Spring naar bijdragen

Vatican Wars. Defending the True Teachings of Christ


Aanbevolen berichten

Vatican Wars is vier dingen. Het is een spel dat via Facebook wordt gespeeld. Het is een browser based-game. In lekentaal: om het spel te kunnen spelen heb je alleen je browser nodig. Het is een massive multiplayer online roll playing game. Wederom in lekentaal: duizenden internetters spelen online tegen elkaar op basis van een zelf samengesteld karakter met specifieke eigenschappen als bijvoorbeeld naam, leeftijd, ras, en fysiek en mentale eigenaardigheden. Als laatste is Vatican Wars controversieel: kies de paus van je keuze, lobby voor hem in het conclaaf en stel de koers van de wereldkerk bij in jouw richting.

Wees een paus!
Facebook-spelers kunnen zich in de virtuele katholieke kerk van Vatican Wars een gezagvolle plek aanmeten. Wie de hoogste reputatie heeft, de meeste debatten heeft gewonnen, het grootste diocees beheert en wie de meest gelovigen achter zich krijgt, kan via het kardinalencollege worden gekozen tot paus. Elke achtereenvolgende paus – de tijd gaat snel in het spel – kan de koers van het geloof van de katholieke kerk een beetje aanpassen. Het is de ultieme simulator waarin de normaal gesproken invloedloze leek voor een keertje op de stoel van Petrus kan belanden met alle invloed die erbij hoort.

Tempelieren en Kruisvaarders
Om te beginnen worden de spelers opgedeeld in twee fracties: de Tempeliers en de Kruisvaarders. De Tempelieren staan voor conservatisme, terwijl de Kruisvaarders de liberale fractie vormen. De associaties die de makers van het spel gehad hebben tussen de twee historische groeperingen en een links of rechts kerkpolitieke standpunt, is mij overigens wel een klein raadsel. Overigens bleek al snel na de lancering van het spel dat de conservatieve Tempeliersfractie eigenlijk altijd dominant is.

Beliefs
Maar goed. Nadat je als speler je fractie hebt gekozen, moet je je verhouden tot een vijftal beliefs – eerder morele stellingen: abortus, homohuwelijk, vrouwelijke priesters, condooms en het celibaat. Niet bepaald verrassende stellingen (ik kom daar zo nog op), maar vooral ook vreemd om die beliefs (‘geloofsstellingen’) te noemen. Vooral zaken rond vrouwelijke priesters en het celibaat zijn binnen de katholieke traditie geen zaken van Faith (geloof) maar van Order (kerkorde). Je zou eerder het geloof in één God, de Triniteit of Jezus Christus verwachten in plaats van abortus en homohuwelijk. Ik kom daar later op terug.

Charisma en integriteit
Om in het spel zoveel mogelijk invloed te krijgen (hogere levels te bereiken) moet je je best doen. Je moet zoveel mogelijk charisma (vuurtje), integriteit (duifje), zelfvertrouwen, energie en geld verzamelen. En die krijg je door het winnen van theologische debatten met andere spelers, het bouwen van kerken (collecte innen) en het kopen van liturgische gewaden kruisbeelden, heilige boeken en theologische geschriften, relikwieën en patroonheiligen. Zo kost een relikwie van het Ware Kruis 23 goudstaven, maar levert een permanente charisma- en integriteitsboost op van 35 en 15 punten. Een heilige kelk kost 27, en levert 35 en 23 punten op.

Analyse
Er is nogal wat commentaar gekomen op het spel, voornamelijk uit behoudend katholieke hoek. De kritieken zijn voorspelbaar: het katholieke geloof wordt gereduceerd tot een spelletje met vijf stellingen, en heilige objecten en rituelen worden gereduceerd tot punten in je eigen egosysteem. Het commentaar is vergelijkbaar met dat op Facebook in het algemeen: de devaluatie van ‘vriendschap’ tot een modaliteit van je eigen identiteit, die met één klik aan en uit te zetten is. En deze kritieken snijden op zich wel hout: het spel is oppervlakkig en gaat uit van karikaturen van de catholica in plaats van het geleefde geloof. Tegelijkertijd is het daarom ook wel weer heel erg aardig gevonden. Het spel leert ons echter ook wat diepere zaken.

Wat er toe doet
Kijken we nogmaals naar de vijf beliefs die de kern van de debatstructuur van Vatican Wars vormen, zonder uitzondering vraagstukken waarmee de katholieke kerk steevast wordt geassocieerd. Het abortusstandpunt, het wijdingsverbod van vrouwen, het celibaat, condooms, het zijn onderwerpen die met grote regelmaat in de kranten verschijnen, en daarmee ook het gezicht van de katholieke kerk naar buiten toe bepalen. Katholieken worden nog wel eens moe als ze voor de zoveelste keer gevraagd wordt wat ze van abortus vinden. Alsof er niets anders te bespreken valt. En inderdaad, de katholieke traditie is zo breed en diep dat er van alles te bespreken valt. Je kan het de maatschappij wel verwijten dat ze zich alleen focust op deze hete hangijzers, maar aan de andere kant mag de kerk zich dat ook zelf aantrekken. Als je wilt dat mensen over andere elementen van de catholica praten, zorg dan ook dat de media daar over praten. Profileer je niet op deze ingegraven stellingen, maar vernieuw en inspireer.

Democratisering
Het spel Vatican Wars kan ook gezien worden als een impliciete vraag om democratisering van de katholieke kerk. In het spel kan iedereen mee beslissen over de koers van het instituut van de kerk. Natuurlijk is er in de publieke opinie veel weerstand tegen de als ultraconservatief beschouwde ideeën over huwelijk, seks en het menselijk leven. Maar wat wellicht nog meer wrevel opwekt, zowel buiten als binnen de kerk, is de onvermurwbaarheid van Rome om ‘de stem van onderaf’ serieus te nemen. De kerk van het Westen schreeuwt om een inspirerend leiderschap in tijden van grote onzekerheid, maar krijgt vaak – zo is de indruk – een instituut dat zich om regeltjes bekommert.

De subtitel van de game is Defending the True Teachings of Christ, ‘de verdediging van de ware leer van Christus’. Bizar genoeg gaan de eerder genoemde vijf beliefs niet over de kern van het christelijke, of meer specifiek, het rooms-katholieke geloof. En dat is net het probleem: de wereld associeert het Vaticaan – al dan niet terecht - met restrictief en discriminerend beleid, een Romeinse ambtenarij zonder enig hart voor wat er echt in de wereld aan de hand is. Dat is de makers van het spel wellicht aan te rekenen, maar tegelijkertijd moet het de kerkelijke overheidsbekleders aan het denken zetten: waarom associëren mensen de kerk niet met goddelijke vrede, liefde en broederschap, maar wel met regels en verboden…..

Zie http://www.vaticanwars.com
Youtube Tutorial

Bron: Deze recensie is verschenen op Isidorusweb.nl / Frank G. Bosman Goedgezelschap.eu.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid