Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Citaat:

Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1 Joh 5:

20 Wij weten echter dat de zoon van God aankomt en ons inzicht heeft gegeven opdat wij de Waarachtige kennen, en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en leven gedurende de tijdperken.

Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen

(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28.

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/jezus-christus/

Wat vinden jullie hiervan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 71
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Citaat: Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1

Hardcore trinitariër meldt zich. De Drievuldigheid houdt inderdaad in dat Vader, Zoon en Geest alledrie de ene, ongedeelde, eeuwige, ongeschapen God zijn, zonder begin en zonder einde. Jezus is dus n

1. Jezus maakt inderdaad onderscheid tussen God de Vader en God de Zoon. Volstrekt in lijn met de Drievuldigheid dus. Daardoor kunnen de Vader en de Zoon ook prima naast elkaar op de troon zitten. Dri

32 minuten geleden zei Monachos:

Wat vinden jullie hiervan?

Een juist inzicht. Ik kan hier niets aan corrigeren of toevoegen. Ik ben zo blij dat je, ondanks alles, blijft vasthouden aan de waarheid. Ik bid dat je in contact zult komen met andere oprechte christenen zodat je niet langer zo alleen zult blijven. Wat is de dichtstbijzijnde gemeente bij jou?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Monachos:

Citaat:

Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1 Joh 5:

20 Wij weten echter dat de zoon van God aankomt en ons inzicht heeft gegeven opdat wij de Waarachtige kennen, en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en leven gedurende de tijdperken.

Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen

(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28.

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/jezus-christus/

Wat vinden jullie hiervan?

Ja, volgens mij geeft dat ook meteen mijn visie weer. 

Dus ik denk dat de hardcore Drieëenheid aanhangers er niet (helemaal) in mee zullen gaan? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hardcore trinitariër meldt zich. ;) De Drievuldigheid houdt inderdaad in dat Vader, Zoon en Geest alledrie de ene, ongedeelde, eeuwige, ongeschapen God zijn, zonder begin en zonder einde. Jezus is dus niet uitsluitend een beeld van God, maar ook God zelf. God is zo drie Personen, waarbij een ieder zich op unieke wijze tot de anderen verhoudt. De drie Personen zijn dus niet elkaar en zijn dus volmaakt van elkaar te onderscheiden, maar ze zijn wel de ene God en dus volmaakt één met elkaar. Zo is God in heel zijn Wezen de volmaakte liefde.

Jezus heeft daarbij het vlees aangenomen en is Mens geworden. Zo heeft Hij nu altijd en overal twee naturen: volmaakt God en volmaakt Mens. Hij is of was dus niet het ene moment God en het andere moment Mens, maar altijd allebei. Ook aan het kruis bleef Hij God, net zoals Hij nu in de hemel Mens blijft. Wat Hij ook doet of zegt, het is altijd met beide naturen. Hoe je je ook tot Hem verhoudt, het is altijd tot Hem in beide naturen. Je kunt dus niet uitsluitend een relatie met Hem als Mens hebben of met Hem als God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij schreef Lex Meyer de volgende vergelijking. Stel je neemt een emmer water uit een oceaan. Dan heeft dat water dezelfde samenstelling als de oceaan. Maar het is geen oceaan. Zo kan God de oceaan zijn en Jezus eruit genomen worden. Zo bestond Jezus dus altijd al in God en kan straks als alles is hersteld weer teruggegeven worden aan de oceaan waaruit hij genomen werd. Dus een perfecte 2 eenheid. Ik vind dat ook een passende visie. De visie van @Robert Fransdaar kan ik niets mee. Maar prima, ieder z'n ding. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Hermanos2:

Ja, volgens mij geeft dat ook meteen mijn visie weer. 

Dus ik denk dat de hardcore Drieëenheid aanhangers er niet (helemaal) in mee zullen gaan? 

Dat hangt er helemaal van af wat er daaronder wordt begrepen. Heel veel katholieken die het dogma van de drie-eenheid beamen en dus als goede christenen worden beschouwd denken dat die bestaat uit God, Maria en Jezus. Anderen menen dat het drie modussen of verschijningsvormen van God betreft. Weer anderen zien de drie-eenheid als drie afzonderlijke personen die in eenheid verbonden zijn. Het gaat er meestal meer om dat je het kerkdogma aanvaart en minder om de betekenis. Voor mij blijft dit dogma een poging om God in een doosje te stoppen en er een  etiketje op te plakken.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Willempie:

Dat hangt er helemaal van af wat er daaronder wordt begrepen. Heel veel katholieken die het dogma van de drie-eenheid beamen en dus als goede christenen worden beschouwd denken dat die bestaat uit God, Maria en Jezus.

Daar heb ik eerlijk gezegd nooit van gehoord. Behalve dan dat die 'Drie-eenheid' abusievelijk in de Koran zou staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik de boeken van Mozes lees dan geloof ik nooit dat deze God zich laat martelen en kruisigen. De afstand is groot. Dan lees ik in de evangeliën hoe de mensgeworden Jezus vervuld is van/door God en is gekomen voor de verloren schapen van Israël. Een Drieëenheid is dan zowel onwaarschijnlijk alsook overbodig. Het voegt niets toe. Schept alleen maar verwarring en is niet uit te leggen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hermanos2:

Volgens mij schreef Lex Meyer de volgende vergelijking. Stel je neemt een emmer water uit een oceaan. Dan heeft dat water dezelfde samenstelling als de oceaan. Maar het is geen oceaan. Zo kan God de oceaan zijn en Jezus eruit genomen worden.

Deze visie zou alleen kloppen als de emmer water ook de hele oceaan blijft, ongedeeld en al, en het water ook in de oceaan voldoende onderscheidend blijft van de rest van de oceaan, maar toch volledig de oceaan blijft. Wat de gelijkenis vervolgens weer net zo onbevattelijk maakt als de Drievuldigheid zelf. En dat is ook de kwestie: de Drievuldigheid is een mysterie dat niet in beelden of gelijkenissen te vatten is, zonder per ongeluk een dwaling te begaan. Misschien kun je daar weinig mee, maar het is wel de grondslag van het algemene christendom en niet enkel een katholiek leerstuk. Ook orthodoxen en alle grote protestantse kerkgemeenschappen belijden dit.

Hieronder een alleraardigst, kort filmpje (3:49 minuten, Engels) dat op zowel humoristische als theologisch verantwoorde wijze allerlei bekende gelijkenissen afgaat over de Drievuldigheid en uiteindelijk tot dezelfde conclusie komt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Robert Frans:

Misschien kun je daar weinig mee, maar het is wel de grondslag van het algemene christendom en niet enkel een katholiek leerstuk. 

 

Ik kan weinig met de uitspraak dat het grondslag van het algemene christendom is. Geen enkele christen snapt het en kan het uitleggen. Tenminste dat is mijn ervaring. Ik hoor te vaak: niet over nadenken, gewoon accepteren. 

Maar nogmaals, ik vind het prima als christenen dit belijden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Als ik de boeken van Mozes lees dan geloof ik nooit dat deze God zich laat martelen en kruisigen. De afstand is groot.

Die afstand is dan ook tenietgedaan door Jezus hè. Dat is nu juist het hele punt. De afstand tussen God en mens is door de zonde oneindig groot en dat wordt in het OT in het bijzonder benadrukt. Maar die afstand was niet bedoeld om eeuwig te blijven. Ergo: ze was überhaupt niet bedoeld. Wandelde Adam niet met God in het paradijs? Maar ook in de profetieën kom je al de zachtmoedige Dienaar tegen en wordt God afgeschilderd als Iemand die wel degelijk hartstochtelijk lijdt onder de trouweloosheid van Israël.

De Drievuldigheid is eigenlijk een vrij logische redenatie vanuit de idee dat God liefde is. Hij hééft dus geen liefde, Hij ís liefde. Liefde is wat zijn Wezen definiëerd. Liefde kun je echter niet in je eentje zijn, daar liefde relatie is, en voordat wij er waren, was God al. God was dus nooit alleen, maar altijd in gemeenschap. Drie Personen, omdat Vader, Zoon en Geest ons zijn geopenbaard. En daar God volmaakt liefde is, is Hij volmaakte gemeenschap, zodanig dat de drie Personen volledig één zijn, maar ook volmaakte vrijheid, zodanig dat de drie Personen volledig uniek en onderscheiden blijven.

Termen als 'overbodig' of 'niets toevoegend' zijn sowieso irrelevant. God doet wat Hij doet omdat Hij van ons houdt en Hij is Die Hij is omdat Hij God is. En Hij geeft en is véél meer dan wij nodig zouden hebben of nuttig zouden vinden. Hij heeft ons niet nodig, Hij heeft zelfs onze offers en ook het eigen Offer niet nodig. Hij doet en is alles omwille van ons, van de liefde. Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn genadegaven en openbaringen ontvangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik kan weinig met de uitspraak dat het grondslag van het algemene christendom is. Geen enkele christen snapt het en kan het uitleggen. Tenminste dat is mijn ervaring. Ik hoor te vaak: niet over nadenken, gewoon accepteren. 

Maar nogmaals, ik vind het prima als christenen dit belijden. 

Je kunt er prima over nadenken. Er is al heel veel geschreven over de Drievuldigheid. Een belangrijke handreiking is om de idee dat een Wezen uit maar één Persoon kan bestaan eens los te laten. Want waarom zou dat zo moeten zijn? Dat wij ieder uit één persoon bestaan, wil toch niet zeggen dat God dat dan ook maar moet zijn? Maar God blijft wel God en dus per definitie onbevattelijk voor ons. Wij zijn afhankelijk van wat Hij ons openbaart. Daar God de grondslag van het algemene christendom is, is het logisch dat de kern van het christendom rust op een Mysterie. Dat maakt ons nederig en bevattelijk voor wat Hij ons wil geven. Het doet ons beseffen dat wij altijd oneindig veel meer níét dan wel weten.

Ik zal het je nog erger vertellen: volgens het katholicisme en de oosters-orthodoxie is het wezen van het Offer óók een mysterie en ten diepste niet uit te leggen. Natuurlijk, we kennen veel (bijbelse) beelden, van de huwelijksvoltrekking tot de genoegdoening, maar geen van die beelden dekt echt volledig de lading en elk beeld roept vooral nieuwe vragen op. Het Offer verzoent ons met God en is Gods daad van volmaakte liefde en toewijding jegens ons.

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Robert Frans:
48 minuten geleden zei Willempie:

Dat hangt er helemaal van af wat er daaronder wordt begrepen. Heel veel katholieken die het dogma van de drie-eenheid beamen en dus als goede christenen worden beschouwd denken dat die bestaat uit God, Maria en Jezus.

Daar heb ik eerlijk gezegd nooit van gehoord. Behalve dan dat die 'Drie-eenheid' abusievelijk in de Koran zou staan.

Citaat:

Geen drie-eenheid

De Qur’an spreekt zich in elk geval duidelijk tegen het idee uit, dat het wezen van Allah als drie-eenheid moet worden opgevat. In Quran (Q) 5:73 lezen we:

Degenen die zeggen: ‘Allah is de derde (persoon) van de drie’ zijn ongelovigen. Er is immers maar één God en dat is Allah. 

Voorafgaand aan dat vers lezen we: Degenen die zeggen: ‘Allah is de Christus, de zoon van Maria’, zijn spotters.  De Christus zelf zei: ‘O kinderen van Israel! Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer.’  Wie partners toeschrijft aan Allah, Allah zal hem de toegang tot het paradijs ontzeggen en hij zal wonen in het hellevuur. (Q. 5:72)

Dat Mohammed een wel erg vreemd idee bij het christelijke concept van drie-eenheid had, was duidelijk.  Hij meende, dat christenen in een drie-eenheid van God, Jezus en Maria geloofden. Nu kunnen we daar lacherig over doen en dit zien als een duidelijke fout in de Qur’an, maar het is tegelijk treurig om te constateren, dat Mohammed die indruk ongetwijfeld heeft gekregen door het contact dat hij met christenen in en om Arabië heeft gehad.  Voor velen in de zevende eeuw speelde Maria een wel erg goddelijke rol.

Bron: https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/drie-eenheid-jezus-en-de-quran/

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Die afstand is dan ook tenietgedaan door Jezus hè. Dat is nu juist het hele punt.

Dat is inderdaad het hele punt.  “Het Evangelie van Johannes maakt direct duidelijk dat God dicht naar de mensen komt.  Johannes 1:1,14 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.[…] En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”
Mattheüs doet hetzelfde door direct duidelijk te maken dat Jezus’ naam ‘Immanuel’ zal zijn, door Mattheüs in 1:23 vertaald als ‘God met ons’. In Jezus Christus werd God mens met de mensen, op die manier liet Hij ons Zijn heerlijkheid zien.

Het is inderdaad de grondslag van het algemene christendom. Robert Plomp schrijft in “Nederlander met de Nederlanders” p.29-30: “[…] Calvijn ziet niet alleen in de menswording van Christus een goddelijke aanpassing, maar in al de verschillende aspecten van Zijn leven. Calvijn meent dat God ook genadig had kunnen zijn voor de mensen zonder het offer van Jezus, maar dat Hij ervoor koos om in Jezus Christus mens te worden, te sterven in onze wereld zodat het een geweldige impact op ons zou hebben. De incarnatie van het eeuwige Woord van God in een mensenlichaam geeft een enorme urgentie en kracht aan het Evangelie. Dat Christus mens met de mensen werd, is van wezenlijk belang voor de verspreiding van het Evangelie. Als God Zijn Zoon naar de wereld stuurt dan kiest Hij voor mensen, niet voor principes. Principieel zou het juist zijn geweest als God de mensheid had vernietigd. Maar telkens weer kiest God niet voor wat principieel correct zou zijn, maar voor het redden van mensen.[…][…] Het is van elementair belang om dit grootste en belangrijkste Bijbelse gegeven te zien en te begrijpen. God koos ervoor om Zichzelf in de persoon van Jezus Christus fundamenteel en volledig vies te maken. Niet alleen door mens te worden met de mensen, door onder ons te wonen, maar ook en vooral door de verantwoordelijkheid en de schuld van al die zonden op Zich te nemen, te dragen, en ervoor gestraft te worden.”

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Monachos:

Dat Mohammed een wel erg vreemd idee bij het christelijke concept van drie-eenheid had, was duidelijk.  Hij meende, dat christenen in een drie-eenheid van God, Jezus en Maria geloofden. Nu kunnen we daar lacherig over doen en dit zien als een duidelijke fout in de Qur’an, maar het is tegelijk treurig om te constateren, dat Mohammed die indruk ongetwijfeld heeft gekregen door het contact dat hij met christenen in en om Arabië heeft gehad.  Voor velen in de zevende eeuw speelde Maria een wel erg goddelijke rol.

Ik had eens begrepen dat hij voornamelijk contact had met christelijke sekten die Maria inderdaad een meer goddelijke rol toebedeelden, daar het christendom in Arabië nog niet zo groot was. En eigenlijk ook nu nog niet echt is; het meerendeel van Arabië is islamitisch. In combinatie met zijn eigen onbegrip van de Drievuldigheid maakte hij vervolgens die fout. In hoeverre die groeperingen representatief waren voor het Arabische christendom destijds, is dus nog maar zeer de vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

God koos ervoor om Zichzelf in de persoon van Jezus Christus fundamenteel en volledig vies te maken. Niet alleen door mens te worden met de mensen, door onder ons te wonen, maar ook en vooral door de verantwoordelijkheid en de schuld van al die zonden op Zich te nemen, te dragen, en ervoor gestraft te worden.”

 

 

De schrijver trekt God naar de mens toe. Terwijl God juist de mens naar zich toe trekt. Dezelfde fout maakten de bouwers van de toren van Babel. 

1 uur geleden zei Robert Frans:

Het doet ons beseffen dat wij altijd oneindig veel meer níét dan wel weten.

Ik zal het je nog erger vertellen: volgens het katholicisme en de oosters-orthodoxie is het wezen van het Offer óók een mysterie en ten diepste niet uit te leggen. 

Deze zinnen sleur ik er even tussenuit. Want die geven al mijn ideeën nog een kans van slagen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Hermanos2:

 

De schrijver trekt God naar de mens toe. Terwijl God juist de mens naar zich toe trekt.

God trekt de mens echter naar Zich toe middels Zijn Zelfontlediging en Zijn Zelfschenking aan het kruis.  

Filippenzen 2: 5-11 (NBG51)
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!


Filippenzen 2: 5-11 (NBV21)

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Flawless victory:

God trekt de mens echter naar Zich toe middels Zijn Zelfontlediging en Zijn Zelfschenking aan het kruis.  

Filippenzen 2: 5-11 (NBG51)
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!


Filippenzen 2: 5-11 (NBV21)

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

God heeft zich niet ontledigd maar Jezus. Op die manier kon hij mens worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Handelingen 20:28 (HSV)

Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Monachos:

Christus is het Beeld van God

Ik zie het punt niet zo waarom Jezus God Zelve zou moeten zijn. Imo is Zoon en Profeet dikke prima.  Er zijn ook zat teksten waarin Jezus het klip en klaar zegt, dat ie niet God is. 

 

1) Als mens op aarde heeft Jezus het steeds over God als een andere entiteit. En maakt daar dus zelf onderscheid.

Tevens zegt ie dat hij straks in de hemel naast God zit, aan de rechterhand.  Dat kan niet als je één personage bent, dan heb je aan één stoel/zetel/troon genoeg. Hij zegt niet, straks in de hemel zit IK op die troon o.i.d. maar hij zegt ik zit ernaast. 

 

Hebreeën 1:3: “nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft Jezus zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”

1 Petrus 3:22: “Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.”

Marcus 16:19: “Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.”

Romeinen 8:34: In deze brief van Paulus wordt ook vermeld dat Jezus aan de rechterhand van God zit.

Mattheüs 26:64: Jezus zelf verwijst naar deze positie tijdens zijn proces.

 

 

2) Er staat ook in de Bijbel dat Jezus de eerstgeborene is van talloze zusters en broeder die het evenbeeld van Jezus zijn. (Daar heb ik 's een topic over gemaakt zie *)

Als Jezus het beeld van God is en zelf ook God dan zijn die talloze evenbeelden van Jezus allemaal ook God. Dat zijn er nogal wat die God zijn dan. 😄

 

 

* "Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters."

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Ik zie het punt niet zo waarom Jezus God Zelve zou moeten zijn. Imo is Zoon en Profeet dikke prima.  Er zijn ook zat teksten waarin Jezus het klip en klaar zegt, dat ie niet God is. 

1) Als mens op aarde heeft Jezus het steeds over God als een andere entiteit. En maakt daar dus zelf onderscheid.

Tevens zegt ie dat hij straks in de hemel naast God zit, aan de rechterhand.  Dat kan niet als je één personage bent, dan heb je aan één stoel/zetel/troon genoeg. Hij zegt niet, straks in de hemel zit IK op die troon o.i.d. maar hij zegt ik zit ernaast. 

Hebreeën 1:3: “nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft Jezus zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”

1 Petrus 3:22: “Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.”

Marcus 16:19: “Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.”

Romeinen 8:34: In deze brief van Paulus wordt ook vermeld dat Jezus aan de rechterhand van God zit.

Mattheüs 26:64: Jezus zelf verwijst naar deze positie tijdens zijn proces.

2) Er staat ook in de Bijbel dat Jezus de eerstgeborene is van talloze zusters en broeder die het evenbeeld van Jezus zijn. (Daar heb ik 's een topic over gemaakt zie *)

Als Jezus het beeld van God is en zelf ook God dan zijn die talloze evenbeelden van Jezus allemaal ook God. Dat zijn er nogal wat die God zijn dan. 😄

1. Jezus maakt inderdaad onderscheid tussen God de Vader en God de Zoon. Volstrekt in lijn met de Drievuldigheid dus. Daardoor kunnen de Vader en de Zoon ook prima naast elkaar op de troon zitten. Drie Personen, één God. Niet meer, niet minder.

2. Wij worden inderdaad geroepen om beeld van Christus te zijn en te delen in zijn goddelijke natuur. Dat maakt ons niet God zelf, daar wij mensen blijven en Hij ons wezen dus niet vernietigd. Maar Hij kan daardoor vrijuit door ons heen handelen en ons zijn werken laten verrichten. Hoe meer wij ons voor Hem openstellen, hoe meer ruimte wij Hem geven in onszelf en hoe meer wij zo op Hem gaan lijken. Dat is het geheim van God die ons naar zijn beeld schept: door zijn Geest, zijn levensadem, kunnen we volledig in Hem zijn en Hij in ons.

De reden dat we Jezus als God willen zien, is omdat Hij ons dat zo heeft geopenbaard. Andere redenen daarvoor zijn irrelevant. Net zoals het belangrijk is dat wij jou als mens zien en het enorm veel uitmaakt als wij dat niet zouden doen. Het maakt dan ook nogal een verschil of het God zelf is die voor ons aan het kruis is gestorven en die heel het menselijk leven, van geboorte tot de dood, van alle vreugde tot alle lijden, op zich heeft genomen en overwonnen, of een lager wezen namens Hem. Of we in ons diepste lijden God zelf kunnen ontmoeten, of slechts iemand namens Hem.

Bedenk wel dat in het christendom de kruisdood en de opstanding van Christus het belangrijkst zijn, meer nog dan zijn profeetschap. Alles wat Hij zegt en doet komt daaruit voort. Dus is het nogal belangrijk om te weten wie er precies voor ons aan het kruis hing.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is naar mijn idee een kwestie van verzoening met God. Zolang men niet kan aanvaarden dat God Zichzelf schonk aan het kruis is men volgens mij nog niet helemaal verzoend met God. Blijft men Hem op afstand plaatsen. Wanneer men inziet dat God mens werd en voor ons stierf aan het kruis, valt God niets meer te verwijten. Maar dit kan niet verder meer in woorden worden gevat.
Ik zeg niet dat men dan niet behouden kan zijn. Geloof is een groeiproces.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

 

Als Jezus het beeld van God is en zelf ook God dan zijn die talloze evenbeelden van Jezus allemaal ook God. Dat zijn er nogal wat die God zijn dan. 😄

 

Dat is ook zo maar dat wordt pas gerealiseerd na onze gedaanteverandering, wanneer we onsterfelijkheid hebben aangedaan. Tot die tijd hebben we de Heilige Geest gekregen als onderpand.

1 Korintiërs 15: 50-58
Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Efeziërs 1: 7-14
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid