Spring naar bijdragen

Orde: vernieuwd en tot inzicht komen naar het beeld van God, dan.......


Aanbevolen berichten

19 uur geleden zei Barnabas:

Inderdaad, er blijven verschillen in het lichaamlijke. Dan wijs ik er op dat er toch onderscheid is tussen geslachten. Man en vrouw zijn zeer verschillend en daarom spreekt de bijbel over allerlei verschillen in functioneren van man en vrouw. Zoals er staat dat Eva gemaakt is als hulp en dus Adam leider is. Dat is een rolpatroon.

Er staat idd. dat Eva gemaakt werd als hulp.  Echter, er staat niet dat dat Adam leider maakt.  Het maakt Adam geen leider, maar een hulpbehoevende.  Evenals Adam geen leider van God is, die immers ook hulp biedt en helper wordt genoemd. 

Nou is natuurlijk de ene mens hulpbehoevender dan de ander, en het is heus geen schande als je om hulp moet vragen, maar ik denk dat wel goed is om te proberen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. 

 

Bijbelaantekeningen; hulp

"עָזַר H5826 "holpen, variant, help, helper, succour", עֵזֶר H5828 "helper

Hulp (Hebreeuws עֵזֶר H5828) is de handeling om iemand steun of bijstand te verlenen.

"We lezen dat Adam geen hulp (helper) had (Gen. 2:20) en dat daarom Eva werd geschapen (Gen. 2:21ev.).

Met name wordt van God verteld dat Hij onze Helper is (Ps. 33:20; 46:2; 63:8; 115:9)."

 

https://www.woorden.org/woord/hulpbehoevend

1) Afhankelijk 2) Arm 3) Gebrekkig 4) Hulp nodig hebbende 5) Invalide 6) Lichamelijk niet in staat zichzelf te redden 7) Lichamelijk niet in staat zijn zichzelf te helpen..."

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 287
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

In “Nederlander met de Nederlanders” schrijft Robert Plomp: ”Op het eerste gezicht zijn de vrouwen in het Nieuwe Testament meer op de achtergrond aanwezig. Jezus had twaalf mannelijke discipelen

Jezus gaf het antwoord op je hamvraag.  Het is het verhaal van de medemenselijkheid tegenover de Farizeeërs.    https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.12/Matteus-12/ "In die tijd liep

De evangelisten en Paulus maken juist duidelijk dat degenen die met de wet in de hand een ander mens veroordelen, juist zelf de grote overtreders van de wet zijn.    Het gaat hen er niet om, om de w

39 minuten geleden zei Petra.:

Er staat idd. dat Eva gemaakt werd als hulp.  Echter, er staat niet dat dat Adam leider maakt.  Het maakt Adam geen leider, maar een hulpbehoevende.  Evenals Adam geen leider van God is, die immers ook hulp biedt en helper wordt genoemd. 

Nou is natuurlijk de ene mens hulpbehoevender dan de ander, en het is heus geen schande als je om hulp moet vragen, maar ik denk dat wel goed is om te proberen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. 

 

Bijbelaantekeningen; hulp

"עָזַר H5826 "holpen, variant, help, helper, succour", עֵזֶר H5828 "helper

Hulp (Hebreeuws עֵזֶר H5828) is de handeling om iemand steun of bijstand te verlenen.

"We lezen dat Adam geen hulp (helper) had (Gen. 2:20) en dat daarom Eva werd geschapen (Gen. 2:21ev.).

Met name wordt van God verteld dat Hij onze Helper is (Ps. 33:20; 46:2; 63:8; 115:9)."

 

https://www.woorden.org/woord/hulpbehoevend

1) Afhankelijk 2) Arm 3) Gebrekkig 4) Hulp nodig hebbende 5) Invalide 6) Lichamelijk niet in staat zichzelf te redden 7) Lichamelijk niet in staat zijn zichzelf te helpen..."

 

 

 

Petra echt petje af. Ik denk je op het juiste spoor zit. Adam heeft een helper (een tegenover) nodig. 
Bij Kain en Abel zie je dat ook.

Genesis 4:9 En de Ene zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?

8 uur geleden zei Hopper:

50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.

Die Paulus dat is me er eentje!

Dit toont weer eens aan dat jij zeer selectief de teksten van Paulus citeert.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.

Die Paulus dat is me er eentje!

En even verder:

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Oftewel: richt je op het goddelijke en er zal verandering optreden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei HJW4:

En even verder:

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Oftewel: richt je op het goddelijke en er zal verandering optreden.

Richt je op het goddelijke? Het onvergankelijke bekleedt het vergankelijke. God in de persoon van Jezus blaast de mens zijn geest in en daarmee het leven.  
De fysieke dood is daarom nu niet de ‘driver’ om te streven naar macht, eigen geluk.  
De dood is in de bijbel een ontbreken van het leven zoals God dat bedoeld heeft.  
De richting is niet naar het goddelijke, maar het goddelijke komt naar de mens toe.

Je daar voor openstellen, het vertrouwen (geloof) is inderdaad de stap die de mens zet.  
Je ziet vaak dat dit gebeurt bij de mensen waarvan je het niet verwacht.    
De niet-religieuze mensen, die door de religie en de machthebbers zijn uitgestoten.  
Maar ook bij iemand als Petrus die er eigenlijk helemaal niet meer in geloofde.  
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Breuk:

Richt je op het goddelijke? Het onvergankelijke bekleedt het vergankelijke. God in de persoon van Jezus blaast de mens zijn geest in en daarmee het leven.  
De fysieke dood is daarom nu niet de ‘driver’ om te streven naar macht, eigen geluk.  
De dood is in de bijbel een ontbreken van het leven zoals God dat bedoeld heeft.  
De richting is niet naar het goddelijke, maar het goddelijke komt naar de mens toe.

Je daar voor openstellen, het vertrouwen (geloof) is inderdaad de stap die de mens zet.  
Je ziet vaak dat dit gebeurt bij de mensen waarvan je het niet verwacht.    
 

God heeft een relatie met ieder mens, dat moet dus ook buiten de persoon Jezus om kunnen. Anders is het beperkt.

Ik stel toch nergens dat de fysieke dood de driver is ? De fysieke dood zal niets veranderen. Ik streef ook niet naar macht.

Je richten op het goddelijke en of ik dan richting het goddelijke ga of God richting mij komt.......het is om het even.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Er staat idd. dat Eva gemaakt werd als hulp.  Echter, er staat niet dat dat Adam leider maakt.  Het maakt Adam geen leider, maar een hulpbehoevende.  Evenals Adam geen leider van God is, die immers ook hulp biedt en helper wordt genoemd.

Mooi bedacht, maar er is natuurlijke ene verschil tussen Hod en Eva, namelijk dat helpen voor God een bijzaak is en voor Eva een hoofdzaak.

En inderdaad, Adam is zeer hulpbehoevend. Zonder Eva kan hij niks.

2 uur geleden zei Breuk:

Petra echt petje af. Ik denk je op het juiste spoor zit. Adam heeft een helper (een tegenover) nodig. 
Bij Kain en Abel zie je dat ook.

Genesis 4:9 En de Ene zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?

Hoezo is er tussen Kaïn en Abel sprake van helpen? De tekst geeft alleen aan dat Kaïn en Abel elkaar zo goed kennen dat Kaïn zou moeten/kunnen weten waar Abel is. En de tekst geeft juist aan dat er geen sprake is van een gezagsrelatie tussen de broers waardoor de een als helper van de ander aangemerkt zou kunnen worden. Althans niet structureel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW4:

En even verder:

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Oftewel: richt je op het goddelijke en er zal verandering optreden.

Inderdaad, het vergankelijke (het lichaam) moet zich bekleden met het onvergankelijke.    Want dat ons lichaam vergaat, daar hoeft niemand aan te twijfelen.    De mens die het onvergankelijke vindt (Je wordt gevonden, maar dat terzijde) die verliest zijn geloof in de dood.

2 uur geleden zei Breuk:

 

Dit toont weer eens aan dat jij zeer selectief de teksten van Paulus citeert.  

Het toont aan dat vlees en bloed geen deel hebben aan het Koninkrijk Gods.  En daarin ben ik het eens met Paulus.  Je zou eens moeten leren de dingen in verband te zien, Breuk.....maar je bent nogal dogmatisch.   Het Koninkrijk Gods kan sowieso niet gedacht worden en is daarmee vrij van dogma.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Inderdaad, het vergankelijke (het lichaam) moet zich bekleden met het onvergankelijke.    Want dat ons lichaam vergaat, daar hoeft niemand aan te twijfelen.    De mens die het onvergankelijke vindt (Je wordt gevonden, maar dat terzijde) die verliest zijn geloof in de dood.

Het toont aan dat vlees en bloed geen deel hebben aan het Koninkrijk Gods.  En daarin ben ik het eens met Paulus.  Je zou eens moeten leren de dingen in verband te zien, Breuk.....maar je bent nogal dogmatisch.   Het Koninkrijk Gods kan sowieso niet gedacht worden en is daarmee vrij van dogma.

Proberen de bijbel in de juiste context van de schrijvers te lezen (en dat is niet jouw context) kun je dogmatisch noemen. Ik denk eerder aan de woorden: eerlijk, oprecht, context, geïnteresseerd, in de waarde laten. 
Jouw stempel is een verkrachting van de teksten.

Ook hier weer over het koninkrijk:

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.    
Mattheüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.     
Mattheüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
19. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
20. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
33. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
 

Etc. Etc.

 

3 uur geleden zei HJW4:

God heeft een relatie met ieder mens, dat moet dus ook buiten de persoon Jezus om kunnen. Anders is het beperkt.

Ik stel toch nergens dat de fysieke dood de driver is ? De fysieke dood zal niets veranderen. Ik streef ook niet naar macht.

Je richten op het goddelijke en of ik dan richting het goddelijke ga of God richting mij komt.......het is om het even.

 

God komt naar ons, zodat wij mens kunnen worden (naar zijn beeld (Christus)).  
Het gaat om de humaniteit en de aarde en niet om het goddelijke (die verlaagt zich juist aan het kruis) en de hemel. Heb je geen oog voor je leven hier in de realiteit en met je naasten dan is alles zinloos. Je zwelgt dan in het goddelijke (de religie van Hopper, die dat natuurlijk ontkent, want ik snap het als aarde-mens niet (denkt hij)).

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

"ouders mogen geen geweld gebruiken"

Daar gaat dan ook mijn reactie over en tegen in. De wet zegt dat ongehoorzaamheid strafbaar is.

7 uur geleden zei Petra.:

ik vind het gewoon eng/gevaarlijk als mensen denken dat je alleen 'goeie burgers' kunt afleveren met gebruik van geweld

Dat is een kromme gedachte. En daarom is raar en mischien wel eng en gevaarlijk om daar een label van eng en gevaarlijk aan te hangen.  Krom, omdat het niet de opvoeder is die bepaalt hoe ernstig het kind ongehoorzaam en ontregelt is. Krom is ook om te menen dat wie niet horen wil, toch zal horen. Dat bepaalt de opvoeder niet. Maar dat bepaalt de (intrinsieke) dreiging van consequenties of de (intrinsieke) goedwillendheid van het kind. Krom is ook om idiote of extreme voorbeelden van misbruik als basis voor een moraal van geweldloosheid neer te zetten. Je gaat ook geen politieman zijn dienstpistool afpakken omdat criminelen te vaak met pistolen schieten. Ook niet als een van die politiemensen een crimineel is. Dan ga je de criminaliteit niet in je norm omarmen met een gemeenschappelijke gemene deler van respect en gelijkwaardigheid, maar dan pak je die crimineel aan.

7 uur geleden zei Petra.:

Je vergist je. De strafmaat is hartstikke relevant.  Het is uit onderzoeken gebleken dat opvoeden met geweld juist leidt tot liefdeloze harteloze criminelen.

Je mist wat ik zeg. Het gaat niet om jouw huis- tuin- en keukenvoorstellingen. Maar het gaat om goed tegen kwaad. Het maakt niet uit voor het principe dat het schip ergens door de wal wordt gekeerd. Ergens zal de weerstand overwonnen moeten worden. Dat vraagt kracht en overheersing en geweld. Psychisch kan dat ook evengoed schadelijk zijn als fysiek. En psychisch kan het evengoed opbouwend zijn als fysiek. Terwijl de goedwillende de ouders niet eens nodig heeft om gecorrigeerd te worden. Want de norm is via het woord, en de wet is openbaar. En de wet zegt, dat de ouders daar een taak en een plicht en dus ook een vrijheid hebben, terwijl de wet die taak niet geeft aan de kinderen richting hun ouders, en hun dat juist expliciet verbiedt.

Diezelfde wet zegt overigens ook dat in onze tijd, in de geestelijke strijd, het woord het scherpste zwaard is. Als dat de leer is, dan kun je amper hard maken dat geweld geen rol speelt. Het oordeel, dat is hel en verdoemenis, wordt gespiegeld voor wie zich niet verbindt aan Christus om Hem te volgen in de moeizame weg van gehoorzaamheid aan de Vader.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Petra.:

Er staat idd. dat Eva gemaakt werd als hulp.  Echter, er staat niet dat dat Adam leider maakt.  Het maakt Adam geen leider, maar een hulpbehoevende.  Evenals Adam geen leider van God is, die immers ook hulp biedt en helper wordt genoemd.

Je praat als een geestelijk vogeltje dat fladdert in een vogelvangersnet. Want God is niet hulpbehoevend, dat Hij Adam in de schepping zet. Maar hij geeft Adam een rol en een taak. Zo geeft hij ook Eva een rol en een taak. Dat jij daar gelijkheid in gezagloosheid in legt, rust niet op het fundament van Gods wet onder Gods gezag, maar op het fundament van het revolutionaire vrijheid, gelijkheid, en gekozen rol- en wezenskenmerken. En de bijbel kun je hier gewoon naspreken, die zegt dat de rol van de vrouw ten opzichte van de man, is zoals de man zijn rol is ten opzichte van Christus. Vind jij Christus, de geestelijke Redder en Koning van de christenen, erg hulpbehoevend? Nee, maar Hij leeft je voor om de rollen te vertolken die God je geeft, om daarin te laten zien dat ons lichaam en onze geest bevrijd zijn van deze wereld, en toebehoren aan de burgerlijke rechtsorde van het Koninkrijk van God. Die orde is geestelijk, en toont aan de wereld dat God de wereld goed heeft geschapen en ingericht, maar dat het onderwerping vraagt van het vlees, tot heerlijkheid van de Naam van God, die wordt bezongen in elk levenslied van elke ziel/geest, die woont in een lichaam dat tot verderf is bestemd en ook ingericht, maar niettemin leeft alsof het paradijs hem al ten deel is gevallen. Niemand kan dat. Maar iedereen kan het willen, om daarin Gode eer en/of gehoorzaamheid te bewijzen. En het willen op het niveau van het hart, is doorslaggevend. Terwijl de onwillige groepsverkrachting van het Lichaam van Christus evenzo doorslaggevend is. Als geen bekering volgt. Maar de vogeltjes vliegen van nature gegroepeerd, en waar zij eindigen, bepalen de zwermνerleiders en het net, of anders als het mag zijn, toch de Netverbreker. Zou de wetverbreker hier vallen onder het net denk je, of onder de vleugels van de Netverbreker?

Maak niet de fout te denken dat de morele wet is afgeschaft. Nee, maar haar werking is afgeschaft, voor wie die wet van harte liefde toedragen. Want de wet van God spiegelt de wil van God voor de ongehoorzame mensen. Zou de gehoorzame mens mogen verwerpen, waarvoor de ongehoorzame eeuwig moet branden in de hel? Zie jij enige logica? Begin daarom te  onderscheiden, wat de morele lading is van de wet die jou niet meer doden kan. Want klaarblijkelijk was die wet belangrijk genoeg van morele strekking, dat ook de Zoon van God zich er aan houden moest. Kind van God zijn, is je knechtschap onder de wet af te werpen (vreselijke formulering, want dat kun je niet, dan door de Kracht van de Heere), om de wet vanuit liefde te gaan doen. Om die in je hart te schrijven, zodat jouw leven een gebalanceerde uitwerking wordt van hoe die wet door God bedoeld is. Wetverbreker is dan niet je naam, maar Wethersteller. Opdat getoond wordt hoe de Liefde zoekt de Wet in ere te houden als bronmateriaal van God zelf. En dan komt het moment dat de Netverbreker komt en een hele zwerm wordt bevrijd. Vogeltjes alleen zijn geen echte bevrijding, want de duivel lacht en wint bij dergelijke heilige amputaties. Hoewel ook de heilige zelf op een gegeven moment niet anders kan, dan het stof van de schoenen te schudden, en te gaan. Het is een tijdperk van geestelijke relikwieën, als bewijs van een verbroken lichaam.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-11-2023 om 12:38 zei Breuk:

God komt naar ons, zodat wij mens kunnen worden (naar zijn beeld (Christus)).  

Het gaat om de humaniteit en de aarde en niet om het goddelijke (die verlaagt zich juist aan het kruis) en de hemel. Heb je geen oog voor je leven hier in de realiteit en met je naasten dan is alles zinloos. 

Je sprak mij aan op dogma’s. Hier staan er ook wel een aantal. Wat is dan je punt ?

Gewoon benieuwd.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2023 om 06:07 zei Petra.:
Op 16-11-2023 om 07:39 zei Breuk:

Petra echt petje af. Ik denk je op het juiste spoor zit.

Ja, dat denk ik ook. 

Wie beschouwt te weten, wat nog wordt gedacht, die heeft nog iets om over na te denken. Als er tenminste een gezindheid is van willen weten. Tegenwoordig heerst vooral een gezindheid van weten en zijn, naar wat wordt gevoeld en ervaren. Dat is meer associatief dan cognitief. Denk ik ;-)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid