Spring naar bijdragen

Vinden jullie de Heilige Geest belangrijk?


Vind je de Heilige Geest belangrijk  

10 leden hebben gestemd

 1. 1. Vind je de Heilige Geest belangrijk

  • Ja, belangrijker dan de andere delen van de Heilige Triniteit
   0
  • Ja, net zo belangrijk als de andere delen van de Heilige Triniteit
   8
  • Nee, minder belangrijk dan de rest van de Heilige Triniteit
   0
  • Nee, helemaal niet belangrijk
   2


Aanbevolen berichten

Die zijn er wel degelijk, en men noemt ze "Arminiaans"... :E

(...)

Hoe bedoel je?

De Vijf artikelen van de remonstranten (1610) stellen onder 3:

"zonder hulp van de Heilige Geest is geen mens in staat om te reageren op de wil van God"

Het was niet mijn meest serieuze opmerking aller tijden, dat geef ik toe... :#

De serieuzere kant: de situatie zoals Hitchens hem schetst vereist een "volledig vrije wil". Als er ook maar enige invloed van buiten de mens bestaat (Gods Geest, bijvoorbeeld) die h'm een zetje in een bepaalde richting geeft, dan is diens wil niet meer onverkort vrij... En is Gods genade in de kern kennelijk toch "onwederstandelijk"... Artikel 3 en 4 van de Remonstranten lijken me te botsen...

Artikel 3

Dat de mens het zaligmakende geloof van zichzelf niet heeft, en ook niet door de kracht van zijn wil, omdat hij in de stand van de afwijking en van de zonde, niets goeds, dat waarlijk goed is (zoals inzonderheid het zaligmakend geloof), uit en van zichzelf kan willen, denken of doen. Maar dat het nodig is, dat hij door God in Christus door de Heilige Geest herboren wordt en vernieuwd, in verstand, gevoel of wil en in alle krachten, opdat hij hetware goed recht moge verstaan, bedenken, willen, en volbrengen naar het woord van Christus in Johannes 15:5; Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen..

Artikel 4

Dat deze genade van God is het begin, de voortgang en de voltooiing van alle goeds, ook zo ver, dat de wedergeboren mens zelf, zonder deze voorgaande of toekomende, opwekkende, volgende en medewerkende genade, noch het goede kan denken, willen of doen en ook geen enkele verzoeking ten kwade kan weerstaan. Zodat alle goede daden of werkingen die men maar bedenken kan, toegeschreven moeten worden aan de genade van God in Christus. Maar als het gaat om de manier van de werking van deze genade, deze is niet onwederstandelijk, want er staat van velen geschreven, dat zij de Heilige Geest wederstaan hebben, Handelingen 7 en elders op vele plaatsen.

(Of ik begrijp die laatste zin niet goed, natuurlijk...)

Doet me denken aan het gegeven dat een mens de Heilige Geest ook kan bedroeven en zelfs uitdoven...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je zou ook kunnen zeggen dat die Geest "de harten" van al die Pakistani al lang aan het bewerken is, zodat ook zij op een zeker moment in de tijd massaal "in de Heer zullen geraken" op een manier die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen...)
Realistisch gezien denk ik niet dat dat het geval is. Maar die redenatie volgende kunnen we ook wel concluderen dat de Geest zijn grip op de harten in Nederland aan het kwijtraken is, gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat zegt de Bijbel allemaal over de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft een takenpakket. Als we dat gaan optellen komen we wel aan honderden taken. Ik noem er 17.
Vergeet niet de taak mbt het zwanger maken van maagden. Hoewel dat eenmalig was, voor zover bekend...

Kijk daar is het misverstand.

Dat was dus niet "De Heilige Geest" ( De andere Trooster), maar dat betrof 'Heilige Geest".

Het gaat om de tegenstelling t.o.v. Adam die uit de aarde aards was en de 2e Adam die uit de hemel 'verwekt' was, door God's Geest.

De TS stelt een vraag t.a.v. DE Heilige Geest , misschien weet ze het onderscheid niet.

Maar daar is wel verschil in.

Bovendien waren het geen maagden, maar was het één maagd uit velen n.l. Maria.

Je komt trouwens niet aan honderd taken. Anja ook niet.

De taak van DE Heilige Geest was de taak die Christus als de Opgewekte zou hebben t.a.v. Zijn Gemeente n.l. de gelovige leiden in heel de waarheid.

Meer taken zijn er niet t.a.v. gelovigen behalve een taak voor de wereld om hen te overtuigen. Honderd taken is onzin.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Heel simpel. Als de Here Jezus, voor jou misschien gewoon 'Jezus' iets zegt over De Heilige Geest dan zeggen de discipelen dat ze niet eens van het bestaan afwisten. Dat zou heel vreemd zijn, want ze kenden de OT geschriften dus blijkbaar gaat het niet om heilige geest, maar om DE Heilige Geest en die kwam pas nadat Jezus verheerlijkt was tot Christus.

Dat staat er ook; "De Heilige Geest was er niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was".

De Persoon van de Heilige Geest kwam eigenlijk pas in beeld bij de opstanding van Christus, en heeft alles te maken met 'wedergeboorte'.

Het is kort gezegd de plaatsvervangende Geest van Christus nadat Christus is ten hemel gevaren.

De bevruchting van Maria betrof dus de Geest Gods, die onder het oude verbond of in het OT actief was als 'een wolk' die het volk leidde, maar nooit was er sprake van een Persoon.

Daarom sprak Jezus over een 'andere Trooster' Die Hij zou sturen.

Er was ook nooit eerder sprake van de "inwoning of uitstorting van de Heilige Geest' . Snap je dat ik daarom altijd uitga van de leer van de bedelingen.

Dat is om het juiste onderscheid aan te geven onder het oude en het nieuwe verbond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor de goede orde: Heilige Geest kreeg een 'De' voor zijn naam nadat Jezus uit de dood opstond?

Heel goede vraag!! Maar dat kan ik niet in een korte post antwoorden.

Ik wil daar wel antwoord op geven, maar het is misschien off-topic.

Heel kort gezegd is DE Heilige Geest ( De andere Trooster) De Opgewekte Christus want anders hadden de discipelen toch geweten wat "Heilige Geest" was en dat wisten ze niet.

Dat geeft toch te denken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor de goede orde: Heilige Geest kreeg een 'De' voor zijn naam nadat Jezus uit de dood opstond?

Weet je Hitchens, als 'we' in kaart brengen wie of wat de Heilige Geest is, moet toch het 'christenprobleem''wat is de zonde tegen de Heilige Geest' toch op te lossen zijn?

En als we in kaart brengen wat of wie de Heilige Geest is dan kunnen we toch vragen bekijken zoals:

Is de doop in de Heilige Geest noodzakelijk en waarom

of... wat is de uitstorting van de Heilige Geest

of... zijn de gaven van genezing , ook gaven van de Heilige Geest..?

En wie krijgt ze dan... enfin ga zo maar door....

Dan kom je ook uit bij de vraag of die Heilige Geest de 3e Persoon van de Godheid is?

En Wie is Hij dan?

Er hangt dus heel veel vanaf om dergelijke begrippen goed in kaart te brengen en dan niet op grond van kerkleer, maar aan de hand van de Bijbel. En dat is heel makkelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid