Spring naar bijdragen

opdat ze één mogen zijn zoals Wij


Aanbevolen berichten

Rooms-Katholieke Kerk

Katholiek Oratorium Heilige Pius V

Nederlands Katholieke Kerk

Onafhankelijk (Oud) Rooms-Katholieke Kerk

Orde van St. Basilius te Zaandam

Oud Heilig Katholieke kerk van Nederland

Oud Rooms-Katholieke Kerk

Priesterbroederschap Sint Pius X

Onafhankelijke Katholieke Kerk

Autonoom Katholieke Kerk

Oud-Katholieke Kerk in Nederland

Oud-Episcopaal Katholieke Kerk

Nederlands-Katholieke Kerk in Apostolische successie van de H. Zetel van Antiochië

Orthodox-Katholieke Kerk in Nederland

Jurisdictie Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Jurisdictie Autonoom Aartsbisdom van parijs en West-Europa in obediëntie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Jurisdictie patriarchaat Moskou

Jurisdictie Russisch-Orthodoxe Kerk in het buitenland

Jurisdictie Servisch-Orthodoxe Kerk

Jurisdicttie Patriarchaat van Bulgarije

Jurisdictie Autocefale Kerk van Roemenie

Armeens-Apostolische Kerk

Eritrese Orthodoxe Tewadho Kerk

Ethiopisch Orthodoxe Kerk

Koptisch Orthodoxe Kerk

Syrisch-Orthodoxe Kerk, Patriarchaat Antiochië

Onafhankelijke Syrisch-Orthodoxe Kerken

Convent van de Heilige Johannes Apostel en Evangelist

Sint Charbel Syrisch-Orthodoxe Kerk

Broederschap van Christus de Redder

Hersteld Hervormde Kerk

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Protestantse Kerk in Nederland

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Gereformeerde Kerken (hersteld)

Nederlands Gereformeerde Kerken

De Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland

Gereformeerd Appèl

Alle-Dag-Kerk

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten synodaal verband)

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

De Remonstrantse Broederschap

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland

De Vrije Gemeente

Moreel Beraad te Den Haag

Vrije Gemeente van Religieus Humanisten Twente

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland

Zevendedags Baptisten Gemeenten

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Kerkgenootschap De Spade Regen Gemeente Nederland

Rafaël Nederland

Federatie van Morgenstondgemeenten

Johan Maasbach Wereldzending

Victory Outreach Church

Newfrontiers

Bethel Pinksterkerk Nederland

Bethel Pentacostal Temple Fellowship Nederland

Volle Evangelie Bethel Kerk

Toronto-Blessing

Vineyard

Christelijke Gemeenschap De Pinksterbeweging

\"Kom en Zie\" Pinkstergemeenten

Evangelie Gemeente De Deur

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Vrije Zendingsgemeente

Gemeente Gods in Nederland

Gemeente Gods (Anderson)

CAMA Gemeenten Nederland

Beréa-Gemeenschap

Wereldwijde Kerk van God

The United Church of God - Holland

Church of God International

Capitol Royal Dynasty

Faith Evangelistic Association

Stichting Hour of Power Nederland

Het Religieus Genootschap der Vrienden

Vergadering van Gelovigen

Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten

Zevende-Dags Adventisten Reformatiebeweging

Jehovah's Getuigen

Het Zoeklicht

Gemeente des Heeren

Zendingswerk Middernachtsroep

Getuigenis en Eenheid

De Kerk van jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem

Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma

Lorber Stichting voor het Nederlands taalgebied

De Eeuw van Christus

Universeel Leven

Verenigingskerk

Graalsbeweging in Nederland

Stichting \"Uit de Bron van Christus\"

Kerk van Jezus Christus op aarde door zijn bijzondere afgezant Simon Kimbangu

Raeliaanse religie

Stichting Hulp Profeten Gods Jusaiah en Aida Nederland

Het Leger des Heils

Nationaal Kruisleger

Nederlandsch Leger des Heils

Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond

Youth for Christ

Navigators

Agapè

Crossroads International Church

Willow Creek Nederland

Stichting Evangelieprediking

The First Church of Christ, Scientist

De Levensstroomgemeente te Leiderdorp

Pastoraal Centrum \"Oase\" te Rotterdam

Temple of Light

De Lucasorde

Noorse Broeders

Christengemeenschap Beweging tot religieuze vernieuwing

Kerk van de Nazarener Nederland

Basisbeweging Nederland

Vereniging Migrantenkerken

Anglicaanse kerk

Evangelische Broedergemeente

Messiasbelijdende Joodse Gemeente Beth Yeshua

Messiasbelijdende Charismatische Gemeente Noachs Duif

Bond Nederland-Israël

Ekklesia Evangeliekorps-Holland

Lou-groep

Rozenkruisers

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

The Rosicrucian Fellowship

De Vrije Katholieke Kerk

Universele Witte Broederschap

Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap

Association for Research and Eblightenment

De Familie

Share Nederland

Unity-Nederland

Universal Life Church

Initiatives of Changes

The Way International

Wereld Goede Wil

Hierbij niet genoemd de lokale gemeenten die weliswaar onafhankelijk zijn, maar theologisch wel tot een stroming behoren waartoe bovengenoemde organisaties behoren.

Eveneens niet genoemd de talloze migrantenkerken naar land van herkomst

dit zijn dan alleen de kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen in Nederland

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 93
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Quote:

diakio wat wil je met dit topic, ik meen mij te herinneren dat ik een topic van NT met een vergelijkbare inhoud van de week dicht heb gedaan. Dus, ik heb sterk de neiging hier ook een slot op te doen als er geen stelling of vraag komt.
smile.gif

Ik weet wel een leuke stelling. Gezien Johannes 17 en het aantal denominaties dat diakio noemt in zijn OP (waar ik wel degelijk een volgorde in zie, overigens), hoe rijm je dat met elkaar? En in welke mate willen mensen echt één zijn?

De laatste scheuring die ik als vrijgemaakte heb meegemaakt was van een man of 1000 die het niet eens waren met de liedjes die we in de dienst zongen (o.a.).

Moet je nou om het minste of geringste gaan scheuren, moet je een 'eigen' kerk beginnen als je dat leuk lijkt, of moet je ernaar streven om één te zijn, zoals de Vader en de Zoon een zijn. Zo ja, zijn er ideeën om dat te doen.

Ik heb daar zelf lang over nagedacht en toen ik niet meer GKV kon zijn gekeken naar een manier om lid te worden van een kerk die meer richting Joh. 17 gaat. Dus ben ik nu Rooms-Katholiek.

Maar wellicht heeft diakio een andere insteek, ik kan geen gedachten lezen natuurlijk. knipoog_dicht.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

diakio wat wil je met dit topic, ik meen mij te herinneren dat ik een topic van NT met een vergelijkbare inhoud van de week dicht heb gedaan. Dus, ik heb sterk de neiging hier ook een slot op te doen als er geen stelling of vraag komt.
smile.gif

Het verschil is dat dit op een ander subforum staat. Als je dat ziet, weet je ook wat ik er mee wil, mag ik aannemen smile.gif


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Maar wellicht heeft diakio een andere insteek, ik kan geen gedachten lezen natuurlijk.
knipoog_dicht.gif

Maar zowel Marlies als jij kunnen gelukkig zowel de topic-titel, als het subforum lezen knipoog_dicht.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
diakio schreef het volgende:

Maar zowel Marlies als jij kunnen gelukkig zowel de topic-titel, als het subforum lezen
knipoog_dicht.gif

Dus je zoekt reacties zoals

Quote:
Taquoriaan schreef het volgende:

De laatste scheuring die ik als vrijgemaakte heb meegemaakt was van een man of 1000 die het niet eens waren met de liedjes die we in de dienst zongen (o.a.).

Moet je nou om het minste of geringste gaan scheuren, moet je een 'eigen' kerk beginnen als je dat leuk lijkt, of moet je ernaar streven om één te zijn, zoals de Vader en de Zoon een zijn. Zo ja, zijn er ideeën om dat te doen.

Ik heb daar zelf lang over nagedacht en toen ik niet meer GKV kon zijn gekeken naar een manier om lid te worden van een kerk die meer richting Joh. 17 gaat. Dus ben ik nu Rooms-Katholiek.

?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik heb daar zelf lang over nagedacht en toen ik niet meer GKV kon zijn gekeken naar een manier om lid te worden van een kerk die meer richting Joh. 17 gaat. Dus ben ik nu Rooms-Katholiek.

Want als men daar scheuringen meemaakt doet men dat ook meteen goed bedoel je?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Want als men daar scheuringen meemaakt doet men dat ook meteen goed bedoel je?

Het aantal scheuringen is daar minimaal, bij de traditioneel protestanten ben ik opgehouden met tellen, en bij de evangelischen zijn er zoveel facties dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Dus de Rooms-Katholieke Kerk doet het in dat opzicht erg goed, ja. smile.gif

Even serieus: ik had natuurlijk me kunnen aansluiten bij één van de afgescheurde kerken van de GKV (om de trend maar te volgen zeg maar), maar Johannes 17 heeft ervoor gezorgd dat ik eens goed naar de redenen van scheuringen gaan kijken en te kijken of dat anno 2008 in mijn geval nog terecht was om apart te blijven. Mijn antwoord was neen. Zeker gezien de activiteiten van de Kerk tijdens de contra-reformatie. Dus zo terugredenerend ben ik Katholiek geworden. Dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik zoek helemaal géén reacties. Ik getuig van wat ik zie. Reacties zijn welkom, maar voor mij is het toch echt slechts een getuigenis van wat ik zie.

OK, dan begrijp ik je. Duurde ff maar dan heb je ook wat. widegrin.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Alle christenen zíjn al één. Alle christenen hebben Jezus Christus als Heer. Iedereen kan wel aparte gebouwen hebben en stromingen, maar dat zegt niets. Iedereen die Jezus Christus als Heer heeft, is broer en zus van elkaar.

Ik moet zeggen dat ik daar bar weinig van merk. Mensen die niet met me naar de Mis willen omdat ze geen 'afgodendienst' willen bezoeken enzo... verbaasd.gif

Nou hoor ik binnen bepaalde christelijke kringen wel vaker het onderscheid tussen 'christelijk' en 'katholiek' (kennelijk ben ik geen christen in die kringen), dus dan gaat je redenering wel op, vrees ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Alle christenen zíjn al één. Alle christenen hebben Jezus Christus als Heer. Iedereen kan wel aparte gebouwen hebben en stromingen, maar dat zegt niets. Iedereen die Jezus Christus als Heer heeft, is broer en zus van elkaar.

Ik moet zeggen dat ik daar weinig van merk. Kerken die andere kerken niet als kerk willen erkennen enzo... verbaasd.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik moet zeggen dat ik daar bar weinig van merk. Mensen die niet met me naar de Mis willen omdat ze geen 'afgodendienst' willen bezoeken enzo...
verbaasd.gif

Maar is het noodzakelijk voor de eenheid van het Lichaam van Christus dat christenen bij elkaar op bezoek gaan in hun gebouwen en bijeenkomsten?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Maar is het noodzakelijk voor de eenheid van het Lichaam van Christus dat christenen bij elkaar op bezoek gaan in hun gebouwen en bijeenkomsten?

Daar ging het me nog niet eens om, maar als de ene groep van de andere groep zegt dat ze de antichrist volgen of dat ze een 'valse kerk' zijn, en dat mijn Mis bijvoorbeeld geen kerkdienst is, maar een 'afgodendienst', doet mij vermoeden dat het met die eenheid nogal ver te zoeken is. Althans met de eenheid zoals ik die meen te lezen in Johannes 17.

Zou een Persoon dat Drie-enig is in verschillende gebouwen tegelijkertijd willen zitten, of liever in één ruimte? Zomaar een gedachte...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Om nog maar even door te gaan met getuigen:

Quote:

D'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer bij
party.gif

Quote:

Hier wordt je inderdaad niet erg vrolijk van.

HenkG en Machiavelli verstaan blijkbaar onmiddelijk waarvan ik probeer te getuigen. Maar vrijwel meteen daarna neemt het "demonstreren" in dit topic de overhand.

Zonder daar enige conclusie of oordeel aan te willen verbinden: is dat niet opvallend?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Ik moet zeggen dat ik daar weinig van merk. Kerken die andere kerken niet als kerk willen erkennen enzo...
verbaasd.gif

Tsja, dat weet ik niet. Ik weet niet of / in hoeverre de ene kerk de andere niet erkent. Als de ene gemeente Jezus Christus beleidt als Heer en de andere ook, dan hebben ze waarschijnlijk dezelfde Vader en zijn ze broers en zussen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid