betekenen. Chaim probeert dit slim te onderbouwen en andere termen erbij te halen en o.a. te oordelen dat ik dit heb verwart met andere woorden.

Als we dit verhaal nemen, met de letter, met het begrip van het verhaal, dan word dit veel rijker en begrijp je meer wat de Eeuwige wilde, toen hij de Torah aan 'ons' gaf. Hierdoor is .o.a. de bijbel universeel en voor iedereen. Ja, deze betekend letterlijk support/ondersteunen, maar het verhaal maakt dit zoveel rijker, zonder teveel je eigen kijk erin te leggen of totaal iets erbij te verzinnen. Net zoals de Alef in de Torah één universele betekenis heeft maar ook in diverse verhalen net een twist heeft waardoor het verhaal rijker en dieper kan worden ervaren en je verbanden ziet gedurende de bijbel. Het is een manier van lezen en ervaren.

Seth07 vervolgt:
De tweede keer bij gen 2:21
De tweede keer dat de Samech voorkomt is niet bij Genesis 2:21, maar in Genesis 2:13: וש×־הנהר השני גיחון ×”×•× ×”×¡×•×‘×‘ ×ת כל־×רץ כוש׃ ("En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt"). En weer wordt hetzelfde woord gebruikt: הַסּוֹבֵב (hassovev, van savav = "omcirkelen", "er omheen gaan", "omringen"). Wat Seth07 schrijft is niet alleen wat ver gezocht, maar eveneens niet correct.

Ik heb hier bewust Gen 2:13 overgeslagen voor hoofdzakelijk twee redenen. 1. de betekenis van het letter en in welk woord dit voorkomt, heeft dezelfde betekenis als in Gen 2:11. Dit heeft voor de niet torah lezer (de meeste op dit forum) geen invloed en heb ik bewust de diverse keren benadrukt. Voor de wel Torah lezer (hebreeuws) is dit herkenbaar aangezien dit bij wijze van spreken het vers erna is. Maar Chaim heeft gelijk. Officieel komt hij na een vers ertussen nog een keer voor. Daarna in een andere verbinding en context wat wel van belang is, namelijk in Gen 2:21. Helaas moet Chaim afsluiten weer met een oordeel. Het is namelijk niet ver gezocht. Lees de tekst nog een keer of ga eens op bezoek bij een Rabbijn, kijk wat hij ervan vindt. Daarnaast is het wel correct in mijn optiek (en vele andere joodse groepen, en een rabbijn die een autoriteit is op de Hebreeuwse taal van vandaag). Hij waarschuwde mij er o.a. al voor dat niet iedereen open minded is zoals de Eeuwige het had bedoeld met het geven van de Torah. Er zijn hele groepen die hun eigen verhaal van de Torah maken, dit is niet goed. Of mensen die de bijbel als één verhaal lezen maar niet de verdieping ingaan en het verhaal achter het verhaal lezen. Maar als je de tekst neemt zoals het er staat, de woorden en letters bekijkt en deze in verbinding brengt zoals het er staat. Dan krijgt het een grotere betekenis en word een boodschap van G'd veel groter en zie je zijn grootsheid.

Ik heb de post hiervoor al aangegeven, dat ik niet steeds ga reageren op je incorrecte en aanvallende berichten. Bij deze ben je vooral vrij om nog een post neer te zetten met allerlei informatie, ahums en bijhalende teksten die er niet toedoen. Nogmaals ik doe dit niet om je weg te cijferen want ik waardeer je reacties, maar meer om dit topic in juiste gedachten levende te houden. Er zijn namelijk mensen die hiervan leren net als ik elke dag nog leer van anderen. Het gaat je goed. Gr.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 10 months later...

In het kort uitgelegd dat het Oude testament (en nieuwe) uiteindelijk allemaal draait om G'd!

Torah Torah YHWH HROT HROT. Wat niet uitgelegd wordt, zijn de dingen die erbij horen zoals waarom 50 letters en 7? 50 tussen de uittocht en dat het volk de ''wet'' kreeg e.d.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Vraag je om te leren of om in discussie te kunnen gaan? (daarnaast zal ik dit z.s.m. posten)

Leren kan een mens van alles en iedereen... en als je niet van discussie houdt kun je beter wegblijven van een forum. Maar ik was gewoon benieuwd wat je over ×‘×¨× wilde melden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik was met name benieuwd of je in ×‘×¨× een scheppen ziet vanuit het niets, of meer een "vormen", van iets dat er dus mogelijk al was. Zie ik het goed, dat ×‘×¨× in Jozua 17:15 in de Pi'el gebruikt wordt (in "וּבֵרֵ×תָ֤")? De Naardense vertaalt dat als "ontginnen", wat vind je van die vertaling? En kun je dat zien als argument dat ×‘×¨× een "scheppen" kan inhouden vanuit reeds bestaande materie? Of is dat wat te kort door de bocht?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor zover ik weet zijn de meeste moderne onderzoekers van mening dat genesis 1:1 niet een schepping vanuit niets (creatio ex nihilo) behelst, maar het 'vormen van iets dat er al was' wat jij zei. Dit staat ook in de Oxford Annotated Bible bijvoorbeeld: 1.1 -2.4a: The first story of creation. Out of primordial chaos God created an orderly world

and assigned a pre-eminent place to man among his creatures. 1 : Probably a preface to the whole

account (but see note a). 2: According to ancient belief the world originated from and was sus-

pended upon a watery chaos (the deep; compare Ps.24.1), personified as a dragon in the Baby-

lonian creation epic (Is.51.9)

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid