Spring naar bijdragen

Kolossenzen 1:24 en Filippenzen 1:29 - heeft Christus Zelf niet genoeg geleden?


Aanbevolen berichten

4 minuten geleden zei Flawless victory:

Zoals er in de wetenschap voortschrijdende kennis bestaat, zo is er in het Christendom (Nieuwe Testament) voortschrijdende openbaring. 

dat is een andere term voor wat @HJW4 al aangaf

36 minuten geleden zei HJW4:

. Je probeert een later bedachte leer terug te plaatsen in de tijd. Lees het jodendom en zie dat de Tenach niets leert en kent over erfzonde. De Joodse gemeenschap gelooft nog steeds niet in erfzonde.

Je gaat daarom dan ook niet in op de verzen de ik aanhaal.

32 minuten geleden zei Flawless victory:

Vroeger dacht men dat de aarde plat was. Dat betekent niet dat de ronde aarde niet bestond, men had er alleen nog geen kennis en inzicht van. In 1690 is de planeet Uranus ontdekt. Dat betekent niet dat Uranus in 1500 niet bestond.

Die zaken zijn ontdekt. En uit die ontdekking blijkt het verleden.
Erfzonde is bedacht en nergens blijkt een verleden  uit.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 89
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat erfzonde binnen het orthodoxe Jodendom niet bestaat was voor mij een eye-opener dus bedankt daarvoor. Citaat: Zowel orthodoxe Joden als christenen geloven dat de wereld en de mens door G

En in de betekenis van 'dulden', 'ondergaan'? De oudtestamentische (maar nog steeds springlevende) vicieuze cirkel van oog om oog, tand om tand werd door Jezus onderbroken. Mattheüs 5 (Willi

Als je er goed bij nadenkt is het heel eenvoudig. Alle overige zonde komt voort uit de enige oorspronkelijke zonde, wat het sterfelijk zijn tot gevolg heeft gehad.  Mensen stelen omdat ze (denken) iet

Als ik de draad lees komen er wel wat opmerkingen in me op. Erfzonde als concept binnen het Jodendom bestaat wel, als het aankomt op het “verbrijzelen van de kopjes” en het hiervan rectificeren. “Shattering of vessels”. Dit is een kabbalistisch concept en niet helemaal aan Adam en Eva te danken maar heeft te maken met de schepping. En er bestaat zoiets als de verzen over “de zonde van de ouders op de kinderen”. Maar is dat geen generatievloek zoals ze dat bestempelen? Ik hoor het vaak terug uit de evangelische hoek. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Flawless victory:

Je gaat opnieuw aan het punt voorbij. Het gegeven dat het begrip erfzonde nog niet bestond betekent niet dat de erfzonde niet bestond. Men had er alleen nog geen kennis en inzicht van.  Vroeger dacht men dat de aarde plat was. Dat betekent niet dat de ronde aarde niet bestond, men had er alleen nog geen kennis en inzicht van. In 1690 is de planeet Uranus ontdekt. Dat betekent niet dat Uranus in 1500 niet bestond.

God heeft de erfzonde ingesteld, heeft Zijn volk daarover niet ingelicht en denkt na 3.500 jaar: laat ik het Augustinus eens influisteren.

Tuurlijk kan dat, maar het is wel heel onwaarschijnlijk. 
Planeten is een slecht vergelijk. God heeft de Schrift gegeven en daar staat alles in. 
En dan vergeet Hij de erfzonde mee te geven.

Zeer ongeloofwaardig. En het Joodse volk heeft Hij het nog steeds niet verteld.

Terecht geeft DBI een aantal verzen aan die juist het tegendeel aangeven. Wat zeggen die teksten jou ?

17 minuten geleden zei Flawless victory:

Zoals er in de wetenschap voortschrijdende kennis bestaat, zo is er in het Christendom (Nieuwe Testament) voortschrijdende openbaring. 

En na het NT is de openbaring nog verder voortgeschreden ? Want de erfzondeleer komt pas eeuwen later.

8 minuten geleden zei leren_schoen:

Als ik de draad lees komen er wel wat opmerkingen in me op. Erfzonde als concept binnen het Jodendom bestaat wel, als het aankomt op het “verbrijzelen van de kopjes” en het hiervan rectificeren. “Shattering of vessels”. Dit is een kabbalistisch concept en niet helemaal aan Adam en Eva te danken maar heeft te maken met de schepping. En er bestaat zoiets als de verzen over “de zonde van de ouders op de kinderen”. Maar is dat geen generatievloek zoals ze dat bestempelen? Ik hoor het vaak terug uit de evangelische hoek. 

Dat is iets anders dan de christelijke leer van de erfzonde.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei HJW4:

Dat is iets anders dan de christelijke leer van de erfzonde.

Ik had net de draad gelezen en er waren meerdere berichten over. Dus dat is mijn reactie erop.

De erfzonde is wel waar als je puur kijkt naar de vloeken “vrouwen in pijn baren/mannen werken”. Maar als je dit debat naar de hoogte stuurt komt het erop neer dat christenen geloven de kwade inclinatie meegegeven is door de zondeval en de Joden zien het als meegegeven door de schepping en de vorige wereld (“de aarde was woest en ledig”). Daar zit een miscommunicatie binnen de kerk en rabbijnen of het is nooit eerder besproken geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei leren_schoen:

Ik had net de draad gelezen en er waren meerdere berichten over. Dus dat is mijn reactie erop.

De erfzonde is wel waar als je puur kijkt naar de vloeken “vrouwen in pijn baren/mannen werken”. Maar als je dit debat naar de hoogte stuurt komt het erop neer dat christenen geloven de kwade inclinatie meegegeven is door de zondeval en de Joden zien het als meegegeven door de schepping en de vorige wereld (“de aarde was woest en ledig”). Daar zit een miscommunicatie binnen de kerk en rabbijnen of het is nooit eerder besproken geweest.

De vloeken met baren en werken hebben werkelijk niets te maken met de christelijke erfzondeleer. Volgens die leer is iedereen vanaf geboorte zondig, ongeacht welke daden die persoon doet. Ieder mens heeft een zondige natuur. Dat is iets anders dan dat de mens tussen het goede en kwade kan kiezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei HJW4:

De vloeken met baren en werken hebben werkelijk niets te maken met de christelijke erfzondeleer. Volgens die leer is iedereen vanaf geboorte zondig, ongeacht welke daden die persoon doet. Ieder mens heeft een zondige natuur. Dat is iets anders dan dat de mens tussen het goede en kwade kan kiezen.

De basis voor de leer zijn Genesis 3. Het heeft er mee te maken dat dit de basis is voor de erfzonde leer. Ik zeg in andere woorden dat de zondige natuur die je nu bedoelt als gevolg is van Adam en Eva die aten van de kwade boom. Hiervoor hoef je de twee termen niet van elkaar los te koppelen want dat is niet wat ik bedoelde. Ik probeer alleen bijvullend te leveren aan eerdere berichten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is toch anders. We hebben het hier over een oud geloof, Jodendom, waar het fenomeen simpelweg niet bestond. Na honderden jaren is er dan ineens een afsplitsing die bedenkt dat er een erfzonde bestaat en dat dit 'vanaf dat moment' de grondslag van hun geloof is.  Dan gaat het niet om het leren kennen van iets dat er altijd al was. Maar het introduceren van nieuwe boeken die daarvoor absoluut niet bestonden. En daaruit werd de erfzonde gehaald. In het OT staat simpelweg niets over de erfzonde. Sterker nog, het tegenovergestelde is het geval:

(Ezechiel 18:20) De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons;

en daar wordt later nog eens naar terig gewezen:

(2 Kronieken 25:4) Doch hun kinderen doodde hij niet, maar hij deed, gelijk in de wet, in het boek van Mozes, geschreven is, waar de HEERE geboden heeft, zeggende: De vaders zullen niet sterven om de kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om de vaders; maar een ieder zal om zijn zonde sterven.

Aha, dus daar zit het misverstand bij jou en bij @HJW4.  De erfzonde betekent niet dat een mens voor de zonden van de ouders wordt gestraft.  In het Engels noemen ze de erfzonde de “original sin”, wat het naar mijn mening beter uitdrukt. De erfzonde is de aangeboren sterfelijke en dus zondige natuur.  

Citaat

 

Original sin is the Christian doctrine that holds that humans, through the fact of birth, inherit a tainted nature with a proclivity to sinful conduct in need of regeneration.[1] The biblical basis for the belief is generally found in Genesis 3 (the story of the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden), in a line in Psalm 51:5 ("I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me"),[2] and in Paul's Epistle to the Romans, 5:12-21 ("Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned").[3][1]

The belief began to emerge in the 3rd century, but only became fully formed with the writings of Augustine of Hippo (354–430 AD), who was the first author to use the phrase "original sin" (Latin: peccatum originale).[4][5] Influenced by Augustine, the councils of Carthage (411–418 AD) and Orange (529 AD) brought theological speculation about original sin into the official lexicon of the Church.[6]

https://en.wikipedia.org/wiki/Original_sin


De Bijbelse basis voor de erfzonde, de oorspronkelijke zonde cq original sin wordt gevonden in Genesis 3, Psalm 51 en Romeinen 5:

Citaat

 

The biblical bases for original sin are generally found in the following passages, the first and last of which explain why the sin is described as "original":

Genesis 3, the story of the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden;[16]

Psalm 51:5, "I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me";[17]

Paul's Epistle to the Romans, 5:12–21, "Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned..."[1][18]

https://en.wikipedia.org/wiki/Original_sin


De enige oplossing voor de erfzonde is het ontvangen van en zodoende het overkleed worden met het Lichaam van Christus.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei leren_schoen:

De basis voor de leer zijn Genesis 3. Het heeft er mee te maken dat dit de basis is voor de erfzonde leer. Ik zeg in andere woorden dat de zondige natuur die je nu bedoelt als gevolg is van Adam en Eva die aten van de kwade boom. Hiervoor hoef je de twee termen niet van elkaar los te koppelen want dat is niet wat ik bedoelde. Ik probeer alleen bijvullend te leveren aan eerdere berichten.

De christelijke leer noemt niet Genesis 3 als basis voor de erfzonde. Ze noemen een tekst uit de Romeinenbrief.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je er goed bij nadenkt is het heel eenvoudig. Alle overige zonde komt voort uit de enige oorspronkelijke zonde, wat het sterfelijk zijn tot gevolg heeft gehad.  Mensen stelen omdat ze (denken) iets nodig (te) hebben.  Mensen moorden omdat ze denken daar op de een of andere manier beter van te worden.  Een mens die een heilig en dus onsterfelijk lichaam heeft ontvangen die ontbeert nooit iets en hoeft dus ook nooit iets te stelen. Hij heeft alles al en ontbeert nooit iets. Daarom ook “Zoekt het Koninkrijk eerst en de rest zal u worden toegeworpen”.

3 minuten geleden zei HJW4:

De christelijke leer noemt niet Genesis 3 als basis voor de erfzonde. Ze noemen een tekst uit de Romeinenbrief.

Toch wel, dat heb ik je aangetoond, zij het in het Engels.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Flawless victory:

Aha, dus daar zit het misverstand bij jou en bij @HJW4.  De erfzonde betekent niet dat een mens voor de zonden van de ouders wordt gestraft.  In het Engels noemen ze de erfzonde de “original sin”, wat het naar mijn mening beter uitdrukt. De erfzonde is de aangeboren sterfelijke en dus zondige natuur.  


De Bijbelse basis voor de erfzonde, de oorspronkelijke zonde cq original sin wordt gevonden in Genesis 3, Psalm 51 en Romeinen 5:


De enige oplossing voor de erfzonde is het ontvangen van en zodoende het overkleed worden met het Lichaam van Christus.

Dat zijn nog 2 zaken. Ik weet wat de erfzonde is. De aangeboren zondige natuur staat niet in de Tenach en ook niet zo in het NT. 
Genesis is bij mijn weten geen basis voor de erfzonde. Psalm 51 kan geen basis zijn voor de erfzonde, lees de Joodse uitleg. 
Blijft Romeinen 5 over, die pas 400 jaar later zo geïnterpreteerd werd.

Wat opvalt is dat je niet ingaat op de onwaarschijnlijkheid. God die 3.500 jaar stil erover is en dan opeens Augustinus erover gaat informeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

God is niet 3.500 jaar stil, Augustinus is degene die er gewag van heeft gemaakt.   Maar wellicht heeft God daarvoor al tientallen, honderden geïnformeerd.  Maar die schreven niet, van hen weten we niks.  Of het is verloren gegaan.

Net zoals de planeet Neptunus al door een oude Griek met een telescoop gezien kan zijn.  En die er over zweeg.  Of dat zijn notitie verloren is gegaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Flawless victory:

Als je er goed bij nadenkt is het heel eenvoudig. Alle overige zonde komt voort uit de enige oorspronkelijke zonde, wat het sterfelijk zijn tot gevolg heeft gehad.  Mensen stelen omdat ze (denken) iets nodig (te) hebben.  Mensen moorden omdat ze denken daar op de een of andere manier beter van te worden.  Een mens die een heilig en dus onsterfelijk lichaam heeft ontvangen die ontbeert nooit iets en hoeft dus ook nooit iets te stelen. Hij heeft alles al en ontbeert nooit iets. Daarom ook “Zoekt het Koninkrijk eerst en de rest zal u worden toegeworpen”.

Toch wel, dat heb ik je aangetoond, zij het in het Engels.

“Als je er goed bij nadenkt” is een zeer slecht argument. Daarmee probeer je bij voorbaat de ander te diskwalificeren, want iedereen die er anders over denkt, denkt er niet goed over na. Drogreden pur sang.

Ik snap je gedachtengang wel en dat je erg gecharmeerd bent van de erfzondeleer. Je gaat er volledig aan voorbij dat het jodendom geen erfzonde kent, en het dus niet in de Tenach staat. 
Je hebt niets aangetoond over Genesis 3. Je stelt alleen je eigen mening.

Ik moet je eerlijk zeggen dat je verhaal over de ziekenhuizen heeft aangetoond dat je niet zozeer in de waarheid geïnteresseerd bent, maar alleen in dat wat jij gelooft.

Dat tast ook je andere verhalen aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je een term als 'erfzonde' vervangt door 'in staat zijn om te zondigen' of 'de neiging om te zondigen' komen de Joodse en Christelijke opvattingen m.i. al dichter bij elkaar. 

Volgens de orthodox Joodse visie heeft ieder mens twee neigingen in zich: tot het goede en tot het kwade. Maar hij is in staat om voor het goede en tegen het kwade te kiezen. Een mens heeft een vrije wil om het goede te doen. Dat betekent niet dat hij geen zonden kan begaan. Maar wanneer hij zonden begaat, kan hij weer verzoend worden met God. Daarvoor is boetedoening noodzakelijk. Hij moet wel oprecht berouw van zijn zonden hebben en zich ook vast voornemen om niet opnieuw te zondigen. Dit geldt zowel voor zonden ten opzichte van God als ten opzichte van de mens.

Maar als je tegen een medemens zondigt, dan geeft God geen vergiffenis tótdat het onrecht is hersteld. Vergiffenis ontvang je door het gebed. Er kunnen geen offers meer gebracht worden, zoals ten tijde van het Oude Testament. Daarom heeft het gebed de offerdienst vervangen.

Zoals ten tijde van de offerdienst driemaal daags offers werden gebracht, dient men nu driemaal daags de gebeden te verrichten. Vandaar dat in het Hebreeuws de namen van het ochtend-, middag- en avondgebed dezelfde zijn als de benamingen voor het ochtend-, middag- en avondoffer.

Bron: https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/27/Erfzonde

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hopper:

God is niet 3.500 jaar stil, Augustinus is degene die er gewag van heeft gemaakt.   Maar wellicht heeft God daarvoor al tientallen, honderden geïnformeerd.  Maar die schreven niet, van hen weten we niks.  Of het is verloren gegaan.

Net zoals de planeet Neptunus al door een oude Griek met een telescoop gezien kan zijn.  En die er over zweeg.  Of dat zijn notitie verloren is gegaan.

Allemaal aannames met als enig doel: het eigen geloof overeind houden.

Prima, maar het is erg onwaarschijnlijk.

Hetzelfde als dat ik nu zou zeggen: onvoorwaardelijke liefde, ik maak er nu gewag van. Maar is altijd al zo geweest hoor. God heeft wellicht al honderden erover geïnformeerd. Maar die schreven het niet op. Of het is verloren gegaan.

En zo heb ik dus de onvoorwaardelijk liefde bewezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Aha, dus daar zit het misverstand bij jou en bij @HJW4.  De erfzonde betekent niet dat een mens voor de zonden van de ouders wordt gestraft.  In het Engels noemen ze de erfzonde de “original sin”, wat het naar mijn mening beter uitdrukt. De erfzonde is de aangeboren sterfelijke en dus zondige natuur.  

En waarom heeft die mensen die zondige natuur, van wie?.…... Dat dus.

1 uur geleden zei Flawless victory:

Als je er goed bij nadenkt is het heel eenvoudig. Alle overige zonde komt voort uit de enige oorspronkelijke zonde

En dat 'erft' een mens volgens de erfzonde leer van...... zijn ouders.  Tada.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei HJW4:

De christelijke leer noemt niet Genesis 3 als basis voor de erfzonde. Ze noemen een tekst uit de Romeinenbrief.

Natuurlijk is de christelijke leer gebaseerd op  het NT. Net zoals Islam op de Koran. Maar  hebben hun oorsprong in het verhaal van Adam en Eva.

 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei HJW4:

Allemaal aannames met als enig doel: het eigen geloof overeind houden.

Prima, maar het is erg onwaarschijnlijk.

Hetzelfde als dat ik nu zou zeggen: onvoorwaardelijke liefde, ik maak er nu gewag van. Maar is altijd al zo geweest hoor. God heeft wellicht al honderden erover geïnformeerd. Maar die schreven het niet op. Of het is verloren gegaan.

En zo heb ik dus de onvoorwaardelijk liefde bewezen.

Ik benoem de erfzonde hier regelmatig.  Aan het gebrek aan respons kan ik aflezen dat er hier weinig kennis van de erfzonde is.  De basis van de erfzonde is kennis van goed en kwaad en de hieruit voortvloeiende begeerte.   Deze begeerte maakt degene mogelijk die begeert.  Et voilà , daar hebben we de natuurlijke mens zoals Paulus die benoemt (Afgekort natuurmens).

De natuurmens is per definitie afgesloten van de oorspronkelijke liefde des Vaders.   Deze liefde kan op geen enkele wijze begeert worden door een mens.   Jezus is gekomen om aan de erfzonde een einde te maken, hetgeen niet wil zeggen dat het voor Jezus' komst onmogelijk was.  Het Woord was immers reeds 'in den beginne'.

Kan ik dit bewijzen?   Degene die beweert dat zoiets te bewijzen is, die spreekt onzin.  De Bijbel spreekt in Genesis duidelijke taal: de mens is ongehoorzaam geweest aan God en is de zaak uitgezet.    Dat zegt op zich al dat de mens de omgekeerde weg dient af te leggen: gehoorzaamheid aan God.  Hier in dit leven welteverstaan.  Voor zover een mens bewijzen wil, ligt het enige bewijs in gehoorzaamheid aan God.   Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid om jouw terminologie een beetje over te nemen.   God is liefde (Staat ook ergens in het Evangelie) , dus daar heb je je onvoorwaardelijke liefde.....

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

Jezus is gekomen om aan de erfzonde een einde te maken,

Ik snap er steeds minder van hoor. 

Vóór Jezus wist kennelijk niemand van het bestaan van erfzonde. In het OT bestond het nog niet.  In het Jodendom nog steeds niet.

Met Jezus' komst kwam dus opeens het begrip erfzonde IN de wereld. Terwijl Jezus kwam om er een einde aan te maken. 

Maar Hij heeft er geen einde aan gemaakt, het is in de praktijk juist ontstaan. (Of bekend geworden dat het bestond). 

Dat is toch hartstikke onlogisch. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei HJW4:

Nope. In het jodendom gelooft men dat de mens zondeloos geboren wordt en in het leven de keuze heeft tussen goed en kwaad. Men heeft de neiging naar beide, afhankelijk van de keuze die men maakt begaat men een zonde of niet.

Heeft men een zonde begaan, dan men op verschillende manieren van terugkeren, bijv door berouw.

RF kan er van alles over schrijven en dat is prima. Dat verandert niets aan het feit dat in de tijd van Jezus de erfzonde niet bekend was en Jezus dus ook niet op die grond gekruisigd kan worden.

Geen enkele gedachte dus dat men in zonde geboren zou zijn. 
Google eens op “jodendom en erfzonde” en ga naar de site van Kerk en Israël, dat zal verhelderen. Kan de link op een IPad niet plaatsen helaas.

Het gaat in het Jodendom niet als eerste om een keuze te maken tussen goed en kwaad, maar een keuze tussen de God van Israël (de bevrijder uit de slavernij) of een keuze voor andere goden.

Deuteronomium 30:16 Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
17. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen,
18. dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen.
19. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20. door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Het gaat hier dus ook niet om een algemeen Godsbeeld maar om de God van Abraham, Izaak en Jakob. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hopper:

Deze liefde kan op geen enkele wijze begeert worden door een mens.   Jezus is gekomen om aan de erfzonde een einde te maken,

Kan ik dit bewijzen?   Degene die beweert dat zoiets te bewijzen is, die spreekt onzin.  De Bijbel spreekt in Genesis duidelijke taal: de mens is ongehoorzaam geweest aan God en is de zaak uitgezet.    Dat zegt op zich al dat de mens de omgekeerde weg dient af te leggen: gehoorzaamheid aan God.  Hier in dit leven welteverstaan.  Voor zover een mens bewijzen wil, ligt het enige bewijs in gehoorzaamheid aan God.   Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid om jouw terminologie een beetje over te nemen.   God is liefde (Staat ook ergens in het Evangelie) , dus daar heb je je onvoorwaardelijke liefde.....

De mens moet onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. Dat is dus een voorwaarde. Om vervolgens te stellen dat de liefde onvoorwaardelijk is. Hoe tegenstrijdig wil je het hebben.

Jezus heeft de erfzonde beëindigd, dus die bestaat niet meer blijkbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
 

Gaat het hier nu om de erfzonde leer of om te zeggen dat alle mensen gelijk zijn als Adam. 

Naardense bijbel:
Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen 
en door de zonde de dood,    
zo is ook tot alle mensen de dood door-gekomen, 
aangezien allen gezondigd hebben.

Dat is wat hij daarvoor net beweerd heeft:

Romeinen 1:32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

Romeinen 3:9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn,
10. zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,
11. er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
 

Paulus was niet zo positief over de mensheid…

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Breuk:

Het gaat in het Jodendom niet als eerste om een keuze te maken tussen goed en kwaad, maar een keuze tussen de God van Israël (de bevrijder uit de slavernij) of een keuze voor andere goden.

Deuteronomium 30:16 Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. 

Het gaat er dus om om Zijn geboden in acht te nemen, dat staat er als eerste. Lees eens iets over het jodendom. Dan lees je over de belangrijkheid van zaken in dat geloof.

Van oorsprong was het een polytheïstische godsdienst, later is het henotheïstisch geworden (er zijn meerdere goden, maar onze God is de beste), nog weer later is het monotheïstisch geworden.

Centraal staat de wet, en daarmee de keuze tussen goed en kwaad. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW4:

De mens moet onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. Dat is dus een voorwaarde. Om vervolgens te stellen dat de liefde onvoorwaardelijk is. Hoe tegenstrijdig wil je het hebben.

Jezus heeft de erfzonde beëindigd, dus die bestaat niet meer blijkbaar.

God gaat met Israël een verbond aan. Dat is een vrijwillige keuze. 
Deuteronomium 30:19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,

Je kan kiezen om andere goden achterna te lopen of deze Ene.  En al houden wij ons niet aan die keuze, deze God blijft wel onvoorwaardelijk onze kant kiezen.  
Zijn wij het niet die voorwaarden stellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Ik snap er steeds minder van hoor. 

Vóór Jezus wist kennelijk niemand van het bestaan van erfzonde. In het OT bestond het nog niet.  In het Jodendom nog steeds niet.

Met Jezus' komst kwam dus opeens het begrip erfzonde IN de wereld. Terwijl Jezus kwam om er een einde aan te maken. 

Maar Hij heeft er geen einde aan gemaakt, het is in de praktijk juist ontstaan. (Of bekend geworden dat het bestond). 

Dat is toch hartstikke onlogisch. 

Nee, het is niet correct dat er de komst van Jezus de erfzonde de wereld in kwam. De erfzondeleer kwam pas 400 jaar later. Jezus kan dus niet gekomen zijn om de erfzonde te beëindigen. In het NT bestond de erfzonde ook niet. Het is een veel latere  interpretatie van een tekst uit Romeinen 5.

Het is ook onlogisch. Het verhaal klopt dan ook niet. Dat is het risico bij constructies achteraf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei HJW4:

Het gaat er dus om om Zijn geboden in acht te nemen, dat staat er als eerste. Lees eens iets over het jodendom. Dan lees je over de belangrijkheid van zaken in dat geloof.

Van oorsprong was het een polytheïstische godsdienst, later is het henotheïstisch geworden (er zijn meerdere goden, maar onze God is de beste), nog weer later is het monotheïstisch geworden.

Centraal staat de wet, en daarmee de keuze tussen goed en kwaad. 

Nee. De wet (specifiek de 10 woorden) begint met:   
Exodus 20:1 Toen sprak God al deze woorden:
2. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
3. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid