Spring naar bijdragen

Letterlijk of figuurlijk...


Aanbevolen berichten

Hoi allemaal,

De laatste tijd valt me op dat elke christen de bijbelverzen anders leest dan een andere christen.

Daarmee bedoel ik dat iemand een vers letterlijk neemt terwijl iemand anders dit vers figuurlijk neemt.

Wat is jullie kijk hierop? En wie bepaalt volgens jouw wat wel figuurlijk gelezen moet worden en wat letterlijk gelezen moet worden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 107
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De katholieke Kerk leert mij en elke bewuste katholiek op welke manieren je de Schrift kunt en mag lezen. Daarbij baseert ze zich op wat de apostelen hebben geleerd en wat de Kerk altijd al heeft geleerd. Ook is er niet één bepalende interpretatie van de Schrift, maar kan de Kerk, krachtens het door Christus verkregen leergezag, wel vaststellen welke interpretaties katholiek zijn en welke niet en kunnen gelovigen op basis van de Leer en hun geweten ook hun eigen lezing toetsen en aanscherpen.

Dit even in het kort. Van protestanten zul je uiteraard iets andere antwoorden krijgen. knipoog_dicht.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Heb je het hier dan ook concreet over het eerste gedeelte van Genesis? Ik weet wel dat een hoop bijbelteksten letterlijk en figuurlijk met elkaar verweven. Op een of andere manier bepaalt ook waarom je het leest of de figuurlijke of de letterlijke benadering van de bijbelteksten. Bijbelteksten die letterlijk moeten worden genomen kunnen ook figuurlijk benaderd worden, op een of andere manier kunnen bijbelteksten meerdere terreinen beslaan. Dat geeft wel een hoop ruimte binnen een minder krampachtig

orthodox christendom.

Wie dat bepaalt? Geen idee, ik denk dat de kerk veel moet bepalen van hoe je de teksten moet interpreteren of moet lezen, dit omdat de kerk het orgaan is van God op aarde. Natuurlijk kan je hier wel een hoop variëren op individueel niveau, maar ik denk niet dat een tegenstelling tussen letterlijk en figuurlijk zorgt voor hele grote verschillen tussen verschillende bijbellezingen, wetende dat de Geest ook meespeelt in het opvatten van de teksten. Wat dat betreft is het de zaak om Christus centraal te houden in het lezen van de bijbel, dat helpt al een hoop. smile.gif

Eventjes uit de losse pols een kijk van mij dan. Je kan op het forum wel rondkijken naar specifiekere gedeeltes, maar ik denk dat je nu een te globale beschouwing aansnijdt waar je niet echt wat mee kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zou dat echt, The Black Mathematician? Ik denk dat God wijs genoeg is om te beseffen dat je een tekst móét interpreteren om het te verstaan én dat elke tekst áltijd op meerdere wijze te interpreteren is. Dus ook een handleiding bij de Schrift. Het is wat dwaas om te denken dat God dat niet weet en dus eist dat teksten worden gelezen zónder te interpreteren of maar slechts op één manier.

Daarbij kan ik als katholiek volop belijden dat God ons juist iets dergelijks gegeven heeft, namelijk de Kerk. Die is onder andere juist bedoeld om ons te leren hoe de Schrift te lezen in deze tijd. Maar wat nu als men het gezag van die Kerk, of van een handleiding in het algemeen, niet wil erkennen, omdat hetgeen die Kerk of handleiding leert hen niet aanstaat?

Ik ben dan ook érg blij dat er niet slechts één manier van Schriftlezing zou zijn. Dat geeft tenminste veel ruimte om de schoonheid van de Schrift te erkennen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Heb je het hier dan ook concreet over het eerste gedeelte van Genesis?

Het roept sowieso een vraag op (althans, minstens 1):

Is het niet zo dat de Young-Earthlings zich met name in de Protestantse hoek bevinden, juist vanwege hun stellingname 'Het individu tegenover God'?

Zij lezen de Bijbel op die gronden, en zullen dan conclusies moeten trekken, als individu. Als zo iemand niet voldoende toegang tot wetenschappelijke/historische informatie heeft, of altijd geleerd heeft dat de Aarde maar 6000 jaar oud is zijn er genoeg die precies die conclusie zullen trekken.

Dus zijn er eigenlijk wel Katholieke Young-earthlings, of sterker, ontmoedigt de kerk die denkwijze?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Dus zijn er eigenlijk wel Katholieke Young-earthlings, of sterker, ontmoedigt de kerk die denkwijze?

Er zijn hier en daar ook katholieken die in de theorie der zesduizend jaren geloven, zelfs ook bisschoppen. De Kerk leert naar mijn weten niet echt een specifieke theorie, maar wel dat geloofsfeiten niet strijdig kunnen zijn met wetenschappelijke feiten. De theorie der evolutie is daarom dan ook algemeen aanvaardt. Uitzonderingen daargelaten dus.

En God ís. Hij is figuurlijk noch letterlijk, maar Hij ís. Dergelijke termen zijn onmogelijk op Hem toepasbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Het roept sowieso een vraag op (althans, minstens 1):

Is het niet zo dat de Young-Earthlings zich met name in de Protestantse hoek bevinden,
juist vanwege hun stellingname 'Het individu tegenover God'
?

Wat bedoel je met dat laatste?

Als protestant ben ik er mee eens dat een Bijbelvers niet per se één vaste betekenis hoeft te hebben, hetzij letterlijk of figuurlijk. Letterlijke gebeurtenissen beschreven in de Bijbel hebben vaak een verrassende geestelijke betekenis smile.gif Ik denk ook dat God persoonlijk door de Bijbel tot je kan spreken, d.w.z. dat een bepaald vers of gedeelte een heel specifieke betekenis kan hebben op een bepaald moment in jouw leven. Klinkt een beetje vaag misschien, maar ik heb het al meerdere keren zo ervaren.

Overigens bestaat er ook nog zoiets als de wetenschap van de hermeneutiek, de Bijbeluitleg. Die stelt vragen als: wat is de context van dit vers? Wat bedoelde de auteur? Wat zegt hij op welke wijze en uit welke context komt hij? Welke betekenis heeft deze tekst in het hier en nu?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik zit me soms wel af te vragen waarom God geen gebruiksaanwijzing bij de Bijbel heeft meegestuurd. Was toch wel handig geweest en had een hoop kerkscheuringen kunnen voorkomen.

De Bijbel is zijn eigen handleiding. In de Bijbel zelf is al te lezen hoe de Bijbel gelezen moet worden. Dit is helemaal niet raar, want veel andere boeken hebben ook een leeswijzer en aanwijzingen hoe het boek moet worden gelezen. Daarnaast heeft een christen de Heilige Geest Die uitlegt hoe de Bijbel kan worden gelezen.

Aan de samenhang van de Bijbel kan worden gezien of iets letterlijk of figuurlijk moet worden gelezen. En soms zijn er aspecten die zowel letterlijk als figuurlijk kunnen worden gelezen enz. .

Zoals sommigen al schreven: er is vaak niet slechts één mogelijkheid. De Heilige Geest laat veel verschillende gezichtspunten zien van een bepaald gedeelte.

Daarnaast is er -zoals al geschreven- een 'kerkleiding' die bewaakt dat de Bijbel op de juiste manier wordt gelezen.

Tot slot zijn kerkscheuringen wat mij betreft geen probleem, want gemeenten die op details van elkaar verschillen, kunnen toch gezamenlijk één Hoofd, Jezus Christus, boven zich hebben. In menselijke families op aarde is soms ook verschil van inzicht over bepaalde zaken, maar toch hebben ze dezelfde vader en moeder als hun broer en zus. Zo hebben christenen ook één Vader, Die de Vader is van veel verschillende broeders en zusters.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

De Bijbel is zijn eigen handleiding. In de Bijbel zelf is al te lezen hoe de Bijbel gelezen moet worden.

Met het gevaar dat we in een eindeloze interpretatiediscussie terechtkomen; waar staat die handleiding precies?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Het roept sowieso een vraag op (althans, minstens 1):

Is het niet zo dat de Young-Earthlings zich met name in de Protestantse hoek bevinden, juist vanwege hun stellingname 'Het individu tegenover God'?

Kan je die stellingname wat verduidelijken? Ik snap je niet precies.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Kan je die stellingname wat verduidelijken? Ik snap je niet precies.

sorry, 'tegenover' was misschien een wat ongelukkig gekozen woord.

Ik bedoelde meer een 1 op 1 relatie van de gelovige met God.

dat wil zeggen; er is geen authoriteit behalve dan de Bijbel voor een protestantse Christen.

Zo is het toch? Anders heb ik het verkeerd begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Daar was geen sprake van het meten met twee maten.

Jezus is de Eerstgeborene uit de Vader en destijds en Eniggeborene uit de Vader. Na Zijn Offer konden alle gelovigen als kinderen geadopteerd / opnieuw geboren worden door/uit de Vader.

Quote:

Met het gevaar dat we in een eindeloze interpretatiediscussie terechtkomen; waar staat die handleiding precies?

Het staat niet precies op één plek, maar op meerdere plekken staat hoe Gods woord moet worden gelezen, bv. Joz. 1:8, Spr. 4:20-22, Ps. 1:2-3 enz. .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

Hoi allemaal,

De laatste tijd valt me op dat elke christen de bijbelverzen anders leest dan een andere christen.

Daarmee bedoel ik dat iemand een vers letterlijk neemt terwijl iemand anders dit vers figuurlijk neemt.

Wat is jullie kijk hierop? En wie bepaalt volgens jouw wat wel figuurlijk gelezen moet worden en wat letterlijk gelezen moet worden?

De Schrift is Gods woord. Zijn woord lezen en overwegen, op je in laten werken, en trachten te verstaan in een voor jou relevante betekenis, is altijd goed.

Er is niet één juiste interpretatie. Er zijn talloze manieren om de Schrift te verstaan, en allemaal zijn ze goed.

Er is slechts één grens: de Schrift leert niets dat in strijd is met de openbaring. Als je dus iets verstaat als strijdig met de openbaring, versta je het fout.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Die profeten spraken en leefden 'profetisch', dus ze leefden al als kinderen van God, vooruitlopend op wat nog moest gebeuren: het Offer van Jezus. Pas daardoor werd het werkelijkheid dat gelovigen kinderen van God konden worden.

Het is alsof je een gedekte cheque krijgt waarop staat dat je een miljoen euro bezit, maar pas als je deze bij de bank inlevert, wordt deze verzilverd en ontvang je werkelijk de miljoen euro.

De profeten waren al verzekerd van hun kindschap, maar pas sinds het Offer van Christus, werd het werkelijkheid en konden ze hun erfenis bij de Vader ophalen, namelijk hun kindschap met alle bijbehorende zegeningen.

(Maar zelfs in onze moderne tijd zijn er gelovigen die met een gedekte cheque rondlopen en deze maar niet inleveren, terwijl ze toch begiftigd zijn met de rijkste zegeningen die bij hun erfenis horen. 2 Petr 1,4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kijk hier spreek je je tegen. Wie bepaalt dat je die verzen figuurlijk moet lezen maar die van Jezus niet?

In de bijbel staat de er profeten gewoon als zonen worden aangesproken. Die lees jij dus figuurlijk??? En vervolgens lees je dat Jezus als zoon genoemd wordt en lees je het letterlijk???

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Dus jij denkt dat toen God tegen die profeten zei: O zoon..., dat hij loog? God liegt niet!

Om een bepaald vers te kunnen begrijpen moet je de gehele bijbel lezen en alles in de context plaatsen. Dat God van beelspraak houdt blijkt wel uit het feit dat Jezus zelf heel veel gelijkenissen vertelde.

Jezus is God's enige Zoon:

Joh 3:16

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Waarom nemen we dit letterlijk? Omdat Jezus heel vaak werd aangeduid als de Zoon van God. Bijvoorbeeld:

Matt 3:17

En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Of hier:

17:5

Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

God liegt zeker niet. Door iets figuurlijk te interpreteren doe je niets af van de waarheid van de tekst.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid