Spring naar bijdragen

Kolossenzen 1:24 en Filippenzen 1:29 - heeft Christus Zelf niet genoeg geleden?


Aanbevolen berichten

22 minuten geleden zei HJW4:

RF kan er van alles over schrijven en dat is prima. Dat verandert niets aan het feit dat in de tijd van Jezus de erfzonde niet bekend was en Jezus dus ook niet op die grond gekruisigd kan worden.

Geen enkele gedachte dus dat men in zonde geboren zou zijn. 

Verhip... ik dacht dat het erfzonde idee daar vandaan kwam en Jezus de oplossing was. 

Nou snap ik er niks meer van.. als dat het niet was, waar is Jezus in hemelsnaam dan wél voor gekruisigd ????

 

P.S. @Monachos Als je dit teveel off topic vindt gaan, kunnen we een nieuw topic maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 89
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat erfzonde binnen het orthodoxe Jodendom niet bestaat was voor mij een eye-opener dus bedankt daarvoor. Citaat: Zowel orthodoxe Joden als christenen geloven dat de wereld en de mens door G

En in de betekenis van 'dulden', 'ondergaan'? De oudtestamentische (maar nog steeds springlevende) vicieuze cirkel van oog om oog, tand om tand werd door Jezus onderbroken. Mattheüs 5 (Willi

Als je er goed bij nadenkt is het heel eenvoudig. Alle overige zonde komt voort uit de enige oorspronkelijke zonde, wat het sterfelijk zijn tot gevolg heeft gehad.  Mensen stelen omdat ze (denken) iet

9 minuten geleden zei Petra.:

Verhip... ik dacht dat het erfzonde idee daar vandaan kwam en Jezus de oplossing was. 

Nou snap ik er niks meer van.. als dat het niet was, waar is Jezus in hemelsnaam dan wél voor gekruisigd ????

 

P.S. @Monachos Als je dit teveel off topic vindt gaan, kunnen we een nieuw topic maken. 

Wil je de historische of de religieuze variant ?

Huidige religie:

Jezus is gestorven als losprijs voor de zonden van de gelovigen. Erfzonde staat daar los van. Ook als je niet van nature zondig bent, heb je zondes begaan. Waar vroeger het zondebokje en berouw oplossingen waren, zou dat nu Jezus zijn. 
Historisch gezien: Jezus was een gevaar voor de openbare orde en dan werd je gewoon gekruisigd. Door de Joodse en Romeinse machthebbers, niet  het Joodse volk.

Opmerkelijk daarbij is dat Jezus tijdens zijn leven al zonden vergaf, dus waarom nog een kruisdood ? Goede vraag.

Ik denk dat Paulus een speciale ervaring heeft gehad en Jezus op één of andere wijze dacht te ontmoeten. Jezus was dus niet dood. Houd er rekening mee: in die tijd waren joden niet of nauwelijks bezig met een leven na dit leven. Dat Jezus na de dood nog leefde, was dus behoorlijk nieuw. Daar heeft hij een theologie omheen gesponnen met ook Romeinse invloeden.

In de begintijd was het sterven voor de zonden niet het centrale thema. De opstanding uit de dood was het belangrijkste thema. Dat herdacht men.

Later is dat verder uitgebouwd.

Dus tja….waarom Jezus is gestorven.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Petra.:

Ja idd goeie vraag. 

 

Optie:

Voor de erfzonde.  Jezus kon zonden vergeven. Maar mensen konden zichzelf niet van die erfzonde bevrijden. 

Maar ja, dat heb ik al uitgelegd: de erfzonde bestond toen nog helemaal niet. En dan is het dus een oplossing voor een niet-bestaand probleem.

Zie je hoe jij, als niet-christen, al moeite hebt om die gedachte los te laten ?

Autogordels hebben ook weinig zin als er geen auto’s zijn.

5 minuten geleden zei Petra.:

Dat dacht ik wel ja. Dat was toch het hele punt. ????

Zoals je ziet... ik kan er geen knoop meer aan vasttouwen. 

Daar zijn we dus niet van bevrijd. Bij mijn weten ( @Robert Frans, correct me if I’m wrong) wordt in de RKK de erfzonde afgespoeld met de doop.

 

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar dan hebben we ook nog het begrip 'zondeval' en dat is geen synoniem voor 'erfzonde'.

De zondeval is een theologisch concept in het christendom dat stelt dat zonde in de wereld kwam met de gebeurtenissen in het verhaal in Genesis 3, over de schending van Adam en Eva (de eerste mensen) van Gods verbod van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten (Genesis 2:17), de "oerzonde". Volgens het theologische concept van de erfzonde hebben alle mensen de zonde vervolgens van Adam en Eva geërfd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondeval

De erfzonde is in deze constructie dus het gevolg van de zondeval.

Ik weet wel een manier om de erfzonde te stoppen: geen kinderen op de wereld zetten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Monachos:

Maar dan hebben we ook nog het begrip 'zondeval' en dat is geen synoniem voor 'erfzonde'.

De zondeval is een theologisch concept in het christendom dat stelt dat zonde in de wereld kwam met de gebeurtenissen in het verhaal in Genesis 3, over de schending van Adam en Eva (de eerste mensen) van Gods verbod van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten (Genesis 2:17), de "oerzonde". Volgens het theologische concept van de erfzonde hebben alle mensen de zonde vervolgens van Adam en Eva geërfd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondeval

De erfzonde is in deze constructie dus het gevolg van de zondeval.

Ik weet wel een manier om de erfzonde te stoppen: geen kinderen op de wereld zetten.

Klopt, zijn twee verschillende zaken. @Petra, de verwijdering uit het paradijs is een gevolg van de zondeval, niet van de erfzonde.

Goede oplossing: het zou voor de planeet een verademing zijn. 
Weet je dat we op het punt staan van een 6e extinctie ? In de geschiedenis zijn er 5 momenten geweest dat levende wezens en flora massaal uitstierven, altijd door een natuurlijke oorzaak.

Nu is er een begin van een 6e extinctie, waarbij weer in sneltreinvaart flora en fauna uitsterven. Met één groot verschil: de veroorzaker is nu niet een natuurlijke gebeurtenis, maar een bewoner van de aarde: de mens.

We zijn in recordtijd de boel aan het uitmoorden en vernietigen. En we denken nog maar steeds dat we wel zonder de flora en fauna kunnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei HJW4:

Klopt, zijn twee verschillende zaken. @Petra, de verwijdering uit het paradijs is een gevolg van de zondeval, niet van de erfzonde.

Dat erfzonde binnen het orthodoxe Jodendom niet bestaat was voor mij een eye-opener dus bedankt daarvoor.

Citaat:

Zowel orthodoxe Joden als christenen geloven dat de wereld en de mens door God zijn geschapen. God plaatste Adam en Eva in het Paradijs. Daar vond de zondeval plaats omdat zij ongehoorzaam waren aan God en van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten. Volgens de Joodse Bijbeluitleggers ging het om een vijg. Dit is namelijk de enige vrucht die in dit hoofdstuk wordt genoemd. We lezen ook dat Adam en Eva zich met vijgenbladeren bedekten, toen ze merkten dat ze naakt waren.

Zo kwam de zonde in de wereld. Volgens de algemene christelijke leer is toen de mensheid aangetast door de erfzonde. Dat wil zeggen, de natuur van ieder mens is gestempeld door de zonde. Deze neiging is zo groot dat niemand daaraan kan ontsnappen. Iedereen is geneigd tot kwaad. Daarom kan de kloof tussen God en de mens alleen overbrugd worden door het verzoenend offer van de Messias.

Ten tijde van het Oude Testament werden dagelijks offers gebracht in de tempel tot verzoening. Maar deze waren slechts een voorafschaduwing tot de komst van de Messias. Doordat de Heere Jezus door Zijn dood als het volmaakte Offerlam de zonde op Zich heeft genomen, kunnen wij verzoend worden met God de Vader. Er is dan ook geen weg tot behoud buiten Christus om.

De Bijbelse basis voor de opvatting dat alleen de Messias het probleem van de zonde kon oplossen, vinden we onder andere bij Paulus. Hij schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat zowel Joden als Grieken onder de zonde zijn. “Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Rom. 3:23). Daarvoor citeert hij een aantal passages uit de Psalmen: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één” (Rom. 3:10-12). Paulus citeert hier uit Psalm 14:3 en 53:4.

Binnen het orthodoxe Jodendom denkt men daar heel anders over. Men wijst het concept van de erfzonde af. Om dit te illustreren citeer ik uit ‘Wegwijs in het Jodendom’, een uitgave van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (pag. 142): “De mens wordt zonder zonde geboren. Zijn ziel is zuiver en hoewel de verleiding in het leven groot kan zijn en de mens tot de zonde geneigd is, verwerpt het Jodendom elk idee dat hij zou worden geboren met een erfzonde, die vanaf de eerste Adam aan hem wordt doorgegeven. De mens mag dan tot de zonde neigen, dat is iets heel anders dan te suggereren dat hij tot de zonde gedoemd is. En voorts heeft de mens, hoewel hij tot de zonde geneigd is, in zich de macht, zich van de zonde te bevrijden”.

Volgens de orthodox Joodse visie heeft ieder mens twee neigingen in zich: tot het goede en tot het kwade. Maar hij is in staat om voor het goede en tegen het kwade te kiezen. Een mens heeft een vrije wil om het goede te doen. Dat betekent niet dat hij geen zonden kan begaan. Maar wanneer hij zonden begaat, kan hij weer verzoend worden met God. Daarvoor is boetedoening noodzakelijk. Hij moet wel oprecht berouw van zijn zonden hebben en zich ook vast voornemen om niet opnieuw te zondigen. Dit geldt zowel voor zonden ten opzichte van God als ten opzichte van de mens.

Maar als je tegen een medemens zondigt, dan geeft God geen vergiffenis tótdat het onrecht is hersteld. Vergiffenis ontvang je door het gebed. Er kunnen geen offers meer gebracht worden, zoals ten tijde van het Oude Testament. Daarom heeft het gebed de offerdienst vervangen.

Zoals ten tijde van de offerdienst driemaal daags offers werden gebracht, dient men nu driemaal daags de gebeden te verrichten. Vandaar dat in het Hebreeuws de namen van het ochtend-, middag- en avondgebed dezelfde zijn als de benamingen voor het ochtend-, middag- en avondoffer.

Bron: https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/27/Erfzonde

58 minuten geleden zei Petra.:

Verhip... ik dacht dat het erfzonde idee daar vandaan kwam en Jezus de oplossing was. 

Nou snap ik er niks meer van.. als dat het niet was, waar is Jezus in hemelsnaam dan wél voor gekruisigd ????

P.S. @Monachos Als je dit teveel off topic vindt gaan, kunnen we een nieuw topic maken. 

Attent van je Petra. 'Erfzonde' zou wellicht een eigen topic kunnen gebruiken maar aan de andere kant heeft dit concept en het lijden van Jezus wel met elkaar te maken. De genoemde verzen in de titel van dit topic gaan met name of het lijden van Jezus kan en moet worden aangevuld, door wie en waarom.

Vervolg citaat https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/27/Erfzonde

Je krijgt de indruk dat deze uitleg, die van na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 stamt, voortkomt uit de vraag hoe men met het verlies van de tempel en offerdienst moest omgaan. De apostel Paulus schrijft: “Maar hun gedachten (nl. die van de Joden) werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen” (2 Kor. 3:14-16).

Ik heb me vaak afgevraagd wat die bedekking zou kunnen zijn. Heeft dit te maken met hun visie op de lijdende Messias, en dat zij vooral een heersende Messias verwachten? Soms vraag ik me af of het ook niet te maken heeft met hun visie op de erfzonde. Want daardoor menen zij op eigen kracht door God gerechtvaardigd te worden en is er geen behoefte aan een Messias die voor hun zonden is gestorven. Daarom is de plaats van de Messias in het Jodendom heel anders dan binnen het christelijk geloof. Maar daarover in een volgend artikel meer.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Monachos:

Dat erfzonde binnen het orthodoxe Jodendom niet bestaat was voor mij een eye-opener dus bedankt daarvoor.

Ik zat me een beetje achterlijk te voelen..maar gelukkig, jij met al je Bijbelkennis wist het ook niet. Phew! 🙂

En dan nu je epistel lezen. Thanks! 😘

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Monachos:

Daarom is de plaats van de Messias in het Jodendom heel anders dan binnen het christelijk geloof. Maar daarover in een volgend artikel meer.   

Hèèè.. dat is dus precies wat ik me afvroeg. in het Jodendom wachten ze nog steeds op dé Messias.. maar voor wat dan ? 

Het "daarover in een volgend artikel meer" heeft geen link. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei HJW4:

Daar zijn we dus niet van bevrijd. Bij mijn weten ( @Robert Frans, correct me if I’m wrong) wordt in de RKK de erfzonde afgespoeld met de doop.

Dat klopt. Door het doopsel worden we wedergeboren als kinderen van God en bevrijd van de erfzonde. Wanneer je je op latere leeftijd laat dopen, worden ook je persoonlijke zonden tot dan toe vergeven. Het doopsel is zo een directe uitwerking van het Offer dat Christus heeft gebracht.

Wanneer je je afvraagt waarom Christus het Offer bracht, terwijl Hij ook zonder het Offer zonden zou kunnen vergeven, dan kunnen daar twee dingen op geantwoord worden: 1. Elke vergeving die Hij schenkt is krachtens het Offer, of deze nu al gebracht was of niet, daar het Offer tijdloos is. 2. Het Offer is veel méér dan enkel een juridisch verhaal over zonde, straf en vergeving en de door het Offer gebrachte verzoening met God is veel méér dan enkel vergeving van zonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Petra.:

Hèèè.. dat is dus precies wat ik me afvroeg. in het Jodendom wachten ze nog steeds op dé Messias.. maar voor wat dan ? 

Het "daarover in een volgend artikel meer" heeft geen link. 

Jeetjemineetje Petra ik dacht dat jij zo handig was met websites en zelf zoeken 😄

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudies?weblog-authorName=pietera.siebesma

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/12/16/Messiasverwachting?originNode=1019&originAuthor=1005007

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Dat dacht ik wel ja. Dat was toch het hele punt. ????

Zoals je ziet... ik kan er geen knoop meer aan vasttouwen. 

Veel christenen zeggen dat dit het hele punt is.
Maar als diezelfde christenen vervolgens zeggen dat alle mensen in zonde worden geboren, dan zeggen ze dus maar wat, want die 2 gaan niet samen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Petra.:

Hèèè.. dat is dus precies wat ik me afvroeg. in het Jodendom wachten ze nog steeds op dé Messias.. maar voor wat dan ? 

Het "daarover in een volgend artikel meer" heeft geen link. 

Google eens op “Joodse messiasverwchtingen” en ga naar de site van Kerk en Israël. Daar staat al het nodige.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Robert Frans:

Dat klopt. Door het doopsel worden we wedergeboren als kinderen van God en bevrijd van de erfzonde. Wanneer je je op latere leeftijd laat dopen, worden ook je persoonlijke zonden tot dan toe vergeven. Het doopsel is zo een directe uitwerking van het Offer dat Christus heeft gebracht.

Wanneer je je afvraagt waarom Christus het Offer bracht, terwijl Hij ook zonder het Offer zonden zou kunnen vergeven, dan kunnen daar twee dingen op geantwoord worden: 1. Elke vergeving die Hij schenkt is krachtens het Offer, of deze nu al gebracht was of niet, daar het Offer tijdloos is. 2. Het Offer is veel méér dan enkel een juridisch verhaal over zonde, straf en vergeving en de door het Offer gebrachte verzoening met God is veel méér dan enkel vergeving van zonden.

Hoi Robert Frans over het topic (Kolossenzen 1:24) - hoe kijk jij hiernaar? Hoe kijkt de RKK hiernaar? Wat valt er aan te vullen aan het lijden van Christus?

WV75:

Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Monachos:

Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.

Hij spreekt hier over dienend werk voor de gemeente, niet over verlossend werk door Paulus volbracht.

Bij dat dienend werk in de wereld die hem verdrukt is dat een verdrukkend en een weg van lijden.

Zoiets van de wereld heeft mij gehaat ze zullen u haten.

Hij doet dat met blijdschap en voor de kerk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Monachos:

Hoi Robert Frans over het topic (Kolossenzen 1:24) - hoe kijk jij hiernaar? Hoe kijkt de RKK hiernaar? Wat valt er aan te vullen aan het lijden van Christus?

WV75:

Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.

Paulus schrijft hier over de vervolgingen die de kerk toen en nu moet doorstaan. Het gaat dus over het lijden dat gelovigen moeten doorstaan omwille van het Evangelie. En aangezien de kerk het mystieke Lichaam van Christus is, is het lijden van de kerk ook het lijden van Christus.
Hier draagt Paulus zijn lijden aan Christus op en is hij bereid te lijden ten behoeve van zijn broeders en zusters. Hier gaat het om vervolgingen, maar ook alle andere vormen van lijden behoren Hem uiteindelijk toe. Het lijden dat wij aan Christus opdragen kan dus genezend werken voor onze naasten, maar ook voor onszelf. Er zijn dan ook verhalen van heiligen die hun lijden zo vreedzaam en vol vreugde droegen, dat hun náásten genezen en gesterkt weer huiswaarts keerden en aan hen soms zelfs ook fysieke wonderen gebeurden.

Hoe kan het lijden dan zo genezend en heiligend werken? Uitsluitend door de vele verdiensten van het Offer van Christus. Als wij naast onze vreugde, talenten en eigenheid ook ons lijden aan Hem opdragen, dan dragen wij samen met Hem het kruis en delen wij in zijn Offer, ieder naar eigen vermogen. We lijken in ons lijden en sterven dan zodanig op Christus, dat we ons ook met zijn Offer mogen vereenzelvigen.
Niet dat wij iets kunnen toevoegen aan zijn Offer, maar het Offer voegt óns toe aan Christus en laat alles wat Hij is in ons geschieden. Als we Hem zo alles geven, zal Hij ons ook alles honderdvoudig weer teruggeven en mogen we ook volop, zo niet méér delen in zijn verrijzenis en verheerlijking.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei HJW4:

Maar ja, dat heb ik al uitgelegd: de erfzonde bestond toen nog helemaal niet. En dan is het dus een oplossing voor een niet-bestaand probleem.

 

Dat is te simplistisch gesteld. Het begrip erfzonde bestond nog niet. Dat betekent niet dat de erfzonde niet bestond maar dat er nog geen kennis en inzicht over was.  Ieder mens sterft.  Het loon der zonde is de dood. Er sterven ook baby’s, die nog geen zonde hebben begaan. Dat komt omdat ze een sterfelijk lichaam hebben geërfd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Flawless victory:

Dat is te simplistisch gesteld. Het begrip erfzonde bestond nog niet. Dat betekent niet dat de erfzonde niet bestond maar dat er nog geen kennis en inzicht over was.  Ieder mens sterft.  Het loon der zonde is de dood. Er sterven ook baby’s, die nog geen zonde hebben begaan. Dat komt omdat ze een sterfelijk lichaam hebben geërfd.

Als je het jodendom een beetje kent (ik heb aangegeven waar je hebt kunt vinden) kun je zien dat niet alleen het begrip erfzonde niet bekend was, maar dat het fenomeen toen nog helemaal niet bestond. Je probeert een later bedachte leer terug te plaatsen in de tijd. Lees het jodendom en zie dat de Tenach niets leert en kent over erfzonde. De Joodse gemeenschap gelooft nog steeds niet in erfzonde.

Ik snap dat je het graag wilt en dat het past in jouw theologie, de geschiedenis spreekt het tegen.

Dat we sterfelijk zijn heeft niets met erfzonde te maken. Dat was er ook al voor de erfzondeleer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei HJW4:

Als je het jodendom een beetje kent (ik heb aangegeven waar je hebt kunt vinden) kun je zien dat niet alleen het begrip erfzonde niet bekend was, maar dat het fenomeen toen nog helemaal niet bestond. Je probeert een later bedachte leer terug te plaatsen in de tijd. Lees het jodendom en zie dat de Tenach niets leert en kent over erfzonde. De Joodse gemeenschap gelooft nog steeds niet in erfzonde.

Ik snap dat je het graag wilt en dat het past in jouw theologie, de geschiedenis spreekt het tegen.

Dat we sterfelijk zijn heeft niets met erfzonde te maken. Dat was er ook al voor de erfzondeleer. 

Je gaat opnieuw aan het punt voorbij. Het gegeven dat het begrip erfzonde nog niet bestond betekent niet dat de erfzonde niet bestond. Men had er alleen nog geen kennis en inzicht van.  Vroeger dacht men dat de aarde plat was. Dat betekent niet dat de ronde aarde niet bestond, men had er alleen nog geen kennis en inzicht van. In 1690 is de planeet Uranus ontdekt. Dat betekent niet dat Uranus in 1500 niet bestond.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Flawless victory:

Je gaat opnieuw aan het punt voorbij. Het gegeven dat het begrip erfzonde nog niet bestond betekent niet dat de erfzonde niet bestond. Men had er alleen nog geen kennis en inzicht van.  Vroeger dacht men dat de aarde plat was. Dat betekent niet dat de ronde aarde niet bestond, men had er alleen nog geen kennis en inzicht van. In 1690 is de planeet Uranus ontdekt. Dat betekent niet dat Uranus in 1500 niet bestond.

Dat is toch anders. We hebben het hier over een oud geloof, Jodendom, waar het fenomeen simpelweg niet bestond. Na honderden jaren is er dan ineens een afsplitsing die bedenkt dat er een erfzonde bestaat en dat dit 'vanaf dat moment' de grondslag van hun geloof is.  Dan gaat het niet om het leren kennen van iets dat er altijd al was. Maar het introduceren van nieuwe boeken die daarvoor absoluut niet bestonden. En daaruit werd de erfzonde gehaald. In het OT staat simpelweg niets over de erfzonde. Sterker nog, het tegenovergestelde is het geval:

(Ezechiel 18:20) De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons;

en daar wordt later nog eens naar terig gewezen:

(2 Kronieken 25:4) Doch hun kinderen doodde hij niet, maar hij deed, gelijk in de wet, in het boek van Mozes, geschreven is, waar de HEERE geboden heeft, zeggende: De vaders zullen niet sterven om de kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om de vaders; maar een ieder zal om zijn zonde sterven.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is toch anders. We hebben het hier over een oud geloof, Jodendom, waar het fenomeen simpelweg niet bestond. Na honderden jaren is er dan ineens bedenkt dat er een erfzonde bestaat en dat dit de grondslag van hun geloof is.  Dan gaat het niet om het leren kennen van iets dat er altijd al was. Maar het introduceren van nieuwe boeken die daarvoor absoluut niet bestonden. En daaruit werd de erfzonde gehaald.

Zoals er in de wetenschap voortschrijdende kennis bestaat, zo is er in het Christendom (Nieuwe Testament) voortschrijdende openbaring. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid