Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Op 16-5-2023 om 23:54 zei Hopper:

In de discussie beweert Barnabas dat Jezus Christus alleen God is en licht of liefde is geen God.  Petra zag scherp dat Barnabas zo notabene van God zelf een afgod maakte.  En nu ga ik even naar Joh 3:

In de midrasj of de bekende Joodse geschriften die uitleg aan de Torah geven is men zelfs in staat de satan zelf als god aan te wijzen en daarmeee Christus tot tegenstander te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 177
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

- Alle personen behoren tot het bestaande.  (Het geschapene) - Dus kun je de persoon Jezus nooit ontvangen.   Jezus en het Woord is niet hetzelfde.  Jezus is (was) het geschapene, levend in de ti

Niemand kan zich dat voorstellen, omdat Gods wezen onbevattelijk voor ons os. Daarom zijn we afhankelijk van Gods openbaring, die ons leert dat Hij van alle eeuwigheid af aan drie Personen is. Alledri

Ja, dat begrijp ik. Maar als ik de tekst lees, dan begrijp ik dat de Heilige Geest de vorm van een duif aannam en zich in die hoedanigheid aan velen ter plekke openbaarde. De Geest kan de vorm aa

Op 16-5-2023 om 07:45 zei Petra.:

 

Hij heeft het over de God van de Bijbel. 

Naar mijn weten staat er nergens in de Bijbel dat God een persoon is. 

(Er staat wel dat Jezus een persoon is).

 

 

Hopper heeft het naar ik lees gewoon over God en Gods Woord.

Haha, zoals je het hIer schrijft Barnabas, komt het over alsof alleen Jezus God is en God Zelf niet.  Dan zou God Zelf een afgod zijn. 🙃

 

 

Je hebt de discussie niet goed gevolgd en valt er zomaar in. Johannes 1 is uitgebreid behandeld waaruit blijkt dat Jezus Christus het Woord is dat vlees geworden is en dat dat Woord tevens God is, de persoon Jezus is dus God zelf. Wanneer je daaraan twijfelt ben je geen christen.

Wat heb je tegen mij?

Graag excuses voor je aantijging van blasfemie tegen mij.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Barnabas:

Volgens Hopper is het niet Jezus die men moet ontvangen.
Hij beweert dat Jezus als persoon tot het bestaande behoort.
Hij zegt: "Jezus als persoon kun je nooit ontvangen, want Jezus als persoon behoorde tot 'het bestaande'."
Hij zegt dat het Woord noodzakelijk was om "het bestaande" te doen ontstaan en sluit daarmee Jezus uit als het Woord.
Want hij zegt: "In vers 3 staat dat zonder het Woord niets is ontstaan van wat bestaat. Daarmee wordt gezegd dat het Woord noodzakelijk was om 'het bestaande' te laten bestaan."
Wie hem ontvangt ontvangt dus niet het Woord

- Alle personen behoren tot het bestaande.  (Het geschapene)

- Dus kun je de persoon Jezus nooit ontvangen.   Jezus en het Woord is niet hetzelfde.  Jezus is (was) het geschapene, levend in de tijd.  Het Woord is 'eeuwig' wat betekent "niet in de tijd".

- Daarom staat er ook het Woord is vlees geworden .  Het vlees (Jezus) was wordend in de tijd van ca 2 v Chr tot het jaar 30. (Volgens de overleveringen)

- Het Woord is noodzakelijk om het bestaande (dat wat in het vlees is) te kunnen laten bestaan.   Het Woord gaat vóór-af aan alles wat bestaat.

Wat ontvangen kan worden is dus nooit de persoon Jezus, maar het Woord.   Dit Woord spreekt in ieder mens, gewoon in 2023.  Wie het Woord wil ontvangen  dient uitermate secuur Matt 16:24-25  (en verder) te lezen.   Je bent niet in deze wereld voor jezelf, maar om jezelf te verloochenen.  Je stelt jezelf in dienst van het Woord.   Anders kan het Woord niet in jou spreken.  Dan pas kan de liefde van Christus bekend zijn in de mens.  En wordt de Volheid Gods jou bekend.  Dat (de Volheid Gods) is de éne God die er is.  Het Woord is en blijft bij God en daar kan de mens deelachtig aan zijn.  Niet in een hiernamaals, maar als het eeuwige 'ik ben'.  Alleen het 'ik ben' zal de dood niet smaken.   De mens (persoon) die jij of ik ben , die gaat op zeker dood en zien we nooit meer terug.

Je hoeft het hier niet mee eens te zijn, dat vraag ik van niemand.  De kwestie is alleen of  en wat een mens bereid is te geven ter lossing van zijn ziel.

3 uur geleden zei Barnabas:

 

Graag excuses voor je aantijging van blasfemie tegen mij.
 

En stoppen met zo hoog van de toren te blazen zou een mooi begin van je zelfverloochening zijn.  Jezus leerde nederigheid en het zijn van een dienaar.  Niet om anderen de maat te nemen , want met de maat waarmee ge meet....

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hopper:

Wat ontvangen kan worden is dus nooit de persoon Jezus, maar het Woord.   Dit Woord spreekt in ieder mens, gewoon in 2023.  Wie het Woord wil ontvangen  dient uitermate secuur Matt 16:24-25  (en verder) te lezen.

Vind ik eng klinken. In de wereld is het licht van God gekomen, en de wereld heeft het niet begrepen. Dat licht is het leven, en dat leven is uit het Woord. Christus, die het Woord is, heeft getuigd van de waarheid, zoals eerder ook Johannes heeft getuigd van de waarheid, en die waarheid betreft het licht dat in de wereld gekomen is om de mens uit de duisternis te ontsluiten en in het licht op te nemen.

De waarheid dient daarom de zoekende geest, zoals ook het licht de zoekende geest dient, zoals ook de weg van Christus de zoekende geest dient, zodat zelfs de meest geleerde kennisdragers van God besluiten, dat Jezus Christus erkennen en geloven en dat belijden, genoegzaam blijk geeft van de reddende weg, of waarheid, of licht, om voor God rechtvaardig gesteld te kunnen worden.

Want op welk niveau van kennen of geloven of leven je ook zit, de kwaliteit van je weg en jouw waarheid en jouw leven vanaf dat eerste startpunt, bepaalt hoe je straks staat tegenover de rechterstoel van God. Die rechterstoel is er dus wel, maar deze is niet aards en ook niet op de aarde. En het is zelfs niet God die oordeelt. Maar Christus is het die als rechter oordeelt, Die zelf ook in gelijke of hogere mate is verzocht en heeft geleden, als alle mensen ook. Dat klinkt toch iets ruimer van aard en opzet, dan je zou denken. Maar wel, inderdaad, met een diepte en scherpte die totaal breekt met de mens-zoals-die-gemaakt-is. Die scherpte grijpt aan en doet pijn tot op merg en been. Op elk niveau, ongeacht je startpunt en je klemtoon. Hoe jij dat ziet, volg ik niet helemaal, maar de essentie wordt niet anders van een verschil in omgang of een verschil in belijden, of een verschil in erkende waarheid. Want niet dat, maar wat daaruit volgt, bepaalt waar je op uitkomt. Waarbij natuurlijk wel waarheid waarheid blijft, en geloof geloof, en de weg de weg.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Tomega:

Vind ik eng klinken. In de wereld is het licht van God gekomen, en de wereld heeft het niet begrepen. Dat licht is het leven, en dat leven is uit het Woord. Christus, die het Woord is, heeft getuigd van de waarheid, zoals eerder ook Johannes heeft getuigd van de waarheid, en die waarheid betreft het licht dat in de wereld gekomen is om de mens uit de duisternis te ontsluiten en in het licht op te nemen.

De waarheid dient daarom de zoekende geest, zoals ook het licht de zoekende geest dient, zoals ook de weg van Christus de zoekende geest dient, zodat zelfs de meest geleerde kennisdragers van God besluiten, dat Jezus Christus erkennen en geloven en dat belijden, genoegzaam blijk geeft van de reddende weg, of waarheid, of licht, om voor God rechtvaardig gesteld te kunnen worden.

Want op welk niveau van kennen of geloven of leven je ook zit, de kwaliteit van je weg en jouw waarheid en jouw leven vanaf dat eerste startpunt, bepaalt hoe je straks staat tegenover de rechterstoel van God. Die rechterstoel is er dus wel, maar deze is niet aards en ook niet op de aarde. En het is zelfs niet God die oordeelt. Maar Christus is het die als rechter oordeelt, Die zelf ook in gelijke of hogere mate is verzocht en heeft geleden, als alle mensen ook. Dat klinkt toch iets ruimer van aard en opzet, dan je zou denken. Maar wel, inderdaad, met een diepte en scherpte die totaal breekt met de mens-zoals-die-gemaakt-is. Die scherpte grijpt aan en doet pijn tot op merg en been. Op elk niveau, ongeacht je startpunt en je klemtoon. Hoe jij dat ziet, volg ik niet helemaal, maar de essentie wordt niet anders van een verschil in omgang of een verschil in belijden, of een verschil in erkende waarheid. Want niet dat, maar wat daaruit volgt, bepaalt waar je op uitkomt. Waarbij natuurlijk wel waarheid waarheid blijft, en geloof geloof, en de weg de weg.

In dit bestek gaat men  niet uit van 'jouw' of 'mijn' waarheid.   En ook geen 'straks'.  In je uitspraak over de rechterstoel van God laat je je kennen als iemand die meent dat God na jouw dood een uitspraak doet.   God is niet aanwezig in de toekomst.  Het Woord spreekt in de actualiteit van dit moment.

Waarheid zoals Jezus dat bedoelt is een andere waarheid dan een cognitieve waarheid.  God is niet zintuigelijk waar te nemen en God valt ook buiten alle kennis.  (Efeziërs 3:18-19). De volheid van God zoals daar omschreven , dát is de God die Liefde is genaamd.   Een liefde welke geheel vrij van oordeel is, ik heb dus geen enkele vrees voor welk oordeel dan ook.  God is schenkend van aard.  Wat schenkt God?  Liefde.   Dan worden de contouren van Gods Koninkrijk ook zichtbaar.  Gods gelaat van liefde is te herkennen in de medemens, indien aanwezig natuurlijk.  Dat speelt zich niet in een hiernamaals af, maar hier en nu.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-5-2023 om 23:52 zei Hopper:

- Alle personen behoren tot het bestaande.  (Het geschapene)

- Dus kun je de persoon Jezus nooit ontvangen.   Jezus en het Woord is niet hetzelfde.  Jezus is (was) het geschapene, levend in de tijd.  Het Woord is 'eeuwig' wat betekent "niet in de tijd".

- Daarom staat er ook het Woord is vlees geworden .  Het vlees (Jezus) was wordend in de tijd van ca 2 v Chr tot het jaar 30. (Volgens de overleveringen)

- Het Woord is noodzakelijk om het bestaande (dat wat in het vlees is) te kunnen laten bestaan.   Het Woord gaat vóór-af aan alles wat bestaat.

Wat ontvangen kan worden is dus nooit de persoon Jezus, maar het Woord.   Dit Woord spreekt in ieder mens, gewoon in 2023.  Wie het Woord wil ontvangen  dient uitermate secuur Matt 16:24-25  (en verder) te lezen.   Je bent niet in deze wereld voor jezelf, maar om jezelf te verloochenen.  Je stelt jezelf in dienst van het Woord.   Anders kan het Woord niet in jou spreken.  Dan pas kan de liefde van Christus bekend zijn in de mens.  En wordt de Volheid Gods jou bekend.  Dat (de Volheid Gods) is de éne God die er is.  Het Woord is en blijft bij God en daar kan de mens deelachtig aan zijn.  Niet in een hiernamaals, maar als het eeuwige 'ik ben'.  Alleen het 'ik ben' zal de dood niet smaken.   De mens (persoon) die jij of ik ben , die gaat op zeker dood en zien we nooit meer terug.

Je hoeft het hier niet mee eens te zijn, dat vraag ik van niemand.  De kwestie is alleen of  en wat een mens bereid is te geven ter lossing van zijn ziel.

Johannes 1 spreekt er over dat het Woord vlees is geworden. En dus is het Woord dat in ons woont Christus. Dat is het Woord dat vertegenwoordigt wordt door de Schrift. Want Johannes verwijst naar de schrift. Wanneer wij dus overeenkomstig dat woord leven dan is het Woord in ons. En de persoon Jezus, in het vlees, heeft volgens de wet gewandeld en gehandeld. hij heeft de  wet vervuld. Dus Jezus heeft de wet volbracht en Hij heeft, als enige, gedaan wat het woord zegt. Toen Jezus in het vlees, als mens, op aarde was was Hij dezelfde persoon die vlees geworden is. Het woord geworden geeft ook aan dat het om dezelfde persoon gaat. dus Christus in het vlees is dezelfde als Christus die het eeuwige Woord is. En wanneer wij het woord verlaten dan verlaten wij Christus en verlaten wij het leven. Dan is het alleen mogelijk om door de genade van God te leven en het eeuwige leven te beëreven door in Zijn naam te geloven, namelijk dat Jezus redt, dat is zijn naam en dat gebeurd door het offer dat Jezus in het vlees, gebracht heeft. Het eeuwige leven is dus door het geloof in Jezus als "persoon" (in het vlees, als mens).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Johannes 1 spreekt er over dat het Woord vlees is geworden. En dus is het Woord dat in ons woont Christus. Dat is het Woord dat vertegenwoordigt wordt door de Schrift. Want Johannes verwijst naar de schrift. Wanneer wij dus overeenkomstig dat woord leven dan is het Woord in ons. En de persoon Jezus, in het vlees, heeft volgens de wet gewandeld en gehandeld. hij heeft de  wet vervuld. Dus Jezus heeft de wet volbracht en Hij heeft, als enige, gedaan wat het woord zegt. Toen Jezus in het vlees, als mens, op aarde was was Hij dezelfde persoon die vlees geworden is. Het woord geworden geeft ook aan dat het om dezelfde persoon gaat. dus Christus in het vlees is dezelfde als Christus die het eeuwige Woord is. En wanneer wij het woord verlaten dan verlaten wij Christus en verlaten wij het leven. Dan is het alleen mogelijk om door de genade van God te leven en het eeuwige leven te beëreven door in Zijn naam te geloven, namelijk dat Jezus redt, dat is zijn naam en dat gebeurd door het offer dat Jezus in het vlees, gebracht heeft. Het eeuwige leven is dus door het geloof in Jezus als "persoon" (in het vlees, als mens).

Christus in het vlees is hetzelfde als Christus die het eeuwige Woord is.  Maar niet dezelfde.  Dat valt al op te maken uit Johannes 8:58 :

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.   Jezus spreekt in deze vers over zichzelf als zijnde het Woord.   Want voordat Abraham was, was Jezus nog niet in het vlees.  Wat leren we uit deze vers?  Het Woord is 'ben ik'.   De persoon Jezus was later dan de persoon Abraham.

Overal waar Jezus het woord 'Mij' gebruikt verwijst hij naar het 'ben ik'.  Jezus is zelf dat eeuwige Woord , want hij spreekt in Johannes 8:58 in de tegenwoordige tijd.  

Secuur lezen en verstaan is een vereiste, want Jezus zegt in Johannes 8:58 niet: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, was Ik.   Zo zou een persoon spreken, maar als Jezus over zichzelf spreekt, spreekt hij niet als persoon/mens.  Jezus spreekt als het Woord.

Maar blijf gerust maar geloven in Jezus als een persoon die God is.  Mij maakt het niet uit, het 'ben ik' is een geestelijke realisatie.  Als het Woord in de mens spreekt , dan spreekt het Woord uiteindelijk in de mens het 'ben ik' uit.  En het Woord kan dat zijn principe in ieder mens doen.  En dat is niet de mens/persoon die ik ben, dat is het eeuwige 'ben ik'.   Dát is om met Paulus te spreken "Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.  Ben ik dan God?  Nee, natuurlijk niet, in Christus ben ik bij God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Christus in het vlees is hetzelfde als Christus die het eeuwige Woord is.  Maar niet dezelfde.  Dat valt al op te maken uit Johannes 8:58 :

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.   Jezus spreekt in deze vers over zichzelf als zijnde het Woord.   Want voordat Abraham was, was Jezus nog niet in het vlees.  Wat leren we uit deze vers?  Het Woord is 'ben ik'.   De persoon Jezus was later dan de persoon Abraham.

Overal waar Jezus het woord 'Mij' gebruikt verwijst hij naar het 'ben ik'.  Jezus is zelf dat eeuwige Woord , want hij spreekt in Johannes 8:58 in de tegenwoordige tijd.  

Secuur lezen en verstaan is een vereiste, want Jezus zegt in Johannes 8:58 niet: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, was Ik.   Zo zou een persoon spreken, maar als Jezus over zichzelf spreekt, spreekt hij niet als persoon/mens.  Jezus spreekt als het Woord.

Maar blijf gerust maar geloven in Jezus als een persoon die God is.  Mij maakt het niet uit, het 'ben ik' is een geestelijke realisatie.  Als het Woord in de mens spreekt , dan spreekt het Woord uiteindelijk in de mens het 'ben ik' uit.  En het Woord kan dat zijn principe in ieder mens doen.  En dat is niet de mens/persoon die ik ben, dat is het eeuwige 'ben ik'.   Dát is om met Paulus te spreken "Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.  Ben ik dan God?  Nee, natuurlijk niet, in Christus ben ik bij God.

Wat Jezus aangeeft met "ben ik" is dat Hij "is". Daarmee zegt Hij dat Hij boven de tijd staat en "is". UIt de rest van de schrift en getuigenissen van anderen blijkt dat Jezus een persoon is die meer is. Hij is een mens. Dus een persoon.

Er staat dus dat Jezus er "is" voordat Abraham er was. Dat betekent dat Jezus bestond voordat Hij in het vlees verscheen. Die conclusie is dus juist. Maar er staat ook dat Jezus God is en dat God Geest is. Dus voordat Jezus een mensenlijk lichaam aannam was Hij Geest zoals God Geest is. Maar dat betekent niet dat een geest geen lichaamsdelen heeft of geen persoon is. Maar God heeft geestelijke lichaamsdelen. Hij is een geestelijk persoon. Een iemand met een mond die spreekt. Hij heeft spijt dat Hij de mens gemaakt heeft (in het verhaal van Noach). In het oude testament handelt Jehovah met de mens en daaruit blijkt dat Hij een persoon is met persoonskenmerken. In het scheppingsverhaal creëert Hij. Daarbij maakt Hij de mens naar Zijn beeld. Alles wat een mens heeft heeft God ook. Alle persoonskenmerken die in de mens zijn zijn ook in God. Anders kunnen wij niet naar Zijn beeld gemaakt zijn.

In het scheppingsverhaal wandelt God door de tuin. Hij ziet hetgeen HIj gemaakt heeft. Hij benoemd dag en nacht. Zo zijn er heel veel teksten in de bijbel waarin over God (Jehovah) geschreven staat dat Hij dingen doet die persoonseigen zijn.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Johannes 1;-3: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is."

Met in het begin bedoeld Johannes het scheppingsverhaal. Genesis 1;1:

"In het begin schiep God de hemel en de aarde."

Dit is dus het Woord dat Christus is God is en dat bij God is, want God is een drie-eenheid.

En vers 2-5:

"De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag."

Link naar bericht
Deel via andere websites

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

1 Johannes 4:8

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.

1 Johannes 4:12

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-5-2023 om 14:15 zei Hermanos2:

Er zijn verschillen en overeenkomsten. Maar dat neemt niet weg dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dus die weg zal uiteindelijk gekozen moeten worden. Jezus zal zelf bepalen wie een extra zetje krijgt om de goede weg te kiezen. Dus ik sluit niemand uit. Maar een alverzoening (ik blijf het een vreemd woord vinden), dus dat gewoon iedereen gered wordt, dat sluit ik wel uit. Want dan wordt het hiernamaals net zo’n zooi als hier en nu.

Toch zijn er in de bijbel aanwijzingen dat iedereen meegaat.

Romeinen 14 vers 11 (iedere knie zal zich buigen, iedere tong zal God belijden).

Ik denk dat je onderschat hoe transformerend Liefde is. Als mensen de werkelijke Liefde weer meemaken en ervaren, zullen zijn daar in meegaan en zich thuisvoelen.

Het is dus niet zozeer zaak om mensen die er nu een zooi van maken af te schrijven, maar hoe krijg je mensen weer in het Licht ?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW2:

Toch zijn er in de bijbel aanwijzingen dat iedereen meegaat.

Romeinen 14 vers 11 (iedere knie zal zich buigen, iedere tong zal God belijden).

Ik denk dat je onderschat hoe transformerend Liefde is. Als mensen de werkelijke Liefde weer meemaken en ervaren, zullen zijn daar in meegaan en zich thuisvoelen.

Het is dus niet zozeer zaak om mensen die er nu een zooi van maken af te schrijven, maar hoe krijg je mensen weer in het Licht ?

 

Ik ben het met je eens dat liefde mensen veranderen kan. Dat is ook precies de reden waarom niet iedereen zich door Christus laat verlossen. Er zijn teveel klootzakken en/of ongeïnteresseerden.

Romeinen 14:11 in dit verband aanhalen werkt alleen als je de voorafgaande tekst negeert. 

Ik schrijf overigens niemand af. Jezus is door zijn vader aangesteld als rechter. Wat mij betreft, ik hoop dat iedereen tot geloof komt. Niets lijkt mij mooier dan wanneer iedereen erkent dat Jezus' weg de enige weg is. God's Naam zal van alle blaam gezuiverd worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei HJW2:

Toch zijn er in de bijbel aanwijzingen dat iedereen meegaat.

Romeinen 14 vers 11 (iedere knie zal zich buigen, iedere tong zal God belijden).

Vanwaar die conclusie? Is niet het rondgaan als een briesende leeuw,
het levende bewijs, dat de duivel zich nog niet heeft onderworpen aan Christus?
Waarom daaruit afleiden, dat de duivel meegaat?

De boodschap is dat uiteindelijk heel de schepping en alle geesten, zich onderwerpen aan Christus.
Ook de vijand wordt onderworpen, en zal zich buigen.

Hebreeën 1:13
En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand,
totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?

Psalm 72:8-9
En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-5-2023 om 16:10 zei Hermanos2:

Ik ben het met je eens dat liefde mensen veranderen kan. Dat is ook precies de reden waarom niet iedereen zich door Christus laat verlossen. Er zijn teveel klootzakken en/of ongeïnteresseerden.

Je onderschat de kracht van Liefde. Mensen die de echte goddelijke Liefde ervaren, zullen transformeren.

Citaat

Jezus is door zijn vader aangesteld als rechter. 

Je ziet hier een onderscheid tussen katholieken en protestanten. Katholieken zien God veeleer als Koning/Heerser. 

Protestanten zijn veel meer gefocust op het oordeel en zien Jezus/God dus in eerste instantie als Rechter. 

Ik heb met dat laatste niet zoveel. Minder behoefte om mensen te oordelen/veroordelen. Ik doe mijn best om veel meer het goede in mensen te zoeken. Ik ga uit van Onvoorwaardelijke Liefde, beetje vergelijkbaar met wat een moeder voor haar kind voelt (de "slechte" moeders dan even uitgezonderd).

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW2:

Je onderschat de kracht van Liefde. Mensen die de echte goddelijke Liefde ervaren, zullen transformeren.

Je ziet hier een onderscheid tussen katholieken en protestanten. Katholieken zien God veeleer als Koning/Heerser. 

Protestanten zijn veel meer gefocust op het oordeel en zien Jezus/God dus in eerste instantie als Rechter. 

Ik heb met dat laatste niet zoveel. Minder behoefte om mensen te oordelen/veroordelen. Ik doe mijn best om veel meer het goede in mensen te zoeken. Ik ga uit van Onvoorwaardelijke Liefde, beetje vergelijkbaar met wat een moeder voor haar kind voelt (de "slechte" moeders dan even uitgezonderd).

De vraag komt natuurlijk op of we die eindtijdteksten echt letterlijk moeten nemen. Als ik lees dat Jezus rechter is dan neem ik niet aan dat we één voor één binnen geroepen worden en onze zaak mogen bepleiten of meteen een oordeel krijgen. Dat is een voorstelling in verhalende literatuur. Ik denk dat in het millennium gelovigen tot leven opgewekt worden. Ongelovigen niet, die blijven gewoon dood. Waarom zou je ze twee keer laten sterven? Lijkt me onzinnig en wreed tijdverspilling. Degenen die nog in leven zijn en God afwijzen sterven gewoon een natuurlijke definitieve dood. Daarvoor is tijd genoeg in een millennium. Mogelijk kiest God ervoor om hen meteen te laten sterven maar dat verschil vind ik niet zo belangrijk. De 144000 kan een echt getal zijn maar kan ook duiden op voltalligheid, compleet, vervuld. Omdat het een veelvoud is van 12. Daarvan stel ik me wel voor dat het een selecte groep is die God’s volk de weg gaat wijzen naar Jezus. Want christenen uit de heidenen zie ik dat echt niet bereiken. Daar zal God zelf voor zorgen.

Het laatste punt wat je aangeeft vind ik nog wel een interessante. Over die slechte moeders. De bijbel zegt, eert uw vader en uw moeder. Dat kan best een onmogelijke opgave zijn voor sommigen. Wat zou hier de bedoeling van zijn en hoe breng je het in de praktijk als je een heel slechte band hebt met je ouder(s)?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-5-2023 om 20:36 zei Tomega:

Vanwaar die conclusie? Is niet het rondgaan als een briesende leeuw,
het levende bewijs, dat de duivel zich nog niet heeft onderworpen aan Christus?
Waarom daaruit afleiden, dat de duivel meegaat?

De boodschap is dat uiteindelijk heel de schepping en alle geesten, zich onderwerpen aan Christus.
Ook de vijand wordt onderworpen, en zal zich buigen.

Ik stel ook niet dat iedere knie al gebogen is, maar dat dat gebeuren zal. Althans, volgens de bijbeltekst.

Als iedere knie zich buigt, dan ook de duivel (waar ik overigens niet in geloof).

Op 29-5-2023 om 16:10 zei Hermanos2:

Ik ben het met je eens dat liefde mensen veranderen kan. Dat is ook precies de reden waarom niet iedereen zich door Christus laat verlossen. Er zijn teveel klootzakken en/of ongeïnteresseerden.

Ik zie in de bijbel ook teksten die een andere kant op wijzen.

De liefde rekent het kwade niet toe (I Kor 13)

Als Jezus aan het kruis hangt (ultieme bespotting en gekwetst zijn) roept hij niet op om de daders (de klootzakken) te doden. Nee, zijn woorden zijn: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Het is dus maar net (persoonlijke keuze) aan welke teksten je de meeste waarde hecht.

22 uur geleden zei Hermanos2:

 Ik denk dat in het millennium gelovigen tot leven opgewekt worden. Ongelovigen niet, die blijven gewoon dood. Waarom zou je ze twee keer laten sterven? Lijkt me onzinnig en wreed tijdverspilling. Degenen die nog in leven zijn en God afwijzen sterven gewoon een natuurlijke definitieve dood. Daarvoor is tijd genoeg in een millennium. 

Je maakt elke keer het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen als HET criterium.

De bijbel legt toch echt meer de nadruk op Liefde. Op 1 plek worden geloof en liefde vergeleken en wordt gesteld dat liefde belangrijker is dan geloof (1 Kor 13).

Ook in Mattheus 25 vers 31-46 is daar helder over.

Of Mattheus 7 21:

21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Citaat

Het laatste punt wat je aangeeft vind ik nog wel een interessante. Over die slechte moeders. De bijbel zegt, eert uw vader en uw moeder. Dat kan best een onmogelijke opgave zijn voor sommigen. Wat zou hier de bedoeling van zijn en hoe breng je het in de praktijk als je een heel slechte band hebt met je ouder(s)?

Daar kan ik over mee praten. Toch is het gelukt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei HJW2:

Neem je tijd, ik heb geen haast......Benieuwd naar je gedachten.

Zoals ik de bijbel lees en uitleg is het belangrijkste dat men geloof heeft. Vertrouwen en gehoorzaamheid aan God. Een belangrijk onderdeel van gehoorzaamheid is dat men liefde voor elkaar heeft. Het aspect liefde wordt sterk benadrukt BINNEN de gemeenschap van gelovigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Hermanos2:

Zoals ik de bijbel lees en uitleg is het belangrijkste dat men geloof heeft. Vertrouwen en gehoorzaamheid aan God. Een belangrijk onderdeel van gehoorzaamheid is dat men liefde voor elkaar heeft. Het aspect liefde wordt sterk benadrukt BINNEN de gemeenschap van gelovigen.

Tja.....maar dat is wat anders dan de bijbel zelf zegt. Die stelt liefde boven geloof. 

Hoe leg jij dan de tekst van 1 Kor 13 uit, waarin dit staat ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW2:

Tja.....maar dat is wat anders dan de bijbel zelf zegt. Die stelt liefde boven geloof. 

Hoe leg jij dan de tekst van 1 Kor 13 uit, waarin dit staat ? 

Ik lees in Johannes. If you love me you will keep my commandments……. A new commandment I give to you, that you love one another……

De tekst in Corinthians over liefde begint feitelijk al bij de inleiding. Paulus schrijft een brief aan een groep gelovigen waar van alles mis is. Als je dan een punt wil maken dan ga je flink aandikken waar het aan schort. Qua geloof zaten die gasten best redelijk in hun vel, maar ze hadden een slecht begrip van liefde. Als je de hele brief in één ruk leest dan zie je ook dat christenen dat hoofdstuk over liefde niet eruit moeten lepelen. Ik wil de bruiloften niet tellen waar die tekst voorgelezen werd. Volkomen uit de context getrokken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid