Spring naar bijdragen

10 vragen aan evolutionisten


Aanbevolen berichten

Hoi Student, ben benieuwd naar resp. je antwoord en reactie op het onderstaande?

Dus God scheen 'overdag' en schakelde Zijn licht uit 'ín de nacht', terwijl er niemand was om dat fenomeen gade te slaan?
De eerste dagen kwam het licht van God. Op de 4de dag werd dit vervangen door de zon, dat is bijv. een verklaring.

...

Maar goed, het is een verklaring ja. Net zoals dat het een verklaring is dat je de 6 dagen niet letterlijk hoeft te nemen om bijv toch de evolutie te kunnen erkennen :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 335
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Hoi Student, ben benieuwd naar resp. je antwoord en reactie op het onderstaande?
Dus God scheen 'overdag' en schakelde Zijn licht uit 'ín de nacht', terwijl er niemand was om dat fenomeen gade te slaan?
De eerste dagen kwam het licht van God. Op de 4de dag werd dit vervangen door de zon, dat is bijv. een verklaring.

...

Maar goed, het is een verklaring ja. Net zoals dat het een verklaring is dat je de 6 dagen niet letterlijk hoeft te nemen om bijv toch de evolutie te kunnen erkennen :)

- Het was niet omdat iemand het moest gadeslaan. Op de 3de dag werden de hemellichamen geschapen, die kon niemand toen zien. Het werd licht en donker omdat God dit instelde voor altijd.

- Lees bijv. eens dit boekje:

https://www.hertog.nl/artikel/978905798 ... edenis-3f/

Ik heb zelf eerlijk gezegd maar enkele fragmenten gelezen, maar ik weet waar ze over schrijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar je impliceerde eerst dat je het logisch zou vinden dat die 6 dagen letterlijk waren. Dus dan moet God zijn licht steeds aan en uit doen. Gebruikte hij daarvoor al de 24uurs klok?

De zon stelde hij om te heersen over de dag en de maan om te heersen over de nacht. Schiep hij darmee de dag en de nacht? Misschien wel, maar dat is niet logisch in het verband te plaatsen. En er staat ook iets anders: hij maakte deze twee tot heersers over de dag en de nacht. En dat klopt achteraf gezien ook want al het andere verbleekt in betekenis of verdwijnt zelf geheel uit ons zicht vanwege het felle licht dat overheerst. Was er daarvoor dan geen scheiding tussen licht en donker en tussen dag en nacht? Naturlijk wel, dat staat er immers gewoon. Moeten we daar moeilijk over doen en ongerijmdheden inleggen, of makkelijk en rationeel logisch? Ik stel voor makkelijk en rationeel, en vooral met een uitgangspunt van waarderingsvol respect voor hetgeen al duizenden jaren als vaste bron van kennis overgeleverd is.

We doen dus de zon even uit en de maan, en de sterren denken we even weg. De aarde draait, want we weten dat het avond was en morgen geweest. Hmm wat is er dan nog? Oh ja, de melkweg, die rare platte schijf met een lichtgevende kern waar de aarde een onderdeel van is. Het centrum van de melkweg geeft licht. Nu niet zoveel meer want er hangt een nevel voor, maar het geeft licht. Dus als we niets weten en heel gewoon wegsnijden wat er is gezegd dat later gekomen is, dan houden we over dat het melkwegstelsel of de kern ervan voor licht zorgde. Het enige dat dan als onbewezen aanname geldt is dat het melkweg stelsel niet hetzelfde is als de sterren van andere stelsels. Is dat zo raar? Het zou me niet verbazen als alle andere stelsels niet veel anders zijn dan kopieën van ons melkwegstelsel, met dit verschil dat ons stelsel centraal in de schepping staat.

Conclusie is hoe dan ook dat God het licht niet aan en uit hoefde te doen, maar dat de aarde kennelijk draaide om haar as vanaf dag één. Immers: het was avond geweest en morgen geweest, een dag was voorbij. En ten tweede is er dus een licht in het geheel waarin de aarde stond, dat op de aarde scheen als een licht. Dat staat er ook gewoon. Ik verzin natuurlijk maar uit de losse pols als ik spreek over het melkwegstelsel, maar als we de bijbel serieus nemen als bron van wetenschap, dan kun je er zeker van zijn dat wij met onze vooringenomenheid dat we alles véél beter weten dan onze voorouders toen, nog heel wat lessen kunnen trekken uit deze unieke bron van de geschiedenis van de mensheid.

Vind je ook niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Oh ja, de melkweg, die rare platte schijf met een lichtgevende kern waar de aarde een onderdeel van is. Het centrum van de melkweg geeft licht. Nu niet zoveel meer want er hangt een nevel voor, maar het geeft licht. Dus als we niets weten en heel gewoon wegsnijden wat er is gezegd dat later gekomen is, dan houden we over dat het melkwegstelsel of de kern ervan voor licht zorgde. Het enige dat dan als onbewezen aanname geldt is dat het melkweg stelsel niet hetzelfde is als de sterren van andere stelsels. Is dat zo raar? Het zou me niet verbazen als alle andere stelsels niet veel anders zijn dan kopieën van ons melkwegstelsel, met dit verschil dat ons stelsel centraal in de schepping staat.

Als je de Bijbel voor waar aanneemt en op dit gebied letterlijk neemt, mag je niets zeggen over hemellichamen die meer dan 6000 lichtjaar van ons verwijderd lijken te staan. Aangezien we terugkijken in de tijd zijn die hemellichamen nog niet gemaakt op het moment dat ze het licht uitzonden dat we nu zien. Het centrum van onze melkweg bestaat dus nog niet, laat staan andere sterrenstelsels die nog verder weg staan. Het enige wat we zien zijn een stel fotonen die God gemaakt heeft, op ons afkomen en die de indruk wekken dat ze van hemellichamen afkomen. Het is dat God dit allemaal zelf heeft moeten doen,anders zou de term monnikenwerk voor het maken van deze fotonen zeker van toepassing zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Oh ja, de melkweg, die rare platte schijf met een lichtgevende kern waar de aarde een onderdeel van is. Het centrum van de melkweg geeft licht. Nu niet zoveel meer want er hangt een nevel voor, maar het geeft licht. Dus als we niets weten en heel gewoon wegsnijden wat er is gezegd dat later gekomen is, dan houden we over dat het melkwegstelsel of de kern ervan voor licht zorgde. Het enige dat dan als onbewezen aanname geldt is dat het melkweg stelsel niet hetzelfde is als de sterren van andere stelsels. Is dat zo raar? Het zou me niet verbazen als alle andere stelsels niet veel anders zijn dan kopieën van ons melkwegstelsel, met dit verschil dat ons stelsel centraal in de schepping staat.

Als je de Bijbel voor waar aanneemt en op dit gebied letterlijk neemt, mag je niets zeggen over hemellichamen die meer dan 6000 lichtjaar van ons verwijderd lijken te staan. Aangezien we terugkijken in de tijd zijn die hemellichamen nog niet gemaakt op het moment dat ze het licht uitzonden dat we nu zien. Het centrum van onze melkweg bestaat dus nog niet, laat staan andere sterrenstelsels die nog verder weg staan. Het enige wat we zien zijn een stel fotonen die God gemaakt heeft, op ons afkomen en die de indruk wekken dat ze van hemellichamen afkomen. Het is dat God dit allemaal zelf heeft moeten doen, anders zou de term monnikenwerk voor het maken van deze fotonen zeker van toepassing zijn.

Dan mag je ook niets zeggen over wat jij nu ziet als werkelikheid van nog grotere ouderdom. Want die werkelikheid is niet van nu. Niet in het minst. Ik vat met andere woorden dus niet zo goed wat precies het beletsel is. De scheping is niet een ei waar de schepping uit moest komen kruipen. En het is de schepper die de wijze bepaalt waarop Hij schept. Ik zie geen onlogische zaken, maar ik begrijp dat jij dat anders ziet. Wat is je probleem met een Adam en een Eva die als volwassenen werden geschapen? Is het kip en ei dilemma dan al definitief beslecht ten faveure van het ei?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik mijn werkelijkheid is er geen begin 6000 jaar geleden. In mijn werkelijkheid is er een begin 13.7 miljard jaar geleden. Ik zeg dus niets over de tijd daarvoor, want er zijn niet eens aanwijzingen dat er überhaupt tijd was daarvoor.

Jij (of in het algemeen jonge-aarde-creationisten) neemt/nemen aan dat de schepping begon 6000 jaar geleden. Daarvoor was er dus alleen God. Fotonen die je nu van de andromeda nevel denkt te zien, zouden 2,5 miljoen jaar geleden zijn uitgezonden en hun reis hebben begonnen. Maar toen was er nog geen andromeda nevel, want die is pas 6000 jaar geleden ontstaan. Dus waar komen die fotonen vandaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites

@broer konijn: maar die andere melkwegstelsels waren er toch nog niet? Immers God schiep sterren pas in Gen 1:14.

Verder neem ik de Bijbel niet serieus als 'bron van wetenschap' door hem een letterlijke lezing toe te dichten. Ik neem hem serieus als bron van wetenschap doordat hij me vertelt hoe de auteurs over zaken als hemellichamen etc achten. Verder heb ik geen vooringenomenheid dat ik alles veel beter weet dan onze voorouders toen. Wel denk dat we meer en betere kennis hebben dan toen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kijk, het probleem is steeds: er is bewijs voor evolutie, en elke keer dat een creationist de Bijbel tegenover evolutie zet en er komt weer een nieuw stukje bewijs voor evolutie, dan maakt die creationist een stuk van God's woord kapot. Die zorgt dat mensen geloof als achterlijk zien. Daardoor gaan mensen stoppen met geloven.

Gelukkig kende ik Augustinus en Thomas van Aquino voor ik te maken kregen met evangelische creationisten. Daardoor weet ik dat God's woord en de realiteit van de schepping wel matchen. Dat God wel aanwezig en sturend is in de Schepping.

Maar wanneer mijn wereldbeeld was gevormd door creationisten was ik mijn geloof echt al lag kwijftgeweest. Ik maak me serieus veel zorgen over het dramatische beeld van christenen dat zo ontstaat. God's woord wordt door creationisten tot een belachelijke persiflage gemaakt, terwijl hun eigen argumenten kant nog wal raken.

Hulde!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kijk, het probleem is steeds: er is bewijs voor evolutie, en elke keer dat een creationist de Bijbel tegenover evolutie zet en er komt weer een nieuw stukje bewijs voor evolutie, dan maakt die creationist een stuk van God's woord kapot. Die zorgt dat mensen geloof als achterlijk zien. Daardoor gaan mensen stoppen met geloven.

Gelukkig kende ik Augustinus en Thomas van Aquino voor ik te maken kregen met evangelische creationisten. Daardoor weet ik dat God's woord en de realiteit van de schepping wel matchen. Dat God wel aanwezig en sturend is in de Schepping.

Maar wanneer mijn wereldbeeld was gevormd door creationisten was ik mijn geloof echt al lag kwijftgeweest. Ik maak me serieus veel zorgen over het dramatische beeld van christenen dat zo ontstaat. God's woord wordt door creationisten tot een belachelijke persiflage gemaakt, terwijl hun eigen argumenten kant nog wal raken.

Hulde!

U brengt hulde aan menselijke redenering en ik breng hulde aan God en zijn Woord die diametraal staat tegenover de vele evolutionistische theorieën

1. Miljoenen jaren van ziekte, pijn, dood en natuurlijke selectie kunnen niet de scheppingsmethode geweest zijn van een goede God, die bovendien tijdens en na zijn scheppingswerk vaststelde dat alles ‘zeer goed’ was (Gen 1:31). Volgens de Bijbel is de dood door de mensen in de wereld gekomen, volgens de evolutietheorie is dit andersom.

2. Alle bijbelse gegevens wijzen erop dat de eerste hoofdstukken van Genesis historische gebeurtenissen beschrijven. Schepping, zondeval en zondvloed worden ook in het Nieuwe Testament meerdere malen aangehaald, en keer op keer vanuit de aanname dat het ware gebeurtenissen zijn. Er is geen enkele bijbelse reden om Genesis 1 en 2 anders op te vatten dan historisch.

3. De scheppingsdagen van Genesis 1 zijn bedoeld als letterlijke dagen (d.w.z. draaiing van de globe t.o.v. een lichtbron). Het woordje ‘yom’ in combinatie met ‘nacht’ en ‘morgen’ en ‘avond’ kan onmogelijk een lange tijdsperiode betreffen. Exodus 20:11 ondersteunt dit. Als deze onderbouwing niet genoeg is zou men zich af moeten vragen wat God mogelijkerwijs in zijn Woord had kunnen zetten om zijn ‘gelovigen’ (die toch al besloten hebben menselijke wetenschap serieuzer te nemen) ervan te overtuigen dat hij de wereld echt in zes dagen geschapen heeft.

4. De Bijbel maakt duidelijk dat de zondvloed in de dagen van Noach een wereldwijde gebeurtenis was. Het water stond boven de bergen en al het landleven buiten de ark, in welks neus de levensadem was, kwam om. Het wereldwijd voorkomen van fossielhoudende aardlagen is een overblijfsel van deze gebeurtenis en een herinnering aan Gods oordeel. Evolutionisten ontkennen de wereldwijde zondvloed en spreken daarmee rechtstreeks Gods Woord tegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kijk, het probleem is steeds: er is bewijs voor evolutie, en elke keer dat een creationist de Bijbel tegenover evolutie zet en er komt weer een nieuw stukje bewijs voor evolutie, dan maakt die creationist een stuk van God's woord kapot. Die zorgt dat mensen geloof als achterlijk zien. Daardoor gaan mensen stoppen met geloven.

Gelukkig kende ik Augustinus en Thomas van Aquino voor ik te maken kregen met evangelische creationisten. Daardoor weet ik dat God's woord en de realiteit van de schepping wel matchen. Dat God wel aanwezig en sturend is in de Schepping.

Maar wanneer mijn wereldbeeld was gevormd door creationisten was ik mijn geloof echt al lag kwijftgeweest. Ik maak me serieus veel zorgen over het dramatische beeld van christenen dat zo ontstaat. God's woord wordt door creationisten tot een belachelijke persiflage gemaakt, terwijl hun eigen argumenten kant nog wal raken.

Hulde!

Wat is de hier geschetste belachelijkheid,

in de ogen van engelen en van God?

Is de waarheid voor God bedekt,

en de kennis voor de engelen verborgen?

God beproeft je geloof.

God beproeft niet of je net zoveel van God begrijpt en weet,

als God zelf.

Laster en belachelijkheid wordt bewerkt door degenen die een eeuwig leven ontlenen

aan een door mensen overgeleverd woord van God, alsof God daadwerkelijk zou bestaan,

en alsof God daadwerkelijk hun zekere dood zou kunnen teniet doen,

maar dan vervolgens de zekerheden van deze wereld verkiezen

boven hetgeen God hun toevertrouwde als bewijs van zijn macht en majesteit,

en tot beproeving van hun geloof.

De wereld rekent met het bewijs dat er geen leven is na de dood,

en geen opstanding;

steeds opnieuw een bewijs bij elk gestorven lichaam.

De wereld ziet slechts wat voor ogen is, en zij spot met het woord,

waaraan de mensen hun verlossing en zaligheid ontlenen.

De wereld leest de bijbel en ziet aan aaneenschakeling van ongerijmdheden

en niet matchende onzin.

Maar een gelovige rekent met een altijd aanwezige God,

die spreekt door Zijn Woord.

Zijn wereldbeeld wordt gevormd door het woord van God,

want dat gelooft hij alsof het daadwerkelijk van God komt,

en door engelen is besteld geworden,

Het is de enige gezaghebbende voedingsbron voor zijn kennis,

die ergens toe doet.

Als jullie je geloof verliezen door de ongeremde blindheid van het geloof in God,

en Zijn daadwerkelijke beproeving van dat geloof,

dan kun je geen kinderen worden genoemd van Abraham,

en geen volgeling van Christus,

Die volgens menselijke overlevering echt is gestorven,

en ook weer is opgestaan.

Als je geestelijk wilt onderscheiden,

moet je beginnen met een geloof dat bij hoon en spot

jou niet van God afbrengt, maar juist tot God doet naderen.

Ook de minste in het koninkrijk van God moet het hebben van geloof.

En ook de meeste van de mensen op aarde,

verliest alles wat hij bouwt op wetenschap en aanzien.

Ps.49:12

Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid,

hun woningen van geslacht tot geslacht;

zij noemen de landen naar hun namen.

De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet;

hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan.

Deze hun weg is een dwaasheid van hen;

nochtans hebben hun nakomelingen

een welbehagen in hun woorden. Sela.

1Cor.1:18

Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid;

maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

1Cor.1:21

Want nademaal, in de wijsheid Gods,

de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid,

zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking,

zalig te maken, die geloven;

1Cor.1:23

Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde,

den Joden wel een ergernis,

en den Grieken een dwaasheid;

1Cor.2:14

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn;

want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan,

omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

1Cor.3:19

Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God;

want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;

Link naar bericht
Deel via andere websites

U brengt hulde aan menselijke redenering en ik breng hulde aan God en zijn Woord die diametraal staat tegenover de vele evolutionistische theorieën

ik twijfel niet aan je oprechtheid (!), maar je brwngt vanuit mijn perspectief geen hulde aan God Zijn Woord, maar aan n letterlijke lezing van de Bijbel welke volgens mij (en de meeste christenen en bijna alle Joden) totaal niet zo bedoeld is. Volgens mij heb ik je wel eens eerder geantwoord (half schertsend, maar zeker half serieus) dat je ze zelfs God nog zou proberen te overtuigen van Zijn ongelijk als Hij je zou openbaren dat t prachtige mechanisme van evolutie door Hem is ingesteld.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1. Miljoenen jaren van ziekte, pijn, dood en natuurlijke selectie kunnen niet de scheppingsmethode geweest zijn van een goede God, die bovendien tijdens en na zijn scheppingswerk vaststelde dat alles ‘zeer goed’ was (Gen 1:31). Volgens de Bijbel is de dood door de mensen in de wereld gekomen, volgens de evolutietheorie is dit andersom.

2. Alle bijbelse gegevens wijzen erop dat de eerste hoofdstukken van Genesis historische gebeurtenissen beschrijven. Schepping, zondeval en zondvloed worden ook in het Nieuwe Testament meerdere malen aangehaald, en keer op keer vanuit de aanname dat het ware gebeurtenissen zijn. Er is geen enkele bijbelse reden om Genesis 1 en 2 anders op te vatten dan historisch.

3. De scheppingsdagen van Genesis 1 zijn bedoeld als letterlijke dagen (d.w.z. draaiing van de globe t.o.v. een lichtbron). Het woordje ‘yom’ in combinatie met ‘nacht’ en ‘morgen’ en ‘avond’ kan onmogelijk een lange tijdsperiode betreffen. Exodus 20:11 ondersteunt dit. Als deze onderbouwing niet genoeg is zou men zich af moeten vragen wat God mogelijkerwijs in zijn Woord had kunnen zetten om zijn ‘gelovigen’ (die toch al besloten hebben menselijke wetenschap serieuzer te nemen) ervan te overtuigen dat hij de wereld echt in zes dagen geschapen heeft.

4. De Bijbel maakt duidelijk dat de zondvloed in de dagen van Noach een wereldwijde gebeurtenis was. Het water stond boven de bergen en al het landleven buiten de ark, in welks neus de levensadem was, kwam om. Het wereldwijd voorkomen van fossielhoudende aardlagen is een overblijfsel van deze gebeurtenis en een herinnering aan Gods oordeel. Evolutionisten ontkennen de wereldwijde zondvloed en spreken daarmee rechtstreeks Gods Woord tegen.

Het grappige is dat ik het hier helemaal mee eens ben. (Afgezien van de fossielhoudende aardlagen.) Ik denk dat de schrijver(s) van Genesis het echt letterlijk bedoelt heb(ben), en dat ook beschreven wordt dat Jezus dit letterlijk aanneemt. Daarom ben ik atheïst, want er is teveel dat het tegenspreekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
[

1. Miljoenen jaren van ziekte, pijn, dood en natuurlijke selectie kunnen niet de scheppingsmethode geweest zijn van een goede God, die bovendien tijdens en na zijn scheppingswerk vaststelde dat alles ‘zeer goed’ was (Gen 1:31). Volgens de Bijbel is de dood door de mensen in de wereld gekomen, volgens de evolutietheorie is dit andersom.

Ik ben er niet zo'n voorstander van om te schermen met "een goede God". Allereerst wel vanwege het beeld wat Jezus schetst als "onze Vader". Onze Vader is God, maar God doet veel onbegrijpelijke dingen. Hij laat 5 miljoen mensen van zijn volk sterven, alvorens het volk terug keert naar het beloofde land. En de Goede God liet de moeder van Marten 't Hart sterven aan een gruwelijke keelkanker.

Maar er is nog iets: wanneer Adem en Eva uit het paradijs worden gezet, blijkt er buiten het paradijs een hele wereld te zijn. Dus toen de schepping voltooid was, was de wereld groter dan het paradijs. In die wereld waren de "zonen van de goden". Kaïn was bang dat hij gedood zou worden. Adam en Eva werden niet sterfelijk, sec vanwege hun zonden, maar omdat hen de toegang tot het paradijs was ontzegd. Letterlijk staat in de bijbel "laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven." De dood was dus van meet af aan aanwezig, en de Boom des Levens schonk het eeuwig leven.

2. Alle bijbelse gegevens wijzen erop dat de eerste hoofdstukken van Genesis historische gebeurtenissen beschrijven. Schepping, zondeval en zondvloed worden ook in het Nieuwe Testament meerdere malen aangehaald, en keer op keer vanuit de aanname dat het ware gebeurtenissen zijn. Er is geen enkele bijbelse reden om Genesis 1 en 2 anders op te vatten dan historisch.

Dat God de wereld heeft geschapen, is dan ook niet het punt van discussie. Wel hoe lang hij er over heeft gedaan.

3. De scheppingsdagen van Genesis 1 zijn bedoeld als letterlijke dagen (d.w.z. draaiing van de globe t.o.v. een lichtbron). Het woordje ‘yom’ in combinatie met ‘nacht’ en ‘morgen’ en ‘avond’ kan onmogelijk een lange tijdsperiode betreffen. Exodus 20:11 ondersteunt dit. Als deze onderbouwing niet genoeg is zou men zich af moeten vragen wat God mogelijkerwijs in zijn Woord had kunnen zetten om zijn ‘gelovigen’ (die toch al besloten hebben menselijke wetenschap serieuzer te nemen) ervan te overtuigen dat hij de wereld echt in zes dagen geschapen heeft.

Misschien moet je je eens afvragen wat het belang voor jouw geloof is, of de aarde in die 6 dagen is geschapen. De kern van het christelijke geloof is Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe de aarde is geschapen, is daarin bijzaak.

Misschien moet je de bijbel eens gaan lezen als het verhaal wie God is.

4. De Bijbel maakt duidelijk dat de zondvloed in de dagen van Noach een wereldwijde gebeurtenis was. Het water stond boven de bergen en al het landleven buiten de ark, in welks neus de levensadem was, kwam om. Het wereldwijd voorkomen van fossielhoudende aardlagen is een overblijfsel van deze gebeurtenis en een herinnering aan Gods oordeel. Evolutionisten ontkennen de wereldwijde zondvloed en spreken daarmee rechtstreeks Gods Woord tegen.

Wetenschappelijk kan een wereldwijde zondvloed niet, en ook kunnen niet alle verschijnselen worden verklaard uit een wereldwijde zondvloed. En al helemaal niet het ontstaan van het heelal, en de samenhang van zon, planeten en maan.

Tenslotte: om de bijbel letterlijk waar te laten zijn, moet er een gigantisch raamwerk om de bijbel heen worden gebouwd, wat al net zo waar, en heilig en onfeilbaar als de bijbel moet zijn. Daar heb ik drie bezwaren tegen: vroeg of laat stort dat raamwerk in, het ontneemt het zicht op de bijbel zelf en je overtuigt er geen enkele niet-gelovige mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites

3. De scheppingsdagen van Genesis 1 zijn bedoeld als letterlijke dagen (d.w.z. draaiing van de globe t.o.v. een lichtbron). Het woordje ‘yom’ in combinatie met ‘nacht’ en ‘morgen’ en ‘avond’ kan onmogelijk een lange tijdsperiode betreffen. Exodus 20:11 ondersteunt dit. Als deze onderbouwing niet genoeg is zou men zich af moeten vragen wat God mogelijkerwijs in zijn Woord had kunnen zetten om zijn ‘gelovigen’ (die toch al besloten hebben menselijke wetenschap serieuzer te nemen) ervan te overtuigen dat hij de wereld echt in zes dagen geschapen heeft.

Misschien moet je je eens afvragen wat het belang voor jouw geloof is, of de aarde in die 6 dagen is geschapen. De kern van het christelijke geloof is Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe de aarde is geschapen, is daarin bijzaak.

Als je beeldspraak gebruikt, gebruik je dan ook de 'gewone' woorden. Anders is t nl geen beeldspraak meer. Als ik zeg "ik deed er gisteren een eeeeeeuwigheid over om thuis te komen" is dat beeldspraak. Als ik zeg "ik deed er gisteren een lange period over om thuis te komen" of ik deed er gisteren 20 minuten langer dan normaal over om thuis te komen" is het geen beeldspraak meer. Ik verwacht dus ook de gewone woorden voor 'dag' in de Bijbel.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik mijn werkelijkheid is er geen begin 6000 jaar geleden. In mijn werkelijkheid is er een begin 13.7 miljard jaar geleden. Ik zeg dus niets over de tijd daarvoor, want er zijn niet eens aanwijzingen dat er überhaupt tijd was daarvoor.

Jij (of in het algemeen jonge-aarde-creationisten) neemt/nemen aan dat de schepping begon 6000 jaar geleden. Daarvoor was er dus alleen God. Fotonen die je nu van de andromeda nevel denkt te zien, zouden 2,5 miljoen jaar geleden zijn uitgezonden en hun reis hebben begonnen. Maar toen was er nog geen andromeda nevel, want die is pas 6000 jaar geleden ontstaan. Dus waar komen die fotonen vandaan?

Dat wat jij hier zegt over het licht en het ontstaan ervan, geldt voor echt alles in deze schepping. God kan onmogelijk de wereld sturen en een heilsplan uitrollen met een weg tot zijn verheerlijking en majesteit, als hij daartoe geen krachtige middelen van realisering heeft.

De vraag of God Zich daarbij zelf onderwerpt aan de regelen van orde die Hij schiep is een onterechte vraag. Want God is geen God van wanorde en Zijn orde getuigt van Zijn harmonie, maar de schepping blijft onderwerp van Zijn heerschappij en Zijn sturend beleid.

Ik denk dat de schrijver(s) van Genesis het echt letterlijk bedoelt heb(ben), en dat ook beschreven wordt dat Jezus dit letterlijk aanneemt. Daarom ben ik atheïst, want er is teveel dat het tegenspreekt.

Wie sterk overtuigd is van hetgeen hij gelooft, die bouwt op een rots. Paulus was vast overtuigd dat Christus een dwaalweg bracht. En zijn sterkte in overtuiging gaf God een handvat om hem in te zetten tot heil van degenen die hij vervolgde. Hij hoefde alleen het licht te zien, om het eigen geloof richting en voeding en sterkte te geven door zich open te stellen voor de reikwijdte van hetgeen hij zag en ondervond.

Je hebt dus méér aan een overtuigde dwaal-gelovige, dan een gelovige waarop in het geheel niet te bouwen is omdat hij geen fundament of vaste grond heeft waarin zijn geloof is verankerd. De eerste kan het licht gaan zien, en de daaruit voortvloeiende weg gaan volgen omdat hij denkt in funderingen en vaste wegen. De tweede kan alle lichten en alle wegen zien, maar heeft niet het geloof of volharding om daarin een pad te kiezen om dat te gaan volgen. De dwaalgeesten krijgen dan elk voor zich niet goed vat op hem en dat is ook niet wat ze zoeken, want ook de Geest van God kan geen kant met hem op. Want zijn hart wil zich niet laten leiden en zijn verstand wil zich niet onderwerpen.

God openbaarde zich niet aan het volk Israël aan elk volkslid afzonderlijk, maar aan de twaalf stammen, en het volk moest het doen met het geloof in de overlevering en hetgeen de profeten die meer zicht en meer kennis hadden daarover riepen. En van dat volk wordt gezegd dat het een hardleers en onwillig volk was. Twaalf stammen werden twaalf discipelen, en de christenen zijn het volk en de kinderen van God. Wat onderscheidt een gemiddeld christen van een gemiddelde Israëliet?

In die zin is er ook iets te zeggen vóór een consequente overtuigde atheïst. Wat je nodig hebt is dat God zich aan jou of je stam openbaart. En dat is niet aan jou of aan een ander, maar aan God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat wat jij hier zegt over het licht en het ontstaan ervan, geldt voor echt alles in deze schepping. God kan onmogelijk de wereld sturen en een heilsplan uitrollen met een weg tot zijn verheerlijking en majesteit, als hij daartoe geen krachtige middelen van realisering heeft.

En hoe is dit precies n reactie op de tekst van Bonjour? :?:)
De vraag of God Zich daarbij zelf onderwerpt aan de regelen van orde die Hij schiep is een onterechte vraag. Want God is geen God van wanorde en Zijn orde getuigt van Zijn harmonie, maar de schepping blijft onderwerp van Zijn heerschappij en Zijn sturend beleid.
Ten eerste is het n terechte vraag. En ten tweede vind ik de regelen (regels? neem ik aan?) oftewel de natuurwetten van wonderschone orde. Of bedoel je dat niet?

Je hebt dus méér aan een overtuigde dwaal-gelovige, dan een gelovige waarop in het geheel niet te bouwen is omdat hij geen fundament of vaste grond heeft waarin zijn geloof is verankerd. De eerste kan het licht gaan zien, en de daaruit voortvloeiende weg gaan volgen omdat hij denkt in funderingen en vaste wegen. De tweede kan alle lichten en alle wegen zien, maar heeft niet het geloof of volharding om daarin een pad te kiezen om dat te gaan volgen. De dwaalgeesten krijgen dan elk voor zich niet goed vat op hem en dat is ook niet wat ze zoeken, want ook de Geest van God kan geen kant met hem op. Want zijn hart wil zich niet laten leiden en zijn verstand wil zich niet onderwerpen.

Dus? Ik zie de logica totaal niet in wat je schrijft. Iedereen kan t licht zien, christen, lauwwarme christen, atheïst, hindoe etc. Je schijnt van alles te weten over hoe Gods Geest werkt, maar ik zie niet in waarom je een punt zou hebben (behalve wat zorgvuldig gekozen verhalen die voor de onoplettende lezer je punt lijken te onderschrijven, maar Paulus had net zo goed een afdwalige christen kunnen zijn toch?)

Wat je nodig hebt is dat God zich aan jou of je stam openbaart. En dat is niet aan jou of aan een ander, maar aan God.

Precies, en alleen Hij bepaalt of Hij dat aan de atheïst, de lauwwarme christen, of wie dan ook doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De vraag of God Zich daarbij zelf onderwerpt aan de regelen van orde die Hij schiep is een onterechte vraag. Want God is geen God van wanorde en Zijn orde getuigt van Zijn harmonie' date=' maar de schepping blijft onderwerp van Zijn heerschappij en Zijn sturend beleid.[/quote']

Ten eerste is het n terechte vraag. En ten tweede vind ik de regelen (regels? neem ik aan?) oftewel de natuurwetten van wonderschone orde. Of bedoel je dat niet?

Het kunnen niet de bekende natuurwetten zijn. Deze natuurwetten gelden niet voor God. Met een wet van behoud van massa maak je geen schepping. Fotonen tijdens een vlucht creëren vanuit het niets hoort niet bij de bekende natuurwetten.

God deed dus actief iets als dingen maken die suggereren dat er een sterrenstelsel op 2,5 miljoen lichtjaar afstand. Als we dan ook even aannemen dat Hij isotopen in een mooie verhouding in stenen heeft gelegd, die suggereren dat de steen een paar miljoen jaar oud is, hoeven al die crea-crap niet meer te ontzenuwen.

Wie sterk overtuigd is van hetgeen hij gelooft, .... En dat is niet aan jou of aan een ander, maar aan God.

Dat is volgens mij niet een antwoord op het punt dat ik wou maken. Waar het mij om gaat is dat wanneer een christen Genesis 1, 2 en 3 niet letterlijk neemt, hij zichzelf in een vreemde positie manoeuvreert, omdat het er sterk op lijkt dat Jezus dit wil deed. Weet deze christen het beter dan Jezus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1. Miljoenen jaren van ziekte, pijn, dood en natuurlijke selectie kunnen niet de scheppingsmethode geweest zijn van een goede God, die bovendien tijdens en na zijn scheppingswerk vaststelde dat alles ‘zeer goed’ was (Gen 1:31). Volgens de Bijbel is de dood door de mensen in de wereld gekomen, volgens de evolutietheorie is dit andersom.

2. Alle bijbelse gegevens wijzen erop dat de eerste hoofdstukken van Genesis historische gebeurtenissen beschrijven. Schepping, zondeval en zondvloed worden ook in het Nieuwe Testament meerdere malen aangehaald, en keer op keer vanuit de aanname dat het ware gebeurtenissen zijn. Er is geen enkele bijbelse reden om Genesis 1 en 2 anders op te vatten dan historisch.

3. De scheppingsdagen van Genesis 1 zijn bedoeld als letterlijke dagen (d.w.z. draaiing van de globe t.o.v. een lichtbron). Het woordje ‘yom’ in combinatie met ‘nacht’ en ‘morgen’ en ‘avond’ kan onmogelijk een lange tijdsperiode betreffen. Exodus 20:11 ondersteunt dit. Als deze onderbouwing niet genoeg is zou men zich af moeten vragen wat God mogelijkerwijs in zijn Woord had kunnen zetten om zijn ‘gelovigen’ (die toch al besloten hebben menselijke wetenschap serieuzer te nemen) ervan te overtuigen dat hij de wereld echt in zes dagen geschapen heeft.

4. De Bijbel maakt duidelijk dat de zondvloed in de dagen van Noach een wereldwijde gebeurtenis was. Het water stond boven de bergen en al het landleven buiten de ark, in welks neus de levensadem was, kwam om. Het wereldwijd voorkomen van fossielhoudende aardlagen is een overblijfsel van deze gebeurtenis en een herinnering aan Gods oordeel. Evolutionisten ontkennen de wereldwijde zondvloed en spreken daarmee rechtstreeks Gods Woord tegen.

Het grappige is dat ik het hier helemaal mee eens ben. (Afgezien van de fossielhoudende aardlagen.) Ik denk dat de schrijver(s) van Genesis het echt letterlijk bedoelt heb(ben), en dat ook beschreven wordt dat Jezus dit letterlijk aanneemt. Daarom ben ik atheïst, want er is teveel dat het tegenspreekt.

Dat u a-theist (dus tegen God) bent is duidelijk en ik heb steeds respect voor mensen die hun mening zeggen en dan ook de consequenties ervan volgen.

Ik heb het echter wel moeilijk met hen die verklaren volgeling van christus te zijn( die zoals je duidelijk zegt, ook het scheppingsverhaal letterlijk neemt ) en Hem niet als Schepper ( Hij sprak en het was er , Hij gebood en het stond er) aannemen maar een a- Bijbelse weliswaar populaire leer uitleven

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jammer dat je t moelijk met mij hebt Bernard. Ik heb verder geen moeite met jouw letterlijke lezing van de Bijbel :)

Had je verwacht dat Jezus 2000 jaar geleden, toen men bij wijze van spreken nog dacht dat sterren gaatjes in de hemel waren, opeens over evolutie was gaan spreken? Had dat Zijn Boodschap er makkelijker te begrijpen op gemaakt? Of kwam Hij helemaal niet om over wetenschap te praten en gebruikte Hij voor Zijn publiek begrijpelijke taal (Aramees, Adam, Eva, wijnzakken, boeren die zaaien, Samaritanen) etc...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waar het mij om gaat is dat wanneer een christen Genesis 1, 2 en 3 niet letterlijk neemt, hij zichzelf in een vreemde positie manoeuvreert, omdat het er sterk op lijkt dat Jezus dit wel deed. Weet deze christen het beter dan Jezus?

Dat is (voor mij) geen goed onderwerp van gesprek. Ik zie dat je werkt met een tafel die staat op vier poten: de interpretatie van wat Jezus zegt, de tekst van Genesis, de consequenties daarvan, en hoe christenen zich daartegenover opstellen.

Die tafel staat recht. Dat is mooi. Dan wil ik er niet graag een poot onder weghalen; want dan wordt de tafel instabiel. Je zou het kunnen hebben over wat Jezus anders bedoelde of wat Genesis bedoelt of hoe je anders met de samenhang om kunt gaan. En in jouw beleving zou dat bijdragen aan je geloof, want dit is een onderwerp waarvan je zegt dat het verklaart waarom je atheistisch bent. Dus ik laat de tafel liever in helderheid staan. Steun erop.

Wat nodig is, is dat de poten zodanig worden verschoven dat je ontdekt dat drie poten dragend zijn, en de vierde poot er niets toe doet. Maar wie aan een tafel zit kan niet schuiven met de poten en een poot weghalen zonder de tafel en alles wat je erop hebt uitgestald te doen omvallen en instorten. Wat je (m.i.) moet doen is knielen en kijken onder de tafel hoe het zit met de poten en waar zij staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid