Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

39 minuten geleden zei Flawless victory:

Ook ik kan het volgen. Ik vind de negatieve theologie zoals Hopper die bedrijft een verademing. Maar voor mij vormt het geen tegenstelling met de gewone theologie. Hopper beschrijft “gewoon”  (tussen aanhalingstekens want ik snap dat de negatieve theologie voor velen niet zo gewoon is) de God achter alle godsbeelden.   Ik vind het heel nuttig om de negatieve theologie hier ook aanwezig te hebben.  Die laatste zin (die ik hiervoor schreef) is dan weer erg grappig ten opzichte van Hoppers inbreng. 🙃

De persoonlijke relatie met God is heel exclusief voor het christendom. Geen enkele andere religie kent dat.  De negatieve theologie zoals Hopper die bedrijft doet mij denken aan het “Neti Neti” in de Upanishaden. 

Als Jezus van “Mijn Vader” spreekt dan is dat toch anders dan wanneer gewone gelovigen over “mijn God” spreken. Het is bij mensen vaak zo, “kom je aan mijn godsbeeld dan kom je aan mijn God”.    Bij Jezus krijg ik die indruk helemaal niet. Bij Jezus is het niet zo dat Hij God claimt op een manier die anderen uitsluit, zoals dat bij gewone mensen meestal wel het geval (maat nemen)  is.

En daar komt de weerstand van. De negatieve theologie rammelt aan het persoonlijk godsbeeld.  Overigens deed Jezus dat ook, rammelen aan het godsbeeld van in dit geval de joden.  Hij werd ervoor aan het kruis genageld. De natuurmens (om maar even een Hopperiaans woord te gebruiken) houdt er niet van als er aan zijn godsbeeld wordt gerammeld. 

Juist de bijbel stelt de manier waarop Hopper God beschrijft aan de kaak.  
Het is n.l. een vlucht in het goddelijke, waar de bijbel juist het tegenovergestelde stelt: God daalt af op de aarde.  
En dan dat dualisme tussen natuurmens en geestmens, daar hakt de bijbel ook op in.    
De mens is de aarde gegeven, maar krijgt de geest ingeblazen.  

Verder wordt de identiteit van Israël en van Jezus als Jood door hem weggelaten.  
Het OT is dan ook helemaal verouderd, hoewel het NT daar continue naar verwijst.  
Jezus is gekruisigd en dat heeft betekenis, nee daar zal je Hopper niet over horen.  

Ging het Jezus als Jood om aan het godsbeeld van de Joden te rammelen?  
Jezus stond in de lijn van de profeten, met zijn aanklacht over het onrecht dat mensen werd gedaan.
Pasen als het kernverhaal van het NT en de verzoening als kern van het OT, Hopper heeft er geen weet van. 
Jezus die door de hoogstaande religieuze macht en de hoogstaande rechterlijke macht juist ten onder gaat,  
waarmee duidelijk werd gemaakt waar die hele TeNaCh overgaat.  Je snapt blijkbaar niet dat het een intern Joods verhaal is.
Paulus die liever zelf verloren ging dan dat hij zijn volksgenoten onderuit zag gaan.    
Johannes die in Openbaring alle 12 stammen weer voorop laat lopen.  
 

En als je kritisch bent, dan ben je blijkbaar niet als Jezus.  
En zo wordt Jezus weer elke keer voor het eigen religieuze karretje gespannen.  
En hoe je die theologie dan ook maar noemt, het is in ieder geval geen bijbelse theologie.  

Ga nu eens gewoon goed de teksten lezen en de schrijvers (eerste volgelingen van Jezus) recht doen.    

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Ook ik kan het enigszins volgen. Ik vind de negatieve theologie zoals Hopper die bedrijft soms een verademing. Maar voor mij vormt het geen tegenstelling met de gewone theologie. Hopper beschrijft “gewoon”  (tussen aanhalingstekens want ik snap dat de negatieve theologie voor velen niet zo gewoon is) de God achter alle godsbeelden.   Ik vind het heel nuttig om de negatieve theologie hier ook aanwezig te hebben.  Die laatste zin (die ik hiervoor schreef) is dan weer erg grappig ten opzichte van Hoppers inbreng. 🙃

De persoonlijke relatie met God is heel exclusief voor het christendom. Geen enkele andere religie kent dat.  De negatieve theologie zoals Hopper die bedrijft doet mij denken aan het “Neti Neti” in de Upanishaden. 

Als Jezus van “Mijn Vader” spreekt dan is dat toch anders dan wanneer gewone gelovigen over “mijn God” spreken. Het is bij mensen vaak zo, “kom je aan mijn godsbeeld dan kom je aan mijn God”.    Bij Jezus krijg ik die indruk helemaal niet. Bij Jezus is het niet zo dat Hij God claimt op een manier die anderen uitsluit, zoals dat bij gewone mensen meestal wel het geval (maat nemen)  is.

En daar komt de weerstand van. De negatieve theologie rammelt aan het persoonlijk godsbeeld.  Overigens deed Jezus dat ook, rammelen aan het godsbeeld van in dit geval de joden.  Hij werd ervoor aan het kruis genageld. De natuurmens (om maar even een Hopperiaans woord te gebruiken) houdt er niet van als er aan zijn godsbeeld wordt gerammeld. 

De natuurmens kan per definitie in zijn denken alleen in beelden denken.   Het discursieve denken werkt nu eenmaal alleen in positieve zin.

Wie in zichzelf alleen het discursieve (redenerende, logisch denkende) en zintuigelijke waarneming aantreft, die is een natuurmens.  Een natuurmens zal ook een 'God van de beelden' bedenken en deze in zijn voorstellingsvermogen inbrengen.    Het is dus vooral een kwestie van : Ken uzelve.    De natuurmens (be)denkt niet alleen een God, maar ook zichzelf.  Dat iemand een God bedenkt is dan ook niet het grootste probleem, maar dat de mens zichzelf bedenkt en dit denkbeeld internaliseert (eigen maakt) is het probleem van de natuurmens.

Negatieve theologie is tevens present zijn op negatieve wijze benaderen.   Zodat het geïnternaliseerde beeld naar de achtergrond gedrukt wordt en uiteindelijk verdwijnt.  Het Woord krijgt dan ruimte om present te zijn.  Het Woord is zuiver geestelijk en spreekt ook alleen maar geestelijk.    Wie een stemmetje in zijn hoofd hoort, die kan er zeker van zijn dat hij dat gewoon zelf is.   Het Woord spreekt alleen enkelvoudig.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij mij wordt identiteit helemaal weggelaten. Identiteit is juist het probleem: het geïnternaliseerde beeld.  Het is juist de natuurmens die zichzelf een identiteit aan meet.   Iedere identiteit heeft een tegenovergestelde identiteit.  Man-vrouw, blank-zwart, Nederlander-buitenlander enz.   De natuurmens wil met zijn identiteit (in het geval van veel gelovigen) naar het hiernamaals gaan.  Maar dat kan niet, want Jezus zelf zei al: Wie het leven wil behouden, die zal het verliezen.....

Geen mens komt in het hiernamaals terecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Hopper:

Bij mij wordt identiteit helemaal weggelaten. Identiteit is juist het probleem: het geïnternaliseerde beeld.  Het is juist de natuurmens die zichzelf een identiteit aan meet.   Iedere identiteit heeft een tegenovergestelde identiteit.  Man-vrouw, blank-zwart, Nederlander-buitenlander enz.   De natuurmens wil met zijn identiteit (in het geval van veel gelovigen) naar het hiernamaals gaan.  Maar dat kan niet, want Jezus zelf zei al: Wie het leven wil behouden, die zal het verliezen.....

Geen mens komt in het hiernamaals terecht.

Galaten 3:28

‘Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.’
‭‭
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Flawless victory:

Galaten 3:28

‘Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.’
‭‭
 

Leg die tekst dan eens uit, in de context van Paulus en die brief. Wat vindt Paulus van het Joodse geloof. Wat houdt bij Paulus in dat Jezus gekruisigd is. Hoe ziet Paulus de dood en het leven na de dood.  Een zinnetje pakken en de context niet meegeven kennen we nu wel.

Bij Hopper verdwijnt de identiteit en de humaniteit van de mens. Het is niet meer gericht op de naaste.
Iemand (je naaste dichtbij en ver weg) in de ogen kijken en vragen: hoe gaat het. 

Geen samenleven, maar een opgaan in een religieuze gedachte, met de sluwe ontkenning dat er wordt opgegaan in die religieuze gedachte. Het is de totale ontkenning van het menselijk bestaan en de ontkrachting van de boodschap van de gekruisigde en opgestane Jezus.  
Hier is geen gemeenschap te vinden, waar iedereen een bijdrage heeft, zoals Paulus dat beschrijft. Het is het zwelgen in religieuze teksten. Deze zogenaamde (zelfbenoemde) zienden zijn echter blind, maar de (door hen benoemde) blinde ziet het juist scherp, omdat deze wel in de gemeenschap wordt opgenomen en niet wordt buitengesloten.


1 Korinthe 12:12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
13. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.
28. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Flawless victory:

Galaten 3:28

‘Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.’
‭‭
 

Juist.  De kern van de leer van Jezus is het één in Christus zijn.    Dan is er geen plaats meer om waarde te hechten aan identiteit.   Daarom ben ik ook geen liefhebber van dat M/V gezeur.  Wie de man boven de vrouw stelt of andersom, die is per definitie niet in Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Hopper:

Juist.  De kern van de leer van Jezus is het één in Christus zijn.    Dan is er geen plaats meer om waarde te hechten aan identiteit.   Daarom ben ik ook geen liefhebber van dat M/V gezeur.  Wie de man boven de vrouw stelt of andersom, die is per definitie niet in Christus.

Hier kan ik me dan weer helemaal in vinden. Christus overstijgt identiteiten, maar ook geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei HJW4:

Hier kan ik me dan weer helemaal in vinden. Christus overstijgt identiteiten, maar ook geloven.

Dat is terecht opgemerkt.   Ik bemerk dat veel christenen het 'zijn' van christen ook als een identiteit beleven.  En denken dat 'de hemel' er alleen is voor christenen.

Ik ga uit van het Koninkrijk Gods. (Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Matt 6:33)  Het Koninkrijk Gods is voor mij een realiteit, het is een Koninkrijk van liefde. En ik vraag aan de 'inwoners' nooit of ze christen zijn, atheïst zijn of whatever.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hopper:

Dat is terecht opgemerkt.   Ik bemerk dat veel christenen het 'zijn' van christen ook als een identiteit beleven.  En denken dat 'de hemel' er alleen is voor christenen.

Ik ga uit van het Koninkrijk Gods. (Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Matt 6:33)  Het Koninkrijk Gods is voor mij een realiteit, het is een Koninkrijk van liefde. En ik vraag aan de 'inwoners' nooit of ze christen zijn, atheïst zijn of whatever.

Liefde is de kern van alles. Daar zijn we het dan ook over eens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW4:

Liefde is de kern van alles. Daar zijn we het dan ook over eens.

Vanuit liefde is een beter begrip mogelijk.  De liefde des Vaders is enkelvoudig.  Daarmee treedt de mens het enkelvoudige binnen en is er nog slechts ruimte voor één God.  Waarmee de liefde des Vaders verschilt van naastenliefde, want dat is een gebeuren tussen twee personen.   Of de seksuele liefde, wat ook een gebeuren is tussen twee personen.

Hetgeen niet wil zeggen dat de mens dan niet meer gericht is op zijn naaste, zoals Breuk oordeelt.  Ergo, het is juist de liefde des Vaders die het menselijk handelen in positief opzicht veranderd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid