Spring naar bijdragen

Genesis 2.15 de rol van de mens


Aanbevolen berichten

Genesis 2

15 God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en er over te waken.

Genesis 3

7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenshorten van.

8 Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.

Nieuwe Bijbel Vertaling

------------------------------------------------

Genesis 2

15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.

Genesis 3

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.

Staten Vertaling

Omdat ze iets van elkaar afwijken heb ik ze er allebei in gezet.

Na het lezen van: \"God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en er over te waken\" vroeg ik me af draait het Christelijke en Joodse geloof eigenlijk niet hierom? De rol die God de mens heeft toebedeeld, de rol die de mens heeft verloren door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad en het uiteindelijke doel om terug te kunnen keren in die rol?

Zou dat niet de kern zijn van de relatie tussen God en de mens? Weer terug te keren in zijn oorspronkelijke rol en relatie met God.

In Genesis lees je dat na het eten van de vrucht Adam en Eva zich niet meer op hun gemak voelden in het paradijs. Ze vonden dat ze niet geschikt waren zoals God hen had geschapen (naakt) en maakten daarom lendeschorten. Toen God kwam waren zij bang voor hem en verborgen hen voor hem. Wat zou er gebeurd zijn als God Adam en Eva niet had verbannen uit het paradijs? Zouden Adam en Eva zich continue ongemakkelijk blijven voelen in de nabijheid van God en in zijn creatie (het paradijs)? Zouden ze continue dingen gaan veranderen in de creatie van God.

Het volgende wat ik me afvroeg was of de verbanning uit het paradijs een straf is geweest, of dat God de mens de kans gegeven om terug te groeien in zijn oorspronkelijke rol. engel.gif In zijn eigen wereld waarin hij of zij kan leren de gevolgen van zijn eigen daden te overzien. En zo het verschil tussen goed en kwaad te leren.

Zijn deze vragen al eens eerder op het forum gesteld? Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Ze vonden dat ze niet geschikt waren zoals God hen had geschapen (naakt)

Ik weet niet of ze zichzelf wel of niet geschikt achtten, dat is nergens terug te vinden. Het is opvallend dat ze het opmerkten, wat er volgens mij op wijst dat het ze daarvoor niet opgevallen was. Hoe ze zich daarbij voelden weet ik niet.

Maar ik weet niet of de oorspronkelijk opdracht nu nog steeds die opdracht is. Ik ga er wel vanuit dat 'ons' terein zich heeft uitgebreid van het hof van Eden tot de rest van de wereld.

En ik denk wel dat het een straf was. Maar zoals ik een straf zie, moet een straf ook nut hebben. Tenminste, dat is hoe ik 'straf' uitdeel op mijn werk. Het moet een doel hebben, iets waar men hopelijk van leert. Zou dat niet zo zijn, dan zou het eignelijk alleen maar wat dictoriaal (bestaat dat woord?) pesten zijn.

Als ze niet verbannen waren denk ik dat er hetzelfde was gebeurt. Want ook nu voelt de mens zich vaak nog ongemakklijk in het bijzijn van God, zich bewust zijnde van zijn Grootheid en welke dingen in je leven er eigenlijk niet zouden moeten zijn e.d.

Ik weet ook niet of onze oorspronkelijke rol was om het verschil tussen goed en kwaad te leren. Toen de mens (Adam) geschapen werd, had hij namelijk geen idee van goed en kwaad en hoefde dat verschil dus ook niet te leren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De oorspronkelijke rol van mensen is dus naakt rondlopen, de aarde bewerken en er over waken.

Dat is idd moeilijk om naar terug te keren puh2.gif

Alle woningen afbreken, weg met electriciteit,machines ,de hele wereldbevolking in weldadige klimaten persen en ze dan ook nog een voldoende groot stukje land geven om te bewerken en over te waken.

En denk er om, je niet meer voortplanten, want dat is geen oorspronkelijke opdracht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Wat zou er gebeurd zijn als God Adam en Eva niet had verbannen uit het paradijs? Zouden Adam en Eva zich continue ongemakkelijk blijven voelen in de nabijheid van God en in zijn creatie (het paradijs)? Zouden ze continue dingen gaan veranderen in de creatie van God.

Een verklaring die ik hierop zou kunnen geven is de volgende:

In genesis 3 staat:

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van de boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

Dat wil zeggen dat als God de mens niet bij die boom vandaan had gestuurd, hij voor eeuwig zou leven. Nu was het God's bedoeling om de mens eeuwig in de hof te laten leven, maar nu zij kennis van goed en kwaad hadden, wilde God dat niet meer. Die kennis van het goede is zo erg nog niet, maar die verboden vruchten gaven ook kennis van het slechte. En God wil niet dat het slechte voor eeuwig stand kan houden.

Denk bijv. aan het feit dat er gemarteld wordt onder ons mensen. Mensen sterven aan martelingen, maar stel dat je dan niet kon sterven... dan zouden dictators of machthebbers jou of anderen voor eeuwig kunnen opsluiten in eenzaamheid of als slaaf. Ik denk dat God dit alles al had voorzien op het moment dat Adam en Eva nog in de tuin waren met kennis van het kwade.

En God heeft toch ook door de profeten voorzegd hoe de wereld zal eindigen in de laatste dagen? Dat er nog een grote verdrukking gaat komen, waarin de mensen niet meer aan liefde zullen denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Het staat niet er letterlijk geschreven maar je kunt het uit hun gedrag leiden. Ze schaamden zich voor zoals God hen gecreeerd had en maakten daarom lendenschorten.

Maar dat is dus interpretatie. En natuurlijk mag dat, ik benadruk alleen even dat dat dan iets wat jij daaruit herleid, niet als iets wat een vaststaand feit is. Kan ook goed zijn dat ze hun voortplantingsorganen er raar uit vonden zien. knipoog_dicht.gif

Toegevoegd: Niet flauw bedoeld overigens hoor. Ik vind je vraagstelling intressant. smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

De oorspronkelijke rol van mensen is dus naakt rondlopen, de aarde bewerken en er over waken.

Dat is idd moeilijk om naar terug te keren
puh2.gif

Alle woningen afbreken, weg met electriciteit,machines ,de hele wereldbevolking in weldadige klimaten persen en ze dan ook nog een voldoende groot stukje land geven om te bewerken en over te waken.

Persoonlijk denk ik dat de wereld van God een onstoffelijke wereld is. Naakt rondlopen interpreteer ik als onbedekt rondlopen. Zonder stoffelijk kleed.

Alle woningen e.d. afbreken lijkt me niet nodig. Ik denk dat je, om als mens je oorspronkelijke rol te kunnen herkrijgen, je moet proberen te leren om je leven zo te kunnen leiden dat je anderen en je omgeving (maw Gods creatie)geen kwaad doet. Zonder Gods creatie te beschadigen. Wat af en toe onmogelijk lijkt. Je erft nu eenmaal het leven wat je ouders, de generaties voor je, gecreerd hebben. Met alle goede en slechte dingen.


Samengevoegd:

Quote:

[...]Een verklaring die ik hierop zou kunnen geven is de volgende:

In genesis 3 staat:

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van de boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

Dat wil zeggen dat als God de mens niet bij die boom vandaan had gestuurd, hij voor eeuwig zou leven.

Nu was het God's bedoeling om de mens eeuwig in de hof te laten leven, maar nu zij kennis van goed en kwaad hadden, wilde God dat niet meer.

De kennis van goed en kwaad hebben is een ding, met de kennis van goed en kwaad om kunnen gaan is een tweede.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Na het lezen van: \"God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en er over te waken\" vroeg ik me af draait het Christelijke en Joodse geloof eigenlijk niet hierom? De rol die God de mens heeft toebedeeld, de rol die de mens heeft verloren door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad en het uiteindelijke doel om terug te kunnen keren in die rol?

Volkomen. Het Jodendom benaderd dit door de gehoorzaamheid aan de wet, het christendom door het geloof in Jezus Christus de vervulling van de Wet.

Quote:
Zou dat niet de kern zijn van de relatie tussen God en de mens? Weer terug te keren in zijn oorspronkelijke rol en relatie met God.

Ja, dat is het christendom.

Quote:
In Genesis lees je dat na het eten van de vrucht Adam en Eva zich niet meer op hun gemak voelden in het paradijs. Ze vonden dat ze niet geschikt waren zoals God hen had geschapen (naakt) en maakten daarom lendeschorten.

Dat is een 'enigsinds' vertroebelde en versimpelde weergave van de werkelijkheid, maar je komt in de buurt hoor. Adam en Eva aten de vrucht. Op dat moment wisten ze dat ze fout zaten en het verbond met God verbroken hadden, ze schrokken zich wezeloos. Op het moment dat ze God in de Hof horen 'lopen' verstoppen ze zich omdat ze als zondaren niet kunnen verschijnen voor de Almachtige God. God wrijft dat er nog een keer extra in met een aantal vragen..

1. Waar ben je Adam (Alsof Hij niet wist waar Adam was, Adam moet nu antwoorden waarom Hij verstopt zit)

2. Hoe weet je (Adam) dat je naakt bent (Door het eten van de vrucht, dat moest Adam antwoorden maar hij schuift het af op Eva)

Quote:
Wat zou er gebeurd zijn als God Adam en Eva niet had verbannen uit het paradijs?

Die vraag staat buiten kijf, het was onmogelijk omdat het onderdeel van de straf was dat wisten ze. Ze zouden de dood sterven en verbannen worden uit het paradijs (ook van wege een ander boom die daar stond knipoog_dicht.gif)

Quote:
Het volgende wat ik me afvroeg was of de verbanning uit het paradijs een straf is geweest, of dat God de mens de kans gegeven om terug te groeien in zijn oorspronkelijke rol.

Volgens het christendom kan dat ook, echter het paradijs is niet meer. De hele schepping zucht namelijk onder het 'juk van de zonde' alles is verziekt, het ene meer dan het andere. Daarom moet er ook een nieuwe schepping in jou plaatsvinden (herschepping) waardoor je weer in gemeenschap met God kunt leven. Toen was dat makkelijk en vanzelfsprekend. Nu is het intens moeilijk omdat de hele wereld, je menselijke natuur én de satan zich tegen jou keren en jou proberen te verleiden tot het doen van Kwaad.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Maar dat is dus interpretatie. En natuurlijk mag dat, ik benadruk alleen even dat dat dan iets wat jij daaruit herleid, niet als iets wat een vaststaand feit is.

Oke het staat er niet letterlijk. Maar als je deze 2 zinnen leest.

- Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

- Maar God de Heer riep de mens: Waar ben je? Hij antwoorde; Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik mij.

Is mijn interpretatie zo gek nog niet.

Quote:
Toegevoegd: Niet flauw bedoeld overigens hoor. Ik vind je vraagstelling intressant.
smile.gif

Dank je

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

De kennis van goed en kwaad hebben is een ding, met de kennis van goed en kwaad om kunnen gaan is een tweede.

Ja goed, al kun je juist omgaan met die kennis, dan heb je daar weinig aan als anderen daar niet mee om kunnen gaan... tenminste als iedereen nu al eeuwig zou leven.

God gaat bepaalde mensen rechtvaardig oordelen, omdat Hij weet dat sommigen het kwaad tot in eeuwigheid bedreven zouden hebben als zij het eeuwige leven zouden hebben samen met de vrije wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid