Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

4 uur geleden zei Monachos:

Kunnen mensen een 'betere' God bedenken dan de God die in de Bijbel wordt beschreven?

Ben tot nu toe niet erg onder de indruk van de alternatieven. Soms zijn ze heel vriendelijk en mooi, soms juist weer heel vreselijk en slecht, maar bijna altijd missen ze juist het ongrijpbare, het paradoxale, het mysterie van dood en verrijzenis. En niet zelden praten ze vooral mensen naar de mond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Monachos:

Kunnen mensen een 'betere' God bedenken dan de God die in de Bijbel wordt beschreven?

Ik moet denken aan de Koran en aan de boeken van Neale Donald Walsch.  
Er zijn veel mensen die daarin een betere versie vinden.   
Het overtuigt mij niet direct maar ik sta open als iemand dat wil bepleiten.

3 uur geleden zei Fundamenteel:

Mag het ook een afgod uit de Bijbel zijn?

Deze bedoel je?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammon

Is voor velen de beste versie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Monachos:

Kunnen mensen een 'betere' God bedenken dan de God die in de Bijbel wordt beschreven?

Dat is denk ik een vergelijkbare vraag als de Theodicee van Leibniz. Had God een betere wereld kunnen scheppen? De beste God schept immers de best mogelijke wereld. 

Ik denk niet dat het beter had gekund. Maar ik hang het "biodiversiteit is noodzakelijk." antwoord aan. (Als antwoord op al uw vragen 😉)_

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodice

De beroemdste theodicee is wel die van de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz: volmaakt als hij is heeft God uiteraard de beste van alle mogelijke werelden geschapen. Een geschapen wereld is echter per definitie gelimiteerd en dus onvolmaakt.[2] Een betere wereld dan een begrensde is simpelweg niet mogelijk. Leibniz stelt dat ook God zich niet kan onttrekken aan de logica. Leibniz' theodicee is eigenlijk niet zozeer een rechtvaardiging van God alswel een geschrift dat stelt dat de menselijke rede algemeen toepasbaar is. Leibniz verwerpt de pythagoreïsche oplossing dat alle mogelijke werelden ook allemaal reëel bestaan (een 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Monachos:

Kunnen mensen een 'betere' God bedenken dan de God die in de Bijbel wordt beschreven?

Lastige vraag, want daar worden twee goden beschreven, eentje in het OT en eentje in het NT.  Maar in beide gevallen zijn er wel verbeteringen denkbaar en ook al bedacht. Bijvoorbeeld door Mormonen en Jehovahs. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hopper:

Er is maar één God en in Zijn enkelvoudigheid is er geen beter of slechter.

Volgens de bijbel zijn er vele goden. De ‘Ik Ben’ (Ene) zegt echter tegen Israël: Ik ben jullie God, die je uit Egypte bevrijd hebt.  
De God van Israël is niet de algemene God, maar een hele specifieke God: de God van Abraham, Izaak en Jakob,
de God van Israël. Deze specifieke God is de ook de God van Jezus. 
 

Deuteronomium 5:6 Ik ben de ‘Ik Ben’ (Ene), uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
7. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Goden zijn er juist heel veel volgens de bijbel. Israël werd geroepen om juist deze hele specifieke God te volgen en zijn geboden in acht te nemen. Dat is de oproep die ze krijgen wanneer ze het beloofde land ingaan.

Deuteronomium 30:10 wanneer u de stem van de Ene, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de Ene, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.
11. Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
12. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?
13. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?
14. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.
15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
16. Want ik gebied u heden de Ene, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de Ene, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
17. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen,
18. dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen.

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Breuk:

Volgens de bijbel zijn er vele goden. De ‘Ik Ben’ (Ene) zegt echter tegen Israël: Ik ben jullie God, die je uit Egypte bevrijd hebt.  
De God van Israël is niet de algemene God, maar een hele specifieke God: de God van Abraham, Izaak en Jakob,
de God van Israël. Deze specifieke God is de ook de God van Jezus. 
 

Jij wilt een specifieke God benoemen, ik doe daar niet aan mee.  De God van Abraham, Izaak en Jakob kun je tegenover de God van Neale Donald Walsch zetten.  Dan heb je twee concurrente Goden.  Daarom doe ik ook niet mee aan de 3 personen leer, dat zijn feitelijk zelfs 3 Goden.

God is de (of het) Ene.   Alleen de Ene heb ik lief, voor een andere God is geen plaats.   Het 'Ik Ben' is dan ook niet synoniem met de Ene.   Het 'Ik Ben' verwijst naar het Zijn van God.  Maar God is het Ene in de veelheid.   Zou ik in het discursieve denken God als 'Ik Ben' afzonderen van de rest, dan zou God 'daar' niet Zijn.   Mijn eigen discursieve denken is een 'vijand' van God.  (Tussen aanhalingstekens, want zo erg is het niet)

God is dus non-lokaal.   Zou ik een plaats aanwijzen waar God Is, dan zou God op een andere plaats niet Zijn.  Noodzakelijkerwijs staat God dan ook boven het zijn van de veelheid.  God kan ook geen doel zijn.   Want dan zou God Zichzelf moeten verlaten en aan Zichzelf niet genoeg hebben.

Ik wijs dus alle positieve theologie af, omdat de positieve theologie God tot bestemming maakt en God afzondert.   God is intellectueel noch zintuigelijk vast te stellen.  Toch is God mij meer nabij dan dat ik mijzelf nabij ben.  Daarom onderschrijf ik Deuteronomium 30:10 .  Er is alleen de Ene waarin mijn hart en ziel rust.    Zoals Meister Eckhart dat zegt: "Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben."   Het is de ziel welke in eeuwigheid in de liefhebbende Vader rust in de Zijnsgrond van God: ik bén.    Niet als in "Ik ben Jan of Marie".    Geestelijk 'zijn'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Breuk:

Ik moet denken aan de Koran en aan de boeken van Neale Donald Walsch.  
Er zijn veel mensen die daarin een betere versie vinden.   
Het overtuigt mij niet direct maar ik sta open als iemand dat wil bepleiten.

Deze bedoel je?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammon

Is voor velen de beste versie.

Ik vrees dat u gelijk heeft.

Geloven in God is makkelijk, maar volgen is puur lijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik vrees dat u gelijk heeft.

Geloven in God is makkelijk, maar volgen is puur lijden.

Er zijn wel materiële succesverhalen zoals Jacob die Laban diende, of Jozef in het huis van Potifar. Maar die kwamen inderdaad niet makkelijk aanwaaien. In tegenspoed kiezen de meeste mensen toch de andere route.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei leren_schoen:

Er zijn wel materiële succesverhalen zoals Jacob die Laban diende, of Jozef in het huis van Potifar. Maar die kwamen inderdaad niet makkelijk aanwaaien. In tegenspoed kiezen de meeste mensen toch de andere route.

Of andersom, enkel bij tegenspoed voor God en bij voorspoed voor de goden van welvaart en voorspoed.

Daarom dat God ons wellicht laat lijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Monachos:

Ik kan me een God voorstellen die geen bloed hoeft te zien om te kunnen vergeven. Dit in reactie op Hebreeën 9: 22.

Hosea 6 vers 6:  barmhartigheid is belangrijker dan offers.

Mattheus 9 vers 7: de zoon des mensen heeft de macht zonden te vergeven.

Jezus spreekt het gewoon uit, zonder bloed te laten vloeien:

Lucas 7 vers 48: uw zonden zijn u vergeten.

Mattheus 9 vers 2: uw zonden zijn u vergeven

Marcus 2 vers 5: uw zonden zijn u vergeve 

Lucas 5 vers 20: uw zonden zijn u vergeven

Ook in de Tenach ging het ook al anders:

Psalm 32 vers 5: door het belijden van zonden

Jesaja 55 vers 7: door bekering

Jeremia 36  vers 3: door bekering

Zo zijn er nog wel een paar teksten. Vergeving ging in de Tenach op verschillende manieren, oa door het tonen van berouw. Het kan dus prima zonder bloed, ook volgens de bijbel.

 

bewerkt door HJW4
.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hopper:

Jij wilt een specifieke God benoemen, ik doe daar niet aan mee.  De God van Abraham, Izaak en Jakob kun je tegenover de God van Neale Donald Walsch zetten.  Dan heb je twee concurrente Goden.  Daarom doe ik ook niet mee aan de 3 personen leer, dat zijn feitelijk zelfs 3 Goden.

God is de (of het) Ene.   Alleen de Ene heb ik lief, voor een andere God is geen plaats.   Het 'Ik Ben' is dan ook niet synoniem met de Ene.   Het 'Ik Ben' verwijst naar het Zijn van God.  Maar God is het Ene in de veelheid.   Zou ik in het discursieve denken God als 'Ik Ben' afzonderen van de rest, dan zou God 'daar' niet Zijn.   Mijn eigen discursieve denken is een 'vijand' van God.  (Tussen aanhalingstekens, want zo erg is het niet)

God is dus non-lokaal.   Zou ik een plaats aanwijzen waar God Is, dan zou God op een andere plaats niet Zijn.  Noodzakelijkerwijs staat God dan ook boven het zijn van de veelheid.  God kan ook geen doel zijn.   Want dan zou God Zichzelf moeten verlaten en aan Zichzelf niet genoeg hebben.

Ik wijs dus alle positieve theologie af, omdat de positieve theologie God tot bestemming maakt en God afzondert.   God is intellectueel noch zintuigelijk vast te stellen.  Toch is God mij meer nabij dan dat ik mijzelf nabij ben.  Daarom onderschrijf ik Deuteronomium 30:10 .  Er is alleen de Ene waarin mijn hart en ziel rust.    Zoals Meister Eckhart dat zegt: "Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben."   Het is de ziel welke in eeuwigheid in de liefhebbende Vader rust in de Zijnsgrond van God: ik bén.    Niet als in "Ik ben Jan of Marie".    Geestelijk 'zijn'.

Er zijn inderdaad vele goden en jij voegt er weer 1 aan toe. Dat is juist wat de bijbelse teksten zeggen over de vele goden.
Het was destijds ook geen oproep aan jou om die ene God van Israël te volgen, nee dat was een dringende oproep aan dat kleine volkje.  
Nu heeft dit kleine verhaal in de bijbel een wijde kern. Al vanaf het begin waren alle volken op het oog om die oproep van Israël te volgen. 
 

Jij maakt je eigen keuze om een filosofische opvatting te hebben (ik heb overigens geen idee wat daar zo aantrekkelijk aan is).  
Laat echter de schrijvers van de bijbel in ere. Ga niet met hun teksten aan de haal met de bewering dat je weet hoe je de teksten van deze schrijvers moet interpreteren. Paulus, Jezus, het zijn volgelingen van deze bijbelse specifieke God.   
Weet ik precies wat ze bedoelen, nee ook ik heb teksten niet in mijn bezit.  Ik zal je echter steeds opwijzen dat je de teksten uit de bijbelse context haalt. Dat mag overigens, maar zeg dan dat je dat bewust doet en niets met de Joodse schrijvers hebt.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hopper:

God is de (of het) Ene.   Alleen de Ene heb ik lief, voor een andere God is geen plaats.   Het 'Ik Ben' is dan ook niet synoniem met de Ene.   Het 'Ik Ben' verwijst naar het Zijn van God.  Maar God is het Ene in de veelheid.   Zou ik in het discursieve denken God als 'Ik Ben' afzonderen van de rest, dan zou God 'daar' niet Zijn.   Mijn eigen discursieve denken is een 'vijand' van God.  (Tussen aanhalingstekens, want zo erg is het niet)

God is dus non-lokaal.   Zou ik een plaats aanwijzen waar God Is, dan zou God op een andere plaats niet Zijn.  Noodzakelijkerwijs staat God dan ook boven het zijn van de veelheid.  God kan ook geen doel zijn.   Want dan zou God Zichzelf moeten verlaten en aan Zichzelf niet genoeg hebben.

Ik wijs dus alle positieve theologie af, omdat de positieve theologie God tot bestemming maakt en God afzondert.   God is intellectueel noch zintuigelijk vast te stellen.  Toch is God mij meer nabij dan dat ik mijzelf nabij ben.  Daarom onderschrijf ik Deuteronomium 30:10 .  Er is alleen de Ene waarin mijn hart en ziel rust.    Zoals Meister Eckhart dat zegt: "Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben."   Het is de ziel welke in eeuwigheid in de liefhebbende Vader rust in de Zijnsgrond van God: ik bén.    Niet als in "Ik ben Jan of Marie".    Geestelijk 'zijn'.

Ben ik de enige op dit forum die helemaal niets van deze woordenbrij begrijpt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Monachos:

Ben ik de enige op dit forum die helemaal niets van deze woordenbrij begrijpt?

Ik kan het denk ik wel enigszins volgen. Vind het vooral jammer dat er zo’n groot verschil tussen zijn woorden en daden zit. Telkens claimen een geestelijk mens te zijn, en bij voortduring als een natuurmens reageren. 

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Breuk:

Er zijn inderdaad vele goden en jij voegt er weer 1 aan toe. Dat is juist wat de bijbelse teksten zeggen over de vele goden.
Het was destijds ook geen oproep aan jou om die ene God van Israël te volgen, nee dat was een dringende oproep aan dat kleine volkje.  
Nu heeft dit kleine verhaal in de bijbel een wijde kern. Al vanaf het begin waren alle volken op het oog om die oproep van Israël te volgen. 
 

Jij maakt je eigen keuze om een filosofische opvatting te hebben (ik heb overigens geen idee wat daar zo aantrekkelijk aan is).  
Laat echter de schrijvers van de bijbel in ere. Ga niet met hun teksten aan de haal met de bewering dat je weet hoe je de teksten van deze schrijvers moet interpreteren. Paulus, Jezus, het zijn volgelingen van deze bijbelse specifieke God.   
Weet ik precies wat ze bedoelen, nee ook ik heb teksten niet in mijn bezit.  Ik zal je echter steeds opwijzen dat je de teksten uit de bijbelse context haalt. Dat mag overigens, maar zeg dan dat je dat bewust doet en niets met de Joodse schrijvers hebt.  

Ik kan hier alleen maar op antwoorden dat het Ene geen filosofische opvatting is.   God laat zich niet inkaderen, ook niet als 'die ene God van Israël'.....

Iedereen gaat met de teksten aan de haal, de natuurmens begrijpt per definitie niet de dingen die uit God zijn.   (Staat ook in de Bijbel)

Met de schrijvers van de Bijbel heb ik idd niets.  Of Paulus de brieven heeft geschreven op Jan Pietersen, het is mij om het even.   Het gaat mij er om wat er is geschreven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Hopper:

Ik kan hier alleen maar op antwoorden dat het Ene geen filosofische opvatting is.   God laat zich niet inkaderen, ook niet als 'die ene God van Israël'.....

Iedereen gaat met de teksten aan de haal, de natuurmens begrijpt per definitie niet de dingen die uit God zijn.   (Staat ook in de Bijbel)

Met de schrijvers van de Bijbel heb ik idd niets.  Of Paulus de brieven heeft geschreven op Jan Pietersen, het is mij om het even.   Het gaat mij er om wat er is geschreven. 

Nee het gaat er niet om wat er hier en daar geschreven staat, maar wat er door de schrijvers bedoeld is (overigens soms heel lastig om dat precies te achterhalen),    
Je bent m.i. op zoek naar wat religieuze teksten om daar je tijd mee te vullen.  Ieder zijn hobby overigens.   

Ga je over bijbelse teksten schrijven, waar je de schrijvers (vaak zeg je dan Jezus, maar hij is niet de schrijver) laat buikspreken,  ja dan moet je niet vreemd opkijken dat het weerstand oproept.  Er zitten op dit forum natuurlijk veel mensen die daar doorheen prikken.  Het lijkt mij dat je als automobilist over files gaat praten in een forum waar treinreizigers over de NS reisplanner praten.  Ja het gaat beiden over het vervoer.

Ik laat me verder niet uit over jouw God, maar blijkbaar is tie nogal afhankelijk van de bijbelse God van Israël en de Joodse schrijvers om iets te zeggen. Jij hebt het blijkbaar op die manier opgepikt, heel bijzondere werkwijze.

“Staat ook in de bijbel”, ja er staat veel in de bijbel maar een tekst uitleggen en de schrijvers recht doen is van een andere orde.  
Ik heb al vaker gezegd, ga een leerhuis volgen om de teksten te begrijpen. Onderdeel zijn van een gemeenschap is sowieso al iets positiefs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

Ben ik de enige op dit forum die helemaal niets van deze woordenbrij begrijpt?

De religieuze mens die zich verheft tot het goddelijke (kennis van) en zijn (aardse) omgeving uit het oog verliest.  

 

9 uur geleden zei Hopper:

Toch is God mij meer nabij dan dat ik mijzelf nabij ben.

Jakobus 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
23. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,
24. want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

Jakobus 2:14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
17. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
18. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.
19. U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hopper:

Er is niet zoiets als 'mijn' God.  God is niet bezittelijk.    Dat is tegelijkertijd het probleem van veel mensen.  Verder ben ik niet op zoek naar consensus met wie dan ook. 

Je beweert ergens anders dit:

Op 11-11-2023 om 18:18 zei Hopper:

Ik volg de Jezus uit de Bijbel, niet de kerkelijke Jezus.

De Jezus uit de Bijbel riep volgens Mattheüs 27: 46 aan het kruis:

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Volgens Johannes 20:17 zei Jezus tegen Maria

Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Volgens Johannes 20:28 zei Thomas tegen Jezus

Mijn Heere en mijn God.

Paulus zegt in Romeinen 1:8 

Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.

In Openbaring 3:12 staat

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en den naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Zie voor alle Bijbelse vermeldingen van 'mijn God' eventueel 

https://statenvertaling.nl/zoektekst.php?qw=mijn god&qm=3&qd=1&qa=1&it=0#startb

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Monachos:

Ben ik de enige op dit forum die helemaal niets van deze woordenbrij begrijpt?

Ook ik kan het enigszins volgen. Ik vind de negatieve theologie zoals Hopper die bedrijft soms een verademing. Maar voor mij vormt het geen tegenstelling met de gewone theologie. Hopper beschrijft “gewoon”  (tussen aanhalingstekens want ik snap dat de negatieve theologie voor velen niet zo gewoon is) de God achter alle godsbeelden.   Ik vind het heel nuttig om de negatieve theologie hier ook aanwezig te hebben.  Die laatste zin (die ik hiervoor schreef) is dan weer erg grappig ten opzichte van Hoppers inbreng. 🙃

2 uur geleden zei Monachos:

Je beweert ergens anders dit:

De Jezus uit de Bijbel riep volgens Mattheüs 27: 46 aan het kruis:

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Volgens Johannes 20:17 zei Jezus tegen Maria

Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Volgens Johannes 20:28 zei Thomas tegen Jezus

Mijn Heere en mijn God.

Paulus zegt in Romeinen 1:8 

Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.

In Openbaring 3:12 staat

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en den naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Zie voor alle Bijbelse vermeldingen van 'mijn God' eventueel 

https://statenvertaling.nl/zoektekst.php?qw=mijn god&qm=3&qd=1&qa=1&it=0#startb

De persoonlijke relatie met God is heel exclusief voor het christendom. Geen enkele andere religie kent dat.  De negatieve theologie zoals Hopper die bedrijft doet mij denken aan het “Neti Neti” in de Upanishaden. 

Als Jezus van “Mijn Vader” spreekt dan is dat toch anders dan wanneer gewone gelovigen over “mijn God” spreken. Het is bij mensen vaak zo, “kom je aan mijn godsbeeld dan kom je aan mijn God”.    Bij Jezus krijg ik die indruk helemaal niet. Bij Jezus is het niet zo dat Hij God claimt op een manier die anderen uitsluit, zoals dat bij gewone mensen meestal wel het geval (maat nemen)  is.

En daar komt de weerstand van. De negatieve theologie rammelt aan het persoonlijk godsbeeld.  Overigens deed Jezus dat ook, rammelen aan het godsbeeld van in dit geval de joden.  Hij werd ervoor aan het kruis genageld. De natuurmens (om maar even een Hopperiaans woord te gebruiken) houdt er niet van als er aan zijn godsbeeld wordt gerammeld. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het doet mij denken aan een voorval van een kleine twintig jaren geleden toen ik in gesprek was met Alverzoeners.  Ik geloofde toen nog driftig in de eeuwigdurende hel en in het oordeel voor iedereen die (nog) niet in de naam van Jezus gelooft. 😝 De Alverzoeners zeiden dat God het kwaad schept (Jesaja 45) en ik ging daar driftig tegenin met te zeggen dat in Hem geheel geen duisternis is (1 Johannes 1:6).  Het eindigde ermee dat ik tot de hel veroordeeld werd door de Alverzoeners 😁  Als natuurmensen aan elkaars godsbeeld rammelen kan dat wat vuurwerk geven.   Inmiddels reken ik mezelf tot de Alverzoeners.

P.S. Dat was de grap, alverzoeners geloven niet in de hel. Maar in het vuur van de discussie werd plotsklaps geopperd dat ik naar de hel zou gaan. Zo diep zat dat godsbeeld er toch nog in. De hel is altijd voor de anders denkende.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites

En zo zijn we weer terug bij de topicvraag:
 

Op 13-11-2023 om 18:20 zei Monachos:

Kunnen mensen een 'betere' God bedenken dan de God die in de Bijbel wordt beschreven?

 

Welke God precies die in wiens Bijbel wordt beschreven? 

Die mensen in een eindeloze hel gooit of die niet laat varen de werken Zijner handen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid