Spring naar bijdragen

De Zoon als Rechter


Aanbevolen berichten

Johannes 5:

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

Romeinen 8:

34 Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Hebreeën 7:

25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Als de Vader het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven, bij wie pleit de Zoon dan? 🤔

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

De vraag is of de vader dat echt heeft gedaan. Er zijn geen uitspraken van Jezus daarover bekend. Het zijn de onbekende schrijvers van de laatste evangeliën die dat stellen.

Nee dat is niet de vraag. In dit subforum (Bijbelstudie, niet Bijbelkritiek) gaan we uit van teksten die in de Bijbel staan. Dan kun je die teksten zelf wel in twijfel trekken ("het is niet zeker dat Jezus dat echt gezegd heeft" e.d.) maar dat is niet de opzet van dit subforum:

In dit forum kun je terecht voor discussies over de inhoudelijke kant van de bijbel. Hier kan je dieper ingaan op specifieke teksten uit de Bijbel en daar gezamenlijk over denken.

Je bent intelligent genoeg om dat te snappen. Althans, zo heb ik je tot nu toe wel altijd ingeschat.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Hopper:

...

Wie Mij kent is vrij van het oordeel, waarmee het oordeel aan de Zoon is toegekend.

De Zoon zelf is zonder oordeel.

Vage woorden. Komen qua strekking/geest niet overeen met Johannes 5:

26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf.

27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.

28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

29 En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hooroordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.

36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Alle dingen liggen in de hand van de Zoon.  De Zoon openbaart zich in de ziel, maar dat niet alleen.  De liefde van de Vader openbaart zich ook in de ziel.  Deze liefde verbrandt de laatste restjes eigen wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus komt als rechter naar de aarde, maar gaat zelf in het gericht staan. Dat is o.a. het thema van Mattheus. 
Breukelman schreef daar al een theologisch boek over: de Koning als Richter.  
Zie blz 3 onder koningschap:
http://fransbreukelman.nl/bestanden/2012/07/1999_hofstra_interpretatie_boekenkast.pdf
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Monachos:

Als de Vader het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven, bij wie pleit de Zoon dan? 🤔

Idd. Goeie vraag. 

Bij Zichzelf dan.  

 

Ik heb ff gezocht naar teksten, maar het is lastig omdat er zoveel tegenstijdige uitspraken zijn. :huh:

In Mattheus 28 zegt Jezus alle macht gekregen te hebben, maar in Mattheus 20 kan ie niet eens bepalen wie er rechts of links komen te zitten in het koninkrijk. Hij zegt daar ook niet gekomen te zijn om gediend te worden maar om te dienen. 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.28/Matteus-28/

18  Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.20/Matteus-20/

Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’ 22  Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei Hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van Mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24

 

28  zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Petra.:

Idd. Goeie vraag. 

Bij Zichzelf dan.  

 

Ik heb ff gezocht naar teksten, maar het is lastig omdat er zoveel tegenstijdige uitspraken zijn. :huh:

In Mattheus 28 zegt Jezus alle macht gekregen te hebben, maar in Mattheus 20 kan ie niet eens bepalen wie er rechts of links komen te zitten in het koninkrijk. Hij zegt daar ook niet gekomen te zijn om gediend te worden maar om te dienen. 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.28/Matteus-28/

18  Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.20/Matteus-20/

Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’ 22  Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei Hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van Mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24

 

28  zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Dat wordt vrij snel door de evangelist ingevuld:

Mattheüs 27:38 Toen werden met Hem twee misdadigers gekruisigd, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linkerzijde.

Literaire aspecten zijn vaak belangrijker dan historische aspecten.  
Dat Jezus alle macht krijgt, waar hij als gekruisigde dat juist totaal niet heeft, geeft m.i. aan dat bij deze God er geheel andere perspectieven zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Monachos:

Als de Vader het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven, bij wie pleit de Zoon dan? 🤔

Als ik Johannes 6 erbij pak. Valt er niks te pleiten. Iedereen die komt is door God gegeven/gezonden en Jezus stuurt niemand weg.  

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.6/Johannes-6/

37 Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, 

43 Jezus zei: ‘Houd op met protesteren. 44 Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.

36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Alle dingen liggen in de hand van de Zoon.  De Zoon openbaart zich in de ziel, maar dat niet alleen.  De liefde van de Vader openbaart zich ook in de ziel.  Deze liefde verbrandt de laatste restjes eigen wil.

De zoon openbaart zich niet in de ziel (of is het Jezus in je hartje),  maar de zoon openbaarde zich in Israël. 
Mattheüs 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.   
Lukas 2:34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden.  
Johannes 1:31 En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.   
Handelingen 2:22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,    
Handelingen 4:10 laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
11. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.   
Handelingen 5:31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.    
Handelingen 10:36 Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.   

Het is een Joods verhaal en inderdaad wij mogen meedoen (zonder het verhaal te verkrachten).

3 minuten geleden zei Petra.:

Als ik Johannes 6 erbij pak. Valt er niks te pleiten. Iedereen die komt is door God gegeven/gezonden en Jezus stuurt niemand weg.  

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.6/Johannes-6/

37 Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, 

43 Jezus zei: ‘Houd op met protesteren. 44 Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. 

 

Maar sommigen gaan zelf bedroefd weg… 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Monachos:

Johannes 5:

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

Volgens Johannes 12, zegt Jezus niet zelf te zullen oordelen.  Hij is niet gekomen om over de wereld te oordelen maar om de wereld te redden. 

Dit heb ik onthouden..omdat het de missie van Jezus is om de wereld te redden. En Jezus..kan niet falen.  😍

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.12/Johannes-12/

7  Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 48 Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49 

 

8 minuten geleden zei Breuk:

(of is het Jezus in je hartje), 

Haha, die heeft idd mijn voorkeur. ❣️

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus kwam op aarde om te redden, maar uiteindelijk zal Hij op het einde der tijden ook oordelen. Onderdeel van zijn reddingsplan is immers dat alle kwaad geopenbaard en vernietigd wordt en alleen de liefde overblijft. Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem. Door Hem kunnen we God naderen en een relatie met Hem hebben. Bij het oordeel gaat het dan om de vraag in hoeverre wij vanuit die relatie met God geleefd hebben en wat wij gedaan hebben met Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

De zoon openbaart zich niet in de ziel (of is het Jezus in je hartje),  maar de zoon openbaarde zich in Israël. 

Jij beschouwt uiterlijk/historisch, ik beschouw geestelijk/innerlijk.   Die twee wijzen van beschouwen raken elkaar nergens.

Ik heb ook niet helemaal correct geschreven zie ik nu.  De Vader openbaart zich als de Zoon in de ziel.  Het is de geboorte uit Geest, waar Jezus het over heeft.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Jezus kwam op aarde om te redden, maar uiteindelijk zal Hij op het einde der tijden ook oordelen. Onderdeel van zijn reddingsplan is immers dat alle kwaad geopenbaard en vernietigd wordt en alleen de liefde overblijft. Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem. Door Hem kunnen we God naderen en een relatie met Hem hebben. Bij het oordeel gaat het dan om de vraag in hoeverre wij vanuit die relatie met God geleefd hebben en wat wij gedaan hebben met Jezus.

Hoi Robert Frans, je typt o.a. 

"Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem."

De aanleiding voor dit topic is het vers waarin staat dat de Vader het hele oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Mijn vraag is vervolgens bij wie Jezus dan zou moeten pleiten, als Jezus zelf blijkbaar de rechter is. Ik zie een rechtszaal voor me. Wij zijn de aangeklaagde. De satan is de aanklager. Jezus de advocaat/pleiter maar ook de rechter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

Hoi Robert Frans, je typt o.a. 

"Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem."

De aanleiding voor dit topic is het vers waarin staat dat de Vader het hele oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Mijn vraag is vervolgens bij wie Jezus dan zou moeten pleiten, als Jezus zelf blijkbaar de rechter is. Ik zie een rechtszaal voor me. Wij zijn de aangeklaagde. De satan is de aanklager. Jezus de advocaat/pleiter maar ook de rechter.

Dan zal ik het als volgt formuleren:

Hoe lees je vers 22 naast vers 19?

Want in vers 19 staat dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen, en alleen kan doen wat hij de Vader ziet doen.
22 lijkt me dan tegengesteld: de vader oordeelt niemand, maar heeft dat toevertrouwd aan zijn zoon/

De vraag is dan hoe die zoon dan kan oordelen als hij:
- alleen kan doen wat hij de vader ziet doen
- de vader niemand oordeelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

Hoi Robert Frans, je typt o.a. 

"Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem."

De aanleiding voor dit topic is het vers waarin staat dat de Vader het hele oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Mijn vraag is vervolgens bij wie Jezus dan zou moeten pleiten, als Jezus zelf blijkbaar de rechter is. Ik zie een rechtszaal voor me. Wij zijn de aangeklaagde. De satan is de aanklager. Jezus de advocaat/pleiter maar ook de rechter.

Tijdens ons leven hier op aarde is Hij de Middelaar tussen God de Vader en ons en pleit Hij zo voor ons krachtens zijn Offer. Op het einde der tijden is Hij de Rechter die oordeelt over hoe wij met zijn Middelaarschap zijn omgegaan. Daar de Vader en de Zoon één zijn, samen met de Geest, is het oordeel van de Zoon ook het oordeel van de Vader. Zo begrijp ik het althans. Dat Hij zo in feite eerst onze advocaat is en daarna onze rechter, moet ons toch volop hoop geven als we eenmaal voor Hem staan. Ik kan me zo voorstellen dat als in het gewone leven je advocaat tijdens de rechtszitting ineens op de stoel van de rechter mag plaatsnemen, jij dan een fors aangenamere dag zult hebben dan je aanklager.

Dat Jezus zo twee ogenschijnlijk tegenstrijdige beelden tegelijk is, zie je vaker. Zo is Hij zowel de Herder als het Lam, zowel het Offer als de Hogepriester, zowel de Koning als de Dienaar, zowel het Brood uit de hemel als de Gastheer die het uitreikt. Door dergelijke paradoxen, waar de Drievuldigheid natuurlijk de meest wezenlijke van is, probeert Hij ons denken op vriendelijke wijze te verruimen en op een ander spoor te zetten, zonder af te doen aan de rede.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan zal ik het als volgt formuleren:

Hoe lees je vers 22 naast vers 19?

Want in vers 19 staat dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen, en alleen kan doen wat hij de Vader ziet doen.
22 lijkt me dan tegengesteld: de vader oordeelt niemand, maar heeft dat toevertrouwd aan zijn zoon/

De vraag is dan hoe die zoon dan kan oordelen als hij:
- alleen kan doen wat hij de vader ziet doen
- de vader niemand oordeelt.

Vrij logisch, de gehele leer van Jezus draait om het 'Christus in mij'.    De Zoon oordeelt per definitie niet.  De mens wiens oude zelf is gestorven herrijst in Christus en Christus  is vrij van ieder oordeel.  Zie  de uitspraak in Galaten 2:20. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.    De aan zichzelf gestorven mens is daarmee ook bewust dat de niet-aan-zichzelf-gestorven mensen nog door hun eigen oordeel getroffen worden.

Daarmee is het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.

De Zoon zelf is tevens het einde der tijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Hopper:

Vrij logisch, de gehele leer van Jezus draait om het 'Christus in mij'.    De Zoon oordeelt per definitie niet.  De mens wiens oude zelf is gestorven herrijst in Christus en Christus  is vrij van ieder oordeel.  Zie  de uitspraak in Galaten 2:20. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.    De aan zichzelf gestorven mens is daarmee ook bewust dat de niet-aan-zichzelf-gestorven mensen nog door hun eigen oordeel getroffen worden.

Daarmee is het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.

De Zoon zelf is tevens het einde der tijden.

Mijn vraag was niet aan jou gericht en ging ook niet over jouw visie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Monachos:

Johannes 5:

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

Romeinen 8:

34 Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Hebreeën 7:

25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Als de Vader het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven, bij wie pleit de Zoon dan? 🤔

Goede vraag.

De Griekse grondtekst gebruikt voor oordelen en veroordelen in Joh 5:22 en Rom 8:34 verschillende Griekse woorden.
Joh 5 gebruikt G2919 (krinei van krino) volgens Strongs: "properly, to distinguish, i.e. decide (mentally or judicially), by implication, to try, condemn, punish.", het gaat dus met name om onderscheiden wat goed en slecht is, beoordelen en uit hoofde daarvan veroordelen.

Rom 8:34 gebruikt G2632 (katakrinoon van katakrino), volgens Strongs: "to judge against, i.e. sentence". Dat is oordelen in de zin van veroordelen.

De context van Johannes 5 is dat Jezus spreekt tegen Joden die hem proberen te doden. Hij waarschuwt hen dus dat degene die zij proberen te doden ook het oordeel in handen heeft.

Rom 8:34 staat in de Romeinenbrief om tegen hen te zeggen dat er in Christus geen oordeel is. Deze brief is aan christenen gericht die zich mogen beroemen op het offer van Jezus.

Christus leeft in zijn kinderen waarbij allen leden van zijn lichaam zijn. Maar deze leden hebben verschillende functies. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat er leden zijn waarbij het de een meer gegeven is om pleitbezorger te zijn en de ander om te tuchtigen. Denk bijvoorbeeld aan een een advokaat en een juridisch aanklager van Justitie. De een valt aan en de ander verdedigt. In Christus ontstaat dan een samenwerking waarbij het goede evenwicht wordt gevonden tussen genade/begrip en straf.  Zo is dus in het lichaam van Christus zowel oordeel als pleitbezorging het geval.

Misschien ligt de oplossing hierin dat Christus in zichzelf pleit tegen het oordeel zoals bij advokaat en aanklager.

 

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Monachos:

Hoi Robert Frans, je typt o.a. 

"Tot die tijd is Hij de Middelaar tussen ons en God de Vader en pleit Hij voor ons bij Hem."

De aanleiding voor dit topic is het vers waarin staat dat de Vader het hele oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Mijn vraag is vervolgens bij wie Jezus dan zou moeten pleiten, als Jezus zelf blijkbaar de rechter is. Ik zie een rechtszaal voor me. Wij zijn de aangeklaagde. De satan is de aanklager. Jezus de advocaat/pleiter maar ook de rechter.

Ik heb de verzen al geciteerd waarin staat dat Jezus Zelf zei niet te oordelen en niemand zal wegsturen die bij hem komt. 

Tevens..waarom zou de satan altijd aanklager zijn ? 

En Mozes dan  ? 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.5/Johannes-5/

45 U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dan zal ik het als volgt formuleren:

Hoe lees je vers 22 naast vers 19?

Want in vers 19 staat dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen, en alleen kan doen wat hij de Vader ziet doen.
22 lijkt me dan tegengesteld: de vader oordeelt niemand, maar heeft dat toevertrouwd aan zijn zoon/

De vraag is dan hoe die zoon dan kan oordelen als hij:
- alleen kan doen wat hij de vader ziet doen
- de vader niemand oordeelt.

M.i. dien je vers 22 niet te lezen als 'de Vader heeft nog nooit geoordeeld' maar als 'de Vader oordeelt nu niet meer omdat Hij het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven'. We kunnen er vanuit het nieuwe testament van uitgaan dat de God die Jezus 'de Vader' noemt, de God is van het oude testament. En in het oude testament heeft God wel het e.e.a. aan oordelen gedaan, lijkt me zo.

Jou kennende zul je dan waarschijnlijk gaan typen 'dat staat er niet' en dan heb je gelijk. Maar dat is wat ik denk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid