Spring naar bijdragen

10 vragen aan evolutionisten


Aanbevolen berichten

Voor we de karren met modder aanslepen en met moddergooien beginnen: het zou prettig zijn wanneer je mensen op hun fouten wijst, je dit op een inhoudelijke manier doet. Leg uit waar de fout zit, zonder elkaar van onwetendheid te beschuldigen en dit niet met voorbeelden duidelijk te maken.
Dat heb ik toch gedaan? Ik heb verschillende fouten van Seth benoemd:

1. Het big bang misverstand

2. Het 'evolutietheorie is slechts een theorie' misverstand

3. Het 'ene diersoort verandert in ander diersoort' misverstand (oftewel iets van vogel verandert in tijger)

Oké, voordat we straks nog de bekende 'de evolutietheorie is gebaseerd op toeval het is hetzelfde als een aap die de Mona Lisa schildert'-misvatting krijgen, bij deze een link naar site met veelvoorkomende fouten. Daarin staat ook benoemd dat een mens niet van een aap afstamt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie#Misvattingen_over_evolutietheorie

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 335
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Tucker dit zal mijn laatste post zijn naar hitchens toe zijn aangezien niet alles aan iemand besteed is om te begrijpen.

1. welk misverstand? De evolutietheorie gaat niet over de big bang theorie dat is duidelijk. Daar is geen misverstand over. Wel zeg ik dat het ene makkelijk en vaak gelinkt word met het andere.

2.deze begrijp ik niet net als je andere antwoorden. Een theorie die geen theorie is omdat het een wetenschappelijke lading heeft.

3. het ene organisme zal nooit kunnen veranderen in het andere organisme (mijn mening), wel volgens de evolutietheorie. Wel kan een organisme aanpassen aan zijn of haar omgeving.

Voor de rest zeg ik maar let's agree to disagree. Veel succes en hopelijk heeft de originele poster antwoorden op zijn 10 vragen gehad van één van ons zonder dat die weer te wetenschappelijk worden benaderd en niet worden beantwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hitchens,'Het is een wetenschappelijke theorie. Daarbij heeft het woord theorie een andere betekenis dan de alledaagse'.. Hmm volgens wie? Volgens jou dunkt mij. Theorie blijft een theorie of is deze ook evolutie ondergaan ;) Accepteren van adaption waar de evolutietheorie over heeft ja, dat klopt. Accepteren van het veranderen van organismen naar totale anderen, nee dat doet niet iedereen. Jij ziet het als een 'verhaaltje wijsmaken' menige zien het als een manier van leven. Tot nu toe blijft het feit wel zo dat de bijbel al diverse dingen heeft beschreven waar de wetenschap veel later achter kwam.

(Een theorie is een beschrijving van een aantal samenhangende verschijnselen. De theorie verklaart hoe de verschijnselen samenhangen en voorspelt hoe zij veranderen als de omstandigheden worden gevariëerd. Een theorie is wetenschappelijk als zij onderzoekbaar is, dat wil zeggen als er toetsbare (werk)hypotheses uit kunnen worden afgeleid.)

http://www.encyclo.nl/begrip/Theorie

Link naar bericht
Deel via andere websites

John Wells van Cornwell Universiteit deed onderzoek naar hoe oud een fossiel koraalrif was. Radiometrisch datering toonde 380 miljoen jaar oud aan.

Maarrrrr

Frictie geproduceerd door eb en vloed vertraagt de snelheid vd draaiing van de aarde. Elke dag is dus iets langer dan die ervoor. De lengte van een dag vergroot met 2 seconden per honderd jaar (ongeveer). Hoe lang een jaar duurt verandert niet (een rondje om de zon). Ergo: het aantal dagen per jaar verandert (neemt toe naar mate je teruggaat in de tijd).

Als de datering van 380 m jaar correct is, zou een dag destijds 22 uur moeten duren. Een jaar duurde dan 396 dagen.

Koraal heeft de eigenschap (net als bomen dat per jaar hebben) om te kunnen "tonen" hoeveel *dagen* ze meemaken in een jaar. Daarnaast heeft koraal de eigenschap om jaar"ringen" te tonen (dus precies zoals bomen).

In (fossiel) koraal kunnen we dus zien hoeveel dagen er in een jaar zitten. Door de ringen te tellen kwam Wells erachter dat ze 400 dagen per jaar meemaakten, elke dag duurde dan 21,9 uur.

Hé dat is maar vier dagen meer en 0,1 uur minder per dag dan we zouden verwachten met de radiometrische datering (die een marge heeft!).

Toevallig toch voor een aarde die maar 6000 jaar oud is?!

Gelijksoortig geval:

We weten ongeveer hoe snel Zuid Amerika en Afrika van elkaar af bewegen (zo snel als je nagel groeit). Als we willen berekenen wanneer ze aan elkaar vast zaten hebben we de afstand nodig en de snelheid vd platen. Beide gegevens hebben we. X aantal jaar geleden zaten de platen volgens die berekening aan elkaar. Uit radiometrische datering volgde ongeveer hetzelfde getal X! Toevallig he. (Heb ff geen details maar iemand anders wil dit vast wel nachecken... tochhhh?)

Verder overlappen radiometrische dateringsmethoden: ze bevestigen elkaar altijd.

Groeten uit de 21ste eeuw.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1. De evolutietheorie gaat niet over de big bang theorie dat is duidelijk. Daar is geen misverstand over. Wel zeg ik dat het ene makkelijk en vaak gelinkt word met het andere.
Door creationisten wordt het vaak aan elkaar gelinkt ja, waarom weet ik niet precies. Jij benoemt de twee termen kris-kras door elkaar in je betoog. Zie deze quote:
1Laat ik duidelijk zijn dat ik wel in de 'Big Bang' geloof, maar niet door en op de manier die de wetenschap aanhaalt. Als men de bijbel goed leest op microscopisch niveau dan zijn neanderthalers, dino's, gedeeltelijke evolutie e.d. makkelijk te verklaren.

Dit leidt alleen maar tot verwarring, snap je? Je switcht van Big Bang naar Bijbel naar Neanderthalers. Misschien denken sommigen dat de evolutietheorie een soort allesomvattende theorie is die begint met de Big Bang of gelinkt is met de Big Bang. Ik zou het verder niet weten waar dit vandaan komt.

2.deze begrijp ik niet net als je andere antwoorden. Een theorie die geen theorie is omdat het een wetenschappelijke lading heeft.
Een wetenschappelijke theorie is niet iets wat je zomaar kunt inwisselen voor een andere theorie. Een wetenschappelijke theorie is een toetsbaar model dat door vele wetenschappers door en door getest en opnieuw getest is via de wetenschappelijke methodes. In dit geval om het wetenschappelijke feit van evolutie te verklaren. Dus evolutie is een feit, en de evolutietheorie is er om dat feit uit te leggen. In dit geval is er zo gigantisch veel bewijs dat deze theorie staat als een huis. De theorie neemt men als basis om mee te werken. De theorie kan nog wel bijgeschaafd worden, maar zal niet kunnen worden ingewisseld door een totaal andere theorie. Daarom spreken we niet van zomaar een 'theorietje'.
3. het ene organisme zal nooit kunnen veranderen in het andere organisme (mijn mening), wel volgens de evolutietheorie. Wel kan een organisme aanpassen aan zijn of haar omgeving.
Om dit even in creationisten termen te duiden. Je gelooft dus in 'micro-evolutie' maar niet in 'macro-evolutie'. Heb je wel eens gekeken naar ringsoorten bijvoorbeeld? Dat zijn diersoorten die in een relatief korte tijd doordat ze geografisch van elkaar gescheiden raken, zich niet meer kunnen voortplanten met elkaar. We spreken dan van nieuwe soorten. Dan heb je jouw 'grens' in feite al overschreden. Is slechts één klein voorbeeldje.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringsoort

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi Seth07, ik zou je willen aanraden om onze FAQ over de evolutieheorie eens te lezen. We merken dat bij veel discussies over evolutie het blijkt dat niet alle partijen evenveel kennis hebben over wat algemeen gedachtegoed is over evolutie. Door onze FAQ door te nemen en de links daarin door te nemen zul je denk ik wat beter begrijpen waar het om gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Die bron van leven is bewijsbaar aanwezig. En de evolutietheorie staat erbij en kijkt ernaar, en kan er geen zinnig woord over zeggen. De evolutietheorie kan daarom ook nooit als serieuze tegenhanger worden gezien van creationisme. Want het creationisme verklaart het leven, terwijl de evolutietheorie terugrekenend in de tijd langzaam alle leven en alle ontwikkeling uit het stoffelijke perst totdat er nog maar één cel over is waar al het leven in de dier en al het leven in de gewassen en alle het wonderlijke in het heelal en al het geestelijke uit voortgekomen is. Maar hoe groot ook de druk om het te herleiden tot iets minimaals en hoe sterk ook wordt geperst tot herleiding van het beginsel van het bewijsbaar complexe leven van nu, het brengt nog niet eens een begin van verklaring van het leven zelf.

En alwéér een creationist die denkt dat de evolutietheorie een verklaring hoort te geven over het ontstaan van het eerste leven. Hoe lang blijven we nog bezig mensen? Straks moet de evolutietheorie ook nog verklaren hoe God dan is ontstaan of hoe het komt dat Goede Vrijdag nooit op een dinsdag valt. :(

De evolutietheorie verklaart al dat god kan bestaan. Want zij onderscheidt grenzenloze complexificering door chaos en optredende beperkingen die worden overwonnen.

Als wat jij zegt waar is, namelijk dat de evolutietheorie niets te maken heeft met het ontstaan van het leven en de wereld en het licht en de kleuren en de smaken en alle zaken die zintuigelijk onderscheidbaar zijn, dan erken je twee zaken:

Ten eerste dat de evolutietheorie het zichtbare leven en de zichtbare wonderlijke onbegrijpelijkheid van de onbeschrijfbare veelheid van vormen en lichamen in de schepping ten onrechte onverklaard laat. De evolutietheorie komt zo in haar blootje te staan.

Ten tweede dat de evolutietheorie het wonder dat niet is begrepen en niet is bewezen en niet is te rijmen met de wet van chaos, in diep geloof toerekent aan het leven zelf. Daarmee zet de evolutietheorie de Oorsprong als naakte machteloze verschijning die zich heeft beperkt tot slechts het ontstaan van iets van mindere complexiteit.

De ontwikkeling van het mindere tot het meerdere erkent de evolutietheorie formeel niet. Dus als er al een dergelijke ontwikkeling zou zijn, dan is dat toeval. De evolutietheorie is daarmee de snijtafel waarop de schepping wordt ontleed en al hetgeen niet past in de eigen verklaringen wordt opzij gelegd en afgedaan als toeval en overleving door beperkingen, terwijl alle aanwijzingend dat deze theorie juist de kern van het bijzondere negeert structureel worden opgevat als oneigenlijk praten over de evolutietheorie omdat "die zich niet met dergelijke zaken bezig houdt".

Je mag je theorie hebben natuurlijk, maar je kunt er niet omheen dat de creationisten gewoon een veel plausibeler verklaring hebben voor de verschillende levensvormen, maar ook voor al die zaken die een redelijke plaats en een functie geven die bij de evolutietheorie als onbegrijpelijkheden van andere orde stelselmatig buiten de theorie worden gehouden.

"Feitelijk is nog onduidelijk hoe het leven is ontstaan, maar er wordt druk gespeculeerd. Misschien is het ontstaan als gevolg van chemische reacties in een levenloze oersoep. Wellicht is het aan komen waaien van een verre planeet waar al veel langer leven bestaat. Misschien is het wel door een wonder ontstaan. Maar voor al deze speculaties is de evolutietheorie immuun." Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nie ... taan.dhtml

Je leest het hier: Wat wordt gezegd is irrelevant. De evolutietheorie is immuun.

Het is sektarisch geweld van de wetenschap. Het is de wereld die haar eigen geloof heeft van de Levende zelfontwikkelende kracht in de natuur door chaos en beperkingen, en het is de christenen slechts toegestaan om dan te fantaseren over het beginsel van het eerste leven. Maar als je had geloofd in God, dan had je niet op een dergelijke manier gesproken. Dat is onmogelijk. De evolutietheorie heeft alles te maken met het ongeloof in God. En het zijn slechts degenen die bezwijken onder de druk van de wetenschap dat zij de redenering van de wetenschap overnemen. Dat is in een bepaald opzicht goed, want het geeft een beproeving. Een tweesnijdende beproeving: ten eerste beproeving van het volgen wat God heeft gezegd om daarop te vertrouwen. En ten tweede het volgen van de beproeving dat wat God heeft gezegd niet helpt, en je wordt aangewezen op en overgeleverd aan de waarheid van degenen die god haten. Alleen het geloof in Jezus Christus is er dan nog als Woord van God. En de ironie kan zijn dat dat misschien ook zo is bedoeld dat alleen het geloof overblijft zonder een andere rots van waarheid, want er wordt actief door de mens om gevraagd. We leven in een tijd dat we niet meer vragen om een koningsgezag zoals de joden ten tijde van Saul, maar we vragen om verlossing van dat beperkende Woord van God uit de potten van Egypte dat van den beginne aan ons was overgeleverd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je mag je theorie hebben natuurlijk, maar je kunt er niet omheen dat de creationisten gewoon een veel plausibeler verklaring hebben voor de verschillende levensvormen, maar ook voor al die zaken die een redelijke plaats en een functie geven die bij de evolutietheorie als onbegrijpelijkheden van andere orde stelselmatig buiten de theorie worden gehouden.

Is dat zo? Dan moet je wel een aantal dingen meenemen in die verklaring. Waar komt God vandaan? Hoe creëert hij leven, waarom zijn er ziektes, waarom zijn er meer uitgestorven soorten dan levende, waarom nu, waarom houdt Hij zich aan zoveel regels, dat het lijkt dat er evolutie heeft plaatsgevonden, zijn slechts de eerste vragen die bij mij opkomen. OP al die vragen heb jij een antwoord, maar je hebt geen flauw idee hoe christenen die antwoorden weten. En er zijn genoeg andere gelovigen met andere antwoorden.

De evolutietheorie heeft een beginpunt. Hoe het leven tot dat beginpunt is gekomen is niet relevant voor de evolutietheorie. Dat jij dat niet wilt of kunt begrijpen is niet het probleem van de evolutietheorie. Het betekent dat jij je niet aan de definities wilt houden. Als jij wilt praten over het allereerste begin van het leven moet je gaan praten over abiogenesis of panspermia. En ruk zinnetjes niet uit hun verband. Zo kinderachtig. Zo creationistisch.

Maar het is goed om te zien waarom je de evolutietheorie afkraakt. HEt conflict tussen je geloof en de theorie. Twee dingen die jij niet kunt verenigen in tegenstelling tot anderen hier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
dan erken je twee zaken:

Ten eerste dat de evolutietheorie het zichtbare leven en de zichtbare wonderlijke onbegrijpelijkheid van de onbeschrijfbare veelheid van vormen en lichamen in de schepping ten onrechte onverklaard laat.

Je spreekt over onbegrijpelijkheid. Daarmee bedoel je waarschijnlijk je eigen onbegrijpelijkheid? De evolutietheorie verklaart namelijk wel degelijk al het zichtbare leven. Daarnaast spreek je al van een schepping in je poging de evolutietheorie te ontrafelen. De evolutietheorie zegt niks over een schepping en ook niks over God. Die laat dat volledig in het midden. Conclusies kun je dan vervolgens zelf wel trekken. De één accepteert het in combinatie met het woord van God, de ander accepteert het niet omdat het indruist tegen het letterlijke woord van God. Maar in dat geval houd je simpelweg jezelf voor de gek. Het bewijs ligt immers gewoon op tafel.
Je mag je theorie hebben natuurlijk, maar je kunt er niet omheen dat de creationisten gewoon een veel plausibeler verklaring hebben voor de verschillende levensvormen,
Plausibeler volgens jezelf ja. Niet volgens het bewijsmateriaal. Die 'plausibelere verklaring van creationisten' is alleen voor sommige creationisten nog belang, omdat zij krampachtig vasthouden aan iets uit puur eigenbelang, terwijl de waarheid voor de rest van de wereld al lang bekend is. Jij ziet de evolutietheorie als bedreiging voor het geloof. Dat kan ik me voorstellen. Het heeft te maken met cognitieve dissonantie. Je wordt geconfronteerd met feiten die tegenstrijdig zijn met datgene waar je altijd in hebt geloofd. Dat is geen prettige ervaring, en dus ben je nu daartegen aan het vechten. Wat uitmondt in een wirwar aan complottheorieën over de 'sektarische' wetenschap en misvattingen over de evolutietheorie.
Feitelijk is nog onduidelijk hoe het leven is ontstaan, maar er wordt druk gespeculeerd. Misschien is het ontstaan als gevolg van chemische reacties in een levenloze oersoep. Wellicht is het aan komen waaien van een verre planeet waar al veel langer leven bestaat. Misschien is het wel door een wonder ontstaan. Maar voor al deze speculaties is de evolutietheorie immuun.
Wil je een topic openen over abiogenese? Be my guest. Of wil je dat de zwaartekrachttheorie of het Dopplereffect de schepping verklaart.
Je leest het hier: Wat wordt gezegd is irrelevant. De evolutietheorie is immuun. Het is sektarisch geweld van de wetenschap.
Je leeft in een wereld van complotten, Broer Konijn. Stel je open en discussieer inhoudelijk in plaats van deze verdachtmakingen die je op geen enkele manier waar kunt maken.
Het is de wereld die haar eigen geloof heeft van de Levende zelfontwikkelende kracht in de natuur door chaos en beperkingen, en het is de christenen slechts toegestaan om dan te fantaseren over het beginsel van het eerste leven. Maar als je had geloofd in God, dan had je niet op een dergelijke manier gesproken. Dat is onmogelijk.
Als je even op dit forum rondleest dan zie je dat jij slechts deel uitmaakt van een uitstervende minderheid die God en en evolutietheorie niet naast elkaar kan laten bestaan.
De evolutietheorie heeft alles te maken met het ongeloof in God. En het zijn slechts degenen die bezwijken onder de druk van de wetenschap dat zij de redenering van de wetenschap overnemen.
Het heeft er werkelijk niets mee te maken. Dit is spreken vanuit angst Broer Konijn. Je bent intelligent, maar blijkbaar niet in staat je open te stellen voor andere inzichten.
Link naar bericht
Deel via andere websites
John Wells van Cornwell Universiteit deed onderzoek naar hoe oud een fossiel koraalrif was. Radiometrisch datering toonde 380 miljoen jaar oud aan.

Maarrrrr

Frictie geproduceerd door eb en vloed vertraagt de snelheid vd draaiing van de aarde. Elke dag is dus iets langer dan die ervoor. De lengte van een dag vergroot met 2 seconden per honderd jaar (ongeveer). Hoe lang een jaar duurt verandert niet (een rondje om de zon). Ergo: het aantal dagen per jaar verandert (neemt toe naar mate je teruggaat in de tijd).

Als de datering van 380 m jaar correct is, zou een dag destijds 22 uur moeten duren. Een jaar duurde dan 396 dagen.

Koraal heeft de eigenschap (net als bomen dat per jaar hebben) om te kunnen "tonen" hoeveel *dagen* ze meemaken in een jaar. Daarnaast heeft koraal de eigenschap om jaar"ringen" te tonen (dus precies zoals bomen).

In (fossiel) koraal kunnen we dus zien hoeveel dagen er in een jaar zitten. Door de ringen te tellen kwam Wells erachter dat ze 400 dagen per jaar meemaakten, elke dag duurde dan 21,9 uur.

Hé dat is maar vier dagen meer en 0,1 uur minder per dag dan we zouden verwachten met de radiometrische datering (die een marge heeft!).

Toevallig toch voor een aarde die maar 6000 jaar oud is?!

Gelijksoortig geval:

We weten ongeveer hoe snel Zuid Amerika en Afrika van elkaar af bewegen (zo snel als je nagel groeit). Als we willen berekenen wanneer ze aan elkaar vast zaten hebben we de afstand nodig en de snelheid vd platen. Beide gegevens hebben we. X aantal jaar geleden zaten de platen volgens die berekening aan elkaar. Uit radiometrische datering volgde ongeveer hetzelfde getal X! Toevallig he. (Heb ff geen details maar iemand anders wil dit vast wel nachecken... tochhhh?)

Verder overlappen radiometrische dateringsmethoden: ze bevestigen elkaar altijd.

Groeten uit de 21ste eeuw.

Inderdaad is radiometrisch dateren het grootste probleem voor creationisten en het beste argument voor een oude aarde.

Maar ik kan dat ook:

- Ik heb nog geen antwoord op de vraag waarom er DNA van 125 miljoen jaar oud is terwijl onder de beste omstandigheden DNA maar 6,8 miljoen jaar bewaard kan blijven.

- Polystrate fossielen, snel bedolven dinosauriërs, massagraven van dieren, fossielen die een sterke stroomrichting laten zien, fossiele zeesterren die zijn stekels niet verloren zoals gewoonlijk na zijn dood, niet-dichtgeklapte schelpen, dieren die geen tijd kregen om te baren of een prooi op te eten, een honderden meters hoger waterpeil en geen overgangsfossielen vroeger wijzen op een vloed en geen miljoenen jaren geschiedenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De evolutietheorie verklaart al dat god kan bestaan. Want zij onderscheidt grenzenloze complexificering door chaos en optredende beperkingen die worden overwonnen.

Als wat jij zegt waar is, namelijk dat de evolutietheorie niets te maken heeft met het ontstaan van het leven en de wereld en het licht en de kleuren en de smaken en alle zaken die zintuigelijk onderscheidbaar zijn, dan erken je twee zaken:

Ten eerste dat de evolutietheorie het zichtbare leven en de zichtbare wonderlijke onbegrijpelijkheid van de onbeschrijfbare veelheid van vormen en lichamen in de schepping ten onrechte onverklaard laat. De evolutietheorie komt zo in haar blootje te staan.

Ten tweede dat de evolutietheorie het wonder dat niet is begrepen en niet is bewezen en niet is te rijmen met de wet van chaos, in diep geloof toerekent aan het leven zelf. Daarmee zet de evolutietheorie de Oorsprong als naakte machteloze verschijning die zich heeft beperkt tot slechts het ontstaan van iets van mindere complexiteit.

De ontwikkeling van het mindere tot het meerdere erkent de evolutietheorie formeel niet. Dus als er al een dergelijke ontwikkeling zou zijn, dan is dat toeval. De evolutietheorie is daarmee de snijtafel waarop de schepping wordt ontleed en al hetgeen niet past in de eigen verklaringen wordt opzij gelegd en afgedaan als toeval en overleving door beperkingen, terwijl alle aanwijzingend dat deze theorie juist de kern van het bijzondere negeert structureel worden opgevat als oneigenlijk praten over de evolutietheorie omdat "die zich niet met dergelijke zaken bezig houdt".

Je mag je theorie hebben natuurlijk, maar je kunt er niet omheen dat de creationisten gewoon een veel plausibeler verklaring hebben voor de verschillende levensvormen, maar ook voor al die zaken die een redelijke plaats en een functie geven die bij de evolutietheorie als onbegrijpelijkheden van andere orde stelselmatig buiten de theorie worden gehouden.

"Feitelijk is nog onduidelijk hoe het leven is ontstaan, maar er wordt druk gespeculeerd. Misschien is het ontstaan als gevolg van chemische reacties in een levenloze oersoep. Wellicht is het aan komen waaien van een verre planeet waar al veel langer leven bestaat. Misschien is het wel door een wonder ontstaan. Maar voor al deze speculaties is de evolutietheorie immuun." Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nie ... taan.dhtml

Je leest het hier: Wat wordt gezegd is irrelevant. De evolutietheorie is immuun.

Het is sektarisch geweld van de wetenschap. Het is de wereld die haar eigen geloof heeft van de Levende zelfontwikkelende kracht in de natuur door chaos en beperkingen, en het is de christenen slechts toegestaan om dan te fantaseren over het beginsel van het eerste leven. Maar als je had geloofd in God, dan had je niet op een dergelijke manier gesproken. Dat is onmogelijk. De evolutietheorie heeft alles te maken met het ongeloof in God. En het zijn slechts degenen die bezwijken onder de druk van de wetenschap dat zij de redenering van de wetenschap overnemen. Dat is in een bepaald opzicht goed, want het geeft een beproeving. Een tweesnijdende beproeving: ten eerste beproeving van het volgen wat God heeft gezegd om daarop te vertrouwen. En ten tweede het volgen van de beproeving dat wat God heeft gezegd niet helpt, en je wordt aangewezen op en overgeleverd aan de waarheid van degenen die god haten. Alleen het geloof in Jezus Christus is er dan nog als Woord van God. En de ironie kan zijn dat dat misschien ook zo is bedoeld dat alleen het geloof overblijft zonder een andere rots van waarheid, want er wordt actief door de mens om gevraagd. We leven in een tijd dat we niet meer vragen om een koningsgezag zoals de joden ten tijde van Saul, maar we vragen om verlossing van dat beperkende Woord van God uit de potten van Egypte dat van den beginne aan ons was overgeleverd.

[sarcasme mode aan]Dat al die duizenden hooggeleerde wetenschappers (ook die van het Vaticaan) dat nu niet willen begrijpen?[/sarcasme mode uit]

Link naar bericht
Deel via andere websites
[sarcasme mode aan]Dat al die duizenden hooggeleerde wetenschappers (ook die van het Vaticaan) dat nu niet willen begrijpen?[/sarcasme mode uit]

Heel de wereld en heel de verzameling van niet eenstemmige wetenschappers zal in de loop van de tijd de geesten van de tijd volgen. In elke tijd draagt de waarheid een ander kleed dat het bedekt in rijkdom, eenvoud, rommeligheid, of blote schaamte, en in elke tijd wordt hetgeen beheersbaar is en tot overtuiging dient van vele volkeren als het gaat om afgezonderd in tijd of onderwerp, prima onderkend en bewaarheid. Maar de eigen tijd heeft geen greep over zichzelf, en zal niet weten hoe de geschiedenis haar waarderen zal.

Maar bij dat alles is er één waarheid die onveranderbaar blijft en die uiteindelijke het hoogstverheven zal worden als kenbron van waarheid, en dat is Gods Woord.

En het is Gods Woord dat getuigt dat waarheid niet wordt bepaald met het getal van de meerderheid,

en niet wordt gediend met sarcasme.

Link naar bericht
Deel via andere websites
[Maar bij dat alles is er één waarheid die onveranderbaar blijft en die uiteindelijke het hoogstverheven zal worden als kenbron van waarheid, en dat is Gods Woord.quote]

God's woord als in Jezus? Of als in de Bijbel (volgens de traditie van mensen dus)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Heel de wereld en heel de verzameling van niet eenstemmige wetenschappers zal in de loop van de tijd de geesten van de tijd volgen. In elke tijd draagt de waarheid een ander kleed dat het bedekt in rijkdom, eenvoud, rommeligheid, of blote schaamte, en in elke tijd wordt hetgeen beheersbaar is en tot overtuiging dient van vele volkeren als het gaat om afgezonderd in tijd of onderwerp, prima onderkend en bewaarheid. Maar de eigen tijd heeft geen greep over zichzelf, en zal niet weten hoe de geschiedenis haar waarderen zal.

Maar bij dat alles is er één waarheid die onveranderbaar blijft en die uiteindelijke het hoogstverheven zal worden als kenbron van waarheid, en dat is Gods Woord.

Je gooit nu even alle wetenschappelijke ontdekkingen van deze tijd op een hoop, en suggereert datal die wetenschappers gewoon achter elkaar aanlopen en morgen wel weer een andere waarheid zullen verkondigen? Is dat nu de argumentatie waarmee we het moeten doen? En ik maar hopen dat je nog een keer inhoudelijk zou worden...
Link naar bericht
Deel via andere websites
- Ik heb nog geen antwoord op de vraag waarom er DNA van 125 miljoen jaar oud is terwijl onder de beste omstandigheden DNA maar 6,8 miljoen jaar bewaard kan blijven.

Dat antwoord heb je wel gehad, maar je wilt het niet accepteren. Want op de één of andere andere manier is die ene theorie voor jou heilig, terwijl een andere theorie dat niet is.

Heel merkwaardig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
[sarcasme mode aan]Dat al die duizenden hooggeleerde wetenschappers (ook die van het Vaticaan) dat nu niet willen begrijpen?[/sarcasme mode uit]

En het is Gods Woord dat getuigt dat waarheid niet wordt bepaald met het getal van de meerderheid,

en niet wordt gediend met sarcasme.

Inhoudelijk is hier een post zonder inhoud en met gescheld. Ik verdedig mij daartegen.

En das nu zo mooi, met die woorden kun je alles afdoen (en dat gebeurt hier dan ook regelmatig...).

En in plaats dat je (MysticNetherlands) bevestigt dat met een post zonder inhoud en gescheld alles afgedaan kan worden, doet hij mee en bewijst en passant dat het vaker gebeurt, door op dezelfde voet inhoudloos aan te vallen wat overigens waarheid is, maar er uitsluitend als verdediging stond.

Maar bij dat alles is er één waarheid die onveranderbaar blijft en die uiteindelijke het hoogstverheven zal worden als kenbron van waarheid, en dat is Gods Woord.

Je gooit nu even alle wetenschappelijke ontdekkingen van deze tijd op een hoop, en suggereert dat al die wetenschappers gewoon achter elkaar aanlopen en morgen wel weer een andere waarheid zullen verkondigen? Is dat nu de argumentatie waarmee we het moeten doen? En ik maar hopen dat je nog een keer inhoudelijk zou worden...

Ik lever inhoud op het proces. Dacht je werkelijk dat enige inhoud kans van slagen heeft als je zelf niet verder komt dan de laatste regel lezen van een post?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou.. Ik heb je hele post wel gelezen (die lange met alle misvattingen over evolutie en al je off-topic suggesties over abiogenese). Ik heb daar inhoudelijk op gereageerd inclusief een stukje psycholgie van de koude grond over je beweegredenen, maar helaas werd dat door een mod gezien als een persoonlijke aanval. Waarom weet ik niet. Maar goed je geeft ook geen inhoud op het proces hoor. Je reageert eerder vanuit een laatste strohalm en haalt er daarom zaken bij die niks met een inhoudelijke discussie te maken hebben. Ik noem die telkens terugkerende scope van de evolutietheorie. Je wilt dat abiogenese daar onderdeel van is zodat je daar op kunt schieten. Maar nu dat aan de kant wordt geschoven weet je denk ik niet zo goed meer waar je met je munitie heen moet. De evolutietheorie is opeens 'immuun' geworden voor kritiek. Nee, jij trekt er allerlei zaken bij die er niks mee te maken hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Broer konijn

Besef jij dat door het zinnetje "De evolutietheorie is immuun. " uit zijn context te trekken, je eigenlijk alle wetenschappers die aan (een onderdeel van) de evolutietheorie gewerkt hebben, ervan beschuldigd dat ze aan een soort complot meedoen om niet de waarheid te zoeken, maar om de religie een hak te zetten. Dat zonder bewijs dit eigenlijk smaad is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Broer Konijn: je bestempelt mijn post als een aanval? Joh... ach, er staat geschreven dat christenen vervolgd zullen worden (das ook zo'n mooie die altijd op tafel komt bij weerspraak). Voeg daar nog even toe de eigen post onder de noemer 'de Waarheid' te scharen en dan ben ik gelijk helemaal de duivel zelve.

Ik twijfel niet aan je beste intenties broer konijn, maar ik kan me totaal niet vinden in je irrationele anti-wetenschappelijke attitude en hoe je je geloof tegenover de evolutietheorie zet. Maar goed, ook die discussie is al gevoerd. Ik zie er geen soelaas in.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De evolutietheorie is opeens 'immuun' geworden voor kritiek. Nee, jij trekt er allerlei zaken bij die er niks mee te maken hebben.

Lezen Hitchens! Het woord "immuun" komt uit een stuk vanuit jouw wereld over de "misverstanden" over de evolutietheorie, waarvan ik ook de bron heb vermeld.

@Broer konijn

Besef jij dat door het zinnetje "De evolutietheorie is immuun. " uit zijn context te trekken, je eigenlijk alle wetenschappers die aan (een onderdeel van) de evolutietheorie gewerkt hebben, ervan beschuldigt dat ze aan een soort complot meedoen om niet de waarheid te zoeken, maar om de religie een hak te zetten. Dat zonder bewijs dit eigenlijk smaad is.

Besef jij dat de inhoud van het zinnetje mogelijk voldoende zelfstandig is en een pretentie van algemeenheden heeft waardoor een wetenschapper die heeft meegewerkt aan de evolutietheorie zich er eigenlijk van zou moeten distantiëren? Dat hoe dan ook, het in het kader van behandeling gewoon als quote geacht mag worden de lading te dekken van zijn betekenis? Dat "smaad" in dat kader wel erg zwaar aangezet is?

De wet van de zwaartekracht vertelt over de aantrekking tussen massa’s: vanwege de onderlinge aantrekking valt een appel naar de aarde toe in plaats van dat ie ervan weg zweeft. Maar de wet van de zwaartekracht vertelt niet hoe de zwaartekracht er gekomen is. Daar gaat die wet niet over. Maar dat doet niets af aan die wet. Op dezelfde manier doet het niets af aan de evolutietheorie dat deze niks zegt over het ontstaan van het leven.

Feitelijk is nog onduidelijk hoe het leven is ontstaan, maar er wordt druk gespeculeerd. Misschien is het ontstaan als gevolg van chemische reacties in een levenloze oersoep. Wellicht is het aan komen waaien van een verre planeet waar al veel langer leven bestaat. Misschien is het wel door een wonder ontstaan. Maar voor al deze speculaties is de evolutietheorie immuun.

Dit is de context. Besef jij dat de vergelijking met zwaartekracht als wetmatigheid van werking en onbekendheid als verklaring, een pretentie biedt die de realiteit van de evoluthietheorie vér overschrijdt? Besef jij dat eigenlijk alle wetenschappers die aan (een onderdeel van) de evolutietheorie gewerkt hebben, normatief gehouden zijn om aan te geven wat aanname is en wat bewijs, bij hetgeen zij verdedigen als zijnde bewezen? Dat als zou blijken (stel) dat de evolutietheorie helemaal nog niet bewezen is, dat dan ook een onmiddellijk probleem oplevert voor de ontstaansgeschiedenis van de aarde vanuit de natuur?

Besef jij dat bewijs een basis is waarop je hoort te kunnen staan, en niet iets is om in geloof aan te gaan hangen?

Maar goed; het spijt mij wel dat ik een quote uit een link plaatste. Graag hoor ik jouw eigen meer genuanceerde standpunt. Dat vind ik eerlijk gezegd ook waardevoller, dan het tendentieuze praatje van de link uit de volkskrant.

@Broer Konijn: je bestempelt mijn post als een aanval? Joh... ach, er staat geschreven dat christenen vervolgd zullen worden (das ook zo'n mooie die altijd op tafel komt bij weerspraak). Voeg daar nog even toe de eigen post onder de noemer 'de Waarheid' te scharen en dan ben ik gelijk helemaal de duivel zelve.

Ik begrijp dat je het niet als aanval bedoelde. Excuus aanvaard. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zelf zou ik de vergelijking met de zwaartekracht niet gemaakt hebben. De zwaartekrachtwet zegt inderdaad niets over het onderliggende mechanisme, maar die vergelijking is niet hetzelfde als waar het stuk de evolutietheorie bespreekt.

De evolutietheorie vertelt hoe de eerste cel zich steeds verder aangepast heeft en gevarieerd heeft naar verschillende dier en plantensoorten. Hoe die eerste cel po aarde is gekomen gaat de theorie niet over. Of dat nu abiogenese, panspermia, schepping is of dat die cel gedropt is door aliens met een ruimteschip. Het maakt voor de evolutietheorie niet uit. Op deze manier is de theorie immuun voor wat er vooraf is gebeurd.

Op het manier dat jij het uit dit stuk hebt gehaald lijkt het alsof niets meer de theorie kan doen aanpassen. Dat is niet waar. Het precambrium konijn zou dat kunnen, student moet hem alleen nog even vinden.

Er zijn genoeg bewijzen dat de theorie geldig is. Zelfs al weten we niet alle details van het onderliggende proces, net zomin we alle details weten van het onderliggende proces van de zwaartekracht.

Dus of je hebt geen verstand van de wetenschap, dan was het een domme, maar onschuldige zet van je om de quote uit zijn context te halen, of je hebt wel verstand van wat je gelezen hebt, dan was het smaad.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid