Spring naar bijdragen

Waarom plegen zoveel mannen van middelbare leeftijd suïcide?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 414
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus zou zeggen: Heb uw natuurmens lief, welke beloning huist er in enkel gelijksgezindend lief te hebben?

Ik vind dat heel erg want zo is God niet. Als je wilt weten hoe God is moet je naar Jezus kijken. Hij is de volmaakte afspiegeling van Zijn Vader. Zorgzaam, rechtvaardig, oog voor de zwakkere en zieke

Dat de oorzaak van suïcide bij de omstandigheden; echtscheiding, alleen wonen, uitkering, ziekte, zou liggen denk ik niet. Hoogstens zijn de omstandigheden aanleiding om de confrontatie aan te gaan me

Posted Images

2 uur geleden zei Hopper:

Allereerst is het Koninkrijk Gods in mij, daarin volg ik de SV.  

2 uur geleden zei Hopper:

Daarnaast is het begeren van een hiernamaals ook foute boel natuurlijk, ik blijf in het moment.

Daarin volg je dus niet de SV (of welke Bijbel dan ook).

2 Korintiërs 5 NBG51:

1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden,

3 Als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.

4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden.

5 God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.

6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn

7 (Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen)

8 Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Pragmatisch is het het gaan van 'de weg' , in wat je doet of wat je nalaat.

In het op de juiste wijze doen of nalaten verlaat men gaandeweg het veld van goed en kwaad.  Het is immers niet te zeggen wat goed is of kwaad.    Haast is goed als je huis in brand staat.   Haast is slecht als je andere mensen oordeelt.  Mensen behoeven geen oordeel, hun inborst openbaart zich vanzelf wel.

Zo ga je stapje voor stapje verder.   We leven voorwaarts en we leren achterwaarts (Kierkegaard).   Als ik vanuit mijn karakter, mijn emoties of uit praktische ervaring handel, dan ben ik niet vrij, maar onvrij.  Jezus is geen dwingeland, integendeel.  Het omgekeerde is waar, Jezus maakt vrij.  Hij is een verlosser!

Als vanuit mijn karakter, mijn emoties of uit praktische ervaring handel, dan handel ik als een ongeestelijk mens.  Als ik handel zoals Jezus leert valt het geestelijk leven je vanzelf toe.  Dat betekent niet dat er een spoedcursus is, wie haast heeft wordt gestraft door zijn eigen 'zinnigheid'.  Het gaat om de 'zinnen' van Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Wie bedoel je met de aanklager ? 

Mozes ? 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.5/Johannes-5/

45 U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. 46

Bijbels plaatsen kan ik het niet, het is een personage van wie ik de stem hoor in mijn gedachten. Commentaarstem bij mijn gedachten. Voice over soort van.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Noel2:

Bijbels plaatsen kan ik het niet, het is een personage van wie ik de stem hoor in mijn gedachten. Commentaarstem bij mijn gedachten. Voice over soort van.

Doet me denken aan Herman's Head. (Keek ik vroegahhh graag naar) 

Ken je die? 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Bijbels plaatsen kan ik het niet, het is een personage van wie ik de stem hoor in mijn gedachten. Commentaarstem bij mijn gedachten. Voice over soort van.

Is dat niet gewoon je geweten? Of zoals Freud het noemde het Über-ich?

Het Über-ich, ook het superego genoemd, functioneert in de theorieën van Sigmund Freud als een censurerende kracht ten opzichte van het Es. Het ontstaat door een identificatieproces met de sanctionerende (= belonende en straffende) ouders. De ouderlijke attitudes en gedragsregels worden overgenomen (= introjectie), voornamelijk gedurende de fallische fase. Het Über-ich is dus het innerlijke, verbiedende aspect van de persoonlijkheid (= geweten).

Tegelijk met het overnemen van de verboden uit de buitenwereld neemt het kind ook gevoelens en handelingen van de buitenwereld over die het zou willen evenaren. Dit deel van de persoonlijkheid kunnen we het Ich-ideaal noemen. Sigmund Freud gebruikte de twee termen door elkaar. Het Über-ich geeft dus de moraal weer en de idealen die het individu wil bereiken. Het vormt de neerslag van de cultuurnormen in het individu. Door het Über-ich weet het individu wat goed en kwaad is.

Het Über-ich is ook verantwoordelijk voor gevoelens van schuld en schaamte. Het Über-ich is zowel met het Es als met het Ich in conflict. Het kan zowel op het bewust als op het onbewust niveau functioneren. Het Über-ich op het bewuste niveau is bijvoorbeeld dat je een bepaalde handeling niet doet omdat je van oordeel bent dat die in strijd is met je morele normen. Het Über-ich op het onbewust niveau is bijvoorbeeld dat een bepaalde begeerte niet in het bewustzijn komt, omdat ze reeds door de gewetensfunctie van het Über-ich geblokkeerd werd in het onbewuste.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Über-ich

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Monachos:

Is dat niet gewoon je geweten? Of zoals Freud het noemde het Über-ich?

Het Über-ich, ook het superego genoemd, functioneert in de theorieën van Sigmund Freud als een censurerende kracht ten opzichte van het Es. Het ontstaat door een identificatieproces met de sanctionerende (= belonende en straffende) ouders. De ouderlijke attitudes en gedragsregels worden overgenomen (= introjectie), voornamelijk gedurende de fallische fase. Het Über-ich is dus het innerlijke, verbiedende aspect van de persoonlijkheid (= geweten).

Tegelijk met het overnemen van de verboden uit de buitenwereld neemt het kind ook gevoelens en handelingen van de buitenwereld over die het zou willen evenaren. Dit deel van de persoonlijkheid kunnen we het Ich-ideaal noemen. Sigmund Freud gebruikte de twee termen door elkaar. Het Über-ich geeft dus de moraal weer en de idealen die het individu wil bereiken. Het vormt de neerslag van de cultuurnormen in het individu. Door het Über-ich weet het individu wat goed en kwaad is.

Het Über-ich is ook verantwoordelijk voor gevoelens van schuld en schaamte. Het Über-ich is zowel met het Es als met het Ich in conflict. Het kan zowel op het bewust als op het onbewust niveau functioneren. Het Über-ich op het bewuste niveau is bijvoorbeeld dat je een bepaalde handeling niet doet omdat je van oordeel bent dat die in strijd is met je morele normen. Het Über-ich op het onbewust niveau is bijvoorbeeld dat een bepaalde begeerte niet in het bewustzijn komt, omdat ze reeds door de gewetensfunctie van het Über-ich geblokkeerd werd in het onbewuste.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Über-ich

Het fenomeen zal verschillend beschreven kunnen worden. Omdat het vaak om oordeel gaat en lijkt op een aanklacht heet het nij mij aanklager. Ik geloof dat veel geestelijke communicatie iets wegheeft van een rechtzaak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar je antwoordt niet hoe JIJ dat toepast...

 

Ik antwoord wel.  Jezus is zelf de weg die gegaan kan worden.  Ik hoef toch niet alles te herhalen wat Jezus gezegd heeft?  Zie bv het 'gesprekje' op deze draad van een paar dagen terug over 'vergeven'.  Alleen al op zo'n simpel onderwerp komen al verschillende antwoorden.  De mens dient zich te bekwamen in het vergeven, dat is de weg.

Uiteindelijk kom je uit bij de zelfloochening (zelflediging).  Indien de mens zichzelf loochent valt de mens in een 'niets' , iedere houvast aan de dingen is weg.   Het is de ravijn des doods.  Geen mens die dat serieus beoefent/uitvoert weet wat daar gaat gebeuren.  Ik weet dat wel omdat de weg mij in de afgrondelijkheid Gods stortte.   Daar kom ik aan in een taalgebruik die weinigen zullen begrijpen, alleen zij die de weg kennen kunnen er over spreken.

Hoe kan ik met iemand die zich vasthoudt aan de dingen zaken uitwisselen over het loslaten van alle dingen?  Ontkent er hier iemand soms Matt 16:24?  (dat gaat over zelfloochening).    Het zelf zoals jij dat kent gaat na de dood nergens naar toe, ik weet dat soort dingen omdat ik 'de weg' ben gegaan.  De mens moet vernieuwd worden, uit de Geest geboren worden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hopper:

 

Ik antwoord wel.  Jezus is zelf de weg die gegaan kan worden.  Ik hoef toch niet alles te herhalen wat Jezus gezegd heeft?  Zie bv het 'gesprekje' op deze draad van een paar dagen terug over 'vergeven'.  Alleen al op zo'n simpel onderwerp komen al verschillende antwoorden.  De mens dient zich te bekwamen in het vergeven, dat is de weg.

Uiteindelijk kom je uit bij de zelfloochening (zelflediging).  Indien de mens zichzelf loochent valt de mens in een 'niets' , iedere houvast aan de dingen is weg.   Het is de ravijn des doods.  Geen mens die dat serieus beoefent/uitvoert weet wat daar gaat gebeuren.  Ik weet dat wel omdat de weg mij in de afgrondelijkheid Gods stortte.   Daar kom ik aan in een taalgebruik die weinigen zullen begrijpen, alleen zij die de weg kennen kunnen er over spreken.

Hoe kan ik met iemand die zich vasthoudt aan de dingen zaken uitwisselen over het loslaten van alle dingen?  Ontkent er hier iemand soms Matt 16:24?  (dat gaat over zelfloochening).    Het zelf zoals jij dat kent gaat na de dood nergens naar toe, ik weet dat soort dingen omdat ik 'de weg' ben gegaan.  De mens moet vernieuwd worden, uit de Geest geboren worden.

 

Sorry dat is geen antwoord.

Hoe pas jij pragmatisch de zaken die Hij predikte toe?

Als je nog kampen als "links" of "rechts" ziet en 1 kamp op basis van je geloof beoordeelt dan heb je er toch een eigen creatuur van gemaakt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Sorry dat is geen antwoord.

Hoe pas jij pragmatisch de zaken die Hij predikte toe?

 

Het is niet het door jou gewenste antwoord.   Jezus predikte de leer en die leer kunnen we bespreken (Ik doe feitelijk niet anders).  Als Jezus zegt Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is, dan is dat een opdracht aan mij om niet geldbelust , bezitbelust of machtbelust te zijn.  Ooit heb ik wat aandelen gekocht en ik voelde hoe de begeerte zich meester van mij maakte en ik voelde dat ik die rommel z.s.m. moest verkopen.  (Gelukkig met verlies zodat ik een gepaste straf onderging).  Ook in andere situaties kreeg ik wel eens eurotekens in mijn ogen.  Hoe pragmatisch wil je het nog meer hebben?

Je moet natuurlijk wel luisteren naar Jezus en daar naar handelen in het laten en doen (heb ik al geschreven).   Jezus zegt om 'je vijand' te vergeven, dat heb ik gedaan.  Of mijn 'vijand' mij vergeeft, dat kan ik niet weten.  Ik bemoei me daar ook niet mee.

Citaat

Als je nog kampen als "links" of "rechts" ziet en 1 kamp op basis van je geloof beoordeelt dan heb je er toch een eigen creatuur van gemaakt?

Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.  (1 Kor2:15)

De geestelijke mens onderscheidt gewoon links of rechts, de geestelijke mens onderscheidt gewoon blanke en zwarte mensen, de geestelijke mens onderscheidt Belgen en Nederlanders.  (Enz)

Doch de geestelijke mens zelf (existentie) wordt van niemand onderscheiden.   Waaruit we kunnen opmaken dat de geestelijke mens vernieuwd is, de geestelijke mens is op dezelfde wijze in Christus.

 

 

Een voorbeeld: Als iemand katholiek is dan onderscheidt hij katholieken van protestanten.  Hij weet dan de betekenis er van en dat meneer A katholiek is en meneer B is protestant.  Hij weet de verschillen tussen katholiek en protestant.  So far so good, niks mis mee.  Maar als de katholiek in kwestie zichzelf onderscheidt van protestanten dan is hij geen geestelijke mens.   Want de geestelijke mens onderscheidt zich van niemand , dus ook niet van een protestant.

Paulus heeft het in 1Korintiërs 2 (en in andere brieven) over existentie.  De mens die niet vernieuwd wordt die heeft het nakijken op zijn sterfbed.  Want dat het tijdens je leven dient plaats te vinden is helder.  Maar merkwaardig genoeg zijn veel gelovigen wel met het hiernamaals bezig, maar niet met het geestelijk leven.   

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Straks ga je nog beweren dat het christendom zich niet onderscheidt en inclusief is. :)

Laat maar zo...

Inderdaad, de 'christen' die denkt dat het christendom exclusief is alleen voor christenen die zal bedrogen uitkomen, maar dat moet hij zelf maar weten.  Maar jij bent geen christen meer heb ik begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

Inderdaad, de 'christen' die denkt dat het christendom exclusief is alleen voor christenen die zal bedrogen uitkomen, maar dat moet hij zelf maar weten.  Maar jij bent geen christen meer heb ik begrepen.

Ik denk ook dat wij een andere Bijbel hebben. Als er 1 religie exclusief is, is het wel christendom. Je bent gered of je bent dat niet he. Kleur, ras, gender maakt daarin geen hol uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid