Spring naar bijdragen

Zeer zeldzame actie Vaticaan: ontslag voor conservatieve en kritische bisschop


Aanbevolen berichten

Paus Franciscus heeft een aartsconservatieve bisschop in de Amerikaanse staat Texas ontslagen. Joseph Strickland was ruim tien jaar bisschop en kwam de afgelopen jaren meermaals in het nieuws omdat hij felle kritiek heeft op de koers van de paus.

Strickland vindt dat de 86-jarige Franciscus met zijn hervormingen een beleid voert "dat de waarborgen van het geloof ondermijnt". Franciscus pleit de laatste jaren voor meer rechten voor de lhbti-gemeenschap. Zo zette hij deze week de deur op een kier om koppels van hetzelfde geslacht te zegenen.

De paus verzet zich ook openlijk tegen seksueel misbruik door de kerk en hij heeft het initiatief genomen waardoor vrouwen en niet-geestelijken sinds vorig jaar ook afdelingen in het Vaticaan mogen leiden.

Het Vaticaan én de Amerikaanse bisschoppenconferentie maakten gelijktijdig het ontslag van Strickland bekend. Er is geen officiële reden gegeven voor zijn ontslag.

Het komt zelden voor dat een bisschop plotseling de laan uit wordt gestuurd. Meestal worden bisschoppen die in conflict zijn met het Vaticaan kalm en waardig uit hun functie geloodst. Ze vragen dan of ze ontslagen mogen worden en na verloop van tijd accepteert de paus dan hun verzoek tot aftreden.

Bron: https://www.nu.nl/buitenland/6289292/zeer-zeldzame-actie-vaticaan-ontslag-voor-conservatieve-en-kritische-bisschop.html

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat kan nog een hoop spanning geven binnen de RKK. Bisschop Strickland was volgens een van zijn vrienden, Dr. Taylor Marshall, een bij katholieken zeer geliefde man. Onderstaand een video van een maand geleden waarin wordt gesteld dat katholieken het niet zomaar over hun kant zullen laten gaan als deze bisschop gedwongen zou worden om te vertrekken.

 


P.S. Ikzelf neem geen stelling in voor of tegen bisschop of paus. Ik merk alleen op dat dit muisje een staartje zou kunnen krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is inhoudelijk nogal wat als een bisschop naar de lekenstand wordt gedegradeerd vanwege zijn inhoudelijke kritiek op de leer van de paus. Het gaat volgens Taylor Marshall om het op een kier zetten van de deur ten aanzien van het zegenen van paren van gelijk geslacht en het toelaten van vrouwen tot het ambt van diaken en leidinggevende posities binnen de kerk.  Bisschop Strickland is het daar niet mee eens.   Zelf neem ik geen standpunt in, maar ik vind het wel heel interessant hoe zich dit ontwikkelt. Ik sta inhoudelijk wel wat dichter bij de genoemde ideeën van de paus dan van de bisschop.  Aan de andere kant vind ik het raar dat een bisschop die vasthoudt aan de eeuwenlang aangehouden leer ontslagen wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Monachos:

Paus Franciscus heeft een aartsconservatieve bisschop in de Amerikaanse staat Texas ontslagen. Joseph Strickland was ruim tien jaar bisschop en kwam de afgelopen jaren meermaals in het nieuws omdat hij felle kritiek heeft op de koers van de paus.

Strickland vindt dat de 86-jarige Franciscus met zijn hervormingen een beleid voert "dat de waarborgen van het geloof ondermijnt". Franciscus pleit de laatste jaren voor meer rechten voor de lhbti-gemeenschap. Zo zette hij deze week de deur op een kier om koppels van hetzelfde geslacht te zegenen.

De paus verzet zich ook openlijk tegen seksueel misbruik door de kerk en hij heeft het initiatief genomen waardoor vrouwen en niet-geestelijken sinds vorig jaar ook afdelingen in het Vaticaan mogen leiden.

Het Vaticaan én de Amerikaanse bisschoppenconferentie maakten gelijktijdig het ontslag van Strickland bekend. Er is geen officiële reden gegeven voor zijn ontslag.

Het komt zelden voor dat een bisschop plotseling de laan uit wordt gestuurd. Meestal worden bisschoppen die in conflict zijn met het Vaticaan kalm en waardig uit hun functie geloodst. Ze vragen dan of ze ontslagen mogen worden en na verloop van tijd accepteert de paus dan hun verzoek tot aftreden.

Bron: https://www.nu.nl/buitenland/6289292/zeer-zeldzame-actie-vaticaan-ontslag-voor-conservatieve-en-kritische-bisschop.html

Dat is weer een ultra conservatieve stem minder op de synode.  👍

P.S. Ook deze bisschop is trouwens tot twee keer toe gevraagd om zich terug te trekken/ontslag te nemen maar hij weigerde.

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Dat is weer een ultra conservatieve stem minder op de synode.  👍

P.S. Ook deze bisschop is trouwens tot twee keer toe gevraagd om zich terug te trekken/ontslag te nemen maar hij weigerde.

Er is weinig verschil met een politieke partij en een partijcongres, alleen duurde dit partijcongres ietsje langer 😄

Strickland wil alles bij het oude laten en is bang voor verandering, de Paus durft met de tijdgeest mee te gaan. 

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Monachos:

Er is weinig verschil met een politieke partij en een partijcongres, alleen duurde dit partijcongres ietsje langer 😄

Strickland wil alles bij het oude laten en is bang voor verandering, de Paus durft met de tijdgeest mee te gaan. 

Mede daarom geloof ik dat we aan het einde van de bedeling van genade zijn aanbeland. De kerk zit in een vreselijke spagaat waar ze niet uit zal komen omdat religie daar niet uitkomt. Een spagaat tussen enerzijds het besef dat God werkt met en doorheen het gebrokene en anderzijds het besef dat het de taak is van de kerk om het ideaalbeeld van Gods Heilsplan voor te houden. Religie heeft zijn taak vervuld en staat nu voor een onmogelijke T-splitsing: linksaf opgeslokt door de tijdgeest of rechtsaf opgeslokt door religie.  Hoog tijd dat Christus terugkeert.

2 uur geleden zei Monachos:

 

Strickland wil alles bij het oude laten en is bang voor verandering, 

Stel je een doop dienst voor met links  Adam en Eva en hun kindje en rechts Adam en Stefan met hun kindje. Dat kan heel verwarrend  zijn voor mensen in een kerk waar al honderden jaren het ideaalbeeld van Gods Heilsplan wordt voorgehouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Ik denk dat het anders is. Niet de tijdsgeest maar Gods Heilsplan. 

Dat is uiteindelijk wel de bedoeling natuurlijk. Nochtans doet de ene paus dat beter dan de andere. Paus Franciscus vind ik soms wat moeilijk te plaatsen hierin. Ik ben heel benieuwd wat de synode uiteindelijk zal voortbrengen (volgend jaar oktober het tweede deel) en sta open voor de eventuele veranderingen, maar kan me wel voorstellen dat lang niet iedereen op een synodale kerk zit te wachten. Het ultramontanisme, daar waar het zijn werk goed deed, heeft de afgelopen eeuwen nu eenmaal wel stabiliteit, eenheid en krachtdadigheid binnen de kerk voortgebracht en ook verschillende heiligverklaarde pausen. Die vruchten kun je niet zomaar ontkennen.

Maar ook zonder ultramontanisme heeft de paus wel de opdracht de eenheid binnen de kerk te bewaren. Dus ook eenheid met legitieme katholieke groeperingen die misschien niet altijd even prettig resoneren met zijn gedachtengoed. Ik weet niet of het ontslaan of het zwijgen opleggen van bisschoppen vanwege te conservatieve denkbeelden (veronderstellende dat het daarom gaat) daar nu echt aan bijdraagt. Het zal eerder polarisatie brengen tussen conservatieve en progressieve groeperingen dan wederzijds begrip en waardering, lijkt mij. Misschien is het de tijd om het los te laten, misschien ook wel helemaal niet; de tijd en de Geest zal het leren. Maar het bij voortbaat willen smoren van onwelgevallige stemmen, die net zo goed vanuit de geloofstraditie spreken en oprecht het katholieke geloof willen bewaren, kan sowieso niet de bedoeling zijn en ik hoop wel dat dat ook niet de bedoeling van de paus ís.

Ook kan de leer omtrent de sacramenten en het leergezag niet zomaar veranderd worden en blijft het wel belangrijk dat je mogelijke toespelingen daarop zoveel mogelijk voorkomt. Een homorelatie inzegenen kan misschien wel mooi zijn, maar niet als het blijvend huwelijkse verwachtingen opwekt, als het constant wordt gezien als 'de volgende stap naar...' En bij de mogelijkheid vrouwen tot diaken te wijden speelt hetzelfde: men kan dat dan gaan zien als opmaat naar vrouwelijke priesters en bisschoppen, terwijl dat absoluut niet zo hoeft te zijn. Het kan dan erg moeilijk zijn om de balans te vinden tussen enerzijds het erkennen van meer zegeningen en roepingen en anderzijds het trouw blijven aan de geloofstraditie zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Flawless victory:

Stel je een doop dienst voor met links  Adam en Eva en hun kindje en rechts Adam en Stefan met hun kindje. Dat kan heel verwarrend  zijn voor mensen in een kerk waar al honderden jaren het ideaalbeeld van Gods Heilsplan wordt voorgehouden.

Elke verandering kan verwarrend zijn voor een groep mensen. Moeten we dan maar niets veranderen ? Je kunt mensen ook meenemen in de verandering. 
Zonder verandering zouden we nog in berenvellen lopen, zou de medische zorg vrijwel niets voorstellen etc.

Is de groep mensen die in verwarring kan raken leidend ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei HJW4:

Elke verandering kan verwarrend zijn voor een groep mensen. Moeten we dan maar niets veranderen ? Je kunt mensen ook meenemen in de verandering. 
Zonder verandering zouden we nog in berenvellen lopen, zou de medische zorg vrijwel niets voorstellen etc.

Is de groep mensen die in verwarring kan raken leidend ?

Er is een bisschop die zeer geliefd is in zijn bisdom uit zijn ambt gezet wegens het getrouw geloven volgens het katholiek geloof. De mensen in zijn bisdom zijn van hun geliefde bisschop beroofd.   Ik denk dat dat geen goede zaak is.  Gedwongen veranderingen enkel omwille van de verandering en zonder ook maar enige rekening te houden met de mensen zijn niet goed. Ik denk ook dat dit averechts gaat werken.

12 uur geleden zei leren_schoen:

 


Een zeer zachtmoedige en evenwichtige reactie van de bisschop. Het is duidelijk te merken waarom hij zo geliefd is in zijn bisdom.

20 minuten geleden zei HJW4:

Elke verandering kan verwarrend zijn voor een groep mensen. Moeten we dan maar niets veranderen ? Je kunt mensen ook meenemen in de verandering. 
Zonder verandering zouden we nog in berenvellen lopen, zou de medische zorg vrijwel niets voorstellen etc.

Is de groep mensen die in verwarring kan raken leidend ?

Jij hebt het altijd over liefde. Vind je het getuigen van liefde dat duizenden mensen van hun geliefde bisschop zijn beroofd?

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei HJW4:
6 uur geleden zei Flawless victory:

Stel je een doop dienst voor met links  Adam en Eva en hun kindje en rechts Adam en Stefan met hun kindje. Dat kan heel verwarrend  zijn voor mensen in een kerk waar al honderden jaren het ideaalbeeld van Gods Heilsplan wordt voorgehouden.

Elke verandering kan verwarrend zijn voor een groep mensen. Moeten we dan maar niets veranderen ? Je kunt mensen ook meenemen in de verandering. 
Zonder verandering zouden we nog in berenvellen lopen, zou de medische zorg vrijwel niets voorstellen etc.

Is de groep mensen die in verwarring kan raken leidend ?

Wat is belangrijker: de leidende groep of de lijdende groep?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Er is een bisschop die zeer geliefd is in zijn bisdom uit zijn ambt gezet wegens het getrouw geloven volgens het katholiek geloof. De mensen in zijn bisdom zijn van hun geliefde bisschop beroofd.   Ik denk dat dat geen goede zaak is.  Gedwongen veranderingen enkel omwille van de verandering en zonder ook maar enige rekening te houden met de mensen zijn niet goed. Ik denk ook dat dit averechts gaat werken.


Een zeer zachtmoedige en evenwichtige reactie van de bisschop. Het is duidelijk te merken waarom hij zo geliefd is in zijn bisdom.

Jij hebt het altijd over liefde. Vind je het getuigen van liefde dat duizenden mensen van hun geliefde bisschop zijn beroofd?

Ik ken de man niet dus kan er inhoudelijk weinig over zeggen. Ik begrijp dat hij zeer behoudende gedachten heeft. Geen reden voor ontslag. Ik weet niet wat er verder speelt en heeft gespeeld.

Ik denk dat de RKK niet bepaald voorop loopt met het initiëren van veranderingen. Meestal is de maatschappij al veel verder dan de kerk. Ik denk niet dat de veranderingen enkel omwille van de veranderingen zijn. Het is mijn inziens wel goed dat er gesproken wordt over inzegening van huwelijken van gelijk geslacht, vrouwen in het ambt en het celibaat. Om goed te kunnen overleven zal de kerk iets moeten. Een schreeuwend tekort aan priesters betekent dat er veranderingen nodig zijn. Het celibaat niet meer verplicht stellen kan dan een goede optie zijn. Of vrouwen.

Het kan goed zijn dat de mensen hem graag mogen. Maar wat als hij er niet meer geweest zou zijn en er is gewoon geen opvolger ? Is het dan verstandig om te praten over niet-celibataire bisschoppen zodat je gewoon nog genoeg bisschoppen hebt straks ?
 

51 minuten geleden zei Monachos:

Wat is belangrijker: de leidende groep of de lijdende groep?

Het is vaak niet makkelijk een balans te vinden. Ben blij dat ik het niet hoef te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

4 uur geleden zei HJW4:

Ik ken de man niet dus kan er inhoudelijk weinig over zeggen. Ik begrijp dat hij zeer behoudende gedachten heeft. Geen reden voor ontslag. Ik weet niet wat er verder speelt en heeft gespeeld.

 


Voor zover ik in een aantal video’s heb vernomen speelt er niets. Dat is het nu juist, het is een geliefde conservatieve bisschop. Er zijn geen problemen tussen hem en zijn bisdom.

4 uur geleden zei HJW4:

 

Ik denk dat de RKK niet bepaald voorop loopt met het initiëren van veranderingen. Meestal is de maatschappij al veel verder dan de kerk. Ik denk niet dat de veranderingen enkel omwille van de veranderingen zijn. Het is mijn inziens wel goed dat er gesproken wordt over inzegening van huwelijken van gelijk geslacht, vrouwen in het ambt en het celibaat. Om goed te kunnen overleven zal de kerk iets moeten. Een schreeuwend tekort aan priesters betekent dat er veranderingen nodig zijn. Het celibaat niet meer verplicht stellen kan dan een goede optie zijn. Of vrouwen.

 

Met je eens. Als er een tekort zou zijn maar bij mijn weten is dat er niet. Maar als het er zou zijn, dat tekort, dan  los je dat niet op door een “ouwe getrouwe” te ontslaan. Veranderingen, voor zover je die wenselijk vindt, kun je in plaats van top down ook buttom up laten plaatsvinden. Via een natuurlijk verloop.  

 

4 uur geleden zei HJW4:

 

Het kan goed zijn dat de mensen hem graag mogen. Maar wat als hij er niet meer geweest zou zijn en er is gewoon geen opvolger ? Is het dan verstandig om te praten over niet-celibataire bisschoppen zodat je gewoon nog genoeg bisschoppen hebt straks ?

Wat-als is nu niet aan de orde.  Een bisdom ontdoen van haar goed functionerende geliefde bisschop, daar zit geen liefde in. Het raakt het hele bisdom diep in het hart. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites

Er blijkt toch wel iets meer aan de hand, verneem ik net in onderstaande video. Inhoudelijk zit ik zelf iets (in sommige opzichten veel) dichter bij de visie van de paus.  De bisschop zou volgens de video pastorale brieven hebben doen rondgaan waarin hij kritiek  uit op de besluiten van de paus.

 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Flawless victory:

Er blijkt toch wel iets meer aan de hand, verneem ik net in onderstaande video. Inhoudelijk zit ik zelf iets (in sommige opzichten veel) dichter bij de visie van de paus.  De bisschop zou volgens de video pastorale brieven hebben doen rondgaan waarin hij kritiek  uit op de besluiten van de paus.

Ik lees net dit:

Strickland is a strong supporter of former U.S. president Donald Trump and is seen as a hero by conservative U.S. Catholic media outlets that are aligned with Trump.

Bron: https://www.reuters.com/world/pope-francis-dismisses-conservative-us-bishop-strickland-2023-11-11/

Strickland is dus een Trump aanhanger. En aangezien Trump een narcist en een aartsleugenaar is en hopelijk op korte termijn z'n verdiende loon krijgt, vertrouw ik persoonlijk helemaal niemand die Trump een toffe peer vindt. 

Trump heeft zoals we weten geprobeerd de verkiezingsuitslag van eind 2020 te saboteren. Het verbaast mij dan niks dat Strickland als Trump aanhanger probeert zijn baas en diens koers te willen ondermijnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Monachos:

Ik lees net dit:

Strickland is a strong supporter of former U.S. president Donald Trump and is seen as a hero by conservative U.S. Catholic media outlets that are aligned with Trump.

Bron: https://www.reuters.com/world/pope-francis-dismisses-conservative-us-bishop-strickland-2023-11-11/

Strickland is dus een Trump aanhanger. En aangezien Trump een narcist en een aartsleugenaar is en hopelijk op korte termijn z'n verdiende loon krijgt, vertrouw ik persoonlijk helemaal niemand die Trump een toffe peer vindt. 

Trump heeft zoals we weten geprobeerd de verkiezingsuitslag van eind 2020 te saboteren. Het verbaast mij dan niks dat Strickland als Trump aanhanger probeert zijn baas en diens koers te willen ondermijnen.

Met je eens. Hetzelfde geldt wat mij betreft voor aanhangers van Biden. Geestelijken zouden naar mijn mening in het geheel geen politici moeten aanhangen. 

Geestelijken zouden naar mijn mening ook uiterst terughoudend moeten zijn in het gebruiken van sociale media.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Petra.:

Ik denk dat het anders is. Niet de tijdsgeest maar Gods Heilsplan. 

Dan vraag ik me af dat plan inhoudt, in aanmerking nemende dat een bisschop als Roger Vangheluwe, die kinderen heeft misbruikt en dat ook heeft tot gegeven, nog steeds bisschop is. Ook al heeft de Belgische RK kerk herhaaldelijk aan de paus gevraagd om hem te ontslaan, weigert hij dat te doen 

Overigens zorgt een en ander voor spraakverwarring bij veel mensen. Binnen de kerk wordt de wijding tot bisschop als sacrament gezien, en is onomkeerbaar. 

Daarmee loopt de kerk dus weer eens in een door haar zelf gemaakte val. Ze wordt geconfronteerd met regels die niet veranderd kunnen worden en dat heeft de kerk zelf zo geregeld.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-11-2023 om 18:44 zei Monachos:

Paus Franciscus heeft een aartsconservatieve bisschop in de Amerikaanse staat Texas ontslagen. Joseph Strickland was ruim tien jaar bisschop en kwam de afgelopen jaren meermaals in het nieuws omdat hij felle kritiek heeft op de koers van de paus.

Strickland vindt dat de 86-jarige Franciscus met zijn hervormingen een beleid voert "dat de waarborgen van het geloof ondermijnt". Franciscus pleit de laatste jaren voor meer rechten voor de lhbti-gemeenschap. Zo zette hij deze week de deur op een kier om koppels van hetzelfde geslacht te zegenen.

De paus verzet zich ook openlijk tegen seksueel misbruik door de kerk en hij heeft het initiatief genomen waardoor vrouwen en niet-geestelijken sinds vorig jaar ook afdelingen in het Vaticaan mogen leiden.

Het Vaticaan én de Amerikaanse bisschoppenconferentie maakten gelijktijdig het ontslag van Strickland bekend. Er is geen officiële reden gegeven voor zijn ontslag.

Het komt zelden voor dat een bisschop plotseling de laan uit wordt gestuurd. Meestal worden bisschoppen die in conflict zijn met het Vaticaan kalm en waardig uit hun functie geloodst. Ze vragen dan of ze ontslagen mogen worden en na verloop van tijd accepteert de paus dan hun verzoek tot aftreden.

Bron: https://www.nu.nl/buitenland/6289292/zeer-zeldzame-actie-vaticaan-ontslag-voor-conservatieve-en-kritische-bisschop.html

Dit gaat niet om goed of fout. Dit gaat over datgene waar het al 2000 jaar over gaat binnen de RK kerk. Macht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Flawless victory:

 


Voor zover ik in een aantal video’s heb vernomen speelt er niets. Dat is het nu juist, het is een geliefde conservatieve bisschop. Er zijn geen problemen tussen hem en zijn bisdom.

Met je eens. Als er een tekort zou zijn maar bij mijn weten is dat er niet. Maar als het er zou zijn, dat tekort, dan  los je dat niet op door een “ouwe getrouwe” te ontslaan. Veranderingen, voor zover je die wenselijk vindt, kun je in plaats van top down ook buttom up laten plaatsvinden. Via een natuurlijk verloop.  

Je bent er inmiddels achter dat er meer speelt. Ik ken het inhoudelijk niet en kan er is niets over zeggen. Zelf hang ik geen zeer conservatieve ideeën aan, maar dat zegt niet dat een ander dat ook niet mag.

Ja, er zijn priestertekort, volgens mij met name nu in Zuid-Amerika. 
Veranderingen bottom-up is een goed idee. De vergadering van 3 weken met ook leken is dan toch een goed initiatief?

7 uur geleden zei Monachos:

Strickland is dus een Trump aanhanger. En aangezien Trump een narcist en een aartsleugenaar is en hopelijk op korte termijn z'n verdiende loon krijgt, vertrouw ik persoonlijk helemaal niemand die Trump een toffe peer vindt. 

Trump kan in dat geval meer wat goddelijke liefde gebruiken dan jij en ik.

Ik hoop niet dat hij “zijn verdiende loon” krijgt, ik hoop dat hij dichter bij de Bron zal komen. Voor mij is dat een fundamenteel andere insteek.

Het oordeel waarmee je oordeelt…….

Stel dat je de keuze hebt:

- jij kunt Trump zijn verdiende loon geven

- jij kunt Trump begeleiden naar Gods Licht en Liefde. Kunt laten zien wat dat is, je kunt het hem laten ervaren

Wat zou je kiezen ?

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW4:

Trump kan in dat geval meer wat goddelijke liefde gebruiken dan jij en ik.

Ik hoop niet dat hij “zijn verdiende loon” krijgt, ik hoop dat hij dichter bij de Bron zal komen. Voor mij is dat een fundamenteel andere insteek.

Het oordeel waarmee je oordeelt…….

Stel dat je de keuze hebt:

- jij kunt Trump zijn verdiende loon geven

- jij kunt Trump begeleiden naar Gods Licht en Liefde. Kunt laten zien wat dat is, je kunt het hem laten ervaren

Wat zou je kiezen ?

Ik zou Trump zijn verdiende loon geven. Trump willen 'begeleiden naar Gods Licht en Liefde' klinkt heel mooi en nobel maar ook naïef. Je moet ook een beetje realistisch zijn. De man deugt niet en zal ook nooit deugen. Ik heb te weinig geloof om hem 'Gods Licht en Liefde' te laten ervaren. Voor wat betreft het oordelen: ik sta niet terecht voor miljardenfraude en heb ook geen doden op m'n geweten. Trump heeft geen geweten, of in elk geval geen werkend geweten. Laat het oordeel waarmee ik oordeel maar komen hoor, I'll take my chances.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je pas problemen hebt met Trump nadat de media hem demoniseerde, maar blind blijft voor het dodentol van onze politici de afgelopen 10 jaar...

Trump bewapende geen IS om aan een regime change te komen. Daar zijn onze politici echter wel medeplichtig aan. Wat het groostste dodentol en de grootste migratiegolf veroorzaakte.

Wat het oosten betreft, is het westen nu aan een regime change toe. En geef ze maar eens ongelijk...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid