Spring naar bijdragen

Stelt Jezus (te) hoge eisen?


Aanbevolen berichten

Lezend in de bijbel krijg ik een dubbel gevoel. Er staat enerzijds dat geloof voldoende is. Maar anderzijds legt de tekst aan de gelovige op om vruchten van de geest voort te brengen. Dat is een flinke stap verder. Geloof opbrengen kan ik. Geen punt. Maar vruchten van de geest voortbrengen, dat is wel andere koek. Dat vereist inspanning. Wat is de ervaring/bemoediging van collega forummers? Zullen we daar ooit op afgerekend worden? Fijne dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites

God vraagt ons niets meer dan wij samen met Hem kunnen volbrengen. De sleutel zit dus in het laatste zinsdeel. Zonder Hem kunnen wij niets, met Hem alles. Zonder Hem lijken al zijn geboden recht tegen onze natuur in te gaan en is het proberen navolgen ervan een zinloze, moeizame tot zelfs schadelijke onderneming. Met Hem wordt onze natuur steeds meer geheeld, steeds meer doordrongen van zijn liefde, en worden zijn geboden steeds meer een bron van liefde en vrede. Zonder Hem zijn we bang voor het allesdoordringende licht. Met Hem vrezen we licht noch duister. Zonder Hem lopen we tegen de muren van onze zelfbescherming aan, opgebouwd door trauma's en beschadigingen door de jaren heen. Met Hem springen we uiteindelijk over elke muur heen. En als we het nog bij voorzichtig, tastend en wijfelend beklimmen houden is dat ook goed; Hij heeft alle tijd en geduld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Lezend in de bijbel krijg ik een dubbel gevoel. Er staat enerzijds dat geloof voldoende is. Maar anderzijds legt de tekst aan de gelovige op om vruchten van de geest voort te brengen. Dat is een flinke stap verder. Geloof opbrengen kan ik. Geen punt. Maar vruchten van de geest voortbrengen, dat is wel andere koek. Dat vereist inspanning.

Het bijzondere van ervaring is dat het groeit. Je zult tot aan je laatste aardse snik ervaringen blijven opdoen. Vergelijk je leven met een weg die wordt afgelegd. Vaak weten we wel hoe je op weg bent gegaan, maar je weet niet waar de weg naar toe leidt.

Ik denk dat God een mens het doel van zijn weg kan laten zien. Je ziet dan iets waar je zelf nooit op was gekomen, maar 'instinctief' weet dat je altijd dat doel al heb willen bereiken. Ik denk dan dat God tevens met het willen ook de mogelijk geeft om dat doel te bereiken.

De vrucht van de Geest is wat het IS: een vrucht. En een vrucht groeit, je moet deze enkel maar verzorgen. Hoe je deze moet verzorgen vertelt God je, maar de groei zit 'm in de vrucht zelf. Het verzorgen bestaat maar uit één eenvoudig principe: jouw vertrouwen op God stellen en dat is eenvoudig aannemen ( = geloven) dat Hij Zijn woord(en) en beloften waarmaakt.

De enige inspanning die je dus moet leveren, is jouw geloof blijven richten op Hem. En dat kan in principe ieder mens. En als iemand dat niet alleen kan, dan geeft God broeders en zusters die je er bij helpen.

1 uur geleden zei Robert Frans:

God vraagt ons niets meer dan wij samen met Hem kunnen volbrengen.

Ik denk dat God niets meer van je vraagt, dan Hem te vertrouwen, zodat je jouw eigen aandeel in dat samen volbrengen helemaal kunt wegstrepen. Je hoeft naar mijn mening niets meer te volbrengen. Met uitzondering dan dit, wat ik al aan Hermanos2 aangaf, alles van Hem verwachten, die voor jou alles heeft volbracht.

Ik denk dat als je, op welke manier dan ook, nog denkt iets te moeten volbrengen, dat je nog last hebt van een wettisch (dogmatisch en leerstellig?) denken.

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites

Zoals ik het zie, stelt Jezus  veel 'eisen' aan de mens.

 

- Wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

- Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder.

- Wie achter Mij aan wil komen moet dagelijks zijn kruis op zich nemen.

2 uur geleden zei Hermanos2:

 Zullen we daar ooit op afgerekend worden?

Hij zal een ieder vergelden naar zijn doen staat er geschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Hopper:

Zoals ik het zie, stelt Jezus  veel 'eisen' aan de mens.

- Wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

- Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder.

- Wie achter Mij aan wil komen moet dagelijks zijn kruis op zich nemen.

3 uur geleden zei Hermanos2:

 Zullen we daar ooit op afgerekend worden?

Hij zal een ieder vergelden naar zijn doen staat er geschreven.

Zonder nu inhoudelijk te bespreken wat je schrijft (we hebben alle tijd, vind je niet?). Ik heb als test met mijn telefoon een stukje tekst ingescand en vervolgens een beetje bewerkt. Je vind het wellicht wel interessant. Laat me maar weten wat je ervan vindt.

Eigenlijk wilde ik het plaatsen onder het topic 'God is liefde' maar op Credible lopen de topics sowieso door elkaar heen ;)

-- Begin scan --

Valentinus, Evangelie der Waarbeid (fragment) ca. 100-160 na Chr.

Het Evangelie der Waarheid is vreugde voor wie van de Vader van de Waarheid genade hebben ontvangen, opdat zij Hem kennen door de kracht van het Woord, dat is uitgegaan van het Pleroma, het Woord dat zich in het denken en in de geest [nous] van de Vader bevindt en Verlosser wordt genoemd, omdat dit de naam is van het werk dat hij zal verrichten voor het heil van diegenen die de Vader niet kennen, omdat de naam van Evangelie de openbaring is van de hoop die wordt ontdekt voor degenen die Hem zoeken.

Toen nu het Al op zoek ging naar van Wie het was uitgegaan - het Al bevond zich in Hem, de Onbegrijpelijke, de Ondoorgrondelijke, de Onbevattelijke -bracht de Onwetendheid aangaande de Vader Angst en Vrees voort.

En de Angst heeft zich verdicht tot een nevel, zodat niemand meer kon zien

Daardoor heeft Dwaling zich sterk gemaakt; ze bewerkte haar materie in dwaasheid, zonder de waarheid te kennen.

Zij ging aan het werk, trachtend in schoonheid te vormen wat de Waarheid moest evenaren.

Dat was geen vernedering voor de Onbegrijpelijke, de Ondenkbare, want niets waren Angst en Vergetelheid en het product van de Leugen, omdat de Waarheid vast is, onveranderlijk, onwrikbaar en volmaakt schoon.

Veracht daarom de Dwaling! [...]

Dit is het Evangelie van Hem die zij zoeken, dat aan de volmaakten geopenbaard is door de barmhartigheid van de Vader.

Dit verborgen mysterie heeft dankzij Jezus Christus hen verlicht die zich in duisternis bevonden door de Vergetelheid.

Hij heeft hen verlicht en hun een weg gewezen.

Welnu, deze weg is de Waarheid die Hij hun heeft onderricht.

Daarom is de Dwaling vertoornd op Hem geworden; ze heeft Hem vervolgd, Hem mishandeld en vernietigd.

Hij werd aan het hout geslagen en werd zo een vrucht van de Gnosis van de Vader.

Deze vrucht veroorzaakt niet de dood van degenen die ervan hebben gegeten, is integendeel reden tot vreugde voor wie ervan eten.

Want Hij heeft hen in zich gevonden en zij hebben Hem in zich gevonden.

-- Einde scan --

29 minuten geleden zei Hopper:
3 uur geleden zei Hermanos2:

Zullen we daar ooit op afgerekend worden?

Hij zal een ieder vergelden naar zijn doen staat er geschreven.

Ik denk dat als je de Bijbelse boodschap bestudeerd, dat je óók tot de conclusie kunt komen, dat het oordeel juist NIET geldt voor degenen die op Hem hun vertrouwen stellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hetairos:

 

Valentinus, Evangelie der Waarbeid (fragment) ca. 100-160 na Chr.

Het Evangelie der Waarheid is vreugde voor wie van de Vader van de Waarheid genade hebben ontvangen, opdat zij Hem kennen door de kracht van het Woord, dat is uitgegaan van het Pleroma, het Woord dat zich in het denken en in de geest [nous] van de Vader bevindt en Verlosser wordt genoemd, omdat dit de naam is van het werk dat hij zal verrichten voor het heil van diegenen die de Vader niet kennen, omdat de naam van Evangelie de openbaring is van de hoop die wordt ontdekt voor degenen die Hem zoeken.

Toen nu het Al op zoek ging naar van Wie het was uitgegaan - het Al bevond zich in Hem, de Onbegrijpelijke, de Ondoorgrondelijke, de Onbevattelijke -bracht de Onwetendheid aangaande de Vader Angst en Vrees voort.

En de Angst heeft zich verdicht tot een nevel, zodat niemand meer kon zien

Daardoor heeft Dwaling zich sterk gemaakt; ze bewerkte haar materie in dwaasheid, zonder de waarheid te kennen.

Zij ging aan het werk, trachtend in schoonheid te vormen wat de Waarheid moest evenaren.

Dat was geen vernedering voor de Onbegrijpelijke, de Ondenkbare, want niets waren Angst en Vergetelheid en het product van de Leugen, omdat de Waarheid vast is, onveranderlijk, onwrikbaar en volmaakt schoon.

Veracht daarom de Dwaling! [...]

Dit is het Evangelie van Hem die zij zoeken, dat aan de volmaakten geopenbaard is door de barmhartigheid van de Vader.

Dit verborgen mysterie heeft dankzij Jezus Christus hen verlicht die zich in duisternis bevonden door de Vergetelheid.

Hij heeft hen verlicht en hun een weg gewezen.

Welnu, deze weg is de Waarheid die Hij hun heeft onderricht.

Daarom is de Dwaling vertoornd op Hem geworden; ze heeft Hem vervolgd, Hem mishandeld en vernietigd.

Hij werd aan het hout geslagen en werd zo een vrucht van de Gnosis van de Vader.

Deze vrucht veroorzaakt niet de dood van degenen die ervan hebben gegeten, is integendeel reden tot vreugde voor wie ervan eten.

Want Hij heeft hen in zich gevonden en zij hebben Hem in zich gevonden.

 

Pleroma staat voor de Volheid van de Vader.   De Volheid welke we ook tegenkomen in Efeziërs 3:19 als Volheid Gods.  Wie leeg is van zelf (zelfverloochening, zelfverlatenheid) (Zie de 3 citaten uit mijn vorige reactie) stroomt vol met de Volheid Gods.  Welke -zoals het vers aangeeft- kennis te boven gaat.  De Volheid Gods wordt ook Waarheid genoemd.  Wie deze Waarheid kent, begrijpt ook de Liefde.

Verder ben ik niet zo bekend met het Evangelie der Waarheid.  Bovenstaande heb ik in de praktijk opgedaan.

2 uur geleden zei Hetairos:

 

Ik denk dat als je de Bijbelse boodschap bestudeerd, dat je óók tot de conclusie kunt komen, dat het oordeel juist NIET geldt voor degenen die op Hem hun vertrouwen stellen. 

Een ieder zal vergolden worden naar zijn doen.  En een ieder zal met het oordeel, waarmede men oordeelt, geoordeeld worden.  Wie bekend is met  het Woord dat zich in het denken en in de geest van de Vader bevindt , weet dat er het Woord zonder oordeel is.   Bekend-zijn-met is een ander begrip dan vertrouwen.  Het is het weten dat 'hij' (de leerling) van niemand wordt onderscheiden. (1Kor 2-14 15)  Weet hebben van dat wat geen onderscheid maakt.   De geliefden in Gods Koninkrijk maken dan ook geen onderscheid onderling, zij oordelen niet over elkaar.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-5-2023 om 14:20 zei Hermanos2:

Lezend in de bijbel krijg ik een dubbel gevoel. Er staat enerzijds dat geloof voldoende is. Maar anderzijds legt de tekst aan de gelovige op om vruchten van de geest voort te brengen. Dat is een flinke stap verder. Geloof opbrengen kan ik. Geen punt. Maar vruchten van de geest voortbrengen, dat is wel andere koek. Dat vereist inspanning. Wat is de ervaring/bemoediging van collega forummers? Zullen we daar ooit op afgerekend worden? Fijne dag.

De letter dood maar de Geest maakt levend. We kunnen leren en toepassen wat we leren maar waar het op aankomt is de levenswandel met Christus zelf. De wet is wel waar en goed maar het lukt ons niet om die te volbrengen. De wet is het eerste en het tweede gebod (en daaraan hangt de rest van de wet). Dat is God liefhebben en je naaste als jezelf. Het komt er dus op aan om een relatie met Christus aan te gaan en daarin te blijven. Dat is de Weg.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid